U zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn.” Deze confronterende uitspraak komt van het World Economic Forum (WEF), een niet-gouvernementele organisatie die in 1971 werd opgericht door Klaus Schwab.

Op het oog is het WEF de machtigste organisatie ter wereld. Al tientallen jaren staat het in het middelpunt van het samenbrengen van ’s werelds rijkste en machtigste mensen uit het bedrijfsleven en de politiek, en is het de drijvende kracht in de wereld geworden, vooral na COVID-19, schrijven Augusto Zimmermann and John G. Hartnett.

In juli 2020 was Schwab co-auteur en publiceerde hij een boek getiteld “COVID-19: The Great Reset.” Met deze publicatie probeerde hij de zwakke punten van het huidige economische systeem te identificeren, die volgens hem blootgelegd werden door de vermeende pandemie.

Het WEF van Schwab beschouwt COVID-19 als een “zeldzame maar kleine kans” om de wereldeconomie te resetten. Dit houdt in dat nationale grenzen worden afgeschaft en dat eigendomsrechten en alle andere individuele rechten van de rest van ons worden weggenomen.

Wat misschien nog opmerkelijker is, is dat de Great Reset ook het veranderen van mensen met zich meebrengt.

Volgens politiek econoom en financieel journalist James Gorrie, een van de mensen van het WEF, verklaarde professor en auteur Yuval Noah Harari dat het tijdperk van de vrije wil van mensen “voorbij” is en dat mensen slechts “hackbare dieren” zijn.

Bovenal is het primaire doel van de Great Resetom de hele wereld te herstructureren in een top-down dictatuur die geregeerd wordt door de wereldwijde oligarchie.

“COVID-19 beperkingen en maatregelen om klimaatverandering aan te pakken zijn pijlers van het Great Reset initiatief dat erop gericht is om het wereldwijde kapitalisme opnieuw vorm te geven, wat uiteindelijk zal leiden tot tirannieke controle over samenlevingen,” zegt klimaatjournalist en formeel politiek adviseur Marc Morano.

Als er iets is wat COVID-19 ons heeft geleerd, dan is het wel dat veel regeringen niet voor het volk werken.

Integendeel, deze regeringen volgen het script van de Great Reset van het WEF, die “gebonden is aan de klimaatverandering en het groene new deal-beleid dat in de Verenigde Staten, Europa en sommige andere landen wordt gepusht, evenals de klimaatagenda en het netto-nul-initiatief van de Verenigde Naties”.

  Perfecte storm: Pandemie, klimaat, oorlog dragen allemaal bij tot voedseltekorten in de wereld

Voedselzekerheid in gevaar brengen om emissies te verlagen

Deze oligarchische plannen om de voedselzekerheid in gevaar te brengen en eigendomsrechten te vernietigen zijn in veel landen over de hele wereld in volle gang.

Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van Nederland. Dit kleine land in termen van land en bevolking is niettemin de op één na grootste voedselexporteur ter wereld.

En toch komt hier binnenkort een einde aan door regeringsbeleid dat het land de schuld geeft van de “hoge uitstoot van broeikasgassen”, ondanks het feit dat het land slechts 5,2 procent van de totale uitstoot van de EU voor zijn rekening neemt.

Naar schatting zouden tot 3.000 boeren hun productieve boerderijen in dat land moeten sluiten.

Xin Du schrijft voor The Spectator Australië:

“Het Nederlandse beleid is bijzonder raadselachtig, aangezien Nederlandse boeren tot de meest efficiënte ter wereld behoren … Het is dan ook verbijsterend dat de Nederlandse regering en de EU deze industrie zouden willen ontwortelen in plaats van ze te promoten en te evenaren in een wereld die voedsel tekort komt.”

Helaas is de Nederlandse regering niet de enige die het gemunt heeft op haar boeren. Veel landen, waaronder Canada, Duitsland en Sri Lanka, volgen een soortgelijke agenda om de landbouwsector te ondermijnen door de stikstof in het milieu met minstens 30 procent te verminderen.

Joshua Phillip, een onderzoeksjournalist en erkend expert op het gebied van asymmetrische hybride oorlogsvoering, zegt dat “stikstofreductiebeleid en kunstmesttrends in de meeste landen over de hele wereld zullen leiden tot voedseltekorten, zoals wat er onlangs in Sri Lanka gebeurde.”

De opwarming van de aarde-alarmisten beweren dat stikstofoxide een broeikasgas is, en dat we de vleesproductie moeten stopzetten om het te verminderen. Dit is gewoon weer oplichterij.

In de Verenigde Staten kunnen boeren nu al niet genoeg kunstmest vinden om hun gewassen te verbouwen. De aanbeveling van het WEF om “build back better” is in de Verenigde Staten aangenomen als “klimaatveranderingsbeleid”.

Ook dit heeft onder de regering Biden geleid tot de ineenstorting van het huidige energiesysteem om de uitstoot van kooldioxide te verlagen.

Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) heeft onlangs een verontrustend rapport uitgebracht dat het Amerikaanse publiek in wezen waarschuwt voor onvermijdelijke voedseltekorten.

  Dr. Coleman: Vragen en antwoorden nr. 1

De dreiging van voedseltekorten in dat land is verder verergerd door overheidsbeleid dat resulteert in stijgende rentetarieven, prijsinflatie en buitensporige milieuregels die, wanneer gecombineerd, zeer ernstige problemen creëren voor de landbouw- en veeteeltsector van dat land.

Wereldbevolking

Het is de propaganda van het WEF over overbevolking en milieuschade die regeringen ertoe aanzet om zo’n onbezonnen krankzinnig beleid te voeren.

Wat voor effect zal dat hebben op de wereldwijde voedselvoorraden? Niet erg goed, vermoeden wij. Hoe verminderen we de wereldwijde vraag naar grondstoffen en beperken we de milieuschade? Ontvolk de wereld van mensen.

Er wordt ons voortdurend verteld dat er te veel mensen op deze planeet zijn en dat ze niet iedereen kan onderhouden.

Het WEF is begonnen met het implementeren van een agenda voor een drastische ontvolking van de wereld. Dit is al sinds 1972 het programma van de Club van Rome, een oligarchische denktank, toen de leden zich zorgen maakten over de wereldwijde hulpbronnen en overbevolking.

De beroemde primatologe Jane Goodall zei op het WEF in 2020:

“Al deze [milieu]dingen waar we het over hebben, zouden geen probleem zijn als de wereld even groot was als de bevolking 500 jaar geleden.”

In 1600 bedroeg de wereldbevolking naar schatting 500 tot 580 miljoen mensen. Dat betekent 94 procent minder mensen op de wereld!

Men wil ons doen geloven dat een vermindering van de wereldbevolking tot 500 miljoen het milieu zal verlossen van de druk op zowel de hulpbronnen als de milieuschade.

Maar het verminderen van de menselijke bevolking kan gedaan worden en is gedaan door middel van oorlogen.

In de Eerste Wereldoorlog stierven 21,5 miljoen mensen, waarvan 13 miljoen burgers. De burgerdoden werden grotendeels veroorzaakt door uithongering, blootstelling, ziekte, militaire confrontaties en slachtpartijen. In de Tweede Wereldoorlog stierven 40-50 miljoen mensen, de meeste van alle oorlogen.

Dan waren er nog de massamoorden door de communisten. De bolsjewieken van Jozef Stalin doodden bijvoorbeeld 40-60 miljoen mensen in de voormalige Sovjet-Unie en het communistische regime van Mao Zedong doodde 65-78 miljoen mensen in China.

De oorlog in Oekraïne, in combinatie met de economische sancties van het Westen, heeft de voedselzekerheid in de wereld enorm in gevaar gebracht. Deze sancties zijn bedoeld om Rusland te straffen voor zijn invasie in Oekraïne. Ze veroorzaken echter een ernstig gevaar voor het vermogen van de wereld om zichzelf te voeden.

  Heeft het World Economic Forum zojuist de "Creepy Piek bereikt?

In het ergste geval, zegt Chris Barrett, een landbouweconoom aan de Cornell University, “zullen tientallen miljoenen mensen plotseling met hongersnood worden geconfronteerd.”

Controle over het geld

Op dit moment hebben we te maken met een asymmetrische oorlog, soms kinetisch (NAVO/Oekraïne vs. Rusland) maar vooral een stille oorlog waarin voedseltekorten worden geënsceneerd. Dit wordt bereikt door de productie stil te leggen door boeren van het land te verdrijven, de export van levende dieren te verbieden en de aanvoerlijnen te verstoren, zoals we in de “pandemische” jaren hebben gezien.

Maar de grootste aanjager van hongersnood is waarschijnlijk niets van het bovenstaande. Het is de geld- en kredietvoorziening.

Controleer de voedselvoorziening en u controleert de mensen. Maar controleer de geldvoorraad en u controleert de hele wereld.

Natuurlijk heeft de controle over de geldvoorraad ook direct invloed op de voedselvoorraad.

Het spreekt voor zich dat de wereldwijd overheersende U.S. Federal Reserve sinds 2008 geld “drukt” als nooit tevoren. Op dit moment is het bedrag al 2,3 keer groter (in dezelfde dollartermen) dan er tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd “gedrukt”. En er is geen teken van stoppen.

Aangezien de Amerikaanse dollar de wereldwijde reservemunt is, zal er ofwel hyperinflatie ontstaan en/of een totale wereldwijde economische ineenstorting. Hoe dan ook, het maakt niet uit; de wereldwijde hongersnood zal versnellen. Het is onvermijdelijk.

We moeten wakker worden voor de tactieken van de wereldwijde oligarchen en ons verzetten tegen alle pogingen om hun doelstellingen aan ons op te leggen.

We moeten ook de woke ontvolkingsagenda stoppen en een einde maken aan de goddeloze neofascistische agenda van het WEF voordat het te laat is. Anders zult u, om de verklaring van het WEF te parafraseren, niets bezitten en honger lijden!


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Hoe men een hongersnood overleeft – Een economische ineenstorting kan leiden tot een ineenstorting van de samenleving en enorme voedseltekortenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe NAVO-top in Vilnius: Het verlies van Oekraïne, de riskante gok van Turkije en de hachelijke toekomst van de NAVO
Volgend artikelDe oorlog in Oekraine verschuift beslissend in het voordeel van Rusland
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

60 REACTIES

 1. “De Grote Hongersnood Reset: U zult niets bezitten en u zult verhongeren”

  Het nieuwe Hooton plan op steroIden, voor de 3e en laatste keer?

  *

  Was WW2 een genocidale oorlog tegen Duitsland?

  (links, Mainstream (((media))) keurde de sterilisatie van 48 miljoen Duitsers goed voordat er Joodse massamoorden plaatsvonden.)

  Ligt de focus op de joodse holocaust
  verdoezelen het feit dat de Tweede Wereldoorlog
  kan een genocidale oorlog tegen Duitsland zijn geweest
  door de centrale bankiers van de Illuminati?

  Het lijkt vergezocht, maar als we dat in ogenschouw nemen
  Angela Merkel streeft naar een genocidaal
  migrantenbeleid vandaag de dag, kan deze “revisionistische” interpretatie
  verdienste hebben.

  Ik presenteer zes fragmenten die de opvatting ondersteunen dat de Illuminati
  had een langetermijnbeleid om Duitsers uit te roeien, dat zich heeft uitgebreid tot blanke naties in het algemeen. >>>

  https://henrymakow.com/2017/09/genocidal-jewish-war-against.html

 2. Ach.. wat een gezanik de hele tijd. En wat er achter zit kijkt niemand naar: Als jij de zon gaat blokkeren, wat blijft er dan over aan Mens, Dier, Groente, Vis, etc????? Moet dit echt nog gezegd en gevraagd worden? De parasieten zijn de bevolking aan het voorbereiden op de enorme ramp die gaat plaatsvinden zodra de jongens met het geld hun zin krijgen inzake de geo-engineering. Nu al lees je regelmatig – zelfs in de MSM – over de gevolgen van de stupide 5G. Je leest ook al hier en daar over de zonblokkering. Je kan toch zelf de conclusies trekken? Ook de zgn ‘wakkeren’ kunnen dat toch? En er hoeft echt geen Space Alien op het toneel te komen om mensen gek te maken dat het firmament afgedekt moet worden tegen de ‘vijand.’ En er hoeft echt geen poolshift te komen om mensen voor de gek te houden dat de zon geblokkeerd moet worden. En geen simulatie dome en weet ik wat voor andere flauwekul. Etc, bla bla bla. Waar het om gaat is heel simpel, het gaat er om de 4e Industr Rev op poten te zetten – want waar gaat het nog om behalve ruimtevaart? Kijk maar in dat boek van Klaus Vaak. Dat hele stuk moet nog veroverd worden, want er valt niks meer te ontdekken op Aarde. Zelfs op de Himalaya staan ze al in een rij van een km te blauwbekken om op de top van de wereld een selfie te maken. Hou op… zo ingewikkeld en scifi is het allemaal niet wat er uitgevroten wordt, maar de schade is wel enorm en permanent!!!!!!! Denk toch een beetje na, en besef hoe de touwtjes aan elkaar vast zitten… Je wordt altijd voorbereid op de schade die gaat komen, omdat ‘ze’ dit al van te voren weten. Vandaar dat je dus ook krekels gaat eten, want de beesten sterven ook af. Beter dus om NU de veestapels te verminderen, dan valt het straks niet op als ze omvallen en liggen te rotten in de wei. En de oceanen sterven vanzelf wel uit in het graf van water. Je bent toch ook in de GMO gifspuit getrapt, ook al heb je die zelf niet ingespoten? Fijne wereld, mensen… mooie toekomst.

 3. Wat die Nederlandse export betreft vraag ik mij af hoeveel daar daadwerkelijk over voedsel gaat.
  Dat de bloemensector een groot deel moet zijn is mij hier wel duidelijk, en als ik de verhalen over de veiling in Aalsmeer hoor dan is het de grootste sector.
  Als al die boeren nu eens eten gaan verbouwen en de mensen leren zelf bloemen te kweken is er snel geen voedsel tekort meer.
  Maar ze hebben systeematisch de mentaliteit van de agrariërs verpest van inventieve hard werkende mensen met hart voor hun producten naar directeurtjes van veel te grote bedrijven middels supcidies.

  • De andere kant is ook waar Vok, je ziet weer veel boeren winkeltjes opzetten. Ik kwam er laatst achter dat er ook een boer hier in de buurt zelf slacht en zijn vlees verkoopt. Ik fiets er zo eens naartoe voor een paar kilo runderschenkels om eens een nachtje te laten trekken voor bouillon. Lekker om in de vriezer te hebben als je het een keer nodig hebt.

   Je leest het, ik krijg er nu al zin in na het bekijken van filmpjes op YouTube hoe makkelijk het te maken is. Maar eerst maar eens een biertje. Het is verdomme al half 12

   • Hier is ook zo’n winkel ik kom er sinds de corona oorlog (h)eerlijk vlees kaas en andere producten echt aan te raden.
    Maar die grote jongens zijn hier af en toe niet leuk meer meer ga ik er niet over zeggen behalve dat mijn vader indertijd gestopt is met zijn bloembollen bedrijfje middels een of andere voorwaarde waardoor de bloembollen schuur niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt mocht worden.
    Is achteraf goed afgelopen, ik wilde net als mijn broers toch geen bloembollen bedrijf en ik woon prima in de schuur.

  • De bloemensector is misschien wel groot, maar al vele jaren niet meer wat het ooit was, veel van die productie is al verplaatst naar Afrika.
   Veel boeren hebben geprobeerd zelf melk, aardappelen, groente etc te verkopen, maar dat is momenteel nog marginaal. Maar het maakt helemaal niet meer uit; als ze hun bedrijf moeten sluiten vanwege ‘stikstof’wordt er niks verbouwd, bloemen of groenten of wat dan ook.

  • Dat is waar VOK. Goed punt. De boeren kregen subsidies voor de melk en de boter, ook al werd die niet verkocht. Heel raar destijds! Ze konden gewoon blijven produceren en uitbreiden zonder dat iemand de produkten kocht! Dat was toendertijd ook zo met de BKR – dat was eoa kunstregeling voor kunstenaars, die konden dan gewoon potten blijven bakken en beelden maken, en de Staat kocht het allemaal op omdat niemand anders het kocht. Er moeten nog hele warenhuizen vol met allerlei kunst bestaan in NL.

   Waar ik woon heb je een aantal boerderijen die lokaal verkopen, vlees en melk en kaas en eieren, je kan geld neerleggen en produkten uit de koelkast of vriezer pakken. Er is ook een kiphandel verderop. Die boerderijen zijn prima, en ik koop er altijd. Ze doen niet aan overproduceren en de dieren lopen vrij rond, worden niet als vleesprodukt behandeld. Ze lopen in de wei wanneer ze kunnen. De kippen ook. Er is een boerderij vlakbij, die een heel fijne kaas maakt!

 4. Morgen Adriaan, ik heb de link even vluchtig doorgelezen en het zou waar kunnen zijn. Maar heb jij dan een verklaring voor het economisch wonder van West- Duitsland na de 2e oorlog? Het land was kapot, een definitief duwtje naar de ondergang was op dat moment niet moeilijk. En dat is niet gebeurd, het tegenovergestelde zou ik zeggen.

  • Hi goedemorgen Gijp, wat ik snel kan bedenken uit de losse pols dat het zogenaamde Wirtschafstwunder vormde de basis voor het succes van de regering Adenauer (Vrijmetselaar) net zoals in Nederland werd het kapotte land in no time opgebouwd door lange uren te maken 6 daagse werkweken (Zaterdag werkte men toen een halve dag) lage lonen en je kon niet zomaar weg bij je werkgerver die je op deze manier uitkneep.

   Dit is nu helemaal veranderd het laatste jaar dat ik gewerkt heb kon ik bijna elke vrijdag een halve dag werken door o.a. ouwelullendagen en 7 dagen die we konden gebruiken voor ons zelf de rest van de 13 dagen nam de baas in beslag, hardwerken en dat konden de Duitsers goed gemiddeld 55 uur in de week, maar ze verdienden véél beter dan bij de Nederlandse werkgevers de krentenwegers. En belngrijk was dat alles in Duitsland beter geregeld was en een vakman werd op prijsgesteld, de laatste 25 jaar heb alleen maar gehoord of het niet sneller kon, was blij dat ik voor 1951 geboeren ben zodat ik van de vutregeling gebruik kon maken, een regeling waaraan je zelf mee betaalde, nu ook al lang afgeschaft.

   • Klopt Adriaan, ik ben zelf van eind jaren 60 en toen werkten veel Nederlanders ook in Duitsland, die konden een nieuwe auto veroorloven. Met Duits kenteken. ik kreeg een keer 20 Mark als jochie, ik naar de bank om te wisselen. Het biljet werd 100 keer bekeken door de bankdirecteur. Die vertrouwde het niet, Dat vond de buurman leuk zeg.

    Maar het verklaart niet waarom ze Duitsland niet hebben afgemaakt? Maar weer sterk hebben laten worden.

    • Ik denk hierom beste Gijp

     U moet begrijpen dat deze oorlog niet tegen Hitler of het nationaal socialisme is, maar tegen de kracht van het Duitse volk, dat voor eens en altijd vernietigt moet worden, ongeacht of het in handen is van Hitler of een jezuïetenpriester.

     – Winston Churchill

  • De Wiederaufbau werd mogelijk gemaakt door het Marshallplan. De les geleerd van Versailles.

   Maar eigenlijk was het gewoon grote bedrijven en overnamen. Net zoals Nederland overgenomen is door Amerika, we zijn zo ongeveer een kolonie. Net als Japan en Zuid-Korea. Taiwan, Philippines, Panama enz enz.

   Na een alles vernietigende oorlog zeuren mensen niet meer. En moet je eens kijken hoe snel en wat je dan kunt bouwen.

 5. p.s. En vaak vraag ik me af of al die kloothommels niet langs elkaar heen praten, en dat de ene gek niet weet wat de andere gek aan het doen is. Die Klaus Vaak zit ook maar iedereen na te wauwelen, zonder dat hij lijkt te overwegen wat de gevolgen zijn, zoals bijv over die Musk implantaat. Klaus Vaak zegt dat je dan ‘intelligenter’ wordt. Maar heeft die man onderzocht hoe dat werkt, en of het ueberhaupt werkt? Ik hoor daar niks over. Die griezel is gewoon een machtsgeile domme pipo die zichzelf van alles laat influisteren door de Bezetenen met Geld. En hij krijgt er zelf een kick van om regeringen in zijn zak te hebben. Klaus und sein Kampf. En hoeveel WEF vazallen beseffen dat een blokkering van de zon funeste gevolgen gaat hebben voor iedereen? Waar gaan ze met zijn allen zitten? Zijn er werkelijk Deep Underground Military Bases (DUMB) waar ze heerlijk kunnen toeven in de hoogtezon die aan het plafond hangt? Met watervalletjes, en koetjes in de wei, en gras en zo. Ja, ja… geniet maar van de sprookjes.

  • Ze hebben geprobeerd de toren te herbouwen, maar hij gaat gewoon weer instorten. De demonen kopen de macht, maar ze begrijpen er niks van… hun onderzoekers schrijven conclusies die ze willen horen en alle betrokken in hun netwerk zijn ‘Ja’ knikkers die op zichzelf ook weer bovenaan hun pyramide van ‘Ja’ knikkers staan… deze idioten hebben zichzelf heel heel heel zwaar overschat. Je kan op beeld een tsunami analyseren en adviseren wat je in zo’n geval moet doen… maar als op het strand zit en er komt daadwerkelijk ineens een tsunami op je af, dan blijkt dat alle conclusies obv de beelden nutteloos zijn. De idioten onderschatten de krachten die ze proberen te beheersen.

   • We zijn dus nog niet verloren. Maar het wordt wel tijd dat we wakker worden. Zo bekeken is de COVID-scam een briljante zet geweest. De burgers zijn nu onderling verdeeld in gevaccineerden en ongevaccineerden. Ik beloof hierbij op Frontnieuws plechtig dat ik geen gevaccineerde meer zal treiteren ( ze willen er trouwens zelf ook niet meer aan herinnerd worden)

   • Let God sort them out juli 12, 2023 at 11:41
    Ik denk het ook… maar het gaat ondertussen wel enorme schade opleveren voordat mensen het gaan inzien. Tsja, wat je al de hele tijd zegt – we moeten er doorheen… dus maar even door de zure appel heenbijten. Je kan wel blijven waarschuwen, maar iedereen zit toch steeds maar zijn eigen verklaringen te verzinnen, terwijl een beetje nuchter kijken naar wat er op de programma’s staat de realiteit toch heel duidelijk laten zien. Ja, en alle AI ‘modellen’ betekenen geen zak, want de natuur is toch altijd het waarheidsgetrouwe model. Bovendien betekent een model geen donder als je niet eens weet hoe het werkt wat je probeert te modelleren. Wat een godvergeten onzin toch altijd in het leven, terwijl het best leuk en echt gezellig kan zijn. Al die gasten met obsessive compulsive disorders, neuroses en psychopatie… Dat moet gewoon eens goed uitgeroeid worden, die mentale ziektes. Dan kan de mensheid groeien naar een soort van ‘volwassenheid’ in een zonnige en vitale toekomst.

    • AI volg ik Immortal.reuze handig zeker als je door hebt hoe hij geprogrammeerd is. Dan kan je hem precies laten zegen wat je wilt horen door het zorgvuldig op te zetten. Dus AI betekent echt niks, maar handig voor de gene die het beest kunnen berijden.

     Ik heb wat procedures lopen, niks ernstigs maar gewoon gezeik om verleende omgevingsvergunningen. Je hebt geen idee hoe ik het systeem hier mee plat leg. Niemand kan er wat mee, noch de gemeente, noch de bestuursrechter nog de Raad van State in hoger beroep. Misschien ben ik wel de eerste die AI heeft geïntroduceerd in de rechtspraak in Nederland. Zou zo maar kunnen.

     Ik lach me kapot.

      • Ik ook Immortal, echt waar.

       vandaag weer een verzoek om informatie ontvangen van de rechtbank. 4 weken weer de tijd. Lang genoeg om wel weer wat te verzinnen wat ik door Ai kan laten doorrekenen. Ik bedoel dus de scenario’s

       Weet je ze gaan in de details, en dat lukt niet met de enorme rekenkracht van Ai. Je bent ze altijd een slag voor. En ja, de AIVD leest alles. Best. Maar dit is geen terrorisme of staatsgevaarlijk gedrag. Dit zijn supercomputers die in Nederland staan.

       Het wordt eindelijk eens een keer een eerlijk gevecht. 300 ambtenaren tegen 1 persoontje die heeft leren programmeren. Ik weet het niet, geef mezelf een goede kans.

       • En misschien moeten we de kaarten op tafel gooien. Wil je bewijs? Geef maar een E-mail adres, of volg het op rechtspraak.nl

        Dus
        Donder op die lui die willen overheersen, maar ja, daar tegenover staan lui die het wel lekker vinden en degene die ervan vreten.

        Het leven was al kut, althans een beetje. Maar ik wil me liever bezig houden met een kutleven dan ik me elke dag in frustratie stort. Trouwens niet hier op het forum. Heerlijk nuchter allemaal. Een verademing.

        • Hey Gijp, het is zeker mooi als je die AI kan gebruiken om het systeem in de war te schoppen! Dat is nog eens een goed gebruik er van. De rest is b.s., want je kan bijv geen modellen van het ‘weer’ maken omdat je niet weet hoe het weer werkt. Wat ik bedoel is het gebruik van AI om ‘modellen’ te maken. Met lego kan je een model van een schip bouwen, omdat je weet hoe een schip werkt. Maar bijv ‘klimaatswarming’ is grote larie.

    • @Immortal… ‘Dan kan de mensheid groeien naar een soort van ‘volwassenheid’ in een zonnige en vitale toekomst.’

     Dit is wat iedereen wil… dat is waarin we één zijn. Hier kan iedereen het alleen maar mee eens zijn. Vergeet alle bullshit en blijf dit herhalen. Het is net als autorijden… als je op de bomen richt, ga je de bomen raken… als je kijkt waar je heen wil, ga je in de richting waar je heen wil.

     De vijand wil ons met angst laten focussen op de boom, zodat we de boom raken ipv onze bestemming bereiken. We moeten gaan focussen op waar we heen willen, dan wordt vanzelf duidelijk wie en wat dat belemmerd. Ik heb gister met een boer in de buurt zitten kletsen… overtuigen met feiten en informatie over WEF gaat hem niet worden, ze zijn nog diep in coma… maar de boer was het wel eens dat de maatschappij niet leuker wordt… en daar vonden we elkaar. We hebben gepraat over wat WIJ nou eigenlijk een fijne wereld zouden vinden en hoe we die kunnen realiseren ZONDER Den Haag. Er kwamen snel goed punten op tafel… terwijl we amper over alle shit in de wereld hebben gepraat. We waren niet aan het discussiëren over wat ik zie en wat hij niet ziet, we waren aan het overleggen wat de mensheid nodig heeft om in onze eigen kracht te komen. In no-time ging het over lokaal organiseren en samenwerken en den haag en de gemeente omzeilen of negeren en her en der dingen geheim of zwart doen.

     We moeten praten over waar we heen willen ipv te discussiëren over wat er gebeurt. Het WEF heeft macht omdat wij allemaal huiverig zijn voor het WEF en hun netwerk… we moeten ze hun macht ontnemen door zelf op een andere richting te focussen… een richting die elk mens wil… een liefdevolle eerlijke wereld.

 6. Een goed artikel.
  Het gaat hier over “ GOED EN KWAAD” .‼️
  Na W.O. 2 hebben we hier in west Europa “ gouden jaren “ gehad.
  De wederopbouw samen de schouders eronder, een “ niet zeuren maar poetsen “ mentaliteit.
  En we hadden welvaart! Iedereen een autootje zei Joop den Uijl ❗️En het kwam er…… !

  Vanuit de periode VOOR WO 2 zijn er verschillende “ megalomane” “ individuen………. ( allen te vinden ) met macht en geld “ overgebleven” en zij hadden niet zulke “ nobele “ bedoelingen. ❗️

  Vanwege de wederopbouw zagen we dat toen niet, of niet voldoende…….
  Deze “ witte boorden criminelen “ hadden “ geduld” en tijd en hebben vanaf dierentuin na de tweede wereld oorlog “ al bijsturend “ met geld en vaak linkse tot zeer linkse politieke invloeden en ideeën de wereld vanaf 1945 veranderd.
  Zo langzaam dat het vrijwel onopvallend is geweest.

  De laatste jaren zijn ze de MEGALOMANE LIEDEN mede door “ het veranderen van de oorspronkelijke culturen, de invloeden van immigratie “ sterker op de voorgrond gekomen, vaak ook omdat nationale overheden regels en wetten maakten om dit fenomeen terug te dringen.
  Nationale overheden vonden het wel gemakkelijk en de “ Klaus Schwab lieden “ sprongen vol overtuiging in dit “ moeilijk bestuurbare “ gat met wetten en regels. ❗️

  En nu loopt het “ normale werkzame leven mede door “ het systeem van de megalomanen wat inmiddels door vele regeringen en overheden ZEKER OOK IN NEDERLAND in Europa is geïnfiltreerd” TOTAAL VAST.!!!!!‼️

  De vele “ hard werkende en goed willende mensen “ zien dat ze bedrogen zijn en worden “ niet gehoord” krijgen geen hulp of bijstand van hun overheid meer ,bij ziekte worden we voorgelogen en de juiste behandelingen worden VERBODEN❗️ , en bij “ gewone “ bestuurlijk vragen worden mensen weg gestuurd met vele wetten en regels en instanties waar ze hun vragen kunnen neerleggen maar dit is z’on bureaucratische WARBOEL dat je het zelf niet meer kunt uitzoeken…… Tientallen voorbeelden zijn hier in Nederland te noemen.

  Geen huis meer kunnen kopen, geen baan die ze graag willen , geen geld , in de bijstand belanden. Energie rekeningen niet meer kunnen betalen een torenhoge inflatie, op wat langere termijn honger, omdat de linkse ideeën vinden dat boeren teveel stikstof uitstoten en het produceren van “ normaal” voedsel verboden wordt. ENZ ENZ ENZ ENZ ….
  Dit is niet meer te stoppen. ( JAMMER……. MAAR DIT IS MIJN OVERTUIGING….. waarschijnlijk omdat ik de krachten erachter zie….. ❓❗️)
  Hooguit kunnen we het nog vertragen………..
  Niet te stoppen omdat veel Nederlanders van “ linkse signatuur” ( gehersenspoeld door de media en scholen en linkse politiek ) er ten volle van overtuigd zijn dat dit de enige weg is naar een betere wereld……‼️‼️
  Kijk naar de demonstraties van extension, Rebellion 😢😡
  ( En die overtuiging heb ik niet )

  Ennnn…….. Zolang je als “ piepklein mensje” ( een stofje aan de weegschaal op wereld niveau) zo over jezelf denkt, dat je de wereld kunt verbeteren/ veranderen, dan doe je precies datgene wat de Klaus en consorten figuren graag willen…… deze lieden geven er nog grof subsidie voor ook…….

  Één van deze megalomane kwaadaardige lieden heeft dit in een boek beschreven en rolt nu met zalvende woorden dit boek uit onder REGERINGS leiders en allerlei overheids instanties internationaal,n verteld dat ze “ verbonden moeten afsluiten “ bindend nogwel……
  ( Wie heeft hem deze macht gegeven❓❓❓) Onze regeringen!!! en wij stonden erbij……! ❗️
  Vele Nederlanders kan het helemaal niets schelen…. Ze zien het niet………. Totdat het te laat is……😢
  En tegelijkertijd SLUIT HIJ BINDENDE AFSPRAKEN MET REGERINGEN WAARDOOR DE BURGER NOG MINDER OP DE OVERHEID KAN VERTROUWEN……. Zelfs helemaal niet meer bij de overheid terecht kan…… want het zijn zogenaamde Europese wetten geworden. Loket gesloten…… Ga maar naar Brussel!

  De enige oplossing om dit proces te “ overleven “ is kleine communes te vormen met divers aanbod van voedsel, en hulp verlening. SELFSUPPORTING ‼️

  Want dit proces gaat door en gaat een flinke periode duren…… MAAR er komt een einde aan…. ❗️Zeker…… er komt een einde aan deze wereld wijde GROTE VERDRUKKING…….. anders dan de megalomanen verwachten…… hun imperium ZAL INSTORTEN!
  Deze tirannen zullen verdwijnen en HET GOEDE ZAL EENMAAL OVERHEERSEN……‼️
  De “ ouderwestse voorloorlogse dorps geest” zullen we weer moeten proberen te creëren binnen de gemeenschappen .
  Het platteland geeft wat meer mogelijkheden dan de stad….
  Zoek naar een sterke groep eensgezinden…..ze zijn er!
  ( Maranatha is het wachtwoord‼️)

  • Mooi wachtwoord. Maar je hoeft niet te wachten hoor lieve Anna. Zoals ze vroeger op tv zeiden: alle lijnen staan open!

   Als jij je Vader iets vraagt, zal Hij dan stenen voor brood geven? Hij helpt ook met gewone praktische zaken. Met geld en zelfs als elektronica het niet doet (waar ik goed in ben). Ik heb het zelfs wel met mijn schotel gehad die het niet wou doen. Paar uur bezig geweest en toen ik het met tranen in mijn ogen opgaf ben ik pas gaan praten, het grote gebed des Heeren: “Help”. Binnen 1 seconde had ik beeld. Toeval of niet, het feit blijft.

 7. Voorlopig heb ik géén enkele vorm van protest gezien, wel hoe het allemaal beter kan, aan mooie vergezichten heeft men totaal niets, u kan niet meer doen en laten met u geld en uw bankrekening/pensioenpotje is ook niet meer safe, op het scherpst van de snede wordt deze satanische, duistere Great Reset/Great Replacement/Build Back better en de 4e Industriële Revolute uitgerold, voor 2030 moet Agenda 30 gereed zijn, dus er rest een kleine tijdspanne om te gaan demonstreren wat ook geen zin meer heeft gezien de boerenprotesten op het malieveld, de bovenons gestelden lachen ons in onze smoelen uit.

  • Iaw, Adriaan, de klootzakken doen maar, ze experimenteren maar aan – elke club met zijn eigen programma’s die losgelaten worden op de bevolkingen, en we moeten maar zien waar het schip landt. Iedereen met een beetje nuchter verstand kan zien dat die waanzin experimenten tot volslagen chaos en rotzooi gaan leiden (zie als voorbeeld de GMO gifspuit), maar de OCD’rs en de neurotici moeten en zullen hun laatste kick krijgen. Weliswaar ten koste van Aarde, Mens, Dier en Vis. En Groente. Maar dat interesseert ze niet. En de zgn ‘schapen’ hebben overal nog het minste last van, want die zien niets, horen niets, ruiken niets. Of ze vallen gewoon dood, en dat vinden ze ook best. Althans, dat vertelde zo’n schaap me.

   • @Immortal precies, zo denk ik er ook over, het heeft geen zin om je gek te maken over dingen waarop men geen invloed kan uitoefenen wat komt dat komt uiteindelijk, geschiedenis herhaalt zich keer op keer zonder dat het publiek instaat is om zich er tegen te verzetten.

    • Adriaan W. juli 12, 2023 at 18:10
     Raar, echt raar, al sinds mensenheugenis. Ik wil nou wel eens wat leuke tips om ook naar de top te klauwen over de ruggen en smoelen van anderen. Zullen we eens een interviewtje met Rutte doen? Hij lijkt openbaarlijk behoorlijk trots te zijn op macht en de capaciteit overal de boel te belazeren. Maar om het eea als een dom doetje te accepteren als ‘zo is het nou eenmaal’, hmm dat toch weer niet, want dit blijven gewoon je medemensen, albeit van een zwaar gedegenereerde aard en bovendien niet van een bovennatuurlijke kracht waar je niet tegen op kan, dus waarom mogen zij wel de vrijheid krijgen om de boel te vernaggelen… iaw, waarom laten mensen hun medemensen over zich heen klauwen? Primitief die klauwende gasten, verpakt in pak en das, ze zouden voor de verkiezingen de ring in moeten.

  • Die brand is aangestoken, niets ervan “door dakwerkzaamheden”. Aangestoken door een islamofascist, die steken ieder weekend een kerk in de fik in frankrijk. Er is een video van zo’n smeerlap die op het dak liep. Nooit meer iets van vernomen, onderwerp wordt ook zorgvuldig vermeden. En dan die vuile rotsmoel van smeerlap macron toen die naar de brand zat te kijken. Ze breken de hele westerse cultuur af die wef-nazi’s. En wij staan erbij en kijken er naar.

   • Bas juli 12, 2023 at 12:57

    I know Bas, tenenkrommend was dat, ben nog nooit zó pissig geweest opdat moment toen ik dat YouTube fimpje zag van de vermoedelijke brandstichter, het was in mijn opinie ook een jihadistische daad tegen christenen.

   • Sorry voor de inmenging, ik meen toch een paar weken geleden gelezen te hebben, dat ze de vermoedelijke brandstichter opgepakt hadden, maar zoals wij al weten, zal het zijn van, jongetje zoiets mag je niet meer doen en nu braaf naar huis, heb ook beelden gezien van de nieuwe dakspanten, dus nieuw hout voor je weet wel.

  • Was het maar waar. Ze grijpen de macht en veranderen de spelregels tijdens de wedstrijd. Zelfs een gecorrumpeerde klootzak als wim voermans heeft daar geen enkele moeite mee.

  • En daar winnen we de oorlog juist niet mee. Je moet ook een beetje van het spel genieten. We winnen toch, we zijn met meer. Zei Rutten zelf, waarom zou ik twijfelen aan de woorden van een integere Minister president??

   Heb jij een idee?

 8. Zolang er VVD ers zijn, Groen Links terroristen en D66 tuig, zolang zal ik geen honger hebben en zal mij niets ontberen, welke maatregelen ze ook nemen om mijn vrijheid en levensmogelijkheden in te perken….

  Overal zitten sekte leden van deze WEF hoeren, en ik zie spaarvarkentjes en voedselbergen die slechts wachten op mijn nood…

  Alles heeft ene weerslag op iedereen, oppressie door WEF sekteleden zal hun harder raken dan ons ….kwestie van hun regels niet meespelen en je eigen gevoel in alles volgen….

  en als de stroom uitvalt zijn ze hulpeloos en iedereen kan van de keukentrap vallen, ziek worden of in de achtertuin een nekschot krijgen…daar is geen preventief spuitje voor of een sociale score…tenzij de politici zichzelf compleet in een aparte wereld afzonderen waar wij als burgers geen toegang toe hebben zullen ze met ons moeten leven, en zijn ze nog steeds direct aanspreekbaar en ter verantwoording te roepen, stuk voor stuk en ieder voor zich …. de arrogantie boven anderen te staan en hun rechten te negeren heeft al een enorme impact op onze samenleving gekregen, de haat tegen alles overheid is nooit zo groot geweest en de bereidheid geweld als ruilmiddel in te zetten is ook dichterbij revolutie dan de laatste 300 jaar van onze geschiedenis….

  Als klootzak Rutte iets heeft bereikt tussen zijn constante falen en weg glibberen uit verantwoordelijke zaken dan is het wel de haat onder het Nederlandse volk tot een nieuwe volksaard brengen….zijn we daarmee als volk uit elkaar gevallen? Nee, we zijn vrijwel 1 geworden in de woede en de boosheid over sommige zaken die ons dagelijks bestaan raken….een deel van het volk is losgekomen van de aangeleerde cultus dat overheid ons bestwil dient en om de vergrijzing tegen te gaan ons nieuwe burgers bezorgd….goud voor onze toekomst….de ogen van velen zijn open en er gaan er meer open, steeds meer…

 9. Ik zag vandaag op Redacted een stukje interview van Roseanne Barr. Gecancelde comédienne. Ik vond haar vroeger vreselijk.

  Voor de anti-semieten hier. Zij is zelf van oekraïense afkomst èn joods! Hoor eens wat ze van Zelenski vind.

  https://youtu.be/1zzXZOICjWA

  Meme: als je 15 geleden gezegd zou hebben dat ze er nu veel beter uitziet dan Madonna zou je voor gek versleten zijn.

  • In Canada gebeurt hetzelfde met graan. Nicht heeft nauw contact met vriendin in Canada, die 3 zonen als boer heeft. 3 jaar geleden vertelde ze dit. Rest wordt opgekocht door Chinezen.

 10. The SUN in Cycli 25 is heavier then ever…..

  So if you want to know more check out suspicious observers and you can put the puzzle pieces together for yourself and also be educated because they also have a disaster playlist with a hour-ish long video that explains with video like a movie just what happened 12,000 years ago and what’s going to happen very soon.

  Also every government knows about this and they’ve known about it for almost 80 years and that is exactly why they came up with the climate change propaganda scam to cover up what is going to happen.

  The electronic shield around our planet is extremely weak and when this solar flare hits it’s going to destroy it the rest of the way and fry all electronics.

  Meerdere elektrische auto’s uitgebrand parkeerterrein Walibi in Biddinghuizen https://youtu.be/uI6tPWitBPg

  If you aren’t aware of it and if you are not preparing for what’s coming you are going to be back in the dark ages

 11. Is reaching the Third Eye for fully awareness as we are entering “The Photon belt”. The ozone hole will be repaired and the entire life will pass from the 3rd dimension to the 5th dimension. Humans will have 12 helix DNA by combining 2 helix DNA. The chakra of all people will be opened during this event and their sensation and perception will increase. Everyone will be able to read each other’s thoughts. This will cause a short-term chaos but everyone will have a thought unity and an environment without prejudices, lies and bad thoughts will be created. First thing, a soul vibrates at a very high frequency than us. If you want to make contact, you too need to be vibrating at a higher frequency. It wont be as high as them but you can make sure you aren’t in your lows. And hence it is utmost important that you are feeling normal and not grieving, as pain and sadness puts you in a lower vibration. Second it is also important to be in the state of love, and not ego. It is easier and natural to tap into their energies when you operate from love.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in