Foto: Kremlin.ru, CC BY 3.0 / Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0 DE

Het corruptieschandaal in het Europees Parlement dat momenteel de krantenkoppen haalt, is slechts het topje van de corruptie-ijsberg in de EU-organen. Ik zal aan het eind van dit artikel ingaan op voorbeelden hiervan, schrijft Thomas Röper.

De EU heeft nu vrijwel alle EU-financiering aan Hongarije bevroren, deels omdat Orban het land in een broeinest van corruptie zou hebben veranderd. Tegen deze achtergrond is het gelach in Hongarije des te groter vanwege de corruptie in de EU zelf.

Hier schets ik de beschuldigingen van de EU tegen Hongarije en wat er werkelijk achter zit, vervolgens doe ik verslag van de reactie van de Hongaarse premier Orban op het bevriezen van EU-middelen.

De beschuldigingen tegen Hongarije

Der Spiegel berichtte over de bevriezing van EU-middelen voor Hongarije onder de kop “Schendingen van de rechtsstaat – EU bevriest alle structurele middelen voor Hongarije” en in de inleiding van het artikel werd vermeld om welke bedragen het ging:

“De Europese Commissie voert de druk op Hongarije op – en wil het land nu helemaal geen structurele middelen meer betalen. Hierdoor stijgt de geblokkeerde som van 6,3 naar 22 miljard euro.”

Over de redenen van de EU-Commissie schrijft Der Spiegel:

“De hefboom ervan is de zogenaamde partnerschapsovereenkomst, die bepaalt waaraan Hongarije de 22 miljard euro aan structurele financiering uit het huidige financiële kader van de EU voor de jaren 2021 tot 2027 moet besteden. De Commissie heeft de overeenkomst donderdag aanvaard. Het bevat echter voorwaarden voor de uitbetaling van de middelen, zoals de naleving van het EU-Handvest van de grondrechten, dat onder meer voorziet in een functionerende rechterlijke macht.
Aan deze voorwaarden, zo maakt de Commissie nu duidelijk, is niet voldaan. De wet verbiedt minderjarigen toegang tot informatie over homoseksualiteit of geslachtsverandering en er zijn “ernstige risico’s” voor de academische vrijheid en het asielrecht. Bovendien zou Hongarije ook de beloften moeten nakomen om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te herstellen die het reeds had gedaan om de middelen voor de Corona-wederopbouwhulp te verkrijgen. Ook deze – in totaal gaat het om 5,8 miljard euro – zijn momenteel geblokkeerd.”

De belangrijkste redenen zijn dus een Hongaarse “wet die minderjarigen de toegang tot informatie over homoseksualiteit of geslachtsverandering verbiedt”. Dat minderjarigen, die noch de volledige strafrechtelijke verantwoordelijkheid hebben noch stemgerechtigd zijn, juist omdat zij zich nog ontwikkelen en nog geen volledige verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen beslissingen, zouden mogen beslissen over medische ingrepen die niet meer te corrigeren zijn, zoals geslachtsveranderingen, kan moeilijk juist zijn. Een dergelijke belangrijke beslissing moet door een volwassene na rijp beraad worden genomen en niet door een tiener, al dan niet met de steun van zijn ouders. Daarom heb ik sympathie voor het standpunt van de Hongaarse regering dat minderjarigen zich ongestoord van LGBT-propaganda moeten kunnen ontwikkelen en er na hun 18e mee om moeten gaan.

  Tegen alle bewijzen in: EU onthult plan voor totale vaccinatie in nieuw beleidsdocument

Verder noemt Spiegel “ernstige risico’s voor de academische vrijheid” als een ander punt van kritiek van de EU, wat in gewone taal vooral één ding betekent: de EU-commissie steunt George Soros, die in Boedapest zijn eigen universiteit had opgericht als een van zijn Europese kaders, die Orban enkele jaren geleden had gesloten. De beschuldiging van de EU gaat niet over kwesties van het Hongaarse onderwijsbeleid, maar over de macht van George Soros.

Als ander punt noemt Der Spiegel “het asielrecht”, waarmee volgens de lezing van de EU-Commissie problemen zijn in Hongarije. Dit is echter objectief gezien niet waar, omdat Hongarije wel degelijk asiel verleent aan degenen die volgens internationale overeenkomsten in nood zijn en recht hebben op asiel. Wat Hongarije afwijst is het beleid van Brussel dat vrijwel ongecontroleerde immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten toestaat onder het mom van asiel. Het verwijt uit Brussel gaat dus eigenlijk niet over het asielvraagstuk, maar over het immigratievraagstuk.

De beschuldiging van de EU dat de rechterlijke macht van Hongarije niet onafhankelijk is, is niets minder dan hypocrisie, omdat de rechterlijke macht in de EU over het algemeen niet onafhankelijk is. In het geval van Duitsland heeft het Europees Hof van Justitie dit in mei 2019 zelfs juridisch bindend verklaard in een arrest (voor details, klik hier), maar dit heeft in Brussel geen kritiek uitgelokt. De kwestie van de onafhankelijkheid van de Hongaarse rechterlijke macht is slechts een voorwendsel om Orban in het gareel te krijgen, de kwestie van de rechtsstaat en een onafhankelijke rechterlijke macht staat niet op het spel.

Dan nu de reactie van de Hongaarse premier op het blokkeren van EU-middelen. Dit is gemeld door het Russische persbureau TASS en ik heb het TASS-verslag vertaald.

Begin van de vertaling:

Hongaarse premier stelt voor EU-parlement te vormen uit leden van nationale parlementen

Viktor Orban herinnerde eraan dat het Hongaarse parlement destijds, tijdens de Europese debatten, had voorgesteld het EU-wetgevingsorgaan in zijn huidige vorm af te schaffen.

De Hongaarse premier Viktor Orban vindt dat het EU-parlement moet worden gevormd door leden van de nationale parlementen van de EU in plaats van rechtstreeks te worden benoemd. In een zaterdag gepubliceerd interview met de krant Magyar Nemzet zei de Hongaarse premier dat hij voorstelde het EU-parlement te ontbinden vanwege het corruptieschandaal en het onder nieuwe voorwaarden opnieuw samen te stellen.

Orban herinnerde eraan dat het Hongaarse parlement in het Europese debat destijds had voorgesteld om het EU-wetgevingsorgaan in zijn huidige vorm af te schaffen en te vormen uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen. “Het is tijd om dit voorstel opnieuw te bekijken,” aldus de premier. Eerder had hij gezegd dat wijziging van de samenstelling van het Europees Parlement het vertrouwen in de leden van het Europees Parlement zou helpen herstellen en hen meer verantwoordelijk zou maken.

  Orbán waarschuwt dat het Westen zich onderwerpt aan "zelfmoordgolven" van verval

Gevraagd naar het corruptieschandaal rond Europarlementariër Eva Kaili, zei Orban: “De bureaucraten in Brussel denken dat ze boven de wet staan en kunnen doen wat ze willen. Als je als EU-vertegenwoordiger op de geheime supporterslijst van George Soros staat, krijg je geld en veel steun om landen aan te vallen die raakvlakken hebben met de zakelijke belangen van Soros, waaronder Hongarije.” Orban zei dat hiervoor “rapporten op basis van leugens” en soms “koffers vol geld” worden gebruikt. “Dit moeras moet worden drooggelegd”, zei de premier.

In reactie op de beschuldigingen van de EU-commissie aan het adres van Hongarije, waaronder het bevriezen van geld uit Europese fondsen, zei hij dat het probleem is dat de Hongaren hun toekomst anders zien dan inwoners van de meeste West-Europese landen. “We willen geen migrantenland zijn, we willen geen genderactivisten op de scholen toelaten, we willen de normale gezinsorde niet ontmantelen, we willen geen oorlog en sancties en we willen onze betrekkingen met de niet-westerse helft van de wereld in stand houden,” zei Orban.

Hij is ervan overtuigd dat de burgers van het land hun keuze hebben gemaakt toen zij in april van dit jaar stemden voor de regeringspartij FIDES – Hongaarse Burgerunie, die een overweldigende meerderheid van zetels in het nationale parlement won. Dit gebeurde ondanks de financiële steun van de Amerikaanse stichting Action for Democracy aan de Hongaarse oppositie. Orban zei: “Bij de verkiezingen in april stonden drie miljard forinten (ongeveer 7,5 miljoen dollar) tegenover drie miljoen kiezers [van FIDES ], en die hebben gewonnen. (…) Zolang onze nationale en politieke gemeenschap verenigd is, kan geen geld de Hongaarse onafhankelijkheid kopen,” besloot de premier.

Einde van de vertaling

Glazen huis en stenen…

Het feit dat Soros en zelfs rechtstreeks door de Amerikaanse regering gefinancierde organisaties de verkiezingscampagne van de Hongaarse oppositie tegen Orban hebben gefinancierd, wordt in Duitsland nauwelijks gemeld. Wat hier bijzonder gevoelig ligt, is dat de Hongaarse wetten werden overtreden, omdat campagnefinanciering vanuit het buitenland in Hongarije verboden is (zoals in de meeste landen van de wereld, waaronder de VS).

Dit betekent dat degenen die Orban ervan beschuldigen corrupt te zijn of de wet te overtreden, hem bestrijden door illegaal aan de Hongaarse oppositie steekpenningen uit te delen, d.w.z. de wet te overtreden. De beschuldigingen van de EU aan het adres van Hongarije doen mij onwillekeurig denken aan het spreekwoord over stenengooiers in glazen huizen.

  Ursula von der Leyen heeft zichzelf zojuist een 'Wereldvrede en Vrijheid'-onderscheiding gegeven

Maar dezelfde “kwaliteitsmedia” die voortdurend klagen over vermeende Russische inmenging in verkiezingen, vinden het niet nieuwswaardig wanneer de VS of de EU zich mengen in verkiezingen in andere landen. Volgens hun logica is er goede en slechte inmenging bij verkiezingen, wat veel zegt over het begrip van democratie in de redacties van Duitse media.

De geïnstitutionaliseerde corruptie van de EU

Nu wil ik, zoals in het begin beloofd, een paar voorbeelden laten zien van de wijdverbreide en niet bekritiseerde corruptie in de EU. De lijst pretendeert niet volledig te zijn, maar alleen de meest recente voorbeelden.

Het meest prominente voorbeeld is het hoofd van de EU-commissie Ursula von der Leyen, want die dame heeft bijvoorbeeld meer dan 70 miljard overgemaakt aan Pfizer – uiteraard zonder voorafgaande offertes, maar overeengekomen met het hoofd van Pfizer in een privé Whats-App chat. En – wat een toeval – Uschi von der Leyen verwijderde de chatgeschiedenis in strijd met alle regels voor het archiveren van overheidscorrespondentie. Maar de pers ziet dit niet als een vermeldenswaardig schandaal.

Het deert ook niemand dat Uschi’s man, puur toevallig, sinds 2020 medisch directeur is van een farmaceutisch bedrijf, dat – geheel toevallig – ook geld verdient met mRNA-producten die Uschi in de loop van de Coronapandemie maatschappelijk aanvaardbaar heeft gemaakt.

Blijkbaar is het in de EU geen probleem als iemand aan nepotisme doet waarbij familieleden geld verdienen, als het maar “de juiste personen” zijn die ervan profiteren. Bij de invloed van lobbyisten die met veel geld “helpen” bij het opstellen van EU-wetten die vervolgens miljarden opleveren voor hun clientèle wordt in Brussel ook niet gefronst, zoals het voorbeeld van Blackrock laat zien, want het investeringsfonds heeft ook dubieuze voordelen ontvangen van Ursula von der Leyen.

En het feit dat het hoofd van de ECB in Frankrijk wettelijk is veroordeeld voor nalatig omgaan met belastinggeld omdat ze een half miljard euro belastinggeld aan een Frans bedrijf gaf, deerde niemand toen ze werd benoemd.

Er zijn dus zeer veel, zeer concrete corruptieschandalen in de EU. Tegelijkertijd beschuldigt de EU Orban ervan de corruptie in Hongarije te hebben geïnstitutionaliseerd, maar ik heb nog geen specifieke beschuldigingen gehoord.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

EUROPESE UNIE DOSSIER

“Zoals de Sovjet-Unie”: Orban voorspelt de dreigende verdwijning van de EUVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOverzicht Slag om Bakhmut op 25 december 2022 (Video’s)
Volgend artikelOorlog in Oekraïne betekent doodsteek voor NAVO
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

35 REACTIES

 1. Oproep tot ontbinding en volledige reorganisatie van het Europees Parlement.

  Wat nou, reorganisatie! Hou toch op zeg!

  Laten we het maar houden op ontbinding (opheffen) van het Europees (alom zakkenvulende) Parlement! Verbannen dat fascistische tuig en weg met dit soort instelingen wat ze als parlement benoemen! Datzelfde geldt voor meer van dit soort corrupte organisaties, die hoef ik hier niet eens te benoemen!

  • vroeger was het de vaticaanse heersers die de macht hadden over de wereld maar nu is dat de gezondheidsorganisaties die beslissen hoe het verder moet gaan met het voortbestaan van de leefbaarheid op deze aarkloot en de mens kortom er is niets veranderd zij het dan dat veel corupte leiders alsmaar stinkend rijk worden en niet alleen grote jongens maar ook in het klein onder de bevolking waar steeds meer uitbuiting plaats vind door de energie en voedsel prijzen alsmaar te verhogen en dat terwijl energie en voedsel in eigen land geproduceerd word Ook in de vermakelijkheden slaan iedere keer met de prijzen omhoog Maar het vreemde is dat iedereen dat betaald en niemand meer wegblijft in de diverse lokaliteiten die goud verdienen,Dus de mens went aan corruptie en zwendel

 2. Het is goed dat alles en ieder die denkt de burgerorganisatie EU te vertegenwoordigen flink moeten opkomen voor de EU positie.

  Ongekozen niet geaccepteerde instantie, die zich EU regering durft te noemen.
  Een enorme corrupte en zelfbenoemde zooi dat het is, dankzij de NOW die door nog corruptere word aangestuurd

  Weg met deze profiterende NUTTELOZE ETERS.

 3. ´Orban herinnerde eraan dat het Hongaarse parlement in het Europese debat destijds had voorgesteld om het EU-wetgevingsorgaan in zijn huidige vorm af te schaffen en te vormen uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen.´

  V.w.b. Hol-land is dat Mark Rutte, toch?
  Teiltje a.j.b.!

 4. Orban heeft gelijk. Maar. De pharma’s regeren de EU. Weten we dat nog steeds niet…. Of moet er nog uitleg komen met wie Tante Trutsula van de Lijken getrouwd is?

 5. De EU is opgericht met de bedoeling Europa volledig te ontmantelen en uiteindelijk te vernietigen.
  Niks anders !
  Dus gewoon een bom erop en al die eurocraten het gevang in.
  Uiteraard wil ik iets heel anders met dat tuig maar dat schrijf ik maar niet op.
  Orban bedoelt het wel goed natuurlijk.

 6. Ik kan Orban geen ongelijk geven.
  Weg met die zooi in Brussel en het circus in Strassburg. Ze helpen doelbewust mee aan de ondergang van Europa. Niks meer en niks minder. In opdracht van onze “ vrienden “ aan de overkant van de plas en die wef bende.
  Onthoudt de uitspraak van de denktank Statfor ( onder Obama): een alliantie tussen Duitsland en Rusland moet ten allen tijde voorkomen worden.
  Het zou eens een sterk Europa, incl. Rusland, worden.

 7. Iedereen is toch op de een of andere manier getuige geweest van de stroperigheid hoe Brexit werd afgewikkeld, denkt de beste Victor Orban dat het megalomane nazi-project afgeschaft kan worden naar mijn idee is dit anti-populisme alleen voor de Hongaarse Bühne.

  In Hongarije ligt de patij van Orban nog steeds onder links/liberaal kruisvuur zowel uit zijn thuisland en uit het vermaledijde Europarlement waaruit blijkt dat Sophie in het Veld (D66) zijn aartsvijand hem te vuur en te zwaard bestrijdt, zelf heeft zij €419.000,- achterovergedrukt, maar uiteindelijk teruggestort alsof een géén vuiltje aan de lucht was, de parlementariërs hebben nog nooit zo’n mooi verdienmodel en macht gehad als de EU waarin zij “werken”.

 8. Er is niks verkeerd aan een EU die samenwerkt op het gebied van handel en cultuur. Maar meer ook niet, landen moeten zelf bepalen hoe ze wetten en regels opstellen. Deze EU is een monster, gecreëerd door corrupte zakenlieden en politici.

 9. Mensen beseffen dat het coronaverhaal dat ons is verteld niet klopt, het verhaal over de oorlog in Oekraïne is onvolledig en eenieder die ook maar een beetje geïnteresseerd is in de wetenschap achter de zogenaamde klimaatcrisis, ziet dat het niet klopt, zei tv-presentator en historicus Neil Oliver in de kerstspecial van de podcast van Maajid Nawaz.

  https://www.ninefornews.nl/tv-presentator-voorspelt-in-kerstspecial-begin-2023-breekt-de-hel-los/

  Klaus Schwab “We penetreren de kabinetten” Het WEF Young Global Leaders-programma – in hun eigen woorden.

  https://twitter.com/JamesMelville/status/1606547506028056581?s=20&t=aMtNJdJSaLxghLx5fqZlVA

  • Beste Adriaan,
   Voor de meeste mensen zal het hun worst zijn wat er overal aan de hand is, zolang zij er geen hinder van ondervinden.
   Zolang hun persoonlijke leventje gaat zoals het gaat zullen ze wel wat mopperen, maar niet uit hun comfortabele stoel komen.
   Zoals ik al eerder schreef; zodra de echte problemen bij mensen persoonlijk aan de deur staan en mensen niets meer te verliezen hebben, gaat men dingen aanpakken.
   En mensen die niets meer te verliezen hebben worden gevaarlijk.

   • Tigron december 26, 2022 at 14:38

    Juist: mensen die niets meer te verliezen hebben worden gevaarlijk in 2023 krijgt dit hopenlijk zijn beslag, liever staand sterven dan geknield als slaaf verder te leven.

   • Niemand gaat iets “doen”, kijk maar hoe sukkelig de toen heel wat hardere Nederlanders de hongerwinter doorgesukkeld zijn. Dat gaat nu niet beter zijn…: “Oh shit, oh shit, even op de computer kijken wat we moeten doen…, shit, gvd, geen internet…, WTF, wat nu?”. ROFL

   • ja en vooral de jeugd die het nooit hebben over de wereldpolitiek maar wel dat ze naar cuba of columbia gaan voor een half jaar als je met ze in gesprek gaat voor het naderend onheil dat zich langzaam volstrekt geen woord Ook waar ze op vakantie gaan komend jaar is hun onderwerp of dat ze zich weer wat nieuws aanschaffen zoals veel prullige goederen omdat de anderen dat ook hebben Dus ik vraag mij af waar mensen zich hierboven zich nog druk om maken en zich druk maken over de nabije toekomst…
    De jeugd van heden denken,,,,,,ach wat kan het mij schelen of we een kernoorlog meemaken of dat de energie peperduur is geworden of de consumptie prijzen alsmaar stijgen Afgelopen zondag was ik in een betere horecagelegenheid en daar betaalde ik 7 euro voor een glas wijn maar de tent was vol en er kwamen steeds meer mensen bij als er mensen weer weggingen Niemand klaagde over de prijzen en er werd volop besteld Dus hoezo duur!!!!!!!!!!!!???????

 10. Ff doorpakken nu….luchtdruk is sowieso goed bij parlement daar dus een von Stauffenberg aktie zou mooi zijn…zo boem, alle ramen uit de toren van Babel. Daarna ff vegen,boel afsproeien en afbreken en deze mislukte EU nazistaat asap vergeten. En wederopbouw per land.

  • Mag ik U eraan herinneren dat von Stauffenberg zijn plan mislukte. Maar inderdaad dat zou een feest zijn als iedereen aanwezig is in het gebouw en dan alles dichtspijkeren en aanstoken. Frans Timmermans binden we vast op het dak als kers op de taart.

 11. De bedoeling van de EU was en is de vernietiging van de Europese naties en volkeren! Vergeet nooit het onderscheid tussen Europa en de EU! I love Europe, but I hate the EU. Leve Europa, leve de Europese naties, leve de Europese volkeren, dood aan de Europese Unie! Guerre aux châteaux, paix au chaumières! (een leuze uit de Franse revolutie: oorlog aan de kastelen, vrede aan de hutjes, d.i. het simpele volk, zoals wij zijn).

 12. Ik heb hier eerder al aangegeven dat ik sinds die corona wel ben gaan inzien dat ik nu anders personen zie als Baudet,Orban of Erdogan, omdat zij alle 3 soeverein denken, dat is al heel wat tegenwoordig toch, niet tan nou dan!

  • @flardinga waaahahaha ze doen allemaal in het geheim zieke sex dingen en komen met fantastische verhaaltjus,bravo en wij trappen erin en betalen er ook nog eens flink voor

 13. Betere oplossing: volledig uit EU en uit de euro; asielzoekers zonder werk: retour Duitsland.
  Dat is simpel: uitkeringen aan die gasten stoppen; gaat het automatisch.

 14. Yeah, linkse mensen denken altijd dat wetten en regels er enkel voor anderen zijn.
  Zij zetten zich namelijk in voor “de goede (linkse) zaak”, en dan heiligt het doel opeens alle middelen.
  Strontziek wordt je van die hypocriete klootzakken.

  • Alle eisen van linkse deugmensen moeten ‘uit solidariteit’ betaald worden door anderen met zogezegd sterkere schouders want als het op betalen aankomt hebben linkse deugmensen altijd last van ‘zwakke schouders’.

 15. Ik voorspel eind maart 2023 valt de klap in Europa. Een defintieve. Ook in Nederland zal een rake klap worden uitgedeeld. Denk aan Rotterdam wat al bekend is.

 16. de doofpot is overvol zodat ze het deksel er niet meer op krijgen , nu komen er kleine schandalen aan het licht , hun die er voor veroordeeld worden zullen de andere veraden , mogelijks word de pot omgekiepert.

 17. Misschien goed om te weten. Het EU Parlement is GEEN wetgevingsorgaan. In tegenstelling tot de Tweede Kamer heeft het Europarlement geen initiatiefrecht om wetsvoorstellen in te dienen. Dat recht heeft alleen de Europese Commissie (EC). Het parlement heeft dus geen enkele macht en wordt geacht in te stemmen met alles wat de EC voorlegt aan het parlement. De EC bestaat uit aangestelde functionarissen en deze worden dus niet gekozen. Is dus ook geen democratisch gekozen bestuursorgaan. Dit is hetzelfde arrangement als iedere dictatoriale democratie heeft. Denk aan China of Hitler Duitsland. Sterker nog, het ontwerp van deze EU opzet is gemaakt door een voormalig hooggeplaatste duitse Nazi.

  Wat Orban goed bedoeld voorstelt heeft dus geen enkele zin en zal niets veranderen. Hij zou moeten eisen dat de EC wordt ontbonden en voortaan direct wordt gekozen, maar dat zal nooit gebeuren vrees ik.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in