De 27 ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over hun voorstel voor een digitaal groen certificaat, het zogeheten “vaccinatiepaspoort” in een vrijwel irrelevante formule, aangezien het de uitdrukkelijke verklaring zal bevatten dat het “geen reisdocument is”, waarbij het aan het oordeel van elk land wordt overgelaten wat het de houders van het “vaccinatiepaspoort” al dan niet zal toestaan, hetgeen betekent dat, indien een land daartoe besluit, het de houder van het document nog steeds in quarantaine kan plaatsen. Het besluit is nog steeds de onderhandelingspositie van de Raad die met het Parlement moet worden overeengekomen, maar het ziet er niet naar uit dat er veel aan de procedure zal worden veranderd.

Het door de ambassadeurs van de lidstaten bereikte akkoord verlaagt de ambities van het oorspronkelijke voorstel dat een maand geleden door de Europese Commissie werd ingediend aanzienlijk, en maakt, in tegenstelling tot wat men zich had voorgesteld, niet erg duidelijk wat het nut ervan zal zijn. Volgens het Portugese voorzitterschap hebben de nationale regeringen duidelijk besloten dat “het digitale groene certificaat geen voorwaarde mag zijn voor de uitoefening van het recht op vrij verkeer, teneinde het non-discriminatiebeginsel te waarborgen”, d.w.z. geen verschil te maken met niet-ingeënte personen, bericht het Spaanse dagblad ABC.

VS en UK sluiten het uit

De Verenigde Staten hebben de invoering van dit document volledig afgewezen en ook het Verenigd Koninkrijk, waar men niet eens een identiteitskaart heeft, ziet dit idee niet met belangstelling tegemoet. De twee landen zijn de belangrijkste bronnen van de Spaanse toeristenmarkt buiten de EU.

Wat staat ons te wachten? De voedingsindustrie luidt de noodklok - hongersnood vanaf 2023 

Het Parlement moet zijn onderhandelingspositie bepalen tijdens de plenaire vergadering die tussen 26 en 29 deze maand in Brussel wordt gehouden, waarna de interinstitutionele onderhandelingen zullen beginnen, de zogenaamde trialogen, waarin de Commissie, de Raad en het Parlement bijeenkomen om te proberen nog voor de zomer tot een akkoord te komen.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Explosief feit over de EU goedkeuring van vaccins: farmaceutische bedrijven hebben hun lobbyisten rechtstreeks in het EMA geplaatst

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here