Een inkijkje in de propaganda die onze wereld momenteel blootstelt aan het risico van een Covid-vaccinramp werd gisteren gegeven door een BBC News reportage waarin de vrees werd weggewuifd dat de vaccins de vruchtbaarheid zouden kunnen schaden of miskramen zouden kunnen veroorzaken, schrijft Neville Hodgkinson.

In de reportage wordt vooral kritiek geuit op Dr. Mike Yeadon, de voormalige hoofdonderzoeker van Pfizer, die vorige week nogmaals zijn bezorgdheid uitte over de bijzondere risico’s van de vaccins voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Zoals zo vaak het geval is in deze bittere geschillen, zijn sommige van de onderwerpen van de reportage “Ome Wim-lezers” van het internet. Mensen die verontwaardigd zijn dat hun regeringen zo roekeloos kunnen zijn om miljoenen mensen in te enten met een experimenteel product plaatsen boze en vaak overdreven beweringen.

De “reality check” van de BBC van gisteren begint echter met de vermelding van een relevante Japanse studie die verschillende vooraanstaande wetenschappers (zie hierhier en hier) veel zorgen heeft gebaard. Laten we dus de feiten van de BBC factchecker controleren.

De meeste regeringen hebben, in overeenstemming met de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie, van de fabrikanten niet geëist dat zij aantonen wat er met hun vaccin gebeurt zodra het in het lichaam is geïnjecteerd. Japan schijnt uniek te zijn geweest door een dergelijk “biodistributie”-onderzoek, dat hoofdzakelijk op ratten is uitgevoerd, verplicht te stellen.

Onder de kop “Een studie toont aan dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken – Vals”, beweert het BBC-verslag:

1. “De theorie komt voort uit een verkeerde interpretatie van de studie, waarbij “aan ratten een veel hogere dosis vaccin werd toegediend dan aan mensen (1.333 maal hoger)”.

In feite werd in de studie (die in opdracht van Pfizer werd uitgevoerd) een dosis van 50 microgram gebruikt, nauwelijks meer dan de standaarddosis van 30 microgram in de proef van Pfizer bij mensen. Zelfs als we erkennen dat ratten meer dan 100 keer kleiner zijn dan mensen, is het cijfer van 1.333 keer hoger VALS. Bovendien, als van de studie bij de ratten wordt verwacht zinvolle resultaten te opleveren, zou van de onderzoekers verwacht mogen worden dat zij bij deze kleine dieren een evenredig grotere dosis zouden gebruiken.

2.”Slechts 0,1 procent van de totale dosis kwam 48 uur na de injectie in de eierstokken van de dieren terecht. Veel meer – 53 procent na één uur en 25 procent na 48 uur – werd aangetroffen op de injectieplaats. De volgende meest voorkomende plaats was de lever (16 procent na 48 uur), die helpt afvalstoffen uit het bloed te verwijderen.”

Er wordt geen melding gemaakt van de bevinding van de studie dat het virus veel minder snel werd verwijderd uit met name de eierstokken, de milt en de bijnieren dan op de plaats van injectie en in de lever. Dus er is ophoping in de eierstokken. Verdict: VALS.

  Oversterftecijfers stijgen explosief: Wat is er in hemelsnaam aan de hand?

3. “Het vaccin wordt toegediend door middel van een vetblaasje, dat het genetisch materiaal van het virus bevat en het lichaamseigen immuunsysteem op gang brengt. Voorstanders van deze bewering hebben een cijfer uitgekozen dat in feite verwijst naar de concentratie van vet in de eierstokken. De vetconcentratie in de eierstokken nam inderdaad toe in de 48 uur na de vaccinatie, naarmate de inhoud van het vaccin zich vanaf de injectieplaats door het lichaam verspreidde. Cruciaal was echter dat er geen bewijs was dat het nog steeds het genetisch materiaal van het virus bevatte.”

In feite wordt in de studie zelf gesteld dat de distributie in het lichaam van het actieve bestanddeel van het vaccin “wordt geacht af te hangen van de LNP-distributie” – de lipide nanodeeltjes, of “vetblaasjes” zoals de BBC ze geruststellend noemt. Dus nogmaals, de bewering van de BBC is VALS.

4. Tenslotte betwist de “factchecker” van de BBC de bewering dat de studie was uitgelekt “terwijl zij in feite openbaar online beschikbaar was”.

Het is nu beschikbaar, maar dat was het zeker niet. Het werd verkregen via een verzoek van internationale onderzoekers aan het Japanse regelgevende agentschap. Wie het daadwerkelijk bekijkt, ziet onmiddellijk dat op elke pagina de vermelding “Pfizer confidential” staat. En de vertaling is slecht, wat aangeeft dat het om een verre van officiële uitgave gaat. Verdict: VALS.

In de BBC reportage wordt kritiek geuit op Yeadon, die wordt omschreven als een “wetenschappelijk onderzoeker die andere misleidende verklaringen over Covid heeft afgelegd”, omdat hij beweert dat het door de vaccins geproduceerde spike-eiwit gelijkaardig is aan een eiwit dat betrokken is bij de vorming van de placenta. Een van zijn angsten is dat het eiwit antilichamen kan produceren die zwangerschap kunnen blokkeren.

De BBC citeert een Amerikaanse vruchtbaarheidsarts die in een onderzoek onder 143 van zijn patiënten geen dergelijk effect vond en die zich niet kan voorstellen waarom antilichamen die als reactie op het vaccin worden geproduceerd de vruchtbaarheid zouden beïnvloeden, terwijl antilichamen van een natuurlijke infectie dat niet zouden doen.

Afgezien van het kleine aantal betrokken patiënten in vergelijking met de miljarden die het vaccin nemen, lijkt het voor de hand te liggen dat een injectie waarvan nu bekend is dat zij een toxisch bestanddeel door het hele lichaam verspreidt, risico’s met zich mee kan brengen die niet aanwezig zijn bij iemand van wie het immuunsysteem het virus op natuurlijke wijze ontmoet en aanpakt.

  Een lezing door Ernst Wolff - De destructieve logica achter de "Great Reset"

Yeadon werkte 32 jaar in de geneesmiddelenindustrie en verliet Pfizer tien jaar geleden als de hoogste wetenschapper die verantwoordelijk was voor het onderzoek naar ademhalingsproblemen. Hij richtte vervolgens zijn eigen biotechnologiebedrijf op, dat hij voor honderden miljoenen dollars verkocht, en is adviseur geweest voor 30 startende biotechbedrijven.

Hij heeft gezegd dat de kleine minderheid van mensen die het risico lopen door Covid-19 te worden gedood, waarschijnlijk beter af zijn als zij het vaccin wel dan niet nemen. Maar vorige week sprak hij zich opnieuw uit, op een conferentie van de Truth for Health Foundation genaamd Stop The Shot, over de speciale gevaren voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd van de op genen gebaseerde vaccins.

“We worden voorgelogen… De autoriteiten geven ons geen volledige informatie over de risico’s van deze producten,” zei Yeadon, die drie zorgen opsomde over de gevolgen van de vaccins voor de reproductieve gezondheid, de vruchtbaarheid en de zwangerschap.

De eerste is dat we nooit ofte nimmer experimentele medicijnen aan zwangere vrouwen geven. De thalidomide-tragedie van de jaren vijftig en zestig, waarbij een nieuw product tegen ochtendmisselijkheid ten minste 10.000 misvormingen bij de geboorte veroorzaakte, heeft ons geleerd dat baby’s niet veilig en beschermd zijn in de baarmoeder, wat we vroeger wel dachten. Interferentie door een chemische stof of iets anders in een kritieke fase van de ontwikkeling kan leiden tot onherstelbare schade.

Onze regering dringt er bij zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd op aan zich te laten vaccineren, en ze vertellen hen dat ze veilig zijn. En dat is een leugen, want die studies zijn gewoon niet gedaan. Reproductietoxicologie is met geen van deze producten uitgevoerd, zeker niet een volledige batterij tests die je zou willen.

Dat is al erg genoeg. Want het zegt me dat er roekeloosheid is. Niemand geeft erom. Het kan de autoriteiten niet schelen wat er gebeurt. Maar het is veel erger dan dat.”

Yeadon zei dat hij een kopie had gezien van het biodistributierapport, verkregen van de Japanse toezichthouder.

“Ik ben volledig in staat om het te lezen en te interpreteren. En tot mijn afgrijzen blijkt dat het vaccin zich niet gewoon over het lichaam verspreidt en er dan weer uitspoelt, zoals je zou hopen. Het concentreert zich in de eierstokken van ratten, minstens 20 keer meer dan de concentratie in andere achtergrondweefsels zoals spieren. En een algemene vuistregel in de toxicologie is: als je geen gegevens hebt die tegenspreken wat je hebt geleerd [uit de dierstudies], dan ga je daarvan uit voor de mens.

  Het Rijk der Leugens

Dus mijn aanname op dit moment is dat deze vaccins zich concentreren in de eierstokken van elke vrouw die ze heeft gekregen. We weten niet wat dat zal doen, maar het kan niet goedaardig zijn en het zou ernstig schadelijk kunnen zijn.”

Zijn derde zorg, die acht maanden geleden werd gedeeld door een Duitse arts in een verzoekschrift aan het Europees Geneesmiddelenbureau, is dat het spike-eiwit dat door het vaccin wordt geproduceerd “een vage – niet erg sterke – gelijkenis vertoont met een essentieel eiwit in de placenta, dat absoluut essentieel is voor zowel de bevruchting als de vorming en het onderhoud van de placenta”.

De vrees bestond dat een immuunrespons op het spike-eiwit ertoe zou kunnen leiden dat antilichamen zich ook aan het placenta-eiwit binden.

Hij zei dat er net een studie was gepubliceerd die deze vrees bevestigde. De onderzoekers namen om de paar dagen bloedmonsters bij 15 vrouwen die het vaccin van Pfizer hadden gekregen.

“Zij maten antilichamen tegen het spike-eiwit, dat pas na enkele weken verscheen. Zij maten ook antilichamen tegen de placenta en vonden een toename van twee en een half tot drie maal, 300 procent, in antilichamen tegen de eigen placenta van de vrouw binnen de eerste één tot vier dagen.

“Ik denk dat het veilig is om aan te nemen dat dit het geval is voor elke vrouw in de vruchtbare leeftijd. We kunnen niet met zekerheid zeggen wat het effect zal zijn, maar het kan niet goedaardig zijn.

Ik zou u dus willen waarschuwen: als u in de vruchtbare leeftijd bent of jonger, dus niet in de menopauze, zou ik u sterk willen aanraden deze vaccins niet te accepteren.”

Pfizer zelf zegt op hun website dat de beschikbare gegevens over hun Covid-vaccin toegediend aan zwangere vrouwen “onvoldoende zijn om informatie te verstrekken over de risico’s van het vaccin tijdens de zwangerschap.”

Dat is in ieder geval WAAR.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Groot V.S. televisienetwerk brengt waarheid over vaccin aan het licht (Nederlands ondertiteld)Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelOostenrijks café serveert alleen nog aan de ongevaccineerden
Volgend artikelNieuwe seksvideo met Hunter Biden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Hebben ze dan niet ergens bij gehouden hoeveel vrouwen er plotseling onvruchtbaar zijn geworden na zo’n prik, hoeveel dood of beschadigden geboortes er waren na zo’n prik.
  Of hoeveel er ineens eierstok kanker hebben gekregen na zo’n prik.
  Ze weten neem ik aan toch wel hoeveel dat er ongeveer normaal is, want dat gebeurt wel eens.
  Dus dan weet je ook of dat het er plotseling veel en veel meer zijn geworden in een bepaalde periode nazo’n prik.
  Of stel ik nou rare vragen.
  Ik ga er van uit dat ze dat toch wel bij houden ergens of vergelijken.

  Anders kunnen ze ook nooit beweren dat er bijvoorbeeld veel meer mensen aan hartvallen dood gaan of aan longkanker in een bepaalde periode of jaar.

  Hoelang delen ze eigen al ie gif prikken uit, een jaar, een half jaar.
  Ik weet het niet meer, dat hou ik niet bij.

 2. Blijkbaar is Yeadon niet bekend met het onderzoek over vaccinatie van zwangere vrouwen waarover is gepubliceerd in het New England Journal of medicine en waarover Frontnieuws op 5 juli j.l. een bericht plaatste, dat 104 van de 127 zwangere vrouwen, die bij dit onderzoek vòòr de twintigste zwangerschapsweek werden gevaccineerd, een miskraam kregen. Anders zou hij daar vast ook naar hebben verwezen in zijn presentatie. Naast de Pfizer biodistributie-studie onder ratten is ook het bloed gemonitord van 13 jongvolwassen vrijwilligers, die met Moderna waren geïnjecteerd. Ook daarbij werd duidelijk dat de spike eiwitten nog lang in het bloed aanwezig konden blijven, terwijl hier sprake was van een ‘normale’ vaccindosis. Hierover berichtte Frontnieuws op 1 juni j.l.

 3. e houden kanker in bedwang
  Het resultaat is dat er gaten in de verdedigingslinie ontstaan. Vervolgens krijgen herpesvirussen meer de ruimte, evenals het humaan papillomavirus en allerlei andere virussen, klierkoorts, etc. “Ik ben een patholoog, dus we zien dit in het laboratorium en ik zie het vroege signaal.”

  Raad eens wat die CD8-cellen en sommige receptoren op die T-cellen ook doen? Ze houden kanker in bedwang, zei Cole. “Ik heb het aantal gevallen van baarmoederkanker in mijn laboratorium de afgelopen zes maanden zien vertien- of vertwintigvoudigen. Wanneer zijn we begonnen met vaccineren? Januari?”

  De arts zei te verwachten dat het aantal kankergevallen de komende jaren flink gaat toenemen.
  https://www.ninefornews.nl/patholoog-laat-zien-wat-de-prik-met-het-brein-en-andere-organen-van-ingeenten-doet/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in