Foto door Mufid Majnun op Unsplash

Telkens als ik in het centrum van Oxford uit de bus stap, zie ik het monument voor de martelaren van Oxford, Hugh Latimer en Nicholas Ridley, die in 1555 in Broad Street op de brandstapel kwamen, en Thomas Cranmer, die het jaar daarop eenzelfde lot onderging. De drie weigerden hun protestantse geloof af te zweren tijdens het bewind van de katholieke Mary Tudor, en stierven daardoor de meest gruwelijke dood, schrijft Liz Hodgkinson.

Als ik langs het monument en de gedenkplaat in de muur van Balliol College loop, heb ik vaak gedacht dat deze mannen zichzelf hadden kunnen redden door eenvoudigweg hun geloof te herroepen, een optie die voor hen openstond, en inderdaad, aartsbisschop Cranmer herriep zijn geloof voordat hij het protestantisme herbevestigde.

Nu zie ik duidelijker dat zij, ongeacht de gevolgen, naar eer en geweten niet konden terugkeren tot een geloof waarin zij niet meer geloofden. Wij denken graag dat wij in meer beschaafde tijden leven en niet langer mensen op de brandstapel zetten omdat zij zich niet hielden aan de religieuze orthodoxie van die tijd – maar doen wij dat wel? De geschiedenis van de afgelopen drie jaar is een geactualiseerde versie van martelaren die voor hun geloof naar de vlammen werden verwezen, maar deze keer zijn de afgewezen geloofsartikelen de Covid-vaccins.

Ze zijn de nieuwe religie geworden, met fervente voorstanders, zelfs onder kerkelijke en geestelijke leiders. In plaats van ons op te dragen in God te geloven, hebben ze ons aangespoord onszelf te redden door het vaccin te nemen. Hun preken over dit onderwerp hebben zelfs de status van heilig geschrift gekregen, want volgens de aartsbisschop van Canterbury zou Jezus hebben gewild dat wij het vaccin namen. De Dalai Lama spoorde zijn vele volgelingen aan om “dapper te zijn en zich te laten vaccineren” nadat hij zelf de prik had gekregen.

Nu de gelovigen in de rij staan voor hun zesde vaccinatie, kan het vaccin worden beschouwd als het seculiere equivalent van de heilige communie. Het doel van de heilige communie is deel te nemen aan het lichaam en bloed van Christus om ons vrij te pleiten van onze zonden, en het mRNA-vaccin wordt verondersteld ons te beschermen tegen lichamelijke kwalen. In beide gevallen is het de bedoeling de duivel buiten te houden door een rituele en vaak herhaalde naleving.

  Krijg 'het' nu als u kunt

Degenen onder ons die hun onderzoek hebben gedaan, en die niet in alle eerlijkheid kunnen geloven in de magische kracht van het vaccin om de duivel of Covid-infectie af te weren, zijn de ketters van vandaag die het verdienen om op de brandstapel te worden gezet, of, in het hedendaagse equivalent, uit de samenleving te worden verstoten en belachelijk te worden gemaakt als anti-vaxxers, samenzweringstheoretici, aluminiumfoliehoedjesdragers en wappies. Artsen hebben hun baan verloren omdat ze weigerden de superioriteit van het vaccin te aanvaarden en de (zeer) weinige politici die zich ertegen hebben uitgesproken, zijn verbannen en gemarginaliseerd.

Als het gaat om protestantisme of katholicisme is het natuurlijk een kwestie van geloof. Maar we weten hoe de vaccins te werk gaan, en hebben het bewijs dat ze schadelijk zijn en allerlei bijwerkingen in het lichaam kunnen veroorzaken. Als zodanig kunnen degenen onder ons die de waarheid kennen, deze niet herroepen, koste wat het kost, want dat zou neerkomen op het aanvaarden van de leugen dat de mRNA-vaccins over de hele wereld een prachtig succesverhaal zijn en miljoenen levens hebben gered.

Maar zelfs nu het bewijs van ernstige schade en soms zelfs dood door het vaccin toeneemt, zoals gemeld op TCW, blijft men dit wegwuiven, bagatelliseren en zelfs ontkennen. Zij die de heiligheid van het mRNA ter bescherming tegen alle kwalen in twijfel trekken, doen dat op persoonlijk en professioneel risico. Telkens wanneer een vaccin-gerelateerde ernstige bijwerking of sterfgeval wordt gemeld, wordt dit in de media afgedaan als “uiterst zeldzaam” en onbeduidend in vergelijking met al het goede dat de uitrol heeft bereikt.

  Opnieuw een tiener overleden door hartfalen van COVID-19 vaccin

En wanneer een volledig gevaccineerde persoon toch Covid krijgt, is de standaardreactie van de gelovigen om te beweren dat de ziekte zonder de vele prikken veel erger zou zijn geweest. Vaccins zijn het heilige water van onze tijd geworden.

We leven dan wel in een grotendeels seculier tijdperk, maar we hebben het geloof in God vervangen door een geloof in de wetenschap, en dan vooral de medische wetenschap, of wat daar tegenwoordig voor doorgaat. We zijn Big Pharma gaan aanbidden met het soort verering dat we vroeger voor God en Jezus reserveerden, en dit blijft zo, zelfs wanneer de zogenaamde wetenschap ons in de steek laat.

De religieuze vurigheid gaat zelfs nog verder. Het steeds toenemende aantal vaccins dat aan baby’s wordt toegediend, kan worden beschouwd als een heilige doop. Want net zoals dopen werden geacht de erfzonde te verdrijven voordat de baby de tijd had er een te begaan, zo worden de vele vaccins tegenwoordig geacht duivels in de vorm van mazelen, bof, rode hond en waterpokken te verdrijven of te voorkomen dat ze binnendringen. Nogmaals, de zogenaamd beschermende stoffen worden ingespoten lang voordat de baby de tijd heeft gehad om een van de infecties op te lopen.

Het geloof in de doeltreffendheid en veiligheid van vaccins is zo vroom dat niemand een afwijkende stem mag verheffen, en wie dat wel durft, zoals Dr. Andrew Wakefield, loopt niet alleen het risico in diskrediet te worden gebracht, maar ook te worden geschrapt uit het medisch register en zijn beroep niet meer te mogen uitoefenen. Meer recentelijk werd Dr. Sam White geschorst voor het “verspreiden van verkeerde informatie” over de werkzaamheid van het Covid-vaccin. Robert F Kennedy Jr, een uitdager voor het Amerikaanse presidentschap, wordt stelselmatig aangevallen omdat hij anti-vaccin propaganda promoot. Maar tot hun eeuwige eer laten deze mensen zich niet het zwijgen opleggen.

  Dr. Sucharit Bhakdi: Een toespraak om bergen te verzetten gericht op artsen, advocaten en iedereen met een ziel

Er wordt nu gezocht naar een vaccin voor elke ziekte waar vlees vatbaar voor is, inclusief kanker en malaria. Ik woon in Oxford en krijg altijd oproepen van de Oxford Vaccine Group om vrijwilliger te worden voor een van hun nieuwe onderzoeken. Als vaccins niet het eeuwige leven kunnen brengen, dan kunnen ze, zo wordt ons voorgehouden, wel het op één na beste bieden, namelijk eeuwige gezondheid.

Ooit werden degenen die niet in God geloofden beschouwd als goddelozen. Tegenwoordig word je als afvallige bestempeld als je niet gelooft in de almachtige kracht van het vaccin.

Ik vraag me dus af of ik bereid zou zijn om onder extreme marteling toe te geven dat het mRNA-vaccin veilig en effectief is. Gelukkig is mijn overtuiging dat het geen van beide is, niet aan zo’n zware test onderworpen, maar het nadenken over de kwestie heeft mij een nieuw inzicht gegeven in waarom Latimer, Ridley en Cranmer bereid waren op gruwelijke wijze te sterven voor wat zij geloofden dat waar was, in plaats van zich te herroepen.

Wij weten nu dat het offer van deze mannen, en in het bijzonder dat van Cranmer, Engeland tot een protestants land heeft gemaakt. Op dezelfde manier kan ik alleen maar hopen dat degenen die de moed hebben gehad zich uit te spreken tegen het mRNA-vaccin, en die daardoor zijn gemarginaliseerd, belachelijk gemaakt en in sommige gevallen hun broodwinning hebben verloren, het tij eindelijk kunnen doen keren.

Opmerking: ik heb geen bijzondere voorkeur voor het protestantisme of het katholicisme, maar wijs er alleen op dat het ultieme offer van een paar dappere mensen overtuigingen – en de samenleving – kan veranderen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Geheime tracering van ongevaccineerden, wordt weigering strafbaar?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelT-14 Armata betreedt het slagveld
Volgend artikelDr. Coleman: Dit is waarom laffe artsen niet durfden op te staan en de waarheid over covid en de prik te vertellen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Als je het soevereine recht
  van derden/anderen
  opoffert om je eigen belang te waarborgen , heb jezelf geen Rechten verdient en kwijt je jezelf hier volledig van.

 2. De religie is mogelijk uitvinding van de satanisten. . Voortkomend uit Romeinse rijk
  Waarvan we inmiddels weten dat het een slaven systeem hanteerde.

  Welke religie je ook neemt.
  Het is gebaseerd op tussen-personen.
  Gespind op verdeel, Heers en onderdrukking. ( meer religies – meer verdeel, heers, onderdrukking één tegen ander)
  Bijkomstig item ; verdien model en maatschappelijk geïntegreerd.
  Wil niet zeggen dat mensen slecht zijn die dit verkondigen, geloof is ook brainwash.

  Waar men aan voorbij gaat , is dat de bijbel “Gods” woord letterlijk wordt genomen ; is niet geschreven door God de schepper. – mogelijk staan er dingen in die op waarheid berusten ; overlevering verhalen ; zo ik ook momenten heb gehad van een “hemel/ hel” ervaring aldaar.
  Hiernaast is een Christus/ Jesus figuur toegevoegd, maw men bidt niet tot “ God” de schepper maar tot een tussen persoon.

  Wil je mi effect bereiken met gebeden / inzicht zal men tot de “ scheppende kracht “ het gebed moeten richten.
  Deze heet niet voor niets ‘ schepper’ .

  • De wereld situatie deze honderd – duizenden jaar : gecreëerde oorlogen, geweld, honger kun je in verband zien met de opmars van het satanisme wereldwijd.
   Zonder dat men dit proces ‘ zien’ onderscheid tussen illusie en realiteit , ziet doordat men er zelf deel aan neemt zonder het te weten
   (bewustzijn)
   Niet voor niets kwam bij een kolonialisatie, het christendom
   mee. Niet ‘God de schepper’ maar tussenpersonage die de leefregels bepaalde werd erbij gehaald. 🐑 een paard van Troje, misleiding en veel werken voor weinig ten gunste van wie …

  • Religie, huwelijk en het gezinsleven zijn onderdeel van het vissentijdperk. De heersers der aarde regeren namelijk via de tijdperken. We zijn nu onderweg naar het watermantijdperk die staat voor innovatie, technologie en wetenschap. Babylon regeert en de joods-babylonische synagoge van satan voert het uit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in