Van alle vijanden van de publieke vrijheid is de oorlog misschien wel de meest gevreesde, omdat hij de kiem van alle andere omvat en ontwikkelt. Oorlog is de ouder van legers; daaruit vloeien schulden en belastingen voort… bekende instrumenten om de velen onder de heerschappij van de weinigen te brengen… Geen natie zou haar vrijheid kunnen behouden te midden van voortdurende oorlogvoering.” ∼ James Madison

Oorlog is de vijand van de vrijheid.

Zolang de Amerikaanse politici ons blijven betrekken in oorlogen die de natie bankroet maken, onze militairen in gevaar brengen, de kans op terrorisme en terugslag in eigen land vergroten, en de natie nog dichter bij een uiteindelijke ineenstorting brengen, zullen “wij het volk” ons in een eeuwigdurende staat van tirannie bevinden, schrijft John W. Whitehead.

Deze laatste crisis – de rol van Amerika in de krachtmeting tussen Rusland en Oekraïne – volgt handig op een lange rij van andere, al dan niet gefabriceerde crises, die zich als een klok hebben afgespeeld om de Amerikanen af te leiden, te misleiden, te amuseren en te isoleren van de gestage aantasting van onze vrijheden door de regering.

En zo gaat het op zijn Orwelliaanse manier verder.

Twee jaar nadat COVID-19 de wereld in een staat van globaal autoritarisme heeft gebracht, net nu de tolerantie van het volk voor hardhandige mandaten eindelijk lijkt te zijn uitgewerkt, worden wij klaargestoomd voor de volgende afleiding en de volgende aderlating voor onze economie.

Maar de wereld controleren en eindeloze oorlogen voeren in het buitenland maakt Amerika, of de rest van de wereld, niet veiliger, het maakt Amerika zeker niet opnieuw groot, en het graaft de VS ontegenzeggelijk dieper in de schulden.

Zelfs als wij vandaag een einde zouden maken aan alle militaire bemoeienis van de regering en alle troepen naar huis zouden brengen, zou het nog tientallen jaren duren voordat de prijs van deze oorlogen betaald is en de schuldeisers van de regering van onze ruggen af zijn.

Oorlog is een enorme inkomstenbron geworden, en de regering van de V.S., met haar enorme militaire imperium, is een van de beste kopers en verkopers daarvan.

Wat de meeste Amerikanen, die gebrainwashed zijn om te geloven dat patriottisme betekent dat men de oorlogsmachine steunt, niet inzien is dat deze voortdurende oorlogen weinig te maken hebben met het veilig houden van het land, maar alles met het overeind houden van een militair-industrieel complex dat nog steeds bijna elk aspect van ons leven domineert, dicteert en vorm geeft.

Bedenk: wij zijn een militaire cultuur die voortdurend in oorlog is. Wij zijn al het grootste deel van ons bestaan een natie in oorlog. Wij zijn een natie die leeft van het doden door middel van defensiecontracten, wapenfabricage en eindeloze oorlogen.

Wij worden ook gevoed met een gestadig dieet van geweld via ons amusement, het nieuws en de politiek.

Al het militaire materiaal dat in kaskrakerfilms te zien is, wordt geleverd – op kosten van de belastingbetaler – in ruil voor zorgvuldig geplaatste promotiespots.

Toen ik in de jaren 1950 opgroeide, eindigde bijna elke klassieke sciencefictionfilm met de heldhaftige redding van het Amerikaanse leger, of het nu gevechtstanks waren in Invaders from Mars (1953) of militaire wegversperringen in Invasion of the Body Snatchers (1956).

Wat ik toen als schooljongen nog niet wist, was hoezeer het Pentagon betaalde om als Amerika’s redder te worden gecast. Tegen de tijd dat mijn eigen kinderen opgroeiden, was het Jerry Bruckheimers kaskraker Top Gun – gemaakt met hulp en materiaal van het Pentagon – die de burgerlijke trots op het leger weer aanwakkerde.

  Voormalig Russisch president waarschuwt Zelensky voor "Dag des Oordeels"

Nu is het de beurt van mijn kleinkinderen om ontzag en overweldiging te vinden in de op kinderen gerichte militaire propaganda.

Laat ik maar niet beginnen over de oorlogspropaganda die door de speelgoedfabrikanten wordt gemaakt.

Zelfs reality tv-shows zijn er bij betrokken, en het entertainmentbureau van het Pentagon helpt de oorlog aan het Amerikaanse publiek te verkopen.

Naar schatting hebben de militaire inlichtingendiensten van de V.S. (waaronder de NSA) invloed uitgeoefend op meer dan 1.800 films en tv-shows.

En dan zijn er nog het groeiende aantal videospelletjes, waarvan er een aantal door of voor het leger gemaakt zijn, die de spelers gewend hebben gemaakt aan interactief oorlogsspel door middel van militaire simulaties en first-person shooter scenario’s.

Zo maakt u een bevolking vertrouwd met oorlog.

Zo kweekt men trouw aan een oorlogsmachine.

Zo leert men, om de ondertitel van de film Dr. Strangelove uit 1964 te citeren, een volk “stop worrying and love the bomb”.

Zoals journalist David Sirota voor Salon schrijft:

“De collusie tussen het leger en Hollywood – met inbegrip van het toestaan dat ambtenaren van het Pentagon de scripts redigeren – neemt weer toe, met nieuwe televisieprogramma’s en films waarin de Navy SEALs worden bejubeld… belangrijke Hollywood-regisseurs blijven maar al te graag hun films ideologisch in precies die pro-oorlog, pro-militaristische richting schuiven die het Pentagon eist in ruil voor door de belastingbetaler gesubsidieerde toegang tot militaire hardware.”

Waarom is het Pentagon (en de CIA en de regering in het algemeen) er zo op gebrand om Hollywood als propagandamachine te gebruiken?

Voor degenen die van oorlog profiteren, is het – zoals Sirota erkent:

“Een “product” dat verkocht moet worden via popcultuurprodukten die de oorlog zuiveren en zo de rekruteringscijfers opkrikken… In een tijd waarin steeds meer Amerikanen vraagtekens zetten bij de grondbeginselen van het militarisme (d.w.z. begrotingsverwoestende defensie-uitgaven, oorlogen/bezettingen zonder einde, enz.), zijn militaire functionarissen wanhopig om de publieke opinie weer in een pro-militaristische richting te krijgen – en zij weten dat popcultuur het meest doeltreffende middel is om dat doel te bereiken.”

De media, die graag hogere kijkcijfers willen scoren, zijn even medeplichtig geweest aan het smakelijker maken van de (echte) oorlog voor het publiek, door haar te verpakken als tv-vriendelijk.

Dit is wat professor Roger Stahl de voorstelling van een “schone oorlog” noemt, een oorlog “zonder slachtoffers, zonder lichamen, en zonder lijden”:

“”Dehumaniseren van de vernietiging” door alle menselijke beelden uit de doelgebieden te halen … De taal die gebruikt wordt om de schone oorlog te beschrijven is even antiseptisch als de beelden. Bombardementen zijn “luchtaanvallen. Een toekomstige bommenplek is een “gelegenheidsdoelwit. Onbewapende gebieden zijn “zachte doelwitten. Burgers zijn “nevenschade”. Vernietiging is altijd “chirurgisch. Over het algemeen veegt de schone oorlog de menselijkheid van de burgers van het scherm… Schep voorwaarden waardoor oorlog kort, abstract, gezuiverd en zelfs esthetisch mooi lijkt. Minimaliseer elk gevoel van dood: van soldaten of burgers.”

Zo verkoopt u oorlog aan een bevolking die wellicht moe geworden is van eindeloze oorlogen: ontdoe de oorlogsverslaggeving van alles wat grafisch of ontmoedigend is (presenteer een schone oorlog), verdoezel de werkelijke aantallen gesneuvelde soldaten en burgers (menselijke kosten), giet het doden van mensen in een meer abstracte, smakelijke vorm (zoals een jacht), demoniseer uw tegenstanders, en maak van de oorlogswapens een bron van verwondering en verrukking.

“Deze obsessie met oorlogswapens heeft een naam: technofetisjisme,” legt Stahl uit. “Wapens lijken een magisch aura te krijgen. Zij worden middelpunten in een cultus van verering.”

“Behalve dat wij ons vergapen aan de grootsheid van deze vernietigingwapens, werden wij ook uitgenodigd om in deze hoogtechnologische machines te stappen en er een rondje mee te rijden,” aldus Stahl.

“Of als wij de middelen hebben, kunnen wij een van de militaire voertuigen op de consumentenmarkt kopen. Wij worden niet alleen uitgenodigd om te fantaseren over hoe het is om achter het stuur te zitten, wij worden ook stelselmatig uitgenodigd om door het vizier te kijken. Deze herhaalde beeldvorming van de oorlog kweekt nieuwe manieren van waarnemen, nieuwe verhoudingen tot de instrumenten van het staatsgeweld. Met andere woorden, wij raken eraan gewend om door de oorlogmachines te “kijken”.”

Om oorlog te verkopen, moet men de honger van het publiek naar amusement voeden.

  Poetin zegt bondgenoten "geen haast" in Oekraïne, waarschuwt voor "ernstiger" actie in het verschiet

Niet tevreden met het voeren van zijn oorlogspropaganda via Hollywood, reality tv-shows en embedded journalisten wier verslagen overkwamen als veredelde reclame voor het leger, heeft het Pentagon zich ook tot de sport gewend om zijn agenda verder te bevorderen, “door de symbolen van de sport te verbinden met de symbolen van de oorlog.”

Sindsdien heeft het leger zich stevig verschanst in de sportspektakels van het land, door voetbal, basketbal en zelfs NASCAR te coöpteren.

Zo houdt men de honger van de natie naar oorlog in stand.

Geen wonder dat geweld in de amusementsindustrie het best verkochte ticket aan de kassa is. Zoals professor Henry Giroux opmerkt:

“Popcultuur verhandelt niet alleen geweld als vermaak, maar levert ook geweld aan een maatschappij die verslaafd is aan een plezierprincipe dat doordrenkt is van grafische en extreme beelden van menselijk lijden, chaos en foltering.”

Geen wonder dat de regering de honger van de natie naar geweld en oorlog blijft aanwakkeren door middel van betaalde propagandaprogramma’s (verspreid over sportamusement, Hollywood kaskrakers en videospelletjes) – wat Stahl “militairment” noemt – die het leger verheerlijken en dienen als rekruteringsinstrumenten voor het groeiende militaire imperium van Amerika.

Geen wonder dat Amerikanen van jongs af aan worden klaargestoomd om zich als voetsoldaat – zelfs virtueel – in te schrijven in America’s Army (toevallig is dat ook de naam van een first person shooter videospel dat door het leger wordt geproduceerd). Explorer Scouts, bijvoorbeeld, zijn een van de populairste rekruteringsinstrumenten voor het leger en zijn civiele tegenhangers (wetshandhaving, grenspatrouille, en de FBI).

Geen wonder dat de Verenigde Staten de grootste consument, exporteur en dader van geweld en gewelddadige wapens ter wereld zijn. Serieus, Amerika geeft meer geld uit aan oorlog dan de militaire begrotingen van China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Frankrijk, Saoedi-Arabië, India, Duitsland, Italië en Brazilië samen.

Amerika bestuurt de hele wereld, met 800 militaire bases en troepen gestationeerd in 160 landen. Bovendien hebben de oorlogshaviken het Amerikaanse thuisland veranderd in een quasi-slagveld met militaire uitrusting, wapens en tactieken. Op hun beurt zijn de binnenlandse politiemachten zwervende verlengstukken van het leger geworden – een staand leger.

Uiteindelijk gaan alle militaire rijken ten onder en mislukken zij, doordat zij zich te sterk verspreiden en zich doodwerken.

Het gebeurde in Rome: op het hoogtepunt van zijn macht kon zelfs het machtige Romeinse Rijk niet opboksen tegen een ineenstortende economie en een uitdijend leger. Langdurige perioden van oorlog en valse economische voorspoed leidden grotendeels tot zijn ondergang.

Het gebeurt opnieuw.

Het Amerikaanse Rijk – met zijn eindeloze oorlogen die gevoerd worden door Amerikaanse militairen die gereduceerd zijn tot huurlingen, die uitbesteed zijn, te weinig mankracht hebben en naar verafgelegen plaatsen worden gezonden om de wereld te bewaken – nadert een breekpunt.

  Nieuw idee: Verlaag de verwarming om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen

De regering destabiliseert de economie, vernietigt de nationale infrastructuur door verwaarlozing en gebrek aan middelen, en verandert het geld van de belastingbetaler in bloedgeld met haar eindeloze oorlogen, drone-aanvallen en stijgende dodentol.

Dit is precies het scenario waar president Dwight D. Eisenhower voor waarschuwde, toen hij de burgerij waarschuwde zich niet door de op winst gerichte oorlogsmachine in gevaar te laten brengen, noch onze vrijheden, noch onze democratische processen. Eisenhower, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa diende, was verontrust over de opkomst van de op winstgerichte oorlogsmachine die, om zichzelf in stand te houden, oorlog zou moeten blijven voeren.

Maar zoals Eisenhower erkende, zijn de gevolgen van het toestaan dat het militair-industrieel complex oorlog voert, onze middelen uitput en onze nationale prioriteiten dicteert, meer dan ernstig:

Elk kanon dat gemaakt wordt, elk oorlogsschip dat te water gelaten wordt, elke raket die afgevuurd wordt, betekent in laatste instantie een diefstal van hen die honger lijden en niet gevoed worden, van hen die het koud hebben en niet gekleed worden. Deze bewapende wereld geeft niet alleen geld uit. Zij geeft het zweet van haar arbeiders uit, de genialiteit van haar wetenschappers, de hoop van haar kinderen. De kosten van één moderne zware bommenwerper zijn dit: een moderne stenen school in meer dan 30 steden. Het zijn twee elektrische centrales, die elk een stad van 60.000 inwoners bedienen. Het zijn twee mooie, volledig uitgeruste ziekenhuizen. Het is zo’n 50 mijl betonnen snelweg. Wij betalen één gevechtsvliegtuig met een half miljoen schepels tarwe. Wij betalen voor één enkele torpedojager met nieuwe huizen die meer dan 8.000 mensen hadden kunnen huisvesten. Dit, ik herhaal het, is de manier van leven die er te vinden is op de weg die de wereld is ingeslagen. Dit is helemaal geen manier van leven, in welke ware zin ook. Onder de wolk van dreigende oorlog is het de mensheid die aan een kruis van ijzer hangt.

Wij hebben geen acht geslagen op de waarschuwing van Eisenhower.

De ongeoorloofde fusie van de wapenindustrie en de regering, waar Eisenhower voor waarschuwde, is vandaag misschien wel de grootste bedreiging voor de natie geworden.

Wat wij hebben is een samenvloeiing van factoren en invloeden die verder gaat dan louter vergelijkingen met Rome. Het is een vereniging van Orwells 1984 met zijn schimmige, totalitaire regering – d.w.z. fascisme, de vereniging van regering en bedrijfsmachten – en een totale controlestaat met een militair imperium dat zich over de hele wereld uitstrekt.

Zoals ik duidelijk maak in mijn boek Battlefield America: The War on the American People en in zijn fictieve tegenhanger The Erik Blair Diaries, is dit hoe tirannie opkomt en vrijheid ten onder gaat.

De groei van en het vertrouwen in militarisme als oplossing voor onze problemen in binnen- en buitenland is een slechte zaak voor de grondwettelijke beginselen die de basis vormen van het Amerikaanse experiment in vrijheid.

Zoals de schrijver Aldous Huxley waarschuwde:

“Vrijheid kan niet gedijen in een land dat permanent op voet van oorlog staat, of zelfs maar bijna op voet van oorlog. Permanente crisis rechtvaardigt permanente controle van iedereen en alles door de instanties van de centrale regering.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Is dit onze Eerste Wereldoorlog?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVan de Zwarte Zee tot de oostelijke Middellandse Zee, por de Russische Beer niet
Volgend artikelOmicron profiteert van massavaccinatie: Een vergelijking tussen landen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Zolang men niet begrijpt of durft inzien dat oorlogen niet door overheden worden gestart maar door de zionistische, kaballistische bankiers, heeft klagen geen zin en hebben artikelen zoals deze geen enkele waarde anders dan dat zij zelf een bliksemafleider zijn van het echte probleem. De gijzeling van de mensheid zal niet stoppen totdat de veroorzakers ervan volledig zijn uitgeroeid.

 2. LoL
  Toen al .. wat is er nieuw .
  De Tachtigjarige Oorlog was een strijd in de Nederlanden die in 1568 begon en eindigde in 1648. De oorlog woedde in een van de rijkste Europese gebieden, de Habsburgse of Spaanse Nederlanden en richtte zich tegen een wereldmacht: het Spaanse Rijk onder leiding van koning Filips II, landsheer der Nederlanden, en zijn opvolgers Filips III en Filips IV. De eerste fase van de oorlog kan gekarakteriseerd worden als een opstand, een burgeroorlog, en staat bekend als de Nederlandse Opstand. Vanaf 1588, na 20 jaar, veranderde het karakter in een geregelde oorlog.

 3. Mijn grote dank aan Rommel.
  Aan FN als platform.
  Ik zelf, ben er he le maal klaar mee.
  De achterhaalde negatieve energie wat er allemaal in de wereld speelt.
  Echt waar.
  Ben het Z A T.

  En ik denk velen met mij.
  We zijn gewoon echt toe aan positieve energie OP AARDE. Dus los van de berichten, ik ben ENORM blij en dankbaar voor elk bericht dat ik hier wekelijks kom checken en ik lees dan niet alles, maar probeer zoveel als mogelijk, en dat ligt niet aan FN maar aan mij.
  Ik kan het gewoon niet meer opbrengen.

  Ik ben niet levensmoe o.i.d. – al klink ik misschien zo wel nu.
  Men moest eens weten hoe een goed leven ik heb, maar velen met mij.
  En het is ontzetten moeilijk om NIET geconfronteerd te worden met negatieve impulsen (zoals vanuit mijn collega’s die weer gezellig met zijn allen op kantoor willen werken. Maar gelukkig zijn we er vrij in om wel of niet te gaan) maar gewoon deze hele wereld is nu echt gesplitst aan het raken. WAS HET AL aangezien mensen hun DNA kapot gemaakt hebben, we weten allemaal met WAT.
  En ik zie zelfs NAASTEN VAN MIJ die met mensen omgaan die geïnjecteerd zin, lichamelijke dingen krijgen die ze nooit hadden!!! Zoals ontstoken ogen e.d.

  Jeetje man…. waar gaat dit (serieus!!) heen nu?
  Ik WIL NIET in de buurt zijn van mensen die zichzelf hebben laten injecteren maar ik wil ook geen slachtoffer zijn van 1 of andere biochemische aanval/ mosterdgas o.i.d. vanuit Rusland naar de NAVO landen…. waar we vlakbij aan gegrensd zijn hé…

  Ik heb serieus het idee dat we met zijn allen moeten mee varen met de golven en kijken waar het schip strand.
  1 ding is zeker; je druk maken heeft geen nut.
  Vrede willen bewaren heeft geen nut (confrontaties aangaan is een must!)
  Maar iets eraan kunnen doen; is absoluut niet mogelijk in zoverre.. als die ALLERRIJKSTEN DJ’s UIT KIEV die lekker op DE techno party’s waar ik gefeest heb, gedraaid hebben…. ZOVEEL RIJKEN BEKENDE VOETBALLERS….en mensen met ZOVEEL geld en DUS MACHT… als DIE al niets doen!!!!
  Niet eens een video op YouTube of IG of een AWARENESS of HULP bieden… NIKS doen ze.
  Ze blijven hun SETS maar draaien en GESPEKT worden door de MSM….

  Dan wie zijn wij… met eens salaris van ong. €60.000 op jaarbasis…..

  We moeten serieus onze eigen bewustzijn gaan beïnvloeden met het positieve maar NIET DE KOP in het zand steken.. b a l a n s.

  Is zo verdomde moeilijk!!

  IIG….. dit kan allemaal zo niet langer doorgaan.
  Het is een gekkenhuis!

  Zonnetje begint weer te stralen.. dat is prachtig.
  OHH en ik heb (in tegenstelling tot velen om mij geen die wel EN niet ge “VAX” zijn…) NOOIT covid gehad…. kom ik TOT NU TOE goed mee weg….. MAAR ben er ook niet bang voor EN zoek het ook niet op.

  Dus lekker weekend vieren..geniet van elke minuut die we hier op aarde hebben!

  WANT; drukmaken heeft geen nut…

  Oh P.S. TievesKolereTeringTakkeK*TPsychopatenDieAanDeMachtStaanEnDeBoelKapotMaken;VAL-AJB-SNEL-NEER!!!!!! DONE with you all.

 4. Mooi gebracht .
  Blijf rechtop .
  Das de kunst , we hebben allemaal behoorlijke krassen en verwonding opgelopen.
  Geef niet toe en kijk om je heen met hart.
  Als je ticket getrokken wordt dan ga je rechtop naar huis .
  De hele meuk wat ook de diepere intencie ervan is ?
  Beleef het en blijf schijnen .
  Het is moeilijk en gaat nog erger worden ..
  Bedenk dat vele je zijn voortgegaan de meest onbeschrijfelijke horror is gepleegd .
  Ik lees je berichten ook soms met een opgtrokken wenkbrauw (positief bedoeld hoor) .
  Ach ik kijk naar mijn honden, de vogels die ik buiten met potjes pindakaas (voor hun) en silo’s met voer
  en dan vandaag weer een roodborstje dan krijg ik wel weer een goed gevoel .. de lente komt .
  De waarde die ik kan geven , kijk terug op een tubulent leven onbetaalbaar en onbereikbaar voor de
  ziel loze .. Je bent zeker niet alleen !
  Fijne dag moppie .

 5. Sinds de onafhankelijkheid van de VS op 04.07.1776 ( 4 + 7 = 11 > laagste meestergetal van de vrijmetselaars) is dit land slechts 18 jaar niet bij gevechtshandelingen waar ook ter wereld betrokken geweest.
  President Dwight D. Eisenhower (1890 – 1969) noemde man en paard en muntte de term militair-industrieel complex in zijn toespraak aan de vooravond van de machtsoverdracht op 18.01.1961 aan president John F. Kennedy (1917 – 1963).
  Als de gegevens daadwerkelijk kloppen, wist Eisenhower helemaal niets van het bestaan van U-2-vliegtuigen, die in opdracht van de CIA o.a. boven de USSR spionagevluchten uitvoerde met als ‘dieptepunt’ het neerschieten boven Rusland van U-2-piloot Gary Powers op 01.05.1960.
  1776 is trouwens een interessant jaar, want op 01.05 ging in Beieren de illuminati van start met Adam Weishaupt (1748 – 1830, lid van de Khazaarse maffia [KM] & opgeleid door de jezuïeten). Weishaupt noemde zichzelf Broeder Spartacus. Mayer Amschell Rothschild (1744 – 1812) was als bankier hierbij betrokken en de derde persoon was Khazaarse maffialid Jacob Frank, een reïncarnatie van Shabattai Zevi (1726 – 1791). Voor meer info: https://www.youtube.com/watch?v=sXsnLskb7pA
  Vervolgens ging de illuminati infilteren in de vrijmetselaarsloges met als eerste slachtoffer de loge in München in 1779.

 6. Knap artikel. Maar kunnen we er iets aan doen? Jazeker en zelfs heel snel. Als alle soldaten weigeren om te vechten, is er nergens oorlog meer. In de jaren sixties was er het liedje “The universal soldier. He really is to blame” en zo is het ook. Wij dragen de schuld voor die eindeloze oorlogen. Wij sturen onze zonen, dochters echtgenoten naar het front om andermans zonen en dochters te vermoorden. Te moeilijk? Nee, mensen indoctrineren om mekaar massaal af te slachten, dat is moeilijk. Soldaten krijgen er posttraumatische ziektes van. Naïef? Nee, zijn land als speelbal door de grote mogendheden laten gebruiken, dat is naïef. Onschuldige moeders, vaders en kinderen ombrengen zodat een clubje massamoordenaars lachend naar de bank kan gaan, dat is naïef. In een nog ouder volksliedje “Where are all the flowers gone” zingt men “When will they ever learn”. En zo is het. Wanneer zullen ze het leren? Zullen wij het ooit leren?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in