© Mighty.Germany (CC BY-SA 4.0)

20 hooggeplaatste Franse generaals hebben een waarschuwingsbrief aan het Franse volk ondertekend. Frankrijk staat op de rand van een rassenoorlog, waarschuwen zij, en dringen er bij de Fransen op aan om op te treden.

Donderdag ondertekenden 20 hoge Franse generaals en meer dan duizend militairen een waarschuwingsbrief aan het Franse volk. In de waarschuwingsbrief wordt beschreven hoe Frankrijk zich in een catastrofale situatie bevindt, op de rand van een rassen- en een burgeroorlog.

De generaals wijzen op verschillende maatschappelijke problemen, die voornamelijk te maken hebben met massa-immigratie en het daaropvolgende multiculturalisme en islamisme. Maar ook het zogenaamde antiracisme en anarchotirannie van de regering. In plaats van tegen islamistische terroristen te vechten, vechten ze tegen populaire bewegingen zoals de gele hesjes.

Als de situatie in Frankrijk verder escaleert, zou dat kunnen leiden tot een gewelddadig conflict met duizenden doden. Het is de hoogste tijd dat de Fransen terugvechten tegen de globalisten, verkondigt het in zijn radicale boodschap aan het volk.

Een van de hooggeplaatste personen die de waarschuwingsbrief heeft ondertekend is Christian Piquemal, voormalig generaal bij het legerkorps en commandant van het Franse Vreemdelingenlegioen.

De waarschuwingsbrief luidt als volgt:

Mijnheer de President,
Dames en heren van de regering,
Dames en heren van het parlement,

Dit is een ernstig uur, Frankrijk is in gevaar, verscheidene dodelijke gevaren bedreigen haar. Wij die, zelfs na onze pensionering, soldaten van Frankrijk blijven, kunnen in de huidige omstandigheden niet onverschillig blijven voor het lot van ons mooie land.

Onze driekleurige vlaggen zijn niet zomaar een stuk stof, zij symboliseren de traditie, door de eeuwen heen, van al diegenen die, ongeacht hun huidskleur of geloof, Frankrijk hebben gediend en hun leven voor hem hebben gegeven. Op deze vlaggen vinden we in gouden letters de woorden “Honneur et Patrie”. Nu is het onze eer om de desintegratie die ons land treft aan de kaak te stellen.

De islamitische toekomst van Europa

– Een verval dat, door een zeker antiracisme, slechts één doel heeft: op onze bodem een malaise, zelfs haat tussen gemeenschappen te creëren. Tegenwoordig spreken sommigen van antiracisme, indigenisme en dekolonialisme  theorieën, maar door deze termen is het de rassenoorlog die deze haatdragende en fanatieke aanhangers willen. Zij verachten ons land, zijn tradities, zijn cultuur, en willen het vernietigen door zijn verleden en zijn geschiedenis af te breken. Zo vallen zij, door middel van standbeelden, vroegere militaire en burgerlijke glorie aan door eeuwenoude woorden te analyseren.

– Dit is een desintegratie die, met het islamisme en de horden in de voorsteden, ertoe leidt dat vele delen van de natie worden losgemaakt en worden omgevormd tot gebieden die onderworpen zijn aan dogma’s die in strijd zijn met onze grondwet. Iedere Fransman, ongeacht zijn geloof of niet-geloof, moet echter overal in Frankrijk thuis zijn; er kan en mag geen stad of streek zijn waar de wetten van de Republiek niet gelden.

– Verwoesting, omdat haat voorrang krijgt op broederschap tijdens betogingen waar de macht de ordetroepen gebruikt als gevolmachtigden en zondebokken tegenover Fransen in gele hesjes die hun wanhoop uitdrukken. Dit terwijl geïnfiltreerde en gemaskerde individuen [linkse extremisten, red.] bedrijven plunderen en diezelfde ordehandhavers bedreigen. Maar deze laatsten passen slechts de, soms tegenstrijdige, richtlijnen van u, regeerders, toe.

De gevaren nemen toe, het geweld neemt met de dag toe. Wie had tien jaar geleden kunnen voorspellen dat een leraar op een dag buiten zijn school zou worden onthoofd? Nu kunnen wij, de dienaren van de Natie, die altijd bereid zijn geweest onze levens op de proef te stellen – zoals onze militaire status vereist – geen passieve toeschouwers zijn van dergelijke acties.

Asielzoeker drogeert vrouw die hem in huis had genomen en verkracht haar

Daarom moeten degenen die ons land leiden, absoluut de nodige moed vinden om deze gevaren uit te roeien. Daartoe volstaat het vaak de reeds bestaande wetten zonder zwakheid toe te passen. Vergeet niet dat, net als wij, een grote meerderheid van onze medeburgers genoeg heeft van uw weifelende en schuldbewuste zwijgen.

Zoals kardinaal Mercier, primaat van België, zei: “Als de voorzichtigheid overal is, is de moed nergens”. Dus, dames en heren, genoeg uitstel, het uur is ernstig, het werk is kolossaal; verspil geen tijd en weet dat wij bereid zijn het beleid te steunen dat rekening zal houden met de bescherming van de natie.

Anderzijds, als er niets wordt gedaan, zal de laksheid zich onverbiddelijk in de samenleving blijven verspreiden, wat uiteindelijk zal leiden tot een explosie en de tussenkomst van onze actieve kameraden in een hachelijke missie om onze beschavingswaarden te beschermen en onze landgenoten op het nationale grondgebied te vrijwaren.

Wij zien dat er geen tijd meer is voor uitstel, anders zal morgen een burgeroorlog een einde maken aan deze groeiende chaos, en de doden, waarvoor u verantwoordelijk zult zijn, zullen in duizenden geteld worden.

Een groot deel van de inhoud van de brief zou rechtstreeks kunnen worden toegepast op de rest van de West-Europese landen, die ook zijn getroffen door massa-immigratie en anti-blank, multicultureel geweld. Deze landen worden ook geregeerd door corrupte politici en andere machthebbers, die cynisch voorrang geven aan het aanpakken van “haatmisdaden” en zogenaamde “racisten”, in plaats van de echte problemen van het land aan te pakken.

Samuel Paty werd gedagvaard voor politieverhoor over de cartoons van Mohammed vier dagen voordat hij werd onthoofd

De waarschuwingsbrief van de militaire leiding in Frankrijk zou dus ook hier in Nederland tot nadenken moeten stemmen.

“Burgeroorlog is onvermijdelijk als we doorgaan zoals het nu is”

6 REACTIES

  • Dat vrees ik ook .
   Het Paard van Troje is al lang naar binnen gehaald door de regering .
   Bedoeld om het eigen volk uit te dunnen en van Europa een 3de wereld land te maken .

 1. Kalergi-Couwehoven doctrine. Zoek dit maar eens op dan weet je precies wat de bedoeling is.
  Van Rompuy en Merkel zijn hier al voor beloond met een oorkonde en geld.

 2. Het vreemdelingen legioen is loyaal aan de bevolking, ook dankzij hun ervaringen in het MO. De vraag is: welke legereenheiden nog meer?

  Om Frankrijk Frans te houden, moet het schoongeveegd worden; moslims en afrikanen moeten eruit–of dood.

  Zal wel gaan stinken metal die lijken….
  ————————————
  Maar als het eenmaal begint verwacht ik wel, dat het eerst overslaat naar Italie, en pas daarna naar de duits sprekende gebieden.

  Liever vandaag dan morgen de explosie.

 3. Ja in feite hoef je daar niet voor geleerd te hebben als je ziet wat de integratie ons heeft op geleverd, er is onder de bevolking nog nooit zo een verdeeldheid geweest als de laatst 20 jaar en het wordt steeds erger.
  Straks is er geen plekje groen meer in ons land en staat alles vol met gewelddadige kampongs waar het recht van de sterks geld angst en dood zal heersen plekken waar je niet meer kan komen en dat is vermoedelijk wat de politiek en de vele linkse stemmers willen het verjagen van hun eigen land genoten, schaam jullie.

 4. Even een voorbeeldje wat na het lezen van dit artikel plotseling bij mij opkomt. Ik zie voor mij dat op het Museumplein in Amsterdam verschillende volksverraders met een strop om hun nek bungelen aan de galg die daar is opgesteld om hen terecht te stellen, na snelrecht uitgesproken door rechters die door de burgerij bij meerderheid van stemmen zijn gekozen. Ik weet natuurlijk niet of dit ook werkelijk gaat gebeuren, maar het was opeens iets wat ik voor mij zag. Maak ervan wat je wilt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here