De meeste mensen denken dat COVID-19 de grootste pandemie in de geschiedenis is. Maar de waarheid is niet wat we geconditioneerd zijn om te geloven. Samen met onze auteur publiceren wij hierbij wat waarschijnlijk het meest explosieve onderzoek van de laatste jaren is, schrijft Anonymousnews.org.

Op 22 september werd een video geüpload naar het YouTube-kanaal Langemann-Medien die momenteel furore maakt en, terwijl ik deze regels schrijf, in twee dagen tijd al 170.000 keer is aangeklikt. De video gaat over een 169 bladzijden tellend document waarin de netwerken van NGO’s, bedrijven, universiteiten, regeringsinstanties en internationale organisaties die betrokken zijn bij Covid-19 in beeld worden gebracht. Het document is opgesteld door een IT-specialist die anoniem wenst te blijven, en daarom zal ik hem in dit artikel simplistisch “Mr. X” noemen.

In de video legt de heer X uit hoe de verschillende organisaties met elkaar verbonden zijn en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Het belangrijkste is dat hij het geldspoor volgt en laat zien wie wie hoeveel geld heeft betaald en wanneer.

Aangezien ik sinds de publicatie van de video veel e-mails heb ontvangen met verwijzingen naar de video en het document, zal ik hier voor het eerst vertellen dat ik de heer X en zijn werk en vooral de bevindingen daaruit sinds enkele maanden ken. Ik zal hier vertellen hoe we elkaar ontmoet hebben en waar we samen aan werken (eerlijk gezegd, tot nu toe werkt vooral hij, mijn deel van het werk moet nog komen). En ik zal uitleggen wat hij doet, hoe zijn werk in elkaar zit en vervolgens zal ik aan de hand van een recent voorbeeld laten zien hoe explosief de informatie is waarover wij reeds beschikken.

U moet dus het geduld hebben om dit artikel aandachtig tot het einde te lezen, ook al is het vrij lang – ik beloof u dat het de moeite waard is! Ik raad u aan eerst dit artikel te lezen voor een beter begrip en pas daarna de video in kwestie te bekijken. Bekijk het daarna, dan zult u zien waarom deze volgorde zin heeft.

Hoe ik Mr. X ontmoette

In het voorjaar noemde ik in een Tacheles-programma de NGO Open Philantropy, die mij toen zeer interessant leek, maar waarover ik nauwelijks iets te weten kon komen. Een paar dagen later ontving ik een e-mail waarin iemand naar het programma verwees en mij schreef dat hij informatie had over de NGO en of ik daarin geïnteresseerd zou zijn. Dat was ik.

Toen schreef de man mij dat hij IT-specialist was en vanaf het begin geïnteresseerd was geweest in de rol van NGO’s in de pandemie. Daarbij stuitte hij op een netwerk dat zo groot was dat hij speciale software moest kopen om een overzicht te krijgen van de hoeveelheid gegevens.

De software haalt informatie van de pagina’s van de NGO’s over met wie zij samenwerken, aan wie zij geld betalen en wie daar een leidende positie heeft. Bovendien gebruikt de software Facebook en LinkedIn om te bepalen of en hoe nauw de actoren met elkaar verbonden zijn. Er wordt niet alleen gekeken naar wie bevriend is met wie, maar ook wordt nagegaan hoe hecht de relatie is door het aantal gegeven “likes” of samen bijgewoonde evenementen enzovoort te analyseren.

De software haalt de gegevens dus rechtstreeks uit de oorspronkelijke bronnen, er wordt niets in de gegevens gemanipuleerd. De gegevens worden vervolgens zichtbaar gemaakt in Excel-tabellen of -grafieken, wat nodig is als u een overzicht wilt krijgen van honderden of zelfs duizenden verbindingen.

Aangezien ik op dat ogenblik bezig was met mijn boek “Dependently Employed”, dat handelt over NGO’s en hun macht over de politiek in het Westen, had ik voldoende materiaal om na te gaan of ik voor een oplichter was gevallen. We hebben vijf uur over Zoom gepraat en hij heeft me zijn software laten zien. Ik testte het en vroeg hem zijn software te gebruiken om NGO’s voor mij te analyseren, die ik goed kende van mijn werk aan mijn boek.

Het resultaat was verbluffend, want wat ik lang en gedetailleerd had onderzocht, toonde de software mij binnen enkele seconden. Daarmee wist ik dat ik hier een werkelijk interessante gesprekspartner had gevonden met informatie van onschatbare waarde, want hij had al een database aangelegd met duizenden connecties van NGO’s, overheidsinstellingen, universiteiten en bedrijven die een centrale rol spelen in de Covid 19-pandemie.

Ons project

Ik stond in vuur en vlam en wilde er onmiddellijk een boek over schrijven en Mr. X was ook enthousiast over het idee. Dat was zes maanden geleden. Het probleem is dat er zoveel informatie is dat wij er nog niet in geslaagd zijn die zodanig te comprimeren dat zij “in een boek kan worden verpakt”.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk: het document (PDF) dat de heer X in de video van Langemann-Medien presenteert omvat 169 bladzijden. Het is dus eigenlijk al een boek, en toch is het maar een uittreksel uit de gigantische database. En het document bestaat bijna uitsluitend uit grafieken en tabellen.

Zou de mensheid echt gedecimeerd moeten worden door vaccinatie? 

Maar om er een boek over te schrijven, moet je niet alleen de tabellen onder woorden brengen, maar ook uitleggen wat elke NGO of andere organisatie doet. Je moet uitleggen wie de acteurs zijn. En alleen dan kun je voor de lezers begrijpelijk schrijven over wie wie betaalt voor wat, hoe al die mensen en organisaties met elkaar in een netwerk zitten, wie welke initiatieven heeft geïnitieerd enzovoort.

Dus als je het 169-document in een begrijpelijk boek zou willen “verpakken”, zou het boek tienduizenden bladzijden tellen. Ik heb de laatste maanden van tijd tot tijd laten doorschemeren dat ik bezig ben met een spannend onderzoek, nu weet u waar het over gaat. Mr. X en ik hebben – voorzichtig geschat – al 20 of meer uren in Zoomgesprekken zitten nadenken over de vraag hoe we deze wirwar van informatie kunnen verwerken en kunnen terugbrengen tot wat werkelijk belangrijk is, zodat we uiteindelijk een leesbaar en begrijpelijk boek hebben van niet meer dan 500 bladzijden.

De geplande pandemie

Uit de gegevens kan worden opgemaakt dat de pandemie sinds 2017 werd voorbereid, omdat de bij een pandemie betrokken organisaties (toen “mogelijk” genoemd), hun onderlinge banden en de geldstromen vanaf 2017 begonnen. Ook zijn veel van de betrokken ngo’s pas vanaf 2017 opgericht en hebben ze sindsdien met veel geld gesmeten. Aangezien zoiets aanlooptijd vergt, vermoeden we dat het idee al in 2016 is geboren.

Dit zou natuurlijk allemaal toeval kunnen zijn, als de mensen die bij deze voorbereidingen betrokken waren niet ook de besluitvormers achter de schermen waren vandaag, als adviseurs van regeringen, die besluiten nemen over de Coronamaatregelen en de vaccinaties met mRNA-vaccins. En tot overmaat van ramp zijn deze adviseurs al vele jaren nauw verbonden met degenen die geld verdienen aan mRNA-vaccins, bijvoorbeeld Pfizer en de aandeelhouders van Pfizer, om het bekendste voorbeeld te noemen.

Dit zijn mensen die al jaren bij dit alles betrokken zijn en vandaag de dag beslissingsstukken schrijven voor de Duitse Ethische Raad, vooraanstaande posities bekleden in de Leopoldina, het RKI adviseren, enzovoort. En je ziet dit patroon in alle belangrijke landen van het westen, je ziet het bijzonder duidelijk in de VS.

Voor alle duidelijkheid, noch Mr. X noch ik beweren dat het virus kunstmatig is gecreëerd. Het is mogelijk, maar het is niet bekend. En het maakt niet uit. Het gaat er meer om dat de media en de politiek paniek zaaien over een virus, en dat had ook met een griepvirus gekund. Met krantenkoppen over “Spaanse griep 2.0” die wekenlang werden herhaald in combinatie met een lockdown en vele horrorberichten over overbelaste ziekenhuizen, had dezelfde stemming kunnen worden verspreid als begin 2020 met Corona werd verspreid en nu nog steeds wordt verspreid.

Onze stelling, op basis van de gegevens van de heer X, is dat dit sinds 2017 is voorbereid. Of daarvoor een virus is gecreëerd, of dat men gewoon een virus heeft uitgekozen om als nieuwe plaag te presenteren, is in wezen van ondergeschikt belang. Dit klinkt ongelooflijk en ook ik had aanvankelijk ernstige twijfels, maar sinds Mr. X mij zelfs toegang heeft gegeven tot zijn software en database, zijn mijn twijfels verdampt na alles wat ik heb gezien.

De software

Mr. X heeft nu een hele reeks programma’s gekocht die hij voor zijn onderzoek gebruikt. Het zijn allemaal legale en vrij verkrijgbare programma’s die iedereen – mits hij over de nodige middelen beschikt – kan kopen en gebruiken. Sommige van de programma’s zijn (waarschijnlijk ontwapende) programma’s die ook door geheime diensten worden gebruikt en we kunnen zelfs op de kaart zien wie waar met wie in hetzelfde gebouw is gevestigd.

Google Streetview laat ook het gebouw zelf zien, wat bijzonder opwindend is als je bijvoorbeeld ziet hoe in een klein huis van één verdieping aan de rand van een Amerikaanse stad met slechts een paar onopvallende winkels, verschillende belangrijke NGO’s zijn gevestigd, die officieel veel werknemers hebben en eigenlijk hun eigen verdiepingen in kantoorgebouwen nodig hebben. Het zijn duidelijk onopvallende postbusadressen, maar via hen worden vele miljoenen verspreid.

De mogelijkheden van de software zijn bijna niet te geloven en je krijgt een griezelig gevoel van wat geheime diensten (en ook Google, Apple en Facebook) van ieder van ons weten, want we hebben eens wat gespeeld en gegevens van mensen in de software ingevoerd en konden bewegingspatronen zien die eigenlijk volledig privé zijn. Het is beangstigend wat er vrij beschikbaar is op het net over ieder van ons (en dus ook over de mensen die belangrijk zijn in ons onderzoek) wanneer een software verschillende bronnen aan elkaar kan koppelen.

Wat de geheime diensten, die ook toegang hebben tot informatie die niet openlijk op het net te vinden is, over ons allen weten, wil ik me niet eens voorstellen. Voor de zekerheid herhaal ik het nog maar eens: de software gebruikt en toont alleen gegevens die rechtstreeks van de acteurs zelf afkomstig zijn. De gegevens en informatie zijn dus allemaal “echt”, ze zijn allemaal openbaar toegankelijk, het is geen (valse) informatie die iemand over anderen heeft verspreid of die je illegaal of met voorkennis moet zien te bemachtigen.

Zeer verontrustende waarschuwing van Clif High over mRNA-vaccins

De ongelooflijke kracht van netwerken

Om een voorbeeld te geven van de macht die deze NGO’s en actoren hebben, zal ik een recent voorbeeld laten zien dat nauwelijks in de media (zelfs de alternatieve media) is genoemd, maar dat de heer X onmiddellijk in gedachten had omdat hij naar de “juiste” NGO’s kijkt.

Op 3 augustus 2021 verscheen een open brief aan de regering-Biden waarin de belangrijke ngo’s die – voor zover wij weten – sinds 2017 bezig zijn met de voorbereiding van een pandemie, eisen stelden. We kijken nu naar deze eisen van 3 augustus 2021.

Wereldwijde vaccinatietop
In de open brief zou men bijvoorbeeld de volgende eis kunnen lezen:

“vóór de Algemene Vergadering van de VN in september een “Global Immunization Summit” op presidentieel niveau te houden, waaraan leiders uit de openbare en de particuliere sector uit de hele wereld zullen deelnemen (…) en zich ertoe te verbinden de nodige maatregelen te nemen om lacunes in de vaccinvoorziening te dichten en tekortkomingen in de financiering en capaciteit voor de distributie van vaccins, de vaccinverstrekking en de vraagcreatie aan te pakken”.

Het heeft maar zes weken geduurd en Biden heeft het al voor elkaar. Parallel aan de Algemene Vergadering van de VN organiseert VS-president Biden momenteel een virtuele top met vertegenwoordigers van 100 landen, waar de VS-president precies dat heeft aangekondigd. En hij heeft geëist dat andere staten het voorbeeld van de VS volgen, zoals bijvoorbeeld door de Tagesschau is gemeld.

Begrijpt u nu welke macht deze actoren hebben als zij alleen maar een open brief hoeven te schrijven aan de president van de VS en hij hun eisen binnen zes weken inwilligt?

70 procent van de wereldbevolking moet worden gevaccineerd

De open brief gaat verder met de eis:

“De wereldleiders ertoe bewegen zich er vóór of tijdens de top toe te verbinden 70 procent van de wereldbevolking tegen medio 2022 te vaccineren.”

De Tagesschau bericht in haar artikel over de vaccinatietop van Biden:

“Als organisatorisch kader, lanceerde Biden een Transatlantisch Immunisatie Partnerschap. “Vandaag lanceren wij het EU-VS-partnerschap voor een wereldwijd immuniseringsoffensief,” zei hij, “om nauwer samen te werken. Het doel, zo zei hij, is om in september volgend jaar 70 procent van de wereldbevolking gevaccineerd te hebben.”

Biden (en ook de EU) hebben toegezegd binnen zes weken de eis uit de open brief één-op-één uit te voeren.

De auteurs van de open brief

Dit waren slechts twee voorbeelden, maar zij zouden voldoende moeten zijn om de kracht van de auteurs van de open brief aan te tonen. De ondertekenaars van de open brief zijn oude bekenden voor Mr. X (en voor mij inmiddels ook). Ik zal opnieuw een voorbeeld gebruiken om dit te illustreren en het voorbeeld toont ook de onderlinge banden tussen ondernemingen en NGO’s en hoe het publiek wordt misleid.

Een van de ondertekenaars van de open brief is Scott Gottlieb. Hij ondertekende de brief als fellow van het American Enterprise Institute en wordt ook omschreven als een voormalig hooggeplaatst kaderlid van de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Zo is het met alle ondertekenaars, ze hebben allemaal getekend als vertegenwoordigers van “bezorgde NGO’s” die alleen om de gezondheid van ons allemaal geven. Er is echt geen reden om achterdochtig te zijn of om hen van eigenbelang te beschuldigen. Men moet dus blij zijn dat de Amerikaanse president hun eisen zo snel heeft ingewilligd.

Wie heeft de brief echt geschreven?

Laten we bij Scott Gottlieb blijven. Wat we niet te weten komen in de open brief (en ook niet in de weinige berichten erover in de media) is dat Scott Gottlieb toevallig ook lid is van de raad van bestuur van Pfizer. En dergelijke belangenconflicten bestaan bij alle ondertekenaars van de open brief.

In gewone taal betekent dit dat een directielid van Pfizer een brief schrijft aan de president van de VS om ervoor te zorgen dat de hele wereld vaccins van Pfizer koopt en dat ten minste 70% van de wereldbevolking daarmee wordt ingeënt. En de president van de VS voert deze wens onmiddellijk uit en ook de EU springt onmiddellijk met miljarden in het project. Het hele gebeuren duurde minder dan zes weken.

Dat, beste vrienden, is echte kracht!
En het is niet de Amerikaanse president die deze macht heeft, maar Pfizer en zijn aandeelhouders. En zij oefenen deze macht uit via de NGO’s die zij financieren en controleren.

Bezoedeld bloed: 80% van de bloedvoorraad is besmet met spike-eiwitten van mRNA-prikken, geven bloedbanken per ongeluk toe

U betaalt de rekening, beste lezers, want u betaalt de belastingen waarmee deze programma’s worden gefinancierd, waarvan de winsten in de zakken vloeien van Pfizer en zijn aandeelhouders, onder wie overigens een sympathieke weldoener, Bill Gates, die onbaatzuchtig strijdt om de hele wereld in te enten met de mRNA-vaccins van Pfizer.

Let op: In het westen, waar de kiezer geacht wordt de macht te hebben, beslissen de bedrijven, in dit geval (om het eenvoudig te zeggen) Pfizer, wat er gedaan wordt. Pfizer schrijft een brief aan de president van de VS, de president van de VS vertelt de EU wat zij moet doen, en de EU en de VS maken miljarden los zonder zelfs maar een parlement te raadplegen, om nog maar te zwijgen van de kiezers. Dit is hoe “westerse democratie” echt werkt. Degenen die mijn boek “Abhängig beschäftigt” hebben gelezen, begrijpen de volle draagwijdte van wat ik in deze ene alinea tot uitdrukking breng.

Als u zich nu afvraagt waarom de zogenaamd kritische westerse media hier niet over berichten, moet u weten dat Bill Gates alleen al in 2016 in totaal 24 miljoen dollar aan de mainstream media heeft “gedoneerd”. Andere NGO’s doen hetzelfde, dus hebben we het over een veelvoud van dit bedrag dat NGO’s elk jaar aan de media “schenken”. De media weten dus heel goed wat ze moeten melden en wat ze beter niet kunnen vermelden als ze iets uit de geldstromen van de heer Gates en zijn collega’s willen blijven halen.

Het meest schokkende onderzoek van mijn leven

Deze open brief aan President Biden is slechts één voorbeeld van ontelbare die Mr.X metzijn werk heeft gevonden. Hij stuurt me bijna wekelijks nieuwe, zeer ontnuchterende voorbeelden die hij in zijn onderzoek vindt. En deze lijn is minstens terug te voeren tot 2017, waarbij steeds dezelfde actoren aanspraken maakten, congressen organiseerden, studies publiceerden, enzovoort, die – zo wordt achteraf duidelijk – de weg bereidden voor de pandemie in de media en de politiek, waar dezelfde actoren vandaag miljarden aan verdienen.

Mr. X en ik werken aan de verwerking van deze informatie, zodat ik deze op een begrijpelijke en begrijpelijke manier in een boek kan presenteren. En natuurlijk zal iedere lezer het dan rechtstreeks kunnen verifiëren bij de betrokken actoren, met vermelding van de bronnen. Of wij daarin zullen slagen staat in de sterren geschreven, want om de hoeveelheid informatie zo te comprimeren dat zij enerzijds begrijpelijk blijft, maar anderzijds toch de werkelijke omvang van de netwerken laat zien, is voor ons nu al bijna een half jaar de kwadratuur van de cirkel.

Onlangs hebben wij een manier gevonden om dit te doen en de heer X probeert momenteel de gegevens dienovereenkomstig te migreren naar een andere software die de duizenden stukjes informatie kan voorbereiden op de manier die wij nodig hebben. (Ik ga u nog niet vertellen wat de software moet kunnen doen, of hoe de gegevens moeten worden voorbereid, om de manier die wij hebben gevonden haalbaar te maken).

Voordat ik dit artikel schreef, heb ik Mr. X om toestemming gevraagd, omdat ik niets publiceer zonder de toestemming van de bron. Dit is ook de reden waarom ik mijn kennis over al deze zaken tot nu toe niet openbaar heb gemaakt en niets heb verteld of geschreven over het boekproject, de dataset en ons werk tot nu toe. Maar nu de heer X voor het eerst in een interview over zijn bevindingen heeft gesproken, hebben wij besloten dat het tijd is om over ons project te vertellen.

Achter de schermen heeft de heer X mij de laatste maanden met menig artikel geholpen wanneer ik informatie nodig had over banden tussen NGO’s, of bijvoorbeeld over de rol van Peter Daszak in het door Dr. Fauci gefinancierde Corona-onderzoek in Wuhan, waarvan de details hier kunnen worden gevonden.

Dit is een voorbeeld van hoe waardevol zijn gegevensbank is, want toen Peter Daszak en zijn rol in het Wuhan-onderzoek in mei aan het licht kwamen en ik er in juni voor het eerst over schreef, kon de heer X mij onmiddellijk veel informatie geven over Daszak, die al enige tijd op de radar van de heer X stond, omdat Daszak zeer betrokken is bij veel van de betrokken NGO’s en gebeurtenissen en ook een interessante rol speelt.

Na dit voorwoord moet u zeker luisteren naar wat de heer X zelf zegt over zijn werk bij Langemann-Medien en na deze informatie zal het explosieve karakter van de video en het 169 pagina’s tellende document dat de heer X erover heeft gepubliceerd zeker een stuk begrijpelijker worden.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

VS-Apotheker onthult bijsluiter JOHNSON & JOHNSON COVID-19 ‘vaccin’ – De inhoud slaat allesVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel27.247 DODEN 2.563.768 GEWONDEN na COVID-19 injecties in Europese databank – Taiwan registreert meer sterfgevallen door vaccin dan door virus
Volgend artikelTaiwan rapporteert meer sterfgevallen door vaccinatie dan door Covid-19
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in