Gedurende het grootste deel van de afgelopen dertig jaar heb ik getracht de mensheid te waarschuwen voor de gevaren van Agenda 21. Voor mijn inspanningen ben ik ervan beschuldigd een samenzweringstheoreticus te zijn en angst en haat te zaaien tegen de redelijke en verstandige wens om het milieu voor toekomstige generaties te behouden, schrijft Americanpolicy.org.

Het Southern Poverty Law Center heeft vier afzonderlijke rapporten tegen mij geschreven. Ik werd aangevallen op de voorpagina van de zondageditie van de New York Times. The Atlantic Magazine dreef de spot met ons anti-Agenda 21 gekken omdat wij verklaarden dat de Verenigde Naties (VN) “zijwegen zouden gebruiken om de wereld te overheersen”. En Newsweek noemde ons extremisten die Agenda 21 onwaarheden zouden verspreiden om de VN in diskrediet te brengen door te beweren dat de VN probeerde een Nieuwe Wereldorde te vestigen om “privébezit in beslag te nemen, het communisme te bevorderen en alle afwijkende meningen te onderdrukken”. En nog veel meer beschuldigingen volgden.

Het grappige van die beschuldigingen is dat ik alleen maar de voorstanders van Agenda 21 en zijn beleid van duurzame ontwikkeling heb geciteerd. Het begon met Agenda 21, daarna kregen we een remake genaamd Agenda 2030, gevolgd door de Green New Deal en meest recentelijk de Great Reset. In elk geval verzekeren voorstanders ons dat het allemaal slechts een progressieve (en vrijwillige) drang is naar een beter leven voor iedereen.

Nou, is dat echt zo? Ik heb een idee! Ik laat ze het ons vertellen in hun eigen woorden – u weet wel – die ik de afgelopen dertig jaar heb geciteerd. Dan kunt u voor uzelf beslissen – samenzweringstheorie – of een bedreiging voor de hele mensheid?

Het zijn hun eigen woorden – niet de mijne!

Alomvattende blauwdruk voor de reorganisatie van de menselijke samenleving

“De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens. Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnoden en dergelijke wel zouden passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen, en alleen door een veranderde houding en gedrag kunnen ze worden overwonnen. De echte vijand is dan de mensheid zelf.” Club van Rome

“De daadwerkelijke uitvoering van Agenda 21 zal een grondige heroriëntatie van de gehele menselijke samenleving vergen, zoals de wereld nog nooit heeft meegemaakt. Er zal een fundamentele verandering komen in de prioriteiten van zowel regeringen als individuen, en er zal een ongekende herverdeling van menselijke en financiële middelen nodig zijn. Deze verschuiving vereist dat de zorg voor de gevolgen voor het milieu van elke menselijke handeling wordt geïntegreerd in de individuele en collectieve besluitvorming op elk niveau”. De Verenigde Naties over Agenda 21

“De huidige levensstijl en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse – met een hoge vleesconsumptie, gebruik van fossiele brandstoffen, huishoudelijke apparaten, airconditioning en woningen in de voorsteden – zijn niet duurzaam.” Maurice Strong, voorzitter van de VN Aarde Top in 1992 en toen vice-voorzitter van het World Economic Forum.

“We moeten een ingrijpende transformatie doormaken om ons te ontdoen van de verschrikkingen van de industriële revolutie van de twintigste eeuw.” Al Gore, Aarde in de Balans

  Wat de kledingstijl zegt over het verval van Amerika en het Westen

“We moeten dit probleem van de opwarming van de aarde aanpakken. Zelfs als de theorie van de opwarming van de aarde onjuist is, zullen we het juiste doen in termen van economisch en milieubeleid.” Timothy Wirth (als voorzitter van de Stichting van de Verenigde Naties).

“Los van de vraag of de wetenschap van de opwarming van de aarde het bij het verkeerde eind heeft, biedt klimaatverandering de grootste kans om rechtvaardigheid en gelijkheid in de wereld te creëren.” Christine Stewart (voormalig Canadees minister van Milieu)

“Het maakt niet uit of de wetenschap van de opwarming van de aarde allemaal nep is…klimaatverandering biedt de grootste kans om rechtvaardigheid en gelijkheid in de wereld tot stand te brengen.” Paul Watson (mede-oprichter van Greenpeace.)

“Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat we onszelf de taak opleggen om binnen een afgebakende periode doelbewust het economische ontwikkelingsmodel te veranderen dat al minstens 150 jaar, sinds de industriële revolutie heerst.” Christiana Figueres (secretaris-generaal van het VN-netwerk inzake klimaatverandering)

Bevolkingsbeheersing – Het elimineren van nutteloze mensen

“Mijn drie belangrijkste doelen zouden zijn: het terugdringen van de menselijke bevolking tot ongeveer 100 miljoen wereldwijd, het vernietigen van de industriële infrastructuur en het zien terugkeren van wildernis, met zijn volledige aanvulling van soorten over de hele wereld…” Dave Foreman (mede-oprichter van Earth First)

“De ongerepte ecosystemen en collectieve behoeften van niet-menselijke soorten moeten voorrang krijgen op de behoeften en verlangens van de mens.” Reed Noss, (Een van de bedenkers van het Wildlands Project)

“De mens als soort is niet meer waard dan slakken.” John Davis (uitgever van Earth First Journal).

“Er is een wijdverspreide opvatting onder milieuactivisten, na twee of drie glazen bier, dat als alleen een catastrofe het menselijk ras zou kunnen uitroeien, andere soorten weer een kans zouden hebben”. Richard Conniff (Audubon Magazine)

“Als ik gereïncarneerd zou zijn, zou ik naar de aarde willen terugkeren als een dodelijk virus om het bevolkingsaantal van de mensheid te verlagen. Prins Phillip (Wereld Natuur Fonds)

“Het baren van kinderen zou een strafbaar feit tegen de samenleving moeten zijn, tenzij de ouders daarvoor een vergunning van de staat hebben. Alle potentiële ouders zouden verplicht moeten worden om voorbehoedsmiddelen te gebruiken, en de overheid zou tegengif moeten verstrekken aan burgers die geselecteerd zijn om kinderen te baren…” David Brower, Sierra Club

Duurzaamheid = Globalisme

“Alle landen en alle belanghebbenden zullen dit plan in partnerschap uitvoeren… Wij zijn vastbesloten de moedige en transformerende stappen te zetten die essentieel zijn om de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te brengen. Wij beloven dat op deze reis samen, niemand zal worden achtergelaten.” Uit de preambule van de Agenda 2030

“De opkomende “vergroening” van onze beschaving en de noodzaak van krachtdadig optreden in het belang van de gehele wereldgemeenschap zullen onvermijdelijk meervoudige beleidsgevolgen hebben. De belangrijkste daarvan is wellicht een geleidelijke verandering in de status van de Verenigde Naties. Onvermijdelijk zullen zij sommige aspecten van de wereldregering moeten overnemen…” Mikhail Gorbatsjov (uit een toespraak op het State of the World Forum).

  De giftige mRNA-vaccins: Medische fouten of "langzame genocide"?

“Er moet een grootscheepse campagne worden gestart om de Verenigde Staten te de-ontwikkelen. De-ontwikkeling betekent ons economisch systeem in overeenstemming brengen met de realiteit van de ecologie en de situatie van de hulpbronnen in de wereld.” Paul Ehrlich (Prof van Bevolkingsstudies, Stanford U.)

De mondiale agenda op lokaal niveau uitvoeren

“Regionalisme moet voorafgaan aan globalisme. Wij denken aan een naadloos systeem van bestuur, van lokale gemeenschappen, afzonderlijke staten, regionale groeperingen tot de Verenigde Naties zelf”. VN-Commissie voor wereldbestuur

“Niemand weet precies hoe duurzame ontwikkeling kan worden bereikt, of zelfs of het mogelijk is. Maar er is een groeiende consensus dat het op lokaal niveau moet worden bereikt, wil het op mondiaal niveau kunnen worden bereikt”. De gids voor lokale Agenda 21-planning, door ICLEI, 1996.

“Wij geloven dat planning een instrument moet zijn om middelen te verdelen… en om de grote ongelijkheden in rijkdom en macht in onze samenleving recht te trekken… omdat de vrije markt hier niet toe in staat is.” Beleidsverklaring, Plannersnetwork.org, Amerikaanse Planning Associatie

Reset het hele economische systeem

“Wat is anders de meest effectieve overgangsstrategie? Het essentiële doel is niet het bestrijden van de kapitalistische consumptiemaatschappij, maar het opbouwen van een alternatief daarvoor.” Ted Trainer, auteur van Transition to a Sustainable and Just World

“Simpelweg de economie stilleggen zal ons niet brengen waar we heen willen. Net zoals we innovatie nodig hebben voor COVID-19, moeten we ook de uitstoot van alle verschillende sectoren wegwerken en de klimaatverandering beteugelen… Dit raakt vele sectoren, transport, industrie, elektriciteit, al deze dingen en landbouw – ze dragen bij aan de uitstoot…” Bill Gates op Covid_Lockdowns

“Individuele rechten zullen moeten wijken voor het collectief.” Harvey Ruvin (ICLEI)

“Het recht op volledige werkgelegenheid en het einde van de werkloosheid door de garantie van een baan tegen een leefbaar loon op een veilige werkplek, versterkt door vakbonden; een universele ziektekostenverzekering voor iedereen, gratis onderwijs van kleuterschool tot universiteit en het recht op betaalbare huisvesting…” De economische Bill of Rights – de Groene New Deal

“Binnen een jaar wil 77% van de institutionele beleggers niet meer investeren in bedrijven die niet op een of andere manier duurzaam zijn. Als het niet volgens de regels van duurzaamheid gebeurt, wordt het niet gefinancierd.” Klaus Schwab, De Great Reset

“Geen industrie of sector van de economie zal gespaard blijven van de gevolgen van
van deze veranderingen. Miljoenen bedrijven lopen het gevaar te verdwijnen en veel industrieën gaan een onzekere toekomst tegemoet; een paar zullen slagen.” Klaus Schwab, COVID-19: De Great Reset

“De chaotische groei van steden zal worden vervangen door een dynamisch systeem van stedelijke nederzettingen… De regio wordt gevormd door de economische onderlinge afhankelijkheid van haar ontwikkeling… De regio heeft een verenigd vervoerssysteem, een gecentraliseerd bestuur en een verenigd onderwijs- en onderzoekssysteem.” Sovjet architect Alexei Gutnov. De ideale communistische stad, 1968

Nou, hier is het. Wat denk je dat hun echte bedoelingen zijn? Ben ik nu de gek omdat ik ze citeer? Er zijn talloze andere citaten waarnaar ik zou kunnen verwijzen, maar dat zou buiten het bestek vallen.

  Opnieuw een door Bill Gates gefinancierde Picnic supermarkt in Nederland in brand gestoken

Ons land in chaos:

 • Onze economie is in lockdown, de mogelijkheid om ons eigen bezit te bezitten en te controleren verdwijnt.
 • De openbare scholen worden fabrieken die volgzame globalistische idioten afleveren.
 • De nationale schuld stijgt explosief.
 • De gasprijzen rijzen de pan uit.
 • De gezondheidszorg van het land wordt vernietigd.
 • Het christendom wordt aangevallen.
 • De groeiende dreiging van een totale surveillance samenleving houdt ons in de gaten.

Ziet u enig verband tussen de bovenstaande citaten en deze huidige realiteiten die over de hele wereld plaatsvinden?

Het is interessant dat Klaus Schwab, het hoofd van het Economisch Wereldforum, zijn boek “Covid 19; The Great Reset” heeft gepubliceerd en beweert dat het is gebaseerd op de lessen die zijn geleerd tijdens de Covid lockdown. Het boek werd echter pas in augustus 2020 gepubliceerd, slechts vijf maanden na de lockdown. Het doel van het boek, zegt Schwab, is om wat we geleerd hebben tijdens de Lockdown te gebruiken om ons te laten zien hoe we moeten regeren in dit nieuwe, gevaarlijke tijdperk. In het boek wordt er duidelijk op gewezen dat de pandemie een gevolg is van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en dat we eindeloos met pandemieën te maken zullen krijgen tenzij we de samenleving opnieuw inrichten – het is precies dezelfde boodschap als Agenda 21.

Als je bedenkt hoeveel tijd het kost om een idee voor een boek te bedenken, het te onderzoeken en het dan te schrijven en uit te geven – om dit alles te doen binnen vijf maanden na het begin van de pandemie is ofwel bovenmenselijk – of de Covid-ervaring en de Grote Reset ervan waren allemaal ruim van tevoren gepland. Voeg daarbij het feit dat Dr. Fauci in 2017 definitief voorspelde dat Donald Trump te maken zou krijgen met een verrassingspandemie – nou ja, je snapt het plaatje.

Laat me afsluiten met nog een citaat. Deze is van mijn vriendin en geduchte campagnevoerder tegen Agenda 21, wijlen Rosa Koire:

“VN Agenda 21/Duurzame Ontwikkeling is het actieplan om al het land, al het water, al de mineralen, al de planten, al de dieren, al de structuren, al de productiemiddelen, al de informatie, al de energie en al de mensen in de wereld te inventariseren en te controleren. INVENTARISATIE EN CONTROLE!”

Dit is waar we echt mee geconfronteerd worden. Dat is wat elk van deze citaten voorstaat – de regulering van alle aspecten van ons leven om hun agenda van inventarisatie en controle van alles op aarde uit te voeren. Het zijn hun woorden – niet de mijne!

Of we staan samen op om dit te beëindigen, of we ondergaan de gevolgen. Ik rust mijn zaak!


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Waarom we gedwongen worden te vaccinerenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelArts: Er zit iets in het Covid-vaccin waarmee ze je kunnen traceren
Volgend artikelAmerikaanse gezondheidsautoriteit CDC laat ziekenhuizen aan vaccin overleden mensen classificeren als “ongevaccineerd”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. De dwazen roepen wel snel “samenzweringstheorericus”, maar als je vraagt wat zij denken wat zulke citaten inhouden krijg je alleen te horen: “Ik hoef geen antwoord te geven aan een samenzweringstheoreticus”. Circulair denken is gevaarlijker dan buiten de doos denken.

 2. Hier zou ik wel achterstaan !!!Het baren van kinderen zou een strafbaar feit tegen de samenleving moeten zijn, tenzij de ouders daarvoor een vergunning van de staat hebben. Alle potentiële ouders zouden verplicht moeten worden om voorbehoedsmiddelen te gebruiken, en de overheid zou tegengif moeten verstrekken aan burgers die geselecteerd zijn om kinderen te baren…”

   • Ik ben zeker geen idioot je hoeft je naam niet weg te geven …en waarom ik er achter sta is omdat er gezeverd word over overbevolking !!! wel begin dan te stoppen met er te maken !!! heel simpel !

  • Genesis 9:7 Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en teelt overvloedig
   voort op de aarde, opdat gij veel daarop wordt.
   Het is een gebod van God.
   Als je tegen bent, ben je tegen de Goede God en automatisch voor Satan.
   Er is geen tussenweg.

   • Sorry ik ben niet gelovig ! al ooit een god gezien ?..en wie heeft al die bijbels en boekjes geschreven !.. EEN MENS…zo 1ne die ook dacht IK ZAL ZE EENS BANG MAKEN !!

    • Hadden jouw ouders , jouw ook niet hoeven te maken , hadden we één anti humanist minder…!
     Jij hebt God niet gezien , maar andere mensen wel.

    • Hadden jouw ouders , jou ook niet hoeven te maken , hadden we één anti humanist minder…!
     Jij hebt God niet gezien , maar andere mensen wel.

  • De wereld is absoluut niet overbevolkt, maar wel overbevolkt met vrijmetselaars, rozenkruisers, tempeliers en rijken met teveel macht. Verder kan de aarde gemakkelijk 50 miljard mensen dragen. Er zijn enorme gebieden onbewoond. Met wat intelligentie kan er van woestijnen vruchtbare gebieden gemaakt worden. De bovengenoemde borderliners met een beperking hebben nu teveel macht en zitten bijna altijd in een complot waardoor de aarde voorgesteld wordt als een oord met teveel mensen. Vaak veroorzaken ze een enorme vervuiling bijvoorbeeld door de uraniummijnbouw en teerzanden. Het is bekend dat mensen die het goed hebben vanzelf minder kinderen krijgen. De momentele genocide met een injectiespuit is volstrekt gewetenloos gestuurd door metselaars ofwel zieke geesten. Hoeveel prachtige mensen worden gesuïcideerd? Het is onverdraaglijk! Fascisten en communisten moeten worden aangepakt. Het verbod op vrijmetselarij in Nederland zou de genocide onmiddellijk doen stoppen. In 1735 was vrijmetselarij verboden omdat die sekte verbonden was met de oranjes en nu nog steeds. Willem Alexander ondertekent alle genocidale, krankzinnige “covid-wetten”, een teken dat hij zelf eveneens krankzinnig is en moet worden opgesloten wegens volkerenmoord omdat “covid”een verzonnen “virus” is en totaal niets met de werkelijkheid heeft te maken.

 3. Gisteren een gesprekje met iemand die vond ‘dat de wereld overbevolkt is en dat het zo slecht is met het milieu omdat al die mensen moeten eten.’ Ik bracht een aantal feiten en argumenten in, maar deze persoon was daarvoor niet toegankelijk en bleef bij het standpunt. Daarop volgend stelde ik voor A) een touwtje te nemen en zichzelf op te hangen; B) een fles bleekwater te nemen en deze leeg te drinken; onderbouwd met de stelling: Begin bij jezelf. Dit schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij deze persoon die de mening is toegedaan dat de wereld overbevolkt is. Degenen die de TELL A VISION na roeptoeteren zijn onvermurwbaar (dom).

 4. Ik vraag mezelf af of het wel zover zal komen.
  Vele mensen begrijpen dit plan ( ook velen niet ) en ik denk dat er toch weleen aantal “ echte leiders” zullen opstaan die kunnen infiltreren in het leger en mogelijk burger oorlog zal doen ontstaan.

  Wat me wel duidelijk is dat er één grote chaos zal ontstaan. Met grote wetteloosheid.haat tussen bevolkingsgroepen en haarden van verzet.
  Kortom we gaan een donkere tijd tegemoed.

 5. Dit stemt me heel verdrietig wat doen mensen elkaar aan. Zelfs een dier is niet zo wreed
  Ik zie wat er aan het gebeuren is en maakt me erg onrustig wat voor toekomst hebben onze kinderen. Hoe kunnen we het tij nog keren

 6. De boeken van Christine von Draier lezen, Dorien. Laat ik het zo zeggen…..de essentie van waar het nu echt over gaat…. alles aan inzichten waar de grote religies op gebaseerd zijn…… worden door dit héél bijzondere meisje teruggebracht naar iets begrijpelijks.
  Wat er nu gaande is. ..?……de laatste film van Harrie Potter…. gewoon de opkomst van de met wanhoop beladen schreeuwers als Voldemort. Grauwe luchten…..grauwe volgers….zichzelf overschreeuwende dooddoeners…..die met grof geweld tekeer gaan. Wat ze niet zien is dat het niet werkt…..en zolang er mensen als generaal Flinn ho roepen tegen de bidenkliek als het gaat om het vaccineren van het leger……heeft die deep state nog niet gewonnen.
  In blinde en zichzelf zwaar overschattende waanzin gaat dat onbenul tekeer tegen het mensdom.
  Niet buigen.

 7. Een discussie aangaan met iemand die achter de regeringsbeleid/regulieren media aanloopt. Is geen discussie mogelijk. Ik heb het regelmatig geprobeerd, maar die zitten vast in hun denkwijze lijkt het. Zo zie ik een discussie als een manier van elkaars meningen uit te wisselen, maar zij zien dat als een wedstrijd die altijd gewonnen moet worden door hen zelf, mede omdat zij dan in hun comfortabele utopia bubbel kunnen blijven, waar iedereen lief en aardig tegen elkaar doen, zonder daar zelf over na te denken. Als ze denken dat zij de wedstrijd gaan verliezen, wordt het gesprek afgekapt met loze woorden, want zij kunnen niet 1 onderwerp onderbouwen van waarom zij dat vinden. Al vraag je van waarom dan niet, maar dat inzicht hebben zij schijnbaar niet of willen daar zelf niet over nadenken. Het is eigenlijk alleen na papegaaien wat de media zegt en volgens hen is dat dan ook de enige waarheid en dan mag niemand meer die punten discuteerbaar maken volgens hen. Ook al heb jij een logische verklaring en met op feiten beruste onderbouwing ervan. Je hebt het zelfde resultaat als je tegen een muur praat.

  • Alle organisaties die ertoe doen zijn bewust geïnfiltreerd met koningsgezinden ofwel vrijmetselaars. Ik heb daarnaar onderzoek gedaan, waardoor ik zelfs uit mijn huis ben gezet “in naam des konings” door een maçonnieke rechter en maçonnieke deurwaarder en een maçonniek ontruiming- en destructiebedrijf. het is wel duidelijk dat zoals gemeentebesturen, (burgemeester en wethouders), huurdersverenigingen,
   POLITIEKE PARTIJEN, stichtingen, banken, sociale woningverenigingen, voetbalverenigingen, besturen van
   rechtbanken en decanaten en maatschappen in de advocatuur, landelijke belangenverenigingen zoals de
   Woonbond en Stichting Woon, bouwbedrijven, gemeentelijke instellingen, belastingdienst, medische diensten,
   landelijke en lokale meldpunten, ombudsman etc. Duidelijk is dat de maçonnieke overheid (Willem Alexander)
   sinds 1813 via de doodseed-loges het volk controleert op alle gebied. (met een onderbreking 1940-1945)

 8. Kabinetsleden dragen bij aan het uitvoeren van de agenda van Klaus Schwab en de mondiale criminelen:

  Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Bill Gates – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Christine Lagarde – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Laurence D. Fink – Agenda Contributor | World Economic Forum **)
  George Soros – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Hugo de Jonge | World Economic Forum
  Wopke Hoekstra | World Economic Forum
  Lilianne Ploumen | World Economic Forum
  Carola Schouten | World Economic Forum
  Ingrid Van Engelshoven | WEF | Women Economic Forum
  Femke Halsema | World Economic Forum
  Ferdinand Grapperhaus | World Economic Forum *)
  Mark Zuckerberg | World Economic Forum
  Danny Rothschild | World Economic Forum
  http://www.weforum.org/agenda/authors/ursula-von-der-leyen

  • Precies om die reden hebben ze hun functies verkregen. Ene grote F* poppenkast. Allemaal puppets aan touwtjes die op hun beurt de mensheid aan touwtjes willen hangen. Zieke bende.

  • Al die namen die je opnoemt kunnen niet anders dan VRIJMETSELAAR zijn. Bill Gates is zelfs openbaar tot RIDDER of KNIGHT genoemd door KONINGIN ELISABETH. Al die maconnieke types moeten verboden worden omdat zij ALTIJD belangenverstrengelingen vertonen, onontkoombaar.
   Dat is met Rutte ook, die staat in dienst van het World Economic Forum van Klaus Schwab, die het n.b. zelf heeft opgericht. In Nederland hebben de vrijmetselaars alle besturen in handen: gemeentebesturen, (burgemeester en wethouders), huurdersverenigingen, POLITIEKE PARTIJEN, stichtingen, banken, sociale huurdersverenigingen, voetbalverenigingen, besturen van rechtbanken en decanaten en maatschappen in de advocatuur, landelijke belangenverenigingen zoals de Woonbond en Stichting Woon, bouwbedrijven, gemeentelijke instellingen, belastingdienst, medische diensten, landelijke en lokale meldpunten, ombudsman etc. Duidelijk is dat de maçonnieke overheid (Willem Alexander) sinds 1813 via de doodseed-loges het volk controleert op alle gebied. (met een onderbreking 1940-1945) Ik heb ze een beetje bestudeerd.
   Diverse personen in de regering zijn openbaar bekend als vrijmetselaar. Vrijwel allemaal proberen deze
   vrijmetselaars en/of rozenkruisers geld van algemene middelen te stelen voor bijvoorbeeld het
   bedrijfsleven, zie Mat Herben (JSF), voor particulieren, zie Medy van der Laan (berging van VOC schip
   de Rooswijk en Bibliotheca Hermetica, de Ritman Collectie). Annemarie Jorritsma en Ed Nijpels en ga
   zo maar door. Meestal proberen ze in het voordeel te handelen van de vastgoedsector en de
   aannemerswereld (dus ook de tegenwoordige woningcorporaties) Als je een beetje psychologisch inzicht hebt en oplet vind je ze gemakkelijk omdat het vrijwel altijd gefrustreerde narcisten zijn, je herkent ze vaak al aan hun uiterlijk en gedrag, als je deze kenmerken niet hebt word je geen lid van zo’n club en ga je niet infiltreren, ook niet voor geld. In 1735 werd de vrijmetselarij met hun loges in Nederland verboden vanwege hun oranjegezindheid en dus was niet zonder reden.
   Het is onbekend waarom dit verbod anno 2019 sinds 1789 (Franse revolutie) niet meer geldt. Het wordt hoog tijd dat ze weer verboden worden!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in