DNA als data opslag: nieuwe Microsoft-technologie maakt deel uit van COVID-19 vaccins

2

Onopgemerkt door het publiek voltrekt zich momenteel een technologische kwantumsprong op het raakvlak van de informatiewetenschap en de biotechnologie. Het Amerikaanse bedrijf Microsoft heeft biotechnologieën ontwikkeld die het DNA veranderen en die reeds zijn opgenomen in alle huidige COVID-19 vaccins, schrijft Michael Klein anonymousnews.ru.

DNA is opgebouwd uit nucleotiden of basen, vier basen: Adenines, Cytosines, Guanines en Thymines (A, C, G of T). De opslagmedia die momenteel op de markt zijn, werken op basis van binaire codes, d.w.z. dat zij alleen de waarden 1 en 0 kennen. Het idee om DNA als opslagmedium te gebruiken, veronderstelt dus een nieuwe codering: 00 -> A; 01 -> C, 10 -> G, en 11 -> T.

Elke cel in het menselijk lichaam bevat een menselijk genoom. Het menselijk genoom bestaat uit ongeveer 6 miljard basenparen, verdeeld over 23 sets chromosomen. Er zijn ongeveer 1,6 gigabytes aan informatie opgeslagen in het DNA van deze chromosomen. Elke menselijke cel bevat dus 1,6 gigabyte aan gegevens. Alle cellen in het menselijk lichaam slaan ongeveer 100 zettabytes aan gegevens op, meer gegevens dan de mensheid tot dusver in digitale vorm heeft geproduceerd.

Het idee om DNA te gebruiken voor de opslag van gegevens heeft – zoals u kunt zien – een zekere aantrekkingskracht, omdat DNA in staat is grote hoeveelheden informatie op te slaan in een zeer kleine ruimte, in 3D. DNA is uiterst stabiel, zodat technische vernieuwingen zoals de sprong van floppy naar CD en DVD en de daaruit voortvloeiende hoge transformatiekosten kunnen worden vermeden, omdat DNA opgeslagen informatie eeuwenlang, zo niet millennia, bewaard kan worden. Vooruitgang op het gebied van de microbiologie heeft het ook mogelijk gemaakt om DNA snel en goedkoop te kopiëren. De enige problemen in verband met DNA als geheugen en vanuit technisch oogpunt zijn het schrijven van de gegevens in het DNA, het opslaan van de gegevens, het lezen en het uitlezen van de gegevens. Allemaal problemen die inmiddels zijn opgelost.

Het idee om DNA te gebruiken als geheugen voor gegevens ontstond reeds aan het eind van de jaren tachtig, en aan het eind van de jaren negentig was het reeds mogelijk om gegevens in DNA op te slaan. Vooruitgang op het gebied van sequentiebepaling en synthese van DNA leidde er uiteindelijk toe dat DNA als opslagmedium werd onderzocht en ontwikkeld tot wat nu een verbazingwekkend niveau van virtuositeit is. Vanaf de 28 basenparen waarin Joe Davis in 1988 met succes informatie deponeerde (het project heette “Microvenus”, voor wie het wil opzoeken), is het onderzoek vrijwel bliksemsnel vooruitgegaan. In 2016 slaagde Microsoft er in samenwerking met Luis Ceze en Karin Strauss van de universiteit van Washington en in samenwerking met Twist Bioscience, een van de belangrijkste spelers op dit gebied, in om ongeveer 1 gigabyte aan gegevens van muziekvideo’s, boeken van Project Guttenberg, en meer op te slaan en te lezen. In 2019 slaagde het erin de volledige Wikipedia over te brengen in DNA, en sinds 2019 is Twist Bioscience in staat lange oligonucleotiden te synthetiseren en te gebruiken als opslagmedium. Het gaat hierbij in hoofdzaak om fosforamidietsynthese, waarbij nucleïnezuren worden aangemaakt. Het procédé is superieur aan de polymerasekettingreactie, waarbij een beginstukje DNA wordt gebruikt en geamplificeerd, in die zin dat het beginstukje DNA kan worden weggelaten. In plaats daarvan wordt silicium gebruikt als substraat om DNA synthetisch te genereren:

Twist Bioscience has already developed a novel platform for manufacturing synthetic DNA on a massively parallel scale. Instead of synthesizing DNA on previous generation solid substrates such as plastic or glass bead reactors, Twist’s technology uses custom fabricated silicon wafers and synthesizes millions of unique oligonucleotide sequences in each synthesis run, with improved synthesis error rates and sequence uniformity over previous methods. Future generations of DNA synthesis technology are currently being developed specifically for the DNAbased digital storage applications to produce DNA on an even higher scale of throughput.

“Twist Bioscience heeft reeds een nieuw platform ontwikkeld voor de productie van synthetisch DNA op massaal parallelle schaal. In plaats van DNA te synthetiseren op vaste substraten van de vorige generatie, zoals reactoren van plastic of glasparels, gebruikt de technologie van Twist op maat gemaakte siliciumwafers en synthetiseert ze miljoenen unieke oligonucleotidesequenties in elke syntheserun, met verbeterde synthesefoutpercentages en sequentieuniformiteit in vergelijking met vorige methodes. Toekomstige generaties DNA-synthesetechnologie worden momenteel specifiek ontwikkeld voor de op DNA gebaseerde digitale opslagtoepassingen om DNA te produceren op een nog hogere schaal van doorvoer”.

  Vaccinatie: Worden we direct ziek geïnjecteerd met Covid? ... Vaccin Spike-Eiwitten zelf beschadigen hart en aders! ... Meer topatleten gewond door vaccinatie

De technologie om informatie in DNA op te slaan is beschikbaar. De vooruitgang op het gebied van DNA-sequencing, d.w.z. het LEZEN van DNA, heeft niet alleen de kosten van dergelijke procedures teruggebracht van enkele miljarden US-dollars tot enkele duizenden US-dollars, maar heeft het vooral mogelijk gemaakt de in het DNA opgeslagen gegevens foutloos en snel terug te vinden. Verbeteringen, zoals hierboven beschreven, in de DNA-synthese, waarbij de polymerase-kettingreactie is vervangen door fosforamidietsynthese, hebben ertoe geleid dat het nu vrij eenvoudig is om gegevens in DNA op te slaan.

Met andere woorden, er bestaat een technologie die DNA kan synthetiseren, gegevens in het gesynthetiseerde DNA kan schrijven, die gegevens met een uiterste precisie kan uitlezen en foutloos kan herstellen, zodat ze kunnen worden gelezen. Momenteel wordt het aflezen nog gedaan met behulp van een polymerase-kettingreactie, waarbij de gegevens van het doelgebied van het DNA worden afgelezen, geamplificeerd, gerangschikt en gedecodeerd, waarna het, nadat de fouten zijn verwijderd, kan worden afgelezen. Met dit procédé zijn Microsoft en Twist Bioscience er niet alleen in geslaagd meer dan 1 gigabyte aan gegevens in DNA op te slaan, maar ook om die zonder fouten weer uit te lezen.

Deze ontwikkeling vindt plaats buiten het publieke oog. Hoewel de informatie toegankelijk is, hebben wij, afgezien van een stuk uit 2019 in Forbes, in de MS-media weinig echo gevonden voor de technologische geluidswal die hier wordt genomen. Maar, zoals bij elke technologie gaan alle voordelen van het opslaan van gegevens in DNA gepaard met een aantal gevaren, want waar het mogelijk is DNA te wijzigen, specifieke informatie in DNA op te slaan, is de stap naar biologisch wapentuig, naar het gebruik van DNA voor controle en bewaking, niet bijzonder ver. In een van zijn lichtere momenten, bedacht Michel Foucault de term bio-macht:

  Studie: mRNA-vaccins kunnen "tragische en zelfs catastrofale" bijwerkingen veroorzaken

“Bio-kracht wordt verkocht als een leven-scheppende kracht. In het verleden moesten vorsten macht uitoefenen door privileges toe te kennen of goederen af te romen, en hadden zij macht over de dood. Vandaag de dag eigenen regeringen zich de macht over het leven toe. Het doel van de nieuwe vorm van macht, bio-power, is, zoals Lemke (2003: 2) schrijft, om “het leven te beheren, veilig te stellen, te ontwikkelen en te cultiveren”. Bio-kracht is (op het eerste gezicht) een leven-scheppende macht, het biologische dus het terrein waarop politici zich begeven. Het “leven van individuen,” schrijft Magiros (1995: 99), “wordt een domein dat ‘open’ is geworden voor bewuste berekeningen, voor politieke penetratie, voor overheersing en controle en organisatie”. De wijzen waarop overheersing en controle worden uitgeoefend zijn dressuur en discipline. De demografie wordt een belangrijk gebied van kennis en macht, de relatie tussen middelen en burgers krijgt gewicht in zowel de wetenschap als de politiek, reproductie, geboorte- en sterftecijfers, gezondheidsniveaus en levensduur worden de variabelen van de bevolking die de politiek probeert te beïnvloeden” (Magiros 1995: 99).

Deze belofte, waar de meeste mensen aan ten prooi vallen, is de kern van de moderne geneeskunde. Inbreuken op de vrijheid door regelgeving, van lockdowns tot verboden om in groepsverband samen te komen of verboden op de uitoefening van de vrijheid van vereniging, dienen zowel om bio-energie te legitimeren met haar belofte van leven (of vegetatie, afhankelijk van je gezichtspunt) als om het middel te zijn om bio-energie af te dwingen. De politieke actoren streven er nu al naar de mensen te controleren, hun individuele vrijheid te ontnemen, hun gedrag te sturen.

  Tragische waarschuwing: Vrouw zorgt voor vaccinverwonde vader die haar samenzweringstheoreticus noemde omdat ze de prik weigerde

De beschreven ontwikkelingen op het gebied van DNA-opslag, de mogelijkheden die ontstaan doordat bepaalde informatie, informatie die in menselijke cellen kan worden afgelezen, in DNA kan worden opgeslagen en in menselijke organismen kan worden vrijgegeven, zij doen menig dystopie van bewaking verbleken, menig somber voorgevoel van wat eens de menselijke samenleving zal zijn, verdwijnen in nog somberder voorgevoelens. Een discussie over de grenzen die worden gesteld aan het gebruik van DNA als opslagplaats van informatie, en dus over de grenzen die worden gesteld aan het programmeren van DNA, lijkt meer dan wenselijk.

Uit de tekst:

We cut your DNA, open it up, insert a gene, stitch it back up. Invisible mending,” said Dr Sandy Macrae, president of Sangamo Therapeutics, the California company testing this strategy for two metabolic diseases and haemophilia. “It becomes part of your DNA and is there for the rest of your life.

“We maken een incisie in het DNA, openen het, voegen een gen in, naaien het DNA weer dicht. Het onzichtbare genezen. Het wordt dan een deel van je DNA – voor de rest van je leven”, zegt Dr. Sandy Macrae, president van Sangamo Therapeutics, het Californische bedrijf dat deze strategie test om twee stofwisselingsziekten en hemofilie te genezen.

DNA-wijzigende technologieën worden openlijk gebruikt als onderdeel van COVID-19-vaccins:

Het is tijd om de vele innovaties op het gebied van genetische modificatie van menselijk DNA die reeds in gebruik zijn te bediscussiëren en de mogelijkheden en risico’s daarvan openbaar te maken.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Kunnen mRNA gentherapie injecties uw DNA blijvend veranderen?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelCovid-19 injectie goedgekeurd voor leeftijdsgroep 12-15 jaar – maar de gezondheidsautoriteit wil geen verantwoordelijkheid nemen
Volgend artikelBritse kinderarts: kinderen zullen aan het COVID-19 vaccin sterven 
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Niet goed dus voor al die miljoenen mensen die al hun DNA hebben doorgegeven, aangemoedigd door genealogische websites, zoals My Heritage en andere.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in