IDF Spokesperson's Unit / Wikimedia / (CC BY-SA 3.0)

Negen maanden van Israëlische lucht- en grondgevechten in Gaza hebben Hamas niet verslagen, noch is Israël dicht bij het overwinnen van de terreurgroep. Integendeel, volgens de maatstaven die er toe doen, is Hamas vandaag sterker dan op 7 oktober, schrijft Robert A. Pape.

Sinds de gruwelijke aanval van Hamas in oktober vorig jaar is Israël met ongeveer 40.000 gevechtstroepen het noorden en zuiden van Gaza binnengevallen, heeft het 80 procent van de bevolking met geweld op de vlucht gejaagd, meer dan 37.000 mensen gedood, minstens 70.000 ton bommen op het gebied gegooid (meer dan het gezamenlijke gewicht van de bommen die in de Tweede Wereldoorlog op Londen, Dresden en Hamburg zijn gegooid), meer dan de helft van alle gebouwen in Gaza vernietigd of beschadigd en de toegang van het gebied tot water, voedsel en elektriciteit beperkt, waardoor de hele bevolking op de rand van de hongersnood balanceert.

Hoewel veel waarnemers hebben gewezen op de immoraliteit van het gedrag van Israël, hebben de Israëlische leiders consequent beweerd dat het doel om Hamas te verslaan en haar vermogen om nieuwe aanvallen op Israëlische burgers te lanceren te verzwakken voorrang moet krijgen op alle zorgen over Palestijnse levens. De bestraffing van de bevolking van Gaza moet worden geaccepteerd als noodzakelijk om de macht van Hamas te vernietigen.

Maar dankzij de Israëlische aanval groeit de macht van Hamas juist. Net zoals de Viet Cong sterker werd tijdens de massale “zoek en vernietig” operaties die een groot deel van Zuid-Vietnam verwoestten in 1966 en 1967, toen de Verenigde Staten troepen het land in stuurden in een uiteindelijk vergeefse poging om de oorlog in hun voordeel te keren, blijft Hamas onverzettelijk en heeft zich ontwikkeld tot een vasthoudende en dodelijke guerrillamacht in Gaza – met dodelijke operaties die opnieuw van start gaan in de noordelijke gebieden die nog maar een paar maanden geleden door Israël zouden zijn ontruimd.

De centrale fout in de strategie van Israël is niet een gebrek aan tactiek of het opleggen van beperkingen aan militair geweld – net zoals het falen van de militaire strategie van de Verenigde Staten in Vietnam weinig te maken had met de technische vaardigheid van hun troepen of politieke en morele beperkingen aan het gebruik van militaire macht. De overkoepelende mislukking was eerder een grove miskenning van de bronnen van de macht van Hamas. Tot zijn grote schade heeft Israël zich niet gerealiseerd dat het bloedbad en de verwoesting die het heeft aangericht in Gaza, zijn vijand alleen maar sterker heeft gemaakt.

DE MISVATTING VAN HET AANTAL DODEN

Maandenlang hebben regeringen en analisten zich gefixeerd op het aantal Hamasstrijders dat door de Israel Defense Forces (IDF) werd gedood, alsof deze statistiek de belangrijkste maatstaf was voor het succes van Israëls campagne tegen de groep. Zeker, er zijn veel Hamas-strijders gedood. Israël zegt dat 14.000 van de geschatte 30.000 tot 40.000 strijders die Hamas voor de oorlog had, nu dood zijn, terwijl Hamas volhoudt dat het slechts 6.000 tot 8.000 strijders heeft verloren. Bronnen van de Amerikaanse inlichtingendienst geven aan dat het werkelijke aantal doden onder Hamas rond de 10.000 ligt.

Een focus op deze aantallen maakt het echter moeilijk om de macht van Hamas echt in te schatten. Ondanks de verliezen blijft Hamas de facto de controle houden over grote delen van Gaza, inclusief de gebieden waar de burgers nu geconcentreerd zijn. De groep geniet nog steeds enorme steun van de Gazanen, waardoor militanten bijna naar believen humanitaire voorraden in ontvangst kunnen nemen en gemakkelijk kunnen terugkeren naar gebieden die eerder door Israëlische troepen waren “ontruimd”. Volgens een recente Israëlische evaluatie heeft Hamas nu meer strijders in de noordelijke gebieden van Gaza, die de IDF in de herfst ten koste van honderden soldaten in beslag nam, dan in Rafah in het zuiden.

Hamas voert nu een guerrillaoorlog, met hinderlagen en geïmproviseerde bommen (vaak gemaakt van niet-geëxplodeerde munitie of buitgemaakte IDF-wapens), langdurige operaties waarvan de nationale veiligheidsadviseur van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onlangs zei dat ze op zijn minst tot eind 2024 zouden kunnen duren. Hamas kan nog steeds toeslaan in Israël; Hamas heeft waarschijnlijk zo’n 15.000 gemobiliseerde strijders – ongeveer tien keer zoveel als het aantal strijders dat de aanvallen van 7 oktober uitvoerde. Bovendien blijft meer dan 80 procent van het ondergrondse tunnelnetwerk van de groep bruikbaar voor het plannen, opslaan van wapens en het ontwijken van Israëlische bewaking, gevangenneming en aanvallen. Het grootste deel van de top van Hamas in Gaza blijft intact. Kortom, het snelle offensief van Israël in de herfst heeft plaatsgemaakt voor een uitputtingsslag die Hamas in staat zou stellen om Israëlische burgers aan te vallen, zelfs als de IDF doorgaat met haar campagne in het zuiden van Gaza.

Mislukte contra-operaties in het verleden fixeerden zich vaak op het aantal vijandelijke slachtoffers. De IDF is nu bezig met het bekende spelletje whack-a-mole dat de Amerikaanse troepen in Afghanistan jarenlang parten speelde. De slaafse aandacht voor het aantal lichamen heeft de neiging om tactisch en strategisch succes door elkaar te halen en de belangrijkste maatstaven te negeren die laten zien of de strategische macht van de tegenstander groeit, zelfs als de directe verliezen van de groep toenemen. Voor een terroristische of opstandige groep is de belangrijkste bron van macht niet de omvang van de huidige generatie strijders, maar het potentieel om in de toekomst aanhangers te winnen uit de lokale gemeenschap.

  Israël eist dat VS oorlog tegen Iran beginnen om regime te veranderen

DE BRONNEN VAN KRACHT

De macht van een militante groep zoals Hamas komt niet van de typische materiële factoren die analisten gebruiken om de macht van staten te beoordelen, zoals de omvang van hun economie, de technologische geavanceerdheid van hun leger, hoeveel externe steun ze krijgen en de kracht van hun onderwijssystemen. De meest cruciale bron van macht van Hamas en andere militante niet-statelijke actoren die gewoonlijk “terroristische” of “opstandige” groepen worden genoemd, is het vermogen om te rekruteren, vooral het vermogen om nieuwe generaties strijders en agenten aan te trekken die de dodelijke campagnes van de groep uitvoeren en waarschijnlijk zullen sterven voor de zaak. En dat vermogen om te rekruteren is uiteindelijk geworteld in één enkele factor: de omvang en intensiteit van de steun die een groep krijgt van zijn gemeenschap.

De steun van een gemeenschap stelt een terroristische groepering in staat om haar gelederen aan te vullen, middelen te verwerven, detectie te vermijden en in het algemeen meer toegang te hebben tot de menselijke en materiële middelen die nodig zijn om dodelijke geweldscampagnes te mobiliseren en vol te houden. De meeste terroristen, met inbegrip van islamitische groepen in het Midden-Oosten, zijn walk-in vrijwilligers, vaak boos over het verlies van familieleden of vrienden of meer in het algemeen woedend over het gebruik van zwaar militair geweld door een machtige staat. Deze mensen gaan vaak op zoek naar ronselaars wier identiteit onthuld zou kunnen worden aan veiligheidstroepen, ware het niet dat leden van de gemeenschap bereid zijn hen te beschermen. Terroristische groeperingen vechten vaak met wapens die zijn gemaakt door burgermateriaal om te bouwen of die zijn buitgemaakt op veiligheidstroepen van de staat, vaak met inlichtingen en hulp van leden van de lokale gemeenschap.

Het belangrijkste is dat de steun van een gemeenschap nodig is om een cultus van martelaarschap te cultiveren. Mensen zullen zich minder snel vrijwillig aanmelden voor risicovolle missies als hun opofferingen onopgemerkt blijven. Een gemeenschap die de gevallen strijders van een terroristische groepering eert, helpt de groepering in stand te houden; martelaarschap legitimeert terroristische acties en moedigt nieuwe rekruten aan. Terroristen zullen naar eigen goeddunken handelen, maar het is de gemeenschap die uiteindelijk bepaalt of het offer van een individu een hoge status krijgt of dat het algemeen wordt gezien als irrationeel, crimineel en verachtelijk.

Het is geen verrassing dat terroristische groeperingen vaak veel moeite doen om in de gunst te komen van lokale gemeenschappen. Door zich in te bedden in sociale instellingen, zoals scholen, universiteiten, liefdadigheidsinstellingen en religieuze congregaties, worden terroristische groeperingen onderdeel van het weefsel van gemeenschappen, waardoor ze beter in staat zijn om meer rekruten te werven en de steun van niet-strijders te winnen.

Veel gevallen laten deze dynamiek zien. Hezbollah floreerde met groeiende steun onder sjiieten tijdens de Israëlische bezetting van Zuid-Libanon van 1982 tot 1999 en ontwikkelde zich van een kleine clandestiene terreurgroep tot een mainstream politieke partij met een gewapende vleugel van ongeveer 40.000 strijders vandaag. Sterke steun van de gemeenschap was de motor achter de langdurige terroristische campagnes van de Tamil Tijgers in Sri Lanka, het Lichtend Pad in Peru, de Koerdische Arbeiderspartij in Turkije, de Taliban in Afghanistan en de zogenaamde Islamitische Staat (ISIS) en Al Qaeda in meerdere landen.

Het verliezen van de steun van een gemeenschap kan verwoestend zijn voor terroristische groeperingen. Na de Amerikaanse bezetting van Irak in 2003 groeide het aantal strijders in de soennitische opstand volgens Amerikaanse schattingen van 5.000 in de lente van 2004 naar 20.000 in de herfst van 2004 tot 30.000 in februari 2007. Hoe meer mensen de Verenigde Staten doodden, hoe sneller de opstand groeide. De opstand stortte pas in toen de Verenigde Staten overstapten op een nieuwe aanpak, met politieke en economische stimulansen om de soennitische stammen aan te moedigen zich tegen de terroristen te verzetten. Die verschuiving decimeerde uiteindelijk de opstand, omdat het verlies van steun van de lokale gemeenschap leidde tot massale overlopers, bruikbare inlichtingen en de opkomst van soennitische oppositiekrachten die de Anbar Awakening werden genoemd. In 2009 was de opstand vrijwel ingestort om één belangrijke reden: het verlies van steun van de lokale bevolking maakte het voor de terroristen onmogelijk om hun gelederen aan te vullen.

HARTEN EN GEESTEN

Deze dynamiek verklaart waarom Hamas zo sterk blijft in de oorlog tegen Israël. Om de ware kracht van de groep te beoordelen, moeten analisten de verschillende dimensies van haar steun onder Palestijnen in overweging nemen. Deze omvatten haar populariteit in vergelijking met haar politieke rivalen, de mate waarin Palestijnen het geweld van Hamas tegen Israëlische burgers als aanvaardbaar beschouwen en hoeveel Palestijnen familieleden hebben verloren in de voortdurende Israëlische invasie in Gaza. Deze factoren, meer dan materiële, zijn de beste graadmeter voor de kracht van Hamas om een langdurige terreurcampagne te voeren.

Enquêtes over de Palestijnse opinie kunnen helpen om de mate van steun van de gemeenschap voor Hamas in te schatten. Om rekening te houden met de uitdagingen van het enquêteren van de bevolking in Gaza sinds 7 oktober, heeft het Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), een opiniepeilingorganisatie die in 1993 werd opgericht na de Oslo-akkoorden en die samenwerkt met Israëlische instellingen, interviews opgenomen van ontheemden in tijdelijke onderkomens en het gebruikelijke aantal ondervraagden ruwweg verdubbeld, gezien de onzekere en veranderende bevolkingsverdeling in het gebied.

  Pro-Israël propaganda is dom

Vijf PSR-enquêtes van juni 2023 tot de meest recente, afgerond in juni 2024, laten een opvallende bevinding zien: op vrijwel elke maatstaf heeft Hamas vandaag de dag meer steun onder Palestijnen dan voor 7 oktober.

De politieke steun voor Hamas is gegroeid, vooral in vergelijking met zijn concurrenten. Bijvoorbeeld, hoewel Hamas en zijn belangrijkste rivaal, Fatah, in juni 2023 ongeveer evenveel steun kregen, steunden in juni 2024 twee keer zoveel Palestijnen Hamas (40 procent tegenover 20 procent voor Fatah).

Het Israëlische offensief keert de Palestijnen niet tegen Hamas.
De Israëlische bombardementen en grondinvasie van Gaza hebben de Palestijnse steun voor aanvallen op Israëlische burgers binnen Israël niet verminderd, noch de steun voor de aanval van 7 oktober zelf. In maart 2024 geloofde 73 procent van de Palestijnen dat Hamas gelijk had met de aanval van 7 oktober. Deze cijfers zijn extreem hoog, niet alleen nadat de aanvallen de aanzet gaven tot de brute campagne van Israël, maar ook in het licht van het feit dat een lager aantal, 53 procent, van de Palestijnen gewapende aanvallen op Israëlische burgers steunde in september 2023.

Hamas geniet van een “rally rond de vlag”-moment, wat helpt verklaren waarom de Gazanen niet meer informatie verstrekken aan de Israëlische strijdkrachten over de verblijfplaats van Hamas-leiders en Israëlische gijzelaars. De steun voor gewapende aanvallen op Israëlische burgers lijkt vooral te zijn toegenomen onder Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, die nu terecht op hetzelfde hoge niveau staat als de aanhoudend hoge steun voor deze aanvallen in Gaza, wat aantoont dat Hamas sinds 7 oktober in de hele Palestijnse samenleving grote vooruitgang heeft geboekt.

De enquêtegegevens laten ook zien hoe de militaire campagne van Israël de Palestijnen heeft beïnvloed. Vanaf maart 2024 is het gewicht van de gepercipieerde prijs van de oorlog voor de Palestijnse bevolking opmerkelijk hoog. Zestig procent van de Palestijnen in Gaza zegt een familielid te hebben verloren in de huidige oorlog, terwijl meer dan driekwart zegt een familielid te hebben verloren of verwond, beide aantallen aanzienlijk hoger dan in december 2023. Deze straf heeft geen significant afschrikkend effect onder de Palestijnen en heeft hun steun voor gewapende aanvallen op Israëlische burgers en hun steun voor Hamas niet verminderd.

Vóór 7 oktober was Hamas als politieke kracht op een laag pitje komen te staan en was ze, zo mogelijk, in verval. De groep vreesde dat zijn zaak – en de benarde situatie van de Palestijnen in het algemeen – op een zijspoor werd gezet door de Abraham Akkoorden, akkoorden die de banden tussen Israël en Arabische landen wilden normaliseren. Vóór de brutale aanval op Israël op 7 oktober hield Hamas rekening met een toekomst van irrelevantie, met Palestijnen die steeds minder redenen hadden om de groep te steunen.

Na 7 oktober is de Palestijnse steun voor Hamas toegenomen, ten koste van de veiligheid van Israël. Ja, Israël heeft vele duizenden Hamas-strijders in Gaza gedood. Maar deze verliezen van de huidige generatie strijders worden al gecompenseerd door de toegenomen steun voor Hamas en het daaruit voortvloeiende vermogen van de groep om de volgende generatie beter te rekruteren. In de tussentijd, totdat die nieuwe rekruten arriveren, wijst alles erop dat de huidige strijders van Hamas er waarschijnlijk meer dan ooit op gebrand zijn om een langdurige guerrillaoorlog te voeren tegen alle Israëlische doelen die ze kunnen treffen.

DE KRACHT VAN DE BOODSCHAP

De enorme afstraffing die Israël op Gaza heeft losgelaten, zet veel Palestijnen er zeker toe aan om zich nog vijandiger op te stellen tegenover de Joodse staat. Maar waarom profiteert Hamas van deze reactie? De aanval van Hamas was tenslotte de directe aanleiding voor de oorlog die grote delen van Gaza met de grond gelijk heeft gemaakt en zoveel mensen het leven heeft gekost.

Het antwoord ligt voor een groot deel in de geraffineerde propagandacampagne van Hamas, die een gunstige interpretatie van de gebeurtenissen construeert en verhalen weeft die de groep helpen meer aanhangers te winnen. Om de Amerikaanse psychoanalyticus Edward Bernays te parafraseren: propaganda werkt niet zozeer door angst en verontwaardiging te creëren en in te boezemen, maar door deze emoties om te buigen naar concrete doelen. De inspanningen van Hamas zijn een uitstekend voorbeeld van deze tactiek. Sinds het begin van de oorlog heeft de groep een enorme hoeveelheid materiaal verspreid, meestal online, in een poging om het Palestijnse volk achter zijn leiderschap en zijn streven naar de overwinning op Israël te scharen.

Het Arabic Propaganda Analysis Team – een toegewijde groep Arabische taalkundigen die gespecialiseerd zijn in het verzamelen en analyseren van militante propaganda in het Arabisch – van het University of Chicago Project on Security and Threats onderzocht de Arabische propaganda geproduceerd door Hamas en haar militaire vleugel, de Qassam Brigades, en verspreid via het officiële Telegram-kanaal van de brigades in de nasleep van 7 oktober. Dit Telegram-kanaal, met meer dan 500.000 abonnees, heeft sinds de aanvallen van 7 oktober bijna elke dag berichten, afbeeldingen, video’s en andere propaganda verspreid. In een rapport van Mohamed Elgohari, de leider van dit onderzoeksteam, zijn meer dan 500 stukjes propaganda verwerkt van 7 oktober 2023 tot 27 mei 2024. Het is niet bekend hoeveel Palestijnen dit materiaal online consumeren, maar Gaza en de Westelijke Jordaanoever hebben dagelijks, zij het met tussenpozen, toegang tot internet. De digitale inhoud van Hamas weerspiegelt zijn analoge propaganda-inspanningen in lokale gemeenschapsnetwerken.

  Biden's wapenstilstand fiasco

Het materiaal concentreert zich op drie thema’s: het Palestijnse volk heeft geen andere keuze dan te vechten omdat Israël vastbesloten is om onuitsprekelijke wreedheden te begaan tegen alle Palestijnen, zelfs als ze niet betrokken zijn bij militaire operaties; onder leiding van Hamas kunnen de Palestijnen Israël verslaan op het slagveld; en de strijders die sterven in de strijd zullen eer en glorie toegekend krijgen. Hamas heeft een groot aantal video’s, verklaringen en ander materiaal geplaatst om aan te tonen dat zijn aanval op Israël op 7 oktober een noodzakelijk en gerechtvaardigd antwoord was op de Israëlische bezetting, wreedheden en agressie tegen het Palestijnse volk, waaronder frequente invallen in de heilige al Aqsa moskee in Jeruzalem door Israëlische veiligheidstroepen en Israëlische activisten en kolonisten.

Kijk eens naar een verklaring van Hamas die oorspronkelijk op 22 januari werd geplaatst en die zelfs in de Israëlische media wijd en zijd werd verspreid. In deze uitgebreide verklaring worden de rechtvaardigingen van de groep om Israël aan te vallen diepgaand uiteengezet, waarbij de nadruk ligt op wat de groep omschrijft als al lang bestaande grieven over de acties van de Israëlische regering en kolonisten, waaronder de Israëlische invallen in de al Aqsa moskee in Jeruzalem en de beperkingen die daar worden opgelegd aan Palestijnse gelovigen; de voortdurende uitbreiding van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever; de naar verluidt gruwelijke behandeling van Palestijnse gevangenen in Israël; en Israëls functionele belegering en blokkade van Gaza en het opleggen van een apartheid-achtig beleid op de Westelijke Jordaanoever. Deze verklaring is slechts een van de tientallen berichten die soortgelijke punten maken.

Veel video’s, afbeeldingen en posters benadrukken de militaire dapperheid van Hamas en tonen succesvolle aanvallen op Israëlische doelen, in het bijzonder gepantserde voertuigen en tanks. Deze berichten zijn bedoeld om de kracht en effectiviteit van de groep te projecteren en suggereren dat Hamas aanzienlijke schade kan toebrengen aan zijn technologisch superieure tegenstander. In deze propaganda verschijnen strijders in volledige gevechtsuitrusting en tactische uniformen, uitgerust met helmen, veiligheidsbrillen en geavanceerde wapens, wat hun operationele paraatheid benadrukt. Religieuze symboliek, zoals Koranverzen, komt ook veel voor, waardoor de strijd van Hamas een spiritueel karakter krijgt. Propaganda helpt om gevallen strijders te verheffen tot martelaren, die stierven in de strijd tegen Israël in dienst van een nobele en goddelijk goedgekeurde zaak. De verheerlijking van hun martelaarschap inspireert potentiële nieuwe rekruten.

De propaganda van Hamas sinds 7 oktober komt volledig overeen met de resultaten van de PSR-enquêtes over de houding van Palestijnen. De nauwe overeenkomst tussen de inhoud van Hamas’ propaganda en de groeiende steun voor Hamas in het bijzonder en voor de gewapende strijd tegen Israël in het algemeen in de PSR-enquêtes suggereert dat Hamas die steun stimuleert of dat zijn propaganda de belangrijkste redenen voor die steun weerspiegelt. Hoe dan ook, Hamas profiteert van de oorlog om sterker te worden door de steeds dikker en breder wordende banden tussen de gemeenschap en de militante groep.

DE GRIMMIGE REALITEIT

Na negen maanden slopende oorlog is het tijd om de grimmige realiteit onder ogen te zien: er bestaat geen militaire oplossing alleen om Hamas te verslaan. De groep is meer dan de som van zijn huidige aantal strijders. Het is ook meer dan een suggestief idee. Hamas is een politieke en sociale beweging met geweld als kern, en die zal niet snel verdwijnen.

Israëls huidige strategie van zware militaire operaties doodt misschien enkele Hamas-strijders, maar deze strategie versterkt alleen maar de banden tussen Hamas en de lokale gemeenschap. Al negen maanden lang voert Israël vrijwel onbeperkte militaire operaties uit in Gaza, met weinig duidelijke vooruitgang in de richting van zijn doelstellingen. Hamas is niet verslagen en staat ook niet op het punt om verslagen te worden, zijn zaak is populairder en zijn aantrekkingskracht sterker dan voor 7 oktober. Bij gebrek aan een plan voor de toekomst van Gaza en het Palestijnse volk dat de Palestijnen zouden kunnen aanvaarden, zullen de terroristen blijven terugkomen en in grotere aantallen.

Maar de Israëlische leiders lijken niet meer bereid om zo’n levensvatbaar politiek plan te bedenken dan voor 7 oktober. Er is weinig einde in zicht van de tragedie die zich in Gaza blijft ontvouwen. De oorlog zal doorgaan, meer Palestijnen zullen sterven en de dreiging voor Israël zal alleen maar toenemen.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Scott Ritter: De raketten van aprilVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRusland vreest een NAVO-aanval. Hier is waarom dit reëel is
Volgend artikelPAYBACK: Voormalig Russische president roept op tot MAXIMALE SCHADE als vergelding voor de “oorlog zonder regels” van het Westen tegen Moskou
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Dat Israël Hamas ziet als een terroristische organisatie is duidelijk. Maar het decennia lang treiteren en doden van Palestijnen en het innemen van hun grond heeft er toe geleid dat de Palestijnen Israël vrijwel zeker ervaren als een terroristische organisatie.

  • Dat zijn de zionisten dan ook al in vroege tijden begonnen…HIJ die de eerste steen werpt….Nakba… 1948, Zo’n 500 Palestijnse dorpen, inclusief circa 100 bedoeïenendorpen, werden verwoest, massaslachtingen vonden plaats en meer dan 750.000 Arabische Palestijnen werden uit het door Israël veroverde gebied verdreven of moesten vluchten.

  • De door de vs gesteunde idf terrroristen willen hoofdzakelijk de vs nog meer actief inschakelen in een oorlog van de vs tegen Libanon

 2. Wijzen de ANTICHRISTISCHE VERZEN VAN JOHANNES naar MORGEN?

  De antichristverzen komen uit op 106….10/6…dat is 6 oktober
  1 Johannes 2:18 = 1x2x18=36
  1 Johannes 2:22 = 1x2x22=44
  1 Johannes 4:3 = 1x4x3 =12
  2 Johannes 1:7 = 2x1x7 = 14

  De LAATSTE DAG en het 793 BEEST OBAMA

  Dus 6 OKTOBER is de VIJFTIG JAAR VERJAARDAG VAN DE JOM KIPPOEROORLOG…EEN JARENJAAR

  Strong’s Hebrew: 50. אֲבִישׁ֫וּעַ (Abishua) – “mijn vader is redding …

  .. HET IS OOK DE “LAATSTE GROTE DAG” VAN HET LOOFFEESTENFEEST

  Toni had dit geschreven

  Het EERSTE Wekenfeest was op 2 juni 1949. Nadat aan alle bijbelse vereisten was voldaan om een natie te zijn, plaatste de Heer op Pesach de bloedmaan als teken aan de hemel. 2 juni was het eerste feest van weken voor een bijbelse natie.

  zo geïnspireerd door wat ze had geschreven vond ik dit “Obamanomaly”

  Van en met: Donderdag 2 juni 1949 het EERSTE feest der weken

  Tot en met: Vrijdag 4 augustus 1961 beest Obama geboren

  Resultaat: 4447 dagen

  TOEN VOND IK DIT⬇️

  Van en met: Vrijdag 4 augustus 1961 beest Obama geboren
  Tot en met: zaterdag 6 oktober 1973 Jom Kipoeroorlog

  Resultaat: 4447 dagen

  Dus dat betekent natuurlijk dat vanaf de 50e verjaardag van het Beest tot aan de 50e verjaardag van Jom Kipoer het dezelfde periode is

  Van en met: donderdag 4 augustus 2011
  Tot en met: vrijdag 6 oktober 2023

  Resultaat: 4447 dagen

  Vanwege mijn “222 Obama-droom” van de beesten 60e

  Weet je nog dat je $ 600, $ 60 of $ 6 doneert? Zoals in zeshonderd, driescore en zes!!!!

  Van en met: woensdag 4 augustus 2021

  Tot en met vrijdag 6 oktober 2023

  Resultaat: 793 dagen

  Er zitten 793 dagen tussen de startdatum en de einddatum, maar de einddatum is niet meegerekend.

  Of 2 jaar, 2 maanden, 2 dagen exclusief de einddatum… EN HET GEWELDIGE WAS DAT IK HET NIET HEB GEREALISEERD 2 jaar, 2 maanden en 2 dagen = 793 dagen omdat

  153 en 666 zijn de bekendste drievoudige cijfers in de Bijbel

  Johannes 21:11 (153 vissenaantal) en Openb. 13:18 (666 dierenaantal)

  Beter gezegd, zoals John 2111 rev1318 = 793 aftrekt

  Barack Hoessein Obama = 793

  Ik raad je aan dit artikel over Obama en 793 van John Tng van fivedoves te lezen. Dit werd VEERTIEN JAAR GELEDEN geschreven en is een van de vele broeders die John schreef over de verbazingwekkende betekenis van nummer 793… LOF JEZUS

  https://www.fivedoves.com/rapture/2009/Obama_Rev1318.html

  Ps…TUSSEN DE TOESPRAAK VAN OBAMAS 2008 IN BERLIJN BIJ DE “OVERWINNINGSKOLOM” EN 6 OKTOBER ZIJN 793 WEKEN, EEN MOGELIJKE BEVESTIGING.

  Laat mij hiermee eindigen

  en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

  Vanaf vrijdag 6 oktober 2023, 00:00:00

  Afgetrokken 600 dagen, 60 jaar (threescore) 6 jaar plus 216 uur

  (216 was de dag van het jaar waarin hij werd geboren en 6 x 6 x 6)

  Resultaat: vrijdag 4 augustus 1961, 00:00:00

  Ja sorry hoor

  we zullen 7 jaar het met Obama moeten doen,ik vond het belangrijk om dat te onderzoeken,,ik heb wel de verborgen Madhi ontdekt , 15 jaar geleden ,er vielen bijna raketten op de rotskoepel ,dan had de Jihad vandaag begonnen wereldwijd ,je weet toch wel dat Obama gaat plaatsnemen in de derde tempel om zich als God uit te roepen

 3. Ik zie de Palestijnen ook meer als Vrijheid ’s strijders tegen onrecht, tegen een Bully the JewSA/ISraHell demonen die met overmacht aan wapens/vliegtuigen/schepen/Satelliten e.d. kleinere ‘zwakkere’ landen willen innemen/overheersen/besturen.

  F-NATO/UN/EF/WHO/AshkeNazi’s and sorts.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in