Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA / Wikimedia / (CC BY 2.0 DEED)

In een vrijwel ongekende minachting voor het EU-Verdrag en het gezond verstand heeft een meerderheid van overbetaalde en ondermaatse EU-parlementariërs een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen om “haatzaaien” tot misdaad te verklaren onder de EU-wetgeving. Dit is een categorie die volgens het EU-Verdrag alleen uitdrukkelijk bedoeld is voor de ernstigste misdaden zoals terrorisme en kinderpornografie, schrijft Norbert Häring.

Als het EU-parlement zijn wil doorvoert, zullen spandoeken van voetbalfans waarop staat dat er “slechts één belachelijke DFB is, maar twee geslachten” niet langer alleen leiden tot boetes die door de Duitse voetbalbond (DFB) aan hun club worden opgelegd, maar zullen de verantwoordelijken worden vervolgd als zware criminelen onder de EU-wetgeving. Dit komt omdat een dergelijk spandoek wordt geïnterpreteerd als haatzaaien tegen transgenders en mensen die vinden dat ze niet tot een van de twee traditionele geslachten behoren.

Het EU-parlement kan in deze kwestie geen wetsvoorstel indienen. Daarom roept het de relevante EU-Raad op om actie te ondernemen in een resolutie die op 18 januari is aangenomen. In het persbericht staat (vertaald):

“Europarlementariërs roepen de Raad op om eindelijk vooruitgang te boeken op het gebied van wetgeving om adequate bescherming tegen haat te garanderen voor alle mensen in Europa. De Raad moet voor het einde van de huidige zittingsperiode een besluit nemen om haatzaaiende taal en haatmisdrijven op te nemen onder de misdrijven waarnaar wordt verwezen in artikel 83, lid 1, VWEU (de zogenaamde ” EU-Delicten”), zegt het verslag dat donderdag werd aangenomen met 397 stemmen voor, 121 tegen en 26 onthoudingen.”

Als je kijkt naar het bovengenoemde artikel 83, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (algemeen bekend als het EU-Verdrag), kun je je alleen maar verbazen over de veronderstelde vertegenwoordigers van het volk. Het luidt als volgt:

  EU-top: Europeanen MOETEN bereid zijn de prijs te betalen voor hulp aan Oekraïne

“Het Europees Parlement en de Raad kunnen (…) minimumvoorschriften vaststellen betreffende de bepaling van strafbare feiten en sancties in gebieden van bijzonder zware criminaliteit die een grensoverschrijdende dimensie hebben wegens de aard of de gevolgen van de strafbare feiten of wegens een bijzondere noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden.

Dergelijke vormen van criminaliteit zijn: Terrorisme, mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen, illegale drugshandel, illegale wapenhandel, witwassen van geld, corruptie, vervalsing van betaalmiddelen, computercriminaliteit en georganiseerde misdaad.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de criminaliteit kan de Raad een besluit aannemen waarin andere vormen van criminaliteit worden aangewezen die aan de criteria van dit lid voldoen. Men besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.”

Wat de parlementariërs, die ofwel helemaal niet goed bij hun hoofd zijn, ofwel ongeïnteresseerd, negeren: Er wordt gesproken over “ernstige criminaliteit”. Nieuwe vormen van criminaliteit die worden opgenomen, moeten ook worden gecategoriseerd als ernstige criminaliteit.

Het Parlement wijst er zelf op dat “er momenteel geen alomvattende gemeenschappelijke juridische definitie van haatzaaien en haatmisdrijven bestaat.” Dit zijn juridisch ongeschikte, extreem rekbare termen.

In de praktijk gaat het vaak ofwel om algemene kritiek op politieke beslissingen waarbij bepaalde groepen die als beschermenswaardig worden geclassificeerd een bijzonder belang hebben en zich dan beledigd zouden kunnen voelen. Dit is zeker geen ernstig misdrijf. Of het gaat om criminele, beledigende aanvallen op individuen of bepaalde groepen. Ook hier is het zeer de vraag of dit moet worden gecategoriseerd als een ernstig misdrijf op hetzelfde niveau als terrorisme en mensenhandel.

Het is nog twijfelachtiger waar de sterke grensoverschrijdende effecten en de noodzaak om ze samen te bestrijden vandaan moeten komen. Het is voor iedereen duidelijk dat het EU-Verdrag hier verwijst naar grensoverschrijdende wapenhandel, mensenhandel, witwasbendes en terroristische netwerken, niet naar mensen die in het openbaar een mening verkondigen die afwijkt van de staatslijn over politieke maatregelen ter bescherming van minderheden.

  Duitse politicus geeft openlijk toe: De Coronacrisis dient om de natiestaten af te schaffen

In haar eigen initiatief over de strafbaarstelling van “haatzaaiende taal en haatmisdrijven”, dat tot grote ergernis van het Parlement sinds 2020 is opgeschort, wijst de niet minder dan driftige EU-Commissie erop (paragraaf 3.1) dat, volgens haar aanbeveling uit 2015, haatzaaiende taal moet worden gedefinieerd als

“het bepleiten, bevorderen of aanzetten tot enige vorm van denigrerend gedrag, haat of kleinering van een persoon of groep personen [… alsook elke vorm van intimidatie, belediging, negatieve stereotypering, stigmatisering of bedreiging van een persoon of groep personen en de rechtvaardiging van dergelijke uitlatingen op grond van ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, handicap, taal, godsdienst of overtuiging, biologische of sociale sekse, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid of enige andere persoonlijke eigenschap of status.”

Het is gemakkelijk om de breedte van de onderwerpen te zien: “elke vorm van intimidatie”, “negatieve stereotypering” op basis van bijvoorbeeld nationale afkomst, leeftijd of overtuiging, en zelfs de rechtvaardiging van overeenkomstige uitspraken van anderen zijn al haatzaaiende uitspraken en worden, volgens de wil van de parlementaire meerderheid, verheven tot de status van ernstig misdrijf. Het mogelijk zeer ruim geïnterpreteerde concept van het “bevorderen” van al dergelijke misdrijven voorspelt ook dat haatzaaien een ernstig misdrijf wordt.

Het is zeer waarschijnlijk dat alleen in de meer extreme gevallen veroordelingen zullen worden uitgesproken. Dit is niet het doel van de voorgestelde uitbreiding. Deze classificatie is veel geschikter voor censuur die wordt uitbesteed aan privéplatforms buiten de rechtsgang om dan voor strafrechtelijke vervolging. Met elk rekbaar vermeend strafbaar feit wordt deze vorm van censuur uitgebreid en schijnbaar op meer solide juridische grond geplaatst. Het is een geraffineerde strategie die suggereert dat de leden van de EU-instellingen die zulke dingen bedenken niet dom zijn, maar perfide.

  Deze winter zal zwaar zijn, maar de volgende zal nog erger zijn - EU

Het effect zou duidelijk zijn. Elke publieke discussie over bijvoorbeeld genderbeleid zou strafrechtelijk verhinderd kunnen worden.

Conclusie

Het is een schokkende aanklacht dat slechts 121 leden van het Europees Parlement tegen deze antidemocratische resolutie waren en slechts 26 zich onthielden van stemming. Het Parlement toont hiermee de mate van zijn afstandelijkheid en wakkert de toch al wijdverspreide wrevel tegen een EU aan die meent zich op elk gebied van het leven te moeten bemoeien, met een koppige minachting voor het fundamentele subsidiariteitsbeginsel van de Unie. Volgens dit beginsel moet alleen datgene wat niet net zo goed of beter op een lager niveau, dichter bij de burgers, kan worden geregeld, op EU-niveau worden geregeld.

Zulke excessen van parlementariërs zijn behulpzaam bij het leggen van de sociale basis voor ingrijpende hervormingen en het elimineren van een overheersende Brusselse moloch die ver van de democratie afstaat. Ze zijn ook bemoedigend omdat de steeds openlijkere censuur van kritische en afwijkende meningen een sterke aanwijzing is van de wanhoop en hulpeloosheid van het establishment in de harde tegenwind van de publieke opinie. We moeten echter niet verwachten dat dit snel en heel snel zal gebeuren. Dit zijn erosieprocessen op de lange termijn, maar ze zullen op een gegeven moment hun hoogtepunt bereiken.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

EU wil ‘gendertaal’ in alledaagse spraak te verbiedenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHamas’ reactie op voorgesteld staakt-het-vuren heeft Netanyahu in verlegenheid gebracht
Volgend artikelCNN bespot na aanval op Tucker Carlson
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

31 REACTIES

 1. Dan had Thierry toch nog gelijk het zijn gewoon mensen met een verdere ontwikkeling in de hersenen die reptielen doet evenaren.

 2. Dus politie…kom mij morgen maar ophalen met dragqueens/transgenders, non binairen ala brammeke…en met wat nog meer ongedierte(!).
  En kom dan wel met minstens 15 van dit soort ongedierte zodat ik mijn gram kan halen……

 3. Het drammen en op korte termijn het beleid ten aanzien van de LHBTIQ-A door te voeren is het normaliseren van deze zieke gedachten en het hetero publiek op straffe van zware boetes en een gevangenisstraffen op te leggen bij de minste overtreding door degene die het voor het vertellen hebben, bijv. de helft van de Bundestag is homoseksueel welke toch geheel andere ideeën hebben over recht en orde, meestal door oud zeer uit hun jeugd.

 4. De enige geweldloze oplossing is dat de bevolking geen gehoor geeft aan die achterlijke woke grieven.
  Nergens wat niet normaal weigeren aan mee te werken.
  Als genoeg mensen dat doen dan krijgen die ongekozen bestuurlijke reptielen die onder leiding staan van de zionisten achter de schermen niets voor elkaar.

  • Dwarsligger februari 8, 2024 Bij 20:44

   Dat is naar mijn mening een no go Dwarsligger, zelfs een consumenten staking is nooit van de grond gekomen, zelfs de onwijs hoge benzineprijs lieten de meeste automobilisten gelaten over zich heen komen, terwijl velen even over de grens gingen tanken en de goedkopere boodschappen gingen doen, men wil er niet bewust van worden dat Nederland 1 van de 3 overbevolkte landen is die als eerste de NWO in gerommeld wordt.

   • @Adriaan W,

    Dat de stakingen en pogingen daartoe in het verleden niet hielpen kwam doordat te weinig mensen hiervoor openstonden.
    Nu dat het net steeds beetje bij beetje strakker wordt aangetrokken door de tirannen door medicijnen die haperen op tijd geleverd te worden, boodschappen die gigantisch duur worden maar ook materiële zaken onbetaalbaar worden ziet men steeds meer verzet, op straat als bekenden zich tegenkomen en in de dorpswinkel is het vaak het gesprek.
    Dit kan op termijn steeds meer boosheid opleveren die de massa naar een kant op dirigeert en dat is verzet.
    Kijk naar de boeren in sommige vooraanstaande landen van Europa deze voelen nu wel dat het erop of eronder is en ondanks dat er door Brussel een botje gegooid is om de demonstratie te beëindigen blijven ze helemaal terecht doorgaan met demonstreren en blokkeren van hoofdwegen en grote superbedrijven om de economie te treffen , in België ,de politie die meegaande was gebleken en steeds meer organisaties en bevolking zich aansluit of gaat aansluiten zodat het voor de beleidvoerders onmogelijk wordt om nog enige wet tot gehoor te brengen laat staan te handhaven .

    • @Dwarsligger

     Grotendeels eens met je betoog, de macht van het volk laat het afweten, nu nog wel, eerst moet de Rubicon overgestoken worden als alle schepen achter hen verbrand zijn.

 5. De onderdrukking is net als een hand vol modder.
  Hoe harder de hand dichtgeknepen wordt hoe meer de weerstand en waarheid tussen de vingers uitgeperst naar buiten komt.

 6. Pleur op met die genderachterlijkheid, maffe psychopaten. Opsluiten die politieke dwazen en al die genderkneuzen verplicht 20 uurtjes praten met een psych. Rot toch op.

 7. Ondermaats en overbetaald.
  Ambtenaren.
  Afwijkingen.
  Jankers.
  Godgloeiende…….met dit soort wetgeving heeft straks iedere verkrachter uit de geestelijke achterbuurten van deze wereld recht op seks.

  Af en toe denk je dat het niet gestoorder kan, maar de bodem van de mentale beerput is kennelijk nog niet bereikt.

  Je mag als burger geen geweld gebruiken……en dat wérkt ook niet. Nooit. Maar met dit soort geestelijk gestoord en levensgevaarlijk ambtenarentuig zitten we inmiddels met een kankergezwel op de rug van de samenleving waar je maar lelijk aan sterft…….en ze worden ook nog eens door ons betaald.

  Maar wel beleefd blijven.

  Ik zal mijn razernij voor me houden. Dat heb ik al eerder laten gaan. Het lost niets op.

  Wat wel?

 8. Als haatzaaien zo strafbaar wordt, kunnen ze alle EU-Deugers van het parlement direct oppakken want pff wat heb ik een haat gekregen tegen die mensen. En ik ben niet de enige…

 9. wat een gedoe van die gasten ze zijn allen in paniek en dus worden ze van hogerhand op hun vingers getipt om nog meer van die onzin uit te kramen:
  ik heb nog enkele ideen voor hun belachelijke gedoe:
  verplicht om s’woensdag alleen nog roze schoenen aan te hebben
  bij regenweer verplicht een roza paraplu te gebruiken
  bij haarkleuring het liefst alle tinten roze te gebruiken
  enfin ik hoor van jullie nog meer van die kolder en niet te vergeten he je roze pilletje te nemen

 10. Tijd om een aanklacht neer te leggen bij het EU gerechtshof want mijn basisrecht wordt zwaar geschonden als ik NIET MEER “MAN” mag zijn.
  Zelfde geldt ook voor ‘normale’ vrouwen (gewoon hetero)
  Die 1% knettergekken mogen niet de dienst gaan uitmaken.
  Gaan ze straks ook de bijbel censureren? (God schiep Adam als man en uit zijn rib de vrouw Eva).
  Ze zullen het voelen bij de aanstaande EU verkiezingen.

 11. In de vertaling van Genesis wordt de schepping van Eva als volgt omschreven: ‘Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en sloot de plaats daarvan toe met vlees.’

  het is onwaarschijnlijk dat God een rib, een bot dat ontdaan is van iedere symboliek, zou kiezen en als dat zo was dan zouden mannen 1 rib minder moeten hebben dan vrouwen en dat is niet het geval.

  het Hebreeuwse woord in de beschrijving van het bot ‘de zijkant’ of ‘de flank’ betekende, maar ook de betekenis kon hebben van ‘paal’ of ‘kolom’, een soort van steunelement. Dat was precies wat Scott Gilbert dacht, het enige bot waaraan het de man tot op de dag van vandaag aan ontbreekt: het penisbot. Veel mannelijke zoogdieren, waaronder de chimpansee en de gorilla, beschikken over zo’n bot dat naar buiten schuift voor de copulatie.

  De tekst van Genesis zegt dat God ‘de plaats sloot’ na de operatieve verwijdering. Dan verwacht je een litteken. Maar het enige litteken op de menselijke romp is de navel. Die heeft Eva ook en ligt niet echt aan de zijkant. Er is echter een prachtig litteken langs het hele mannelijke voortplantingsorgaan, de in de mediaanlijn gelegen huidnaad (de raphe), de lijn onder de penis die verder loopt over de balzak en perineum.

 12. Je hebt alleen MANNEN en VROUWEN en JONGENS en MEISJES en een HIJ of een ZIJ. De rest is GROTE BULLSHIT!!!!! Volgens mij heb ik nu volgens de EU een terreurdaad begaan. 🙂 Ach wat kan mij die EU nou schelen.

 13. Biologisch zijn er maar 2 geslachten. Iets anders beweren grenst aan krankzinnigheid. Bakzeil halen voor verwarde personen die iets anders verkondigen? Nooit in mijn leven.

 14. Vergeet niet dat ze in de jaren 80 al stopten met dierlijke cellen in de griepprik, en begonnen met mannelijke en vrouwelijke hormonen toe te voegen.. waar zou die gender verwarring toch ontstaan zijn.. het is niet alleen maar indoctrinatie helaas..ik kan jammer genoeg het stuk niet meer vinden wat ik hierover gelezen heb, was inclusief bronvermeldingen van gelekte stukken. Iemand anders bekend met deze materie?

  • De anticonceptiepil remt de aanmaak van oestrogeen en om in balans te blijven maakt het lichaam testosteron, zoveel dat de vrouw zo manlijk wordt dat ze niet meer zwanger kan worden.
   Omdat ze manlijker wordt wordt ze een doener en leider en zo werd emancipatie er met de media doorgedrukt.
   Een vrouw krijgt een zoon als ze zelf hoog testosteron heeft, die zoon kan dan de leider worden, omgekeerd bij hoog oestrogeen hoeft ze geen leiding te geven, die is er dus al en kan ze dochters krijgen, door nu kunstmatig hier mee te spelen bij de vrouw, maar ook bij het kind in de baarmoeder wordt tegenwoordig al gevaccineerd, kun je shemales maken.
   Type maar eens in shemale Filippines plaatjes, de Filipijnen zijn niet voor niets zo populair voor s e x toerisme.
   Nog iets om over na te denken is dat klonen zich niet kunnen voortplanten en vaak homo worden, het hele kabinet is bijna homo’s

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in