Achtergrond © Freepik / mindandi

Tijdens een maandag gehouden demonstratie in Halle, Duitsland, nam een arts van de spoedeisende hulp geen blad voor de mond. Als ooggetuige van ernstige ziekten en sterfgevallen na Covid-vaccinaties, deed hij een beroep op het gezond verstand van de mensen. Gezondheid, volgens zijn motto, werkt anders!, bericht Report24.news.

Dr. Andreas Grüner, die in Halle een eigen privé-praktijk heeft en als spoedarts werkzaam is, sluit zich aan bij het groeiende aantal medici dat zich resoluut tegen de Covid-vaccinatie verzet of die net als verschillende andere artsen een gedifferentieerde advisering bij individuele vaccinatiebeslissingen eisen.

Zo heeft Dr. Robert Kleinstäuber, anesthesioloog, intensive care-arts en spoedarts, zich tot het publiek gewend nadat hij had ervaren dat met name oudere patiënten ernstige gezondheidsschade oplopen als gevolg van een Covid-vaccinatie en in extreme gevallen zelfs overlijden.

Gepensioneerd chirurg en spoedarts dr. Thomas Sarnes vroeg zich af: “Hoe absurd is het om een gezond persoon in te spuiten met een stof waardoor het lichaam zijn eigen vijand aanmaakt, die het dan geacht wordt zelf te bestrijden?” Hij riep alle ouders op om met een beschermende kracht voor hun kinderen te gaan staan om het Covid-vaccin bij hen weg te houden. Verder deed hij een beroep op zijn collega’s om terug te keren tot de rede in plaats van propagandistische gehoorzaamheid. De mensen die beslissen tegen een Covid-vaccinatie zijn niet schuldig.

Dr. Andreas Hanau, een tandarts in de buurt van Bielefeld, maakt duidelijk: “Artsen die de behandeling van ongevaccineerden weigeren, schenden hun professionele plicht als arts en schieten moreel tekort.

Dr. Rebekka Leist, een arts die gespecialiseerd is in onvervulde kinderwens, vermoedt op grond van haar eigen waarnemingen dat de Covid-vaccinatie een beslissende rol speelt in het zwangerschapsproces. Haar patiënten, als ze al zwanger worden, krijgen eerder een miskraam als ze tegen Covid zijn ingeënt. Zij dringt er bij alle vruchtbaarheidscentra op aan een passend onderzoek in te stellen.

En Dr. Michael Dykta, chirurg en zelf redder in nood van een slachtoffer van een Covid-“vaccinatie”, waarschuwt voor het overbelasten van het gezondheidssysteem met bijwerkingen van vaccinaties. Bovendien raadt hij aan medisch personeel niet te pushen om het Covid-vaccin te krijgen: “Ze zullen uiteindelijk geen artsen of verpleegkundigen vinden om hen te behandelen.”

Aantal kritische medische professionals groeit gestaag

Uiteraard vormen de hierboven genoemde artsen slechts een klein deel van de lijst van medische beroepsbeoefenaren die kritisch staan tegenover het Covid-vaccin, en die lijst kan naar believen worden uitgebreid. Het zou het bestek van dit artikel te buiten gaan om alle artsen in privé-praktijken, initiatieven, verenigingen en andere allianties en campagnes te noemen die ofwel vaccinatie tegen Covid-19 afwijzen ofwel fel gekant zijn tegen verplichte vaccinatie. Wij zijn zeker slechts op de hoogte van een klein deel daarvan – niet in het minst omdat de huidige ontwikkelingen in vele delen van de wereld zeer vergelijkbaar zijn.

In ieder geval kunt u de toespraak van spoedarts dr. Andreas Grüner in Halle op 29 november 2021 hier zien:

Rede von Notarzt Dr. Andreas Grüner bei der Montagsdemo der Bewegung Halle am 29.11.2021

Hieronder kunt u de toespraak van Dr. Grüner lezen:

Ik waarschuw tegen vaccinatie!

“Mijn naam is Dr. Grüner. Ik ben een dokter en een spoedarts. Ik heb eigenlijk de speech voor 1000 mensen geschreven. Een beetje zoals een voetbalstadion. Daarom klinkt het misschien niet zo innig als het in deze kring zou passen – het is bijna knus.

  Moronicvariant als rookgordijn om de stijgende vloed van hartaanvallen, bloedklonters, neurologische problemen als gevolg van covid-prikken te verdoezelen

Ik waarschuw tegen vaccinatie! Ik waarschuw tegen testen! Waarom? Ik doe dit omdat ik ooggetuige ben van ernstige ziekten en sterfgevallen als gevolg van de Corona-vaccinatie. Ik doe dit omdat testen het probleem creëert dat het geacht wordt op te lossen. Aan het begin van de zogenaamde pandemie vorig jaar 2020 had ik als spoedarts hier in Saksen-Anhalt geen enkele aanwijzing dat er werkelijk sprake was van een pandemie. Niet meer mensen werden ziek of stierven dan gewoonlijk en er was geen bijzonder klinisch beeld. In het geval van een echte pandemie zou ik, als regelmatig werkzaam noodarts, een van de eersten zijn geweest om het te merken. Maar wat de ziekten betreft die ik als arts moest behandelen, was alles zoals gewoonlijk.

De ziekenhuizen waren griezelig leeg en stil. De aangekondigde overbezetting op de intensive care afdelingen is uitgebleven. Hoe is het mogelijk dat er toch een pandemie is uitgeroepen? Dat komt omdat de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, de definitie van een pandemie al in 2009 heeft gewijzigd. Sinds 2009 is slechts een laboratoriumparameter, die in hogere getallen wordt gemeten, vereist om een pandemie uit te roepen. Deze laboratoriumwaarde houdt, wat het al dan niet werkelijk bestaan van een ziekte betreft, geen gerechtvaardigd en voldoende verband met de werkelijk bestaande ziekteverschijnselen. Met andere woorden, in het ziekenhuis. Een arts richt zich op het ziekenhuis. Altijd al gedaan. Volgens de werkelijkheid en niet volgens theorieën die in iemands hoofd rondfladderen.

Blindelings vertrouwen op een laboratoriumwaarde?

Dat is hoe we het nu hebben tot stand hebben laten komen. Of iemand als gezond of ziek wordt beschouwd, wordt nu alleen bepaald door een volkomen abstracte laboratoriumwaarde. De artsenkunst, ja alle gezond verstand, wordt op deze manier omzeild. Iedereen weet wat voor verwoestende gevolgen valse informatie kan hebben. Afhankelijk van het feit of de onjuiste informatie onbewust of bewust wordt verspreid, is het een vergissing of een leugen. U hebt waarschijnlijk ook advertenties ontvangen waarin bijvoorbeeld staat: “Gefeliciteerd! U hebt gewonnen! Alles wat u moet doen is dit en dat, klik op een link, geef geld, teken iets. Dan ben je miljonair, dan is het buikvet weg, dan groeit het haar weer, dan gaan de rimpels weg en zo.

Toen dit soort oplichterij opkwam – ik ben niet meer zo jong – ben ik er een paar keer ingetrapt en heb ik het op de harde manier geleerd. Vraag me niet welk aanbod me aansprak. Laten we een einde maken aan deze speculaties. We hebben nu hetzelfde met de belofte van vaccinatie. Mensen wordt onsterfelijkheid beloofd, psychologisch gezien. Ja, en wie zou dat niet willen – onsterfelijkheid? Dat is zeer aantrekkelijk, een aanbod dat je niet kunt weigeren.

De belofte werd gebroken

Mensen zijn al vijftig, honderd jaar niet meer bezig met sterven. Het is onderdrukt. De orthodoxe geneeskunde suggereert dat zij alles kan genezen en dat niemand hoeft te sterven. En door deze achteloosheid, door dit zich niet bekommeren, kunnen mensen nu in elke hoek worden gejaagd door “Boe!” te zeggen.

  Fanatieke vaccinzeloot: Amerikaanse professor overlijdt na derde injectie

In het begin was het: “Eén of twee injecties en we geven je alles terug wat we je eerder hebben afgenomen”. Zoals u allen weet, is de belofte gebroken. Intussen is de politieke agenda dat iedereen minstens twee keer per jaar een injectie moet krijgen om te mogen genieten van wat ooit een natuurlijk menselijk en fundamenteel recht was.

Lieve mensen. Het is maar een onschuldig klein prikje’, wordt ons verteld. Als arts moet ik u zeggen: een kleine hoeveelheid stof uit een injectiespuit, geïnjecteerd in een mens, voorbij zijn natuurlijke afweerbarrières, een zogenaamd ongevaarlijk prikje, kan dodelijk zijn. Snel of heel langzaam. Het hangt er vanaf wat er in de spuit zit. De farmaceutische industrie weigert een volledige verklaring te geven over de ingrediënten van vaccinaties. Ze zeggen dat het octrooibescherming is. Is octrooibescherming belangrijker dan bescherming van de mens?

Zijn vrije, zelfbewuste mensen de ergste vijand?

Er zijn aanwijzingen dat de samenstelling van vaccinbatches niet constant is. Sommige partijen zijn bijzonder gevaarlijk, andere slechts gevaarlijk. Intussen weet ik dat er stoffen in de ampullen zitten die je niet eens aan je ergste vijand zou geven. Maar wat gebeurt er als je ze wel aan hem geeft? En wat zou er gebeuren als wij, als vrije, oordeelkundige, zelfbeschikkende mensen, voor bepaalde kringen de ergste vijand zouden zijn? We zouden nooit iets eten waarvan we niet zeker waren dat het niet vergiftigd was. Maar met deze vaccins, die experimenteel van aard zijn en alleen een noodtoelating hebben, grijpen we blindelings.

Waarom waarschuw ik tegen testen? De permanente hypnose van de media vertelt ons: “Je kunt de pandemie beëindigen en de dood van jezelf en anderen voorkomen door te testen”. Wat kan testen echt doen? Testen kunnen ons in een staat van voortdurend alarm en angst houden. Het kan ons vernederen door de gedwongen procedures en ons geestelijk en lichamelijk pijn doen. Het kan ons eraan wennen ons zonder mitsen en maren te onderwerpen aan de getuigenis van een machine. Alle drie de bovenstaande dingen die de test kan doen, verzwakken de immuniteit. Alle drie de dingen maken ons ziek.

Testen maakt ons ziek

Waarom maakt het ons ziek? Dat komt omdat wij mensen behoefte hebben aan vrijheid en zelfbeschikking. Dat we dingen willen begrijpen en doorzien door middel van logica en een gevoel voor waarheid. Dat wij zelf willen liefhebben en liefdevol behandeld willen worden en dat wij gezien en gerespecteerd willen worden in onze menselijke waardigheid. Indien deze elementaire rechten, behoeften en vermogens van ons, de vrijheid, de zelfbeschikking, de logica, het waarheidsgevoel en de waardigheid, die ons in werkelijkheid tot een waarachtig mens maken, voortdurend worden veronachtzaamd, dan wordt de mens gekrenkt. Dan wordt hij ziek. De connecties tussen de ziel en het lichaam zijn goed onderzocht in de geneeskunde. Het gebied heet psychoneuro-immunologie. Een prominente vertegenwoordiger op dit gebied is Prof. Christian Schubert uit Oostenrijk. Zijn webadres is: http://www.christian-schubert.at

Een aanval op het gezond verstand

Indien alle bestaande medische deskundigheid correct zou worden toegepast, indien iedere arts eenvoudigweg zijn basiskennis zou toepassen die hij heeft opgedaan in de immunologie, de microbiologie, de epidemiologie en de psychosomatiek, dan zou hij onmiddellijk een einde moeten maken aan de niet alleen nutteloze maar ook gevaarlijke en destructieve distantie-, maskeer-, lockdown- en vaccinatiemaatregelen. Maar helaas is onze minister van volksgezondheid een bankier. Nu al worden zijn medische adviseurs zo geselecteerd dat hooggekwalificeerde artsen en onderzoekers die tot andere conclusies komen, niet worden gehoord.

  Victor Lindelof en Piotr Zielinski: Twee professionele topvoetballers getroffen door pijn op de borst in de afgelopen 24 uur

De echte coronaziekte is slechts in geringe mate een microbiologische kwestie. De echte Coronaziekte is een aanslag op ons gezonde verstand en de menselijke waardigheid die daarmee gepaard gaat. Maar de echte Coronaziekte is ook, hoe paradoxaal het ook klinkt, een helper. Het wil ieder mens bewust maken van alle wonderbaarlijke vermogens die in hem of haar sluimeren. Nauwkeurige observatie. Precies denken. Vriendelijkheid van hart, liefde voor de mensheid, waarheid-licht.

Wees een vrije, zelfverzekerde ik!

De echte coronaziekte is een boodschapper. Ze wil tegen de mensen zeggen: “Zet je ware kroon op! Wees een vrij, zelfverzekerd, verantwoordelijk ik!” Ze zegt hem: “Ik heb je naar mijn evenbeeld geschapen. Word wie je bent in waarheid!”

Word wie je bent in waarheid! Mijn diepste wezen is liefde. Ik ben een vrij, zelfbeschikkend mens. Onmetelijke, goddelijke genezende krachten wonen in mij. Net als in ieder van jullie, ieder van jullie. Daarom laat ik me niet inenten. Daarom laat ik me niet testen. Daarom eis ik een onmiddellijke stopzetting van de moorddadige vaccinatiecampagne!

Daarom eis ik dat er onmiddellijk een einde komt aan de misselijkmakende maskerdwang, de misselijkmakende sociale distantie en de destructieve opsluitingsmaatregelen! Gezondheid kan heel anders! Ik doe dit al meer dan 30 jaar. Zij komt voort uit de ongehinderde, vrije ontwikkeling van ieders persoonlijkheid in wederzijdse liefde en wederzijds respect voor de uniciteit van de ander. Het hoogste doel van een gemeenschap van mensen moet de bevordering van de individualiteit zijn, want daarin ligt de vooruitgang van de mensheid, het ware kapitaal – in de ontplooiing van de mogelijkheden die een mens in zich herbergt.

Bevrijding van het paternalisme van de staat

Om dit te bereiken hebben wij een magere staat nodig die gezond krimpt, zichzelf in toom houdt en zijn regelgeving tot een onvermijdelijk minimum beperkt. Wetenschap, godsdienst, cultuur, pedagogie, geneeskunde, rechtspraak – alles wat tot het vrije intellectuele leven behoort, moet zich bevrijden van het staatspaternalisme om de waarheid terug te vinden. Ook het economische leven moet zich ontdoen van paternalisme. Er is genoeg voor iedereen wanneer producenten, consumenten en handelaars zich verenigen in broederlijke verenigingen. Elk gebrek dat wij ervaren, dat de mensheid ervaart, is door de mens veroorzaakt. Er is genoeg, het is alleen niet verdeeld.

Ik besluit met het motto van de sociale ethiek: “Genezing vindt alleen plaats wanneer de hele gemeenschap zich vormt in de spiegel van de menselijke ziel, en in de gemeenschap ligt kracht voor de individuele ziel”.

Dank je.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dokter sloopt Gates’ Covid-vaccin in vernietigende analyseVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelJapanse medische deskundigen waarschuwen: Jonge mensen lopen 7 keer meer risico om te sterven aan vaccins dan aan COVID
Volgend artikelPolitiejacht op ongevaccineerden in de trein – onder applaus van de passagiers
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

  1. Eens, de daadwerkelijke ziekmaker is de giga staat die alles wil controleren, sturen en determineren. In de ogen van de ”Staat, de Almachtige” (die God heeft vervangen) moet alles maar dan ook alles in jouw leven controleren om zo tot de heimellse samenleving te komen. Dat is eng. Heel ENG.

    Ik raad een ieder aan om staten zoals dit in het verleden te bestuderen zodat je weet wat er kan gebeuren als dit verder gaat. Pol Pot bijvoobeeld. Of Frankrijk.

    Groeten,
    Hugo

  2. Hèhè,eindelijk komen er nu toch meer medici los en keren zich tegen déze moordcampange.
    Dat hadden ze direct moeten doen, massaal natuurlijk, niet de 1ling die direct neergemaaid word

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in