Secretlondon / Wikimedia / (CC BY-SA 4.0 DEED)

Dit klinkt misschien afschuwelijk, maar de eerste pandemie is het beste wat het menselijk ras ooit is overkomen. Waarom? Omdat voor de allereerste keer sinds het bestaan van de mensheid miljoenen – en zelfs honderden miljoenen – mensen ophielden met oppervlakkig te leven, in totale onwetendheid over wat er om hen heen gebeurt, en ze op zijn minst enige aandacht begonnen te besteden aan de echte gebeurtenissen in onze wereld, schrijft David Sorensen.

Voor mensen met een natuurlijke neiging om de waarheid te zoeken, was dit een aangename schok. “Wat? Gewone mensen zijn echt bereid om naar de waarheid te luisteren? Hoe is dit mogelijk?”

Daarnaast gebeurde er nog iets spectaculairs: miljoenen mensen dumpten hun domme verschillen en verdeeldheid zaaiende meningen en beseften – eindelijk – hoe belangrijk het is om zich te verenigen tegen onze gemeenschappelijke vijand.

Helaas lijkt veel hiervan al uitgewerkt te zijn, want ik merk dat velen weer terugvallen in de oude patronen van boos zijn op iedereen die iets anders denkt over een bepaald onderwerp. We zijn weer een chaotische, verdeelde bende ego’s die de hele dag met elkaar vechten, in plaats van onze energie te richten op de strijd tegen de satanische misdadigers.

Ook lijken veel mensen die ooit wakker waren, weer in slaap te zijn gevallen en terug te gaan naar een leven van oppervlakkigheid en afleiding.

Laat me een doodnormale vraag stellen: hoeveel mensen die dit lezen, kunnen oprecht zeggen dat ze actief betrokken zijn om ervoor te zorgen dat de monsters die ons de eerste pandemie hebben gebracht dit niet nog eens kunnen doen? Hoeveel van ons doen daadwerkelijk iets dat nuttig is om een einde te maken aan deze kwaadaardigheid, die miljoenen mensen het leven heeft gekost?

  COVID - Bio-ethiek, Eugenetica en Dodenpanelen - een waarschuwing

Het lijkt erop dat de meeste mensen die zich ooit bewust waren van de misdaden van onze regering, weer gewoon zijn gaan leven en doen alsof er niets aan de hand is. “De pandemie is voorbij, laten we allemaal teruggaan naar onze domme levens, zonder enige betekenis.” Het klinkt beledigend, maar het is de waarheid.

Ondertussen bereiden de vijanden van de mensheid aanvallen voor die duizend keer erger zijn dan alles wat we tot nu toe hebben gezien.

We hebben elkaar wanhopig nodig

Als ik eerlijk ben, dan ben ik bang dat we een nieuwe schokgolf nodig hebben, een die ons veel dieper zal doen schokken dan voorheen. Zoals Christine Anderson, de dappere vrijheidsstrijder in het Europees Parlement, zei:

Covid was slechts een proefballonnetje. Ze maken zich klaar voor het echte werk.

Tedros, Schwab en Gates zeggen allemaal dat het volgende biologische wapen minstens twintig keer dodelijker zal zijn. Ik weet niet of het zal gebeuren en ik bid van niet. Maar tegelijkertijd realiseer ik me: de wereld is nog steeds grotendeels in slaap, grotendeels verdeeld, grotendeels bezig met dom gedrag. Zelfs veel zogenaamde “goede” en “ontwaakte” mensen vechten meer onder elkaar, in plaats van de monsters te verslaan die erop uit zijn om ons allemaal te vernietigen.

Er wordt heel weinig gedaan dat echt effectief is. De gecontroleerde oppositionele “alternatieve” nieuwsmedia leiden ons de hele dag af, zodat we nooit tijd of energie hebben om iets te doen dat echt een verschil maakt. We lopen de hele tijd in cirkels rond, in plaats van onze medemensen wakker te schudden.

  Wat weerhoudt de mensheid ervan de krachten te confronteren die vastbesloten zijn haar te vernietigen?

Ik deel dit uit de grond van mijn hart en pleit voor verandering. Een echte, diepe en blijvende verandering.

We moeten wakker worden en volwassen worden.

Gedraag je niet langer als verwende kinderen die hun zin willen krijgen.

We hebben elkaar meer dan ooit nodig.

Sta als één man. Verdedig elkaar.

Slik onze trots en aanstoot in.

Negeer ons ego.

En leer van elkaar te houden.

Want, zeg ik je, we zullen elkaar veel meer nodig hebben dan we ooit hebben gedacht. Wat op onze weg kwam, is niets vergeleken met wat wordt voorbereid.

We hebben een keuze. Kies alsjeblieft tegen je ego en trots en kies voor nederigheid en eenheid, zodat we sterker dan ooit kunnen zijn om deze duistere tirannen te verslaan.

Je hoeft niet religieus te zijn om eenvoudigweg de Gever van alle liefde en leven te vragen je hart te veranderen.

Ik vraag dit elke dag. Help me. Vul me. Leer mij. Vorm me. Verander mij. Leid me. Ik wil een vat van genezing zijn, niet één van vernietiging.

Moge de ware liefde die al onze harten kan vullen, sterker zijn dan elke verdeelstrategie.

Mogen we één zijn in een gemeenschappelijke liefde voor deze wereld, de mensen en de kinderen.

Dan zijn we onoverwinnelijk.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Getraind als honden: Britten zullen gewillig voldoen aan toekomstige lockdowns & maskermandaten


Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBrandon, Rotting in het (Witte) Huis
Volgend artikelWest-Europa kan het nieuwe Oekraïne worden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

31 REACTIES

 1. “de echte gebeurtenissen in onze wereld”…

  Ohh wacht, hij bedoeld natuurlijk alle LEUGENS, massamoorden en psyops om de mensheid op een industriele manier uit te roeien.

  Ook deze hoernalist heeft blijkbaar een klap van de molen gehad en denkt nu zeker dat we wakker zijn geworden door de angst-porno en staatsterreur?

  • Je hebt me daar ’n héél P.nt, Gerard !

   Die zgn. artificieel geïnstigeerde ‘pandemie’, mocht niémand overkomen zijn !
   Ook niet de ’tÒch’ overblijvers, overlevers, die kennelijk nú/toén ietwat meer nadenken, en dàchten !, nog los van de vele honderden miljoenen, die helemaal niet (meer) kùnnen (na)nadenken, want zwaar mentaal gehandicapt ’t zij overleden !
   Daar moesten al die vele geSLACHTofferdEN en VERMINKTEN niét voor GEDOOD en BESCHADIGD te worden/zijn….. Willens nillens, misleid, MSM-gemanipuleerd, geterroriseerd, alléén al om dat pandemienarratief te hebben moeten ondergaan,
   en tegen eigen wil in, meestal, naar de ‘jabs’ geprangd, gelokt en geteisterd !
   Met de veelal eXtreme gevolgen, ontwrichting, verminking en dodelijke nasleep vandien !

   Iéder ‘onschuldig’ individu primeert hiér op de ‘Mensheid’ in haar geheel !
   Die individuele mensen zijn/waren ook geen ‘soldaten’, ‘warriors’ hé,
   maar GEOFFERD op de KAPBLOK van de GLOBALISTEN, FABIANISTEN, FRANC Mc’s,
   neoNàSIií-adepten, ‘reïncarnisten’ etc ….. Alléén al ’t feit dat er ook maar één
   naaktslèkke van ’n Harari is, die Mensen ‘nutteloze eters’, ‘onnutte wezens’ durft te
   stipuleren, is wraakroepend en hemeltergend !

   Wanneer/indien àllen, niét één uitgezonderd !! – van die SLACHTOFFERS, in wèlke gradatie dan óók, voor zichzelve 1 kéértje maar de tijd/klok/gebeurtenissen wéér kon draaien, – wetende wat ze nú (hadden/zouden weten – hadden ze zonderméér óók bij de
   ‘slimmeren’, ‘argwanenderen’, ‘behoedzameren’, ‘weerbarstigeren’ geweest,
   zònder opgelopen verminkingen, trauma, etc …..

   We kunnen alléén maar deernis hebben met die sukkelaars en sukkelaressen,
   zonder ons al te véél op de borst te slaan, want ” HOOGMOED komt VÓÓR de VÀL ” !
   Enige LICHTZINNIGE HOOGMOED kan die SÖRENSEN niét ontzegd worden, teméér het soort teneur vàn, en de woord-, en zinskeuze waarméé in zijn ‘betoog’ ….. !

   Als ’t welzijn en ‘beter nadenken’ van ‘de Mensheid in haar algemeen’ hiervan
   moesten afhangen, is dit een véél te wijde brug te vèr ! De misleide Mensheid, Mensen,
   naïevelingen en goedgelovigen zijn/waren immers ook NÍÉT ‘in oorlog mèt en/of tégen elkaar’ !, opdat één begaafder?, ‘restgroep’, survivers er (nog) snuggerder van zouden worden ….
   Dat ware ànders HaraKIri, overige vvvÈFCKf’ers en de Fabianisten achterna gerend …..

   Die ‘David Sörensen’ maakt hier alléén al ’n fantasmagorische kronkel, door te suggereren dat die zgn. éérste pandemie’ “in aanloop, – wànt de éérste ! -” op zich al een zegen??? voor de Mensheid,, “voor haar, ONS BESTWIL ware geweest ….. Onmiskenbaar???? kkk, Onmisbaar??? rsrsrsr

   Met die insluitende ‘ONS’ impliceert hij niet alléén, MIJ, JOU, JULLIE, maar
   al evenzéér ZICHZELF ! En dan kunnen we ’t of ‘héél persoonlijk’, dan wel ‘gemeenschappelijk’ interpreteren …

   Hij had zich op z’n minst taktvoller k ù n n e n uitdrukken, wat hij héél specifiek N Í É T doet !, terwijl ik er mag van uit gaan dat hij héél goéd besèft wat hij schrijft …..Ofwel ligt het aan de vertaling ….?! Indien hij ’t ècht pertinent zo bedoelt als ’t ‘r eigenlijk letterlijk staat, dan is er inderdaad iets loos op zolder bij die gast; althans m.b.t. tot zijn empathie en medelevendheid m.b.t. dat specifieke onderwerp …. Evangelisch-huma(a)n(istisch) komt ’t zéker niét óver, allerminst !

   DAT DIE PANDEMIESMEERLAPRIJ *ALLERMINST “EEN ZEGEN* VOOR DE MENSHEID”,
   LAAT STAAN VOOR DIE VELE ‘HUIDIGE’ en ‘NOG OP TIL ZIJNDE’ MILJOENEN
   “X” -SLACHTOFFERS WARE GEWEEST” STAAT BUITEN KIJF !

   AL-1 al zijn expliciete bovenstaande ARTIKELTITEL is MALHEUREUS en impakteert SNEREND HOOGMOEDIG ……, naar ik mag hopen niét zó bedoeld ….. Of zit er zelfspot in ?

   Aan zijn ‘impliciete’ “ONS”…, “PLURALIS” in zijn TITEL kan ik hier géénszins adhaesie, laat staan goedkeuring koppelen ! Hij, D.S., is ook maar één, weliswáár uniek, individu in de Mensheid…..
   Evenwèl: dat Sörensje alléénlijk voor z’n eigen HÈMzèlf spreke; hoedanóók !

   “* Vero Nihil Verius *” 19 II 2O24 23:OO

    • De TITEL heeft me kompleet misleid ….onthutst
     en geëmotioneerd ook, terwijl ik het eigenlijk hàd en bedoelde
     a.g. de voor mij ongelukkig, ‘malheuheus’ overkomende “titel”.
     De lààtste 3jaar zijn niét de meest ‘carritatieve’ geweest in mijn
     strikt persoonlijke levenssfeer, met schromelijk jeugdig menselijk
     verlies (onrechtstreeks, maar) tijdens de zgn. pandemie, met erna,
     als nasleep en als gevolg van/op de op de spits gedreven fantasmagorische ‘nMRAprikproblematiek’ ’n me nog ‘ns ’n
     surrealistische smartelijk berokkende ‘familieverscheur(en)de’
     nasleep; waar ik niet vèrder kàn over uitweiden.

     De titel en a.h.w. ‘paradox’, of ‘contradictio in terminus’
     wat ik er denk in te vinden, heeft me danig aangegrepen,
     ook al is daar duidelijk wat de schrijver, D.S. en zijn totaal bèste bedoelingen betreft, niks verkeerds mee gemoeid. in tegendeel.
     Dat begrijp ik zondermeer.

     Ik had niet bij de titel moeten/mogen haperen !
     M’n diepe rouw en hartzeer niet laten primeren …..
     Hoe of ik ook overtuigd ben dat ’n zoveelste pLandemie
     en narratieven, waar de globalisten overigens niet aflatend
     mee dreigen, de Mensheid NIÉT KAN “DIENEN”, NOCH “NODIG IS”,
     omdat iéder slachtoffer er veel tevéél aan is …..
     Tevéél levens gefnuikt, gezondheid gesmoord.
     M’n angst en kwaadheid, om wat in ’t bijzonder vèrder nog
     aan m’n eigen (klein)kinderen en de Mensheid berokkend
     mocht worden, zijn omni potent…..

     Dit doet géén afbreuk aan bèst bedoelen en verder puik betoog
     van David Sörensen !
     :::}}Daar is mijn visie of betoog zelfs niet voor/bij nodig.
     Zijn website “Stop Worldcontrol” is méér dan inspirerend, waar
     ik me overigens totaal in vind ! Adhaesie zondermeer,
     aan wat kennelijk zijn levenswerk en roeping is !
     Respect voor zijn persoon en roeping !

     2O II 2O24 1O:58

     • Ik begrijp je razernij maar al te goed. Het valt ook niet mee om je kop koel te houden in de absurditeit van de waanzin die over ons is uitgerold.

    • MON DEUIL à PERPÉTUITÉ pour MON ANGE-FILLE*,
     et CELA 4 SEMAINES APRES SON ACCOUCHEMENT et
     QU’ ELLE* m’ AS D’ ABORD ENCORE DONNÉ SA (ma)
     PETITE FILLE, n’EST EN RIEN COMPARAISIBLE avec
     “DROGUE” !

     “ARRETEZ à INSINUER “t ALLUDER / INSINUER avec”DRUGS” !
     Stopt met ànderen te blameren met ‘drugs’;
     die zijn verre van mij ! Alzeleven àl !

     ROUW en SMART om ’n KIND zijn ONNOEMELIJK
     HARTKERVENDER DAN WAT AAN EMOTIES DAN OOK !

     VOUS m’EMMERDEZ COPIEUSEMENT !
     Compris, ‘Dj. pilote’ !

     Ter speciale ‘vogelvlucht’-attentie: 🛩
     https://www.youtube.com/watch?v=gjGJyb37O7M

   • Dude, people are still asleep. They do not know who the enemy is. They are back to watching their kids games on saturday and their TV shows in the week. They are angry at the neighbor who is different.
    The pandemic was an opportunity to wake up and see who’s in charge and who is enslaving and killing you. People fell back asleep…

  • Deze David Sorensen is de man achter de website STOP WORLD CONTROL en is vast en zeker GEEN Hoernalist, zoals jij hem onbeschoft durft te noemen.
   Hij doet veel onderzoek naar de criminele psychopaten en heeft verschillende indringende reportages/docus gemaakt over o.a. kindermisbruik, pedofielen, de illuminati en hun kindermoorden, de inval van Hamas in Israel. Bezoek die website eens, je kunt je abonneren op zijn nieuwsbrieven. Heeft ook al doodsbedreigingen gekregen.
   Zijn leven hangt aan een zijden draadje want hij heeft al enkele keren met hartproblemen in het ziekenhuis gelegen, hoopt echter dat te overleven om zijn informatief werk en andere criminele feiten verder te zetten en publiek te maken. Veroordeel een mens niet op basis van een artikel dat je van hem leest.

 2. Een jongetje loopt naar school wanneer hij in de bosjes een vogeltje hoort piepen. Het beest is koud en hongerig dus het ventje besluit hem mee naar school te nemen. Met het vogeltje onder z’n warme winterjas sjokt hij door de sneeuw naar school, wanneer het vogeltje weer begint te piepen omdat het honger heeft. Het ventje ziet een verse hondendrol vol met zaadjes en pitjes en besluit, met alle goede bedoelingen, om het vogeltje in de warme drol te zetten, warmte en eten, dat heeft t vogeltje nodig.. en hij loopt naar school. Het vogeltje eet en geniet van de warmte van de drol, maar helaas is het winter en dus is de drol snel afgekoeld en de pitjes en zaadjes zijn inmiddels op, dus het vogeltje begint weer te piepen. Een vos hoort het vogeltje, loopt er naartoe en neemt het vogeltje in z’n bek en eet het op.. wat is nou de moraal van dit verhaal? Vrij simpel.. als je in de stront word geduwt is het niet altijd met slechte bedoelingen, als iemand je uit de stront haalt is het niet altijd met goede bedoelingen.. maar als je in de stront zit moet je niet piepen!

 3. Ik begrijp de schrijver heel goed, maar hiervoor frontnieuws preekt hij voor eigen parochie.

  En daar heb ik òòk geen antwoord op.

  Ik kom steeds meer mensen tegen die zonderling gedrag vertonen in hun planning en communicatie. Het is gebleken dat die giftige rotzooi uit die vaccins de bloed/hersenbarriëre kunnen passeren, en dat gaat geheid in de hersenbalk zitten………met als gevolg dat er een verstoring is in de overdracht van info tussen die twee hersenhelften…….en zonder die overdracht is er een verstoring in het vermogen tot logica.

  Duidelijk zo?

  Die rotzooi gaat er niet zomaar uit !……daar zul je hard je best voor moeten doen, en dat gaat niet als die logica verstoord is.

  Ik wens ons allemaal veel sterkte.

 4. Tja, wat kun je doen?
  Tijdens de plandemie hebben ze ons wel laten merken dat de Gestapo nooit is weggeweest.
  Stiekem hopen dat iemand wat op Davos of Brussel gooit.
  Doe je meer, zie Julian Assange

 5. ¿En serio necesita la humanidad una segunda pandemia?
  Creo que todos ya hemos aprendido a estar atentos a las grandes mentiras de nuestros políticos y que la misma humanidad necesita dar un buen repaso a los que se han promulgado como dueños y señores de este mundo (Black rock, Soros, Bill Gates, Elon Musk y otros muchos más). Ellos son lo peor de esta humanidad que lo que pretende es aniquilar a más de 1/3 de la población mundial a base de fumigar enfermedades en el aire, para que parezcan pandemias. El caso Covid-19 no dejó de ser más que una gripe, pero que inundó a toda la humanidad de golpe y ellos (la élite) propusieron vacunarnos contra una enfermedad, que lo único que consiguieron ha sido enfermarnos a la mayoría para que vayamos muriendo poco a poco.

  Heeft de mensheid echt een tweede pandemie nodig?
  Ik denk dat we allemaal hebben geleerd om ons bewust te zijn van de grote leugens van onze politici en dat de mensheid zelf eens goed moet kijken naar degenen die zichzelf hebben uitgeroepen tot heer en meester van deze wereld (Black rock, Soros, Bill Gates, Elon Musk en vele anderen). Zij zijn het ergste van deze mensheid die van plan is om meer dan 1/3 van de wereldbevolking te vernietigen door ziektes in de lucht te sproeien, zodat het op pandemieën lijkt. Het geval Covid-19 was niets meer dan een griep, maar het overspoelde de hele mensheid in één keer en zij (de elite) stelden voor om ons te vaccineren tegen een ziekte, en het enige wat ze voor elkaar kregen was om de meerderheid van ons ziek te maken zodat we beetje bij beetje zouden sterven.

 6. Als het nu 1 creep was die alle kwaad regelde (een aards persoon) dan kon je die per ongeluk onder je auto krijgen, of als die creep mijn kop zou zien zou die zich wellicht dood kunnen schrikken, ook goed als de aarde/mensheid er maar van verlost zou zijn.

  helaas hebben we met in elk geval zo’n 0,01 % te maken, en dat van 8 miljard is nog steeds 80 miljoen creeps die in het grote SSysteem zitten, legaal als de poppetjes zo blijven (MSM e.d.) zal er niks/weinig veranderen.

  het SSysteem zal van binnenuit vernitigd meten worden, gelukkig zijn er daar wel een paar mee bezig, maar lange na niet genoeg, het is veels te ‘machtig’ legaal gezien.

  Ik zei vele jaren geleden al, als je van de ‘rattenplaag’ af wil komen, moet je het met wortel en al vernietigen, No Mercy… maar we zijn te netjes, wat goed is, maar win je geen echte strijd mee helaas.

  al die creeps zullen weg moeten en met weg bedoel ik, niet meer op deze aarde in die vorm waarin ze zich nu bevinden, zoals David Bowie ooit zong, ashes to ashes…

  mooie oplossing, die milieu slechte Biomassa centrales, geven de creeps (uit het slechte milieu ;-)) toch nog 1x in hun leven wat warmte af naar het Volk.

  R.I.P.

  Dit is een schrijven voor een spannende Film, Peace lol.

 7. “verwende kinderen die hun zin willen krijgen.”
  Eerder getraumatiseerde kinderen die nooit de kans hebben gehad op te groeien aka een stevige basis op te bouwen om met tegenslagen om te kunnen gaan _ (kinderen worden tevens letterlijk opgevoed door kinderen, dat noemen ze socialiseren wat een taak vd ouders behoort te zijn).

  Wordt een beetje moe van steeds weer de schuld van van vanalles en nog wat te krijgen zonder ooit de kans te hebben gehad instemming / geen instemming te verlenen. “Victim blaming” heet dat. En kom me niet aanzetten met die ozin notie van “stilzwijgende instemming”, dat werkt ook niet bij verkrachting.

  En dit soort negatieve berichten gaan natuurlijk niemand helpen, al helemaal niet getraumatiseerde mensen.

  Waarom wordt er zo goed als nooit een positief plaatje geschetst over wat er zou moeten gebeuren en hoe de toekomst positief uitpakt? Positiviteit gaan we veel meer aan hebben dan steeds weer angst aan te wakkeren voor vanalles en nog wat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in