Zo, we zijn nu bijna een jaar in het ‘Nieuwe Normaal’ (aka ‘gepathologiseerd totalitarisme’) en het ziet er nog steeds … nou ja, behoorlijk totalitair uit.

Het grootste deel van West-Europa is nog steeds in ‘lockdown’, of ‘onder avondklok’, of in een andere staat van ‘gezondheidsnoodtoestand’. De politie beboet en arresteert mensen omdat ze ‘buiten zijn zonder geldige reden‘.

Protest is nog steeds verboden. Een afwijkende mening wordt nog steeds gecensureerd.

De officiële propaganda is meedogenloos. Regeringen regeren per decreet en onderwerpen mensen aan een steeds veranderende reeks van steeds absurdere beperkingen van de meest fundamentele aspecten van het dagelijks leven, schrijft CJ Hopkins op Off Guardian.

En nu, wordt de campagne om de hele mensheid “in te enten” tegen een virus dat bij meer dan 95% van de geïnfecteerden milde tot matige griepachtige symptomen of, wat vaker voorkomt, helemaal geen symptomen veroorzaakt, en dat ruim meer dan 99% van de geïnfecteerden overleeft (en dat geen echt effect heeft op de voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfers, en waarvan het sterfteprofiel min of meer identiek is aan het normale sterfteprofiel), met letterlijk religieuze vurigheid gevoerd.

‘Vaccin paspoorten’ (die zeker griezelig zijn, maar geen enkele gelijkenis vertonen met Arische Afstamming Certificaten, of andere fascistische apartheid-achtige documenten, dus denk er zelfs niet aan om zo’n vergelijking te maken! In Israël zijn ze al ingevoerd.

Met andere woorden, zoals voorspeld door ons ‘samenzweringstheoretici’, zijn de ’tijdelijke noodmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid’ die door GloboCap in maart 2020 zijn ingevoerd, nog steeds van kracht, en dan nog een beetje meer. Dat gezegd hebbende, zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, is de teneur van de dingen een beetje aan het verschuiven, wat niet verwonderlijk is, aangezien GloboCap nu de overgang maakt van Fase 1 naar Fase 2 van het ‘Nieuwe Normaal’ uitrollen.

Fase 1 was een klassieke ‘shock and awe’. Een ‘apocalyptisch virus’ werd ‘ontdekt’. Een globale ‘noodtoestand’ werd afgekondigd. Grondwettelijke rechten werden opgeheven. Soldaten, politie, bewakingscamera’s, militaire drones en robothonden werden ingezet om de wereldwijde politiestaat te implementeren.

De massa’s werden gebombardeerd met officiële propaganda, foto’s van mensen die op straat dood neervielen, bewusteloze patiënten die in smart stierven, lichamen die in geïmproviseerde lijkenwagens werden gepropt, ziekenhuisschepen, horrorverhalen over intensivecareafdelingen, prognoses van honderden miljoenen doden, terreur opwekkende Orwelliaanse slogans, sentimentele “oorlogsinspanningen” reclameborden, enzovoorts.

De volledige kracht van de meest formidabele Goebbelsiaanse propagandamachine uit de geschiedenis werd in één keer op het publiek losgelaten. (Zie b.v. CNN, NPR, CNBC, The New York Times, The Guardian, The Atlantic, Forbes, en andere ‘gezaghebbende’ bronnen zoals het IMF en de Wereldbankgroep, het WEF, de VN, de WHO, CDC).

Maar de ‘shock and awe’ fase kan niet eeuwig doorgaan, en is ook nooit de bedoeling geweest. Het doel ervan is (a) de beoogde massa’s te terroriseren tot een staat van onderwerping, (b) hun samenleving onomkeerbaar te destabiliseren, zodat die radicaal ‘geherstructureerd’ kan worden, en (c) op overtuigende wijze een overweldigende superioriteit van kracht aan te tonen, zodat verzet ondenkbaar wordt.

  Moeten kinderen binnenkort ook "toevallig" sterven?

Deze shock and awe (of ‘snelle overheersing’) tactiek is in de loop van de militaire geschiedenis door keizerrijken en aspirant-keizerrijken toegepast. Het is zojuist door GloboCap ingezet tegen… nou ja, tegen de hele wereld. En nu loopt die fase ten einde.

De vorm van fase 2 is nog niet helemaal duidelijk, maar men kan wel een paar logische veronderstellingen maken. Typisch is dat dit de fase is waarin de veroverende macht (in dit geval GloboCap) de ‘normaliteit’ (d.w.z. een ‘nieuwe normaliteit’) herstelt in de samenleving die zij zojuist heeft gedestabiliseerd en geterroriseerd. Zij installeert een nieuwe bezettingsgezinde regering, herstart de economie en begint op andere manieren met de geleidelijke overgang van de staat van beleg naar iets dat lijkt op een ‘normaal’ dagelijks leven. Er wordt snoepgoed uitgedeeld aan kinderen, financiële hulp aan bedrijven, macht aan generaals en politie, en ‘vrijheid’ aan het in shock verkerende publiek.

Dit lijkt het punt te zijn waar we op dit moment zijn. Zoals u waarschijnlijk al hebt gemerkt, hebben de media, regeringsleiders en medische deskundigen de mond vol van ‘het einde van de pandemie‘, of op zijn minst ‘het einde van de noodfase‘ ervan. Plotseling is ‘een bepaald niveau van Covid aanvaardbaar‘, ‘nul Covid is onwaarschijnlijk‘, enzovoort. Dit gebeurt vrijwel precies op het juiste moment.

Nu de vaccinatiecampagne op gang is, proberen ze de massaparanoia en -haat die ze al meer dan een jaar aanwakkeren, te temperen met enige hoop en een visie op een toekomst na de crisis.

De regeringen versoepelen voorzichtig de beperkingen en zorgen ervoor dat we begrijpen dat als we de bevelen niet opvolgen, onze mondkapjes niet dragen, onze vaccinaties niet halen, enzovoort, ze ons zonder genade weer hard zullen aanpakken. Ze willen ons voorzichtig de gepathologiseerde totalitaire toekomst inloodsen, zodat het lijkt alsof we bevrijd worden en terugkeren naar een schijn van normaal leven, zij het in een nieuwe, angstaanjagender wereld die voortdurend door virussen en extremisten wordt bedreigd.

Hier in Duitsland bijvoorbeeld heeft de regering besloten ‘weer enige vrijheid en vertrouwen aan de mensen te geven‘, maar zij is bereid ons weer ‘hard’ in lockdown te duwen als zij vermoedt dat wij ‘hun vertrouwen niet verstandig hebben gebruikt’.

Volgens het 5-stappenplan mogen boekhandels en bloemisten deze week weer open met een limiet van één persoon per tien vierkante meter, mogen maximaal tien mensen aan contactsport doen en mogen vijf mensen uit maximaal twee huishoudens elkaar ontmoeten (en dus ook aan contactsport doen), tenzij het ‘incidentiecijfer’ van positieve PCR-tests boven de 100 per duizend komt, in welk geval we welk geval we teruggaan naar ‘hard lockdown’.

Twee weken later, op 22 maart, kunnen restaurants weer buiten eten serveren en kunnen theaters, bioscopen en operagebouwen weer open als het ‘aantal positieve tests’ onder de 50 blijft. Als het ‘positief-testcijfer’ echter meer dan 50 maar minder dan 100 bedraagt, zal dineren in de open lucht alleen worden toegestaan op basis van strikte reservering vooraf. (Men kan in de veronderstelling zijn dat er rondtrekkende Corona-politiepatrouilles zullen zijn die de reserveringsgegevens van restaurants zullen onderzoeken en de klanten zullen gelasten hun papieren te tonen). Er zijn nog meer Kafkaiaanse voorwaarden in het plan, maar ik denk dat je het algemene idee wel snapt.

  Het Oostenrijkse regime neemt mensen in dienst om op ongevaccineerden te jagen

Ondertussen, in de VS, hoewel DC nog steeds bezet is, het Capitool omringd met scheermes-prikkeldraad om de democratie te beschermen tegen een denkbeeldige vijand rechtstreeks uit George Orwell’s 1984, sluiten Texas, Mississippi, en een paar andere staten zich aan bij Florida in open rebellie, en staan toe dat mensen uit eten gaan, samenkomen met hun familie en vrienden, in het openbaar rondlopen zonder medisch uitziende maskers, en anderszins hun leven leiden op een totaal niet-anus-gespannen-paranoïde manier.

Ondanks de verontwaardiging van de Covid-sekteleden, is deze ontwikkeling niet van groot belang voor GloboCap, omdat de machtscentra aan de kust volledig ‘Nieuw Normaal’ zijn, en de liberalen die deze centra voornamelijk bewonen, zijn veranderd in paranoïde, hysterische fanatiekelingen die nu een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteden aan de jacht op vermeende ‘Covid ontkenners’, ‘anti-mondkapjes’, ‘vaccinweigeraars’, ‘blanke extremisten’, ‘samenzweringstheoretici’, ‘libertariërs’, ‘racistische cartoonisten’ en alle anderen die zich niet conformeren aan hun gepathologiseerde totalitaire ideologie, en hen obsessief te trollen op social media, of hun gedachtenmisdrijven te rapporteren aan de Realiteit Politie.

Deze transformatie van de relatief welvarende, overwegend liberale, midden- en hogere klasse, en de miljoenen die daar vergeefs naar streven, in hersenloze-orde-volgende ‘Goede Duitsers’ (of, beter gezegd, hersenloze-orde-volgende ‘Nieuwe Normalen’) heeft ook hier in West-Europa plaatsgevonden, en elders in het wereldwijde kapitalistische imperium, en was een van de hoofddoelen van GloboCap gedurende fase 1 van het uitrollen van het ‘Nieuwe Normaal’. Deze transformatie is al geruime tijd aan de gang, minder dramatisch en zonder virus. Het zal doorgaan als dit virus eenmaal weg is.

Het ‘Nieuwe Normaal’ gaat niet alleen over een virus. Het ‘Nieuwe Normaal’ ging nooit alleen over een virus. Je hebt geen nieuw ‘normaal’ nodig vanwege een virus. Je hebt een nieuw ‘normaal’ nodig wanneer je huidige ‘normaal’ zijn nut voor de machthebbers heeft verbruikt, en dat zijn in ons geval de kapitalistische heersende klassen.

Ik schrijf hier al … nou ja, het grootste deel van mijn leven over, en publiceer deze columns de laatste vijf jaar, dus ik ga dat hier niet allemaal samenvatten, maar in principe maken we een van die historische transformaties door van de structuur van de politieke macht die we meestal pas herkennen nadat ze heeft plaatsgevonden … niet alleen een ‘wisseling van de wacht’, een transformatie van de aard van de macht, hoe ze wordt uitgeoefend, de overtuigingen waarop ze is gebaseerd, en de ‘werkelijkheid’ die door die overtuigingen wordt opgeroepen.

Deze transformatie begon met het einde van de Koude Oorlog, toen het globale kapitalisme het eerste globaal-hegemoniale ideologische systeem in de geschiedenis werd. De invoering van het ‘Nieuwe Normaal’ is een deel van die transformatie, niet het geheel, maar een essentiële fase. We maken de overgang van een ideologische ‘werkelijkheid’ naar een post-ideologische, gepathologiseerde ‘werkelijkheid’ … een ‘werkelijkheid’ waarin elke afwijking van de officiële ideologie (d.w.z. ‘normaliteit’) niet langer een politieke uitdaging of bedreiging is, maar een ‘ziekte’ of ‘psychiatrische stoornis’.

  "Er is iets vreemds aan de hand met de ontvangers van vaccins. Wat dat precies is, zal alleen de tijd leren"

Ik zal onaangenaam zijn en mezelf citeren, zodat ik niet hoef te proberen dit nog eens uit te leggen. Hier is een passage uit een recente column:

Een globaal-hegemoniaal systeem (bijv. het globale kapitalisme) heeft geen externe vijanden, omdat er geen grondgebied ‘buiten’ het systeem bestaat. De enige vijanden bevinden zich binnen het systeem, en zijn dus per definitie opstandelingen, ook bekend als ’terroristen’ en ‘extremisten’.

Deze termen zijn uiteraard volstrekt betekenisloos. Ze zijn puur strategisch, gericht tegen iedereen die afwijkt van de officiële ideologie van GloboCap … die, mocht u het zich afvragen, ‘normaliteit’ wordt genoemd (of, in ons geval, momenteel ‘Nieuwe Normaliteit’) … [het] nieuwe soort ’terroristen’ haat ons niet alleen om onze vrijheid … ze haat ons omdat ze de ‘werkelijkheid’ haat.

Het zijn niet langer onze politieke of ideologische tegenstanders… ze lijden aan een psychiatrische stoornis. Er hoeft niet langer met hen te worden gediscussieerd of naar hen te worden geluisterd… zij moeten worden ‘behandeld’, ‘heropgevoed’ en ‘gedeprogrammeerd’, totdat zij de ‘Werkelijkheid’ accepteren.

Terwijl we verschuiven van Fase 1 naar Fase 2 van het ‘Nieuwe Normaal’, zal de pathologisering van politieke dissidentie doorgaan, en intensiveren, zowel openlijk als subtiel. GloboCap en de bedrijfsmedia zullen blijven waarschuwen voor dreigende ‘aanvallen op de democratie’ door denkbeeldige ‘binnenlandse terroristen’, evenals de oude ‘niet-binnenlandse terroristen’. Zij zullen ook blijven waarschuwen voor dreigende bedreigingen door exotische virussen, en ‘varianten’ van exotische virussen, en permanente ‘aandoeningen’ veroorzaakt door virussen, en andere bedreigingen voor onze lichaamssappen.

Bovenal zullen zij blijven waarschuwen voor het gevaar van het consumeren van ‘verkeerde informatie’, ‘samenzweringstheorieën’, of enig ander type ongecontroleerde, ongeautoriseerde, on-gefactcheckt content. Zij zullen een grondige diagnose stellen van de bronnen van dergelijke inhoud, en de pathologische aandoeningen waaraan deze bronnen duidelijk lijden uitputtend uiteenzetten. Zij zullen een verscheidenheid van behandelingen en genezingen onderzoeken, en profylactische maatregelen aanbevelen tegen mogelijke blootstelling aan deze bronnen.

Deze veelvoudige ‘bedreigingen voor de democratie’ (dwz ’terroristen’, ‘virussen’, ‘desinformatie’, ‘racisme’, ‘seksisme’, ‘homofobie’, ’transfobie’, ‘scepticisme ten aanzien van het kiesstelsel’, ‘blanke suprematie pannenkoek siroop’, ‘met voorbedachte rade misbruik van voornaamwoorden’, ‘oppositioneel-opstandig-maskerloosheid’, ‘aarzeling om te vaccineren’, ‘religie’, enzovoort) zullen samensmelten tot een enkele Goldstein-achtige vijand die ‘Nieuw Normaal’-kinderen zullen conditioneren om reflexmatig te haten en te vrezen, en tot zwijgen te willen brengen, en in quarantaine plaatsen van de ‘normale’ samenleving, of hun ‘ziekte’ ‘genezen’ met door de overheid opgelegde, ‘veilige en effectieve’ farmaceutische therapieën.

Maar whatever … Ik zou me daar geen zorgen over maken. Ik maak me waarschijnlijk druk om niets. Tenslotte, zoals veel van mijn voormalige vrienden je zullen vertellen (door hun meervoudige mondkapjes en profylactische gezichtsschilden), ben ik gewoon een paranoïde ‘samenzweringstheoreticus’ die ‘on-gefactcheckte misinformatie’ verspreidt.

De gefabriceerde crisis, de Great Reset en de NWO’s ‘Build Back Better’

Vorig artikelKoraalrif in de Filipijnen bedekt met mondkapjes
Volgend artikelMigrantenbende verkrachtte Zweedse meisje tot ze bijna doodbloedde – ontloopt gevangenisstraf
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Vraagje: wat is: blanke suprematie pannenkoek siroop?

  Ik ben het overigens, met de schrijver van dit stuk, eens dat de huidige gang van zaken een enorme wig drijft tussen families/vrienden/collega’s etc.
  De meesten zijn niet bereid te spreken over deze zaken.
  Ze vertellen je opeens lafjes dat ze zich toch maar hebben laten injecteren met een van die experimentele middelen.
  Lopen rond met maskers in hun eigen huis.
  Verbreken het contact wanneer ze merken dat de jouw en hun visies te ver uit elkaar liggen.

  Puntje bij paaltje kun je als individu niets uitrichten tegen dit fascistisch systeem dat jou de wetten voor schrijft.
  Doe iets en binnen 3 seconden heb je een conflict, nog 5 minuten later lig je geboeid in een politiebusje, omringd door agressieve gebrainwashte agenten die “alleen orders volgen”.

  Ik zou graag, naast FVD stemmen, willen weten wat burgers actief zouden kunnen bewerkstelligen zonder in problemen te geraken?

  “Onze” leiding in Den Haag is duidelijk van het padje af.
  Ik persoonlijk accepteer hen al lang niet meer als de leiding van dit land vanwege de leugens en fascistische praktijken die zij menen te moeten gebruiken tegen hun eigen volk.(vreedzame volk!)
  De continue stroom aan inperkingen van vrijheden, ontneming van rechten, onrecht dat wordt aangedaan, roof die gepleegd wordt.
  Er is veel meer aan de hand dan covid.
  Het systeem was aan zijn eind geraakt qua wettelijke onderdrukkingsmogelijkheden en afpers-capaciteiten, nu gaat men over op fysieke afpersing en knechting.
  En dat op wereldschaal.
  Er zijn voor mindere zaken opstanden uitgebroken.

 2. De enige manier waarop deze machtsovername stuk kan lopen is het uitvallen van de stroom over een lange periode….of een echte pandemie…zo een waarbij je mensen op straat ziet doodvallen en je iedere week een overlijdens kaartje plus virtuele koffietafel krijgt aangeboden.

  De massa is hersenloos en laat zich graag leiden, en zal met geweld tot in extrema hen die niet willen meelopen dwingen mee te lopen. Angst is de drijfveer voor bijna iedere menselijke handeling.

  Stroomuitval of een echte pandemie zijn waar deze machtsovername op stuk kan lopen….of de fundering weghalen onder het geheel door in de pootjes te boren tot ze rot zijn. Zonder stroom geen communicatie en controle, geen macht meer via de geldstromen…geen belasting inning, geen loonbetaling voor de geweldsslaven en de controle slaven…..een poot van de troon der onderdrukking…..

  Het beeld van een op het terras drinkende politicus komt op mijn netvlies….een poot van de troon der onderdrukking en leugens …terreur is net als een schoenveter uiteindelijk ook iets met twee uiteinden….een stok waarmee geslagen word kan ook worden afgepakt en tegen de slaande persoon worden gebruikt.

  Angst en geweld, de grondslag van onze “demodictatuur”…gesteund door knik en buig pers….oei, ook weer een poot van die troon der meesters….zonder pers zijn politici ook anoniem en werkeloos….en de leugens zijn voor ons geen meerwaarde…

  Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar handelen, verschuilen achter een zogenaamde plicht of werkopdracht is nog steeds een eigen keuze en daarmee vatbaar voor verantwoording afleggen aan de mede mens.

  De veiligheid van de wet der boeken is geen bescherming voor de wetten van mensen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in