Er is veel verbijstering onder intelligente artsen en wetenschappers over waarom zoveel artsen hun mond hielden over de leugens die werden verteld toen de covid-19-hoax en de neppandemie zich ontvouwden.

Waarom zwegen zoveel artsen over het covid-19-vaccin en bleven ze een product voorschrijven dat nauwkeurig is omschreven als het gevaarlijkste en schadelijkste farmaceutische product dat ooit op de markt is gebracht? Het covid-19 vaccin deed niet wat het establishment beloofde dat het zou doen, maar tegelijkertijd veroorzaakte het ontelbare duizenden doden en ernstig gewonden onder de patiënten die werden geïnjecteerd, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Er zijn twee verklaringen voor het feit dat zoveel artsen het bewijs negeerden en deden wat hun werd opgedragen door oneerlijke adviseurs binnen de medische wereld en gekochte en betaalde journalisten en beroemdheden.

De eerste verklaring is dat artsen overal ter wereld buitengewoon goed betaald werden om de covid-19 injecties te geven. Ziekenhuizen kregen steekpenningen (bestempeld als bonussen) die afhankelijk waren van het aantal patiënten dat zij injecteerden. Artsen werden afgekocht, en ontmoedigd om te veel vragen te stellen, door veel meer betaald te krijgen dan de normale vergoedingen voor het geven van vaccinaties. Deze artsen zullen te zijner tijd voor de rechter verschijnen, waar zij zich niet zullen kunnen verdedigen. Zeggen dat ze zich onprofessioneel en hebzuchtig hebben gedragen, is een enorme understatement.

De tweede verklaring is dat artsen te bang waren om zich uit te spreken tegen het medisch establishment, omdat ze zagen wat er was gebeurd met collega’s die hun mening durfden te delen met hun collega’s en het grote publiek en van wie de officiële autoriteiten hun vergunning hadden ingetrokken en die bovendien door de media werden belasterd.

De waarheid, die de afgelopen drie jaar zo goed verborgen werd gehouden, is dat het medisch establishment, zoals al decennia lang, werd gecontroleerd door de farmaceutische industrie en in plaats van naar de feiten te kijken, deden vergunningverlenende instanties over de hele wereld alleen maar wat hun werd opgedragen. Talloze artsen verloren hun vergunning en hun broodwinning, omdat ze het aandurfden de waarheid te zeggen. De meerderheid van de artsen, die zagen wat er gebeurde met degenen die zich uitspraken, zwegen en verraadden hun patiënten, zichzelf en hun beroep. Die lafbekken zouden zich moeten schamen.

In dit korte artikel wil ik de waarheid over dit grote verraad uiteenzetten.

Ik zal mijn uitleg illustreren met een specifieke verwijzing naar wat er gebeurde in het Verenigd Koninkrijk, waar artsen een vergunning krijgen van de General Medical Council, een organisatie die, in theorie althans, een liefdadigheidsinstelling is, maar die enkele van de slechtste eigenschappen blijkt te hebben van een semi-overheidsinstelling, een overheidsdienst en een uitvoerder van de geneesmiddelenindustrie. Ik denk dat farmaceutische bedrijven regeringen controleren, ze controleren de medische wereld en het lijkt erop dat ze ook de Britse autoriteit voor medische vergunningen – de General Medical Council – controleren.

Vijftig jaar geleden was de General Medical Council berucht omdat hij de zondagskranten regelmatig voorzag van een dieet van schandalen en vunzigheid. De GMC was gespecialiseerd in het royeren van artsen die drugs misbruikten of seks hadden met hun patiënten. Af en toe namen ze artsen onder vuur die beschuldigd konden worden van reclame.

Ik moet hierbij vermelden dat ik in de jaren zeventig de aandacht van het GMC trok doordat ik een serie romans schreef onder een pseudoniem. Naar aanleiding van een klacht van een farmaceutisch bedrijf schreef het GMC mij aan en werd ik bedreigd met schrapping van mijn naam uit het medisch register. Aangezien ik op dat moment een NHS-arts was zonder privé-patiënten en de romans waren geschreven onder een pseudoniem dat een vrij goed bewaard geheim was (zo niet, blijkbaar, voor het GMC) viel de zaak tegen mij vrij snel uiteen. Dit weerhield het GMC er echter niet van mij bij andere gelegenheden aan te vallen, toen zij klachten ontvingen van farmaceutische bedrijven die bezwaar maakten tegen mijn meer academische boeken (zoals The Medicine Men – gepubliceerd in 1975) waarin ik de nauwe banden tussen de farmaceutische industrie en het medisch establishment had blootgelegd.

Meer recentelijk is het GMC berucht geworden door zijn buitengewoon eenzijdige verdediging van de overdreven covid-pandemie en het zinloze maar enorm gevaarlijke covid-vaccin.

Toen de neppandemie in februari en maart 2020 voor het eerst met enthousiasme werd gepromoot, heb ik de covid-angst onmiddellijk een hoax genoemd. De beschikbare cijfers bewezen zonder enige twijfel dat het gevaar van wat duidelijk niet meer was dan een omgedoopte jaarlijkse griep enorm was overdreven door mensen die een slechte staat van dienst hadden in het beoordelen van de relevante cijfers. In het Verenigd Koninkrijk waren de eigen officiële adviseurs van de regering het met mij eens en wezen de covid-19-infectie af als niet gevaarlijker dan de jaarlijkse griep. Hun deskundig advies lijkt te zijn genegeerd ten gunste van het advies van een wiskundige met een verschrikkelijke staat van dienst.

  “Zal ik ooit nog gitaar spelen na de Corona prik?” vraagt Eric Clapton zich af in een interview

Ik schrijf al sinds de jaren zestig over geneesmiddelenbedrijven en medisch bedrog en ik kan medische fraude op een kilometer afstand herkennen. Natuurlijk waren de samenzweerders achter het overdreven risico (en ik gebruik het woord samenzweerders met opzet) niet blij met mijn beschrijving van het covid-angst zaaien als een hoax (een video die ik maakte werd binnen enkele dagen door vele miljoenen gezien) en ik werd snel gedemoniseerd en er werd over mij gelogen in de media. De GMC kon mij mijn vergunning niet afnemen omdat hun eigen administratieve regels betekenden dat ik, zoals bij veel artsen, mijn vergunning moest opgeven toen ik met pensioen ging. Maar jongere artsen, die nog steeds in de praktijk werken, zouden de volledige toorn van de door geneesmiddelenbedrijven gecontroleerde medische wereld voelen.

Neem bijvoorbeeld het geval van Dr. Mohammad Adil, die tot drie jaar geleden een gerespecteerd chirurg was in de NHS. Drie jaar geleden bekritiseerde Dr. Adil de lijn van de regering inzake covid, waarop het GMC reageerde door hem zijn licentie te ontnemen – wat betekende dat hij niet langer als chirurg of als arts kon werken.

Vandaag, na drie jaar werkloosheid, heeft Dr Adil nog steeds zijn vergunning niet. De kosten voor hem zijn buitengewoon hoog. En we mogen de kosten voor de NHS niet vergeten. Als we bedenken dat hij in die drie jaar 1.000 operaties per jaar had kunnen uitvoeren – geen onwaarschijnlijk aantal – dan betekent zijn driejarige verbanning dat 3.000 patiënten niet de operaties hebben gekregen die ze nodig hadden.

Ik heb bij twee eerdere gelegenheden video’s gemaakt over de situatie van Dr. Adil. Die video’s zijn nog steeds te zien op deze website en op Brand New Tube. Ook schreef ik een artikel voor mijn websites waarin ik een hoorzitting waarin zijn verzoek om herplaatsing opnieuw werd afgewezen, uitvoerig onder de loep nam. Daarvoor schreef ik een kritisch artikel voor The Spectator over het absurde revalidatieproces van het GMC (dat volgens mij minstens gedeeltelijk verantwoordelijk is voor het Britse tekort aan huisartsen) en ik heb de rol van het GMC uitvoeriger onderzocht in mijn boek Why and how doctors kill more people than cancer.

Na verschillende hoorzittingen heeft het GMC nog steeds geweigerd Dr. Adil zijn vergunning terug te geven. Dr. Adil is niet de enige. Ik weet van verschillende andere artsen in het Verenigd Koninkrijk van wie de vergunning is ingetrokken omdat ze kritiek hadden op het absurde en onverdedigbare covid-beleid.

En precies hetzelfde is over de hele wereld gebeurd, waar vergunningverlenende instanties het wetenschappelijke bewijs hebben genegeerd en artsen hebben gestraft die de waarheid met de wereld durfden te delen – meestal op social media. Het is deze onwetenschappelijke intimidatie, en de wijdverspreide publiciteit over de gevolgen, die ertoe heeft bijgedragen dat duizenden artsen die hun twijfels en angsten delen, hun mond hebben gehouden – bang dat ook zij hun vergunning en hun broodwinning zouden verliezen. Een arts zonder praktijkvergunning is even nutteloos als een veger zonder zijn borstels of een taxichauffeur zonder taxi. (Het is overigens buitengewoon dat de GMC geen enkele actie lijkt te hebben ondernomen tegen artsen die zich niet genoeg om patiënten bekommerden en zich lieten omkopen om te vaccineren met een onnodig en gevaarlijk geneesmiddel. Evenmin heeft het artsen gestraft die in staking gingen en een inflatoire loonsverhoging van 35% eisten, en hun patiënten in de steek lieten – en daarmee elke morele, ethische en professionele verplichting schonden).

Ik wil nu precies laten zien waarom de beslissing van het GMC om Dr. Adil zijn vergunning te ontzeggen altijd ongerechtvaardigd was.

Ten eerste is er de kwestie van de vrijheid van meningsuiting. Artikel 19 van het Handvest van de Verenigde Naties stelt duidelijk dat “een ieder recht heeft op vrijheid van mening en meningsuiting”. Er is geen codicil dat de rechten van artsen beperkt. De beslissing van het GMC is rechtstreeks in strijd met dit fundamentele mensenrecht. Er is aangevoerd dat artsen een speciale verantwoordelijkheid hebben vanwege hun positie en opleiding, maar dit versterkt het VN-handvest eerder dan dat het het verzwakt. Artsen hebben een speciale verantwoordelijkheid om zich uit te spreken als zij menen dat er iets mis is. En natuurlijk kun je net zo min een beetje vrije meningsuiting hebben als een vrouw een beetje zwanger kan zijn. Je hebt vrije meningsuiting of niet. Zeggen dat een arts het medisch establishment niet mag bekritiseren is even onzinnig als zeggen dat een politicus van een oppositiepartij de regering niet mag bekritiseren. De vergunningverlenende instanties die artsen hun vergunning hebben afgenomen omdat zij hun mond open deden, zijn ontegenzeggelijk in strijd met het VN-Handvest. Hoe een advocaat of een rechter kan rechtvaardigen dat een vergunningverlenende instantie iemand het recht op bescherming van het VN-Handvest ontzegt, is mij een raadsel. Artsen hebben het recht om hun mening met het publiek te delen en het publiek heeft het recht om te beslissen wie het gelooft.

  Luchthavens beginnen 'Covid-passen' te gebruiken om niet-gevaccineerde mensen uit te sluiten

Het is overigens vermeldenswaard dat vanaf het begin, in het vroege voorjaar van 2020, de artsen die de regering en de geneesmiddelenbedrijven steunen, standvastig hebben geweigerd om in het openbaar te debatteren en dat de mainstream media een volledig bevooroordeelde, onevenwichtige eenzijdige lijn hebben gevolgd in de berichtgeving over de neppandemie. De BBC, die haar eigen handvest en herhaalde claims van eerlijkheid negeert, heeft zelfs verklaard dat zij niemand zou interviewen die de waarde van vaccinatie in twijfel trekt, of ze nu “goed of fout” waren. Ik heb vaak voorstanders van vaccins uitgedaagd voor een live, nationaal publiek debat. Niemand heeft het vertrouwen of de moed gehad om de uitdaging aan te gaan.

Ten tweede heeft het GMC de veronderstelling dat de regering en het medisch establishment altijd correct en onkritisch moeten zijn. Dit is gevaarlijke onzin. Men hoeft niet ver terug te gaan in de geschiedenis om talrijke voorbeelden te vinden van momenten waarop de regering en het medisch establishment het volledig bij het verkeerde eind hadden en, als gevolg daarvan, patiënten leden totdat artsen de moed hadden om voor de waarheid uit te komen. Toen Dr. John Snow chloroform toediende aan Koningin Victoria, ontstond er tumult in de medische wereld omdat men vond dat vrouwen tijdens de bevalling geen verdoving mochten krijgen. Elektroconvulsietherapie, leucotomieën en het verwijderen van grote stukken van de darm werden allemaal goedgekeurd door het medisch establishment, maar later veroordeeld. Het was vanwege het medisch establishment dat amandelen zonder goede reden werden verwijderd. Niemand weet hoeveel kinderen daardoor zijn gestorven. Veel onnodige hartoperaties zijn uitgevoerd op patiënten vanwege slechte medische praktijken die door het medisch establishment werden bevorderd. Het was door slechte medische praktijken die door de medische wereld werden gedoogd of aangemoedigd dat miljoenen patiënten verslaafd raakten aan barbituraten en vervolgens aan benzodiazepinen. En ik vraag me af hoeveel van degenen die Dr. Adil hebben veroordeeld, weten dat veelgebruikte en eerder goedgekeurde vaccinatieprogramma’s zijn veroordeeld als waardeloos en gevaarlijk.

De geschiedenis leert dat het medisch establishment het vaker bij het verkeerde eind heeft gehad dan bij het goede eind, en als het GMC artsen verbiedt kritiek te leveren op de regering en het medisch establishment (waarvan bekend is dat zij banden hebben met de farmaceutische industrie), zal er nooit iets ten goede veranderen.

Als we iets verder teruggaan in de medische geschiedenis, komen we personen tegen zoals Dr. Semmelweiss, wiens werk aan vrouwen die op de kraamafdeling liggen, de medische praktijk heeft veranderd en duizenden, zo niet miljoenen levens heeft gered. Dr. Semmelweiss werd natuurlijk venijnig aangevallen door het medisch establishment. In mijn boek Medical Heretics staan nog veel meer voorbeelden. Misschien willen de advocaten van de General Medical Council een exemplaar lezen. Het is gemakkelijk verkrijgbaar bij Amazon.

De onmiskenbare waarheid is dat de geschiedenis laat zien dat het medisch establishment altijd de waarheid heeft onderdrukt en winstgevende leugens heeft bevorderd. Er is niets veranderd. Het medisch establishment promoot nog steeds medische procedures die niet werken, terwijl het essentiële maar ongemakkelijke waarheden onderdrukt. De fundamentele fout van het GMC is volgens mij de veronderstelling dat het trouw moet zijn aan het medisch establishment in plaats van aan het welzijn van de patiënten.

Ten derde, en dat is misschien nog belangrijker, toont het bewijsmateriaal nu duidelijk aan dat het officiële standpunt van het medisch establishment over covid-19 volledig onjuist was. Alles wat het establishment heeft gezegd en gedaan was verkeerd en gevaarlijk. De General Medical Council en iedereen die zijn beslissingen steunde leken ervan uit te gaan dat het establishment gelijk had.

Als ze goed naar het bewijsmateriaal hadden gekeken, zouden ze geweten hebben dat de eigen wetenschappelijke adviseurs van de Britse regering al in maart 2020 besloten dat covid geen grote bedreiging vormde. Ze zouden hebben geweten dat uit regeringsstatistieken blijkt dat het aantal mensen dat stierf aan covid-19 niet groter was dan het aantal dat elk jaar sterft aan griep (een ziekte die op mysterieuze en handige wijze was verdwenen). Sterker nog, het aantal sterfgevallen aan wat duidelijk een nieuwe griep was, was in 2020 en 2021 niet groter dan in sommige voorgaande jaren. Bovendien is het nu duidelijk dat het absurde beleid van lockdowns, sociale distantiëring en het dragen van maskers geen wetenschappelijke basis had, onnodig en gevaarlijk was en deels verantwoordelijk was voor de volkomen voorspelbare toename van het aantal sterfgevallen in 2022 en nog enkele jaren zal aanhouden. De PCR-test was nooit bedoeld om te worden gebruikt zoals hij was, en het is onomstotelijk bewezen dat hij niet meer waard is dan een muntstuk opgooien. Het is duidelijk dat het sluiten van scholen en bedrijven ook volkomen onnodig was en enorme, langdurige schade heeft aangericht. Erger nog, het is nu overduidelijk, en algemeen aanvaard door intelligente, goed geïnformeerde artsen en wetenschappers, dat het covid-19 vaccin nooit naar behoren is getest, nooit geschikt was voor het doel en het gevaarlijkste en dodelijkste farmaceutische product is dat ooit op de markt is gebracht. Grotendeels vanwege banden met de farmaceutische bedrijven hebben de regering en het medisch establishment het publiek en de gezondheidswerkers misleid. Al het bewijs voor deze beweringen is beschikbaar op mijn website en boeken en in meer dan 300 video’s die ik de afgelopen drie jaar heb gemaakt.

  68.000% toename van beroertes terwijl Amerikaanse gezondheidsautoriteiten in het geheim rapporten van neurologische letsels na COVID-19 vaccins bestuderen

Tot slot is er nog een andere nogal schokkende reden waarom het GMC geen uitspraken had mogen doen over Dr. Adil of andere artsen die kritiek hadden op de officiële lijn over covid-19 en het covid-19 vaccin.

Het lijkt mij opmerkelijk dat de General Medical Council zich zelf behoorlijk onbehoorlijk heeft gedragen. Zijn tuchtmaatregelen moeten nu zeker in twijfel worden getrokken.

De General Medical Council (naar mijn mening een van de twee grote vijanden van patiënten in het Verenigd Koninkrijk – de andere is de British Medical Association) heeft bijna 1.000.000 pond geïnvesteerd in fastfood- en drankbedrijven en, erger nog, heeft grote bedragen van de honoraria van artsen geïnvesteerd in geneesmiddelenbedrijven. En een van de bedrijven waarin zij aandelen had, was een van de bedrijven die een covid-19 vaccin maken.

Hoe kan het GMC het gedrag van artsen met betrekking tot covid en covid-spuiten beoordelen als het een gevestigd belang heeft in het financiële succes van vaccinfabrikanten zoals Astra Zeneca?

Het lijkt mij dat het dat niet kan.

Ik vind dat alle artsen die hun vergunning zijn kwijtgeraakt omdat ze kritiek hadden op de neppandemie en de giftige covid-prik, onmiddellijk weer in ere moeten worden hersteld, aangezien het GMC duidelijk “besmet” is.

Men zou zeker kunnen aanvoeren dat het GMC, dat geld heeft geïnvesteerd in de productie van vaccins, een gevestigd belang heeft bij de bescherming van de productie van vaccins en daarom geen artsen mag bestraffen wier acties het winstpotentieel hebben geschaad van bedrijven waarin het zijn eigen geld heeft geïnvesteerd.

Het GMC kan worden vergeleken met een rechter die iemand straft voor kritiek op een product waarin hij zelf een financieel belang heeft. Ik zou zelfs willen beweren dat het GMC, met zijn enorme leger van overbetaalde en, naar het mij voorkomt, soms arrogante pennenlikkers, zijn rol als beschermer van het publiek heeft laten varen en een handhaver van de farmaceutische industrie is geworden.

Die artsen, zoals Dr. Adil, die de wijsheid hadden om in te zien dat de regering en het medisch establishment het bij het verkeerde eind hadden, verdienen lof en geen straf.

Zij die de moed hadden om zich uit te spreken, verdienen lof en het zijn zij, niet de promotors van een “vaccin” dat niet doet wat het belooft te doen, maar dat vele doden en veel ziekte heeft veroorzaakt, die moeten worden geëerd.

In een vrije en progressieve samenleving mag kritiek op het establishment nooit onderhevig zijn aan censuur.

Mijn conclusie kan alleen maar zijn dat de General Medical Council ongeschikt is voor zijn doel en onmiddellijk moet worden gesloten. Hij is niet geschikt om hondenvergunningen af te geven, en zeker niet uitgerust om de vergunningverlening aan artsen te controleren. Hij heeft gefaald in zijn taak: het publiek beschermen, en het lijkt mij dat hij meer in het belang van de farmaceutische industrie heeft gehandeld dan in het belang van de patiënten.

Ik hoop dat de lezers dit artikel naar hun parlementslid en naar de pers sturen en vragen waarom het GMC de afgelopen drie jaar heeft mogen handelen tegen de belangen van het publiek in. Ik ben verbannen uit alle mainstream media en alle sociale media, dus plaats links naar dit artikel op Facebook, Twitter en al de rest.

Ik vermoed dat andere vergunningverlenende instanties over de hele wereld bij onderzoek zullen aantonen dat zij hun publiek op soortgelijke wijze in de steek hebben gelaten en ik hoop dat ook zij zullen worden onderzocht.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Coleman: Derde Wereldoorlog UpdateVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVaccinsceptici – De moderne martelaren
Volgend artikelOekraïne start offensief op 30 april, de sterfdag van Hitler – Newsweek
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. Deze artsen zullen te zijner tijd voor de rechter verschijnen, waar zij zich niet zullen kunnen verdedigen.
  Vergeef me als ik afvallig klink.
  Maar die moed ben ik kwijt.
  Ik geloof niet meer in betere tijden.
  Ik heb alleen nog maar het gevoel dat we verloren hebben.
  Welke stap hebben wij de laatste 4 jaar gedaan, waarmee we hebben laten zien dat het anders kan?
  We draaien ons in een rondje, dat steeds kleiner wordt.
  Tot een revolutie zijn we niet meer in staat.

  • Artsen zijn er niet en bestaan niet wel medicijnmannen de eed die zij af hebben gelegd is gewoon een zekerheid voor veel geld te verdienen en wij zagen het als het erom gaat kiezen zij voor het geld en dat tuig heeft de mond zo vol over de artsen in de tweede wereld oorlog die onder Hitler bewind stonden maar zij zijn geen haar beter eerder nog slechter geld is de drijfveer , denk eens goed naar zij spoten kleine kinderen met dat gift in dan kan je toch niet vol houden dat dit artsen zijn, nee het zijn gewoon geld beluste mensen die je niet beter maken maar eerder vermoorden en ik vertrouw geen enkele arts meer het is gewoon smerig tuig in een witte jas die dood en bederf voor geld brengen .

 2. Coleman; illusies creëren en in stand houden, 🐑🐑🐑🐑 mensen een worst voor houden.
  Gerechtigheid, komt …. 😴
  Zijn uitleg geeft geen/ nauwelijks inzicht. De ANDER is corrupt en misdadig that’s all. Same story …

  • Hier in de straat , leeft iedereen nog
   (Sommigen minder goede gezondheid)
   Hoax lijkt een op zichzelf staand middel om als propaganda te dienen, frustratie, angst,
   In de baan van de ‘gerechtigheid’
   Wacht maar… de rechter (de corrupte trol) komt.

   • Ondertussen is npo1 jou 15 minuten stad aan het plannen.

    De dooien vallen vooral in Angelo saxische Landen.

    Kijk voor de gein op.
    Denver AirPort murals.
    Daar staat omschreven van wie ze af willen.

    In Nederland is maar voor zon 10.000 de vrijwillig gedwongen euterNazi spuit gereserveerd op degal report.

    De rest zoal jij misschien wacht rustig in vertrouwen je handige 15 min omgeving af en wacht op de gepatenteerde mRNA eigen dom injectie.

    Nederlands leger is btw onder de Duitse overheid geplaatst en dienstplicht word weer ingevoerd vanaf 17 jaar.

    https://www.ewmagazine.nl/
    Ollongren stelt Nederlandse landmacht volledig onder Duits bevel
    Eric Vrijsen
    ERIC VRIJSEN
    13 april 2023
    Leestijd: 4 minuten

    Maar tis allemaal een
    hoax/Hoax.

    Joh als je flipt ?
    Begrijjpenlijk!!
    we flippen allemaal!!
    maar doe jezelf een lok
    En ga geen struisvogel spelen.

   • En uh Hola..
    Drie van Mn tantes in de 65/70 hebben de zelfde soort borst kanker Mn moeder wachte een jaar op levensreddende operatie met een stuk dode darm in haar lijf
    ( zeer pijnlijk) en Mn ooms hebben hart problemen.

    Mooi dat jou straat ontzien word.

 3. Te gezapig die nederlanders
  geen Moed
  en geen Ballen Meer

  Te weinig Echte Vaders
  Of ouderwetse Gezinnen

  3a4 Generaties
  vaderloos gebroed.

  En vrijgevochten
  “dit kunnen wij alleen”
  moeders die vaders/moeders
  en vriendjes met hun paarse en blauwe haar kinderen
  willen zijn.

  🎼Vluchten kan niet meer🎹

  Ik hoor die linkse schijt treur
  Deprie 70er jaren feministische muts en bom-moeder muziek “wat hebben wij het zwaar gezeik” in elke nachtmerrie voorbij komen.

  Ik hate het toen
  en weet nu waarom.

  Vaders sta op !!
  voor het gvd te laat is.
  NEE is NEE.

  Feminisme bedankt.

 4. Vorm en inhoud, middel en doel.
  Wetenschap en wet zitten moeten op zich logisch in elkaar zitten, maar logica is wel nodig dat uit te leggen. Kennis staat boven wetenschap die zichzelf in de definitie al beperkt.
  Er bestaat trouwens ook al onduidelijkheid door de discrepantie tussen EU en nationale wetten en regels. Hier zitten gevaarlijke kanten aan.
  Natuurlijk is niet iedereen helderziend. Maar dat is een eigenschap die in het verlengde ligt van logisch denken.
  Sommige mensen zien in als er iets niet helemaal klopt. Je hebt er een bepaalde zuiverheid voor nodig.

 5. Het maakt niet uit in welke branche je zit, zodra er opgedragen wordt door je meerdere opdrachten uit te voeren die eigenlijk in strijd zijn met de wet en regelgeving wordt dat door 99% genegeerd. Simpel weg omdat hun meerdere dat van hun verlangd en als jij vragen er over stelt, wordt je vaak als ongewenst bestempeld door die meerdere.

  Een buiten beentje die moeilijk doet in de zienswijze van de meerdere. Als daar tegenover ook nog eens extra vergoedingen tegenover staan, dan zal die laatste procent ook om zijn. Alleen de echte principiële werknemers blijven voet bij stuk houden. De wereld is allang zo corrupt geweest en met deze vergiftiging in de vorm van injecties is daar geen uitzondering in. Het is ieder voor zich en GOD voor ons alle motto. Dat zie je ook in het verkeer, de brutale hebben de halve wereld. Het enige wat altijd perfect werkt in die situaties is het afschuifsysteem. Er zal wel eerdaags het vingertje wijzen worden zodat het altijd die andere de schuld krijgt, maar nooit de echte aanstichters.

 6. Dat er artsen zijn die toe gegeven hebben aan het grote geld en andere omdat ze bang zijn voor eventuele repercussies is helaas onoverkomelijk. Maar aan de 1e groep zou ik zeggen weg met deze artsen want zij dienen niet de mens maar de moloch. Maar voor de 2e groep is clementie naar mijn mening rechtvaardig.

  • Iemand een Idee voor mijn woning uitzetting? Heb me meervoudig geweerd tegen de “Stasi” nu in een positie deze na 40jaar werken als militair,pmc, en over sea contractor en ik geraak trots meervoudige diplomas Enz … Niet aan een Job, ben een zielige Belg,wat Niet wil zeggen dat ik Jullie Niet Respekteer anyway zou Tof zijn als ik iets zou horen Van jullie thx .,.. Respekt, Dann

 7. die artsen hebben een eed afgelegd.
  een taxichauffeur zonder taxi gaat niet rijden, maar nu rijden ze terwijl ze weten dat er geen remmen op die kar zitten.

 8. Zie Tucker Carlson speech voordat hij er uit gegooid wordt bij Fox news. Hij zegt de waarheid. From Epoch Times.

  “You look around and you see so many people break under the strain under the downward of whatever this is that we are going through. And you look with disdain and sadness as you see people you know become quislings. You see them revealed as cowards. You see them going along with the new, new thing which is clearly a poisonous thing, a silly thing,” he stated. “You know, saying things you know they don’t believe because they want to keep their jobs. If there’s a single person in this room who hasn’t seen that through George Floyd, COVID, and the Ukraine war, raise your hand? Oh nobody? Right. You all know what I’m talking about.”

  https://www.theepochtimes.com/heres-tucker-carlsons-speech-delivered-after-last-fox-news-show_5220677.html?utm_source=goodeveningnoe&src_src=goodeveningnoe&utm_campaign=gv-2023-04-25&src_cmp=gv-2023-04-25&utm_medium=email&est=YFzHAV8zzD2D0QnaDLuexL92aspQSiHWe1thMHeDgqS2Jy9R6vVeD2lR6w%3D%3D

 9. Have been following Dr. Vernon Coleman*, and Frontnieuws for a very long time.
  Do appreciate Frontnieuws releasing information regarding the good old Dr. Coleman*. Thank you.
  In respect of this current article from Dr. Coleman*, I can only totally agree with the comments and opinions made. I’m residing in Australia and judging my family and acquaintances in the Netherlands/Germany/Spain and Britain, I would say here in OZ things are even worse than the Dr*, is explaining. Mind you we have one of the highest numbers of people being jabbed and boosted, meaning they are unable to think and reason properly due to various NANO particles that have polluted their neurons. Logic (Logika) – Common sense has completely disappeared. Thanks for the articles, keep up the good work…

 10. zij ik dan schoon in de aap gelogeerd alwel geen pleidooi voorhanden ,men gaf nimmer geleend schrijven terug, ik handde a.id.s grootste misdaad der.. over aan heer4 poot, vond mij marginale,gesprek viel dood.shipshol linkerpand verdiepke 2. heer old en kamp van pierenwit den jo….peyo strumpfen, diejo

  martien

 11. de cinese sectie 33 , was het dat niet wo2 1943-46 ook nu, men verdreef de clubs in jassies in club borduur werken, van naam en duurstand, kooivechten, begon ooit 1 maal,1998 nedrland rotjeknor, generatie haus daarna nix? vakman werd beunhaas, zonder echt vakopleiding in de hand al rest, as leraar niet lesen en niet sckrijven ken, anno zoietse vanj vandaag tel maar uit, kannie ook nie nou int hoekie. want robbetje stoeien mag niety mak blaten thuis lekker as ww-ambtenaar achter gloas alles afzeiken en nemen te pas en ongewild inmengend in gesprekken, maar een vuist tonen, melkmuil huil, pauwliessieyeeehuuu waar zijn de kern boyz, vanno 1988-98-inzanes crew like overseas. hoolytoo,ey waut woe wooop

 12. Nu zijn het de artsen die niet durven te praten.
  Met de Twintowers en gebouw 6 waren het de bouwkundigen die hun mond moesten houden

 13. Facebook vindt het reden om me voor 7 dagen (was eerder 30 dagen!) te blokkeren voor het re-posten van dit artikel.

 14. Dr coleman heeft goed gelijk, sinds wanneer laat een arts zich de wet voorschrijven door de politiek en de medische instituten
  Er is een pandemie aan de gang en je mag alleen het experimenteel spuitje voorschrijven, doei dokter dood.
  Sinds wanneer laat een boer zich de wet voorschrijven door de politiek en de milieu instanties hoe hij moet boeren zonder te mogen innoveren , met een dwangwapen van micro co2 uitstoot,.
  Sinds wanneer laat de bevolking zich door de politiek en de gender instanties toe hoe zij hun kinderen moeten opvoeden, als de ouders het niet doen dan nemen de scholen het wel voor u over. Wat een inhumaan pedofielen beleid
  Sinds wanneer mag u niet meer uw eigen normale mening geven in een land dat bekend staat om zijn vrijheid van meningsuiting, wie kritiek heeft wordt verbannen en gecensureerd
  De politiek is crimineel, corrupt en compleet gestoord en doorgedraaid in een dictatoriaal waanbeleid, ze gooien ons geld weg ze breken onze welvaart, overspoelen het land met ongewenste Vreemdelingen en voeren debiele woke wetjes door.
  Het klimaat is de alom bekende hoax van deze eeuw.
  De Oekraïne oorlog is de VS eu en navo en de Oekraïne zelf begonnen in 2014 al ,Rusland heeft jarenlang diplomatiek overleg gepleegd maar werden verbannen door de mongolen in het westen die zijn ingekocht door de rijksten der aarde.
  Laat ze allemaal maar naar de hel lopen. Het wij of zij die het onderspit delven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in