In de afgelopen twee jaar hebben wij gezien dat de westerse volkeren slechter en corrupter geleid worden dan enig volk in de voorbije geschiedenis. De volkeren zijn misleid over een “Covid pandemie” die geheel en al een georkestreerd gebeuren was. Ja, het virus bestond, maar de “pandemie” werd georkestreerd door een PCR (geen verband) test die tot 97% valse positieven oplevert en om die reden niet meer in gebruik is. Het grote aantal Covid-gevallen was pure fantasie, gebaseerd op valse positieven, schrijft Paul Craig Roberts.

Het aantal sterfgevallen werd georkestreerd door ziekenhuizen grote financiële stimulansen te geven om sterfgevallen als Covid-sterfgevallen te melden, ongeacht de oorzaak. De angst die werd opgewekt door verzonnen aantallen gevallen en sterfgevallen dreef de mensen ertoe injecties te aanvaarden waarvan zij niet wisten wat er in zat. Het blijkt dat het ongeteste “vaccin” een grotere bedreiging voor de gezondheid en het leven is dan Covid zelf, en het aantal doden en gewonden stijgt naarmate het “vaccin” zijn dodelijke werk doet in de lichamen van geïnjecteerde mensen. Het valt nog te bezien wat het sterftecijfer van het “vaccin” op lange termijn zal zijn.

Al de andere Covid-maatregelen hebben veel kwaad en geen goed gedaan. De maskers bleken een oorzaak van ziekte te zijn, geen preventie van ziekte. De lockdowns hebben de productie verstoord, banen, bedrijven en bevoorradingsketens vernietigd, en zijn de oorzaak van de huidige sterke prijsstijging.

De Westerse wereld, vol van zijn totaal ongerechtvaardigde arrogante overmoed, die zichzelf als “uitzonderlijk” beschouwt en recht heeft op wereldhegemonie, heeft zich doof gehouden voor het Russische aanbod van een wederzijds veiligheidspact. De idioot die als president van de VS fungeert, de idioot die als minister van Buitenlandse Zaken van de VS fungeert, en de idioot die als secretaris-generaal van de NAVO fungeert, hebben allen verklaard dat zij, ondanks de aangekondigde rode lijn van Rusland, de militaire bases aan de grenzen van Rusland zouden blijven uitbreiden.

Als ik zeg “dom”, dan bedoel ik ook “dom”. Je moet wel dom zijn om een oorlog uit te lokken waar je machteloos tegenover staat.

O, maar dat kunnen we wel, zegt u, de sancties. De sancties vallen op Duitsland, Europa en de VS. De prijs van aardgas in Europa is omhoog geëxplodeerd. De olieprijs heeft de maan geraakt. De voedselprijzen, de mineraalprijzen (Rusland is een grote exporteur van beide) stijgen. De domme Westerse “leiders” hebben dus aan de inflatie van de lockdowns de inflatie van de sancties toegevoegd, en Rusland moet nog tegensancties opleggen. Stelt u zich eens voor dat Rusland de gasstromen naar Europa zou afsluiten. Europa is voor 46% van zijn gas afhankelijk van Rusland. De CEO van een Europese netbeheerder zei dat als Rusland het gas afsluit, de EU de Duitse industrie van het net zou moeten afkoppelen. Kortom, de hele Duitse industrie zou worden stilgelegd.

Wat het idiote Westen met de sancties heeft gedaan, is zichzelf in beide voeten en beide knieschijven, en in het hoofd schieten.

Overal waar wij kijken zien wij belachelijke dreigementen aan het adres van Rusland. De Deense presstituees , de idiote Sean Hannity, en de Republikeinse senator Lindsey Graham roepen op tot de moord op president Poetin, en zij zijn niet gedeplatformeerd. Merk dit op: ik kan geen gender-voornaamwoord gebruiken zonder het risico te lopen gedeplatformeerd te worden, maar ik kan wel oproepen tot de moord op Poetin en kudo’s krijgen.

  De Surovikin Linie

Een idioot genaamd David Swanson roept op tot een “vredesmars” van duizenden Europeanen naar de Oekraïense vuurlinies. Deze laag bij de grondse idioot wil de Kinderkruistocht van 1212 herhalen, toen Stefanus van Cloyes beweerde een brief van Jezus aan de koning van Frankrijk te hebben en 30.000 kinderen in Saraceense handen leidde. De Idioot Swanson, wil dit huzarenstukje duizend jaar later herhalen.

Een andere blunderende Westerse idioot zegt dat Poetin gevangen genomen zal worden en als oorlogsmisdadiger berecht zal worden door het internationale hof in Den Haag. Dat zal natuurlijk gebeuren nadat Oekraïne Rusland veroverd heeft. Het is buitengewoon dat de westerlingen over Russische oorlogsmisdaden zouden spreken na de massale oorlogsmisdaden van de VS en Europa in Servië, Afghanistan, Pakistan, Irak, Libië, Somalië en Syrië. Als het Westen zijn steile verval voortzet, zal er door Rusland een tribunaal voor oorlogsmisdaden worden gehouden voor George W. Bush, Dick Cheney, Condi Rice, alle Amerikaanse zionistische neoconservatieven, en een aantal Britse en Europese medestanders van de oorlogsmisdaden van Washington, zoals Tony Blair.

Het westerse gebral en de verwensingen tegen Rusland wijzen op de onmacht en irrelevantie van de westerse wereld. Van alle absurditeiten, tenzij het verslag van Joe Lauria op Consortium News een grap is, komt de taart van hersenloze dreigementen van de Internationale Federatie van Katachtigen. De Federatie gaat Rusland ten val brengen door de invoer van elke kat die in Rusland gefokt is te verbieden, “ongeacht welke organisatie de stamboom heeft uitgegeven.”

De Kattenfederatie zegt hoe “geschokt en ontzet” zij is “dat het leger van de Russische Federatie de Republiek Oekraïne is binnengevallen en een oorlog is begonnen. Vele onschuldige mensen zijn omgekomen, nog veel meer zijn gewond en honderdduizenden Oekraïners zijn gedwongen hun huizen te ontvluchten om hun leven te redden. Wij kunnen allen getuige zijn van de verwoesting en chaos die deze ongekende daad van agressie heeft veroorzaakt.”

Dit is werkelijk niet te bevatten. Al 8 jaar lang beschiet Oekraïne de Donbass Russen, waarbij duizenden doden en nog veel meer verminkten vallen. En geen kik van de Kattenfederatie. Geen zorg om de Donbass-katten die aan stukken geblazen worden door de Oekraïense artillerie die de dorpen en steden van de Donbass-Russen bestookt. Geen kik van de goedbetaalde CIA-activa bij de New York Times, Washington Post, NPR, CNN, MSNBC, BBC en elders in de Westerse hoerenmedia.

Wat doet dit verbod van de Kattenbond, ervan uitgaande dat het enige rechtskracht heeft en iets kan doen, en dat dit geen grapartikel van Joe Lauria is?

Het kan Amerikanen, Canadezen en Europeanen ervan weerhouden een Blauwe Ruskat uit Rusland aan te schaffen, maar niet van fokkers in de VS, Canada, of Europa.

  Nou, jammer dan

De Kattenfederatie heeft de totale onmacht van het Westen aangetoond, een snel ineenstortend Sodom & Gomorra. Om de taal van een neoconservatief uit de VS te gebruiken: als Rusland een of ander NAVO-lid wil oppakken en het land tegen de muur wil gooien om te laten zien wie de baas is, kan niemand daar iets tegen doen.

Ondanks de militaire hegemonie van Rusland, zou het Kremlin zijn dominantie kunnen verkwanselen. Volgens zijn recente toespraak is Poetin verknocht aan het globalisme. Naar verluidt zat hij in het leiderschapsprogramma van het Wereld Economisch Forum. Hij gaat naar de bijeenkomsten in Davos en houdt toespraken. Het is blijkbaar niet bij Poetin opgekomen dat de Russische soevereiniteit onverenigbaar is met het globalisme. Zij zijn onderling onverenigbaar. Claus Schwab, het hoofd van het WEF, is een duidelijke nazi. Waarom houdt Poetin dan wel van de nazi’s van het WEF, maar niet van de Oekraïense?

Ik denk dat het Kremlin nog veel te leren heeft. Rusland dacht, ten onrechte, dat nu de communistische ideologische uitdaging aan het Westen over en uit was, iedereen vrienden kon zijn. Zij hebben over het hoofd gezien dat bevriend zijn met Washington betekent dat men een marionettenstaat is. Poetin wilde niet dat Rusland een Amerikaanse marionet zou zijn. Dat heeft hij laten weten op de Veiligheidsconferentie van München in 2007. Washington beloonde hem met de invasie van Georgië in Zuid-Ossetië, waardoor het verhaal van de Russische invasie ontstond, toen Poetin terugkeerde van de Olympische Spelen in Peking en Georgië versloeg en veroverde, daarna Georgië zijn soevereiniteit teruggaf en zijn troepen terugtrok. Ondanks de Russische terugtrekking creëerde het Westen het narratief dat Poetin bezig was met de wederopbouw van het Sovjetrijk dat de VS had ontmanteld.

Poetins aanhoudende verzet om een Amerikaanse marionet te zijn bracht hem de omverwerping door Washington van de Oekraïense regering en de installatie van een marionettenregering die niet in staat was de Bandera Nazi-elementen onder controle te houden die snel milities organiseerden en de Russische bevolking in Oekraïne begonnen te terroriseren, wat leidde tot de stemmen van de Krim en de Donbass-republieken om weer bij Rusland hun traditionele land gevoegd te worden. Poetin nam de Krim terug om Ruslands marinebasis in de Zwarte Zee te redden, maar hij weigerde de Donbass-Russen, en tolereerde zo een acht jaar durende oorlog. Om een einde te maken aan deze oorlog hebben de Russen, afgepoeierd door het Westen en de marionettenregering van Oekraïne, eindelijk troepen gestuurd om het probleem op te lossen dat met diplomatie niet op te lossen was.

Het Westen heeft besloten zich militair uit de voeten te maken en Rusland te bestrijden met beschuldigingen en afkeurende woorden. Het Westen kan de woordenstrijd winnen, omdat het het narratief in handen heeft.

Claes Ryn, een van de weinige overgebleven Amerikaanse intellectuelen schreef onlangs in Humanitas dat het menselijk handelen minder gebaseerd is op rede en rationaliteit dan op “de intense hartstocht van het haat-moment, woede, wilde overgave, pure wanhoop, grenzeloze ambitie,” en dat dit in een wereld met kernwapens een enorme aansprakelijkheid is.

  Zelenskyy eist "preventieve" kernaanvallen op Rusland

Onlangs heeft Glenn Greenwald, een van de laatste overgebleven Amerikaanse journalisten, hetzelfde gezegd, dat ik in een recent artikel geciteerd heb. Met andere woorden, de realiteit waarmee wij te maken hebben is dat onze vernietigingswapens onafhankelijk worden van rationele controle, omdat de rede in de Westerse wereld aan het sterven is.

In de westerse universiteiten van vandaag, vooral de Amerikaanse en de Britse, is de rede een “blank racistisch construct” dat gebruikt wordt om “mensen van kleur”, d.w.z. niet-blanken, te onderdrukken. Als de rede gereduceerd wordt tot een instrument van racistische onderdrukking, hoe kan zij dan functioneren bij het reguleren van menselijk gedrag? Aangezien het gebruik ervan racisme impliceert, wordt de rede opgegeven. Probeer maar eens enige rede te vinden in de reactie van het Westen op Covid en in de reactie van het Westen op de veiligheidszorgen van Rusland. Die is er niet.

Het Westen van vandaag is een wereld zonder rede. Dit plaatst de huidige Westerse wereld ver terug in de geschiedenis, toen hekserij en dergelijke de plaats innamen van de rede. De rede is in het Westen zo ver heen, dat de Kattenfederatie denkt Rusland te straffen door de Westerse volkeren te verbieden Russische katten te hebben!

Met andere woorden, wij hebben het geesteloze stadium bereikt in onze ineenstortende beschaving.

Wat kan er aan gedaan worden?

Wij hebben aan de ene kant de geschokte Westerse liberale, progressieve, linkse mensen die een grote misdaad zien in de verdediging van Russen door Rusland, en aan de andere kant hebben wij de blinde woede van patriottische vlagzwaaiende conservatieven, zoals Hannity en Lindsey, die oproepen tot de moord op de president van Rusland.

Poetin zou eens moeten opletten. Zijn moord is mogelijk omdat hij pro-Amerikaanse elementen in zijn eigen regering en door de VS gefinancierde Russische media en NGO-organisaties die zich inzetten voor regimeverandering in Rusland, tolereert. Blijkbaar denkt Poetin dat hij zijn gehechtheid aan de democratie bewijst door de vrije werking toe te staan van door het Westen gefinancierde groepen die zich inzetten voor de destabilisatie van Rusland en misschien voor zijn moord.

Het Russische verlangen om deel uit te maken van het Westen wijst op een land dat losgekoppeld is van de werkelijkheid. Tenzij Rusland een beter begrip ontwikkelt van het onredelijke probleem dat haar confronteert, zal Rusland misschien nog moeten kiezen tussen een kernoorlog of de zoveelste marionettenstaat in Washington worden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Nieuwe vijanden creëren – Amerikaans buitenlandse politiek brengt gevaarlijke allianties voortVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelSCHOKKEND beeldmateriaal toont Russische soldaat die twee granaten boven zijn hoofd houdt terwijl hij onderhandelt over overgave
Volgend artikelFacebook kondigt “Smalle Uitzondering” aan voor eerder gecensureerde Neo-Nazi “Azov Bataljon”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. De film ‘I Pet Goat’ laat zien wat onze samenleving ‘drijft’ en waarheen. Denk niet dat Putin zo onafhankelijk is. Dat is een illusie. Het communistisch bewind is langer dan een eeuw geleden gefinancierd door de bankiers, na oprichting van de FED. Jacob Schiff was de grote agent achter de schermen.

  Eén en al leugentaal door de MSM, aangestuurd vanuit het rijk der duisternis met als doel het rijk van de antichrist. zie:

  https://youtu.be/1eCUOJRnfJs
  en
  https://youtu.be/eZRmYACf3A4

 2. Het eerste wat sneuvelt bij een conflict is altijd de waarheid. Beide partijen laten zich niet in de kaarten kijken, welke strategie zij voeren. Door misleidingen in elke vorm van propaganda proberen ze elkaar op het verkeerde been te brengen. Voor de toeschouwers is het erg extreem moeilijk om uit te vinden wat, wat waar is en wat niet. Het is eigenlijk koffie dik kijken en hopen dat jouw voorkeur aan de winnende kant is.

 3. De elite en de rijken zijn het kwaad in alle geschiedenissen geweest want alleen kunnen zij een oorlog afdwingen de gewone burgers volgen uit angst en dommigheid en dat weten zij en daar hebben ze ook wel gelijk in, waarom stemt men op Rutte al drie keer de laan uit gestuurd en wie zit er de grootste leugenaar van Europa dat geeft gewoon aan hoe dom en bang het volk hier in Nederland is straks is het weer huilen met de pet op als jullie of jullie kinderen weer als kanonnenvoer worden gebruikt en het tuig zit weer ergens veilig en vol gevreten ver weg uit het oorlog geweld en keren en worden verwelkomt door het domme volk helaas maar dat is wel de werkelijkheid.

 4. Like. Inderdaad .. 90 % van het nederlandse volk zijn idioten . Kunnen niet meer aandenken, an geloven totaal wat hun voor geschoteld wordt door de media .dat deze mensen nu al 3x gestemt hebben op Rutte zegt alles .

 5. Prachtig hoe Paul Craig Roberts de huidige situatie schetst. Hij is een zeer verstandig man die de ganse machinaties naar voren brengt die onze ondergang gaan betekenen als wij niet snel “onze?? Politici” buiten gooien. Het is hoog tijd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in