Het is de “opleiding” en de regulering van artsen die artsen verhindert om in 2020-21 op integere wijze geneeskunde te beoefenen, schrijft Dr. Judy Wilyman.

De Government Therapeutic Goods Administrator (TGA) of Drugs/Vaccines van de Australische overheid voor geneesmiddelen/vaccins stelt dat COVID19 vaccins:

 1. Experimenteel zijn en nieuwe ongeteste genetische technologie bevatten. Daarom hebben deze geneesmiddelen slechts een voorlopige goedkeuring en zijn ze niet volledig goedgekeurd voor gebruik bij mensen.
 2. De vaccins zijn niet veilig. Miljoenen letsels zijn geregistreerd door regelgevende instanties wereldwijd, waaronder – anafylaxie, trombose en stollingsstoornissen (bloedstolsels), onvruchtbaarheid, hartproblemen (myocarditis en pericarditis), neurologische schade (cognitieve achteruitgang), beroertes, verlammingen, stuiptrekkingen, toevallen en meer dan 100.000 sterfgevallen.
 3. Er zijn gemiddeld meer sterfgevallen per dag aan de COVID-vaccins dan aan de COVID-19-ziekte zelf.
 4. De vaccins zijn ondoeltreffend – zij voorkomen niet dat u de COVID-19 ziekte krijgt of eraan sterft, en zij voorkomen niet dat het virus in de gemeenschap wordt overgedragen. Daarom zijn ze een geneesmiddel en geen “vaccin” volgens de definitie van de WHO van een vaccin.
 5. Ze zijn alleen getest om te zien of ze de symptomen verminderen en niet om te zien of ze ziekte voorkomen.
 6. Ze zijn onnodig omdat 99,9% van de mensen onder de 70 immuniteit ontwikkelt door een milde of asymptomatische infectie. Ons immuunsysteem ontwikkelt door deze blootstelling natuurlijke kudde-immuniteit in de gemeenschap en de schadelijkste maatregel die een regering kan nemen is het in quarantaine plaatsen van gezonde asymptomatische mensen. Dit belemmert de bestrijding van besmettelijke ziekten in de samenleving. Daarom heeft Zweden zijn bevolking niet in quarantaine geplaatst en heeft de WHO in maart 2020 geen bewijs geleverd dat asymptomatische mensen een risico voor de gemeenschap vormden toen zij deze strategie voor het eerst in de geschiedenis toepasten.
 7. De injectie is niet specifiek voor de ziekte van COVID-19 en het synthetische spike-eiwit dat door onze cellen wordt aangemaakt bij blootstelling aan om het even welk coronavirus is giftig voor het menselijk lichaam. Dit omvat de ontwikkeling van auto-immuunziekten, bloedklonters en onvruchtbaarheid.

Heeft u deze informatie in de reguliere media gezien? Welkom in 2021, waar de medische industrie gebruik maakt van afgebakende en gemanipuleerde statistieken, emotionele aanduidingen en anekdotisch bewijs in de mainstream media om u te informeren over elk serum dat zij als “vaccin” hebben bestempeld.

De verwijdering van zowel wetenschappelijk bewijs als een evenwichtige discussie over vaccins in de media heeft tientallen jaren geduurd, en we hebben nu een situatie waarin labels en bevooroordeelde informatie worden gebruikt om uw denken over deze medicijnen te manipuleren. Geneesmiddelen die worden voorgeschreven aan GEZONDE mensen in genetisch diverse bevolkingsgroepen.

  Het fabriceren van de Nieuwe Normaal "Werkelijkheid"

Deze frauduleuze promotie van een medische interventie werd in 2009 gecementeerd toen in Australië een regeringsraad werd opgericht om artsen te reguleren op de “geaccepteerde” wetenschap voor de promotie van vaccins.

Deze federale overheidsinstantie heet de Australian Health Practitioners Regulatory Authority (AHPRA) en is zowel een overheidsinstantie als een Australisch bedrijf met rechtspersoonlijkheid (ABN 78 685 433 429).

Met andere woorden, dit bestuur controleert de kennis die artsen over vaccins kunnen bevorderen en het heeft invloed op de opzet en bevordering van het vaccinatiebeleid van de overheid. Deze raad heeft de macht om artsen en gezondheidswerkers te de-reguleren die een andere risicobeoordeling van vaccins maken dan deze regeringsraad.

Medicatie voor gezonde mensen beïnvloedt hun kwaliteit van leven en het zijn artsen die zijn opgeleid om de medische literatuur op risico’s en voordelen te beoordelen. Het bestuur van de AHPRA heeft een ernstig belangenconflict bij de regulering van de kennis van artsen over vaccins, en artsen kunnen de waarheid niet uitspreken als zij daarvoor hun broodwinning kunnen verliezen.

De risico’s van vaccins in verband met onze genetica worden nu omschreven als “antivaccinatiemateriaal” en artsen worden bedreigd met uitschrijving door de AHPRA voor het verstrekken van deze medische literatuur aan hun patiënten. Dit omvat contra-indicaties voor vaccins die al meer dan 40 jaar worden toegepast, maar die nu willekeurig zijn verwijderd.

Artsen schenden nu dus het eerste principe van de geneeskunde omdat zij niet eerst het belang van hun patiënten kunnen behartigen. Dat wil zeggen dat geneesmiddelen/vaccins moeten worden gegeven aan individuen met advies over hun eigen individuele omstandigheden en genetica. Dit is een sleutelfactor in de gezondheidsresultaten met betrekking tot geneesmiddelen en wanneer dit wordt geschonden, bevorderen artsen niet langer de gezondheid in de gemeenschap. Zij bevorderen ziekte en dood omdat veel ziekten verband houden met onze familiegeschiedenis en genetica.

De Australische regering heeft nu artsen gevrijwaard voor het geven van deze experimentele injecties aan hun patiënten – injecties waarvan is gedocumenteerd dat ze ernstige bekende en onbekende schade veroorzaken bij patiënten. De belastingbetaler (wij dus) betalen ervoor dat onze artsen deze schade (en de dood) aan patiënten zonder volledig geïnformeerde toestemming toebrengen, dankzij regeringsmandaten die ons onze baan en ons recht om te reizen ontnemen als we weigeren.

  Een andere balsemer openbaart schokkende na-vaccinatie vezelachtige bloedklonters aan Dr. Jane Ruby

De laatste decennia zijn artsen “opgeleid” in door de farmaceutische industrie gefinancierde medische scholen met door de industrie gefinancierde wetenschap. Hun wordt geleerd dat iedereen die de ingrediënten van vaccins (medicijnen) of de ernstige risico’s van vaccins bespreekt, een “antivaxxer” en een “samenzweringstheoreticus” is. Deze zelfde opinie wordt aan het publiek verstrekt in de door de bedrijven gesponsorde mainstream media om elke wetenschappelijke discussie over de risico’s van deze medicijnen, die aan gezonde mensen worden gegeven, te denigreren.

De reguliere media zijn altijd een instrument geweest om het gedrag van het publiek te manipuleren en toen het Amerikaanse Congres in 1986 de farmaceutische bedrijven niet langer aansprakelijk stelde voor schade veroorzaakt door medicijnen die als “vaccin” werden bestempeld (omdat zij anders miljoenen dollars betaalden aan vergoedingen voor sterfgevallen en verwondingen), stelde dit de grote farmaceutische bedrijven in staat de risico’s van deze medicijnen te minimaliseren en de voordelen (“levensreddende producten”) te overdrijven – zonder deze beweringen met bewijzen te staven.

In 2021 bereikte deze minachtende bespotting door de autoriteiten een nieuw dieptepunt toen de Premier van West-Australië, Mark McGowan, ~5.000 WA-ouders en grootouders op een bijeenkomst tegen verplichte inentingen voor banen respectloos vertelde dat ze “hersens moesten kweken” en hij verklaarde dat “dit gaat over geneeskunde en het redden van levens”. Deze uitspraak van de Premier is gewoon onwaar als je de genetica van de bevolking buiten beschouwing laat.

Leerlingen exacte wetenschappen op middelbare scholen kunnen de premier vertellen dat een verplicht geneesmiddel/vaccin, in een genetisch diverse bevolking, dood en ziekte zal veroorzaken bij een aanzienlijk deel van de bevolking. Mark McGowan moet uit zijn functie als premier worden ontheven vanwege zijn minachting voor de mensen die hij dient en omdat hij het leven van het publiek in gevaar brengt met onjuiste gezondheidsinformatie.

Politici, media en artsen gebruiken etiketten om een “overtuiging” over vaccins over te brengen en kritisch denken te stigmatiseren, en dit wordt gedaan zonder enig ondersteunend bewijs te leveren voor de impliciete betekenissen die aan de woorden worden gegeven. Deze strategie is gebruikt om de uitbreiding van de nationale vaccinatieprogramma’s van 1986 tot 2021 te ondersteunen.

Sinds 1986 zijn ‘overtuigingen’ die niet op bewijs zijn gebaseerd door de media, politici en artsen gepromoot door de volgende woorden te gebruiken om het volksgezondheidsbeleid te bevorderen:

Vaccins – geneesmiddelen die “zeldzame” bijwerkingen hebben en “noodzakelijk zijn om besmettelijke ziekten te beheersen. Beide beweringen zijn onwaar.

  Deskundigen schatten dat er al 20 miljoen doden zijn door COVID-vaccinatie & meer dan 2 miljard gewonden

Infectieziekten – sinds 1986 opnieuw gelabeld als “ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen” om te impliceren dat zij met een vaccin kunnen worden verhinderd.

Vaccinatieprogramma’s – ten onrechte bestempeld als “immunisatieprogramma’s”. Het is bekend dat veel gevaccineerden na het toedienen van een vaccin geen immuniteit krijgen en alsnog de ziekte krijgen.

Inhaalschema’s – het zijn geen inhaalschema’s omdat de meeste oudere Australiërs deze vaccins niet hebben gehad en nooit gevaar hebben gelopen voor deze ziekten.

Antivaxxer – een denigrerende term die wordt gebruikt om een goed opgeleide ouder/deskundige aan te duiden die de risico-batenanalyse van vaccins of ingrediënten van vaccins bespreekt. Kennis van deze criteria is noodzakelijk om “gezonde” resultaten van vaccins te bevorderen, maar toch worden ze belachelijk gemaakt.

Samenzweringstheorie – denigrerende term die wordt gebruikt om de ernstige belangenconflicten te ontkennen in elk aspect van het wereldwijde gezondheidsbeleid dat is ontworpen door de WHO/GAVI alliantie en het nationale vaccinatiebeleid dat is ontworpen door regeringen.

Dit is een politieke situatie, en het is de invloed van bedrijfsgeld op de politieke en economische beslissingen van regeringen die ertoe heeft geleid dat artsen, regeringen en de media samenwerken om een ernstige misdaad tegen hun bevolking te begaan door een experimentele genetische technologie valselijk als een “vaccin” aan te prijzen.

Mensen, inclusief gezondheidswerkers, lopen hun eigen dood en ziekte tegemoet, vanwege de valse en misleidende gezondheidsinformatie die door het machtige medisch-industriële complex aan politici wordt verstrekt.

Dit gezondheidsmodel van het bedrijfsleven heeft artsen, door de industrie gefinancierde onderzoeksinstellingen, politici en de mainstream media gemonopoliseerd om het publiek op te voeden met onwetendheid over de risico’s van vaccins. Een situatie die in de academische literatuur wordt beschreven als agnotologie en als artsen niet de mond was gesnoerd door de AHPRA (hun regerings-/bedrijfsraad voor regelgeving) zou het niet mogelijk zijn geweest om hun medische ethiek te schenden en deze misdaad tegen de menselijkheid te begaan die het genetische weefsel van de samenleving zal vernietigen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Roger Hodkinson – “Wanneer de geschiedenis van deze waanzin is geschreven, zullen reputaties worden afgeslacht en zal er bloed in de goot vloeien”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHet wordt allemaal logisch als je je realiseert dat ze ons willen vermoorden
Volgend artikelVolgen we de wetenschap, of slechts een paar corrupte wetenschappers?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Geweldig nieuws allemaal, alsof de hele wereld hierover op de hoogte gebracht is/wordt, echter volgens mij worden alleen wij die deze berichtgeving via Frontnieuws krijgen erover in kennis gesteld.
  Is het echt nog steeds niet mogelijk om de MSM hiertoe te bewegen?

  • De MSM worden, net als alle “gezondheids” instituten gefinancierd door de farma maffia. Dus weinig kans dat die kritisch worden. Het is één verrotte bende.

 2. Ook komt overduidelijk naar voren dat vooral incompente “managers” een incompetent overheids apparaat aansturen. Alleen hun agenda’s zijn hun credo.
  Mensen worden gezien als nummers. In hun “wereld” is daarvoor alleen een dienende taak toegekend, maar je reinste slavernij.
  Leve de toekomst.

 3. Nogmaals, ik herhaal. Dokters kunnen niet vervolgd worden, want het is geen verplichting dat de burger de vaccinatie dient te nemen. Het is een uitnodiging om de vaccine te nemen. Het is de burger zelf die bepaalt of hij/ zij de vaccine prik wilt. Bij het nemen van de vaccine dient de burger papier te ondertekenen. In de kleine algemene voorwaarden staat dat de overheid niet aansprakelijk wordt gesteld voor de vaccine. Als de overheid niet aansprakelijk wordt gesteld, geldt dit natuurlijk ook voor de artsen die de prik toedienen. Hoe wil je dit aanvechten? Alleen de farmaceutische industrie kan aansprakelijk worden gesteld. Zij zijn verantwoordelijk te melden wat de ingrediënten van de vaccine zijn. Als de dodelijk gif er niet op de etiket van de vaccine vermeld wordt en is ontdekt door onderzoek van diverse medische artsen, is de farmaceutische industrie de aansprakelijkheid plichtig.

  • Dit soort van “quit claim deeds” zijn in vele wetgevingen niet geldig, en ook dienen de personen die zoiets tekenen volledig geïnformeerd te zijn. Dit is geenszins het geval en dus gaan de processen wel degelijk resultaat hebben.

  • Artsen zijn wegens het door hen allen afgelegde eed wel degelijk strafbaar. Zij hebben vrijwel allen het “ik zal geen schade veroorzaken” met de voeten getreden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in