Het fundamentele probleem van artsen is, en is altijd geweest, een onwil om de omvang van hun onwetendheid te aanvaarden en een onwil om feiten te aanvaarden die niet netjes passen in de pseudowetenschappelijke mythen waarmee zij zich hebben omringd en comfortabel gemaakt, schrijft Dr. Coleman.

De afgelopen drie jaar hebben ontelbare duizenden artsen (en verpleegkundigen) niet de intelligentie of de moed gevonden om de leugens die hun zijn verteld door een stel door en door slechte mannen en vrouwen in twijfel te trekken, en we kunnen en moeten deze individuen met onbeperkte minachting beschouwen.

Artsen hebben, zoals alle bedriegers van vertrouwen, misbruik gemaakt van het feit dat de basis van vertrouwen onschuld is en de basis van angst en terreur geheimzinnigheid is.

De artsen die zogenaamde vaccins gaven die niet voldoende getest waren, maar waarvan bekend was dat ze gevaarlijk waren, en die deze medicijnen gaven zonder de bescheiden inspanning te doen om de omvang van hun onwetendheid te begrijpen, waren duidelijk niet in staat om enige poging te doen om de feiten aan hun patiënten uit te leggen (zoals ze verplicht waren te doen door hun wettelijke en ethische verplichtingen). Die artsen overschreden een onzichtbare grens en werden slechte artsen.

Degenen die de covid “vaccins” gaven, deden dat uitsluitend omdat ze zeer royaal werden betaald om zichzelf, hun patiënten en hun beroep te verraden. Zij deden geen enkele moeite om “te vertrouwen, maar altijd verifiëren” (dat is overigens een oud Russisch spreekwoord en geen moderne Amerikaanse politieke slogan). De artsen die de covid-19 injecties gaven, wisten (of hadden moeten weten) dat deze producten op korte termijn gevaarlijk waren. Er was geen twijfel mogelijk. (Bekijk mijn video van december 2020 waarin de gevaren met de covid-19 injecties worden uitgelegd).

  Gevallen van "onverwacht overleden" stijgen met meer sterfgevallen in 2022 dan in 2020-2021 naarmate mensen COVID-19-vaccins blijven krijgen

Artsen en verpleegkundigen die de covid prikken gaven, hadden absoluut geen idee hoe gevaarlijk de prikken op middellange en lange termijn zouden zijn. Niemand wist het.

Hoeveel mensen zijn er vermoord? Nou, ik stel voor dat u een getal bedenkt en er dan wat nullen aan toevoegt. Artsen en verpleegkundigen knoeiden met een geheel nieuw product.

Er zijn geen zekerheden in de geneeskunde – vooral als het gaat om medicijnen (en vaccins zijn medicijnen). Er is nooit een consensus. Elke keer dat een geneesmiddel wordt toegediend, is het een experiment. En dat is het punt. Als er geen zekerheden zijn, moet je langzaam, voorzichtig en met zorgvuldige observatie te werk gaan. Je moet goede proeven doen.

Niemand heeft goede proeven gedaan.

Vanaf het moment dat het ellendige covid-19 “vaccin” werd beloofd, heb ik de artsen voorgesteld een eenvoudige proef te doen. “Geef de covid-19 prik aan 20.000 mensen en vergelijk die 20.000 met 20.000 mensen die geen prik hebben gekregen.”

Ik zei dat bijna drie jaar geleden – precies aan het begin van deze neppandemie.

De suggestie werd genegeerd omdat niemand in de regeringen, de geneesmiddelenindustrie of de medische wereld ook maar iets gaf om de veiligheid van patiënten.

Miljoenen volkomen gezonde mensen die deze monsterlijke medicijnen kregen toegediend, zullen, zoals ik herhaaldelijk heb gewaarschuwd in 2020, 2021 en 2022, sterven aan hartziekten, beroertes, infecties en kanker. Zij werden vermoord door artsen die zij vertrouwden. En de artsen hebben hen verraden voor een paar zilverlingen.

En dat zijn slechts de kortetermijnrisico’s die we kennen.

  COVID-19 vaccin betalingen voor inentingsletsels exploderen in Australië - meer dan 80 keer hoger dan vorig jaar

Niemand weet wat de gevolgen op middellange en lange termijn zullen zijn – hoewel we er vrij zeker van kunnen zijn dat hersenbeschadiging er deel van zal uitmaken.

Niet weinig artsen en verpleegkundigen die voor de samenzweerders en de farmaceutische bedrijven werken, hebben met succes mijn geloofwaardigheid vernietigd met leugens en hoongelach. Mijn misdaad was de traditionele zonde van weten wat niet geweten mag worden en zeggen wat niet gezegd mag worden.

Het kan me niet meer zoveel schelen als vroeger, want ik weet tenminste dat ik heb gedaan wat ik kon en had moeten doen, en dat ik mijn waardigheid en zelfrespect heb behouden – beide van oneindig veel grotere waarde dan de grote cheques die zijn uitbetaald aan de artsen die zichzelf hebben verkocht.

De artsen en verpleegkundigen die beweren dat zij gewoon de prikken hebben gegeven en niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de gevolgen, is vergelijkbaar met iemand die in Auschwitz heeft gewerkt en zegt: “Het was niet mijn schuld, ik heb gewoon het gas aangezet.

Op 2 februari 2021 maakte ik een video getiteld “Artsen en verpleegkundigen die het covid-19-vaccin geven, zullen worden berecht als oorlogsmisdadigers“. Dat geloof ik nog steeds.

Ministers, adviseurs, bestuurders van geneesmiddelenbedrijven en het medisch establishment zullen nooit toegeven dat de covid-19 prik nutteloos en gevaarlijk is en veel meer kwaad dan goed doet (ook al weten ze dat dit waar is), omdat ze anders zouden moeten toegeven dat ze ofwel vreselijk onwetende, volgzame dwazen waren, ofwel dat ze hebben gelogen om een dodelijk vaccin te promoten en te verdedigen dat al bij de geboorte had moeten worden gewurgd. Ze zouden dan overspoeld worden door een ware storm van rechtszaken van patiënten en familieleden die enorme schadevergoedingen eisen en aanvoeren dat de bescherming die de geneesmiddelenindustrie heeft gekregen onder valse voorwendselen is gegeven.

  Dochter geïnfecteerd met Corona: gevaccineerde ouders moeten nog steeds in quarantaine

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Grafeen COVID-19 dodelijke injecties: Laat het bewijs voor zichzelf sprekenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOok Nederland krijgt “smart cities”: U wordt gevolgd en opgesloten in uw wijk, en daar bent u blij mee
Volgend artikelHet Vladimir Kuts langeafstandseffect – Sancties en geografie vervangen de Russische oligarchie door staatsplanning, die een betere groeipercentage oplevert
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Zit 2 kanten aan :
  1. De groep die totaal gebrainwashed is in naritief overheid , hebben vax genomen.
  2. De groep NSB ‘kabouters’ die anderen gepusht hebben,
  gedreigd ‘baan kwijt’ je doet het voor de ander.
  Die nep vax hebben gekregen met medeweten.

 2. Er is nog een groep, en die zijn wakker genoeg om helemaal geen injectie te halen. Deze groep ziet steeds vaker dan mensen plotseling overlijden. Ook topsporters, welke voorheen werden onderzocht maar nu worden doodgezwegen. Als je iets laat onderzoeken dan is het nepnieuws.

 3. Artikel 4
  1. Bij een algemene noodtoestand, die een bedreiging vormt voor het bestaan van het volk
  en die officieel is afgekondigd, kunnen de Staten die partij zijn bij dit Verdrag maatregelen
  nemen, die afwijken van hun verplichtingen ingevolge dit Verdrag, mits deze maatregelen
  niet verder gaan dan de toestand vereist en niet in strijd zijn met andere verplichtingen welke
  voortvloeien uit het internationale recht en geen discriminatie uitsluitend op grond van ras,
  huidskleur, geslacht, taal, godsdienst of maatschappelijke afkomst inhouden.
  2. Op grond van deze bepaling mag niet worden afgeweken van de artikelen 6, 7, 8 (eerste
  en tweede lid), 11, 15, 16 en 18.
  3. Iedere Staat die partij is bij dit Verdrag die gebruik maakt van het recht tot afwijking van de
  bepalingen daarvan stelt de andere Staten die partij zijn bij dit Verdrag, door tussenkomst
  van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, onverwijld in kennis van de bepalingen
  waarvan hij is afgeweken, alsmede van de redenen die hem daartoe hebben genoopt.
  Eveneens door tussenkomst van de Secretaris-Generaal wordt een volgende kennisgeving
  gedaan op de datum waarop de afwijking ophoudt van kracht te zijn.

  Artikel 7
  Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of
  vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in
  vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke
  experimenten.

  https://www.kcbr.nl/sites/default/files/Internationaal_Verdrag_inzake_Burgerrechten_en_Politieke_Rechten.pdf

  • Ohje,
   Prachtig, zoals je ziet is en wordt dit met voeten getreden , zie artikel 7
   VN regels op papier ZINVOL als uitgangspunt , in de praktijk….🤔

   Is mi ook de opzet geweest van deze instellingen, business modellen, zie NAVO, WEF, WHO
   In de praktijk blijkt dat we simpel gezegd in het wilde westen leven
   Geen trias politica,
   geen mensenrechten, geen onafhankelijk leger (VN) geen onafhankelijke gezondheidsorganisatie; (WHO) en onderwijs ; VN, indoctrinatie, sex en gender gekte.
   En vooral – SOCIAAL – niet IK als uitgangspunt, versmelten in de massa.
   “ Niet meer weten wie je zelf bent” handig

 4. “De afgelopen drie jaar hebben ontelbare duizenden artsen (en verpleegkundigen) niet de intelligentie of de moed gevonden om de leugens die hun zijn verteld door een stel door en door slechte mannen en vrouwen in twijfel te trekken, en we kunnen en moeten deze individuen met onbeperkte minachting beschouwen.”

  U liegt dat het gedrukt staat..
  Ik ben een ongevaccineerde verpleegkundige, en ik heb de experimentele spuiten van de eerste minuut in twijfel getrokken..samen met talloze collega’s..! en..dank voor Uw minachting ..het is iets om te onthouden…

  • U voelt zich ten onrechte aangesproken door de opmerkingen van de arts, maat=r ik begrijp uw verontwaardiging wel. Maar de uitspraken van Dr. Coleman zijn niet voor u bedoeld.

   Er zijn meer eerbiedwaardige mensen/zorgverleners zoals u en daar ben ik heel blij om. Ik ken ze ook persoonlijk want mijn vriendin is huisarts ass. en heeft ook geweigerd om te worden gevaxxed en de injecties te zetten bij de vrijwillige breindode proefkoeien voor de moorddadige pharmaffia!!

  • dr Coleman heeft het heel duidelijk over de meerderheid van de ‘medici’. U voelt zich dus ten onrechte aangesproken. Of wil u me wijsmaken dat de meerderheid van de ‘medici’ kritisch stonden tegenover de gifinjecties?

  • Maar, bij nader inzien…

   Ik zie nergens dat u als verpleegkundige geweigerd hebt om de gifspuit in de arm van de schaapjes te zetten?? Misschien is mijn aanname onterecht en dan kunt u mijn kritiek terzijde schuiven!

   Mocht het toch zo zijn dat u wel “de experimentele spuiten van de eerste minuut in twijfel (hebt) getrokken” maar daarna gewoon de gifspuit gebruikt om aan de grote massamoord deel te nemen, dan is het natuurlijk anders…

   Dat zou dan de grootste hypocrisie van alle ‘excuses’ kunnen zijn! Wel zg ‘kritisch’ zijn maar intussen gewoon meedoen aan de slachtpartij? Dat is nog erger dan onwetend de bevelen opvolgen van de fascistische massamoordenaars.

    • Ik ben nooit in aanraking gekomen met de spuiten, niet van ver of van dicht..ik zou met mezelf niet kunnen leven moest dit wel zo zijn..het was voor mij van minuut 1 een duidelijke keuze..ik ben in discussie gegaan met dokters..met de nodige argumenten..ik ben in discussie gegaan met mensen die het “niet zagen”..met mijn eigen familie..ik ben naar demonstraties geweest..ik had het gevoel de toekomst voor mijn kleinkinderen veilig te moeten stellen..het voelde als dweilen met de kraan open..
     Nu is mijn gevoel stilaan anders..en ik kan met mezelf leven..

 5. Inhoudelijk goed artikel van de intelligente dr. Coleman. Voor het medisch tuig die de gifinjecties gepusht en/of gezet hebben geld niet meer de uitvlucht; ‘Wir haben es nicht gewusst’. Ze hebben in ernstige mate de Code van Neurenberg uit 1947 geschonden en daar staat maar een straf op: de doodstraf. Laat ons daarom hopen dat de rechtbanken die nog onafhankelijk zijn zich zsm samenpakken en een internationaal Tribunaal operationaal maken, waarna bovengenoemd tuig berecht kan worden.

  • Hoezo intelligent.
   Die ouwe veelverdiener vat met groot ego eindeloos samen en komt met niets eigens.

   Daarnaast zal hij, als hij arts was ook pharmaffiadealer zijn geweest. De hele moderne “geneeskunde” bestaat uit chemische pilletjes en spuitjes.

 6. Alle regeringen lappen alle eigen wetgeving en internationale afspraken aan hun laars, om hun bevolking willens en wetens te verminken en te doden. Waarom zou de bevolking dan überhaupt de regering nog willen erkennen als een autoriteit over hen. Het is een duidelijke oorlogsverklaring aan het adres van de bevolking.

 7. Was bij mijn garagehouder voor een band. De man liep moeilijk. Had duidelijk pijn in zijn benen.
  Bij de vraag…” Waar heb jij last van? “, gingen de sluizen open……hij gooide het in een keer bij mij neer.

  Hij had stevig gezwollen onderbenen en enkels.

  Zijn huisarts wist niet beter te bedenken dan bloedverdunners meegeven…..
  Resultaat …… een grote hoeveelheid bloeduitstortingen/blauwe plekken…..jawel….
  In datzelfde gezwollen gebied.

  Ik heb de man het advies gegeven om als de sodemieter naar het ziekenhuis te gaan…….omdat alles wees op lekkende hartkleppen. In feite middelbare schoolkennis uit de biologie.
  Ik zal hier geen uitvoerige omschrijving geven. Het ziekenhuis nam hem overigens onmiddellijk in behandeling.

  Als hoogopgeleid natuurgeneeskundig therapeut ben ik natuurlijk een kwakzalver……zoals jullie hier allemaal wappies zijn met een geestelijke afwijking.

  Uit onderzoek is (meerdere onderzoeken overigens) gebleken dat 3/4 van de medicijnen-studenten die studie volgen vanwege het geld en de status.
  Die houden hun stomme kop nooit meer boven een microscoop……de bijscholingen zijn vooral een gezellig uitje. Ze krijgen een laptopje van de farmaceutische industrie met een medicijnlijstje en de bijbehorende symptomen……….. even ripetipetippe op de toetsen, en ja hoor…daar is het wondermiddel.

  De meeste mensen in mijn praktijk waren afgeschreven.
  ” Moet u maar mee leren leven mevrouwtje”…..letterlijk .

  Meerdere malen drie maal daags meer dan twintig verschillende medicijnen voorgeschreven gezien. Hoofdzakelijk tegen de bijwerkingen van de bijwerkingen. Het grootste deel leed aan mecicijnvergiftiging.

  Van de 112 mensen die ik in behandeling had, heb ik er 85, in een periode van drie maanden tot een half jaar volledig genezen naar huis kunnen sturen .

  Uiteraard hoofdzakelijk afgeschreven mensen met een uitkerinkje……..en geen recht op vergoeding.
  Armoe dus.
  Ben er mee gestopt. Mijn praktijk was de afvoerput van de reguliere zorg.
  Ik was de enige niet.

  1 op de 4 is een goede arts. Die kom ik niet te na.

  Maar ik weet waar de kwakzalvers zitten, en dat die hun bestaan ontlenen aan de gifmengers.
  Dat is het soort wat ongebreideld de naald heeft gehanteerd, en straks met opgeheven handjes zullen roepen
  ” Wir haben est nicht gewust ”

  Dat klopt dan wel ja. En dat het vertrouwen in de artsenij door dit soort kloothommels kapot gemaakt is…….Coleman heeft gelijk.

  Prutsers in de schaduw van de gifmengers.

  Bwerkhh!!

 8. Opgenomen met geheime camera:
  Klaus S.: Die Covid 19 operation war ein guttes action.
  Bill G.: Yes my freund, so far so good. We injected over 75% of the western sheep. 25% will be death in 3 years. But we need more.
  Klaus S.: Ja es ist time das wir unser next step make. Can you release the new GMO cocktail virus one of these tagen.
  Bill G.: No prob. it’s ready to go. Hi hi hi…

 9. Tja, ze hebben iedereen ook hartstikke in de tang.
  Duur koophuis, lease bak of twee/drie voor de deur, en al dat soort zaken meer die je alleen maar ketenen aan schuld. Dan zit je behoorlijk klem. Soort epsteintje in het klein. Heb je schuld, dan ben je slaaf. Zo simpel is het.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in