We zijn getuige van een ongekend, alomvattend falen van beleid, geneeskunde en wetenschap. De wereld zal nooit meer dezelfde zijn nu Duitsland een beleid van doelbewuste de-industrialisatie voert…

De internationale pers zwijgt vrijwel volledig over de toenemende waanzin van wat er in Duitsland gebeurt. Media die routinematig de Duitse vooruitgang op het gebied van energietransitie vieren, willen niet dat u weet dat Europa’s dominante industriële macht in een zeer destructieve politieke en bestuurlijke neerwaartse spiraal terecht is gekomen waaruit het wellicht nooit meer zal herstellen. De fout ligt bij het zelfvernietigende en onwerkbare energiebeleid dat niet alleen de regering-Scholz, maar de hele overheid in zijn greep houdt. Nadat ze midden in een aanhoudende energiecrisis de kernuitstap hebben voltooid en de wintercatastrofe alleen dankzij het toeval van het zachte weer hebben voorkomen, dwingen onze machthebbers nu verwoestende veranderingen af in het zogenaamde Gebäudeenergiegesetz, oftewel de bouw-energiewet, die het energieverbruik in woningen en bedrijfsgebouwen regelt, schrijft Eugyppius.

Dat klinkt saai, maar dat is het niet. Deze laatste draai aan de schroef is bedoeld om de traditionele gas- en olieverwarming geleidelijk uit te bannen, door voor te schrijven dat alle nieuwe verwarmingssystemen die na 2024 worden geïnstalleerd voor minstens 65% uit hernieuwbare energie moeten bestaan. In de meeste gevallen kan dit alleen worden bereikt door elektrische warmtepompen te installeren. Vooral in het geval van veel oudere gebouwen zullen de bijbehorende renovatiekosten catastrofaal zijn, en tenzij ze drastisch worden herzien, zullen de regels de huizenmarkt alleen maar verstoren en veel persoonlijke rijkdom vernietigen. Het elektriciteitsnet heeft ook geen enkele hoop om deze nieuwe warmtebronnen te voeden, nu of in de toekomst.

Te midden van de groeiende onrust en de schijnbare nutteloosheid van alle verzet, beginnen zelfs sommige Duitse establishment media zich ongerust te maken. Vandaag heeft uitgerekend Der Spiegel een lang stuk gepubliceerd over de oorsprong, de financiering en de machtsovername van het “Eco Network” dat momenteel het Duitse energiebeleid beheerst, en ik wil het in detail bespreken, omdat het zoveel onthult. Het is een samenraapsel van vele losse draden, om te laten zien hoe beleidskolossen ontstaan en in beweging worden gezet in moderne bestuurlijke staten, en hoe ze ongevoelig kunnen blijven voor en zelfs ingaan tegen de publieke opinie, zelfs in zogenaamd democratische systemen.

In de Spiegel-rapportage worden de carrières van verschillende sleutelfiguren achter de energietransitie onder de loep genomen, waaronder de groene politicus Rainer Baake en Robert Habecks door schandalen geteisterde rechterhand Patrick Graichen, die het beleidsbrein is dat het grootste deel van de huidige waanzin aanstuurt.

De opkomst van de milieuactivisten in het Ministerie van Economische Zaken begon een volle tien jaar geleden. Lange tijd was men van mening dat de staat het bedrijfsleven zo weinig mogelijk regels moest opleggen … Volgens deze logica sloten milieu en economisch beleid elkaar bijna uit. Pas in 2013 begon de dominantie van de vrijemarktambtenaren af te brokkelen.

  Onwerkelijk: Ze hebben geheim geo-engineering project onthuld

In die tijd werd Sigmar Gabriel van de SPD minister van Economie, en benoemde hij een ongebruikelijke staatssecretaris voor energie: Rainer Baake … De stap was een verrassing, want Baake is geen sociaaldemocraat, maar een groene. … Als staatssecretaris bij het ministerie van Milieu … hielp Baake bij het opstellen van de eerste wetgeving over de uitfasering van kernenergie in Duitsland. …

In 2012 richtte Baake Agora Energiewende op, waarschijnlijk de meest invloedrijke denktank voor een koolstofneutrale samenleving in de Duitse politiek. Patrick Graichen was toen al Baake’s protegé. …

Toen de industrievriendelijke ambtenaren van de oude garde in de Duitse bureaucratie met pensioen gingen, vulde Baake hun posten waar mogelijk op met groene technocraten, zodat toen de controle van het ministerie in 2018 overging naar de centrumrechtse CDU, het kwaad al geschied was. Het institutionele momentum was al verschoven naar klimaatverandering en begon op eigen kracht aan kracht te winnen. Het sleutelwoord voor Baake’s politieke visie was de zogenaamde “All Electric World”, waarin een netwerk dat volledig wordt gevoed door duurzame energiebronnen auto’s aandrijft (elektrische voertuigen), gebouwen verwarmt (warmtepompen) en zelfs de industrie aandrijft (hoewel de oplossingen hier veel vager zijn).

Tijdens zijn vijfjarige ambtstermijn als staatssecretaris benoemde Baake Graichen tot hoofd van de denktank Agora, die beleidsstukken begon te produceren, Groen wetenschappelijk onderzoek sponsorde en een steeds grotere schare trouwe voorstanders en technocraten verzamelde. Dit wierp zijn vruchten af:

Telkens wanneer in Berlijn over energie en klimaat werd gesproken [in de jaren na Baake’s ontslag bij het ministerie van Economische Zaken in 2018], kwam Graichen’s naam ter sprake, vaak met onhandige termen die alleen deskundigen begrijpen. Het “merit order principle”, bijvoorbeeld, of het “locked-in effect”. De roodharige man met de sonore stem wist als geen ander de weg in deze specialistenwereld. …

Dit vermogen lijkt hem van nature te zijn gegeven. Zijn moeder werkte op het Ministerie van Ontwikkeling, zijn vader enige tijd op het Ministerie van Vervoer. Zelf raakte hij als schooljongen betrokken bij milieuzaken, aanvankelijk in de jeugdorganisatie van de BUND. In 1993 ging hij studeren aan de Universiteit van Heidelberg. In 1996 werd hij lid van de Groene Partij. In 2001 werd hij consultant voor internationale klimaatbescherming … en hielp bij het opstellen van het Kyoto-protocol.

Graichen komt rechtstreeks uit het Duitse politieke establishment, en zijn generatie was de eerste die in de jaren rond de millenniumwisseling een aanzienlijke penetratie van de Groenen zag. Wij zijn getuige van het resultaat van langdurig milieuactivisme, dat teruggaat tot de jaren 1970.

In 2020 richtte Baake … de Stichting Klimaatneutraliteit (Stiftung Klimaneutralität) op en begon studies te produceren over de energietransitie. Baake en Graichen behandelen in hun artikelen bijna alle klimaatkwesties. Ze hebben het over de herstructurering van de industrie, de uitbreiding van windenergie en de overgang naar verwarming.

  Kijk: WHO-chef geeft toe dat infostrijders NWO-agenda hinderen

Hun werk werd op de achtergrond gefinancierd door twee mannen: Bernhard Lorentz, die als hoofd van de Mercator Foundation de Agora denktank tot leven hielp brengen. En Hal Harvey, een Amerikaanse lobbyist die al bijna drie decennia lang wereldwijd milieu- en klimaatorganisaties financiert, onder meer geholpen door de filantropische miljarden van families als de Hewletts.

Dit is niet de eerste keer dat we onwaarschijnlijke Amerikaanse activisten en filantropen achter het Europese – en specifiek Duitse – klimaatactivisme aantreffen. Spiegel legt onheilspellend uit dat “Harvey Europa ziet als de sleutel tot de voorbereiding van een klimaatneutrale toekomst” en dat hij daarom “miljoenen stuurt … om mensen als Baake en Graichen te steunen.” Deze man, die nauwelijks voorkomt in Engelstalige media en niet eens een Engelstalige Wikipedia-pagina heeft, is door Die Zeit gedoopt als “de machtigste groene politicus ter wereld“.

Harvey vertrouwt vooral op denktanks om beleid te ontwikkelen en politieke kandidaten in te lijven als ze niet aan de macht zijn, en zijn immens goed gefinancierde lobbywerk kan gemakkelijk het politieke discours in kleinere landen overweldigen, wat waarschijnlijk een van de redenen is waarom hij zo geïnteresseerd is in Europa.

Duitse denktanks zoals Agora … of de Climate Neutrality Foundation … werven onderzoekers met de miljoenen die hun sponsors schenken en bouwen gestaag aan de invloed van deskundigen. Zij bepalen hoe de politiek en de samenleving denken over milieu- en klimaatbescherming – en vullen hun studies met wetsvoorstellen waarin hun favoriete oplossingen zijn opgenomen. …

De invloed van de groene ondersteunende organisaties is onbetwistbaar. Zij hebben de partij een grote kennisvoorsprong gegeven op het gebied van klimaatbescherming. En met deze kennis groeide de aantrekkingskracht van de partij als probleemoplosser voor een van de grootste crises van onze tijd. … Andere partijen hebben dit terrein lange tijd verwaarloosd.

“Kennis” is natuurlijk de verkeerde term om hier te gebruiken. “Beleidsvoorschriften” is veel beter, en als Der Spiegel niet zo verslaafd was aan hun eigen ideologische vooroordelen, zouden ze hier duidelijker over kunnen schrijven. Het is een proces in drie stappen. 1) Activisten en door het regime goedgekeurde wetenschappers identificeren en maken lawaai over dreigende problemen, en vervolgens 2) schrijven denktanks pagina’s en pagina’s met oplossingen voor wet- en regelgeving. Dit alles gebeurt grotendeels uit het zicht, totdat 3) politici reageren op de vraag die door de activisten wordt opgewekt, en omdat ze zelf geen echte expertise of verstand van zaken hebben, hebben ze geen andere keuze dan de voorstellen die mensen als Graichen hen voorschotelen, uit te voeren.

  De middenweg naar tirannie

Dit is dus de verklaring voor de koppige idiotie van Robert Habeck sinds afgelopen najaar. Zodra de Groenen in de regering kwamen, maakte hij Graichen tot staatssecretaris voor energie, en het zijn Graichen en het leger van technocraten waarover hij het bevel voert, die sindsdien achter elke politieke ramp zitten. De bespottelijke reactie op de energiecrisis, waarbij deze mensen feitelijk gedwongen werden om tegen hun principes in te werken en enorme hoeveelheden kolen te kopen (uit Rusland nota bene); de mislukte maar desondanks voltooide uitfasering van kernenergie; en, ten slotte, de rampzalige wijzigingen in het Energiebouwbesluit, die miljoenen Duitsers zullen verpletteren en absoluut niets doen om de temperatuur op aarde te veranderen.

De mislukkingen van Graichen hebben hem veel vijanden opgeleverd, wat een van de redenen is waarom hij momenteel in een nepotisme-schandaal verwikkeld is. Toch zijn alle negatieve krantenkoppen machteloos om iets te veranderen aan de waanzin die op ons afkomt, om de eenvoudige reden dat er geen ander beleid kan worden uitgevoerd en er geen andere wetenschappelijke of technocratische oplossing is. Graichen en zijn rijke geldschieters hebben tien jaar lang alle politieke en intellectuele pijpleidingen gevuld met de problemen van hun voorkeur en de oplossingen van hun voorkeur.

Zo realiseer je een agenda van bovenaf, en het is een belangrijk punt waarop Corona kan worden onderscheiden van de klimaatveranderingsklucht. De klimaatbrigade heeft jarenlang gewerkt om de academische wereld en de bureaucratie te vullen met hun ideeën en hun aanhangers. Ze profiteerden van generatiewisselingen en pensioneringen om hun mensen te positioneren, en ze wachtten op verkiezingen om de juiste politici aan de macht te brengen en het circuit te voltooien. De pandemisten volgden natuurlijk dezelfde weg, maar hun milde, meestal zelfzuchtige oplossingen werden op het laatste moment opgegeven ten gunste van veel hardere, veel gevaarlijker maatregelen voor massale inperking. De ijver voor het nieuwe antwoord kwam niet van filantropische gekken en denktanks gedurende tientallen jaren, maar van binnen de bureaucratie zelf. Dit gaf de coup van Corona op dat moment veel meer macht, maar zonder bredere institutionele of ideologische steun brokkelden de ergste aspecten van het virusonderdrukkingsregime even snel af en worden ze nu overal stilletjes verworpen.

De groene fanatici hadden nooit dat niveau van waanzinnig messianistisch enthousiasme, maar om dezelfde reden zullen ze veel en veel moeilijker te verdrijven zijn.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

NASA geeft toe dat de klimaatverandering natuurlijk is en veroorzaakt wordt door de zonVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHinderlaag op Russische luchtgroep leidt waarschijnlijk tot grote escalatie met Oekraine en NAVO
Volgend artikelZelensky geeft toe dat verliezen worden verzwegen, ziekenhuizen eisen bloed, Polen rekruteert artsen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. De ondergang van Duitsland (als eerste in de rij van Europese landen) is precies de bedoeling. Altijd is D. de motor geweest van Europa en je kunt Europa niet dieper treffen als dat D. als eerste omvalt. De rest van de landen volgt dan vanzelf. Want ook daar zit de groene gekte. (En ook een gigantische schuldenberg)
  Alles loopt volgens plan. Leg eerst de bedrijven plat, dan volgt de werkloosheid, de armoede. Daarbovenop nog de krankzinnige energie eisen voor de gewone huishoudens die Jan met de pet nooit betalen kan. Weet u het nog? In 2030 bezit u niets meer enz.
  Blackrock & co. staan al in de startblokken om uw huis voor heel weinig over te nemen. Maar als D. valt, valt m.i. ook de pleuro. (de dollar eerst en de pleuro volgt) Uit de ontstane chaos komt als redder de NWO, waarin de burger de slaaf mag zijn voor de zgn. elite. Zolang het gehersenspoelde volk gewoon doorslaapt , dan is de toekomst inktzwart. Arm volk!

 2. 1e en 2e Wereldoorlog ( dmv stroman AH) is mi gecreëerd om Duitsland economisch van de kaart te vegen, te onderwerpen.
  Met 3e Wereldoorlog in zicht gaat dit mogelijk lukken.

 3. U moet begrijpen dat deze oorlog niet tegen Hitler of het nationaal socialisme is, maar tegen de kracht van het Duitse volk, dat voor eens en altijd vernietigt moet worden, ongeacht of het in handen is van Hitler of een jezuïetenpriester

  – Winston Churchill

 4. Het enige waar ik tot op zekere hoogte leedvermaak zal kunnen ontlenen, is hoe al die rooie rotzakken en groene idioten door krijgen dat ze al die tijd besodemieterd werden en dan ook wild om zich heen gaan slaan door hun dissidente buren gaan verlinken om toch nog in een goed blaadje te komen staan bij de totalitaire, regionale bevelvoerders nu ze zelf de laars van de overheid op hun smoel voelen stampen.

  • Die groenen linkse deugmensen gaan echt niet wakker worden.
   Die laars van de overheid die in hun smoel stampt vinden ze vast lekker.
   Beetje ongemak moet je er voor over hebben en natuurlijk zullen ze anderen verlinken want alles voor het hogere doel.
   Een vos verliest zijn haren maar niet zijn streken.
   Verwacht niets van dat deug gespuis.

 5. Hier heb je het al, niet dat ik er van schrik, maar dat er reeds voorgesorteerd wordt op het iedee u zult niets bezitten maar gelukkig zijn.

  Einde van eigen auto in zicht: ‘You will own nothing’

  Het Expertteam Energiesysteem 2050, afgelopen jaar geïnstalleerd door klimaatminister Jetten en inmiddels alweer opgeheven, beschrijft ons toekomstig leven in zijn Outlook als volgt: een Nederlands gezin beschikt niet meer over een eigen auto, maar maakt veelvuldig gebruik van het ov en soms een elektrische deelauto.

  We moeten het algemeen nut voor laten gaan en daaruit volgt onomstotelijk dat het einde van de particuliere auto in zicht is, schrijft Luc Meuwese, betrokken bij eco-humanisme, in Trouw. “Dat is even wennen.”

  “Géén eigen auto: we hebben er filosofen voor nodig om ons uit te leggen dat dat geen inbreuk op onze vrijheid is,” stelt Meuwese.

  https://www.ninefornews.nl/einde-van-eigen-auto-in-zicht-you-will-own-nothing/

 6. Ach, de massa denkt dit te willen. De massa wil zichzelf ook in exact alles 0 verdiepen. Ik heb 0 medelijden voor de massa. Zoals Joep van t Hek (toen hij nog leuk was) al zei, niet nadenken maar meedoen. Pluk de vruchten van dat gedrag maar. Kan me echt geen zak meer schelen.

  In dat opzicht ben ik het eigenlijk wel eens met de WEF uitspraak over nutteloze eters. In Europa hebben we er veel van. Al die eco idioten die vinden dat niemand nog energie mag gebruiken maar zelf op een vliegvakantie gaan.Al die ”virus” idioten die vinden dat je iedereen tot alles kan dwingen vanwege dat. Dan heb je nog de idioten die vinden dat er 70+ genders zijn. Dan heb je ook nog de idioten die denken dat ”geld” printen tot rijkdom leidt.Uiteraard heb je nog andere idioten, namelijk degenen die gewoon knikken en denken dat eea allemaal we goedkomt.

  Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat de injecties zo dodelijk waren als sommigen hebben gesteld. Ik zou zo graag zien dat al die idioten die mijn leven zo moeilijk maken (en minder welvarend omdat ze onder dreiging van geweld door de staat mijn eerlijk verdiende geld in hun zakken komt) inmiddels dood waren. Dan zouden we, in EUropa, kunnen herbouwen.

  Helaas is dat niet het geval en hebben we te maken met deze ellende. De massa zal blijven juigen voor absurde zaken en geld afpakken van productieve leden van de maatschappij om zaken als ”Johanita met haar zeer grote clitoris” aan kinderen te onderwijzen.

  Ik vind het facinerend om te zien hoe een samenleving er doelbewust voor kiest om zelfmoord te plegen. Geef de schuld niet aan whatever elites, geef de schuld aan de massa. Die stemmer voor, die zijn de schuldigen en ik ga geen traan laten voor degenen die nu zeggen (heb ik echt meegemaakt in sollicitaties) ”ja maar ik ga geen dingen doen die ik niet leuk vind”

  Sterf, en dat gaat gebeuren. We zullen mazzel hebben als het zo ”mild” was voor de bevolking als de ineenstorting van de Soviet Unie. Bring in it on! Hoe eerder dit gedrocht genaamd ”superieur westen” instort hoe beter.

  Groeten,
  Hugo

   • Haha, ja, je had geen perfecter filmpje over voedsel kunnen posten Adrian W. Doet me denken aan de quote van iemand uit de tijd van het Romeinse rijk. ””The closer the collapse of the Empire, the crazier its laws are.” ― Marcus Tullius”.

    Het is jammer dat we niets hebben onthouden van die tijden en nu weer vol voor dat soort collapse gaan.

    Nieuwe donderke middeleeuwen? Zeker, de meute eist het! Het systeem welke we hebben gebouwd is namelijk heel goed in 1 ding. De massa geven wat het wil. Zo zonde.

    Het enige positieve is dat na de crash alle (iig de meeste) weer terug gaan naar hun land terwijl wij verhongeren. Dan zullen we leren dat ook dingen die niet leuk zijn gedaan moeten worden. Dat zal dan doen wat de injecties niet hebben gedaan.

    Groeten,
    Hugo

  • Zo onderhand ben ik er ook over gaan denken. Helaas moet ik er wel bij zeggen. Drie jaar geleden was mijn leven het leven waard. Daar is nu veel op af ged(w)ongen.

  • Quote: “we zullen mazzel hebben als het zo ”mild” was voor de bevolking als de ineenstorting van de Soviet Unie”.

   Ik denk dat de kans heel klein is dat dit zo “mild” zal zijn. Toen de Sovjet Unie instortte was het tenminste nog gezegend met grondstoffen en een industrie. Tegen de tijd dat hier alles instort zullen we die vakkundig om zeep geholpen hebben. Plus ruzie met de rest van de wereld hebben die we tot het laatste moment hebben proberen te onderdrukken en leegroven.

   Dan heb ik het nog niet eens over de grote geimporteerde massa die niks met onze cultuur heeft (of wat daarvan nog over is). Combineer dit met een vernietigde nationale identiteit en individualisme en het moge duidelijk zijn dat de kaarten er voor ons veel selchter voorstaan als ze er voor de Sovjets voor stonden ten tijden van hun instorting.

 7. Dat wanbeleid zien we al jaren, alles moet schijnbaar kapot in het land. De grote industrieën verhuizen gewoon richtig China, Rusland of India. De EU met Duitsland/Nederland gaat naar de knoppen. Al die deugdmensen staan nu nog te juichen. Maar wat als hun gewenste utopia werkelijkheid wordt, dat zij zelf ook niets meer te makken hebben. Alleen dan beseffen zij niet eens. Het enige waar ze in uitblinken zijn hun stommiteiten en arrogantie. Het zelfde geneuzel van Barbock dat elektriciteit uit het stopcontact komt, maar geen flauw idee heeft hoe dat het daarin komt.

 8. Op het moment dat de NWO bandieten de failliete banken willen bezetten. Zijn ze te laat.
  De redding is altijd op het moment als je denkt dat het een verloren zaak is.
  Al hun geldbronnen zijn opgedroogd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in