Uit de persconferentie van minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov na afloop van de week op hoog niveau van de 77e zitting van de Algemene Vergadering van de VN, New York, 24 september 2022.

Vraag: Kunt u het standpunt van uw regering over het gebruik van kernwapens toelichten, aangezien de opmerkingen van president Poetin over het gebruik van “alles wat ons ter beschikking staat” tot veel interpretatie heeft geleid. En zou die verdediging van toepassing zijn op de nieuwe gebieden die mogelijk na de referenda bij Rusland worden ingelijfd?

Sergej Lavrov: Zoals u weet is het een trend geworden om methoden te gebruiken die bekend zijn geworden als cancelcultuur. Onze westerse collega’s gebruiken ze niet alleen actief tegen een land, politici of publieke figuren, maar ook tegen historische feiten en gebeurtenissen. In 2014 vertelden onze westerse collega’s ons bijvoorbeeld dat zij de “annexatie” van de Krim nooit zouden accepteren en vroegen ons waarom wij dat deden. Wij antwoordden: “Laten we in herinnering brengen hoe het allemaal begon.” Met een staatsgreep en heel veel doden. De putschisten trokken zich niets aan van de garanties van Duitsland, Frankrijk en Polen, namen regeringsgebouwen in beslag en achtervolgden de president. Ze achtervolgden hem fysiek in een poging hem te pakken te krijgen. De eerste uitspraken van de putschisten waren: de regionale status van de Russische taal opheffen en de Russen op de Krim aanpakken. Gewapende groepen mensen trokken naar het schiereiland om de Hoge Raad te bestormen. Pas daarna reageerde de bevolking van de Krim met een referendum, terwijl de oostelijke regio’s van Oekraïne reageerden door te weigeren de resultaten van de staatsgreep te erkennen. Maar de analyse van onze westerse collega’s moet beginnen met die gebeurtenissen op de Krim. Er zat voor ons toen niets anders op dan de oprechte uiting van de wil van de Krimbewoners te steunen, van wie 95 procent ondubbelzinnig stemde voor terugkeer naar Rusland, waar zij eeuwenlang hadden gewoond.

We zien deze cancelcultuur ook terug in het huidige verhaal over kernwapens. Niemand herinnert zich nog dat Vladimir Zelensky in februari 2022, vóór het begin van de speciale militaire operatie, in een van zijn verklaringen (hij deed en doet nog steeds veel verklaringen) zei dat het afzien van kernwapens door Oekraïne na de splitsing van de Sovjet-Unie een grote fout was. Hij zei dit in verband met een regeling van het probleem in Oekraïne. Na het begin van de speciale militaire operatie zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian publiekelijk dat Rusland niet mag vergeten dat Frankrijk ook kernwapens heeft. Die uitspraak was op geen enkele manier uitgelokt. Wij hebben dit onderwerp nooit ter sprake gebracht. Het was Vladimir Zelensky die erover begon. U weet allemaal nog wat Liz Truss zei toen haar werd gevraagd of zij bereid zou zijn de nucleaire knop in te drukken.

  "Biden's fase" van de Oekraïne-oorlog breekt aan

Wat Rusland betreft, hebben president Vladimir Poetin en andere functionarissen van het Kremlin herhaaldelijk gezegd dat wij een doctrine hebben over de grondbeginselen van het staatsbeleid van de Russische Federatie inzake nucleaire afschrikking. Het is een openbaar document waarin alles in dit verband duidelijk wordt uiteengezet. Ik stel voor dat u nog eens kijkt naar de omstandigheden waaronder wij kernwapens zouden gebruiken, die absoluut duidelijk zijn omschreven.

Vraag: In uw opmerkingen tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad zei u voor het eerst openlijk dat de westerse landen partij zijn in het conflict in Oekraïne. Betekent dit dat Rusland hen nu als potentiële vijanden beschouwen? Zal dit de structuur van de betrekkingen met deze landen veranderen? Josep Borrell heeft gezegd dat de EU tot nu toe niet overweegt troepen te sturen.

De tweede vraag heeft te maken met de doctrine die u noemde. Volgens deze doctrine zal Rusland, als de toetredingsreferenda succesvol zijn, redenen hebben om kernwapens te gebruiken in geval van aanvallen op zijn grondgebied. De Verenigde Staten hebben gewaarschuwd voor een onvermijdelijke – maar tot nu toe niet gespecificeerde – aanval in dat geval. Neemt Moskou dergelijke dreigementen serieus? Gaat het conflict in Oekraïne in de richting van een derde wereldoorlog, zoals de president van Servië Aleksandar Vucic vreest?

Sergej Lavrov: Ik wil nu geen sombere voorspellingen doen. Het hele staatsgebied van Rusland dat al in de grondwet van ons land is vastgelegd of nog kan worden vastgelegd, zal zeker volledige bescherming genieten. Hoe kan het ook anders? Alle wetten, doctrines, concepten en strategieën van de Russische Federatie zijn van toepassing op het gehele grondgebied.

  Na het bezoek van Biden: Nu spreekt Zelensky van Derde Wereldoorlog

Ik heb niet gehoord dat de Verenigde Staten dreigen met een aanval van welke aard dan ook. Ik weet dat de Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat Rusland nieuwe “sancties uit de hel” of van een andere plaats kan verwachten als de referenda worden gehouden en de resultaten ervan worden aanvaard. Als ze echt met een onvermijdelijke aanval op Rusland hebben gedreigd, zou ik graag de tekst zien. Ik wist niet dat de Verenigde Staten en Oekraïne door deze gevaarlijke “ketting” bondgenoten zijn geworden.

Wat betreft de juridische aspecten van de westerse betrokkenheid bij deze oorlog, weet iedereen die tenminste af en toe het nieuws leest wat er gebeurt. Wapens worden openlijk in Oekraïne gepompt. Zelensky eist elke dag meer wapens van Duitsland of Israël. Hij heeft ook kritiek op Israël omdat het minder wapens stuurt dan Oekraïne heeft gevraagd of beweert dat het zelf niet genoeg wapens heeft. Kiev wordt voorzien van satellietinformatie. Het Westen gebruikt ongeveer 70 militaire satellieten en 200 particuliere satellieten om de Oekraïense strijdkrachten en nationalistische bataljons te ondersteunen. Een Oekraïense commandant heeft onlangs in een commentaar op het gebruik van in de VS gemaakte wapens op het slagveld gezegd dat de Amerikanen het recht van veto hebben over de doelen. Wat is dit anders dan directe betrokkenheid wanneer zij ons met dodelijke wapens aanvallen en deelnemen aan de oorlog?

Om terug te komen op het juridische aspect: de Verenigde Staten, de NAVO en de EU zeggen dat zij geen partij zijn in het conflict, wat ons bij een bepaald verdrag brengt. Er zijn de Haagse verdragen van 1907 – Verdrag met betrekking tot de wetten en gebruiken van de oorlog te land en Verdrag betreffende de rechtspositie van vijandelijke koopvaardijschepen bij het uitbreken van vijandelijkheden. Deze verdragen zijn niet opgezegd en zijn nog steeds van kracht. Zij hebben betrekking op de verplichtingen van neutrale mogendheden tijdens oorlogen op zee en te land. In deze verdragen staat dat de term “neutrale staten” niet alleen van toepassing is op staten die zich voor altijd neutraal hebben verklaard, zoals Zwitserland, maar op alle staten die geen partij zijn bij een gewapend conflict. Ik wil iedereen eraan herinneren dat de Verenigde Staten en Europa zich niet partij hebben verklaard bij de ontwikkelingen in Oekraïne. In dit geval moeten zij handelen in overeenstemming met artikel 6 van het zeerechtverdrag, dat bepaalt dat de levering door een neutrale mogendheid aan een oorlogvoerende mogendheid van oorlogsschepen, munitie of oorlogsmateriaal van welke aard dan ook, verboden is. Met andere woorden, de Verenigde Staten, de EU en de NAVO, die wapens naar Kiev sturen, kunnen niet worden beschouwd als neutrale mogendheden die niet bij het conflict betrokken zijn. Bovendien staat in een van de verdragen dat op het grondgebied van een neutrale mogendheid geen wervingsbureaus mogen worden geopend om de strijdende partijen bij te staan. Zoals u weet hebben Oekraïense ambassades en consulaten-generaal in Europese en andere landen openlijk uitnodigingen op hun websites geplaatst om deel te nemen aan de “heilige oorlog” tegen Rusland, wat kan worden omschreven als het werven van huurlingen. Westerse landen die deze activiteiten op hun grondgebied toestonden, schonden het verdrag inzake neutrale staten en lieten daarmee zien dat zij geen passieve toeschouwers zijn, maar direct betrokken zijn bij het conflict. Een van de artikelen verbiedt het gebruik van communicatiemiddelen voor militaire doeleinden. Zoals ik al zei, worden 200 particuliere satellieten, waaronder natuurlijk Starlink, rechtstreeks gebruikt door de autoriteiten in deze oorlog. Starlink beschikt over satellieten en grondinfrastructuur. Het gebruik van dit middel in de oorlog betekent ook dat de Verenigde Staten geen neutrale mogendheid zijn, maar partij in dit conflict.

  Kijk: Mearsheimers laatste bespreking over de oorlog in Oekraïne

Via Mid.ru.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Rusland: De Nieuwe Wereldorde is tot een einde gekomenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe “geweldige kans” van Anthony Blinken is geen goed nieuws voor Europa
Volgend artikelDe EU weet niet meer wat ze moet sanctioneren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

  • De ” pandemie ” is mislukt om ons op te sluiten en onze vrije wil te ontnemen.

   De volgende poging is de geplande oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
   Poetin speelt dit spelletje gewoon mee !!!

   Als je goed kunt luisteren dan hoor je telkens hetzelfde draaiboek.
   1. Corona is een onzichtbare vijand en vaccinatie is de enige uitweg en je doet het voor elkaar !!!!
   2. De oorlog is ook ” onze ” oorlog en wij MOETEN winnen van Rusland en we MOETEN solidair zijn met Oekraïne !!!

   Ziet u de vergelijking !

   Ze hadden eerst corona willen gebruiken om te verklaren dat corona de reden was van voedsel tekorten en tekort aan energie omdat zoveel mensen aan corona sterven. Maar dit is een grote mislukking geworden.

   Nu gebruiken ze de oorlog om dit te verkondigen. Maar wie veel leest ziet dat overal in de wereld kunstmest fabrieken ontploffen, voedsel ketens in brand vliegen, bosbranden werden gecreëerd, pluimvee bedrijven die geruimd worden maar ziet u in het wild vogelsterfte ! gaspijpleidingen worden opgeblazen. Hahaha ze sluiten de enorme gasvelden nu we het juist nodig hebben en sluiten kern centrales. Er zit 600 miljard kubieke meter gas in Groningen maar nu plots mag het niet omhoog gehaald worden en moeten wij omkomen van de koude en zullen kassen worden gedwongen te stoppen om voedsel te verbouwen.

   Ik zal u uitleggen waarom ik weet dat dit zo gepland is en Poetin deel uit maakt van het plan.
   China is DE proeftuin van de elite om volkeren te onderwerpen.

   Nu mijn uitleg waarom Putin deel uit maakt van WEF en het hele plan om ons tot slaaf te maken.

   1. Poetin heeft het spel met corona en Mrna vaccinatie meegespeeld.
   2. Poetin heeft de verdragen met WHO, UN, WEF, IMF, WORLD BANK, BIS NOOIT opgezegd.
   3. De leiders van China en India zijn nauw betrokken bij WEF.
   4 Het International Economic Forum in St Petersburg is het zusje van WEF en varen onder dezelfde vlag.
   5. De MIR card is een digitale munt.
   6. Poetin helpt met het afsnijden van voedsel, energie en kunstmest. Ze werken intensief samen met elkaar.

   De volgende stap is naast voedsel tekorten en energie tekorten te dreigen met gedeeltelijk of gehele nucleaire oorlogvoering.
   We hebben 2 voorproefjes gehad met de 2 kerncentrales in Oekraïne maar dat sloeg niet echt aan bij volken . Dus gaan ze nu naar een hoger plan.

   Eerst een referendum om die provincies bij Rusland toe te voegen. Nu kan Poetin zeggen jullie vallen Rusland aan dus gaan wij daar op antwoorden. Eerst dreigen met lokale nucleaire aanvallen ALLEN OM DE ANGST PSYCHOSE WEER OP TE VOEREN !
   Als dat geen effect gaat scoren gaan ze naar de volgende stap en gaan ze dreigen met een complete nucleaire oorlog.

   Dit is het scenario waar ze nu mee spelen.

   ALS WIJ NU MAAR TOTAAL ONVERSCHILLIG BLIJVEN EN NIET IN PANIEK GAAN RAKEN DAN IS HUN HELE OPERATIE ZINLOOS.

   ONS STERKSTE WAPEN IS VERBINDEN MET LIEFDE ZONDER GEWELD EN VOORAL ZONDER ANGST !!!
   DAARMEE HEBBEN WIJ OOK COVID GEWONNEN !!!

   Je moet jezelf dan ook afvragen …. wil ik als totaal slaaf werken onder de elite of neem ik het risico te sterven aan een nucleaire oorlog.

   Voor mij is het antwoord zeer simpel….. IK ZAL MIJ NOOIT LATEN ONDERWERPEN AAN DE ELITE….. NOOIT.

   BETER TE STERVEN IN VRIJHEID DAN TE STERVEN ALS SLAAF !!!

   • Helemaal met je eens Peter , zo denk k er precies zo over , ze doen er allemaal aan mee , had deze strategie allang door , door angst zaaien willen ze hun plannen doordrukken , was het echt anders dan was dit allang opgelost geweest , nóóit geen slaaf … never ! Gegroet Broeder ! 🫂🤍

 1. Stop met angst zaaien en dat geld ook voor frontnieuws !

  ANGST IS HET WAPEN VAN DE OVERHEID !

  De loopjongens van de elite kunnen het volk alleen in het slavenhok drijven bij angst.

  Angst voor een virus ” de onzichtbare vijand ”
  Angst door het vreselijke Rusland, datzelfde Rusland heeft miljoenen mensen geofferd tijdens de bevrijding van WW2.

  EN HUN GROOTSTE TROEF MOET WORDEN EEN NUCLEAIRE OORLOG.

  Alle mensen die zich tijdens corona hebben laten leiden door angst zitten nog steeds gevangen in die angst.

  Als je angst maar blijft opvoeren dan gaan mensen geloven dat Rusland de slechterikken zijn. Dan ga je geloven dat wij een bijdragen moeten leveren.
  Maar mensen, zonder soldaten, zonder steun aan regering en vooral zonder angst voor jou regering, die niet jou vriend is maar jou vijand….. gaan ze het niet van ons winnen.

  Als mensen dat gaan inzien staat de regering in zijn nakie.

  Alleen als wij de angst van ons afschudden kunnen wij deze criminele regeringen stoppen !!!

  De elite, de bankiers hebben de werkelijke macht. Onze regeringen zijn hun uitvoerende macht die BEWUST de ene crisis na de andere creëren !

  De pensioenfondsen zijn leeggeroofd, de hyperinflatie zal ons allen arm maken en centrale banken zullen juist dat ondernemen om die hyperinflatie verder aan te wakkeren.

  Alle munten zullen een voor een instorten , ook de dollar … allemaal vooropgezet bij deze elite.

  Het enige doel is u het slavenhok in te drijven en het accepteren van de CBCD ( Centrale Bank Digitale Munt) het basisinkomen ( wat totaal gecontroleerd wordt door de staat) de QR maatschappij.
  China is de proeftuin, dat is waar men heen gaat met ons. Totale controle over de mens !!!

  NOGMAALS DE ENIGE MANIER OM DIT TE WINNEN IS DE ANGST VAN ONS AF TE SCHUDDEN, ONS TE VERENIGEN EN BURGELIJKE ONGEHOORZAAMHEID !!!!

  Ze gaan dreigen met nucleaire oorlogen …. laat ze maar, TOON VOORAL GEEN ANGST want die nucleaire oorlogen gaan er niet komen ( hooguit plaatselijke om u terug in angst te krijgen).

  Maar een nucleaire wereldoorlog gaat er niet komen want dan is ook het spel voor de elite uit. Want dan is er geen leven meer mogelijk op deze aarde !!!

   • In de achtergrond staan de centrale banken al klaar met hun nieuwe CBDC (central bank digital currency).

    Dit wordt ‘ons geld’ straks. Geld dat zij op iedere gewenste manier kunnen manipuleren.

    Om de ‘wereld te redden’ zal er straks een universeel basisinkomen worden verstrekt aan hen die daar recht op hebben.

    Dit zijn uiteraard de volledig gevaccineerde burgers en zij die daarnaast voldoen aan een aantal andere criteria. Uiteraard dien je te beschikken over de juiste digitale identiteit om je geld te kunnen ontvangen.

    De centrale banken bepalen straks waar het ‘nieuwe geld’ aan uitgegeven mag worden, hoeveel je mag reizen, hoeveel brandstof je mag kopen en hoeveel elektriciteit je nodig hebt.

    Sparen is iets dat niet langer mogelijk is, want je geld zal een uiterste houdbaarheidsdatum hebben. Heb je het voor die datum niet uitgegeven, dan zal het vervallen.

    Zo heb je straks voldoende ‘credits’ (geld) om een volledig door de overheid en centrale banken bepaald bestaan te leven.

    Wil je niet meewerken aan het systeem? Even goede vrienden, maar dan zal je toch echt buiten alle systemen vallen en maar zien hoe je er in slaagt om te overleven.

  • Precies, laat je niet beangstigen door het vele nieuws hier op frontnieuws.
   Weet wat er speelt maar zinspeel er niet op.
   Verhef je Hart en wil het goede van wat jij vindt hoe de wereld er volgens jouw leefbaar moet uitzien. Wetend dat de oude wereld van voor 2020 niet meer bestaat. Nooit meer terug komt!
   Schwab gaat het beloofde land niet zien.
   Dus dat wordt ook niks.
   Het moet en zal jouw wereld worden.
   Dus. Ik denk vredevol. Liefdevol.
   Niet meer ah gas! Veilig voedsel verbouwen.
   Veel kunnen reizen! Ja, ja!
   De aarde is door en voor de mens gemaakt.
   Met onnoemmelijk veel steun en hulp vd Goddelijk Geestelijke wereld.
   Ga er maar aan staan!

 2. Onze vijanden trekken zich straks terug in Zuid-Amerika dus gaan we dat continent bestoken met kern wapens om voor eeuwig van dat gespuis af te komen.

  • Als ze zich onder de grond gaan verschuilen zullen we alle in en uitgangen blokkeren en lucht sluizen opsporen en ze met biowapens vergiftigen zoals ze nu met ons doen. We zullen ze opjagen als aangeschoten wild totdat de laatste is uitgeroeid.

 3. Ik heb nooit in kernwapens geloofd. Al bestaat kernenergie wel. Fukushima-ramp….niet in de buurt kunnen komen van meltdown-bron.
  Maar ik heb inmiddels zoveel fake NASA-filmpjes gezien, dat ook de Tsar Bomba volgens mij vroegere
  hi-tech beeldmanupilatie is. Die miniatuurboompjes. Nagasaki verwoesting? Kon ook door een tapijt van 500-ponders komen.
  Bevolking ziek? Kanker door straling? Men kreeg alleen al wel kanker van al die ontplofte stoffen en fijnstof.
  Straling ook wel door standaard zware bommen die alles om de ontploffing heen (drukgolf) tot splijtstoffen doen geraken.

  Ik heb nog nooit beelden gezien van werkelijke ontploffingen/meltdowns kerncentrales.

  Kernproefen bij Atol-eilanden? Het zag er indrukwekkend uit. Maar wie bewijst dat dit kernbommen waren?
  Waarschijnlijk zijn kernbommen net zo’n hoax als het officiële aarde-ruimteverhaal.

  • @ ape.c-age oktober 3, 2022 at 18:07,
   Wat we onder kernenergie en kernwapens verstaan is waterstofgas of te wel bruingas techniek. Dit hoog explosief gas, verandert bij verbranding weer in water. Daarom staan er zulke grote waterkoelers bij kerncentrales. De radioactieve staven zijn maar 2 tot 3% verarmt aan elektronen in centrifuges, zodat ze positief worden voor in het elektrolyse bad. Deze manier van energie opwekking is een hele dure met zeer onstabiel gas. Rendement ligt amper op 50%. Beter zou zijn dat het waterstof en zuurstof gescheiden zou zijn, dan kun je het veilig en stabiel houden en het door leidingen vervoeren. Als je het met het waterstofgas probeert explodeert het direct.

   Omdat om deze zogenaamde kernfusie een geheimzinnige mist voor het publiek hangt en er heel veel fantasieën door de overheden over verzonnen is. Toen in de jaren ’80 toen de grünen tegen kernenergie waren, was ook door linkse overheden opgezet. Omdat met aardgascentrales meer te verdienen viel voor de overheid. Daar ook Hollywood enge beelden erbij verzon van paddenstoel explosie wolken. Wat gewoon TNT explosieve wolken zijn, maar dan erg uitvergroot met filmtechnieken. Zo lijkt het net alsof die kernwapens extreem gevaarlijk zijn en je zo in 1 keer hele steden weg vaagt. Zo bestaan er veel meer van die sprookjes. Het zogenaamde fall-out hoort daar ook bij. Het radioactieve waar iedereen bang voor gemaakt wordt is ook larie koek. Je kunt het zelfs eten als je het wilt. Het is niet dodelijk voor mens, dier of plant. Vond het vroeger al erg vreemd overkomen van als iemand besmet zou zijn met radioactief materiaal. Dat na een douche of afsproeïng het kan neutraliseren en er niet omgekeken werd naar het afval water. Toen dacht ik al er komt iets niet.

   Veel mensen hebben zonder dat zij het zelf weten radioactief materiaal in hun huizen zitten, in hun elektronica. Dat is het radioactieve Radium dat spul wat oplicht als je het eerst met een andere lichtbron oplaad. De streepjes op klokken, horloges en in beton zit het. Bij huizen zal het pas na 33jaar uit het beton verdwenen zijn en er komt dagelijks radioactief Radium uit de grond bij afgravingen. Als radioactief materiaal gevaarlijk was, was de aarde allang een uitgestorven vlakte.

  • Soms lijkt er echt op dat er niemand aan het luisteren is, hoe rustig blijven de Russen toch, ik vind het echt ongelofelijk, ik zou allang mijn geduld hebben verloren, weet dat het allemaal opzet is wat er nu tegen het beleid van Rusland gebeurd, hoe kunnen zij dit nog opbrengen, Lavrov is een pitbull en probeerd netjes te blijven, wat een kanjer vind ik hem, maar alles wat hij zegt, hoop dat veel landen Rusland echt eens steunen i.p.v. zogenaamd neutraal blijven, zijn ze doof/blind geworden dan allemaal dan !!!
   Hoe gaat deze waanzin aflopen ?
   We are on the roads to madness Queensrýche zingt het .

 4. De afloop wordt slecht; dat is niet Rusland’s keus of schuld.
  De westerse landen worden geleid door WEF, stompzinnigheid en russenhaat.
  Blind voor de realiteit zullen ze zeker verkeerde beslissingen nemen en zichzelf in de ellende storten; verdiend.

  Tweede reden: de bevolking heeft deze gestoorden gekozen; zij krijgen wat ze verdienen, maar de rekening zal heel, heel hoog zijn….

 5. Lavrov is ook een boomer.
  Je moet rekening houden met deze mensen.
  In Nederland hebben vele boomers bijvoorbeeld een hekel aan gabbertijdperk tot aan Tiktok tijdperk.
  Die lui hebben een eigen sociale agenda.
  Vooral die boomers die voor het gabbertijdperk nergens bij hoorden.
  Ja….misschien bij een voetbalclub, dorpshuisvereniging, oranjevereniging, viswijvenkoor, tenniskliek, etc.
  Allemaal niet met de hele wereld bezig. Daarom zulken ook zo makkelijk om in hedendaagse kwesties.
  Simpelaars naar de Overheid en Koningshuis.
  Vertrouwenlozen, die denken dat een anarchie geweldadig zou zijn.
  Nou….dat krijgen ze. Deze etters hebben al zoveel voorspoed en echt welbevinden tegengehouden.

 6. Lavrov is voor wat ik kan zien de enige diplomaat die kredietwaardig is, de rest zijn opvreters.
  Ik volg dit al jaren, het getreiter, het steeds scheppen en in stand houden van een vijandbeeld tegen Rusland. Het is eerloos en laf, schadelijk en nutteloos. Onze vijanden zijn ziekte, honger en natuurrampen, werkloosheid, leugens, bedrog…..

  Had Nederland na 1990 niet het leger “professioneel” gemaakt maar geinvesteerd in medische wetenschap, onderzoek en ontwikkeling van medicijnen en behandfelmethodes dan zou het zomaar kunnen zijn dat met alle middelen die er waren een aantal ernstige ziekten werden overwonnen. Dat had de andere weg geweest, scheppen van leven en niet het vernietigen nastreven. Voor hen die hebzucht, vraatzucht en machtswellust als drijfveer hebben een niet te begrijpen redernatie, maar nu staan we dus met niks….miljarden belastinggeld later, decennia die verloren zijn…..en het is leeg in ons…..zo goddeloos leeg.

 7. Op de lagere school werd al uit en treurig verteld hoe slecht communisten waren, met name Russen en Chinezen

  Vanaf de vierde klas begon ik toch wel grote vraagtekens te zettenen vragen te stellen.
  Daar wonen toch ook gewone mensen die werken voor een kut loontje zoals mijn vader?

  Dat leverde vaak ïn de hoek staan”en strafwerk op.
  Maardat deerde me niet; ik had het idee dat ik wel voor mijzelf kon denken.

  Later, midden 20solliciteerde ik als electromonteur bij de tank werkplaats.
  Deafdelingchef, en personeelschef wilden me hebben, moest nog even door de BVD gekeurd worden.

  Afgekeurd dus; was eerste kraker in NL en was in Joegoslavie geweest.
  Vanaf toen was mijn mening gezet over NL
  ——————————————
  Ook in Joegoslavie; de mensen warenbehulpszaam, de meiden aantrekkelijk, er was niks te zien van dat ënge gevaarlijke”communisme. Hooguit een vreemd beeld hier en daar.

  En geschiedenis in tweede wereld oorlog was ,dat de Russen de moffen eruit trapten, en de amerikanen wat wapens ervoor leverden.
  Toen waren de Russen goed, om het gevaarlijke werk te doen, veel levens te verliezen.

  Het schijnt dat we weer afgezakt zijn in de koude oorlog; haat tegen de Russen.

  maar zelfs een blind paard kan zien,wiee de Kwaaie Pier hier is; dat is USA met als hulpje, de Snuivende Kabouter, en als volgelingen de onnozele linksen in Europa.

  Typisch, de landen die toen heel ergfout waren, zijn het weer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in