Het is de misrekening van dit tijdperk – een die het begin kan zijn van de ineenstorting van het primaat van de dollar, en dus ook van de wereldwijde naleving van de politieke eisen van de VS. Maar de pijnlijkste inhoud ervan is dat het de VS in een hoek drijft om een gevaarlijke Oekraïense escalatie tegen Rusland rechtstreeks te bevorderen (d.w.z. de Krim), schrijft Alastair Crooke.

Washington durft – en inderdaad kan niet afzien van het overwicht van de dollar, het ultieme teken van “Amerikaans verval”. En dus is de Amerikaanse regering gegijzeld door haar financiële hegemonie op een manier die zelden volledig wordt begrepen.

Het Biden-team kan zijn fantasievolle narratief over de op handen zijnde vernedering van Rusland niet intrekken; ze hebben er het Huis op verwed. Toch is het een existentiële kwestie geworden voor de VS, juist vanwege deze flagrante aanvankelijke misrekening die vervolgens is opgeklopt tot een absurd narratief over een spartelend, elk moment “instortend” Rusland.

Wat is dan deze “Grote Verrassing” – de bijna volledig onvoorziene gebeurtenis in de recente geopolitiek die de Amerikaanse verwachtingen zo aan het wankelen heeft gebracht en de wereld naar de afgrond brengt?

Het is, in één woord, veerkracht. De veerkracht van de Russische economie nadat het Westen al zijn financiële middelen had ingezet om Rusland te verpletteren. Het Westen heeft Rusland op alle mogelijke manieren aangepakt – via financiële, culturele en psychologische oorlog – en met een echte militaire oorlog als follow-through.

Toch heeft Rusland overleefd, en relatief goed overleefd. Het gaat ‘oké’ – misschien zelfs beter dan veel insiders in Rusland hadden verwacht. De ‘Anglo’ inlichtingendiensten hadden de EU-leiders echter verzekerd dat ze zich geen zorgen hoefden te maken; het is een ‘slam dunk’; Poetin kan onmogelijk overleven. Een snelle financiële en politieke ineenstorting, beloofden ze, was gegarandeerd onder de tsunami van westerse sancties.

Hun analyse is een fiasco van de inlichtingendienst, vergelijkbaar met de onbestaande Iraakse massavernietigingswapens. Maar in plaats van kritisch opnieuw te kijken, toen de gebeurtenissen geen bevestiging boden, verdubbelden zij. Maar twee van zulke mislukkingen zijn gewoon “te veel” om te dragen.

Waarom vormt deze “mislukte verwachting” dan zo’n wereldschokkend moment voor ons tijdperk? Omdat het Westen vreest dat zijn misrekening wel eens zou kunnen leiden tot de ineenstorting van zijn dollarhegemonie. Maar de angst reikt veel verder dan dat – hoe erg ‘dat’ ook zou zijn vanuit Amerikaans perspectief.

Robert Kagan heeft uiteengezet hoe externe voorwaartse beweging en de “wereldwijde missie” van de VS de levensader is van de Amerikaanse binnenlandse politiek – meer dan enig dubbelzinnig nationalisme, suggereert professor Paul. Vanaf de oprichting van het land zijn de VS een expansief republikeins imperium geweest; zonder deze voorwaartse beweging komen de burgerlijke banden van binnenlandse eenheid in het geding. Als Amerikanen niet verenigd zijn voor expansieve republikeinse grootsheid, met welke doelstelling, vraagt professor Paul, zijn dan al die verschillende rassen, geloofsovertuigingen en culturen in Amerika met elkaar verbonden? (De woke cultuur is geen oplossing gebleken, omdat zij eerder verdeeldheid zaait dan een pool vormt waarrond eenheid kan worden opgebouwd).

Het punt hier is dat de Russische veerkracht in één klap de glazen vloer van de westerse overtuigingen over haar vermogen om “de wereld te besturen” verbrijzelde. Na de verschillende westerse debacles, die gericht waren op regimeverandering door militaire shock-and-awe, hadden zelfs verstokte neocons – tegen 2006 – toegegeven dat een bewapend financieel systeem het enige middel was om “het Imperium veilig te stellen”.

  Rusland bombardeert een kraamkliniek? Marianna en de nieuwe couveuse-leugen

Maar deze overtuiging is nu overhoop gehaald – en staten over de hele wereld hebben er kennis van genomen.

Deze schok van misrekening is des te groter omdat het Westen Rusland minachtend had beschouwd als een achtergebleven economie, met een BBP dat vergelijkbaar is met dat van Spanje. Professor Emmanuel Todd merkte vorige week in een interview met Le Figaro op dat Rusland en Wit-Rusland samen slechts 3,3% van het mondiale BBP vertegenwoordigen. De Franse historicus vroeg zich dan ook af: “Hoe is het dan mogelijk dat deze landen zo’n veerkracht hebben getoond – ondanks de volle kracht van de financiële aanval?”

Ten eerste, zoals professor Todd onderstreepte, is het BBP als maatstaf voor economische veerkracht volledig “fictief”. In tegenstelling tot zijn naam meet het BBP alleen de totale uitgaven. En dat veel van wat wordt geregistreerd als “productie”, zoals de te hoge rekeningen voor medische behandelingen in de VS en diensten zoals de honderden duurbetaalde analyses van economen en bankanalisten, geen productie op zich zijn, maar “waterdamp”.

De veerkracht van Rusland, aldus Todd, is te danken aan het feit dat het een echte productie-economie heeft. “Oorlog is de ultieme test voor een politieke economie”, merkt hij op. “Het is de Grote Onthuller”.

En wat is er onthuld? Het heeft een ander onverwacht en schokkend resultaat onthuld – dat westerse commentatoren met verstomming slaat – namelijk dat Rusland niet door zijn raketten heen raakt. “Een economie ter grootte van Spanje, zo vragen de westerse media, hoe kan zo’n kleine economie een langdurige uitputtingsslag van de NAVO volhouden zonder dat de munitie opraakt?”.

Maar, zoals Todd schetst, Rusland heeft zijn wapenvoorraad op peil kunnen houden omdat het een echte productie-economie heeft die de capaciteit heeft om een oorlog in stand te houden – en het Westen niet meer. Het Westen, dat gefixeerd is op zijn misleidende maatstaf van het BBP – en met zijn normaliteitsvooroordeel – is geschokt dat Rusland de capaciteit heeft om de wapenvoorraden van de NAVO te overtreffen. Rusland werd door westerse analisten afgeschilderd als een “papieren tijger” – een etiket dat nu eerder op de NAVO van toepassing lijkt te zijn.

Het belang van de “Grote Verrassing” – van de Russische veerkracht – als gevolg van zijn reële productie-economie ten opzichte van de duidelijke zwakte van het hypergefinancialiseerde westerse model dat naar munitiebronnen zoekt, is de rest van de wereld niet ontgaan.

Er is een oude geschiedenis hier. In de aanloop naar WO 1 was het Britse establishment bezorgd dat het de komende oorlog met Duitsland zou verliezen: Britse banken leenden meestal op korte termijn, in een “pump and dump”-aanpak, terwijl Duitse banken rechtstreeks investeerden in industriële projecten op lange termijn in de reële economie – en daarom in staat werden geacht de levering van oorlogsmaterieel beter op peil te houden.

Zelfs toen was de Engelse elite zich bewust van de inherente zwakte van een zwaar gefinancierd systeem, dat zij compenseerden door eenvoudigweg de middelen van een enorm Imperium te onteigenen om de voorbereiding op de komende grote oorlog te financieren.

De achtergrond is dus dat de VS de financialiseringsaanpak van de Engelsen hebben geërfd, die vervolgens een extra impuls kreeg toen de VS door oplopende begrotingstekorten van de goudstandaard werden gehaald. De VS moesten de “spaargelden” van de wereld naar de VS lokken om hun oorlogstekorten in Vietnam te financieren.

  Vernietigd, verslagen en getekend: Wagner verpulvert Oekraïense hoop (Video)

De rest van Europa was vanaf het begin van de 19e eeuw op zijn hoede voor het “Anglo-model” van Adam Smith. Friedreich List klaagde dat de Engelsen ervan uitgingen dat de ultieme maatstaf voor een samenleving altijd haar consumptieniveau (uitgaven – en dus de BBP-meting) is. List stelde dat het welzijn en de algemene welvaart van een samenleving op lange termijn niet worden bepaald door wat de samenleving kan kopen, maar door wat zij kan maken (d.w.z. de waarde die voortkomt uit de reële, zelfvoorzienende economie).

De Duitse school betoogde dat het benadrukken van consumptie uiteindelijk zichzelf in de weg zou staan. Het zou het systeem wegleiden van het scheppen van rijkdom, en het uiteindelijk onmogelijk maken om zoveel te consumeren of zoveel mensen in dienst te nemen. Achteraf blijkt dat List gelijk had in zijn analyse.

Oorlog – is de ultieme test – en Grote Onthuller” (per Todd). Zowel in Duitsland als in Rusland (met Sergei Witte) waren de wortels van een alternatieve economische visie blijven hangen, ondanks het recente overwicht van het hypergefinancierde Anglo-model.

En nu met de “Grote Onthulling” wordt de focus op de reële economie gezien als een belangrijk inzicht dat ten grondslag ligt aan de Nieuwe Wereldorde, die zich zowel qua economische systemen als qua filosofie sterk onderscheidt van de westerse sfeer.

De nieuwe orde onderscheidt zich van de oude, niet alleen in termen van economisch systeem en filosofie, maar ook door een herconfiguratie van de verbindingswegen waarlangs handel en cultuur zich verplaatsen. Oude handelsroutes worden omzeild en aan hun lot overgelaten – om te worden vervangen door waterwegen, pijpleidingen en corridors die alle blokkades omzeilen waarmee het Westen de handel fysiek kan controleren.

De noordoostelijke Arctische doorgang heeft bijvoorbeeld een inter-Aziatische handel geopend. De onaangeboorde olie- en gasvelden van het Noordpoolgebied zullen uiteindelijk de gaten in de bevoorrading opvullen die het gevolg zijn van een ideologie die een einde wil maken aan de investeringen van westerse olie- en gasmultinationals in fossiele brandstoffen. De Noord-Zuid-corridor (nu geopend) verbindt Sint-Petersburg met Bombay. Een ander onderdeel verbindt waterwegen van Noord-Rusland met de Zwarte Zee, de Kaspische Zee en vandaar naar het zuiden. Nog een andere component zal naar verwachting gas uit het Kaspische pijpleidingennetwerk naar het zuiden leiden, naar een gas-“hub” in de Perzische Golf.

Bekijk het zo: het is alsof de neurale connectoren in de echte economische matrix als het ware uit het westen worden opgetild en op een nieuwe locatie in het oosten worden neergezet. Als Suez de waterweg van het Europese tijdperk was, en het Panamakanaal die van de Amerikaanse eeuw, dan zullen de noordoostelijke Arctische waterweg, de Noord-Zuid corridors en de Afrikaanse spoorwegverbinding die van het Euraziatische tijdperk zijn.

In wezen bereidt de Nieuwe Orde zich voor op een langdurig economisch conflict met het Westen.

Hier keren we terug naar de “Flagrante Misrekening”. Deze zich ontwikkelende Nieuwe Orde vormt een existentiële bedreiging voor de dollarhegemonie – de VS hebben hun hegemonie gecreëerd door te eisen dat olie (en andere grondstoffen) in dollars worden geprijsd, en door een razendsnelle financialisering van de activamarkten in de VS mogelijk te maken.

In dit opzicht heeft dit sterk gefinancialiseerde dollarparadigma kwaliteiten die doen denken aan een geraffineerd Ponzi-systeem: Het trekt “nieuwe beleggers” aan, die worden aangetrokken door een krediethefboom zonder kosten en de belofte van “gegarandeerde” rendementen (activa die steeds verder worden opgepompt door de liquiditeit van de Fed). Maar de lokroep van “gegarandeerde rendementen” wordt stilzwijgend onderschreven door het opblazen van de ene activabubbel na de andere, in een regelmatige opeenvolging van bubbels – opgeblazen tegen nulkosten – voordat ze uiteindelijk worden “gedumpt”. Het proces wordt vervolgens “gespoeld en herhaald”.

  Nieuwste Europese propaganda: Rusland overspoelt Europa met illegale migranten

Dit is het punt: Net als een echte Ponzi is dit systeem afhankelijk van constant, en steeds meer, “nieuw” geld dat in het systeem komt, om de “uitbetalingen” (financiering van Amerikaanse overheidsuitgaven) te compenseren. Dat wil zeggen dat de hegemonie van de VS nu afhankelijk is van een constante overzeese dollarexpansie.

En, zoals bij elke zuivere Ponzi, stort de regeling ineen zodra het “binnenkomende geld” wegvalt of de aflossingen een piek bereiken.

Om te voorkomen dat de wereld de dollarregeling zou verlaten voor een nieuwe wereldhandelsorde, werd het signaal gegeven, via de aanval op Rusland, om te waarschuwen dat het verlaten van de regeling zou leiden tot sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en om u te verpletteren.

Maar toen kwamen er TWEE game-changing schokken, vlak na elkaar: de inflatie en de rentetarieven namen een hoge vlucht, waardoor de waarde van fiatvaluta’s zoals de dollar daalde en de belofte van “gegarandeerde rendementen” werd ondermijnd; en ten tweede bezweek Rusland NIET onder een financieel Armageddon.

De “dollarponzi” valt; de Amerikaanse markten dalen; de dollar daalt in waarde (ten opzichte van grondstoffen).

Dit systeem kan worden geveld door de Russische Veerkracht – en door een groot deel van de planeet dat overgaat in een afzonderlijk economisch model, dat niet langer afhankelijk is van de dollar voor zijn handelsbehoeften. (d.w.z. dat nieuw “geld in” de dollar “Ponzi” negatief wordt, net zoals het “geld uit” explodeert, waarbij de VS steeds grotere tekorten moet financieren (nu in eigen land)).

Washington heeft duidelijk een stratosferisch slechte fout gemaakt door te denken dat sancties – en de veronderstelde ineenstorting van Rusland – een “slam dunk” resultaat zouden zijn; een resultaat dat zo vanzelfsprekend was dat er geen rigoureus “doordenken” voor nodig was.

Team Biden heeft de VS dus in een krappe Oekraïne-‘hoek’ gedrukt. Maar wat kan het Witte Huis in dit stadium – realistisch gezien – doen? Het kan het narratief van Ruslands “komende vernedering” en nederlaag niet intrekken. Het kan het narratief niet loslaten omdat het een existentieel onderdeel is geworden om te redden wat het kan van de ‘Ponzi’. Toegeven dat Rusland “heeft gewonnen” zou hetzelfde zijn als zeggen dat de “Ponzi” het fonds zal moeten “sluiten” voor verdere opnames (net zoals Nixon deed in 1971, toen hij de opnames uit de Gold window sloot).

Commentator Yves Smith heeft provocerend gesteld: “Wat als Rusland beslissend wint – maar de westerse pers wordt opgedragen het niet op te merken?”. Vermoedelijk moet in zo’n situatie de economische confrontatie tussen het Westen en de staten van de Nieuwe Wereldorde escaleren tot een bredere, langere oorlog.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïne – Geen weg naar vrede zonder verdere oorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelF*ck jullie ineffectieve gezichtsmaskers, F*ck jullie frauduleuze dodelijke mRNA Pfizer & Moderna COVID gen-vaccin, F*ck jullie vaccinpaspoorten, F*ck jullie groene klimaatzwendel, F*ck jullie digitale ID & CBDC’s
Volgend artikel“Best In Hell” – De eerste full-length speelfilm over de SMO in Oekraïne
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

32 REACTIES

 1. In de laatste alinea zit het gevaar. Een (westerse/ usa) kat in het nauw kan rare dingen doen. Laten we maar hopen dat ooit het gezonde verstand in de westerse hoofden terugkeert. Liefst binnen een heel korte termijn. Anders ziet het er voor de wereldburgers slecht uit.

  • Volledig akkoord jan , maar op de demente biden zou ik niet veel gezond verstand rekenen evenals de corrupte UVL en stotterberg . Die leven niet in onze wereld en denken dat superman hen zal redden.

  • Wat is het nut van oorlog afspraken kijk nu maar eens wat in Oekraïne zich afspeelt gevangenen worden levend verbrand en op gehangen wat doen dus deze wetten ertoe, helemaal niets sterker nog Amerika en het westen leveren wat graag de touwen en de lucifers om deze jonge mannen op een gruwelijke manier te laten vermoorden.
   Natuurlijk anders om zal het ook wel zo zijn het is een geen enkele oorlogen anders geweest het waren altijd de gewone man die geofferd werd en de beleidmakers bleven buiten schot en dat zelfde gebeurd nu weer maar wel door de elite zij hebben macht en het geld en de schofterigheid waar beleidsmakers zorgen voor wapens en jonge soldaten die voor hun macht en geld de dood worden in gestuurd en de ouders van die kinderen doen er ook nog graag aan mee. MOORDENAARS

  • Dat heb ik ook al eens gelezen. Pfff… ik ben moe van deze demonische wereld. De satanisten moeten eindigen. Ik bid voor alle mensen en dieren op aarde dat er een nieuwe wind gaat waaien. Een wind van leven liefde delen en samenwerken. Deze planeet kan wel 100 miljard mensen huisvesten als deze demonen niet alles nog stop proberen te manipuleren en te vernietigen. Pfff… 99,99% vs de 0,01%… komop mensheid. Wakey wakey mensheid… de demonen moeten worden vernietigd.

   • Precies dit dus. Heb de videos gezien. Maar het moesten Russen zijn. Zij waren de boosdoeners. Dat hele MH117 proces was een gestaged proces waarvan de CIA en NSA de uitkomst al voor ze uitgetikt hadden. Deze twee organisaties moeten tot de wortel worden uitgeroeid. Zijn waren en zijn het kwaad wat op deze wereld rondloopt!

    • Op 18.09.1947 (1 + 8 = 9 dus 9/9 !)is de CIA opgericht en twee dagen later gevolgd door het door de Rockefellers gefinancierde Britse Tavistock Institute. Het Tavistock Institute hield/houdt? zich bezig met zaken als Mindcontrol & MKUltra.
     De creatie the Beatles en Rolling Stones met de bijbehorende uitwassen op het gebied van drugsgebruik, losse seksuele moraal & aanval op het Christendom kan volledig op hun conto worden geschreven.

    • Nou om nogmaals duidelijk te zijn er is nooit een echt proces geweest was gewoon een toneel stukje wat ze van dag een tot heden nog steeds opvoeren maar zolang er voldoende gekken zijn en dat zij er veel die dat geloven zullen wij er nooit deze eeuw achter komen want zij zijn vele malen slimmer al het volk zelf want die kan je alles wijs maken, trouwens bij ons in de dierentuin hebben ze het voor mekaar gekregen een zwem muggen een olifant de dekken ja ik weet dat dit al geen nieuws meer is wan dat hadden ze al eerder op nijlpaarden getest maar toen was het anders om muggen werden gedekt door het nijlpaard, maar er is geen mens op de wereld die dat wilt geloven alleen wij NL volk.

  • Neenee; er was een te groot tijdsverschil met Poetins vliegtuig dat terugkwam uit Brazilië. De echte reden was dat de E.U. aanvankelijk niet meedeed met de Krim-sancties. Een vliegtuig uit de luchtknallen met Nederlanders, maar zeker geen Amerikaan of Engelsman, aan boord heeft daar veranderding in gebracht.

  • Nee, want die is door 2 straaljagers aangevallen en neergeschoten, waarom is er geen geluids black box opname openbaar gemaakt? Juist daarom, een stuk van een buk later tussen de brokstukken mikken is veeeeel te makkelijk!!! Pinoccio Rutte weet heus wel meer…

 2. Biden is niet in functie!
  Wat wij zien is een acteur.
  De echtr Poetin is enkele jaten geleden vermoord door de deep state.
  Die er nu zit is een bekeerde cabal.
  Een goede dus.
  Je mah hopen dat het Aziatische geld niet de nieuwe hegemoon schept. Het is geen imperialistisch werelddeel. Nog communistisch.
  Het is nieuw.
  The biden, want het is ern misdaadorganisatie!
  Wordt opgeruimd. Komt ten val.
  En dan stast de wereld even stil!
  Tegelijkertijd komen daarmee de vazalregeringen allemaal ten val.
  Het ruimt op. Het wordt schoon schip.
  De oorlog in oekro stopt.
  De nazibende is dsn opgepakt.
  Mooi he.

 3. “Duitsland stuurt Leopard 2-tanks naar Oekraïne en geeft ook toestemming aan andere landen”
  https://www.hln.be/buitenland/duitsland-stuurt-leopard-2-tanks-naar-oekraine-en-geeft-ook-toestemming-aan-andere-landen~ad37cf58/

  Het poken van de Russische beer escaleert verder. Dat gebeurt ofwel uit absolute dwaasheid ofwel met opzet om een wereldoorlog uit te lokken, waar men dan ongetwijfeld Rusland de schuld zal van geven.

  Diegenen die ons (beweren te) vertegenwoordigen doen zelfs niet de moeite om de mening van de bevolking te vragen. Dat durven ze dan nog met uitgestreken gezicht democratische besluitvorming noemen.

  De ‘dapperen’ die roepen om bij deze oorlog betrokken te raken, zullen wellicht de eersten zijn om er van weg te vluchten en om hun moeder te roepen.

 4. Duitsland gaat tanks leveren en Rutte gaat ze zelfs kopen en doneren aan die fascisten. Schrijf deze datum maar in je agenda. De dag dat WOIII begon door afspraken tussen incapabele idioten die eind van de week in hun PriveJet stappen en naar Zuid Amerika vertrekken.

 5. Misschien heeft Nederland zelf dat ✈️ Uit de lucht gejaagd.
  Vandaar die constante betalingen aan Oekraïne : chantage geld
  Toen ik die grijs geplamuurde huiliehuilie moggels zag in Hollywood stijl, ging er direct een bel 🛎 rinkelen destijds.

 6. OPNIEUW een superdiep artikel over de huidige wereldsituatie, maar mijn mening is dat of Rusland & China danwel de VS in het centrum van de werelddominantie zal gaan staan (zal blijven staan igv de VS) er geen éne HOL toedoet.

  Het Koshere Grootkapitaal heeft namelijk al EEUWENLANG de strategie om “de kaars van beide kanten op te branden”.

  Samengevat : de “baas” verandert alleen (tijdelijk) van gezicht. En zet (even) een pruikje en een plaksnorretje op ! ! ! !

  Dus terug naar de HISTORISCHE FEITEN :

  ■ PDF The Jew World Order ! :

  https://epdf.tips/the-jew-world-order-unmasked54cf3ce7f9291e805dd49f8ba003bb3769527.html

 7. Yep Glimworm…. Zoals het er naar uitziet gaat China het stokje overnemen. Het verraad van de Westerse politici begon met de invoering van werkschuwe allochtonen in de jaren 60 en jaren later met het openen van de grenzen van China (“Let some of us get rich first” – Deng Xiao Ping) zodat de Westerse industrie verplaatst kon gaan worden.

  • Toen de toenmalige vorstin Juliana riep dat ons land overvol dreigde te worden en mensen werden aangemoedigd te emigreren werden in 1954 in Amsterdam de eerste Turkse gastarbeiders verwelkomd.

 8. En ik maar wachten op een nuke op Rotterdams haven. De spanning stijgt.

  En wat doet kabinet Rutte? Miauw! Kabinet Rutte stuurt patriots met personeel naar oekrie…

  Kabinet Rutte pest de boeren met het mestuitrijden beleid. Eu heeft Nederland zogenaamd op de vingers getikt. Dit heeft het kabinet bewust genegeerd.

  Op1 gezien van de week? Wij zijn allemaal vluchtelingen vanuit het geschiedenis bekeken. Ha, ha. Dus Nederland bestaat eigenlijk niet. Ja, dat werd letterlijk gezegd. Nederland is dus een bananen republiek.

  Ik hou mijn oren en ogen open gezien de ‘ elite’ walg criminelen zijn in een verzonnen staat.

  Dit zijn marxistische streken! En het is nog lang niet ten einde.
  # klaar met alles…

 9. Amerikanen willen geld lenen van China omdat ze zelf tegen het einde van deze week geen geld meer hebben, hopelijk leent china geen geld 💰 aan dat achterlijke en macht beluste volk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in