Er is een oorlog aan de gang waar niemand veilig voor is. Het is een omkeringsoorlog en een grootscheepse aanval op de mensheid. Zij is veelzijdig, meedogenloos, en vindt gelijktijdig plaats op elk gebied van het leven. Haar strekking is anti-menselijk, anti-wetenschappelijk, anti-natuurlijk, anti-waarheid, anti-vrijheid, en beslist anti-Christelijk, schrijft Jesse Smith.

Haar methoden maken gebruik van elk beschikbaar wapen en techniek, met inbegrip van gesofisticeerde vormen van propaganda en psyops. Het doel is de menselijke geest te verpletteren en op de knieën te dwingen voor een superklasse van elitaire, autoritaire opperheren, die werkelijk geloven dat zij beter zijn dan de rest van ons. De daders zijn vast van plan de massa’s aan hun heerschappij te onderwerpen, terwijl zij ons ervan proberen te overtuigen dat het voor ons eigen bestwil is. Het zijn meestermagiërs en sluwe Svengali’s die onheilsspreuken over de wereld uitspreken om de mensen opgesloten te houden in een toestand van angst en paranoia. Toen zij in 2020 zeiden dat het leven niet meer normaal zou worden, meenden zij dat ook echt.

Alles wat zij aanraken wordt op zijn kop gezet en volledig tegengesteld gemaakt aan de natuur en de werkelijkheid. Deze bizarre wereldoorlog wil de maatschappelijke normen, wetten, gewoonten en tradities volledig omverwerpen. Het schept er genoegen in het goede door het kwade te vervangen en licht door duisternis. De magiërs achter het gordijn creëren chaos en wanorde op een ongekende schaal, met het doel om uit het puin van de vernietiging een nieuwe, wereldwijde, en totalitaire samenleving op te bouwen. Zij hebben zich oorlogstechnieken eigen gemaakt uit de oude Chinese generaal Sun Tzu’s Kunst van de Oorlog, waaronder het zaaien van verdeeldheid, het bevorderen van misleiding, en het aanvallen terwijl de vijand zwak en het meest onvoorbereid is. Rassenstrijd is een van hun meest gewaardeerde tactieken, maar er zijn nog vele andere.

 

Zij willen alles onder controle hebben

Niet tevreden met het beheersen van het grootste deel van de rijkdom, streven zij ernaar alles te bezitten en te controleren, inclusief al het genetisch materiaal, de natuurlijke hulpbronnen, de voedselvoorraden en zelfs het menselijk DNA. De oorlog van de omkering heeft andere namen, zoals de Grote Reset, waarbij de belangrijkste oorlogsstokers beweren dat u niets zult bezitten en gelukkig zult zijn. De voorstanders ervan doen zich voor als welwillende hoofden van naties, militairen, centrale banken, NGO’s en denktanks. Het wordt gepland en uitgevoerd door enkele van de rijkste families, machtigste bedrijven, en geheimzinnigste organisaties die de wereld ooit gekend heeft, samen met de slaafse volgelingen die hun bevelen opvolgen.

Het wordt ook wel de Nieuwe Wereldorde genoemd, die nog niet zo lang geleden belachelijk werd gemaakt als een samenzweringstheorie, maar die nu openlijk zijn omgekeerde deugden tentoonspreidt, zodat de hele wereld het kan zien. In werkelijkheid is al dit gesjacher om de wereldheerschappij niets minder dan een internationale georganiseerde misdaad, waarbij het militair-industrieel complex en de corrupte politie als spierballen dienen om het verzet in toom te houden.

Deze Build Back Better bende gelooft dat zij de menselijke biologie, de natuur, de economieën, en de sociale orde opnieuw kan vormen tot een nieuw en verbeterd technocratisch Utopia. Zij beweren een betere toekomst voor allen op te bouwen, maar in werkelijkheid installeren zij een nieuwe vorm van feodalisme, technofascisme of hoe u het autoritair systeem ook wilt noemen.

Transhumanisme in het middelpunt

De nieuwe “goden” van de Vierde Industriële Revolutie (of het Vierde Rijk, afhankelijk van hoe u het bekijkt) proberen elke eerbied voor de Schepper van alle dingen te overtreffen en te verbieden. Zij doen alsof zij de natuur liefhebben en beschermen, terwijl zij haar trachten te overrulen door middel van technologie zoals genetische manipulatie en gain-of function-onderzoek. Zij streven op agressieve wijze een volledige herschrijving van de geschiedenis na door de mens met de machine te doen samensmelten, voedsel van synthetische (en vaak giftige) materialen te maken, en de genetische codes van elke soort leven op de planeet te veranderen en te patenteren. Ja, zo brutaal zijn ze, en hun overmoed reikt tot boven de stratosfeer.

Een van hun meest geprezen filosofen is een homoseksuele, futuristische voorstander van transhumanisme, Yuval Noah Harari, die gelooft dat:

 • De verrijzenis van Christus is nepnieuws.
 • De armen zullen blijven sterven, maar over 50 of 100 jaar zullen de rijken een bevrijding van de dood bereiken.
 • Toekomstig toezicht moet “onder de huid kruipen”
 • Het tijdperk van de vrije wil is voorbij
 • De massa’s zijn nutteloos en hun leven is zinloos en waardeloos.
 • De massa’s maken niet veel kans tegen wat komen gaat, zelfs als zij georganiseerd zijn
 • “De geschiedenis begon toen de mensen goden uitvonden en zal eindigen toen de mensen goden werden.”
  Vooraanstaand viroloog en mRNA pionier Dr. Robert Malone voorspelt Great Awakening als antwoord op Great Reset

Harari is adviseur van de Bond villain cartoon en Wereld Economisch Forum voorzitter Klaus Schwab. U weet wel, de man die openlijk verklaard heeft dat de vierde industriële revolutie “ideeën over wat het betekent om mens te zijn” op de helling zou zetten. Schwab heeft ook opgeschept dat zijn kader van jonge wereldleiders geïnfiltreerd is in regeringskabinetten in vele landen over de hele wereld. Er is de laatste tijd veel geschreven over deze dubbele gruwelen, waaruit verder blijkt wat de elitisten van plan zijn. Wat echter vaak verloren gaat, is dat deze plannen worden uitgevoerd in de zalen van de (plaatselijke en deelstaat-) regering; directiekamers van bedrijven; militaire strategiesessies; geheime vergaderingen; klaslokalen in het lager, middelbaar en hoger onderwijs; en via de ether via propaganda die wordt uitgekotst uit de monden van “journalisten” die marionetten van de CIA zijn.

Op recente bijeenkomsten van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Economisch Wereldforum, de Wereldregeringstop en de Bilderberggroep zijn veel van de belangrijkste samenzweerders bijeengekomen en een heleboel andere slaven die staan te popelen om de loop van de geschiedenis in hun voordeel te veranderen. U bent in het vizier van al hun aanvallen, want zij hebben de oorlog verklaard aan alles wat eens als goed, rechtvaardig en normaal werd beschouwd. Zij verachten uw vrijheid, individualiteit en onafhankelijkheid volkomen. Zij verafschuwen wet en orde en trachten alle regerende beginselen te omzeilen die hen in de weg staan, met inbegrip van de Grondwet en de Bill of Rights van de V.S.. Zij willen uw spraak, beweging, gedachten, en zelfs wat u eet, beperken. Zij verlangen ernaar uw individualiteit uit te roeien en u op te laten gaan in een collectivistische korfgeest, zoals de Borg uit de Star Trek-franchise:

Als mensachtige geboren, worden zij bijna onmiddellijk geïmplanteerd met bio-chips die hun hersenen verbinden met een collectief bewustzijn via een unieke subspace-frequentie die door elke drone wordt uitgezonden.

Dit collectieve bewustzijn wordt door de Borg ervaren als “duizenden” stemmen – zij zijn collectief bewust, maar niet bewust van zichzelf als afzonderlijke individuen.

De LGBTQ+ agenda holt stabiele samenlevingen uit

Zij trachten hun doel te bereiken met alle middelen die nodig zijn. Het maakt niet uit hoeveel onschuldige mensen er sterven, hoeveel pijn en lijden er wordt toegebracht, of hoeveel kinderlevens blijvend beschadigd worden als gevolg van hun ideologieën, beleid, en technologie.

Zij propageren een ongeordende kijk op de werkelijkheid, die verklaart dat mannen menstruatiecycli kunnen hebben, zwanger kunnen worden en kinderen kunnen baren, terwijl zij schadelijke serums spuiten en gevaarlijke, vaak onomkeerbare operaties uitvoeren op minderjarigen, zodat zij transseksueel kunnen worden. Zij vertellen vrouwen dat het in orde is om hun borsten af te hakken, hun vagina te verwijderen, testosteron te nemen, en operatief neppenissen te maken.

Intussen proberen pedofielen door de publieke opinie geaccepteerd te worden door zichzelf te herdopen als Minor Attracted Persons (MAP’s) in plaats van de misdadig afwijkende roofdieren die zij in werkelijkheid zijn.

Biden’s USDA heeft onlangs aangekondigd dat transgender-identificerende leerlingen naar de badkamers van hun keuze moeten kunnen gaan, anders zullen zij geen federale fondsen meer krijgen die gebruikt worden om schoollunches te betalen. Ja, Biden wil uw kinderen uithongeren als de schooldirecteuren zich niet aan de agenda houden. Als u uw kind nog niet uit deze indoctrinatiecentra van de regering, die bekend staan als openbare scholen, hebt gehaald, dan is het nu een goed moment om dat te doen!

Deze bijzonder verraderlijke vorm van oorlogsvoering is langzaam aan het vernietigen wat het zelfs betekent om man of vrouw te zijn, en hoe de twee verschillende geslachten zich tot elkaar moeten verhouden. Met minstens 68 (de meeste nieuw uitgevonden) termen die geslacht en identiteit beschrijven, worden miljoenen mensen klaargestoomd om tegen de natuur in opstand te komen en trots verwarring te omhelzen. Als Karl Marx nu nog leefde, zou hij het fantastisch vinden om zijn plannen voor de vernietiging van het traditionele kerngezin vorm te zien krijgen. Als deze agenda onverminderd doorgaat, wat zal er dan over vijftig jaar met de mensheid gebeuren?

De occulte wortels van maatschappelijke verandering

Deze zelfvoldane, zelfbenoemde heersers vertegenwoordigen alles wat slecht en verachtelijk is, terwijl zij zich voordoen als verlossers. In werkelijkheid zijn zij niets anders dan wolven in schaapskleren en donkere wolken zonder regen. Velen van hen hebben zich op één lijn gesteld met het occulte en beoefenen de satanische “doen wat gij wilt, zal de hele wet zijn”-doctrine. Gepopulariseerd door Aleister Crowley’s Telema, Anton LaVey’s Church of Satan, en Michael Aquino’s Temple of Set, bereikte de satanische leer een wijdverbreide invloed in Hollywood, de muziekindustrie, het onderwijs, het leger, en vele andere sectoren. Hoewel er enkele variaties zijn, stelt dit geloofssysteem de beoefenaars in staat om alles wat zij doen te rechtvaardigen, hoe weerzinwekkend, schadelijk en afschuwelijk het ook werkelijk is. Daarom ziet u beroemdheden als Megan Fox toegeven dat zij mensenbloed drinken.

  Dr. Coleman: Hier is hoe ze u failliet zullen laten gaan
Voormalig U.S. leger Lt. Kol. Michael Aquino en de Satanische Tempel van Set

Hoewel zij zich misschien anders voordoen, zijn zij in de kern allemaal narcisten, velen zijn sociopaten, en een toenemend aantal zijn psychopaten geworden. Maar meestal zijn zij niet degenen die gruweldaden begaan, zoals massale schietpartijen en het bombarderen van onschuldige burgers die voor terroristen “aangezien” worden. Zij opereren in de schaduw en blijven clandestien, terwijl zij het beleid uitstippelen en de bevelen geven aan andere voetsoldaten om deze sadistische gewelddaden uit te voeren.

Ontvolking – een ander wapen in het arsenaal

Zij zien zichzelf als mannen en vrouwen van faam, een speciale, begaafde klasse, voorbestemd om de wereld en alles wat daarin is te regeren. Sommigen van hen geloven zelfs dat zij Mars zullen koloniseren, hun bewustzijn naar de cloud zullen uploaden, en onsterfelijkheid zullen bereiken. Vol van extreme trots en verwaandheid zien deze tirannen u en mij als niets meer dan “hackbare dieren”, die hier zijn om in al hun behoeften te voorzien. Als de technologie zich blijft ontwikkelen in het tempo dat zij wensen, zullen zij in de nabije toekomst zelfs niet veel van onze dienst nodig hebben. Hun uiteindelijke plan is om ons te verdringen met robots, kunstmatige intelligentie, en Internet of Things (IoT) slimme technologie.

Als alles volgens plan verloopt, zullen deze technologische doorbraken een groot deel van de mensheid vervangbaar maken, en daarom hebben zij allerlei methoden toegepast om ons te doden, waaronder DNA-veranderingen en experimentele gentherapieën die bekend staan als COVID-19 vaccins. Zij hebben geprobeerd ons wijs te maken dat miljoenen mensen gestorven zijn door COVID-19, maar dat verhaal is ontmaskerd, dus nu schakelen zij over op nieuwe bedreigingen zoals apenpokken, vogelgriep, en bioterroristische aanslagen. Ik denk dat deze verschuiving vooral bedoeld is om de mensen weg te leiden van het feit dat de COVID-19 biowapen-prikken een massale uitroeiing van de menselijke bevolking veroorzaakt hebben. Aangezien bevolkingsbeperking een van de centrale leerstellingen van de globalistische overheersers is, hebben degenen die de spuiten hebben genomen, hen geholpen de bevolking tot een veel beheersbaarder niveau terug te brengen. Er is immers een monument in Georgia, de “Guidestones”, dat openlijk verklaart dat de bevolking onder de 500.000.000 moet worden gehouden, in eeuwig evenwicht met de natuur.

Voor degenen die niet gedood worden door big pharma, oorlog, giftige chemicaliën, uithongering of andere middelen, is het plan om ons in armoede en overheidsafhankelijkheid te storten. Griezelige Joe Biden en de Federal Reserve doen hun best om toe te zien op de gecontroleerde afbraak van de economie onder het mom van de “Poetin prijsstijging” en de overgang naar de zogenaamde groene economie. Het gevolg is dat de benzineprijzen in een stadje in Californië tot meer dan $9,00/gal zijn gestegen en dat de inflatie zo snel toeneemt dat ieders portemonnee snel leeg raakt.

Zeer snel verschuiven de levensparadigma’s die men de laatste halve eeuw plus heeft ervaren van:

 • Representatieve regeringen tot technocratisch autoritarisme.
 • Bestuur via overheidsinstellingen die verantwoording verschuldigd zijn aan het volk tot bestuur via publiek-private partnerschappen die aan niemand verantwoording verschuldigd zijn
 • Erkenning en handhaving van natuurlijke grenzen tot volledige openstelling van de grenzen
 • Individuele natiestaten tot regionaal/mondiaal bestuur.
 • Natuurlijke biologische mensen tot transhumane of “augmented humans”
 • Van vrije markteconomieën naar digitale, bewakingskapitalistische economieën
 • Van bewegingsvrijheid naar bewegingsbeperking door biometrische digitale ID’s, IoT, kunstmatige intelligentie en sociale kredietbewaking
 • Een wereld bevolkt met meer dan 7 miljard mensen tot een gewenste bevolking van 1-2 miljard mensen
 • Individueel bezit dat leidt tot rijkdom en opwaartse mobiliteit tot niets bezitten en overleven op het hongerloon van het universeel basisinkomen
 • Lichamelijke autonomie naar staatseigendom als “gepatenteerde” bedrijfsmiddelen
 • Beschermde vrijheid van meningsuiting tot door de staat gesanctioneerde meningsuiting en draconische censuur
 • Vrijheid van godsdienst tot de uitoefening van de godsdienst door de staat
 • Robuuste natuurlijke voedselproductie en -consumptie tot streng gecontroleerde voedselproductie waarbij alleen GGO’s, in het lab gekweekt vlees, insecten, algen en zeewier voor consumptie worden toegelaten
 • Onbeperkt genieten en verkennen van de natuurlijke wereld tot beperkingen op reizen en bewegen die berusten op digitale ervaringen zoals de metaverse en een digitale tweeling van de Aarde
 • Beperkt menselijk contact en sterke persoonlijke relaties tot digitale relaties via sociale media, metaverse, enz.
 • Rechtsstaat tot heerschappij volgens de decreten van technocratische tirannen.
  Insider onthult Canada's schokkende euthanisiemethoden: 'Verdronken tot de dood'

Dit is inderdaad veel om te verteren, en voor velen is het zo onverteerbaar dat zij hun kop maar in het zand steken en blindelings door het leven gaan in de hoop dat het allemaal wel weg zal gaan.

Maar deze Oorlog van de Omkering zal niet ophouden, tenzij er bij elke gelegenheid verzet blijft komen. Zij willen de meeste van hun doelstellingen bereiken tegen 2030, precies in de lijn van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dat is de reden dat er zo’n versnelling van verandering was, die begon met de plandemie in 2020.

De gespleten tongslangen aan de top van de mondiale piramide willen dat u voor alles van hen afhankelijk bent. Daarom willen zij alles onder controle hebben onder het mom van het redden van de planeet van klimaatverandering, steeds muterende virussen en plagen, en verwoestende cyberaanvallen die de kritieke infrastructuur bedreigen en al uw privé-gegevens blootleggen. Zij slepen de ene crisis na de andere uit de kast om u getraumatiseerd te houden en op alles gericht te houden behalve op hun voortdurende plannen voor overheersing. Wat wij nu meemaken is pure kunstmatige chaos op zijn best.

Hun heerschappij is geen uitgemaakte zaak

Zij doen graag alsof zij één front vormen, maar zij zijn het vaak niet eens over de manier waarop zij hun plannen moeten uitvoeren. Dit zou ons moeten aanmoedigen om hen te blijven trotseren, want een verdeeld huis kan niet blijven staan. Door middel van voorspellende programmering en het openlijk verkondigen van hun doelstellingen willen zij ons laten denken dat hun heerschappij onvermijdelijk is, en dat verzet zinloos is. Er zijn echter elke dag overwinningen van gewone mensen die het opnemen tegen de grote kwaadaardige machine.

Het is triest maar waar dat veel van hun macht bereikt is door ons eigen plichtsverzuim. Zoals de abolitionist Wendel Phillips in 1852 verklaarde: “Eeuwige waakzaamheid is de prijs der vrijheid.”

Op vele manieren zijn wij er niet in geslaagd onze kinderen, gemeenschappen, rijkdom, gezondheid en gemoedsrust te beschermen door overheidsbureaucraten en gezalfde deskundigen te veel controle te geven, en dat alles omwille van gemak en comfort. Maar het is tijd om terug te keren in de loopgraven en deze vijand te bestrijden door de waarheid te spreken tegen de macht, het kwade te overwinnen met het goede, onze eigen steunsystemen te vormen en zonder angst en paniek verder te gaan met ons leven.

Wij hebben allen een rol te spelen in het ontrukken van de macht aan hen die ons kwaad willen doen. Of het nu is door te schrijven, te spreken, te scheppen, te organiseren, te plannen, uit te vinden, of te onderwijzen, wij allen hebben op een of ander gebied de gave om bij te dragen tot het verslaan van dit beest dat ons wil verslinden. Nu is de tijd gekomen om al uw talenten en gaven te gebruiken om de zaak van vrijheid en waarheid vooruit te helpen. Wees een licht te midden van al deze duisternis. Als uw boodschap door sommigen niet wordt ontvangen, blijf dan in beweging en verspil geen tijd en energie aan het redetwisten met dwazen. Besteed aandacht aan wat er gebeurt, maar laat het u niet opslokken. Zoek tijd om dingen te doen die u leuk vindt, ondanks de erbarmelijke omstandigheden. Zoek contact met God en met mensen die het beste met u voor hebben. Onthoud, niets is onmogelijk voor hen die geloven! Deze oorlog kan gewonnen worden door hen die moedig, toegewijd en standvastig zijn, en die bereid zijn offers te brengen om ervoor te zorgen dat de vijanden van God, de mensheid en de natuur ontmaskerd en voor het gerecht gebracht worden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Coleman: Wij zijn in de eindfase van de opmars naar “De Grote Reset”; Wij moeten nu winnen of voor altijd verliezenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOperatie ZOV: Moeras en mist
Volgend artikelDe Normalisatie van het Nieuwe Normaal Reich
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Tjah ….
  Beste Mensen

  Dit is de Enige Weg
  Waarlangs de Hardnekkige Kannibalen
  De les kan worden gelezen

  Koekjes van eigen deeg

  Ieder Satans Nazaat te weten de Aanhang van de Dekmantel namen : Jahweh , God , Allah
  Geheten
  Joden , Christen , Moslim en meer zal dat gedwongen moeten trotseren

  Met andere woorden iedere Kannibaal

  Mensen lezen de Boeken als de Thora , Bijbel , Koran en geven uitleg naar eigen belang voordeel door de woorden zo verdraaid te interpreteren

  Terwijl men het heel klinkklaar en duidelijk kan lezen

  Gij zult niet Moorden
  Gij zult Uw Naasten lief hebben gelijke Uzelfe
  En veel meer …..
  Dus als een Kip , Varken , Koe , Kalkoen en noem maar op naast een persoon loopt
  Geeft dat wezen Liefde

  Als dat wezen is Gestorven
  Handel precies Als U het wilt dat er bij U gedaan zou worden

  Immers die hebben daarom geen handen en voeten gekregen

  Dat zijn Wijzelf in een andere gedaante
  Naar gelang onze misdaden eerder begaan
  Zo verkregen

  Wilt U Worden Opgegeten ???
  Wilt U worden Geslacht ???
  Wilt U worden Gemarteld ???
  En ga zo maar door
  Weet zeker dat op alle zulks gestelde vragen diep uit hetzelf
  Het Antwoord luid
  Nee …
  Nee … Natuurlijke Dood krijgt voorkeur
  Domme mensen zullen zeggen nooit Dood te willen gaan

  Maar

  Op een dag geboren
  Betekend
  Op een dag Sterven

  Dat is de Wet

  De Thora De Bijbel De Koran
  Geven allen dezelfde voorbeelden
  Vragend ???

  Zo nee
  Doe dat een ander ook niet aan

  Geef al die wezens Liefde

  Zowel het Levende als de Dode Natuur eerbied en Respect gevend handelingen verrichten

  Dat zeggen de Heilige Boeken over duidelijk

  Wie met overgave leest
  Dus nadat de hersenen helemaal Ego Leeg zijn geveegd / gemaakt
  Die zullen dat begrijpen

  Eerder niet

  Dan is Persoon in kwestie een WetensSchaaper

  Ja het staat echt goed geschreven
  De achterna holler van de Valse herder
  Wie ???
  De Wolf in Schaapskleren en Kornuiten

  Dank U

  • ´De achterna holler van de Valse herder – Wie ???´ Antwoord – The papacy.

   Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. – Openbaring 18.4 S.V.

 2. Wie op zoek gaat naar de waarheid kan er niet omheen.
  Respect voor de auteur met dank voor het plaatsen aan het adres van Frontnieuws.

  N.B. In de alinea boven de speech van SSchwab staat ´Het schept er genoegen in het kwade door het goede te vervangen en duisternis door licht.´ Dit moet zijn ´Het schept er genoegen in het goede door het kwade te vervangen en licht door duisternis.´

 3. Beste mensen

  Eerbiedige Greengo
  Uw schrijven verteld hoe het nu Voorstaat

  Ringo zou zeggen vragen en smeken aan die genen
  Die dus wat voor de WereldBurgers zou kunnen en Willen betekenen
  Stappen te ondernemen
  Op pakken Alle Krimineelen
  Uitleveren aan India
  Daar staat de Doodstraf op hun te wachten
  Vooral de leider :
  Hilly Billy WolfGeit ook wel AdolfBill HitlerGates genoemd
  Hij is de nieuwe
  Her : Adolf Hitlers incarnatie inclusief Al zijn helpers
  Van Koningshuizen tot Soldaten tot
  Politie loop jongens op staat en alles er tussenin
  Alle verdachten
  Medeplichtigen op pakken
  Berechten

  Dank U

 4. Als de Jezus aan het kruis, Lucifer is, dan heb ik altijd de verkeerde aanbeden.
  Als de Bijbel een vervalsing is die slechts het Luciferiaanse script beschrijft, dan ben ik altijd verdwaald geweest.
  Nu tast ik in het duister, want ik besef dat alles wat ik geleerd heb vals en onwaar is.
  Het is vreemd te beseffen dat alles wat ik weet, niet weten is.

 5. En doen ze deze 00k Satanic Ceremony In The Swiss Alps?? https://youtu.be/-cmL0orFlD8

  Freemason New World Order Government Agenda with their Satanic New World Order Leader probably Obama the Antichrist with his Brain Initiative Program A I Supercomputer Hyper Game Theory linked to Obama
  https://www.theclever.com/20-shocking-facts-about-the-bilderberg-group/

  What is the ‘Bilderberg Group’? Decoded https://youtu.be/4pmvJYsDeLY

  De Rothshild bankiers speelde bij het instellen van de London Gold Fix een sleutelrol.
  https://www.bestebank.org/london-gold-fix-rothschild-macht-bitcoin/

  Connect de dots. https://www.freedom-for-all.com/angela-merkel/ and Decoded https://youtu.be/4pmvJYsDeLY
  https://niburu.co/binnenland/13809-bizarre-achtergronden-en-geheimzinnige-van-mark-rutte-video

  al denkt de lokale bevolking anders NOT Dutch farmers, BUT Swiss farmers pointed out the most wanted globalists https://youtu.be/TTIlbcWURHY when they faces this Worst half year for billionaires https://youtu.be/CrvRv9qMdfo

  En reïncarnatie bestaat echt en hoeste de planeet Pluto eind 2019 alle oude niet ingeloste karma’s van 1940-1945 op is maan overdenken van je acties in de nacht en zon het proberen anders te doen overdag = eureka find anothere way anders blijft het bij ezel in het gemeen stoot zich geen 3 keer aan dezelfde steen…….alhoewel sommige dodendans oren hebben en ongebreideld doorgaan met hun praktijken en lak aan deze hele wereld met alles wat erop leeft en weigeren in de spiegel te kijken om het anders te doen.
  https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=402

  Is deze ook nog niet afgerond U heeft niet veel tijd meer om de enig juiste beslissing te nemen, voordat de bevolking met behulp van het SHAEF Opperbevel ingrijpt. https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/07/13/wef-regime-laatste-waarschuwing/ Ahum..je moet het maar weten https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/07/13/nederlands-grondgebied-onder-gezag-van-shaef-boeren-en-burgers-moeten-bescherming-vragen/

  Want als je deze leest en in 2011 door de kerk werd overgeheveld in een wereld die van ons allemaal is Taking Care Off en niet SCARE OFF is dieper afdalen in jezelf waar dit gedrag vandaan komt = ego die de meest fragmentarische onzin verzint wat lijdt tot dit Als “ambtenaren” zich beroepen op de positive rechtspraak, erkennen ze in feite hun onmacht door de onwettigheid van positief recht. Het zijn verzonnen regels gebaseerd op het angstgelovige deel van onze perceptie.
  De doodzonde van dienstdoende ambtenaren is het tegen alle wetten en regels in vastklampen aan de macht die zij onwettig uitoefenen over de mensheid. https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/06/20/de-144-waarheden-een-dagvaarding-voor-de-valse-elite/

  De Schuman resonanties dwingen ons om te evolueren
  https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=771

  = En waar willen we heen is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde, zelfliefde en naastenliefde nastreven. “We geloven niet meer blindelings in de overheid, onze ouders of beroemdheden, maar meer in onszelf.” Only if the younger generation does things that the parents never imagined possible, can a society evolve.

  https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-living/het-watermantijdperk-gaat-in-en-zal-ruim-2000-jaar-duren-wat-kan-je-volgens-astrologen-verwachten?referrer=https%3A%2F

  Of blijven we hier in hangen en is dan een History repeat
  You have nothing till somebody say you have something for their own purpose….It all happens before

 6. In Bo Yin Ra”s Geschriften staat, dat er verschrikkelijke onzichtbare wezens op aarde zijn, die aeonen oud kunnen worden, z.o.g. intelligentien en evenzo oer oude onzichtbare tirannen, die op de duur ook dood gaan moeten en alleen de onvoorwaardelijke Liefde kan hun doen verdwijnen!

 7. Er staat kwaad door goed te vervangen en donker door licht ! Dat dient andersom tezien! Ik ga er vanuit dat dit een tikfout is

  Het schept er genoegen in het kwade door het goede te vervangen en duisternis door licht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in