Er zijn twee basistheorieën voor de oorsprong van ruwe olie: biotisch en abiotisch. De oorsprong van aardolie of aardgas lijkt misschien een vreemd debat, maar het is belangrijk om te bepalen of deze brandstoffen fossiele brandstoffen zijn of niet.

Als deze brandstoffen echt fossiele brandstoffen zijn, dan zijn ze beperkt in voorraad en moeten er op een gegeven moment alternatieve energiebronnen worden gecreëerd, schrijft Rhoda Wilson.

Als het geen fossiele brandstoffen zijn en ze ontstaan zijn door een vorm van abiogenese – een natuurlijk proces uit niet-levende materie – dan is er minder noodzaak om alternatieve brandstoffen te ontwikkelen.

De biotische theorie is dat olie en gas die uit de aarde geboord worden, afkomstig zijn van de overblijfselen van planten en dieren die miljoenen jaren geleden onder de grond opgesloten werden. Deze “fossiele brandstoffen” hebben er aeonen over gedaan om gevormd te worden en wij verbruiken ze veel sneller dan ze aangevuld kunnen worden.

Deze fossiele brandstoftheorie is echter slechts dat – een theorie. Er zijn veel kenmerken van de fossiele-oorsprongtheorie die sommige wetenschappers blijkbaar nog steeds voor een raadsel stellen. Dus wat als de hele theorie fout is?

De abiotische theorie is een tegengestelde opvatting, die wel substantieel bewijs heeft om haar te ondersteunen. Deze theorie gaat eeuwen terug en heeft als prominente voorstander Dimitri Mendelejev, die het meest bekend is als uitvinder van het periodiek systeem.

Abiotische olietheorie

Hoewel de chemie vrij complex is, schreef milieuchemicus Tristan Coleman, is het principe achter het abiotische olie-idee eigenlijk heel eenvoudig.

Koolstof in het magma onder de aardkorst reageert met waterstof om methaan en andere koolwaterstoffen te vormen, met veel chemisch complexe tussenstadia. Bepaalde minerale gesteenten zoals graniet en andere siliciumhoudende gesteenten werken als niet-uitputtende katalysatoren om het proces te versnellen.

Experimenten hebben aangetoond dat het onder extreme omstandigheden van hitte en druk mogelijk is om ijzeroxide, calciumcarbonaat en water om te zetten in methaan en koolwaterstoffen die tot tien koolstofatomen bevatten. Dergelijke experimenten zijn vorige eeuw door Russische wetenschappers uitgevoerd, maar ook recentelijk in de VS en nog recenter in Zweden.

De omstandigheden in de aardmantel zouden voor deze kleine koolwaterstoffen voldoende zijn om te polymeriseren tot de langere ketenmoleculen die bijvoorbeeld in ruwe olie voorkomen. Bovendien voorkomt de beperkte hoeveelheid zuurstof in het magma van de aarde dat de koolwaterstoffen ondanks de intense hitte en druk verbranden.

De koolwaterstoffen van abiotische oorsprong migreren vervolgens uit de mantel naar de korst totdat ze naar de oppervlakte ontsnappen of worden ingesloten door ondoordringbare lagen, waardoor aardoliereservoirs worden gevormd.

Schets van de migratie van abiotische olie vanuit de mantel omhoog naar reservoirs in niet-poreus gesteente. Bron: The Atlas Report

Bewijs dat de abiotische theorie ondersteunt

Sommige mensen zijn zeer geïnteresseerd in olie en de oorsprong ervan, maar hun pleidooi voor de abiotische theorie heeft ertoe geleid dat velen hen afdoen als ketters, oplichters of idealisten. Zij beweren dat olie kan worden gewonnen uit koolwaterstoffen die eeuwen geleden in enorme plassen diep in de kern van de aarde voorkwamen. Die bron van koolwaterstoffen sijpelt omhoog door de aardlagen en vult de oliebronnen langzaam aan. Met andere woorden, het zet het paradigma van fossiele brandstoffen op zijn kop.

Russische en Oekraïense geologen

In een artikel van Dr. J.F. Kenney uit 1996, getiteld “Special Edition on The Future of Petroleum” (Speciale editie over de toekomst van aardolie), wordt erop gewezen dat voorspellingen dat de mensheid op korte termijn zonder beschikbare aardolie zou komen te zitten “fundamenteel afhankelijk waren van een archaïsche hypothese uit de 18e eeuw dat aardolie op de een of andere (wonderbaarlijke) manier uit biologische detritus zou zijn geëvolueerd, en dienovereenkomstig beperkt in overvloed zou zijn.”

"Operatie Thermostaat": Energie rantsoenering en het draaipunt van Oekraïne naar het klimaat

De hypothese dat aardolie voortkwam uit biologische materie (fossielen) “is de afgelopen veertig jaar vervangen door de moderne Russisch-Oekraïense theorie van abyssale, abiotische aardolieoorsprong, die heeft vastgesteld dat aardolie een oermateriaal is dat vanaf grote diepte is uitgebarsten,” schreef Kenney.

In zijn paper citeerde Kennedy professor Vladilen A. Krayushkin, een groot voorstander van de abiotische theorie en voorzitter van de afdeling Petroleum Exploratie van de Oekraïense Academie van Wetenschappen:

De elf grote en één reusachtige olie- en gasvelden die hier beschreven worden, zijn ontdekt in een regio die veertig jaar geleden werd veroordeeld als zijnde zonder potentieel voor aardolieproductie. De exploratie naar deze velden werd volledig uitgevoerd volgens het perspectief van de moderne Russisch-Oekraïense theorie van abyssale, abiotische aardolieoorsprong.

De boringen die tot deze ontdekkingen hebben geleid, zijn met opzet diep in het kristallijne basementgesteente verricht, en in dat basement bevindt zich het grootste deel van de reserves. Deze reserves bedragen minstens 8.200 [miljoen] ton winbare olie en 100 [miljard] kubieke meter winbaar gas, en zijn daarmee vergelijkbaar met die van de North Slope van Alaska. Volgens voorzichtige schattingen zullen deze velden, wanneer ze ontwikkeld zijn, ongeveer dertig procent van de energiebehoefte van de industrienatie Oekraïne dekken.

Vladimir Kutcherov is een in Zweden woonachtige Russische geoloog en professor aan de afdeling Energietechnologie van het Koninklijk Instituut voor Technologie (KTH) in Stockholm. In 2009 was hij co-auteur van een paper dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Geosciences.

Het idee dat olie uit fossielen komt “is een mythe. … We moeten deze mythe veranderen,” zei Kutcherov. “Alle soorten gesteente kunnen olie- en gasafzettingen hebben.”

Alexander Kitchka van de Oekraïense Nationale Academie van Wetenschappen schatte dat 60% van de inhoud van alle olie abiotisch van oorsprong is. Hij zei dat bedrijven dieper zouden moeten boren om die olie te vinden.

Kitchka zei dat er olie gevonden kan worden in allerlei soorten geologische structuren, zoals vulkanisch gesteente of thermale bronnen in de diepzee, waar bedrijven vandaag de dag nog niet zoeken.

Eugene Island

Op Eugene Island, Louisiana, werd in 1995 gemeld dat de olievelden zichzelf – verbijsterend genoeg – opnieuw vulden nadat ze waren uitgeput. De bevindingen van Dr. Jean K. Whelan, die deel uitmaakte van een onderzoeksprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Energie, lijken de abiotische theorie te ondersteunen om dit te verklaren. Zij ontdekte dat de olie waarschijnlijk van grote diepte kwam, zoals abiotische voorstanders beweren.

In 1999 berichtte The Wall Street Journal:

De productie in het olieveld, diep in de Golf van Mexico voor de kust van Louisiana, zou jaren geleden zijn afgenomen. En een tijd lang gedroeg het zich als een normaal veld: Na de ontdekking in 1973 bereikte de productie van Eugene Island 330 een piek van ongeveer 15.000 vaten per dag. Tegen 1989 was de productie vertraagd tot ongeveer 4.000 vaten per dag.

Plotseling – volgens sommigen bijna onverklaarbaar – sloeg het tij van Eugene Island om. Het veld, dat geëxploiteerd wordt door PennzEnergy Co, produceert nu 13.000 vaten per dag en de waarschijnlijke reserves zijn omhooggeschoten van 60 miljoen naar meer dan 400 miljoen vaten. Nog vreemder is dat wetenschappers die het veld bestuderen zeggen dat de ruwe olie die uit de pijp komt van een heel andere geologische leeftijd is dan de olie die 10 jaar geleden uit het veld spoot.

WHO-directeur zegt dat de wereld 'niet meer terug kan naar hoe het was' - Zijn oplossing? Een nieuwe wereldorde

Het grote oliecomplot

Wijlen astronoom Thomas Gold van de Cornell University was een voorvechter van de abiotische theorie. Hij zei dat olie organische verbindingen bevat, niet omdat het afkomstig is van fossielen, maar omdat reusachtige kolonies van bacteriën op de aarde zich voeden met diepe koolwaterstofpoelen diep in de mantel.

Hij geloofde dat de koolwaterstoffen die wij gebruiken afkomstig zijn van chemische voorraden die bij de creatie in de aarde werden opgenomen. Sinds de oliecrisis van de jaren 1970 zegt Gold dat de Aarde enorm rijk is aan deze koolwaterstoffen – honderden keren meer dan de meeste geologen, oliemaatschappijen of OPEC-leiders geloven. Het algemene geloof in schaarste dat de gasprijzen opdrijft en de angst voor inflatie veroorzaakt, is volgens Gold een fata morgana die decennialang gevestigde belangen onder olieproducenten heeft gediend.

In 2012 publiceerde schrijver en auteur Jerome Corsi een boek getiteld “The Great Oil Conspiracy: How the U.S. Government Hid the Nazi Discovery of Abiotic Oil from the American“.

In het boek legt hij uit dat de nazi’s wisten dat olie abiotisch is en dat ze synthetische olie uit steenkool hadden gemaakt. Ze ontwikkelden het zogenaamde Fischer-Tropsch Proces, vergelijkingen die verklaarden dat de aarde onder intense druk en hitte diep in de aarde voortdurend olie maakt, zelfs vandaag de dag nog.

In een interview met Crosstalk America kort na het uitbrengen van zijn boek, zei Corsi dat de Fischer-Tropsch vergelijkingen verklaarden dat de aarde op diepe niveaus op natuurlijke wijze olie vormt. “Het is onzin om te denken dat olie fossiele brandstof is,” zei hij.


Crosstalk Amerika: The Great Oil Conspiracy (audio), 28 september 2012 (53 min)

In de video hierboven legt Corsi uit dat de biotische (fossiele brandstof) theorie begon met de bewering dat olie afkomstig was van dinosaurusmateriaal. Daarna beweerden de voorstanders dat olie afkomstig was van materie uit oerbossen. “Toen die theorie eenmaal verlaten werd, zeiden mensen: ‘Oh, het is plankton en ander dieper gelegen biologisch materiaal’ … dit hele idee dat er kerogeen is, wat een pre-olie gomachtige substantie is die in sedimentair gesteente zit en die de olie vormt, is onzin. Zo werkt scheikunde niet,” zei hij.

De nazi’s realiseerden zich dat onder intense druk en hitte, omstandigheden die zich in de mantel van de Aarde voordoen, mineralen die waterstof en mineralen die koolstof bevatten in aanwezigheid van katalysatoren, zoals ijzeroxide, waterstof en koolstof zullen vrijmaken. Dit leidt tot de vorming van moleculaire koolwaterstofketens die zich ontwikkelen tot de producten die we kennen als ruwe olie of aardgas.

“Dit is een continu proces. Het gaat de hele tijd door. Het is natuurlijk voor de aarde. En in feite produceert ons zonnestelsel overvloedig verschillende vormen van koolwaterstoffen,” zei hij.

De “Peak Oil” theorie is ook onzin, zei Corsi. Deze theorie begon, zei Corsi, toen een scheikundige van Shell Oil “een servet pakte en een bell curve tekende, een Hubbert’s curve, en zei, in principe, dat we veel olie hebben, dan pieken we in het gebruik van olie, dan raakt het op. Maar die voorspellingen zijn nooit uitgekomen.” Merk op dat Corsi dit in 2012 zei. Merk ook op dat AP News hem in 2020 ten onrechte als een “samenzweringstheoreticus” bestempelde.

Dr. Coleman: Klimaatveranderingszeurders zijn niet alleen idioten - Het zijn psychopaten en moordenaars

Peak Oil, een hypothetisch punt waarop de wereldwijde olieproductie maximaal is en een onomkeerbare daling inzet, is al tientallen jaren de heilige graal van de grondstoffeneconomie.

Volgens Britannica was Marion King Hubbert, een Amerikaanse geowetenschapper die van 1943 tot 1964 als onderzoeker voor de Shell Oil Company werkte en geofysica doceerde aan de Stanford University en andere instituten, de eerste persoon die de Peak Oil-theorie publiekelijk naar voren bracht. In 1956 presenteerde Hubbert een artikel waarin hij de Amerikaanse olieproductie afbeeldde op een klokcurve die voorspelde dat de productie tussen 1965 en 1975 zou pieken en daarna zou dalen.

Forbes gaf vorig jaar in een artikel toe dat er honderden foutieve voorspellingen van Peak Oil zijn. De fout in al deze voorspellingen, zo merkte Forbes op, is dat men niet inziet dat olieproductie inherent politiek is. Hij voegde eraan toe dat “overtuigingen en geloof in deze voorspelling het beleid veel meer sturen dan welke losstaande analyse dan ook.”

Dit klinkt niet al te verschillend van de antropogene opwarming van de aarde die, gebruikmakend van pseudowetenschap gekoppeld aan een ideologie, al tientallen jaren “omslagpunten” voorspelt. Forbes koppelde Peak Oil zelfs rechtstreeks aan de veelgeprezen “decarbonisatie”-agenda:

Als Peak Oil er al is en we onze decarbonisatiedoelen nog niet hebben bereikt, dan zouden de gevolgen voor de energie en de economie verstrekkend zijn.

Als Peak Oil in de nabije toekomst komt, dan zijn onze huidige ontkolingsstrategieën weliswaar niet ideaal, maar misschien wel voldoende om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs tegen 2050 te halen, met een temperatuurstijging van ver onder de 2oC in vergelijking met pre-industriële niveaus.

Als Peak Oil nog ver weg is, hebben decarbonisatie- en milieustrategieën te maken met enorme obstakels van de oliemarkt en politieke druk van het OPEC+-kartel. De erkenning dat olie in overvloed aanwezig is, verandert zowel de wereldwijde oliemarkt als de broodnodige overgang naar schone energie. – Peak Oil: The Perennial Prophecy That Went Wrong, Forbes, 30 november 2022

Referenties en verdere bronnen:


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

KLIMAAT DOSSIER

L. Fletcher Prouty: Aardolie is geen fossiele brandstof; het is de op één na meest voorkomende vloeistof op aardeVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAmerika, het niet zo fraaie, heeft niet het recht om andere landen de les te lezen
Volgend artikelOpnieuw eindigt een slechte week voor de Kievse strijdkrachten (Video’s)
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

32 REACTIES

 1. Mooi dat een steeds groter aantal mensen de inhoud van de schedel gebruikt.
  Alles wat ze ons voorgeschoteld hebben is vals..vaak is logisch nadenken genoeg om een heilig huisje in te laten storten.

  • Eens… ALLES wat ons is en wordt geleerd is gelogen. Wij leven in een matrix van leugen. De satanisten zijn al 100+jr bezig om de planeet te verwoesten en schaarste te creëren, dat is hoe ze macht over ons hebben en houden.

   • Ze beheersen dus alles, ze zorgen voor schaarste en wij moet het kopen kopen met hun geld. Zo gek krijg je het toch niet verzonnen? Of toch wel?

    • Gijp oktober 1, 2023 Bij 22:36
     Ja raar he? Maar ze hebben nu de technologie om de hele wereld te beheersen, dus ze proberen het nog een keer, net zoals de voorgangers het deden met paard en wagen. En nu willen ze “hun” geld terug. Het zijn niet meer dan domme ganzen die heel veel andere domme ganzen aantrekken. En zo kun je heel wat als je een heel leger aan domme ganzen om je heen hebt. Dat hebben jij en ik helaas niet.

 2. In een opzicht is het een geweldige tijd om te leven. Ja, het is ook pijnlijk voor velen. Zoveel dingen die ooit als waar werden aangenomen zijn nu duidelijk leugens. Ik vond het altijd al belachelijk dat men beweerde dat het Ghawar olie veld in Saudi Arabie een natuurlijke oorsprong had. Kom op zeg, 90 kubieke mijlen algen, dinosariers of wat dan ook olie werden (1 op 1). Dat moeten we geloven om olie = dode dingen.

  De toenmalige Sovjet Unie had dit al bewezen door oliebronnen te vinden op locaties waar de ”biologische olie” luitjes stelde dat daar geen olie kon worden gevonden. Maar de leugen bleef in stand.

  Idem AIDS. We moesten geloven dat er een virus was welke niemand kon isoleren en de definitie van de ziekte, inclusief de tests overal anders waren. Toen lukte het. Met Covis bs is het nu duideijk dat virusen niet bestaan voor heel veel mensen.

  Nu wordt het voor veel mensen duidelijk dat het financiele systeem ook een, vriendelijk gesteld, een systeem is om ze te beroven.

  Ik kan wel even doorgaan maar het paradigma waar we de afgelopen eeuwen op zijn minst op zijn einde loopt. Wat nu te doen is wat velen die dat doorhebben is een lastige. Wat positief is is dat die vraag wordt gesteld want pas als die wordt gesteld is er een antwoord mogelijk.

  Vergeet niet dat once the going turns weird, the weird turn pro. Wat we van deze absurditeit genaamd samenleving gaan maken is de vraag. Maar ik vind het gaaf om te zien dat dit vreselijke systeem instort en we er iets nieuws van kunnen maken.

  Blijft het feit dat al die ”niet nadenken maar meedoen” luitjes er zijn. Gaan we ze overtuigen of zullen ze uitsterven (voor nu) door de injecties. Dit om een ”betere mensheid” te creeren door de elite. We hebben al leger leiders openlijk zeggen dat de weigeraars van injecties betere mensen zijn….

  We gaan het zien, spannend en uitdagend. Ik hen zin in de toekomst. Het verleden is het niet waard om te beschermen in mijn optiek.

  Groeten,
  Hugo

 3. lang geleden vroeg ik mij al af hoe die olie dan zo diep komt, als het plantenresten zouden zijn.
  in de noordzee zit de olie tot 5 kilometer onder de zeebodem.
  enorme aardverschuivingen kunnen het niet zijn, dan hadden we hier ook bergen van kilometers hoog moeten hebben.
  dat het plantenresten zouden zijn is voor mij al vele jaren ongeloofwaardig.

  • Wel eens gehoord van de zondvloed? Cambrische explosie? Evolutie leer? Geschiedenis en theorieën die met elkaar in tegenspraak zijn.

   Het sprookje van de evolutie, dat ingewikkelde moleculen spontaan ontstaan en zich organiseren tot levende organismen is een met opzet ontkennen van wiskundige, natuurkundige en chemische principes.

   De satanisten vechten met hand en tand tegen de Schepper en tegen de bijbelse waarheid. Telkens als je doorvraagt komt het daar op neer. Daarom is het ook niet vreemd dat deze abiotische theorie uit de voormalige atheïstische Sovjet Unie komen.

   Tijd, druk en hoge temperatuur zijn de vijand van organisatie, informatie en leven. Simpelweg de wetten van thermodynamica die werken richting chaos en disorganisatie.

   Voor de zondvloed was er een enorme hoeveelheid planten en dieren in zeer gunstig klimaat dat zich over de hele aarde verspreide. Een soort van tropisch regenwoud met bomen van 300m van Antarctica tot Siberië, zonder woestijnen. Insecten van een meter en mensen van 30m. Ja, daar zijn fossielen van te over. Maar die worden door het Smithsonian museum opgeslagen zoals de ark in de Indiana Jones film, of vernietigd. Met scheepsladingen in zee gekieperd. Omdat dit niet past in het evolutionair narratief van de door de jezuïeten gedomineerde ‘wetenschap’.

   De cambrische ‘explosie’ is een ‘mysterie’ voor de evolutionisten. De rotsbodem bevat geen leven en opeens in de eerste laag is er een explosie van leven met duizenden soorten die niet eens zo primitief zijn omdat ze veelal nog steeds voor blijken de komen.

 4. ‘De nazi’s realiseerden zich dat onder intense druk en hitte, omstandigheden die zich in de mantel van de Aarde voordoen, mineralen die waterstof en mineralen die koolstof bevatten in aanwezigheid van katalysatoren, zoals ijzeroxide, waterstof en koolstof zullen vrijmaken. Dit leidt tot de vorming van moleculaire koolwaterstofketens die zich ontwikkelen tot de producten die we kennen als ruwe olie of aardgas.’

  Pure logica!!! De aarde is een levend organisme en olie en gas worden eindeloos door de aardkern geproduceerd. Met onze eigen wijsheid is dit heel logisch te begrijpen. Onze eigen wijsheid is wat ons wordt afgeleerd in het ONDERwijs!!! We worden al duizenden jaren tot volgzame domme slaven gemaakt via religies en nu via politiek, ONDERwijs en media. Alles zit in onszelf, daarom worden we van onszelf verwijderd, zodat we met onze geprogrammeerde/afgerichte hoofden (ego’s) braaf gaan volgen/gehoorzamen… ipv te leven vanuit onze harten. De mens is verandert in een afgericht/gehoorzaam circusdier!!!

  • Let God sort them out oktober 1, 2023 Bij 14:41
   De Aarde is een levend organisme. Het domme circusdier dat het geluk heeft hier een korte tijd te mogen bestaan, beseft dat niet. Helaas. De olie is net als het water een belangrijk component voor de werking van de Aarde. Als je het bloed wegzuigt uit de mens werkt hij ook niet meer naar behoren. En zo zuigen we het bloed op van de Aarde. De vraag is waar komt het vandaan, en hoe wordt het weer aangemaakt? En als het steeds aangemaakt wordt, is het mogelijk om kleine beetjes af te tappen, zonder dat het impact heeft op de Aarde? Net zoals bijv in bloed donaties. Dan is er het gas, zuig het weg en je krijgt problemen met de aardkorst, die gaat wankelen (aardbevingen). Hetzelfde met het schaliegas wegzuigen, het schalie wordt als knikkers.

 5. Ik vraag mij alleen af waar die aardbevingen in Groningen vandaan komen, wordt dat zelf opgewekt door de staat om angst te zaaien en zo de boel te sluiten. Zodat ze met dat hele milieu gedoe de prijs op kunnen drijven?

  • Alles crisissen worden gecreëerd, ze plegen constant aanslagen tegen de natuur en de mensheid. CERN, HAARP, schaliegas? De aarbevingen lijken mij ook mensgemaakt. Koninklijke Shell is een hele grote speler in deze. Nederland is WEF/bilderberg gidsland, Nederland zit heel heel hoog in de satanistische piramide. Beatrix is beste vriendinnen met Marina Abramovic en de oranjes waren steeds getrouwd met nazi’s. Wij leven in een heel duister land, daarom is het egoïsme hier groot en de liefde klein. Maar die balans gaat omslaan.

  • Miriam, dat antwoord vind je in het artikel. Daar staat dat de voorraden zich langzaam weer aanvullen, dus als men sneller pompt komen er lege ruimtes in de ondergrond en die kunnen instorten wat dus een aardbeving veroorzaakt. Als Nederland een groot rotsplatform onder de bodem zou hebben, een soort van stenen dak boven de gasvelden waren er veel minder aardbevingen geweest.
   Maar uit het artikel kan ik ook opmaken dat olie en gas zich overal kunnen bevinden, dus misschien eens proberen in je eigen achtertuin.

    • Dan moet je even opvragen hoe diep ze de leidingen bij jou in de grond hebben gestopt.
     Als je dat weet kan je gas vinden bij jou in de tuin.
     Gewoon een gat er in boren en je hebt gas.
     Maar of je buren daar blij mee zijn.

 6. Top dat je dit publiceert Rommel. Als nu ook de CO2 waanzin ontkracht wordt kunnen al die wanstaltige windturbines gesloopt en de ‘zonneweides’ weer aan de boeren teruggegeven worden. Wel moet de olie-industrie uit de klauwen van de roofkapitalisten gehaald worden zodat iedereen kan profiteren van deze oneindige energiebron.

 7. Het hele concept ‘Peak Oil’ is een leugen als we bedenken dat olie, na water, de meest voorkomende vloeistof op de planeet is.

  Wat wel een grotere aandacht behoeft is het feit dat door de verbranding van al die triljoenen vaten olie de atmosfeer en onze biotoop ernstig vervuild wordt. Niet alleen de atmosfeer maar ook het water en alles wat leeft wordt ernstig aangetast door de carcinogene, neurotoxische, hormoon verstorende en natuur vernietigende invloeden van dit proces. Om maar te zwijgen over alle plastics, kunststoffen én “medicijnen” die ze van de op één na meest voorkomende, maar definitief meest kankerverwekkende stof op aarde maken…

  Dat is al reden genoeg om te stoppen met de olie-business! Er zijn nl ook heel effectievere, schonere en gratis methoden om energie op te wekken. Alleen worden die door de olieboeren achter gesloten kluisdeuren bewaard. Natuurlijk omdat zij zich zo’n zorgen maken over het milieu en klimaat!

  • ‘Er zijn nl ook heel effectievere, schonere en gratis methoden om energie op te wekken. Alleen worden die door de olieboeren achter gesloten kluisdeuren bewaard. Natuurlijk omdat zij zich zo’n zorgen maken over het milieu en klimaat!’

   Daarom willen ze ons een energietransitie laten uitvoeren… om ons in een nieuw systeem te stoppen waarin zij de macht houden. Energie is overal. Het is een leugen dat het moet worden gemaakt/opgewekt en dat het door kabels moet. Zonnenpanelen en windmolens zijn de nieuwe manier om ons in een model van schaarste en afhankelijkheid te houden. Los van alles moeten wij als mensheid gaan beseffen dat de elites/de parasieten ons gijzelen met leugens en oplichterij. Ze verkrachten vergiftigen en vermoorden alles en iedereen. Deze monsters houden alle vooruitgang al duizenden jaren tegen. Ze moeten worden vernietigd en alle technologie die ze verbergen kan de mensheid en al het leven redden en de planeet herstellen. Ik ben ervan overtuigd dat we in 10jr alles kunnen herstellen als we de elites/parasieten uitroeien en alle technologie vrijgeven.

   • “Ik ben ervan overtuigd dat we in 10jr alles kunnen herstellen als we de elites/parasieten uitroeien en alle technologie vrijgeven.”

    Ik ook. Maar ik vrees dat er altijd weer nieuwe zullen komen als de mens niet goed opgevoed wordt. Het parasitaire zit in de aard van het beestje, en zou genetisch onderzocht moeten worden om het voor altijd uit te roeien.

 8. “Het Grote Oliecomplot: Het is al sinds het einde van WWII bekend dat olie geen fossiele brandstof is; het is abiotisch”

  Nieuw voor mij, er interessant artikel, gelijk gePDFficeerd, thanks.

 9. “De koolwaterstoffen van abiotische oorsprong migreren vervolgens uit de mantel naar de korst totdat ze naar de oppervlakte ontsnappen of worden ingesloten door ondoordringbare lagen, waardoor aardoliereservoirs worden gevormd.”

  Het probleem blijft hetzelfde. Als het menselijk verbruik hoger is dan de koolwaterstoffen uit de mantel naar de korst kunnen migreren, zullen ze sowieso schaars worden, zeker als in de derde wereld het verbruik ervan zou stijgen tot hetzelfde niveau als in het Westen…

 10. Och gut – och gut ; inmiddels heeft iederen ineens het “abiotische licht” gezien.

  Afijn, beter laat dan nooit hè ?

  Maar gebruik nou even gewoon je boerenverstand : uit sommige vers aangeboorde oliebronnen spuit het zwarte goud zo’n 100m de lucht in.

  Wààààr komt die immense druk ineens vandaan ?

  Ik bedoel, als het ècht een produkt was van “in de grond gezakte rottende blaadjes, boompjes en algjes”, HOE zou dat spul dan TEGEN DE DRUK IN zo diep in de grond zijn kunnen zakken ??

  Voilà !

  Eikels !

  Dabedoelik !

 11. ( en hoe hoger materie opstijgt in de aardkorst hoe verder de druk ervan afneemt, dus is de druk op 10 of 15km diepte NOG HONDERDEN KEREN GROTER dan bovengronds. En NOG spuit ’t spulletje dan af en toe HONDERD meter boven het aardoppervlak !!! )

  • Dat hebben de duitsers ook gedaan in de 2de WO wegens een gebrek aan brandstof.
   Maar een liter olie werd dan wel erg onbetaalbaar omdat het een zeer kostbaar proces is.
   Dus ze zijn daar maar mee gestopt.
   Dacht dat de fabriek ook de lucht in ging door een foutje.
   Maar ze zijn er niet mee verder gegaan.

 12. Beste Frontnieuws,

  over de insteek, the scoop en de conclusie van dit artikel kunnen we kort zijn.
  Die kloppen gewoon niet. De door de auteur aangehaalde citaten en paragrafen illustreren en bevestigen dat.

  Dit artikel beweert dat aardolie abiotisch is en per definitie niet biogeen. Dat klopt dus niet. De conventionele aardolie die we nu al 180 jaar oppompen is quasi exclusief van biogene origine. Dat weten we. Daarover bestaat geen enkele discussie.

  Maar het klopt dat diep in de korst de voorwaarden aanwezig zijn om waterstoffen en koolstoffen aan elkaar te binden tot molecules die petroleum-achtige eigenschappen hebben. Dat is die abiotische olie.. die op enkele plekken doordringt tot de ondiepe aardlagen waartoe wij met onze huidige boortechnieken toegang hebben.

  Maar dus beweren- zoals deze publicatie doet, dat biogene aardolie een verzinsel is en dat alle aardolie abiotisch van aard is… dat is klink-klare onzin. Beiden bestaan. En beiden bestaan naast elkaar. Ook daarover bestaat geen enkele discussie.
  Wie dit niet begrijpt, die heeft evenmin begrepen wat ‘peak oil’ is en wat het niet is.

  Hier een zeer recente publicatie over dat thema,
  https://joachimvanwing.substack.com/p/red-queen-syndrome

  keep up the good work, mvg
  Joachim

 13. Joachim Van Wing oktober 2, 2023 Bij 10:17
  Interessant en bedankt. Vraagje – hoe denk jij dat olie opnieuw aangemaakt wordt in de Aarde na aftapping? Zie ook de pertinente opmerkingen van Glimworm hierboven.

  • Immortal,
   Hoe? Door de hoge druk en temperatuur worden waterstoffen en koolstoffen aan elkaar gebonden, in de mantel, niet in de korst. Die kool-waterstof verbinding benadert de samenstelling van de typische conventionele ultra light crude. De ‘opnieuw’ en ‘na aftapping’ in uw vraag begrijp ik niet. En neen, op het soort posts zoals die van Glimworm, reageer ik liever niet omdat ik niets inhoudelijks bespeur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in