© francediplomatie / Flickr (CC BY-NC 2.0)

De Franse politie heeft verklaard dat de rellen in het hele land zo erg zijn dat Frankrijk nu midden in een burgeroorlog zit.

Volgens meerdere Franse politievakbonden is president Emmanuel Macron een “verrader” van het Franse volk door de kant van de gewelddadige buitenlandse indringers te kiezen, schrijft Thepeoplesvoice.

De politie zegt dat de indringers toestemming krijgen van het Macron-regime om anarchie te zaaien in het hele land – dingen in brand steken, onschuldige burgers vermoorden, plunderen en wijdverspreide vernielingen aanrichten.

President Trump voorspelde al in 2016 dat Frankrijk op weg was naar de ondergang:

Het doel van de buitenlandse indringers is niet assimilatie – het is overheersing.

Revolver.news meldt: Populaire ondernemer Arnaud Bertrand vertaalde een recent communiqué van de Franse politievakbonden waarin juist dit onderwerp werd besproken. Dit is wat er staat:

  Zweden op voet van burgeroorlog

We zijn echt getuige van een radicalisering aan beide kanten in Frankrijk.

Dit is een onwerkelijk communiqué van de belangrijkste Franse politievakbonden, waarin in wezen wordt verklaard dat Frankrijk zich in een burgeroorlog bevindt en dat de politie in het “verzet” zit tegen de regering.

Dit is de vertaling:

“Nu is het genoeg …

Tegenover deze woeste hordes is vragen om kalmte niet langer genoeg, die moet worden opgelegd!

De republikeinse orde herstellen en de arrestanten buiten hun vermogen om kwaad te doen plaatsen, zouden de enige politieke signalen moeten zijn.

Tegenover dergelijke dwangmaatregelen moet de politiefamilie zich scharen.

Onze collega’s kunnen, net als de meerderheid van de burgers, de tirannie van deze gewelddadige minderheden niet langer verdragen.

De tijd is niet rijp voor vakbondsacties, maar voor de strijd tegen deze “lastpakken”. Overgeven, capituleren en hen tevreden stellen door de wapens neer te leggen zijn geen oplossingen gezien de ernst van de situatie.

Alle middelen moeten worden ingezet om de rechtsstaat zo snel mogelijk te herstellen.

Eenmaal hersteld, weten we nu al dat we deze puinhoop die we al tientallen jaren aanhouden, opnieuw zullen beleven.

Om deze redenen zullen Alliance Police Nationale en UNSA Police hun verantwoordelijkheid nemen en de regering vanaf nu waarschuwen dat we uiteindelijk in actie zullen komen en zonder concrete maatregelen voor de wettelijke bescherming van de politie, een gepast strafrechtelijk antwoord, belangrijke middelen die ter beschikking worden gesteld, zal de politie oordelen over de mate van consideratie.

Vandaag is de politie in gevecht omdat we in oorlog zijn. Morgen zullen we in verzet zijn en de regering zal zich daarvan bewust moeten worden.”

  Syrische vluchteling: ik hoef niet te werken, de Duitsers doen dat voor mij

Hier is het communiqué:

Als gevolg van dit communiqué, en de totale ineenstorting van de institutionele orde, wordt de roep om het aftreden van Macron luider, maar de inzet lijkt veel groter te zijn dan zelfs dat. Frankrijk vecht voor het recht zichzelf een civilisatie te noemen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OMVOLKING DOSSIER

Is Parijs het nieuwe Bakhmut? Franse politie eist actie tegen “wilde moslimhordes”, dreigt met “verzet”, rellen breiden zich uit naar Brussel (+ Video’s)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe mythe van de Oekraïense patstelling
Volgend artikelIslamitische relschoppers jagen op politie in Frankrijk, uiten doodsbedreiging: “Wij zijn moslims, wij hebben het recht jullie te doden” (Video)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

111 REACTIES

  • De deug-politici, deug-journalisten en deug-ngo’s die zich de afgelopen decennia ingezet hebben voor de open grenzen multicul ‘gebaren van kromme haas’ en doen nu alsof ze niets met dat ‘zaaien’ te maken hebben.
   En ook nu zal weer blijken dat “de media de vijanden van het volk zijn”.

  • Het WEF is in handen van twee joodse foundations die tevens veel andere bedrijven en de EU bezitten…. de migrantenstroom die wij nu tegen komen was al in het de vorige eeuw een feit, het plan, de Kalergi plan van Richard Koudenberg Kalergi, die tevens voorzitter was van de toenmalige EU, werd al in 1920 een feit maar altijd afgedaan als complot theorie om het vooral stil te houden. Dit Kalergi plan is nog steeds in de oude archieven van het EU parlement terug te vinden. Dat geld voor alle gemaakte plannen in het verleden…. ik denk ook dat Nostradamus gelijk zal krijgen dat Europa straks vooral onder het juk van moslims en joden zal leven en dat slavernij een feit zal zijn, dit merken wij nu al….

   • Coudenhove-Kalergi was de naam van die netenvreter…
    Goed nieuws is dat actieve Europeanen altijd welkom zijn in Rusland om daar een nieuw leven te starten. Laat de EU met zijn aggressieve immigranten maar alleen de rokende puinhopen beheren.

  • Ach in jaren 80 en 90 kwam zo’n man op tv vertellen van het politie werk in nederland
   Ach wat een totale treurnis en mislukking was dat zeg
   Altijd van die slappe excuses, express de boel vertragen zodat je er geen werk aan hebt etc
   Vaak gedacht dat politie toen enkel optrad als bescherming van de rottigheid, als verlengstuk van de deepstate .
   St martijn was daar een onderdeel van, anne frank plantsoen, schadwald, dooje junkies, wapen handel, kotters vol dope.
   Mensen hadden 27mc bakkies en waren politie altijd te snel af, ze werden uitgelachen
   Politie was bezig met boeken schrijven baantjer, gehackt door maffia, weten ze wat er op bureau gebeurd
   Politie en justitie altijd form fouten maken liep zo’n psychopaat / dealer weer buiten
   Overal junkies en daklozen en heroine hoeren – de sociale ellende,
   Gemeentes die expres de binnenstad laten verkrotten, cadeautje voor project ontwikkelaars.

   Dat komt allemaal eerst weer terug

   • Volgens een onderzoek uit 2006 (bron kan ik niet traceren) wordt de helft van de criminaliteit veroorzaakt door lieden in overheidsdienst. Over roverheid gesproken.
    Als je als MKB en/of burger gaat procederen kun je te maken krijgen met het kantoor van landsadvocaat Pels Rijcken en dit kantoor procedeert net zo lang door indien nodig totdat je aan de bedelstaf geraakt.
    De aan Pels Rijcken verbonden sjoemelnotaris Joost Oranje heeft 11 (!) miljoen verduisterd, alvorens hij de hand aan zichzelf sloeg. Hij heeft lang, te lang z’n gang kunnen gaan, uiteraard gesouffleerd door z’n partners/collegae onder het motto ons kent ons.
    Het is niet voor niet dat de roverheid steeds meer drempels voor de burger opwerpt om de gang naar de rechter te maken. De verzekeringsmaatschappijen (al dan niet WEF-partner) spelen daarop in door de rechtsbijstandverzekeringen steeds meer uit te kleden en het eigen risico te blijven verhogen.

 1. Profetie (let op het stuk over Frankrijk)
  Zalige Maria Taigi

  Zalige Maria Taigi (Siena, 29 mei 1879 – Rome, 9 juni 1937)werd door Paus Benedictus XV bij haar zaligverklaring op 20 mei 1920 geprezen als een voorbeeldige vrouw en moeder te midden van arme en moeilijke omstandigheden. Ze was vaak in extase, verrichtte wonderen van genezing, las harten, voorspelde sterfgevallen en zag visioenen over toekomstige gebeurtenissen.

  Ze voorspelde de eerste twee wereldoorlogen van deze eeuw. Achttien jaar na haar dood bleef haar lichaam onaangetast en in een staat van perfecte bewaring alsof het net de dag ervoor was begraven. Hieronder volgen enkele van haar visioenen over de toekomst.

  God zal twee kastijdingen zenden, een zal in de vorm van oorlogen, revoluties en ander kwaad zijn. De andere kastijding komt van de Hemel. Er zal zich een zeer dikke duisternis op aarde ontwikkelen gedurende drie dagen en drie nachten. Men zal niets kunnen zien, en de pest zal in de lucht hangen, en velen zullen worden getroffen, ook de gelovigen.

  Op dit vreselijk moment zullen verschillende van deze verderfelijke mensen, vijanden van de kerk en van God, zo gedood worden door deze goddelijke gesel dat hun lichamen rond Rome even talrijk zullen zijn als de vissen die door de watersnood van de Tiber in de stad werden geworpen. Alle vijanden van de kerk, zowel bekende als onbekende, zullen erg lijden of ten onder gaan over de gehele aarde gedurende de totale universele duisternis, met uitzondering van enkelen, die God daarna zal bekeren. De lucht zal bezoedeld zijn met duivels, die zullen verschijnen onder alle mogelijke afschuwelijke vormen.

  Gedurende de duisternis, zal kunstlicht onmogelijk zijn. Alleen gezegende kandelaars zullen voor licht kunnen zorgen. Hij die zijn venster uit nieuwsgierigheid opent om naar buiten te kijken of zijn huis verlaat zal ter plaatse dood vallen. Gedurende deze drie dagen moeten de mensen in hun woning blijven, de rozenkrans bidden en God smeken om vergiffenis.

  Na de drie daagse duisternis zullen de HH. Petrus en Paulus, die uit de Hemel zijn neergedaald, over de hele wereld prediken en een nieuwe Paus aanwijzen. Een groot licht zal uit hun lichamen flitsen en zich vestigen op de Kardinaal, de toekomstige Paus. Dan zal het Christendom zich over de hele wereld verspreiden. Hele naties zullen kort voor de heerschappij van de Antichrist lid worden van de Kerk. Deze bekeringen zullen geweldig zijn. Zij die overleven zullen zich goed moeten gedragen. Er zullen ontelbare bekeringen zijn van ketters, die zullen terugkeren in de schoot van de Kerk; allen zullen het stichtelijke gedrag van hun leven opmerken, evenals dat van andere Katholieken. Rusland, Engeland en China zullen tot de Kerk toetreden. Een Hemelse verschijning zal plaats hebben om de getrouwen gerust te stellen. De H. Petrus en de H. Paulus zullen verschijnen op de wolken, en al de mensen zullen hen zien en op een bovennatuurlijke wijze zal het geloof en het vertrouwen terug in hun hart keren. Ontelbare bekeringen van ketters zullen een universele godsdienst veroorzaken.

  Vooreerst zullen verscheidene wereldse geselingen gebeuren. Ze zullen bedreigend zijn maar ze zullen kunnen gewijzigd en verkort worden door de gebeden en de boetedoeningen van vele heilige zielen. Er zullen grote oorlogen plaats vinden waarbij miljoenen mensen zullen ten onder gaan door ijzer en staal. Maar, na deze wereldse geselingen zal de Hemelse geseling komen, die direct rechtstreeks de onboetvaardige zal treffen. Deze geseling zal verreweg zorgwekkender en vreselijker zijn; ze zal door niets worden tegengehouden noch gewijzigd, maar ze zal plaats hebben en optreden in volle hevigheid. Hoe dan ook, waaruit deze geseling zal bestaan, heeft God aan niemand geopenbaard, zelfs niet aan Zijn intiemste vrienden.

  Frankrijk zal vervallen in een angstaanjagende anarchie. Het Franse volk zal een wanhopige burgeroorlog krijgen, waarin oude mannen zelf de wapens zullen opnemen. De politieke partijen die hun bloed en woede hebben uitgeput, zonder in staat te zijn tot een bevredigende verstandhouding te komen, zullen in het uiterste geval in onderlinge overeenstemming overeenkomen om hun toevlucht te nemen tot de Heilige Stoel. Dan zal de Paus Frankrijk een speciale legaat sturen om de stand van zaken en de gezindheid van het volk te onderzoeken. Als gevolg van de ontvangen informatie zal Zijne Heiligheid zelf een zeer Christelijke koning voor de regering van Frankrijk nomineren…

  Religie zal worden vervolgd en Priesters zullen worden afgeslacht. Kerken zullen gesloten zijn, maar slechts voor een korte tijd. De Heilige Vader zal verplicht zijn Rome te verlaten.

  • Ik kende hem al, kunstlicht zal onmogelijk zijn.Koop een paar petroleumlampjes zou ik zeggen.

   Voor de rest ga ik er niet al te veel in mee al sluit ik 3 dagen duisternis niet uit. We zijn te afhankelijk van het electriciteitsnet. Maar Frankrijk is wel fucked als ze het niet heel snel onder controle krijgen. En wij dan ook.

   • precies. wat in frankrijk gebeurd zal hier ook gebeuren als er niet hard ingegrepen wordt op het geteisem door politie en leger. de politiek kan hier buitenspel gezet worden (in afwachting van berechting voor hun misdaden).

    • Klopt, al zou ik dit maar niet al te letterlijk nemen. De zon blijft gewoon opkomen. Net zoals dat al miljoenen jaren gebeurd ( al was ik er niet bij ). Maar alles wat de mens maakt gaat een keer kapot. Wil je mensheid echt reduceren tot 500 miljoen dan is 3 dagen wereldwijde black-out voldoende. Een enge gedachte eigenlijk.

     Ik kan mijn vriezer wel een weekje of 2 met een aggregaat aan de praat houden, maar dat ding horen anderen ook. Ik geloof dat het weer zo’n dag wordt., laat ik maar een biertje opentrekken.

  • Wat interesseert mij dat occulte, leugenachtige, religieuze gebrabbel van Roomse afgoderij ingefluisterd door demonen.

   Sprookjes zit tenminste nog een les in. Dit is een old-fashioned jezuïetische psy-op.

   • Nog even over het woord ‘ketters’ : ik walg van dit woord. De roomse kerk bedoelt daar protestanten mee. Mensen vanuit de roomse kerk die de bijbel zijn gaan lezen en tot de conclusie kwamen dat alles wat de katholieke priesters zeiden heidens is. Het verdraaien van de 10 geboden, beelden vereren, de mis is zonverering en ontkenning van Jezus offer. Het vervangen van Jezus voor Semiramis de koningin des hemels met kindeke Tammuz.

    De de jezuïetische inquisitie martelen deze ‘ketters’ op de meest onvoorstelbaar gruwelijke onmenselijke manieren en uiteindelijk zetten ze op de brandstapel.

    Langzaam verbranden onder gruwelijke pijn voor iedereen die niet gehoorzaamt. Dat is de rooms katholieke kerk voor je.

    En de islam is geen bedreiging voor de paus. Dat is zijn proxy leger. Opgezet in de 4e eeuw om Afrika en midden-oosten te veroveren.

    • De Spaanse inquisitie heeft tussen de 16de en 18de eeuw ruim 2,5 miljoen slachtoffers gemaakt. Naast de jezuïeten waren de dominicanen (achter hun naam staat O.P.) de grote drijfveren van deze massamoord.

   • Je kunt wel wat zeggen over de roomse kerk, maar ik blijf ook liever bij de protestanten vandaan. Bij alle religies overigens. Kan niks goeds van komen en er is nog nooit wat goeds van gekomen.

    Maar het is er, wat doe je eraan? Geen donder.

   • Idd Disciplus Simplex.
    Ik heb met opgetrokken brauw dat orakel stukje van Sergeant Yves gelezen .
    Eerste instantie met gevoel red ik dit gezever om door te lezen . 😃
    Net aan gelukt .
    Maar de pleuris gaat uitbreken dat is zeker heb je geen boterham met kaas en de afbeelding van Maria voor nodig.
    Vraag als je verplicht je wapens steek en slag moet inleveren moet dan ook je bestekbak erbij ? 🤣
    Groeten fijne dag verder .

   • Politiek & religie komen uit de koker van de voor ons nog onzichtbare daadwerkelijke heersers van deze planeet en een deel van het melkwegstelsel en de enige reden is het zaaien van verdeeldheid en dat is ze eerlijk-is-eerlijk uitstekend gelukt.

 2. We hebben verloren.
  We zullen nooit in opstand komen.
  We hebben het Licht zelf de rug toe gedraaid.
  Duisternis is onze toekomst.
  Sorry maar voor inkeer is het echt wel te laat.
  In Frankrijk zijn deze criminelen al in de meerderheid.
  In Duitsland maken ze een kwart van de bevolking uit.
  De echte Nederlander, die bestaat al lang niet meer.
  Ik roep het jaren van de daken, waak over uw erfenis.

  • De echte Nederlander ? Dat ben ik mijn familie naam is terug te lijden tot het jaar 1400. Mijn familienaam heeft dus koning van Oranje, Napoleon, invasie Spanje, ect allemaal meegemaakt. Tevens was en is mijn familienaam een boerenfamilienaam. Dus boeren. Mijn familie heeft altijd in Overijssel gewoond. Voornamelijk omgeving Epe, Deventer.

   Ik vecht niet voor al die import die hier zijn gekomen. Ik vecht niet voor een ander. Die ander doet het ook niet voor mij. Ik vecht alleen voor de grond waar ik op loop. Mijn gezin. Dat is mijn recht. Wie eraankomt die kan het niet meer navertellen, dat garendeer ik. En pssst ik ben een vrouw met haar op de tanden. Not those bitches!

 3. burger oorlog maar ook tegen het kabinet die dit veroorzaakt hebben en de VVD CDA PVDA ENZ OP PAKKEN EN VAST ZETTEN ALLES AFPAKKEN EN VERNIETIGEN OP DE DAM OOK DE PALEISEN IN DE VIK MOOI ORANJE VUUR

  • Alles van ze afpakken, maar niets vernietigen, want het zijn de arme sodemieters, het volk, die al dat moois en duurs gebouwd en gerealiseerd hebben, voor kruimels, dus dat zijn in werkelijkheid onze eigendommen.

 4. 1 juli ging planeet Mars in de leeuw!
  Frankrijk valt ondef teken leeuw!
  En zie.
  Samen mat anderd aspecten van planeten lijkt het erop dat er geremd wordt en tegelijkertijd op het gas getrapt wordt.
  Onhoudbaar.

  • Hoe lang duurt deze stand? Hopelijk is deze stand maar voor korte duur want ben het geweld nu al beu hier, al woon ik in een klein dorpje in midden Frankrijk.

  • Mars ging op 22 mei al de Leeuw in.
   Hij blijft daar staan tot 11 juli.
   Ik zou dit niet meteen linken aan Mars alleen.
   Voor grote gebeurtenissen spelen Uranus , Pluto en de aspecten die ze maken vooral op de hoekpunten of op een van de lichten of op Mars een rol.
   Ik ken de horoscoop van Frankrijk niet maar het zou kunnen zijn dat Mars op 1 juli exact op een hoekpunt zou staan. Op 1 juli stond hij 24graden 13 minuten in Leeuw.
   Wie de horoscoop van Frankrijk heeft mag het zeggen.

 5. Begin van de ondergang van Europa ❓
  Je zou het bijna denken…….
  Ieder land heeft zo zijn probleem, en als dit “ overslaat”
  We wachten af…… de politie komt in “ opstand “ tegen de president…….Dat is nieuw……
  Wie gaat dit winnen en voor hoe lang……de president of de politie?
  Welk land “ pikt dit op” welke straat bendes, en in welk land, en hoe reageert de daar aanwezige overheid op dit geweld????
  In Nederland zagen we tijdens de “ avondklok “ al rumoeren……. Het “ gist” hier soms ook flink…..

  • als het leger zich aan de zijde van de politie schaart……
   ben benieuwd..
   ook hier staat het op ontploffen…zie maar naar brussel…

   • het leger heeft, net als in ons land, laten zien dat ook zij er niet zijn ter bescherming van eigen land en volk.
    als de legers bedenken dat de politiek niet meer bepaald kunnen ze kiezen: of de politiek dienen of het volk, bij de laatste keuze kan het verzet winnen van de agenda.
    het zijn interessante tijden. geschiedenis wordt nu geschreven.

 6. Dit word alleen maar erger. Martin armstrong zijn computer voorspelde dit maanden geleden al. Dat het eind juni begin juli drastisch zou escaleren In frankrijk. En dat word nog erger richting 2024 voor frankrijk, dat beloofd wat.

  • Gatver heb ik weer en hopelijk word het een graadje minder dan het nu is. Mijn leven hier in Frankrijk is rustig en hopelijk blijft dat ook zo.
   We hebben hier wat kippetjes en een moestuin en het is hier rustig en ik hou dat graag zo.

   • Tot nu toe hebben ze bijna alle auto’s in de stad in brand gestoken dus duurt het nog wel even ze jou boerderijtje te voet hebben bereikt!!!

 7. Oproep aan de politie:
  Wanneer gaan jullie de kant van het volk kiezen?
  Kijk wat er gebeurt in Frankrijk.
  Gaat hier ook gebeuren.
  Politiebonden kom in verzet tegen de regering!!!!!

  • …de meeste agenten weten wel wat er speelt, maar er is ook nog de hypotheek, ander werk zoeken vaak een onmogelijkheid en het denken dat een ander de problemen wel oplost een cultuur….

   we gaan het zien, ik denk dat de meeste agenten hier bij dit soort problemen ander werk zoeken en dat de nieuwe voorraad die de staat nodig heeft gerekruteerd word met minimale eisen, taalvaardigheid van het Nederlands zal geen prioriteit hebben…rechts en wet kennis zal zich beperken tot wat de app zegt bij een vraag over een situatie….

   ….ook hier bijna burgeroorlog, enkel de mossels hier gaan het niet redden, er zijn er teveel om te handhaven voor de politie maar ook weer te weinig om de macht over te nemen….zodra de politie het niet meer aankan zullen vele burgers hun leefomgeving gaan beveiligen, met als eerste maatregel ongedierte verwijderen of inkuilen. Op dat vlak zie ik wel lichtpuntjes…

  • We zijn er altijd vanuit gegaan dat de mensheid uit één soort bestaat. Maar is dat wel zo?

   Volgens genetische analyses van Woodley (2010) is het aannemelijk dat we met meerdere menssoorten op aarde leven. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de mens uit tientallen soorten zou bestaan.

   Mijn inschatting is dat we minimaal drie menssoorten kunnen onderscheiden, te weten:

   De neuro typische mens, ca. 74%
   HSP (hoog bewusten, empaten), ca. 20%
   Psychopaten, ca. 6%

   als geweld je vak is…..

   https://niburu.co/het-complot/18715-zo-werkt-een-psychopaat-in-de-praktijk

 8. Datgene dat gezaaid wordt (het Coudenhoven Kalergi plan) zal geoogst worden.
  Alles loopt volgens het plan van de zgn elite. Des te meer chaos, onrust, burgeroorlog. Dat zal de roep tot de vorming van een wereldregering bevorderen. En dat nu juist m.i. Het plan.
  Maar ook dat zal niet gaan werken de afstand tussen volk en regeerders zal, net als nu, veel en veel te groot zal zijn. We moeten naar een maatschappij waar respect voor elkaar de hoofdmoot is.
  “ I have a dream”, zei ooit Martin Luther King. Helaas werd de man vermoorden.

  • Dat Coudenhoven Kalergi plan, dat bestaat. Maar wat ik me afvraag: wat waren zij? Gaat het puur om immigranten of een bepaald soort immigranten?

   Mijn tot nu toe houdbare stelling is dat de elite vooral bepaald wordt door de jezuïetenorde. Het zijn diverse kanten naar de top van de pyramide maar de top is Vaticaanstad.

   Voor een 1 wereldreligie hegemonie zijn er 2 problematische groepen. Één de joden, en twee christenen. En dan bedoel ik degenen die de Torah (/bijbel) aanhouden, geen kabalisten of katholieken. De islam is opgezet als proxy van Rome voor het zuiden en oosten van het voormalige Romeinse rijk.

   In Europa heeft de islam het twee maal geprobeerd met een leger. Dat is in 732 bij Tours mislukt en in 1453 bij Wenen. Nu is het plan niet met een leger maar met moslim immigranten. En als het aandeel moslims boven bepaalde kantelwaarden komt begint de oproer en jihad openlijk tot sharia ingevoerd is.

   In Amerika is de massale instroom Latinos allemaal katholiek. De opzet van Amerika was al katholiek maar door de protestantse vluchtelingen voor de inquisitie werd Amerika protestants. Dat wordt nu een minderheid. Let eens op de stortvloed van katholieke thema’s in Hollywood films.

   De enige bastion tegen katholieke hegemonie is het oosters orthodoxe gebied: Rusland (en Servië). Griekenland is al geplunderd en Israël wordt beheerst door de vrijmetselarij. Afrika wordt geterroriseerd door de islam die steeds verder opschuift. En in China is de enige toegestane staatskerk onder het (jezuïetische) communisme… De katholieke.

   Japan heeft alle katholieke/jezuïeten invloed eeuwenlang buiten gehouden. Zij zagen ze als spionnen. Wat ze ook waren. De enige connectie met het westen waren wij. De protestantse Hollanders.

   Ik ben er van overtuigd dat de priesters van de originele religie Mysterie Babylon in het Vaticaan zitten. Religie is de antithese van Gods-dienst. De antichrist=paus is de tegenkandidaat voor de troon van Christus.

   • Wat het Kalergiplan betreft zou het gaan om vermengen van het blanke ras met het negroïde ras of het aziatische ras.
    Zodat het blanke ras niet meer zou bestaan.
    Het zou een mengvorm moeten worden niet alleen van ras, maar ook van cultuur, van het christendom
    Daarom wordt onze cultuur ook gesloopt, denk bv aan het ” zwartmaken “/ in een negatief daglicht stellen van zwarte Piet. Ook het hameren op het feit dat wij ons moeten schamen voor van alles en nog wat waar we helemaal geen schuld aan hebben , werkt mee aan dit plan.
    De invoering van de islam is een plan om de christenen uit te moorden, als ze met genoeg mensen zijn.
    Daarom zijn ze vooral naar Duitsland gehaald.
    Heb ergens gelezen dat ze in ondergrondse steden wonen totdat de tijd rijp is om ze los te laten.
    Weet iemand daar iets meer van ? Ik weet niet wat ik daarvan moet denken.
    Dipl.Ing.Dr. Emilija Dominykas , een ingenieur voor tunnelbouw heeft verklaard op haar sterfbed dat zij mee geholpen heeft aan de constructie van 7 bunkercomplexen op 7 verschillende plaatsen in Duitsland waarbij elk complex goed zou zijn voor 300.000 mensen. De locaties zouden zijn : Kassel, Suhl, Fürth, Simmern, Berlijn-west, Lüneburg en Görlitz. Begonnen al in 2002.
    De tijd zal het leren. Ik kijk eigenlijk nergens meer van op.
    Een mengvorm zonder eigen cultuur en gebruiken is makkelijker onder controle te houden.

  • Inderdaad Jan, alles verloopt volgens Von Coudenhoven Kalergi plan. De laatste 25 jaar heeft de EU heel veel miljarden “geïnvesteerd” in de produktie van ettelijke tientallen miljoenen vluchtelingen in Afrika en het Midden Oosten: Denk maar aan de allesverwoestende terreuroorlogen tegen de bevolkingen van Afghanistan, Irak, Lybië, Syrie, Somalie, Yemen, …om deze bevolkingen te dwingen naar de EU te verhuizen, willen ze overleven. Het doel is de autochtone bevolking te vervangen door een bevolking, die geen binding heeft met de europese kultuur, godsdienst, levensfilosophie, patriotisme, taal , … Ook met dit doel werd een belangrijk deel al ingeënt met een (uitgestelde) eutanasie middel (het zogenaamd vaccin), de “ingevoerde ” bevolking uiteraard niet. Daar bovenop komt nog de totale chaos, door een voedselschaarste te veroorzaken (strijd tegen de boeren en tuinbouwers), economische ontreddering (lock downs, superhoge energieprijzen,..) om het leven van de mensen onmogelijk te makenen en meer mensen tot zelfmoord te overhalen.

   • Edward Menez – Is France Our Future? July 5, 2023
    America (sounds familiar? >>>>>EUROPA <<<<<) has been doing unchecked immigration these past few years to stockpile immigrants for an UPCOMING fake murder that will cause riots. THE GEORGE FLOYD PLAYBOOK USED FOR MANUFACTURED RIOTS IN FRANCE. We are told and shown that there is a race war going on in France now–doesn't it remind you of something from three years ago? Right….the George Floyd riots. In both cases, a minority citizen was supposedly killed by a rogue white police officer. In both cases, nationwide rioting broke out, with people of the race of the supposed victim leading the way. In the US it was black people and in France, it was Arab people.

    Those seem to be the exoteric facts, and not many are questioning them. Leftists in the US quickly joined with the nascent Black Lives Matter (BLM) movement, and in France liberals there may seem to feel the aggrieved Muslims are justified, too.

    However, the French riots are in no way spontaneous, as this is another "color revolution" led by the usual suspects to cause mayhem, a justification for killing white people, and a justification to "Build Back Better" once all the libraries, schools, cars, and the rest of French Christian culture becomes ashes and needs to be rebuilt. My guess is that in the place of the old French cafe and street shopping culture, they will build back 15-minute cities with limits on the peoples' movements in the name of "security." – https://henrymakow.com/2023/07/edward-menez—is-france-our-future.html

  • …een deel van het Franse leger is moslim, en idem bij het legioen….word lastig voor soldaten als ze niet weten waar de loyaliteit van hun mede soldaat ligt…bij het legioen is daarom ook de andere soldaat naast je hetgeen wat je als naaste moet zien, de rest van de wereld is vijand of tweede rangs….

   • Inderdaad Duchesne. Het zijn tot nu toe, samen met de nog in leven zijnde collega’s van mijn eenheid, de meest betrouwbare en standvaste mensen met wie ik samengewerkt heb tijdens diverse missies.

    De groep is groot, véél groter dan men zich voor kan stellen.

 9. Wat Frankrijk nu eindelijk ook eens overkomt zou heel goed een straf van God kunnen zijn voor alles wat dat rot land eeuwen lang niet alleen ver weg, maar ook in Europa andere volkeren hebben aangedaan, zoals jarenlange bezetting, het in de fik steken van kastelen en landhuizen, moorden, kunst roven, brandschatten, jongens uit veroverde gebieden de oorlog tegen Rusland in sturen om te bevriezen aan de Berezina (de gehate conscriptieplicht), enz.. Eindelijk gebeurt er iets dergelijks ook eens op Franse bodem. Kunnen ze ook eens voelen hoe het is wat zij andere volkeren hebben aangedaan.

  • Rafi niet zou kunnen maar is. Islam zal de roede in Gods hand zijn om de perverten en Goddellozen in het westen te straffen. We zien de verrijzing van het Islamisch kalifaat langzaam voltrekken in UK belgie frankrijk duitsland nederland en de skandinavische landen

  • Jullie ginds in het westen zijn echt opgepufte idioten. Zwammen over dingen die jullie niet begrijpen. Ezels die moslims binnenhalen zonder te snappen wat Islam is. En als de waarheid word gezegd word ze in de kiem gesmoord als islamofobie. Volslagen domme idioten die onwilled zijn om op zoek te gaan naar de waarheid en met wie jullie het aan de stok hebben. Menende dat er gemodereerde islam is of radikale. Islam is islam. 🤬

  • Met haatdragendheid en rancune bereik je niets. Met respect voor uw mening maar de huidige generaties hebben daar niet om gevraagd.

   • De Fransen moeten ons herstelbetalingen doen en alle geroofde kunst en veroverde gebieden in Noord-Frankrijk aan de Belgen terug geven. Recht moet er gedaan worden. Je moet niet zo individualistisch denken. Het is één en hetzelfde Franse volk, dat n.b. trots is op zijn verleden, vooral ook op de grootste hufters van hen, zoals Napoleon en Lodewijk XIV (de ‘Zonnekoning’), waarmee we te maken hebben. Ze zouden het zo weer doen. Als je alles per generatie bekijkt, kan er geen identificatie met ons glorierijke Nederlandse verleden meer zijn. En als je alleen maar ikke ikke ikke denkt, kun je je ook niet meer identificeren met sportprestaties van Nederlanders, als je dat zou willen. En zo is er zo veel.

  • Het is géén straf van God. Als God echt zijn toorn uitgiet dan is wat nu in Frankrijk gebeurt een gezellige barbecue.

   Frankrijk is echt een van de mindere spelers. Hun koloniale tijd verbleekt bij de absolute wreedheid van de de Belgen, mn koning Leopold. Of de Engelsen. En helemaal bij dat van de Spanjaarden.

   Bovendien is het koloniale verleden van Frankrijk bepaald kort te noemen. Zéker als je het vergelijkt met de barbarij van de moslims die meer dan 1000 jaar het hele middenlandse zee gebied hebben geterroriseerd met het vermoorden van blanke mannen, verkrachten van vrouwen en de slavernij van vrouwen en kinderen. Het waren deze zelfde moslim barbaren die de zwarte slaven naar Amerika verkochten.

   Je hebt dus een schijnheilig dik pak boter op je hoofd.

   Ook vermoed ik dat jij Gods naam misbruikt. Jij bent moslim volgens mij. En Allah is niet God. Allah is een oude afgod, al-ilah de maangod. Met jullie maan kalender en de maan op alle moskeeën in top.

   En wat jullie shirk noemen, de ergste godslastering waarvoor de christenen gestraft moeten worden is onze belijdenis: Jezus is de Zoon van God.
   En jullie shadia is Allahu akbar= Allah is groter. Groter dan wie?

   En waar doen jullie je hadj? Naar de ka’aba, de zwarte steen, de meteoriet die uit de hemel viel, en kussen de zilveren omlijsting in de vorm van een vulva.

   Dit is wat de bijbel zegt over hem.

   “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan ?”

   isa.14.12-17.HSV geschreven 2600 jaar geleden.

   • Wat sla jij de plank ongelofelijk mis. Ik ben nog liever paaps dan moslim. En verder richt ik mij tegen Frankrijk vooral vanwege hun schanddaden tegen hun Europese buurlanden. Lees liever eerst eens goed wat ik schrijf voordat je allemaal kolder over mij cyberspace inslingert, sukkel.

   • Ik las net wat jij zoal verder schrijft en veel ervan vind ik goed. Ik vind het jammer dat ik je net zo heb MOETEN aanpakken, maar het moest gebeuren.

 10. Dat is hier ook al een poos bezig dat volk wat dit veroorzaakt zijn terroristische mensen die het begrip normaal kunnen leven met mekaar niet begrijpen zij zullen en moeten de macht over ons en Europa hebben.

 11. Al dat ge emmer over macron is rook gordijn. De deuren voor Islamische invasie zijn al veel langer opengezet door een Duitse leugenachtig zwijn. Mutter merkel samen met Hollande. Macron is erfgenaam. Men heeft nog niet door dat dit islamische jihad is om het kalifaat te herstellen. Imams gaan een gebied eisen waar moslims volgens sharia wet mogen leven. Namelijk het kalifaat. Nadien als de kanker een groot kwaadaardig gezwel heeft gevormd gaat het verbreiden door jihad fase 3. Dit is gewoon onvermijdelijk geworden. Om dit om te keren moet men onmiddellijk alle moslims buiten zetten terug naar afrika of het midden oosten. Maar wat gaan ze doen met moslims die al 2e of 3e generatie zijn van vorige emigranten ? Islam afzweren ? Er bestaat iets als takyya dat hen toelaat met uitgestreken gezicht flagrantte liegen als het islam kan bevorderen…

 12. Als je als overheid maar genoeg tuig vanuit de jungle binnen laat gaat ook de anarchie gelden zoals in de jungle , zwarte en islamitische bendes met kapmessen zullen de steden onveilig maken en zoals vorige maand op een festival in amsterdam waar een bende op rooftocht zijnde zwarten een Nederlander doodstak voor een zonnebril Halsema zweeg en Rat rutte blijft het een gaaf land vinden

  • Maar daar liegt Rutte geen millimeter om, voor Rutte is Nederland een gaaf land, net als voor de Bolle. Veel gaver kan het niet.

 13. Het is al uitgezaaid naar een Zwitserse stad.
  Ik hoop dat het uitzaait naar Wir schaffen das land; zou lekker opruimen en het einde van de “vluchtelingen promotie”inluiden.

  Die fransen waren altijd al lafbekken; toen de nazi’s aanvielen, was het Frnase leger groter en beter bewapend.
  Maar ze wisten niet hoe snel ze zich moesten overgeven en met collaboratie beginnen.

  En nu burgeroorlog.
  Maar allez; wat wil je met 400.000 illegalen in Parijs?
  Met een gerontofiele president?
  Misschien ndat ze nu gaan zien dat ze hoognodig moeten gaan opruimen…

  • Charlie Hebdo & Bataclan zijn megagrote CIA-false flags-operaties. De mars voor de vrijheid van meningsuiting op 11.01.2015 na de aanslag op Charlie Hebdo was 100% in scene gezet, want de ‘bovenonsgestelden’ liepen een geheel andere route dan de honderdduizenden manifestanten.
   De Mockingbird press/ newspeak/ msm heeft de meute/goyim/sheeple voor de zoveelste keer op het verkeerde been gezet.

 14. Eindelijk breekt de pleuris uit, hier is al jaren voor gewaarschuwd maar de linkse Utpia wist het beter. Ik hoop dat het een groot slagveld wordt, misschiem komt Putin ons nog bevrijden.

  • Putin komt ons niet redden. Putin voelt zich verraden door het Westen. Het volk moet het zelf doen. Ik wacht op het moment dat Den Haag genuked wordt. Nog een heel klein zetje van die pedo Jo! Gerucht gaat dat Joe Biden aan een hartaanval is overleden. Vervangen door een dubbel. Weet niet of het waar is, dat laat ik in het midden.

   • Putin weet dat het gewone volk in het Westen voor een groot deel niet zijn vijand is maar veelal is gehersenspoeld. Al betwijfel ik met jou of hij bij ons strategische doelen zal aanvallen. Zelfs op Davos liet hij laatst niets vallen. Zou zijn geheime dienst heel gericht, op zijn Mossads, satanische kopstukken weten te elimineren?

  • Vanwege de veranderde demografie zijn er nieuwe spelen geintroduceerd:

   – Hardlopen (vluchten) van de politie 100m en 5km
   – Kickboxen tegen ME
   – Wie kan de meeste goederen plunderen (naar gewicht, vroeger strongmen)
   – Schelden naar volume (stembanden) met creatief component
   – Voor de jeugd is er schieten, ik bedoel paintball als carrierebegeleiding

  • Die zijn al aan de gang,maar het heet nu geen Olympische Spelen maar Olympische Ondergang van Frankrijk en de rest van Europa volgt!

 15. Ben benieuwd wanneer die gasten nou eens met kogelvrijkleding met bomgordel massaal op politiemenigten afrennen en aan het touwtje trekken. Duidelijk is weer dat terrorisme een zelfgeschapen hype van het westen was want nu is er geen enkele jihadist te bekennen tussen de relschoppers maar het zijn dus blijkbaar wel alleen maar moslims. He maar natuurlijk die jihadisten zijn omgeschoold tot nazi met dezelfde tactieken die live gebruikt worden in ukraine, alleen dan zonder bomgordel.

 16. als we willen rechtstaat herstellen dan moeten we neio-cons arresteren ,zij zijn DE GROTE SCHULDIGE in deze samenleving en dienen opgehangen worde van Den Haag tot Devos

 17. De Algerijnen in algerije ondervinden dezelfdd proplematiek in Algerije. Alleen doet die president niet zo mee met de elite. De volkeren die algerije onrechtmatig binnen komen worden bij de grens nu verjaagd. Pas kwamen ze met hordes binnen en zeiden dat africa van hun was.

 18. Ben benieuwd wanneer het Franse volk opstaat tegen dit tuig.
  Las een tijd terug en ik dacht zelfs hier dat 42 procent van het Franse volk er niet meer is in het jaar 2025. Deales of zo hete die site die hier dacht ik gepost was.

 19. Rutte probeert samen met WEF nog zoveel mogelijk getinte mannen naar Nederland te importeren voor hetzelfde effect , zal het hem lukken ?

  • Ja, vast wel. Ik zie menselijkerwijs niet hoe de Hollanders ze terug moeten krijgen. We zijn niet in staat om er ook maar eentje tegen zijn wil in terug te sturen. Vooral ook omdat de WIL ontbreekt. Omdat de wil juist het tegenovergestelde is bij de WEF-regeerders en WEF-rechters en WEF-media. Het NL volk is zelf voor een heel groot deel links en allochtonen knuffelend. Hoe meer ze door hen gesloopt worden, hoe liever die masochisten dat hebben.

   • Sinds het loslaten van de mammoetwet in 1968 op het onderwijs, degeneratie van de media & een steeds grotere grip van geheime genootschappen als het WEF op de politiek (+ samenleving) zijn de Nederlanders trotse zelfhaters geworden onder het motto ‘weg met ons’.

 20. En het POLIT-BURO in Brussel juicht en viert feest.

  dit is precies wat zij willen en zullen landverrader Macaron zeer binnenkort verwelkomen in hun gelederen, wegens good job done

  WELKOM IN DE e.U.S.S.R.

 21. Voor de mensen die het niet weten er zullen nog migranten naar europa komen,ditmaal niet alleen met nike’s en addidas pakjes of een nieuwe gsm,maar met de wapens die wij geleverd hebben aan de ukraine die verdwenen zijn.

  • Ja alex, het dark web is een uitstekende dekmantel voor allerlei zaken die de gewone burger niet te zien mogen krijgen. Het is niet voor niets dat in 2021 toenmalig minister van ‘Justitie & Veiligheid’ Ferdinand Grapperhaus een slaapkamermotie naast zich neerlegde om het handel van het ‘pedohandboek’ via het dark web te verbieden.
   Ook Grapperhaus weet dondersgoed wie daadwerkelijk aan de touwtjes trekken en hij heeft ze slechts te gehoorzamen, want anders . . . !
   Zoals wellicht bekend werkt Grapperhaus jr. net als Pieter Omtzigts vrouw Ayfer Kosiç en diens broer Dirk-Jan bij het WEF en zo is de wereld weer klein.

 22. Hoe ga je je in deze ellende redden? Of beter wie kan je nu nog helpen? In Frankrijk en hier in Nederland. Uiteindelijk zie ik heel veel boosheid en woede in de reacties. Maar ook dat helpt niet. Ik lees ook veel bezorgdheid, hoe ga ik en mijn gezin/ familie/ geliefden dit ooit redden en overleven. Wat is waar en wie is te vertrouwen. Zelfvertrouwen zal je niet redden. Zoek iemand buiten je die je wel kan redden. Overdenk, overweeg, onderzoek, lees. Er is ooit een mens geweest die alle aanvallen van boze mensen en demonen heeft weerstaan, een mens die bloed heeft gezweten in Gethsemane, omdat hij wist wat in de mens was en wist wat hij van hen had te verwachten. Er is een mens geweest die vrij is gesproken op Gabbatha maar ter dood is veroordeeld, gegeseld en mishandeld, bespot en veracht. Zijn huid was gestroopt, diepe doornen heeft Hij als kroon op Zijn hoofd gekregen, Hij heeft gehangen aan het kruis op Golgotha, waar alle demonen op hem aanvielen, zijn vrienden hem verlieten, het drie uur donker was vanwege de aanwezigheid van vele demonen. Hij werd daar nog bespot en veracht. En daar heeft Hij ook in volkomen vertrouwen op Zijn Vader zijn Geest gegeven. Hij is opgestaan, heeft de dood overwonnen en is opgevaren naar de hemel. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde, hij is de Heere van de hemelse legerscharen, en Hij stuurt aan. Hij is daar en wil niet dat mensen verloren gaan. Hij heeft álles gedaan om jou te behouden. Het is maar wat je wilt! Vraag of Hij je de weg wil wijzen, leren, onderwijzen. Zoals hij ooit Corrie ten Boom en haar zus heeft geholpen, zo kan hij dat ook bij jullie doen! In de Bijbel staat alles over de Heere Jezus Christus, Zijn Vader en de Heilige Geest te lezen. Verdiep je in Hem, in Gods zaak en Hij zal je in jouw zaak verdiepen. Het ga je goed!

  • dank je gelovige in Arabische god, de groeten van Thor, Wodan en Lug, onder andere….ik snap nog steeds niet dat we religies napraten uit landen waar een berg schijtvolk de boel terroriseert…

   Geloof in jezelf, doe wat volgens je hart goed is en keer nooit de andere wang toe maar ram je aanvaller met een veelvoud terug, zo leren mensen iets, niet door te belonen met een herkansing.

   Ik kots van de Jezus en God freaks die blijkbaar alle verantwoording voor eigen lot en leven afstaan aan anderen…die alles beschouwen als lot en een Bhoedda beeldje in de tuin zetten….je koopt geen goedheid of verlichting in een winkel, een tuincentrum of een gebouw met ene toren en bel of verdomde mongool die hel en verdoemenis schreeuwt door een luidspreker…

   Zelfvertrouwen, opgebouwd door ervaringen, kunde en vaardigheden, en vooral door weerbaar te zijn zonder een tiran te worden.

   Altijd weer die wezenlozen die ene boodschap komen uitdragen van een groepering die de halve geschiedenis tot ene moord festijn heeft gemaakt…

  • p.s. bij verschillende bedrijven word een trilapparaat verkocht dat het lichaam streelt en de ziel beroerd….het kost bijna niks ( ali ex) en vreet enkel wat batterijen, maar je kan ook kijken of het op zonne energie te vinden is…

   • Ander woord voor trilapparaat is? MADE IN CHINA? Het staat daar namelijk barstensvol met masten die zo’n triller hoog nodig hebben….

 23. de rust is wedergekeerd en macron blijft gewoon aan en valt niet zoals Rutte vandaag macron is een beetje slimmer en neemt alles met de franse slag

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in