European Parliament from EU / Wikimedia (CC BY 2.0 DEED)

Europese Parlementsleden hebben gestemd om de contracten met Pfizer en andere Covid-19 “vaccin” bedrijven geheim te houden, en blokkeren daarmee met succes de publieke toegang tot essentiële gegevens over de omgang van de EU met louche Big Pharma bedrijven, schrijft Jordan Schachtel.

In een stemming van 254-349 waarmee de transparantiemaatregel werd verworpen, zegevierde een coalitie van partijen die bij Davos waren aangesloten om te voorkomen dat de contractinformatie algemeen beschikbaar zou worden.

Klik voor groot

Het schandaal begon toen het nieuws naar buiten kwam dat Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, een mRNA-injectiedeal had onderhandeld met Albert Bourla van Pfizer, wat enorme winsten opleverde voor het farmaceutische bedrijf.

De EU-Pfizer contract saga, die bekend werd als “PfizerGate” in de Europese media, maakte het mogelijk voor Pfizer om naar verluidt nul risico’s op vaccinatieschade op zich te nemen door middel van een niet-competitieve, clandestiene onderhandeling die de farmaceutische gigant enorm verrijkte.

De “centrumrechtse” Europese Volkspartij vormde de grootste coalitie van nee-stemmers, gevolgd door de “centristische” Renew Party en de “centrumlinkse” Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Deze partijen vertegenwoordigen in grote lijnen de belangen van de klasse van Davos, zonder ruimte voor een serieus debat over de grote vraagstukken die Europa bezighouden.

Er was veel meer ideologische diversiteit in de partijen die de motie niet hebben aangenomen. De rechtse eurosceptische partijen Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) en Identiteit en Democratie (ID) stemden voor de transparantiemaatregelen. Dat deden ook de socialistische partijen The Left en The Greens. Niet-ingeschreven onafhankelijke leden steunden de maatregelen ook bijna unaniem.

  Winter van 2022 wordt "winter des doods" voor de volledig gevaccineerden

Eerdere contracten met Pfizer hebben onthuld dat regeringen in feite de wettelijke rechten van hun burgers hadden opgegeven in ruil voor toegang tot wat ooit werd bestempeld als iets dat leek op een wondermiddel. In het ene land na het andere kreeg Pfizer een volledige juridische schadeloosstelling zonder de toestemming van de bevolking. Nu de “wondermiddel”-verklaringen zijn onthuld als een enorme fraude tegen de mensheid, willen wetgevers in Europa en over de hele wereld hun zaken met Pfizer onder het tapijt vegen.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Corruptieschandaal in Brussel: hebben vaccinfabrikanten de Eurocommissaris omgekocht?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNAVO-personeel in Oekraïne nu ‘fair game’ voor Rusland – Scott Ritter
Volgend artikelDe draak verslaan: De wereld staat op de rand van een wereldoorlog
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

38 REACTIES

 1. Maakt niet uit. Geheim houden van contracten betekent automatisch iets verbergen al zouden we wel graag de inhoud en werking van de prikken willen weten.

 2. Weet er iemand waar men ivm deze stemming de namen kan vinden van de Europese Parlementsleden van de andere landen?
  Hier wordt alleen de lijst van de Duitsers gegeven. Ik zou heel graag die van België zien.
  Of is dit geheim? En kan dit alleen via een intern lek van de EU?

 3. Ach waar maakt het gepeupel zich druk om, er was nix mis met die hele vaccinscam, fantastisch middel dat kuipers vorige maand nog zei dat je dom was als je het niet nam. Vertrouw hen nou maar gewoon, ze hebben het beste met de burger voor hoor echt waar….. hoe meer verborgen gehouden wordt hoe duidelijker de scam alleen maar wordt. Niets te verbergen dan geef je alles open….. dat zeiden ze tegen het volk toch ook met hun digipaspoorten etc etc….. O nee dat geld alleen voor het gepeupel natuurlijk.

 4. Hahaha… de maffia besluit om de contracten met de pharmaffia geheim te houden…

  Deze wezens zijn zo dom. Daarom hebben ze ons nog dommer gemaakt. En de consumenten (junkies) zijn toch alleen maar bezig met hun consumeren.

 5. Maakt allemaal niet uit. Als ze wel openbaar waren gemaakt, was de tekst volledig zwartgelakt. Veel belastende CIA-gegevens over iets wat op 22-11-1963 gebeurde is ook nog steeds zwart. Pas als Jezus terugkeert, komt alles in het licht. ‘Er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden. Wat u in de binnenkamers hebt gesproken, gefluisterd in het oor, zal op de daken worden verkondigd.’ Ze komen allemaal naakt voor de grote witte troon. Lees Openbaring 20.

  • Jij snapt hoe je de bijbel leest. We leven niet in onze eindtijd, maar de eindtijd van het kwaad en daardoor komt de liefde (God) in de mensheid terug om alles te openbaren en het kwaad te vernietigen.

   Wie de bijbel verkeerd leest wordt een onheilsprofeet. Je gedachten kunnen worden verward, maar je hart voelt wat klopt. Blijf bij je hart, dat is de plek waar de mens 1 is in liefde (God). Leef je liefde ipv je gedachten.

   • Jezus is er al (en Christus ook) en er zijn er veel die (vaak achteraf) tot de ontdekking komen hem persoonlijk ontmoet te hebben en ook wier leven door hem gered is. En hij is beslist niet zo’n zalver als er, naar hun eigen beeld, van gemaakt is door de devotionelen en sentimentelen die hun telescoop op het universum hebben gericht om er als de eerste bij te zijn. Het is een kwestie van liefde. Maar door de eer is er al competitie vooral door hen die overgeslagen zijn en die geen persoonlijk contact nodig hadden.
    Vroeger was het filosofische conflict hier een beetje of er een persoonlijke of een onpersoonlijke god bestaat. Atheïsten accepteren vaak een onpersoonlijke god, energie. Ze bestaan allebei. Maar het eerste is nu actueel.
    Ik praat er niet meer over omdat er te zwaar aan getild wordt en je een verantwoordelijkheid gegeven wordt die mijn vrijheid aantast om te bestaan. Sommigen willen stiekem een aandenken of fotootje of wat anders en gebruiken je voor hun eigen materiële doelen als ze eens door een wonder of wondertje geholpen zijn waar ik in bemiddeld heb. (Ze willen gelijk de directeur spreken.) Anderen worden juist cynisch en organiseren zelfs een hetze tegen je, of willen je vermoorden, dit zijn de gedocumenteerde feiten aangaande de gelovigen, voor wie het niet belangrijk genoeg is dat hun Jezus Christus in feite Jezus én Christus (twee mensen) zijn. Er zijn dezelfde mentaal inerte zelfingenomen mensen die als je iets over de 7 stralen zegt, ze er enthousiast en direct 8 of iets anders van maken.

     • Het hele punt met de bijbel is dat je een vertaling leest en dus een af en toe Concordantie nodig hebt om via de definitie van de woorden in de oorspronkelijke taal tot de juiste conclusie te komen. Want Hebreeuws en Grieks zijn gefixeerde talen die niet van betekenis veranderen. Onze taal wel.Complot betekende oorspronkelijk een samenzwering /stiekum insider gedoe voor eigen portomonee, maar wordt nu opgevat als rijp v h gesticht. vooral rond
      Openbaring is heel veel onnodige verwarring en
      angst ontstaan omdat symboliek met realiteit
      verward wordt. Als je alles in Openbaring
      letterlijk neemt kun je bij wijze van spreken wel
      gek worden. De bijbel interpreteerd zichzelf via referenties en bevestigd zich zelf zo in de correcte betekenis er van. Iets wat velen nooit hebben geleerd, en de reden is dat er iets van 14.000 denominaties en eindeloze discussies over zijn.

      Hollywood maakt er met compleet waardeloze
      films en TV series als Left behind helemaal een zootje van. Vol leugens en onbijbels angstaanjagend drama. Wat gebaseerd is op de dwaalleer van religieuze cult ontstaan uit een een visioen /koortsdroom van Margret Mc Donald, die in 1830,als ver na het oude testament geboren “profeet” de “godelijke”
      openbaring kreeg dat Jezus de gelovigen komt halen, voordat zeven jaren lang de hell op aarde en de pleuris uitbreekt om de de goddelozen te straffen.Opgetekend en in nieuwsbrieven gepubliceerd door twee”predikanten” waar een hele brij aan cults door is ontstaan. Deze dwaalleer werd ook door de Jehova getuigen verkondigd. En ze hebben al 3 keer de wederkomst voorspeld, maar houden dat feit angstvallig stil voor hun volgelingen. Terwijl de bijbel er duidelijk over is dat anti-christ Satan genaamd Lucifer eerst zal komen om zich als de ware Messias voor te doen, inclusief wonderen en bovennatuurlijk machtsvertoon, om zoveel mogelijk achter zich aan te slepen en zich als was hij God te laten aanbidden. Zoals in 2 Thessalonicenzen 2 :1-4 duidelijk omschreven staat. (en dan heb je een oerwoud aan YT video’s van gelovigen die zich af vragen of Trump of Charles van Engeland de anti-christ is) Paulus schreef deze tweede brief omdat er rond de eerste verwarring was ontstaan. Vandaar dat de 2e brief maar 3 hoofdstukken heeft. Want het is een aanvulling ter verduidelijking op de 1e brief. En Openbaring 13:18 maakt het ook duidelijk ter bevestiging. Want 666 het getal van het beest, identificeerd het beest/anti-christ /Satan /de valse Messias in de profetie, en geeft in gronologische volgorde aan wie eerst komt. De 666 heeft geen nummerieke getalswaarde, en ook geen betrekking op gematria, maar moet als 3 zesen op rij gezien worden. Want in Openbaring wordt in zeven fasen de gronologische volgorde van wat er opeenvolgend gaat gebeuren omschreven.

      Komst van de anti-christ / Satan /Lucifer /valse Christus.

      6e zegel Openbaring 6:12
      6e bazuin. Openbaring 9:13
      6e schaal Openbaring. 16:12

      Wederkomst van Jezus de Ware Messias die 5 maanden na anti-christ /valse Messias zal komen. Zoals in Openbaring 9:5 en 9:10 beschreven staat.

      7e zegel. Openbaring 8:1
      7e bazuin. Openbaring. 11:15
      7e schaal. Openbaring 16:17

      Anti-christ Satan de valse Messias zal eerst na een strijd met Michael en zijn engelen, vanuit de hemel hier op aarde geworpen worden
      (Openbaring 12:7-9) en 5 maanden later komt de ware Messias. (Openbaring 9:5/9:10)
      Dus het nummer van het beest in je voorhoofd hebben is denken/geloven dat de eerste(wolf in schaapskleding) de Ware Messias is.
      En het nummer van het beest in je hand hebben is werken voor deze valse Messias. Want je zult worden uitgesloten van het maatschappelijke systeem, en dus niet meer kunnen kopen of verkopen om in je onderhoud te voorzien als je zijn nummer niet in je hoofd of hand hebt.

      In bijbelse symboliek staat 3 voor God en 6 voor de mens zonder God. Dus staat er in getalsymboliek(666) zo iets als De mens zonder God God.m.a.w Satan

      De 7 staat voor volmaakt in bijbelse symboliek dus (777) betekend dan in bijbelse getalsymboliek zoiets als de volmaakte God.
      Het is echt niet moeilijker of ingewikkelder dan dit

      Religieuze cults zaaien eindtijd angst en hysterie om hun doctrine en interpretatie er van te verkopen en zieltjes te winnen. En lang niet altijd met kwade opzet maar soms ook door gebrek aan kennis en gedreven door angst en onzekerheid en maatschappelijke ontwikkelingen. En dan worden er bijbelverzen uit de context geplukt om veronderstellingen of eigen overtuigingen mee te bevestigen. Terwijl de correcte interpretatie vanuit het de refererende
      text gedeelten moet komen. Zoals dat ook in de bijbel staat aangegeven, dat niets op basis van persoonlijke interpretatie gebruikt mag worden.

      “knowing this first, that no propecy of the scripture is of any private interpretation”

      ( 2 Peter 1 : 20)

   • @Frans H…

    Ik ben geen voorstander of tegenstander van de bijbel. Het gaat om bewustzijn. Wie bewust is kan geen kwaad doen. Wie onbewust is, heeft niet door dat hij/zij kwaad doet. De bijbel zit vol mooie lessen, maar als je hem verkeerd leest word je angst ipv liefde. Blijf daarom bij je hart, daar is alles liefde, bewustzijn.

    Ik begrijp dat het ingewikkeld is om mij te volgen, maar als je begrijpend leest snap je wat ik zeg. Velen lezen niet met hun hart, maar met hun angst en dan manifesteren ze angst. Lees de bijbel met je hart/wijsheid en je vindt de weg naar liefde. Of leef zoals je hart je ingeeft… en je vindt de bijbel in jezelf. Uiteindelijk willen we allemaal liefde, daar draait alles om. Hoe je er komt, maakt niet uit.

  • Klopt 100% wat je zegt…we zijn heel erg dichtbij dat punt om Jezus alles te laten exposen wat verborgen wordt…gun ze hun plezier nog eventjes, want het oordeel over dit duivels EU parlement ligt al klaar.

  • Coca Cola en MC Donalds zijn, voor zover ik weet, geen terroristische organisaties die de wereldbevolking wil onderdrukken of uitmoorden.

   • De geplande globale genocide rust op twee peilers: de pharmaceutische en de fabrieksvoedsel industrie.

    Het is geen toeval dat daar waar het westerse voedsel/eetpatroon wordt omhelst steeds meer mensen aan ‘welvaartsziekten’ sterven. Dat het wel degelijk met de genoemde multinationals (en meer) te maken, vrees ik.

  • My grandmothers Apple-Pie is also a secret, but when we have 17+ million people dead from the “vaccines” I think we have a problem and we should be informed.

   And the hundreds of millions of people with “side-effects” – which are really direct effects from toxins in the jab.

   Sorry but your comment is stupid and foolish.

 6. nou we weten dus nu wat we moeten doen met de euopeze verkiezing he alles weg stemmen dat is het beste wat we kunnen doen geen europees gezag meer dat is beter voor de mensen !

 7. Ja, had iemand iets anders verwacht? Wij van WC-eend…. We weten inmiddels sowieso wel wat er in staat, er is immers al eentje openbaar gemaakt.

 8. Uit de 75-jaren-te-verstoppen documenten blijkt dat België en de grote Pfizer-vaccine-fabriek in Lummen bij Antwerpen een grote rol speelt in het spijtige vaccinatie verhaal.

 9. Er schuilt meer kwaads dan goed in die EU bende , tegenwoordig is niks of niemand meer te vertrouwen…. Godzijdank heb ik die rotzooi niet in mijn lijf zitten,en dat ga ik ook zo houden!

 10. Een schokken bewijs dat ze elkaar dekken en in de luwte houden en dat allemaal om te voorkomen dat we erachter zullen komen dat ze chromosomen van primaten in de vaccins hebben verwerkt, met alle toekomstige gevolgen van dien.

  Geen menselijke straf zal voldoende voor hen zijn, daarom laat ik het over aan een veel Hoger Bewustzijn

 11. De volgende stap is dat ze geheim houden aan welke wetten (in de EU verordeningen en richtlijnen genoemd) we onderworpen zijn. O ja, en die wetten kunnen ze niet zelf voorstellen (dat doet de niet-verkozen Commissie) en alleen maar goedkeuren met toestemming van de Raad. Dus waar je bij Europese verkiezingen voor stemt, maakt niet echt uit. Al zou ik wel tegen die socialistische, christendemocratische en liberale geheimhouders gaan stemmen. Baat het niet, het schaadt ook niet.

 12. Wanneer je niet naar de tekst kijkt en de foto van het EU parlement in het klein zien recht van de pagina, is het net een UFO!

  Zouden de Europarlementariërs misschien de aliens zijn waar men het steeds vaker over heeft..
  Ik verbaasde me dat er zo weinig van Guy Verhofstadt te vernemen is, als de grote baas.
  Maar misschien is hij als Mork uit Mork & Mindy en is hij / het heel de tijd bezig om contact te leggen met het moederschip. 🙂
  https://youtu.be/G9xPivDPrCc

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in