Pixabay

Nu de leugens in een exponentieel tempo aan het licht komen, worden sommigen van degenen die ongelijk hebben gekregen, nerveus – zo nerveus zelfs dat ze pleiten om het verleden te laten rusten. Maar ongelijk hebben heeft een prijs, en dit is waarom we ze het vuur aan de schenen moeten leggen.

The Atlantic1 ligt onder vuur omdat het suggereert dat alle verschrikkelijke beslissingen uit het pandemie-tijdperk over lockdowns, sluiting van scholen, het maskeren en straffen van een hele groep mensen die vraagtekens zetten bij de doeltreffendheid en wijsheid van het nemen van een overhaast, experimenteel vaccin – voor een virus met een overlevingskans van 99% bij de meesten – allemaal vergeten en vergeven moet zijn, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Econoom Emily Oster van de Brown University schrijft in The Atlantic,2 “We moeten elkaar vergeven voor wat we deden en zeiden toen we in het duister tastten over COVID.” Brendon Marotta vertelt in zijn Substack Hegemon Media3:

“Ik geloof dat daders om vergeving vragen omdat ze bang zijn voor strafrechtspraak. Als de daders in ons huidige rechtssysteem ter verantwoording zouden worden geroepen, zou de omvang van de wandaden leiden tot straffen die de daders niet zouden kunnen dragen.

Deze straffen zouden degenen die hun baan, bedrijf, vrienden, familie, gezondheid of vrijheid hebben verloren ook niets teruggeven. Wat als er een andere manier was die beter zou zijn voor zowel slachtoffers als daders?

De wandaden van de pandemie zijn niet erkend. De verantwoordelijken hebben geen excuses aangeboden. Oproepen tot “vergiffenis” lijken oneerlijk wanneer de verantwoordelijken zich niet hebben verontschuldigd, wat gewoonlijk een voorwaarde is om vergiffenis te vragen.

Het creëren van rechtvaardigheid zou betekenen dat de onrechtmatig verkregen winsten van de daders worden herverdeeld onder de mensen die hun banen en bedrijven tijdens de pandemie hebben verloren. Kortom, herstelbetalingen. Rechtvaardigheid gaat niet alleen over geld. De verliezen tijdens de pandemie waren niet alleen van financiële aard.

Mensen verloren hun vrienden, familie en vrijheden. Veel van de schade was cultureel, emotioneel en sociaal. Geen enkele hoeveelheid geld kan de mogelijkheid vervangen om persoonlijk te rouwen op de begrafenis van je geliefde.”

Osters pleidooi voor het fatsoen dat zij en de media en volksgezondheidsfunctionarissen de Amerikanen tijdens de pandemie niet hebben geboden, komt op een moment dat het COVID-narratief door de huidige regering en de media nagenoeg verloren is gegaan.

Hun leugens zijn ontmaskerd

De afgelopen drie jaar heb ik alle leugens blootgelegd en gedocumenteerd die de wereldwijde cabal in hun mainstream media propaganda heeft gepropageerd. Zoals verwacht zijn ze nu ontmaskerd als onwaarheden, onnozelheid en leugens:

 • De COVID-prikken zijn nooit getest op, of bewezen dat ze de overdracht stoppen.
 • De spuiten waren niet voor 95% effectief, maar verhoogden zelfs het risico om COVID te krijgen.
 • Het sterftecijfer van COVID was ongeveer 0,005%.
 • Ivermectine en hydroxychloroquine werkten.
 • Maskers werken niet
 • Lockdowns deden meer schade dan goed.
 • Dit biowapen kwam uit een lab, en
 • “Veilig en effectief” veranderde in “plotselinge en onverwachte dood”.

Hun misdaden moeten worden goedgemaakt

U mocht geen afscheid nemen van uw dierbaren of hun begrafenis bijwonen, maar de uitverkorenen dineerden in extravagante restaurants en lieten slijterijen en Wal-Mart open blijven. Uw kleine bedrijfjes werden vernietigd, terwijl Amazon miljarden verdiende.

Deze moordlustige hypocrieten vermoordden duizenden senioren door bewust geïnfecteerde patiënten in bejaardentehuizen te plaatsen. Zij doodden nog eens duizenden door behandelbare patiënten aan de beademing te leggen en Fauci’s remdesivir, en nog eens duizenden werden gedood door niet toe te staan dat veilige en effectieve behandelingen zoals ivermectine en hydroxychloroquine door artsen werden voorgeschreven.

Ze hebben honderdduizenden gedood en verwond door dwang, bedreigingen, mandaten en een eindeloze stroom leugens die mensen dwongen een gevaarlijk en ongetest, giftig brouwsel in te nemen – een biowapen van Big Pharma.

Deze “deskundigen” die vergiffenis vragen, zogenaamd omdat ze gewoon meegingen in de “hysterie” van het moment, hadden ongelijk. Ze logen vanaf het begin en moeten zwaar boeten voor hun misdaden tegen de mensheid.

We werden geminacht, belachelijk gemaakt, verbannen, gecensureerd, ontslagen, gedeponeerd en doodgewenst door de autoritaire schapen die naleving eisten, en als verschoppelingen behandeld door familieleden die het narratief geloofden.

Uit wanhoop dreven zij hun agenda te ver en te snel door, toen de financiële onderbouwing van hun valse wereldorde onder druk kwam te staan en begon af te brokkelen. Deze wanhoop legde hun flagrante leugens bloot aan een groot aantal kritische denkers over de hele wereld, die zich er niet van hebben laten weerhouden om de onwaarheden op sociale media, blogs en websites met vrije meningsuiting aan de kaak te stellen.

Waarom we het Amnesty pleidooi moeten verwerpen

Er zijn vele redenen om Osters amnestiepleidooi af te wijzen. Eerst en vooral, hoewel sommigen nu onwetendheid willen aanvoeren als hun verdediging, was er vanaf het begin geen gebrek aan feiten en gegevens die aantoonden dat hun standpunten verkeerd, gevaarlijk, destructief en dodelijk waren.

Aangezien de gegevens gemakkelijk beschikbaar waren, is de echte vraag die zij zich moeten stellen: “Waarom geloofde ik überhaupt alle leugens en propaganda?”. Hier is zelfreflectie nodig. Hiermee samenhangend is de belachelijke bewering van Oster dat “iets goed doen een flinke dosis geluk met zich meebrengt”. Absoluut onjuist. Geef me één voorbeeld waarin geluk een rol speelde.

Mensen die het juist hadden, deden dat omdat zij hun kritisch denkvermogen gebruikten en a) de gegevens lazen, b) die gegevens correct analyseerden en c) rationele conclusies trokken op basis van die analyse. Analyse en rede zijn niet afhankelijk van geluk.

Er was geen geluk nodig om te weten dat maskers nutteloos waren. De gepubliceerde wetenschap vertelde ons dat. Hetzelfde geldt voor de conclusie dat natuurlijke immuniteit superieur is aan door vaccinatie veroorzaakte immuniteit. Er was geen geluk nodig om te weten dat asymptomatische verspreiders niet bestonden, want nogmaals, de wetenschap. Niet alleen kun je geen “hete” infectie hebben zonder symptomen, maar onderzoek bij miljoenen individuen bevestigde wat we al wisten uit de fundamentele virologie.

Er was geen geluk nodig om correct te voorspellen dat lockdowns een dramatisch negatief effect zouden hebben op de gezondheid, het onderwijs en de economie. Dat was gewoon rationeel, maar vroege kosten-batenanalyses bevestigden het ook.

Er was geen geluk nodig om te weten dat de COVID-prik nutteloos was, want uit gegevens uit de hele wereld bleek al snel dat het aantal gevallen steeg in combinatie met de injecties. Dr. Anthony Fauci, president Joe Biden en CDC-directeur Dr. Rochelle Walensky hebben dit ook aangetoond.

Allen werden meer dan eens geprikt, en allen kregen COVID – meer dan eens! Zeventig procent van de geprikte CDC-medewerkers kreeg ook COVID, en bij verschillende gelegenheden werden uitbraken gemeld op schepen waar 100% van de bemanning en passagiers waren geprikt. Niets van dit alles zou gebeuren als de injecties daadwerkelijk besmetting en verspreiding zouden voorkomen, en u hebt geen speciale vaardigheden nodig, behalve gezond verstand, om tot die conclusie te komen.

Je hebt ook geen speciale vaardigheden nodig om te zien dat de COVID-prikken gezonde mensen doden. Kijk maar naar alle plotselinge sterfgevallen van professionele atleten en kinderen. Het komt zo vaak voor dat ze het zelfs een nieuwe naam hebben gegeven: Sudden Adult Death Syndrome. Kijk naar de excessieve sterftestatistieken en de torenhoge levensverzekeringsclaims.

  De Truckers vertrappen - De Great Reset wordt het Grote Ontwaken

De stelling van Oster dat het geluk achter de juiste analyses zat, is een uitvlucht en een teken dat ze niet bereid is te accepteren dat ze goedgelovig en irrationeel was – en mogelijk wreed tegenover anderen. Vergeet niet dat het bedreigen van het leven van ongevaccineerden en het bespotten van hun dood in feite deel uitmaakte van het overheidsbeleid.4

De onwetenden vergeven omdat ze niet weten wat ze doen mag dan de geestelijke plicht zijn, maar de sociale etiquette vereist dat als je wilt dat iemand je vergeeft, je EERST je excuses aanbiedt en DAN om vergeving vraagt. Wat ontbreekt in de oproep van Oster om haar en alle anderen die ongelijk hebben gekregen te vergeven, is een verontschuldiging.

Overheidsambtenaren moeten verantwoording afleggen

Dit is nog belangrijker als het gaat om media en onze gezondheids- en overheidsfunctionarissen. Amnestie verlenen aan individuen die vanaf dag 1 fout zijn geweest, zonder ook maar één verontschuldiging, is een onhoudbaar voorstel. Daarvoor is de prijs die de samenleving voor hun fouten heeft betaald veel te hoog.

Zij kunnen om vergeving vragen, en zij kunnen door velen worden vergeven, maar zij moeten nog steeds verantwoordelijk worden gehouden voor hun fouten. Eisen dat ambtenaren verantwoordelijk worden gehouden voor fouten is geen leedvermaak. Het is het herstellen van een basislijn van gedrag en verantwoording tegenover het publiek – iets wat we verloren lijken te hebben.

Door hun roekeloos gedrag hebben mensen hun bedrijf en hun broodwinning verloren; ze hebben familieleden verloren door roekeloze geneeskunde; ze hebben bruiloften en begrafenissen moeten missen; drugsgebruik en zelfmoorden zijn omhooggeschoten; kinderen hebben jaren achterstand opgelopen op school en de economie is verwoest. De lijst gaat maar door. Fout zijn heeft een prijs, en de samenleving zal die nog geruime tijd betalen.

Bovendien hadden onze gezondheids- en regeringsambtenaren het niet slechts één keer mis en zijn daarna van koers veranderd. Nee, ze hebben hun fouten verdubbeld, verdrievoudigd en verviervoudigd, zelfs in het licht van het overweldigende bewijs dat ze fout zitten, en wij worden geacht “het verleden te laten rusten”? Absoluut niet.

Eerst moeten we de zaken rechtzetten, zodat iedereen weet wat de waarheid is, en vervolgens moeten we ervoor zorgen dat dit soort fouten niet meer kan worden begaan. Een wapenstilstand is een verre derde op de lijst van hoe het verder moet.

Wie gelijk heeft, wordt nog steeds vervolgd

Het rechtzetten begint met het beëindigen van de vervolging van degenen die gelijk hebben gekregen. Er moet ook een einde komen aan de censuur en de verspreiding van propaganda.

Wat de propaganda betreft, moet de wet worden herschreven. Het gebruik van staatspropaganda tegen het Amerikaanse publiek was illegaal tot 2012, toen toenmalig president Obama het legaliseerde via een amendement op de National Defense Authorization Act (NDAA).5 Dat amendement moet worden ingetrokken, zodat de media weer verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de illegale verspreiding van overheidspropaganda.

Verder moeten we waarschijnlijk ook de rol van medische commissies afschaffen of radicaal herzien. In de huidige situatie zijn medische commissies gewapend om artsen die tegen de staatspropaganda ingaan en de waarheid over COVID vertellen het zwijgen op te leggen.

Het laatste slachtoffer van deze door de overheid georkestreerde vervolging is Dr. Peter McCullough, een van de meest erkende en gerespecteerde cardiologen ter wereld. Zijn medische geloofsbrieven zijn hem nu ontnomen omdat hij de waarheid heeft gesproken (en daarmee de gelegaliseerde propaganda heeft tegengesproken)6.

Hij is ook ontslagen als hoofdredacteur van Cardiorenal Medicine en Reviews in Cardiovascular Medicine (RCM) – en dat alles zonder eerlijk proces. RCM was zelfs zo laf om publiekelijk te beweren dat hij “aftrad” omdat zijn ambtstermijn was afgelopen. Zoals McCullough opmerkt, zijn er in de academische geneeskunde “machtige duistere krachten” aan het werk “om elke weerstand” tegen de COVID-prik te verdrijven.

Redacteur gedwongen ontslag te nemen vanwege McCullough’s COVID-publicatie

Iedereen die McCullough’s onderzoek durft te publiceren begeeft zich op glad ijs. Dr. Jose Luis Domingo, al zeven jaar hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Food and Chemical Toxicology (FCT), werd onlangs om die reden tot aftreden gedwongen. Zoals gemeld door de Epoch Times:7

“Hoewel Domingo zelf drie vaccinaties heeft ontvangen (twee van AstraZeneca en één van Pfizer), vertelde hij The Epoch Times dat hij is bestookt met beledigingen, bedreigingen en beschuldigingen dat hij ‘anti-vaccin’ is sinds hij de publicatie heeft goedgekeurd van een wetenschappelijk artikel8 [van McCullough, Stephanie Seneff, Greg Nigh en Anthony Kyriakopoulos] waarin de potentiële schademechanismen van geïnjecteerd synthetisch mRNA worden onderzocht …

Dit onderzoek is mede geschreven door een team van vooraanstaande wetenschappers, waaronder Stephanie Seneff, Ph.D., een senior onderzoekswetenschapper aan het Massachusetts Institute of Technology; Dr. Peter McCullough, een internationaal bekend cardioloog die gedurende zijn 40-jarige carrière meer dan honderd peer-reviewed artikelen heeft gepubliceerd; en Dr. Anthony Kyriakopoulos, een Griekse klinisch microbioloog, arts en onderzoeker die is gepromoveerd in de medische en moleculaire microbiologie.

Hun onderzoek stelde dat wijzigingen in het mRNA van het vaccin “het mRNA voor de cellulaire afweer kunnen verbergen en een langere biologische halfwaardetijd en een hoge productie van het spike-eiwit kunnen bevorderen”. Hierdoor, zo stelden deze wetenschappers, kunnen mRNA-vaccins de natuurlijke afweerreactie van het lichaam verstoren.

Zij beschreven deze verstoring als “diepgaande aantasting”, die volgens hen specifiek tot stand komt doordat het spike-eiwit een essentieel vroeg aangeboren immuunresponsmechanisme, de zogenaamde type I interferonrespons, verstoort.

Als zij gelijk hebben, zal geïnjecteerd synthetisch mRNA verschillende negatieve gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, waaronder het minder goed in staat stellen van ons lichaam om infecties te bestrijden en kanker te onderdrukken …

Ongeveer een maand nadat het artikel was gepubliceerd, zei Domingo, begon hij boze e-mails en berichten te ontvangen. Deze omvatten beledigingen, oproepen om ontslag te nemen, eisen om het artikel in te trekken, en zelfs bedreigingen … De boze berichten, zei hij, waren gevuld met ad hominem aanvallen tegen hem en tegen de co-auteurs van de paper, maar specificeerden niet hun wetenschappelijke bezwaren tegen de inhoud van de paper …

Hoewel hij liever tot eind 2023 aan het roer van het tijdschrift was gebleven … heeft Domingo zijn ontslag bij het tijdschrift ingediend om zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid te behouden.

Hij vertelde ons dat hij eerst en vooral een wetenschapper is, en dat hij geen spijt heeft van de publicatie van het artikel. Ondanks de aanvallen was hij niet bereid toe te geven aan de druk van de uitgever van het tijdschrift … Jagna Mirska …

Domingo zei dat het tijdschrift al een opvolger voor zijn positie heeft gekozen – iemand met duidelijke banden met de farmaceutische industrie: Bryan Delaney, Ph.D. Volgens zijn LinkedIn-pagina is Delaney een toxicoloog die momenteel werkt voor Haleon. Haleon is de nieuwe merknaam van farmaceutische reus GlaxoSmithKlein voor zijn afdeling gezondheid voor de consument.”

Wat hebben ze nog meer fout gedaan?

De lijst van “fouten” is lang. Ze hadden het mis over de werking van maskers en de natuurlijke immuniteit, ze hadden het mis over asymptomatische verspreiding, lockdowns en de veiligheid en doeltreffendheid van de COVID-injecties. Ze hadden het ook mis over het feit dat SARS-CoV-2 op natuurlijke wijze van vleermuizen op mensen overspringt via een natte markt in Wuhan, China.

  Het verzet begint NU: Wereldwijde niet-regelnaleving beweging gelanceerd tegen medische tirannie

Er is nog geen maand verstreken sinds we getuige waren van de verbluffende onthulling dat Pfizer zijn COVID-injecties nooit heeft getest op overdraagbaarheid alvorens publiekelijk te verkondigen dat het vaccin beschermde tegen overdracht. Vervolgens lieten ze de CDC het biowapen op het kindervaccinatieschema zetten en verhoogden ze dezelfde dag de prijs van hun prik met 400%.

Zoals gemeld door Rising-host Robby Soave (video hierboven) en Vanity Fair,9 concludeerde een rapport van de Minority Oversight Staff van de Senaatscommissie voor Gezondheid, Onderwijs, Arbeid en Pensioenen, uitgebracht in oktober 2022, dat “een onderzoeksgerelateerd incident de meest waarschijnlijke verklaring is voor COVID-19”.

De tirannen van COVID hadden het ook mis toen zij volhielden dat het mandateren van een experimentele gentherapie binnen de wettelijke grenzen viel. Dergelijke mandaten zijn sindsdien in een aantal districten nietig verklaard. Onlangs oordeelde een rechter in New York dat het COVID-prikmandaat van New York City voor gemeentearbeiders onwettig was en dat elke werknemer die wegens niet-naleving werd ontslagen, onmiddellijk weer in dienst moest worden genomen – en achterstallig loon moest ontvangen.10

Volgens rechter Ralph Porzio van het Hooggerechtshof is het prik-mandaat van de gezondheidscommissie “in strijd met de doctrine van de scheiding der machten” die is vastgelegd in de staatsgrondwet, en met de rechten van werknemers op een eerlijk proces. In zijn uitspraak merkte Porzio op:

“Het vaccinatiemandaat voor werknemers van de stad ging niet alleen over veiligheid en volksgezondheid; het ging over naleving. Als het om veiligheid en volksgezondheid ging, zouden ongevaccineerde werknemers met verlof zijn gestuurd zodra het bevel was uitgevaardigd. Als het om veiligheid en volksgezondheid zou gaan, zou de commissaris voor gezondheid in de hele stad mandaten hebben uitgevaardigd voor alle inwoners.”

De juridische dienst van New York City ging onmiddellijk in beroep, waardoor het herstel van de werknemers werd geblokkeerd. De tijd zal het leren, maar ik vermoed dat de stad uiteindelijk nog meer aan achterstallig loon zal moeten uitbetalen.

Amerikaanse regering is nog steeds van plan om verkeerde gedachten te controleren

Zoals eerder gezegd is amnestie voor COVID-dictators onmogelijk in het licht van de voortdurende censuur, en het ziet er niet naar uit dat daar binnenkort een einde aan komt. Integendeel, uit uitgelekte documenten blijkt dat het Department of Homeland Security (DHS) van plan is het verkeerde denken te controleren.

Biden’s “Ministerie van Waarheid” mag dan zijn ontbonden in de nasleep van de publieke spot, maar het plan voor een dergelijke entiteit werd niet opgeschort. Zoals gemeld door The Intercept:11

“Jarenlange interne memo’s, e-mails en documenten van het DHS – verkregen via lekken en een lopende rechtszaak, evenals openbare documenten – illustreren een uitgebreide inspanning van het agentschap om technologieplatforms te beïnvloeden ….

Achter gesloten deuren en door druk uit te oefenen op particuliere platforms heeft de Amerikaanse overheid haar macht gebruikt om te proberen het online discours vorm te geven.

Volgens notulen van vergaderingen en andere documenten die gevoegd zijn bij een rechtszaak die is aangespannen door advocaat-generaal Eric Schmitt van Missouri, een Republikein die ook kandidaat is voor de Senaat, varieerden de discussies van de omvang en reikwijdte van overheidsinterventie in het online discours tot het stroomlijnen van takedown-verzoeken voor valse of opzettelijk misleidende informatie …

Tijdens een vergadering in maart waarschuwde Laura Dehmlow, een FBI-functionaris, dat de dreiging van subversieve informatie op sociale media de steun voor de Amerikaanse regering zou kunnen ondermijnen …

Er is ook een geformaliseerd proces voor overheidsfunctionarissen om inhoud op Facebook of Instagram rechtstreeks te markeren en te verzoeken dat deze wordt geblokkeerd of onderdrukt via een speciaal Facebook-portaal waarvoor een overheids- of wetshandhavingsmail nodig is. Op het moment van schrijven is het “content request system” op facebook.com/xtakedowns/login nog steeds live …

Volgens een kladversie van de Quadrennial Homeland Security Review van het DHS, het belangrijkste rapport van het DHS waarin de strategie en prioriteiten van het departement voor de komende jaren worden uiteengezet, is het departement van plan zich te richten op “onjuiste informatie” over een breed scala aan onderwerpen, waaronder “de oorsprong van de COVID-19 pandemie en de werkzaamheid van COVID-19 vaccins, raciale rechtvaardigheid, de terugtrekking van de VS uit Afghanistan en de aard van de Amerikaanse steun aan Oekraïne”.

Zoals u ziet is de censuur niet beperkt tot COVID-kwesties alleen. Ze omvatten ook een verscheidenheid aan nationale politiek en geopolitieke kwesties. Met andere woorden, de visie van Amerikanen op de wereld en ons land wordt gevormd door een propagandatak van de Amerikaanse regering zelf – niet van een ander land – en de reden dat zij daar geen moeite mee hebben is dat Obama tijdens zijn presidentschap het gebruik van overheidspropaganda tegen Amerikanen heeft gelegaliseerd.

Censuur is nu een kerntaak van het DHS

Naast het afschaffen of radicaal hervormen van medische commissies, de FDA en CDC, moeten we waarschijnlijk hetzelfde doen met het DHS. Zoals The Intercept meldt, blijkt uit documentatie dat het “DHS het aanpakken van desinformatie en verkeerde informatie als een groeiend deel van zijn kerntaken beschouwt.”

Als ik denk aan wat Homeland Security zou moeten doen, staat het controleren en bestraffen van mijn persoonlijke opvattingen over gezondheid, geneeskunde, klimaatverandering, politieke actoren en geopolitieke acties niet bovenaan de lijst. Toch is dat precies wat ze doen, en in de komende jaren nog meer zullen doen.

Ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik denk aan wat Homeland Security zou moeten doen, staat het controleren en bestraffen van mijn persoonlijke opvattingen over gezondheid, geneeskunde, klimaatverandering, politieke actoren en geopolitieke acties niet bovenaan de lijst. Toch is dat precies wat ze doen, en de komende jaren nog meer zullen doen.

Om de informatieruimte te controleren, wil het DHS “gebruikmaken van geavanceerde technologie voor gegevensanalyse” en samenwerken met niet-gouvernementele organisaties en andere maatschappelijke organisaties “om weerbaarheid op te bouwen tegen de gevolgen van valse informatie”.

Overheidscensuur door Surrogaat is nog steeds illegaal

Voorlopig bestrijdt Schmitt dit tirannieke en ongrondwettelijke optreden in de rechtbank. Zoals gemeld door The Intercept:12

“In mei nam advocaat-generaal Eric Schmitt van Missouri het voortouw bij het indienen van een rechtszaak tegen wat hij ziet als vergaande pogingen van de regering Biden om sociale mediabedrijven onder druk te zetten om bepaalde vormen van inhoud op hun platforms te matigen.

Het proces beschuldigt de regering van pogingen om bepaalde verhalen te censureren, vooral die over de pandemie. Ook worden meerdere overheidsinstanties genoemd die hebben deelgenomen aan pogingen om de meningsuiting te controleren en aan “openlijke samenspanning” tussen de regering en socialemediabedrijven …

Op 21 oktober gaf de rechter die de zaak voorzit de procureurs-generaal toestemming om Fauci, CISA-functionarissen en communicatiespecialisten van het Witte Huis te ondervragen.

Hoewel de rechtszaak een duidelijke partijdige inslag heeft, waarbij de regering Biden wordt beschuldigd van het controleren van privé-uitingen, wordt in veel van de dagvaardingen om informatie gevraagd die tot in het Trump-tijdperk reikt.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de wetgevende en uitvoerende macht de sociale media gebruiken om censuur uit te oefenen,” aldus Jonathan Turley, hoogleraar rechten aan de George Washington University, die over de rechtszaak heeft geschreven.

‘Het is axiomatisch dat de overheid niet indirect kan doen wat haar direct verboden is. Als overheidsfunctionarissen dergelijke censuur sturen of faciliteren, roept dat ernstige vragen op over het Eerste Amendement.'”

Geen kans op amnestie voor Amerikaanse leiders

Om terug te keren naar waar we begonnen, met Osters pleidooi voor amnestie voor degenen die er onwetend voor kozen om aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan, ben ik niet de enige die vindt dat haar voorstel onuitvoerbaar is.

  Justin Trudeau laat zien hoe manipulatief en kleinzielig de mondiale elites zijn

Zeker, op persoonlijk vlak zijn velen waarschijnlijk bereid en in staat om de strijdbijl te begraven en opnieuw de handen ineen te slaan met vrienden en familie die hen schuwden en uitschelden als “samenzweringstheoretici” en “anti-wetenschappelijke anti-vaxxers” (hoewel het volgen van de wetenschap en de gegevens precies was wat we allemaal deden).

Maar op leiderschapsniveau is amnestie uit den boze. Leiders moeten verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen die gebaseerd zijn op leugens. Zij moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun fraude en bedrog.

De hoofden van agentschappen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun manipulatie en verduistering van gegevens, de leiders van Big Tech moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun inspanningen om de regering te helpen bij het omzeilen van onze grondwettelijke rechten, en de reguliere media, inclusief individuele presentatoren en verslaggevers, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun propagandarol, die honderdduizenden Amerikanen die hen vertrouwden, heeft verwond en gedood.

Een rechtbank oordeelde onlangs dat Alex Jones bijna 1 miljard dollar schadevergoeding moet betalen aan families omdat hij ten onrechte beweerde dat er geen kinderen waren omgekomen bij de schietpartij in Sandy Hook in 2012,13 een gebeurtenis waarvan velen in de alternatieve media toen al vermoedden dat het een valse vlag operatie was. Nu, die boete is nogal een precedent.

Wat zou de passende boete zijn voor journalisten die beweren dat niemand is overleden aan de COVID-prik? Of dat verwondingen door COVID-prikken “uiterst zeldzaam” zijn? Wat zou de gepaste boete zijn voor technische platforms die de persoonlijke getuigenissen van de gewonden en families van de doden censureren en zo de leugen in stand houden dat er geen gewonden en doden zijn?

Wat zou een passende boete zijn voor federale agentschappen die gegevens vervalsten om schadelijke bijwerkingen en sterfgevallen te verbergen? Als u in de biljoenen zou gokken, zou u de schade die zij hebben aangericht zwaar onderschatten.

Geen kans op amnestie voor handhavers van valse COVID-verhalen

De American Conservative had het volgende te zeggen over de “Sovjet media met blauwe controle” in de Verenigde Staten:14

“Er kan geen amnestie zijn voor de onnadenkende handhavers van het verhaal van het regime. Ik weet niet hoe ik dit voorzichtig moet zeggen tegen mijn medeleden van de klasse van de blue-check media, dus ik zal het botweg zeggen. Jullie lijken op niets anders dan het informatieapparaat van een falende ideologische staat – laat-Sovjet apparatsjiks, alleen zonder de eruditie die destijds in Moskou van intellectuelen van het regime werd verlangd …

In februari 2020 publiceerde de Washington Post een nieuwsbericht met de kop: “Tom Cotton blijft een Coronavirus-complottheorie herhalen die wetenschappers hebben ontkracht.

Meer dan een jaar later … herschreef de krant “de kop van het artikel, waarbij “samenzweringstheorie” werd afgezwakt tot “randtheorie” en werd opgemerkt dat wetenschappers deze hebben “betwist” in plaats van “ontkracht”. Hoe genereus. Hoe nauwgezet …

Als de theorie over het laboratoriumlek een zeldzaam geval was waarin de media met een blauwe controle afstand deden van hun journalistieke verantwoordelijkheid ten gunste van de handhaving van het eliteverhaal, zou men kunnen vergeven en vergeten, zoals de Atlantic nu eist.

Maar dergelijke fouten zijn heel gewoon – systematisch, zou je kunnen zeggen. Weet je nog dat Big Tech, Big Media en Big Intelligence samenwerkten om de berichtgeving van de New York Post over Hunter Biden in oktober 2020 af te doen als “verkeerde informatie” – om vervolgens, toen de verkiezingen veilig voorbij waren, toe te geven dat die berichtgeving in feite volledig accuraat was?

Herinner je je de absolute unanimiteit waarmee blue-check media de doeltreffendheid van COVID-vaccins in het stoppen van overdracht verdedigden – alvorens met tegenzin toe te geven dat ze eigenlijk niet werken zoals geadverteerd?

Weet je nog dat blue-check media er zeker van waren dat Jussie Smollett het slachtoffer was van een racistische aanval? En ga zo maar door. Zodra de onwaarheid van het oude verhaal definitief is vastgesteld, gaan de meeste blue-checks schaamteloos verder met het volgende eliteverhaal dat versterking van de media nodig heeft – geen verontschuldigingen, geen introspectie.

De weinigen die bereid zijn hun fouten te erkennen, houden vol dat zij slechts de consensus van de “deskundigen” van dat moment volgden. Dit is lachwekkend. De taak van de verslaggever is niet om te papegaaien wat de deskundigen op een bepaald moment zeggen: het is om vraagtekens te zetten bij wat de machthebbers beweren.

“Als je moeder je vertelt dat ze van je houdt, controleer het dan”, was vroeger het journalistieke motto. Dr. Anthony Fauci, Pfizer, de WHO en 50 voormalige ambtenaren van de inlichtingendienst verdienen een veel kritischer onderzoek dan mama.”

Retorische constructies van manipulatieve taal

Een ander weerwoord op Osters oproep tot amnestie dat ik wil belichten is van de anonieme Substack-schrijver die alleen bekend staat als “A Midwestern Doctor,” die het “manipulatieve taalgebruik” van Oster in haar artikel ontleedt. De anonieme arts schrijft:15

“Toen ik dit artikel doorlas, besefte ik dat de auteur een veel voorkomend probleem naar voren bracht … De auteur eist vergeving voor zijn gedrag, maar … weigert toe te geven dat hij iets verkeerd heeft gedaan.

Om dit te bereiken, gebruikten zij een verscheidenheid aan manipulatieve retorische constructies die relatief eenvoudig en vaak gebruikt worden. Omdat het zo gebruikelijk is om dit soort propagandastukken tegen te komen, dacht ik dat het waardevol zou zijn om mijn denkproces bij het lezen van dit artikel te illustreren.”

De arts deelt verder screenshots van het artikel van Oster, met pijlen naar zinnen en gedachten in het rood. Zie de het originele Substack-artikel.16

Bronnen en referenties:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Bhakdi waarschuwt: “mRNA vaccins zullen dagelijks meer mensen doden, maar het ergste is dat die miljarden die geïnjecteerd zijn hun verstand verliezen”


Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBritse “war game” noodplannen: Regeringsplanning voor langdurige stroom- en transportonderbrekingen en voedseltekorten
Volgend artikelWaarom klinkt het Westerse narratief zo dom en onrealistisch?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

42 REACTIES

  • Nooit mogen wij hun vergeven ook politie en de rechters en het RIVM het lareb en twitter en facebook media en en kranten en zeker niet vergeten het OM zij zijn de personen en al die andere leugenaars zij moeten allemaal onthoofd worden zelfs politie en kopstukken in ons leger hebben geen recht meer om te leven en de Koning zij zullen moeten eraan gaan geloven en ook deze mooie dame maxima is haar naam behoord tot het WEF, ook Jetten Kaag Rutte en Gert jan Seegers hebben hun recht van leven verspeelt en moeten van onze planeet verdwijnen
   .

   • Ferd grapperhaus, van ranst, ab Oosterhout, illily de kinderarts, vd leyen ,alle msm redacteuren
    Alle namen zijn bekend, levenslang of hakkie stjakkie. Ook dombeau en jinekjanky en andere ingekochte influencers en leugencheckers.

  • Rutte en zijn WEF tuig heeft mijn zuster vermoord dat zal ik hun nooit vergeven al die personen die zich aan dat misdrijft heeft schuldig gemaakt van Rutte t/m Kaag en niet vergeten de Jonge die ik echt wel allemaal haat.
   Jullie noemen mij een terrorist maar ik heb niemand vermoord maar jullie smerige elite hebben bloed aan jullie handen er zal uiteindelijk een opstand gaan komen wij nemen jullie alles af zelfs jullie leven en kinderen en familieleden zullen niet meer in vrijheid kunnen leven ik ben wel wat oud maar ik wil mijn leven voor de vrijheid geven, ook de GGD en artsen en alle moordenaars die hebben mee gedaan zijn straks hun leven niet meer zeker en van Dissel en Sores staat boven aan Sores een een jood en heeft veel joden verraden in de tweede oorlog die afgevoerd zijn naar naar de gaskamers en van de leyden is familie van Sores en een WEF net als Maxima zij zijn mede plichtig aan de dood van vele levens en dat van mijn zus laat ons dat zooitje vervolgen dat is mijn uit spraak.

 1. Niet alleen politici, adviseurs, pharma, media maar ook rechters die groen licht hebben gegeven aan lockdows en maatregelen zonder wetenschappelijke bewijs moeten de gevangenis in. De rechters hebben onze grondrechten beschadigd zonder bewijs besloten onder druk van politici geaccepteerd, ze zijn geen rechters. De rechters dat iets accepteren zonder bewijs te hebben, is net zo corrupt, moeten niet alleen worden gestraft, maar ook in de gevangenis worden gezet. Het is een wereld volledige corrupt geworden en het wordt alleen maar erger zonder democratie en onderdrukking. De mensen zitten te slapen.

   • Tijdens een rechtzaak in 1938 werd een jood veroordeeld omdat hij een verhouding had met een Duitse vrouw Het was een waar verhaal De rechter was een fanantieke aanhanger van Hitler en liet de verdiging geen ruimte om een pleidooi weer te geven omdat de advocaat ook een jood was De vrouw waarmee de jood een verhouding had moest ook aangeven wat ze met de jood op sex gebied had gedaan en betuigde dat dat hamhloos was en dus onschuldig verhouding echter de rechter had het vonnis al in zijn achterhoofd en veroordeelde de jood als schuldig en die werd ter onthoofding gebracht De rechters die bovenstaand artikel van covid spuiten hebben goedgekeurd zijn niet onderlegd en handelen eveneens zoals de rechter en de jood in Duitsland deden De rechter die de jood veroordeelde kreeg later een baan bij de overheid om joden vervolging tijdens de tweede wereld oorlog te bestraffen!????

  • Opruimen dat tuig meer kan je over dat tuig niet zeggen genocide hebben zij gepleegd zulke mens mogen niet blijven leven zij moeten verdwijnen van deze planeet.

   • Neen,,,, want gisteren liep ik net een collega zanger in het dorp rond om een jaarlijkse donatie te vragen bij de inwoners van het dorp…. voor ons koor Echter er was een vrouw die zei kom niet te dichtbij want ik heb corona gehad een week geleden,,,,,, De collega zanger die met mij mee liep zei Ach,,,,, mevrouw ik heb alle prikken tot en met de griepspuit gehad en ik hoef niet bang te zijn dat u mij besmet Toen we verder gingen vertelde de collega zanger wel dat hij allerhande kwalen had na die spuiten serie en niet wist hoe dat kwam… Ik heb daar niets op gezegd want hij was er heilig van overtuigd dat hij de opvolging van H. De jonge en virologen goed had gedaan en zei dat hij zich niet kon voorstellen dat mensen dat niet hadden gedaan wat hij had laten ,,,,,,doen!?????????

 2. Allemaal zonder uitzondering moeten berecht worden , terug invoering van de doodstraf . Geen medelijden zij hadden dat ook niet en tevens publicatie van de lijst van betrokkenen per land ( allemaal van groot naar klein die moordenaars) recht moet geschieden.

  • Hoi. Het zal vooral een militaire rechtbank zijn.
   Onze eigen rechbanken zitten ook in het plandemie complot.
   Rationele- sneeki -spijt gaat hum niet worden.
   Hoe krijg je deze misdadigers t/m hen die de spuit bewust in de arm vd gehersenspoelden
   zetten ah voelen over hun denken.
   Moesten de wakkeren niet door een hel van onzekerheid om zo zeker te worden over zichzelf?!
   Ik heb al moeite om mijn broer te vergeven die mij naar de psychiater verwees!
   En… mij gisteren uitmaakte voor ” lulman”
   toen ik hem de liedtekst stuurde die David Eick
   had uitgezocht om aan europa te laten horen. .
   Baggerfamilie?
   Soms wel. Open hart voor hen? Nee!
   Vergeving; ik weet het niet, zal wel nodig zijn.
   Omdat wij allen een zijn in verdeeldheid onder gedompeld. Wat moeilijk jongens/ meisjes.!

   • ik heb twijfels over een militaire rechtbank ik voel met je mee hoor maar ook zij laten het afweten en laten niets van zich horen aan welke kant ze staan

   • Wij hebben al jaren geen rechtbanken meer rechters zijn moordenaars geworden er moet komen gewoon een volkstribunaal de kopstukken van ons leger hebben ook niets gedaan zij moeten ook verdwijnen in de eeuwigheid.

 3. Niet alleen de criminele politieke elite wordt nerveus, maar wat dacht u vd huisartsen en GGD’ers die de gifinjecties gezet hebben en het deugknuddevee die vol met trots achter de misdaad(hebben)aan(ge)lopen?

 4. Aangifte tegen ex-minister Grapperhaus: ‘Gaf opdracht om in alle gevallen geweld te gebruiken tegen coronademonstranten’

  Maandag heeft de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 aangifte gedaan tegen oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Hij zou het Nederlandse politiekorps hebben opgedragen om ‘in alle gevallen geweld te gebruiken tegen coronademonstranten’.

  https://www.ninefornews.nl/aangifte-tegen-ex-minister-grapperhaus-gaf-opdracht-om-in-alle-gevallen-geweld-te-gebruiken-tegen-coronademonstranten/

 5. We moeten in ploegen gaan werken om alle verraders te kunnen berechten. Gelukkig zijn we hard op weg om deze demonen op heterdaad te pakken en volgens snelrecht te berechten. Nu nog mensen vinden om de vonnissen allemaal te voltrekken en de guillotines te bedienen. Ik meld me bij deze vrijwillig aan.

 6. Beste lezers, ik heb het volgende bericht al eerder op FN geplaatst maar wil het graag nog eens bij dit toepasselijke artikel plaatsen. De link verwijst naar het artikel Covid update: What is the truth van Russell L. Blaylock, Auteur en Neurochirurg. Dit is de officiële website National Center for Biotechnology Information. Een database waar diverse kranten en media medische informatie raadplegen. Hij beschrijft in begrijpelijke taal dat covid een van de meest gemanipuleerde leugens in de menselijke geschiedenis is mede de onbegrijpelijk afwijkende protocollen, omgekochte instanties, etc, etc.

  Echt een aanrader, deel dit mensen! Uiteraard zijn er geen rechten aan te ontlenen. Maar wie verwondert dat eigenlijk nog? (Word automatisch naar Nederlands vertaald) gr, marco https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC9062939/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=wapp

 7. Vergeving?
  In 2021 had men in februarie/ maart onmiddelijk moeten stoppen met??vaccineren”.
  In Amerika waren ze een maand of 5 a.h. vaccineren, en de schade was overduidelijk.

  Empathie:, voor degenen die na.februarie/ maart 2021 de ?? Vaccinatie,?? nog bleven aanjagen?

  Nee zelfs verkeerde beslissingen, die destijds duidelijk zijn bewezen, en toch doorgang bleven vinden, moeten worden verantwoord.
  Al is het alleen al dat de verantwoordelijke n het nooit meer in hun hoofd halen het nog eens te doen.

  Bestraffen:, bij kleinere misdaden, word iedereen een vonnis opgelegd, waarom bovengenoemden niet?
  Omdat het geld hun de macht geeft, overal mee weg te komen, hoe misdadig ook.

  De schade die sinds 2020 aan word gericht door deze leugen, is onoverzienlijk.
  Veel verborgen leed.

  Het gepaard gaande bedrog, word nog wereldwijd gehanteerd.
  De schade blijft zich uitbreiden, van een erger verspreidende entiteit “het leugen en bedrog monster”.

  Dat onbestraft laten, is de weg naar ERGER.
  Dat moet ontmanteld en bestraft worden.

  De vorm van deze staf is duidelijk, ontdoe de aanstichters van hun geld en bezit, verdeel het over de wereld, en iedereen heeft een redelijk bestaan.

  Wat gevang straffen zou de kers op de taart zijn.

  Maar de rijke onbenullen worden het hardst gestraft als ze van alle aardse goed worden gestript.

 8. Wanneer dringt het besef door dat er geen “virus” bestaat en dat in 1860 de vrijmetselaar Louis Pasteur “virussen” VERZONNEN heeft uit jaloezie op Robert Koch die toen de tbc bacterie ontdekt heeft met een microscoop. Anno 2022 zitten we nog met een verzonnen maçonniek virus die nooit ergens geïsoleerd is.

 9. “we wisten het niet, tastte in het duister”.
  Dat is de grootste leugen van alle leugens bij elkaar van de meeste beleidsmakers en beslissingnemers.
  Natuurlijk wisten ze dat ze meededen aan een psychologische operatie, kijken hoever je kan gaan. Goed om te weten omdat de volgende stappen ook nog gezet moeten worden. Een soort markt onderzoek.
  En helaas, aan het gejoel en applaus te horen bij deze, zgn grappige, komiek, is dat erg ver.

 10. De grote leugen is dat druppels transmissie veroorzaken. Dat kan simpelweg niet het geval zijn omdat aerosolen de transmissie van influenza virussen veroorzaken. Ik heb jarenlang gewerkt met aerosolen en desinfectie en het is eigenlijk simpele wetenschap als je het verschil weet tussen een aerosol en een druppel. Men heeft bewust de verkeerde maatregelen genomen

 11. Making them VERY nervous will prove to be the most successful treatment. The execution of the reason for their nervousness will prove to be the most expedient and beneficial cure.

 12. They destroyed your life.
  They got you fired.
  They injured your children.
  They forced you to comply with untested vaccination.
  Oh, so sorry. Lets let bygones be bygones.
  This is why we need to put them in prison.

 13. Wat een voorbarig gelul over al dan niet vergeven, vergiffenis…Hebben we al gewonnen dan ? Hebben we ze al onderuitgehaald en plat liggen ? Ze testen ons hiermee gewoon uit om te checken wat we in mind hebben en waar we toe in staat zijn of niet…Niet voor het eerst in de geschiedenis…Mogelijk beter een uitweg bieden en nog eens kijken naderhand als we echt de overhand hebben………….Vergeet niet dat hier het menselijk Egoïsme in optima forma achter zit, ergste misdadige moorddadige criminaliteit, tot álles in staat… De die-hards erachter kennen geen ‘bekering’ of spijt, vragen geen vergeving…hoogstens als nieuwe truc !!!

  • Ging hun altíjd al alleen om Macht en Kapitaal ongeacht hoeveel ellende, slachtoffers, mensenlevens.. Tolerantie alleen voor de echt naïeve volgers en gelovers en misleiden, afhankelijk van hun praktisch gedrag….

 14. Beste FN strijders.
  Deze Oster is een econoom en geen dokter. Alle betrokken bij dit covid schandaal zullen zeggen dat een econoom niets weet van virussen. Daarom zullen de verraders nooit toegeven dat covid/corona een hoax is. Begrijp dit aub. Deze oster is een door de wef gelanceerde drone die u gek moet maken. Niet 1 betrokken dr./chirurg/viroloog/onderzoeker/politicus/artiest/dagblad/schaap/pharma en wie er nog meer bij deze hoax betrokken is zal om amnestie vragen. Het enige wat zij zullen zeggen is het gene waarmee ik mijn betoog begon, als zij er überhaupt op zullen reageren, is fake nieuws. Om vragen te voorkomen zeg ik op voorhand dat ik geen BOT ben en geheel achter de vorengaande reacties sta.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in