Het is nu duidelijk dat deze producten in de bloedstroom giftig zijn voor mensen. Het vaccinatieprogramma moet onmiddellijk worden stopgezet terwijl een onafhankelijke veiligheidsanalyse wordt uitgevoerd om de volledige omvang van de schade te onderzoeken, die volgens de gegevens van de UK Yellow Card onder meer trombo-embolie, ontstekingsziekten van meerdere systemen, immuunsuppressie, auto-immuniteit en anafylaxie, alsmede antilichaamafhankelijke versterking (ADE) zou omvatten.” – Tess Lawrie, Evidence-Based Medicine Consultancy, schrijft Mike Whitney.

“Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke boosheden in hoge kringen.” – Efeziërs 6:12

Vraag- Zijn de mRNA-vaccins op dieren getest?

Antwoord- Ja, dat zijn ze.

Vraag- Waren de dierproeven succesvol?

Antwoord- Ja en nee.

Ja, de experimenten op muizen toonden aan dat een lage dosis van het vaccin een robuuste antilichaamrespons op de infectie opwekt.

Maar nee, de antilichamen waren niet in staat de spike-eiwitten van een andere stam van het virus aan te vallen.

Vraag- Ik weet niet zeker wat dat betekent? Bedoelt u dat het vaccin wel een beperkte bescherming biedt tegen het oorspronkelijke (Wuhan) virus, maar niet noodzakelijk bescherming tegen de varianten?

Antwoord- Dat is juist, maar het ligt iets ingewikkelder dan dat omdat- wanneer het virus verandert – de antilichamen die hielpen het oorspronkelijke virus te bestrijden in feite de “besmettelijkheid” van de variant kunnen vergroten. Met andere woorden, door vaccinatie gegenereerde antilichamen kunnen van kant wisselen en de ernst van de ziekte verergeren. Simpel gezegd, ze kunnen je zieker maken of je doden. Wetenschappers weten dit al heel lang. Kijk eens naar dit fragment uit een onderzoeksartikel uit 2005:

“Een prik tegen één stam kan infectie met andere verergeren….

In de studie injecteerden Gary Nabel van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases muizen met spike-eiwitten van een SARS-virus dat afkomstig was van een menselijke patiënt die begin 2003 besmet was. Vervolgens verzamelden zij de antilichamen die de dieren produceerden.

In laboratoriumexperimenten toonden zij aan dat deze antilichamen niet in staat waren om spike-eiwitten aan te vallen van een andere SARS-stam, geïsoleerd uit een patiënt die eind 2003 besmet was. Het team testte vervolgens of de antilichamen spike-eiwitten zouden aanvallen van twee SARS-stammen die geïsoleerd waren uit civetkatten, van waaruit het virus vermoedelijk oorspronkelijk op mensen is overgesprongen. In dit geval vonden zij aanwijzingen dat de antilichamen het vermogen van het virus om cellen te infecteren juist versterkten…

De resultaten tonen aan dat het virus in de loop van de tijd verandert, zodat een stam die bij de ene uitbraak opduikt, heel anders kan zijn dan die bij een latere uitbraak. “Dit virus staat niet stil en daar moeten we rekening mee houden,” zegt Nabel.

Dit brengt het vooruitzicht met zich mee dat een vaccin tegen de ene stam van het SARS-virus ondoeltreffend zou kunnen blijken tegen andere. Erger nog, een vaccinatie tegen de ene stam zou een infectie met het SARS-virus van civetkatten of een andere soort zelfs kunnen verergeren. “Het is duidelijk een punt van zorg,” zegt Nabel…

Dit zou niet het eerste geval zijn waarbij blootstelling aan een virusstam een infectie met een andere virusstam kan verergeren.” (“Caution raised over SARS vaccine”, Nature)

Vraag- Ik ben nog steeds in de war. Kunt u samenvatten wat ze zeggen?

Antwoord- Natuurlijk. Ze zeggen dat wetenschappers al bijna twee decennia weten dat vaccins die slechts op één eiwit gericht zijn, gedoemd zijn te mislukken. Ze zeggen dat het spike-eiwit zeer aanpasbaar is en in staat is zijn vorm te veranderen om te overleven. Ze zeggen dat vaccins gericht op het spike-eiwit onvermijdelijk varianten zullen produceren die de door het vaccin gegenereerde antilichamen zullen ontwijken. Ze zeggen dat door het vaccin alleen te richten op het spike-eiwit, de farmaceutische bedrijven ervoor hebben gezorgd dat voorheen behulpzame antilichamen een ommezwaai zullen maken, waardoor het virus gezonde cellen kan binnendringen, zich naar believen kan vermenigvuldigen en ziekte of de dood kan veroorzaken. Zij zeggen dat de huidige generatie vaccins de pandemie in feite in stand houdt. En aangezien de wetenschap de afgelopen 16 jaar duidelijk is geweest, kunnen we nog een opmerking aan de lijst toevoegen, namelijk dat de huidige aanpak van massavaccinatie niet lukraak, slordig of willekeurig is. Het is opzettelijk. De managers van de vaccinatiecampagne negeren opzettelijk de wetenschap om een permanente crisistoestand in stand te houden. De wetenschap wordt gemanipuleerd om een politiek doel te bereiken.

Vraag- Ik denk dat u overdrijft, maar ik zou graag terugkomen op de dierproeven in plaats van te discussiëren over politiek. Zoals u waarschijnlijk weet, zijn de berichten in de media niet in overeenstemming met uw analyse, in feite zeggen alle artikelen in de MSM dat de dierproeven een daverend succes waren. Hier is een kort stukje dat ik vandaag vond dat bevestigt wat ik al zei:

“…vaccinatie van niet-menselijke primaten met het mRNA-vaccin veroorzaakte een robuuste SARS-CoV-2 neutraliserende activiteit en met name een snelle bescherming in de bovenste en onderste luchtwegen….” (Covid-19, NIH.gov)

Vraag- Suggereert u dat de auteurs liegen?

Antwoord- Nee, ze liegen niet. Ze vertellen u alleen niet de hele waarheid, en u moet de hele waarheid weten zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. De vaccins bieden enige (tijdelijke) bescherming. Dat betwisten we niet. Ze veroorzaken ook een sterke immuunrespons. Dat betwisten we ook niet. Maar wat voor verschil maakt het? Laat me het uitleggen: Stel, je hebt een zware verkoudheid, dus je neemt een nieuw medicijn dat de pijn zal verlichten. En ja hoor, een uur na inname van de pillen zijn je congestie en hoofdpijn verdwenen. Dat is fantastisch, toch? Fout, want wat je niet beseft is dat de medicatie is doorspekt met langzaam werkende strychnine die je drie dagen later doodt. Denk je nog steeds dat het een goed idee was om de medicatie te nemen?

Natuurlijk niet. Dezelfde regel geldt voor deze vaccins, die inderdaad uw antilichamen versterken en een vluchtige “immuniteit” bieden. Maar ze kunnen je ook doden. Denk je niet dat je dat mee moet laten wegen in je beslissing? Bedenk dat mensen 3, 4, 5 weken na de inenting zijn overleden zonder enige waarschuwing vooraf. Velen zaten misschien zelfs vol antilichamen, maar ze zijn nog steeds dood. Ziet u het probleem?

Vraag- Oké, maar er is nog steeds de kwestie van de dierproeven. De media zegt dat de farmaceuten de dierproeven hebben uitgevoerd en dat ze succesvol waren. Bent u het daar niet mee eens?

  Studie: RNA-vaccins kunnen op lange termijn neurodegeneratieve aandoeningen veroorzaken en "veel meer kwaad dan goed" doen

Antwoord- Ze waren niet succesvol en de “factcheckers” die zijn ingehuurd om critici van vaccins zoals ik in diskrediet te brengen, hebben opzettelijk een verkeerde voorstelling gegeven van wat er tijdens de proeven is gebeurd. Bijvoorbeeld, hier is een typisch “factchecker” artikel met de titel “COVID-19 vaccines did not skip animal trials because of animal deaths” door Reuters. Hier is een uittreksel:

“Berichten die beweren dat COVID-19 vaccinproducenten dierproeven hebben overgeslagen omdat de dieren in die proeven stierven, zijn vals. Pfizer-BioNTech, Moderna en Johnson & Johnson, die een noodvergunning hebben gekregen van de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten, hebben allemaal dierproeven uitgevoerd en hadden geen significante veiligheidsproblemen te melden.”

Klinkt geruststellend, toch? Maar dan zeggen ze:

“Vanwege de tijdsdruk en de urgentie om een vaccin voor COVID-19 te vinden, kregen Moderna en Pfizer toestemming om tegelijkertijd dierproeven en vroege proeven op mensen uit te voeren, in tegenstelling tot het volledig afronden van dierproeven alvorens over te gaan op proeven op mensen. Dit betekent echter niet dat dierproeven zijn overgeslagen of dat de veiligheid van de vaccins in het gedrang is gekomen.”

Eens kijken of ik het goed begrijp: De farmaceutische bedrijven hadden zo’n haast dat ze hun minimalistische dierproeven tegelijk met hun proeven op mensen uitvoerden (wat ongekend is) en vervolgens de resultaten naar de FDA stuurden zodat ze een stempel konden krijgen en goedgekeurd konden worden onder de Emergency Use Authority?

Is dat hoe het gegaan is?

Ja, dat is zo.

Maar als ze er in een paar maanden doorheen gejaagd zijn, dan geven de “factcheckers” stilzwijgend toe dat er geen lange termijn veiligheidsgegevens zijn. En er zijn geen gegevens over de veiligheid op lange termijn, en er wordt ook geen poging gedaan om het onderzoek te weerleggen van eerdere proeven waarbij fretten, muizen en andere dieren stierven na injectie van mRNA-vaccins. Ze ontkennen het niet, ze negeren het gewoon, alsof het onder het tapijt vegen het allemaal zal doen verdwijnen. Hier is een fragment uit het onderzoeksartikel waarnaar Reuters in haar artikel verwijst:

“We tonen aan dat de kandidaatvaccins… respectievelijk sterke antigeenspecifieke immuunreacties induceren bij muizen en makaken….Beide (vaccins) beschermden 2-4-jarige makaken tegen blootstelling met besmettelijke SARS-CoV-2, en er was verminderde detectie van viraal RNA bij geïmmuniseerde makaken in vergelijking met degenen die een zoutoplossing kregen.” (Opmerking: we hebben al erkend dat de vaccins een sterke immuunrespons teweegbrengen. Hier is meer:)

“Neutraliserende GMTs namen af tegen dag 56 (35 dagen na dosis 2), consistent met de contractiefase; ze bleven echter ruim boven de GMT van het humane sera panel. De duur van de studie was niet lang genoeg om de dalingssnelheid tijdens de plateaufase van de antilichaamrespons te beoordelen.”  (“BNT162b vaccines protect rhesus macaques from SARS-CoV-2”, Nature)

Kun je zien wat er aan de hand is? De proef duurde slechts 56 dagen, in feite duurde geen van de dierproeven langer dan 56 dagen. Denk daar eens een minuutje over na. De reden waarom de dieren stierven in eerdere proeven is omdat zij werden blootgesteld aan een gemuteerde versie van het (wilde) virus dat hen uiteindelijk doodde. Dat is hoe ADE (antibody-dependent enhancement) werkt. Het gebeurt niet van de ene dag op de andere en het gebeurt niet in 56 dagen. Het duurt veel langer voordat een gemuteerde versie van het virus te voorschijn komt en de gastheer opnieuw infecteert. De farmaceutische bedrijven weten dat. Ze zijn niet dom. Dus het feit dat de dieren een sterke immuunrespons hadden is totaal irrelevant. We WETEN dat ze een sterke immuunrespons hadden. We weten ook dat ze enkele maanden later stierven toen een andere stam van het virus opdook. Waar het op neerkomt: De productie van antilichamen betekent niet dat een medicijn veilig is.

Het doel van de proeven was duidelijk om de vaccins over de eindstreep te krijgen voordat iemand erachter kwam wat er aan de hand was. Het is dezelfde reden waarom de farmaceutische bedrijven hun proeven met mensen “ontblind” hebben nadat de vaccins groen licht hadden gekregen van de FDA. Kort nadat de proeven waren afgerond, mochten de mensen in de placebo-sectie gevaccineerd worden.

Waarom zouden ze dat doen? Waarom zouden ze de mensen die zich vrijwillig lieten inenten als proefkonijn ten behoeve van de volksgezondheid, om hen kort daarna weer in te enten en zo elke kans weg te nemen om erachter te komen wat de veiligheidsproblemen op de lange termijn zouden kunnen zijn? Het slaat nergens op, of wel?

Kijk eens naar dit korte fragment uit het British Medical Journal waarvan de wetenschappers even verbijsterd zijn:

“De (medicijn) bedrijven zeggen dat ze een ethische verplichting hebben om vrijwilligers te deblinderen zodat ze het vaccin kunnen krijgen. Maar sommige deskundigen zijn bezorgd over een “rampzalig” verlies van kritische informatie als vrijwilligers in de placebo-sectie van een proef worden gedeblindeerd…

Hoewel de FDA de vaccins toestemming heeft gegeven voor noodgebruik, zijn er twee jaar follow-up gegevens nodig om een volledige vergunning te krijgen. De gegevens zullen nu waarschijnlijk schaars en minder betrouwbaar zijn, aangezien de proeven feitelijk worden ontblind.

Consumentenvertegenwoordiger Sheldon Toubman, een advocaat en lid van het adviespanel van de FDA, zei dat Pfizer en BioNTech niet hadden bewezen dat hun vaccin ernstige covid-19 voorkomt. “De FDA zegt dat alles wat we kunnen doen is bescherming suggereren tegen ernstige covid-ziekte; we moeten weten dat het dat doet,” zei hij.

Hij weerlegde beweringen, gebaseerd op ervaring met andere vaccins, dat zes weken van follow-up lang genoeg was om veiligheidssignalen te ontdekken. Zes weken is misschien niet lang genoeg voor dit geheel nieuwe type “ongetest” [mRNA] vaccin, zei Toubman.

Goodman wil dat alle bedrijven aan dezelfde standaard worden gehouden en zegt dat ze niet hun eigen regels mogen bedenken over het opheffen van de blindering. Hij vertelde The BMJ dat, hoewel hij “zeer optimistisch” was over de vaccins, het “opblazen van de proeven” door het toestaan van het opheffen van de blindering “een de facto standaard zal stellen voor alle toekomstige proeven met vaccins”. En dat, zei hij, “is gevaarlijk.” (“Covid-19: Should vaccine trials be unblinded?” The British Medical Journal)

Houdt u van zijn woordkeuze: “de proeven opblazen”? Denkt u dat het een eerlijke beschrijving is van wat de farmaceutische bedrijven deden?

  Kan zenuwschade door vaccins ONGEDAAN gemaakt worden met dit zelfgekweekte molecuul sulforafaan?

Ja, dat is het.

En welk mogelijk motief zouden de medicijnfabrikanten hebben om de proeven op te blazen? Ik zie maar twee mogelijkheden:

 1. Ze denken dat hun vaccin zo geweldig is, dat het de levens van veel mensen in de placebogroep zal redden.
 2. Ze verwachten dat een hoog percentage van de mensen in de vaccingroep ernstig ziek zal worden of zal sterven, dus willen ze het bewijs van vaccinatie-gerelateerde schade verbergen.

Wat is het?

U weet het antwoord. Iedereen die naar deze klucht kijkt weet het antwoord.

Vraag- Oké, dus laten we ter zake komen: Zijn de vaccins veilig of niet?

Nee, ze zijn niet veilig. De manier waarop we beslissen of een medicijn veilig is of niet, is door het door een rigoureus proces van testen en klinische proeven te halen. Na de tests worden de gegevens doorgegeven aan artsen, statistici, scheikundigen, farmacologen en andere wetenschappers die de gegevens beoordelen en hun aanbevelingen of kritiek geven. Dat is niet gebeurd met de Covid-vaccins, in feite zijn alle normale normen en protocollen opgeschort in naam van de “urgentie”. Velen geloven echter dat de “urgentie” werd gecreëerd om vaccins erdoor te drukken die nooit op hun eigen merites zouden zijn goedgekeurd. Je hoeft alleen maar de gegevens over vaccinatieschade (VAERS) te bekijken en je zult zien dat dit de meest dodelijke medische ingreep aller tijden is, en toch blijven de volksgezondheidsdeskundigen, de media en de regering maar kraaien dat ze “veilig en effectief” zijn. Het is onzin en de farmaceutische bedrijven weten dat het onzin is en daarom wijzen ze alle aansprakelijkheid af voor de mensen die gedood zullen worden door deze “gif-dood-injecties”.

Weet u wat er in uw lichaam gebeurt nadat u bent geïnjecteerd met een van deze “op genen gebaseerde” vaccins?

Zodra het vaccin in de bloedbaan terechtkomt, dringt het door in de cellen die de bloedvaten bekleden en dwingt hen om spike-eiwitten te produceren die als miljoenen microscopisch kleine doornen in de bloedbaan steken. Deze doornen activeren bloedplaatjes die bloedstolling veroorzaken, kort daarna gevolgd door een immuunreactie die de geïnfecteerde cellen vernietigt, waardoor het vaatstelsel wordt verzwakt en de voorraad dodelijke lymfocyten wordt afgetapt. Op deze manier lanceert het vaccin een dubbele aanval op de kritieke infrastructuur van het lichaam, waardoor wijdverspreide weefselschade ontstaat in de bloedsomloop en het immuunsysteem minder goed in staat is om toekomstige infecties af te weren.

Als je denkt dat je lang en gelukkig kunt zijn zonder een functionerende bloedsomloop, dan doet dit er allemaal niet toe. Maar als u slim genoeg bent om te beseffen dat een ravage aanrichten in uw bloedvatenstelsel de snelste weg naar het kerkhof is, dan zult u waarschijnlijk begrijpen dat het injecteren van deze “gif-dood-injecties” een bijzonder slecht idee is.

Trouwens, het is wel erg ver gezocht om deze hybride injecties, “vaccins” te noemen. Ze hebben net zoveel gemeen met een traditioneel vaccin als een python met een koffietafel. Niets. De naam “vaccin” is gekozen om het vertrouwen van het publiek te versterken, dat is alles. Het is onderdeel van een marketing strategie. Er is geen echte overeenkomst. De meerderheid van de mensen vertrouwt vaccins en ziet ze als een lichtend voorbeeld van medische prestatie. De farmaceutische bedrijven wilden dat vertrouwen aanboren en het voor hun eigen doeleinden gebruiken. Daarom noemden ze het een “vaccin” in plaats van “gentherapie”, wat nauwkeuriger beschrijft wat het doet. Maar zoals we al zeiden, het is gewoon een marketing strategie.

Heb je je ooit afgevraagd hoe de farmaceutische bedrijven in staat waren om hun eigen-individuele vaccins slechts weken na elkaar op de markt te brengen? Dat is een behoorlijk goede truc, vindt u niet; vooral omdat de ontwikkeling van een vaccin normaal gesproken 10 tot 15 jaar duurt. Hoe denkt u dat ze dat voor elkaar hebben gekregen? Hier is een uittreksel van een artikel dat wat achtergrondinformatie geeft over het onderwerp:

“Het virus achter de uitbraak die begon in Wuhan, China, werd op 7 januari geïdentificeerd. Minder dan een week later – op 13 januari – hadden onderzoekers van Moderna en de NIH een voorgestelde volgorde voor een mRNA-vaccin tegen het virus, en, zoals het bedrijf in overheidsdocumenten schreef, “mobiliseerden we ons in de richting van klinische productie”. Op 24 februari verscheepte het team flesjes van een fabriek in Norwood, Massachusetts, naar het National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Bethesda, Md. voor een geplande klinische proef om de veiligheid te testen”.  (“Researchers rush to test coronavirus vaccine in people without knowing how well it works in animals”, Stat)

Heb je dat? “Het virus brak uit in Wuhan…op 7 januari”, en minder dan een week later had Moderna een voorgestelde volgorde voor een mRNA-vaccin ertegen???

Echt? Is dat hetzelfde Moderna dat al meer dan tien jaar met mRNA speelt, maar er nooit in slaagde een vaccin op de markt te brengen?

Ja, hetzelfde bedrijf. Hier is meer:

“En op 24 februari, verscheepte het team flesjes vanuit een fabriek in Norwood, Mass?”

Wow! Weer een Covid wonder! Je krijgt bijna een whiplash als je ziet hoe deze bedrijven hun wondermiddelen in een recordtempo produceren.

Bedenk dat er een grote kans is dat het virus door de mens is gemaakt (met andere woorden, het is een biowapen) en dat de mensen die betrokken zijn bij de financiering en creatie van dat biowapen ook nauw verbonden zijn met de grote medicijnfabrikanten die in recordtijd het tegengif hebben geproduceerd dat al tientallen miljarden dollars winst heeft opgeleverd voor een medicijn waarvoor geen betrouwbare dierproeven zijn gedaan, geen veiligheidsgegevens voor de lange termijn zijn verstrekt en geen formele goedkeuring van de regelgevende instanties is verkregen.

Dus ik vraag het u nog een keer: klinkt dat allemaal niet een beetje verdacht?

Is het echt zo moeilijk om hier de contouren van een politieke agenda in te zien? Tenslotte, werken de farmaceutische bedrijven niet samen met de regelgevende instanties die samenwerken met de volksgezondheidsfunctionarissen die samenwerken met de media die samenwerken met de corrupte politici die samenwerken met de Intel bureaus die samenwerken met de bemoeizuchtige globalistische miljardairs die samenwerken met de grote private investeringsmaatschappijen die de hele operatie overzien en aan de juiste touwtjes trekken wanneer dat nodig is?

Daar lijkt het wel op.

En, hebben de tektonische sociale veranderingen die we het afgelopen jaar hebben gezien niet meer te maken met een bredere verschroeide-aarde campagne die door de “parasiet klasse” tegen de rest van de mensheid is gelanceerd dan met een tamelijk mild virus dat voornamelijk oude en zwakke mensen met meerdere onderliggende gezondheidsaandoeningen doodt?

  Dokters sturen kennisgevingen van aansprakelijkheid voor schade en overlijden door vaccins naar EMA en alle leden van het Europees Parlement

Juist, alweer. In feite hebben velen de barsten in de pandemische kunstgreep vanaf het allereerste begin opgemerkt, net zoals velen erop hebben gewezen dat het virus-gedachtegoed slechts het masker is waarachter de parasieten hun wereldwijde herstructureringsproject blijven uitvoeren. Kortom, het gaat allemaal om politiek; bare-knuckle, take-no-prisoners NWO politiek.

Antwoord- U hebt een aantal vragen gesteld over de dierproeven, maar geen over de biodistributie- en farmacokinetiekstudies die tegelijkertijd werden gedaan. Waarom is dat? (Opmerking – Farmacokinetiek; “de tak van de farmacologie die zich bezighoudt met de beweging van geneesmiddelen in het lichaam.”)

Vraag- Ik wist niet dat die er waren. Heeft de media er over bericht?

Antwoord- Nee, dat hebben ze niet. Ze hebben ze volledig genegeerd, ook al zijn ze geproduceerd door Pfizer en geven ze essentiële informatie over waar de stof in het vaccin in het lichaam terechtkomt, in welke hoeveelheden, en hoe lang. Door te weten hoe het geneesmiddel wordt gedistribueerd, is het mogelijk om gefundeerde veronderstellingen te maken over het effect ervan op de organen en ander weefsel. Met andere woorden, deze studies zijn van onschatbare waarde. De Doctors for Covid Ethics hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de studies en een rapport geschreven met de titel “The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity”. Hier volgen een paar fragmenten die de gevaren van de vaccins helpen illustreren:

“Zoals bij elk geneesmiddel is een belangrijke overweging voor de toxiciteit van de COVID mRNA vaccins waar zij precies in het lichaam terechtkomen, en hoe lang zij daar zullen blijven. Dergelijke vragen, die het onderwerp vormen van de farmacokinetiek, worden gewoonlijk grondig onderzocht tijdens de ontwikkeling van geneesmiddelen. De eerste studies naar de farmacokinetiek en ook naar de toxiciteit worden uitgevoerd bij dieren… dit document heeft nogal verstrekkende gevolgen: het toont aan dat Pfizer – en ook de autoriteiten die op de hoogte waren van deze gegevens – de ernstige risico’s van bijwerkingen na vaccinatie al vóór het begin van de klinische proeven moeten hebben onderkend. Desondanks hebben Pfizer’s eigen klinische tests geen toezicht gehouden op de klinische risico’s die duidelijk uit deze gegevens naar voren kwamen, en hebben de regelgevende instanties verzuimd om de juiste normen voor toezicht te handhaven. Dit dubbele falen heeft de grootste schade toegebracht aan het publiek…

Wat voorspellen de diergegevens van Pfizer voor biologische effecten bij mensen?

 • Snel verschijnen van spike-eiwit in de circulatie.
 • Toxiciteit voor organen met verwachte hoge opnamesnelheden, in het bijzonder placenta en
  zogende borstklieren
 • Penetratie van sommige organen kan hoger zijn met het echte vaccin dan met dit
  luciferase-model…De snelle opname van het modelvaccin in de circulatie betekent dat we moeten verwachten dat het spike-eiwit tot expressie komt in de circulatie, met name door endotheelcellen. (Endotheel- de dunne laag cellen die de bloedvaten bekleedt) We hebben eerder gezien dat dit zal leiden tot activering van de bloedstolling door directe activering van bloedplaatjes en ook, wat waarschijnlijk nog belangrijker is, door immuunaanvallen op de endotheelcellen…

Samenvatting

De diergegevens van Pfizer voorspelden duidelijk de volgende risico’s en gevaren:

 • bloedstolling kort na vaccinatie, mogelijk leidend tot hartaanvallen, beroertes, en veneuze trombose
 • ernstige schade aan de vrouwelijke vruchtbaarheid
 • ernstige schade voor zuigelingen die borstvoeding krijgen
 • cumulatieve toxiciteit na meerdere injecties

Met uitzondering van de vruchtbaarheid van de vrouw, die eenvoudigweg niet kan worden geëvalueerd in de korte periode waarin de vaccins in gebruik zijn, zijn alle bovengenoemde risico’s sinds de uitrol van de vaccins bewezen – ze komen allemaal naar voren in de rapporten aan de verschillende registers van ongewenste bijwerkingen. Deze registers bevatten ook een zeer aanzienlijk aantal meldingen van abortussen en doodgeboorten kort na de vaccinatie, die aanleiding hadden moeten zijn voor dringend onderzoek.

Bijzonder zorgwekkend is de zeer trage eliminatie van de giftige cationische lipiden. Bij personen die herhaaldelijk worden geïnjecteerd met mRNA-vaccins die deze lipiden bevatten… zou dit leiden tot cumulatieve toxiciteit. Er is een reële mogelijkheid dat cationische lipiden zich ophopen in de eierstokken. Het daaruit voortvloeiende ernstige risico voor de vruchtbaarheid van de vrouw vereist de meest dringende aandacht van het publiek en van de gezondheidsautoriteiten.

Aangezien de zogenaamde klinische proeven met zoveel nalatigheid zijn uitgevoerd, vinden de echte proeven nu pas plaats – op grote schaal en met verwoestende resultaten. … Het is de hoogste tijd om dit mislukte experiment af te blazen. Doorgaan met of zelfs verplicht stellen van het gebruik van dit giftige vaccin, en de blijkbaar op handen zijnde verlening van volledige goedkeuring ervoor, zijn misdaden tegen de mensheid.”  (“The Pfizer mRNA vaccine: pharmacokinetics and toxicity”, The Doctors for Covid Ethics)

Vindt u niet dat mensen het recht hebben om te weten wat de regering in hun lichaam wil injecteren? Denkt u niet dat ze het recht hebben om te weten wat het effect zal zijn op hun immuunsysteem, hun vitale organen en hun algemene gezondheid? Denkt u niet dat zij het recht hebben om zelf te beslissen welke medicijnen zij zullen nemen en welke zij zullen weigeren te nemen?

Iemand dwingen een medicijn te nemen dat hij niet wil, is niet alleen verkeerd. Het is onAmerikaans. Dat is waarom mensen vaccinmandaten uit principe zouden moeten verwerpen. Ze zijn een aanval op de persoonlijke vrijheid, de basis van ons grondwettelijk systeem. Het is een principe waard om voor te sterven.

Wat de massale vaccinatiecampagne betreft, dit is het meest maniakaal-genocidale project dat ooit door de mens is verzonnen. De hoeveelheid lijden en dood die ons te wachten staat omdat we vertrouwen hebben in mensen wier beleid duidelijk is gevormd door hun onvervalste haat tegen de mensheid, is gewoonweg niet te berekenen. Zoals de Duitse microbioloog Dr. Sucharit Bhakdi zei:

Uiteindelijk zullen we massale ziekte en sterfte zien onder mensen die normaal gesproken een prachtig leven voor zich zouden hebben gehad.

Het is een grote tragedie.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Zullen vaccin-gerelateerde sterfgevallen sterk toenemen deze winter?


Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelConformiteit tot het uiterste: Ouders woedend nadat leraren gezichtsmaskers op gezichten van leerlingen met tape vastplakken
Volgend artikelDr. Judy Wilyman: “Dokters zijn medeplichtig aan misdaden tegen de mensheid”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke boosheden in hoge kringen.” – Efeziërs 6:12

  Maar het komt van de hoogste plaatsen, die niet hier zijn, maar ergens daar.
  En, naar mijn mening, de verklaring dat ze ons proberen te vermoorden is waar voor sommigen, in feite voor de meeste. (Maar we zijn nooit gelijk, behalve in communoïde idealen.) Dus, als je 75 hebt, ongeveer 80 paarden, waarvan ongeveer 70 goed getraind zijn, maar met weinig vermogen en gebrek aan kracht, met ontspannen spieren; en wanneer u een nieuwe koets voorbereidt, kiest u deze 5 of 10 wilde sterke paarden voor uw paardentuig met nanotechnologie hoofdstellen; en boven de rest van de nutteloze paarden, laat je de Apocalyps los. En hoe scheidt u 5-10 nuttige paarden van de kudde? Ik hoorde ergens over een langverwachte “bewondering”…

 2. Het begon natuurlijk al met het feit dat de producenten geen verantwoordelijkheid wilden nemen over hun producten.
  En.. Onze overheden deden dat wel!!
  De overheid is tegen zijn burgers.

  • Opvallend is dat de genocide wereldwijd is. Drie presidenten die zich voorheen verzetten tegen de covid-scam zijn inmiddels toevallig (!) allemaal dood. Ik denk dus dat de elite de regeringsleiders onder druk zetten en daarbij een fors bedrag op hun bankrekening storten. Omkopen en chanteren is de werkwijze van de satanische elite. Overigens zijn multinationals eveneens in handen van de elite…

   MONOPOLY – Wie bezit de wereld?

   https://rumble.com/vn7lf5-monopoly-who-owns-the-world-must-see.html

   • Als men zoveel mogelijk mensen wil vaccineren met hun gif, ga je het effect krijgen dat de industrie niet meer naar behoren zal werken, er zullen op alle vlakken tekort komingen zijn, in China, heeft men enkele decennia het volk verboden om nog maar één kind te krijgen, uiteindelijk komt men daar nu op terug, nou, de Chinezen lopen er niet warm voor, deze zijn intussen veel ouder geworden, en zien het niet meer zitten om nog een kind op de wereld te zetten, waar zijn ze nu met hun beleid, hun dictatuur, zoals alle dictaturen, is het enkel om een paar mensen zeer rijk te maken, het volk in onmenselijke omstandigheden laten leven, alles voor de partij, ja mijn voeten, gebruik hetzelfde wat zij tegen het volk gebruiken, het is heel eenvoudig, het is natuurlijk een ander paar mouwen in de realiteit.

 3. Wow!! Citaat =
  Je hoeft alleen maar de gegevens over vaccinatieschade (VAERS) te bekijken en je zult zien dat dit de meest dodelijke medische ingreep aller tijden is, en toch blijven de volksgezondheidsdeskundigen, de media en de regering maar kraaien dat ze “veilig en effectief” zijn. Het is onzin en de farmaceutische bedrijven weten dat het onzin is en daarom wijzen ze alle aansprakelijkheid af voor de mensen die gedood zullen worden door deze “gif-dood-injecties”.

  • Lol, dit is een keigrappige site. Zelden zoveel bullshit gelezen op een korte tijd dan hier.

   Wat uw fameuze VAERS data betreft, zou je eens de disclaimer moeten lezen, want dan zou je weten dat dat niet -geverifieerde data is.
   https://vaers.hhs.gov/data.html
   VAERS is een passief meldingsysteem (Eudravigilance trouwens ook) , iedereen kan daar records toevoegen, zelf mijn hond moest hij kunnen typen. Ooit heeft er zelf iemand in de 90’s een record toegevoegd dat hij in The Incredible Hulk was veranderd na zijn griepvaccinatie. :-))
   Die record hebben ze uiteindelijk toch verwijderd.

   Ook niet verwonderlijk dat extreemrechtse foorapen en andere achterlijke wappiesmoelen de gegevens van VAERS gebruiken.

   Voor de diehard wappies hebben ze er zelf een tweede pagina bijgevoegd:
   https://vaers.hhs.gov/data/dataguide.html

   maar vooral zever blijven verzinnen, het is heerlijke lectuur voor op toilet. Bevorderd de stoelgang aanzienlijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in