Als wij deze oorlog verliezen, en voor de eerste keer vrees ik dat nu, dan zal dat niet komen door de leugens en het bedrog van de samenzweerders van miljardairs die de regeringen, de media en de beroepsgroepen beheersen, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Het zal niet komen door de censuur en de demonisering van de waarheidzeggers.

Als wij deze oorlog, de belangrijkste in onze geschiedenis, verliezen, dan komt dat door de collaborateurs, de trollen en de deugdzaaiers die gehoorzamen zonder na te denken, die zeuren en drammen over trivia en irrelevantie, en die niet begrijpen dat wij vechten voor ons leven en onze vrijheid.

En als wij deze oorlog verliezen, zal er nooit meer een oorlog zijn die het waard is gevochten te worden. Wij zullen pionnen zijn; zonder enige controle over ons leven of ons lot. Sir Klaus Schwab (door koningin Elizabeth geridderd voor diensten aan de samenzwering) pochte dat zijn Grote Reset ervoor zou zorgen dat wij “niets zullen bezitten behalve gelukkig zijn”. Ik vrees dat de collaborateurs, de trollen en de deugdsignaleerders hem niet geloven.

Ik vraag me af hoeveel van de zogenaamde journalisten die voor de BBC werken, beseffen dat de leugens die zij verspreiden, hen helpen om hen naar een wereld te leiden waarin ook zij niets zullen bezitten. Dokters, journalisten, rechters, advocaten en politici die de samenzwering steunen, zullen niet vrijgesteld worden van de bloeddorstige ambitie van de samenzweerders om de wereldbevolking met 90% te verminderen. Geen van hen zal vrijgesteld zijn van het plan van de miljardairs om alles te bezitten en ons als slaven te regeren.

Als en wanneer de Grote Reset plaatsvindt, zullen wij geen rechten hebben, geen bezittingen, geen privacy, geen vrijheid, geen keuzemogelijkheden, geen familie, geen gezondheidszorg, geen onderwijs, geen bewegingsvrijheid en geen mogelijkheid om te leven waar wij willen leven. Wij zullen zelfs geen zeggenschap hebben over ons eigen lichaam.

Als u denkt dat dat overdreven is, kijk dan naar de nieuwe wetten die worden aangenomen en kijk naar de manier waarop alles verandert.

De NHS is nog maar een schim van zichzelf, met ongelukkig personeel dat gedwongen wordt absurde regels over maskers en sociale distantie te handhaven die nooit nodig waren. Scholen gaan dicht als er een los blaadje op de speelplaats rondwaait.

Miljoenen mensen zijn gewillige collaborateurs geworden; gebroken door de onzin van recycling en week gemaakt door de betuttelende staat. Zij geloven werkelijk dat de Staat voor hen zorgt en voor hen zal zorgen.

  De cultus van veiligheid explodeert

Dit is wat zij bedoelen wanneer zij het over de Grote Reset hebben. Zij zijn niet van plan een beetje licht te sleutelen aan de randen van ons leven. Zij zijn van plan om alles wat wij doen te controleren; om ons te bezitten.

De digitale maatschappij betekent niet alleen dat u uw koffie kunt betalen zonder dat u zich om contant geld hoeft te bekommeren. Het betekent dat u alleen een koffie mag kopen als zij u dat toestaan. De digitale maatschappij betekent dat zij uw geld controleren en hoe u het uitgeeft.

Het sociale kredietsysteem dat Schwab en zijn firma’s van de Chinezen geleend hebben, betekent dat u uw recht verliest om een bus te nemen, of een huis te huren, als u in twijfel trekt wat u gezegd wordt te doen, niet het nodige respect toont voor het systeem, of materiaal leest of bekijkt dat verboden is.

Zodra de Grote Reset tot stand is gebracht, zal iedereen een universeel basisinkomen krijgen. En dat zal het zijn. Geen hoop en geen ambities.

Ik vraag me af of het personeel van de BBC beseft dat in de Nieuwe Wereldorde de absurd overbetaalde BBC-presentatoren hetzelfde inkomen zullen krijgen als parkeerwachters?

De collaborateurs, de zombies die getraind zijn om op elk bevel te springen, die braaf de regels van de lockdown hebben gehoorzaamd, de twee stappen van sociale distantie hebben gedaan, maskers hebben gedragen en prikken hebben aanvaard, moeten weten dat hoe slecht het de laatste twee jaar ook is geweest, het nog veel en veel erger zal worden als de samenzweerders de oorlog winnen. Het leven zal nooit meer teruggaan naar het `oude normaal’, tenzij wij het zo maken.

Er zijn mensen die denken dat alles wat de laatste tijd gebeurd is, gewoon pech is: de covid hoax; de krankzinnige koers naar net-nul en de gevolgen van een gefabriceerde oorlog tussen Rusland en de Oekraïne.

Dat getuigt van een jammerlijk naïef onvermogen om te begrijpen hoe de wereld nu gecontroleerd wordt.

De trollen die ver van de actie leven en werken, maar die snauwen en jammeren en uit het niets conflicten stichten, helpen de samenzweerders. Het egoïsme, de onwetendheid en het verraad van de weinigen die beweren dat ziektekiemen niet bestaan of dat vegetariërs SLECHTE mensen zijn, worden door het Economisch Wereldforum toegejuicht.

  Tucker Carlson hekelt transhumanisten die 'denken dat ze God zijn' op World Governments Summit

Degenen die denken dat ik overdrijf, zouden zich eens kunnen afvragen waarom iedereen die de waarheid over covid of de covid-prikken heeft verteld, onmiddellijk het zwijgen is opgelegd, verboden, gecensureerd, gedemoniseerd en voorgelogen.

Waarom verbiedt de BBC nu elke eerlijke, open discussie over vaccins of klimaatverandering, terwijl de wetenschap onomstotelijk bewijst dat de covid-vaccins onveilig en ondoeltreffend zijn en dat klimaatverandering niet bestaat?

Er is geen wetenschappelijk debat meer. Kranten en tijdschriften zijn corrupt en worden betaald om de waarheid te onderdrukken en te bespotten. Ik heb bewezen dat zogenaamde factcheckers bestaan om echte feiten te onderdrukken en leugens te promoten.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die opzettelijk door de samenzweerders is ontketend, had duidelijk moeten maken dat onze regeringen ons de oorlog verklaard hebben – het is de oorlog om alle oorlogen te beëindigen.

De als wapens gekozen sancties bewijzen dat de samenzweerders vastbesloten zijn een oorlog te voeren die hen in staat zal stellen alles wat wij doen te controleren.

Onze regeringen, die doen wat hun door de samenzweerders van de miljardairs wordt opgedragen, hebben opzettelijk een wereld geschapen waarin er enorme brandstof- en voedseltekorten zullen zijn (met onvermijdelijk strenge rantsoenering van voedsel en brandstof), snel stijgende prijzen en instortende economieën. Honderden miljoenen zullen in Afrika van honger omkomen.

De regeringen zijn er niet op uit om Rusland te onderdrukken, te intimideren of te straffen. Zij bestrijden ons.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid verklaart openlijk dat samenzweringstheoretici en iedereen die vraagtekens zet bij de covidonzin, “extremisten” zijn. In Ierland heeft de regering verklaard dat de staat “het recht op privé-eigendom zal afbakenen wanneer dat nodig is om het algemeen welzijn te verzekeren”. Het woord “sequestration” duikt nu vaak op. In het Verenigd Koninkrijk worden onderdrukkende nieuwe wetten ingevoerd. Onwelgevallige waarheden zijn gevaarlijk, zeggen de politici en de media, en degenen die ze verspreiden moeten onderdrukt worden.

Als de samenzweerders deze oorlog winnen, zullen wij geen geschiedenis meer hebben, geen cultuur, geen sport, geen amusement, geen gezondheidszorg, geen gezinsleven, geen privacy, geen zelfrespect, geen waardigheid, geen hartstocht en geen mogelijkheid om van een gevoel van verwezenlijking te genieten.

U zult alleen reizen wanneer en waar u mag reizen. U zult geen auto bezitten, dus u zult afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Maar u zult alleen van het openbaar vervoer gebruik mogen maken als en wanneer u daarvoor toestemming krijgt.

Denkt u werkelijk dat het toeval is dat standbeelden worden afgebroken, dat de cancel-cultuur geen debatten toestaat, dat kinderen hun geslacht mogen kiezen, dat vrouwen uit de sport worden verdrongen en dat er zo snel beperkende nieuwe wetten worden ingevoerd dat wij niet meer kunnen bijhouden wat mag en wat niet mag?

  Wat een keuze: Een tirannieke wereldregering of een nucleaire oorlog

Na de Grote Reset zal de wet heel eenvoudig zijn: wij zullen alleen die dingen mogen doen die wij van hen mogen doen.

Als u denkt dat ik overdrijf, dan leeft u, vrees ik, in een wereld die even onwerkelijk is als Charlie’s chocoladefabriek.

Alles waar ik twee jaar lang voor gewaarschuwd heb, is uitgekomen. De berichten “niet reanimeren” worden gebruikt om bejaarden, zieken en gehandicapten te doden. De nutteloze PCR-tests kunnen gebruikt worden om DNA-monsters te nemen (die dan aan commerciële bedrijven verkocht worden) of om inentingen te geven.

Wanneer de samenzweerders zeggen: “U zult niets bezitten en gelukkig zijn”, dan is dat wat zij bedoelen. Volgend jaar rond deze tijd zult u in “China” wonen.

En vergeet niet dat de samenzweerders er geen geheim van gemaakt hebben dat zij vinden dat de wereld enorm overbevolkt is – en dat zij van plan zijn de wereldbevolking te verminderen door 90% van de wereldbevolking te verwijderen.

Denkt u dat u waarschijnlijk tot de uitverkorenen zult behoren?

Als u in een vrije wereld wilt leven, waar u uw eigen beslissingen en uw eigen keuzes kunt maken, dan moet u al uw energie steken in het bestrijden van de samenzweerders.

Betaal zo vaak als u kunt met contant geld. Download geen apps. Doe niet aan online bankieren. Vertrouw niets van wat gezegd wordt door iemand die door een regering betaald wordt. Vertrouw niets van wat u ziet, hoort of leest in de mainstream media.

Onthoud: wij leven in een wereld waarin onze regeringen ons de oorlog verklaard hebben. Wij moeten voortdurend op onze hoede en achterdochtig blijven. Telkens wanneer er iets ergs gebeurt, vraagt u zich af: “Wat is de meest sinistere reden hiervoor?” en “Wat moet ik doen om mezelf te beschermen?

Eeuwige paranoia is nu de prijs van de vrijheid.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De weg naar totalitarisme – “Waarom we ze niet langer vertrouwen, en waarom we ze beschouwen als lafaards en collaborateurs, of erger”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe Oekraïense president geeft toe dat hij militair het onderspit delft tegen Rusland, en niemand neemt er notitie van
Volgend artikelAnatomie van de EU “gascrisis”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

43 REACTIES

 1. Allemaal helemaal waar. Maar we moeten stoppen met de uitspraak je zult niets bezitten en toch gelukkig zijn aan Klaus toe te schrijven. Het was een citaat van een of andere wef puppet die gevraagd werd door het wef hoe zij de toekomst voor zich zag. Natuurlijk weet ik dat Klaus hier ook achter staat maar het is voor factcheckers en ander gespuis op deze manier heel makkelijk om te zeggen dat Klaus dit nooit heeft gezegd. Dan hebben ze namelijk nog gelijk ook en euh dat wil ik niet.

 2. “Er zijn mensen die denken dat alles wat de laatste tijd gebeurd is, gewoon pech is: de covid hoax; de krankzinnige koers naar net-nul en de gevolgen van een gefabriceerde oorlog tussen Rusland en de Oekraïne”

  Begin steeds meer warme sympathie te voelen voor Dr. Vernon Coleman, nergens zulke scherpe analyses gelezen of hij zou ook een Deep State agent kunnen zijn die desinformatie verspreidt.

  • Dat is de ellende, je kunt niets en niemand meer geloven. Zelfs deze website kan van de verkeerde kant zijn. De mensen die reageren kunnen ook de vijand zijn die verwarring zaait.
   Het enige wat je kunt doen is
   jezelf blijven en je niet laten omkopen met wat dan ook. Niets van anderen verwachten. Stabiel blijven in wat je bent en denkt. Je niet uit laten lokken door anderen die jou over de lijn willen trekken. Kortom jezelf zijn die je altijd al was. Voordat onze maniakale leiders de samenleving probeerden te splijten voor hun eigen gewin.
   Ooit zullen ze erom hangen.

   • Weet ik Ineke.👍

    “Zelfs deze website kan van de verkeerde kant zijn”

    Denk het niet, er zijn weinig sites die zó goed lastig geschreven buitenlandse artikelen kunnen vertalen en op een goede manier gepresenteerd worden, echter als het nep nieuws zou zijn dan is de brenger van het nieuws niet schuldig. Rommel rommelt door en geeft geen fuck wat anderen ervan vinden, ga er maar aanstaan elke dag in dag uit nieuws brengen, veredeld ouwe kranten en liefdewerk.

    • Robin de Ruiter heeft in zijn boek aangegeven wie allemaal al de woorden “New world order” publiekelijk hebben gebruikt en hoe de “families” in elkaar steken. Dat gaat heel ver terug. Veel langer dan de laatste 10-15 jaar en ook langer dan WW II. Boek is overigens in Frankrijk verboden. Kwam te dicht bij de waarheid zeker door de namen van Franse presidenten die daarin worden genoemd als meewerkende puppets.

     • Tussen 1962 en 1968 werd president Charles de Gaulle (1890 – 1970) nauwlettend in de gaten gehouden door premier & Rothschild-knecht Georges Pompidou (1911 – 1974). Tussen 1969 en 1974 hadden de Rothschilds hun eigen puppet in het Élysée: Pompidou.

      • Macron (inmiddels al wel behoorlijk bekend wiens woord hij spreekt) en ook Sarkozy worden daar genoemd.
       Maar Ron, je verbaast me telkens met nieuwe (oude) kennis.
       Geschiedenis nooit mijn vak geweest, nooit interessant gevonden net als politiek. Tot deze tijd, nu een inhaalslag waarin duidelijk wordt dat het dus de “politiek” is (althans een klein deel) die de geschiedenis schrijft/maakt. Nooit te oud om te leren :-).
       Wat een zooi toch.

  • Juist de conferentie van Jalta kwamen de winnaars bijeen en werd Europa in hapklare brokken verdeeld, Europa werd een wingewest/protectoraat van de Verenigde Staten, sindsdien is het stapje voor stapje, langzaam bijna onherkenbaar slechter geworden.

   Er werd de bevolkingen worsten voorgehouden met de prachtige vergezichten van een groot Europa dat op deze wijze elke oorlog in Europa zou uitsluiten, wat dacht u van de €uro men hoefde niet meer te wisselen om op vakantie te gaan, simpel volk zijn “wij” met zijn allen.

 3. Is coleman nu angstzaaier geworden, of een ziener, is hij een te logisch, rationaliseerder
  geworden die gern andere uitweg ziet dan een dystopische weg der wakkerwordende mensheid.
  Is dit al een toegeven aan wat de elite etc. wil?
  Een grote hoeveelheid Licht uit uit zijn hart zou ons allen goed doen!!
  Welke wereld wil jij dan behalve die Coleman
  voorziet met zijn; “”wat als wij chinezen worden”? Het Licht is er!
  De aandrijvers die buitenaards en duister zijn zijn, zijn al verslagen.!
  Het zijn de vazallen, de regeringen die nu eigenhandig zijn gaan denken dat ze zonder hun duistere leiders, tirannen dus, zomaar verder kunnen met hun in hun hersenen gespoelde plan?
  Zorg er voor dat jij Licht in de wereld brengt geachte lezer. Ipv nog meer dystopische gedachten aan te hangen ! Of beroordelend te zijn.
  Schrijf hier neer welke wereld jij persoonlijk zou willen . Hoe die er uit moet zien volgens jou.
  Welke rol jij daarin wil spelen.
  Hoe vrij je zou willen zijn.
  Dat moet nu gebeuren, de wereld te verheffen naar een Lichtere plaats.

  • Frans, je bent blind in de New Age trap gevallen. Probeer weer een beetje tot de werkelijkheid te komen. Magie bestaat niet. Je zult eigenhandig moeten meehelpen in deze oorlog. Helden of redders komen niet, spoken bestaan niet. Wij zelf moeten het klusje klaren. Als je een beweging ziet die als basis heeft “passief” zijn, zoals New Age die in mediteren of hocuspocus dingen die je zal komen redden, of QAnon die denken dat Trump de verlosser is, of gelovigen die denken dat Jesus je komt redden, al die bewegingen zijn hetzelfde: doe niets en wacht op hulp. Da’s lekker makkelijk voor de vijand. Mijn advies is: doe ALLES wat je kunt, wacht niet, niemand komt je redden.

  • Ik snap wat je bedoelt, het was ook mijn eerste reactie: we moeten nu de toekomst voor ons zien en deze neerzetten. Dat is geen new age gezever, dat is simpelweg wat mensen kunnen en waarom we onderdrukt moeten worden: wij kunnen elke toekomst maken, dus ook een rot toekomst die nodig is om mensen te blijven onderdrukken. Hiervoor zijn negatieve gevoelens nodig, want daardoor blijf je klein.

   Verder heeft Dr. Vernon Coleman natuurlijk wel gelijk, maar het helpt op dit moment niet om méér negatieve gedachten de wereld in te helpen. Het is nu heel belangrijk zelfstandig te blijven in je gevoel. Vastzitten in woede, angst of depressiviteit is precies wat de cabal nodig heeft.

   Je mag dat natuurlijk onzin of zweverig vinden, maar de waarheid heeft geen tegenargument. Je zult het vanzelf zien wanneer we niet meer onderdrukt en getraumatiseerd worden.

   • Vernon Coleman is een zeeeer wijs man en is al jaren waarheid aan het verkondigen. Helaas dat waarheid ook negatief kan zijn, noem het realiteit!

 4. Jup, The Hunger Games staan voor de deur…. Beetje mixen met 1984 en Brave New World en je ziet al jaren wat eraan zit te komen.

 5. Inderdaad degene die nu meewerken zijn zelf later aan de beurt , ja maar , ik heb jullie toch geholpen ,,,,,, dat is waar verrader van je,, familie ,, kennissen etcetera ,,,, en nu ga jij eraan verrader . We kunnen jou toch niet vertrouwen , verrader .

 6. Best grappig; “Betaal zo vaak als u kunt met contant geld. Download geen apps. ”
  Probleem voor hem (en ons) is dat je binnenkort zonder die -apps- echt niet meer in leven kan blijven!
  Zelfs zonder vaccins kan je niet meer aan je geld…
  Dat willen ze al meer dan >100 jaren maar de technologie ontbrak.
  Meer dan >5000 mensen testen nu vrijwillig de programmatie van dat digitaal geld en daarna is het de beurt aan ons. De dommeriken zullen nu argumenteren dat ze wel cashgeld zullen gebruiken, haha.
  Die ATM of geldautomaten moeten stilaan van het straatbeeld verdwijnen. What did you expect?
  En winkels werken dan alleen nog met je QR-code…

   • Dat gebeurt wel onbewust… ik ken persoonlijk geen mensen die geen smartphone hebben, die downloaden onzinnige (niet gratis spionage) apps, steeds op zoek naar nieuwe updates. Gebruiken massaal die – The cloud – om hun documenten, foto’s en video’s te deponeren want denken is volledig gratis.
    Willen allemaal snelle internetverbinding… en gebruiken Facebook, Whatapp, enz.
    Kopen allerlei spullen die aangesloten zijn op het internet. Zelfs een elektrische fiets moet je tegenwoordig zoals een wagen met speciale software gaan programmeren. Binnenkort kan je niks meer zelf herstellen en moet je alles huren, kan je ook niks meer kopen…
    We beseffen niet eens dat we transhumanisten zijn… (ook wanneer we onder de scanner liggen).

    • Niet wij, maar zij beslissen dus wanneer we ons moeten aanpassen.
     Wij kunnen alleen nog blij zijn dat we nog even mogen ademen.
     Verzet kan de oplossing zijn maar 1,75 % van de Nederlanders gaan de boeren echt helpen, haha.

 7. Uitermate vreemd dat dr. Vernon Coleman en alle reaguurders hier bij Frontnieuws het NOOIT hebben over de vrijmetselaars die wij allemaal kennen bij naam terwijl ze héél geheim zijn. Gezamenlijk maken deze vrijmetselaars in Nederland de dienst uit. Ze zitten in het leger, in alle besturen van de dorpen, steden, provincies, regering en internationale verbanden zoals WEF, VN, WHO, BISbank, en houden zich voornamelijk bezig met kindermisbruik (Huig Plug en Mischa Kat) Hier in Nederland heb je de baas van de sekte Marc Rutte en een hele serie burgemeesters zoals Valsema en de wethouders en gemeentesecretarissen. Iedereen kan in zijn dorp of stad wel een paar vrijmetselaars noemen omdat je ze gewoon gemakkelijk herkent. Alle bezoekers van de WEF confenties, G7, G20, maar ook lokale plaatselijke woningstichtingen en huurdersnetwerken worden gerund door vrijmetselaars. Omdat te bewijzen hoef je helemaal niet te gaan posten bij loges (er zijn er misschien wel 20 in Amsterdam), je moet gewoon een beetje nadenken: het zijn zonder uitzondering types (vrouwelijk of mannelijk) met een beperking, zij missen namelijk een geweten en moreel besef. Hier in Amsterdam zitten ze in alle woningstichtingen zoals bijvoorbeeld de woningstichting Stadgenoot die nb een vrijmetselaarssymbool in het logo heeft verwerkt. Die vrijmetselaars hebben officiële functies maar ook informele contacten, ze bellen elkaar of sturen elkaar Sms’jes (Ruttes Nokia met een beperkt actief geheugen) en ontmoeten elkaar bij de Rotary of wekelijks in de loge op een geheime locatie. Dr. Vernon Coleman zou ons moeten instrueren de vrijmetselaars in de buurt, stad of dorp te onderzoeken, het kan ook je huisarts zijn of je notaris of de wethouder. Simpel observeren of vragen stellen kan je al een eindje op weg helpen. Probeer alles zo veel mogelijk te registreren en misschien kunnen we in Frontnieuws de stand bijhouden. Er is vast wel een goede boekhouder die een landelijke database vrijmetselarij kan maken die op ontelbare plaatsen moet worden opgeslagen. Ik denk dat iedereen wel een vrijmetselaar kent of weet. Het kan familie zijn of een kennis of een politieagent. Ik ben zelf door de vrijmetselarij volgens de rechtbank onrechtmatig uit mijn woning gezet en woon nu semi op straat en logeer bij vrienden. Er wonen namelijk ongeveer 10 vrijmetselaars of meer in het ex-kraakpand Tetterode waar ik 30 jaar woon. Veel aangekochte kraakpanden zijn geïnfiltreerd door de vrijmetselarij die over het algemeen stelen uit de kas. Ik noem het meinedige dieven omdat ze overal inwettig in besturen zitten. Omdat de gemeente Amsterdam en de rechtbank bestuurd worden door de vrijmetselarij heeft de gemeente na 2 1/2 jaar en het vonnis van de rechtbank nog steeds mijn woning niet teruggegeven, terwijl ze dat gemakkelijk kunnen doen vanuit de loge die een stringente piramidestructuur kent. De redactie van Frontnieuws is volledig op de hoogte. Ik denk dat het oprollen en verbieden van de vrijmetselarij de enige weg is die wij kunnen bewandelen, niet alleen dat ik mijn woning terugkrijg maar ook voor het stoppen van injecties tegen een door Louis Pasteur in de 19e eeuw verzonnen “virus” en het beëindigen van de uitgelokte oorlog tegen Rusland. Het bestuur door de in 1735 verboden vrijmetselarij leidt naar de ondergang van Europa en wat mij persoonlijk betreft blokkeren zij de toekomst voor mijn dochters en ook voor mijzelf. Het verbod op de vrijmetselarij moet je enige doel zijn.
  Sorry voor het lange verhaal en evt. herhalingen.
  Hans de Jonge

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in