Het Wereld Economisch Forum (WEF) propageert een dystopische visie, en die is dichterbij dan u denkt. Tegen 2030, zegt het, “zult u niets bezitten en zult u gelukkig zijn.” Eigendom en controle zullen berusten bij een handvol regeringsleiders en een cabal van de rijkste personen ter wereld. U zult meer verliezen dan alleen uw bezittingen.

Onder de “Grote Reset” van het WEF zullen de individuele vrijheid, de persoonlijke verantwoordelijkheid, en de mogelijkheden tot groei en zelfontplooiing worden uitgehold. Democratie, vrije markt en nationale soevereiniteit zullen vervangen worden door een nieuwe wereldorde, belangenkapitalisme, en gecentraliseerde controle door enkele NGO’s, globalistische bedrijven, en de elite. Klaus Schwab, de oprichter en uitvoerend voorzitter van het WEF, heeft zich over de pandemie verheugd: voor hem was het een “window of opportunity” voor deze reset, schrijft Janet Levy.

De belangrijkste onderdelen van de Grote Reset zijn volgens het WEF: a) werken aan de totstandbrenging van een stakeholder-economie, in tegenstelling tot een aandeelhouderseconomie; en b) investeringen als hefboom gebruiken om sociale doelstellingen van gelijkheid en duurzaamheid te bereiken. Vertaald in beleid en actie wordt de Grote Reset rechtstreeks ingeluid via wereldwijde publiek-private partnerschappen (GPPP) en investeringen in milieu, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur (ESG). Indirect draagt de moderne monetaire theorie (MMT) bij tot het uiteindelijke doel ervan, namelijk het teweegbrengen van de economische ondergang en chaos die nodig zijn voor de komst van de Nieuwe Wereldorde.

Een analyse van deze drieledige aanval zal de gevaarlijke koers aan het licht brengen waarop de door het WEF gestuurde agenda de wereld onverbiddelijk voert.

GPPP bestaat uit een wereldwijd netwerk van belanghebbende kapitalisten, NGO’s, centrale banken, denktanks, en regeringspartners – een op regels gebaseerd systeem dat aanwijzingen krijgt van de V.N., het IMF, de WHO, en soortgelijke entiteiten. Het netwerk wil de economische activiteit controleren door systematische ingrepen die de bedrijven dwingen zich te gedragen als regeringen die hun achterban gehoorzamen, in plaats van winst na te streven en producten te maken die de consumenten willen.

Onder het mom van sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid verschuift deze “woke” verandering de aandacht van de bedrijven van de aandeelhouders naar de belanghebbenden, dat wil zeggen de werknemers, de klanten en “de gemeenschap”. In wezen is het een bedreiging voor het privé-eigendom en de individuele vrijheid, waarbij de belangen van de eigenaars ondergeschikt worden gemaakt aan die van de niet-eigenaars.

  Gates, WEF, Club van Rome en de wens om de wereldbevolking te verminderen

Een uitstekend voorbeeld van GPPP speelde zich af tijdens de pandemie. Big Pharma – Pfizer, Moderna, en anderen – hadden tientallen jaren van stichtende overheidsfinanciering voor vaccine-onderzoek ontvangen. Zij hadden ook ontheffing van aansprakelijkheid gekregen. Tijdens Operatie Warp Speed werd de financiering versneld: meer dan 18 miljard dollar aan belastinggeld werd geïnvesteerd in zes potentiële vaccins. Overheidspromotie van vaccins als de enige oplossing en mandaten die de burgers verplichtten meerdere injecties te nemen, vergrootten de winsten van de farma-giganten. Medische adviezen die tegen vaccinatie waren, andere effectieve behandelingen propageerden, en zich afvroegen of de pandemie kunstmatig was, werden onderdrukt.

De vrije markt moedigt bedrijven aan om te onderzoeken welke producten en diensten de consumenten willen, uit te zoeken hoe ze die winstgevend kunnen maken, gekwalificeerde werknemers in dienst te nemen en zich te concentreren op het rendement van de investeringen. Maar het stakeholder kapitalisme is gebaseerd op een centraal planningsmodel dat bepaalt hoe de bedrijven moeten werken en wat zij mogen produceren. Bedrijven krijgen een score voor E (impact op het milieu en gebruik van energie, water en land); voor S (hoe woke, d.w.z. anti-blank, anti-politie, en pro-LGBTQ, enz. zij zijn); en voor G (hoeveel vrouwen en minderheden zij in dienst hebben, de samenstelling van hun bestuur). Jaarverslagen hebben de analyse van de financiële gezondheid overboord gegooid ten gunste van het vermelden van hoge ESG-scores.

Er zijn voorbeelden in overvloed van knipoogjes naar ESG in advertenties, donaties en politiek activisme van bedrijven. Dat zou men kunnen afdoen als “deugdsignalering”. Maar ook bedrijfsbeslissingen worden nu door ESG gestuurd. Door de universiteit geïndoctrineerde linksen in pak bezetten steeds meer de financiële sector – adviesbureaus, bedrijven en beleggingsconglomeraten. Zij dwingen bedrijven om zich aan bepaalde politieke voorkeuren te conformeren. Zo hebben Black Rock, Vanguard en State Street, drie van de grootste vermogensbeheerders ter wereld en ondertekenaars van het Net Zero Asset Managers Initiative, ExxonMobil een klimaatveranderingsbeleid opgedrongen: als grootste aandeelhouders van de oliemaatschappij plaatsten zij een anti-olielid in de raad van bestuur, duidelijk in strijd met de kernbelangen van de onderneming.

  De G-7 krijst, maar zij hebben de oorlog tegen Rusland al verloren

Het grotere punt is dat bedrijven bedoeld zijn om te concurreren met het oog op winst. De wetgevende macht bepaalt de wetten die de maatschappij nodig heeft. En de regeringen, of de bestuurders, zorgen er samen met de rechterlijke macht voor dat die wetten worden gehandhaafd. Het WEF wil echter een nieuwe machtselite inluiden, een machtigere, wereldwijde symbiose van bedrijven en regering, die zal beslissen wat de maatschappij moet willen. ESG helpt hen die controle over de maatschappij te bereiken – ongetwijfeld tot hun eigen voordeel. Als sociaal en ecologisch goed alleen het doel was, zouden bedrijven die met ESG pronken geen zaken doen met China, een onderdrukkend regime en de ergste vervuiler ter wereld.

De derde pijler – MMT, een macro-economische theorie die slechts wereldvreemd lijkt – is technisch gezien geen onderdeel van de Grote Reset. Maar het is zeker één van de vele wegen om ons daar te brengen door de V.S. te “Venezuela-iseren” door middel van hyperinflatie, honger en lijden, om zo de bevolking beter onder wereldcontrole te brengen. Het bevordert het idee dat regeringen vrijelijk kunnen uitgeven, bergen schulden kunnen maken en, zonder aan inflatie te denken, fiatgeld kunnen drukken om het verschil goed te maken. Er is geen grens aan schuld, tekort, of rentekosten, want de drukpers zal het wel aan kunnen. Op micro-economisch niveau kan iedereen zien dat dit dwaas is: als u meer uitgeeft dan u verdient, gaat u failliet en verliest u uw bezittingen. Maar spilzieke regeringen kunnen geld drukken en de belastingen verhogen om hun dwaasheid in stand te houden.

Vreemd genoeg wordt MMT gepromoot in een tijd van expansie van de overheid, waarin de uitgaven een recordhoogte bereiken. Bij het huidige tempo van de uitgavenstijging zal de federale schuld, als er geen nieuwe uitgavenprogramma’s komen, naar verwachting in 2051 meer dan 200% van het BBP bedragen. Nogmaals, de Covid-lockdown was een proef voor MMT. De regering heeft massaal geleend en uitgegeven om de economie draaiende te houden. Op de grootste na werden alle bedrijven gedwongen te sluiten, en miljoenen verloren hun baan. Via de Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act werd het loonbeschermingsprogramma van $ 953 miljard in het leven geroepen, dat leningen tegen lage rente aanbood om bedrijven en particulieren te helpen personeel te betalen en de dagelijkse uitgaven te dragen. Was dit programma, dat doorspekt was met fraude en niet rechtstreeks ten goede kwam aan degenen die hulp nodig hadden, een testcase voor het plan van de globalisten voor een universeel basisinkomen (UBI)? Het lijkt in ieder geval de wens om te werken te hebben getemperd en kan een van de oorzaken zijn van de huidige hoge reële werkloosheidscijfers.

  Het einde van het vlees? Nederlands "groen" beleid dwingt veehouder 95% van zijn veestapel af te maken

MMT voorziet nog twee andere controles die het individu zullen verpletteren. Onder het voorwendsel de planeet te redden van de klimaatverandering en tegelijk een rechtvaardiger wereld in te luiden, zullen de regeringen alles gaan controleren – producten, productie, arbeid, en zelfs de uitgaven van de consumenten. Bedrijven zullen worden verplicht bepaalde goederen te produceren en andere niet, en de vraag zal worden beperkt door de financiën van individuen te controleren en te reguleren.

En onder het voorwendsel van transparantie zal MMT de fiatvaluta en de autonomie en anonimiteit die zij verschaft, afschaffen om plaats te maken voor een gecentraliseerd digitaal valutasysteem. De regeringen zullen alles in de gaten houden wat u hebt, alles wat u uitgeeft, iedereen met wie u omgaat. Een donatie aan een zaak die de regering niet aanstaat, zal u tot een gemarkeerd persoon maken. Zelfs zonder digitale valuta is de Canadese premier Justin Trudeau, een liberaal en afgestudeerd aan Schwab’s school voor jonge wereldleiders, erin geslaagd het protest in de kiem te smoren door met een noodbevel de fondsen van het tegen het mandaat gekante Freedom Convoy te bevriezen.

De Grote Reset van het kapitalisme door het WEF is gevaarlijk op gang gekomen. Het dreigt alles te vernietigen wat de Amerikanen als heilig beschouwen – de vrije markt, de grondwet, de natie, en vooral, het individu.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Globalisten willen ineenstorting: Rusland sancties om heel Europa failliet te laten gaan – Uitgehongerd, bevroren en werkloos voor de “Great Reset”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe doodsstrijd” van de euro? – Stort de Eurozone onder de sancties tegen Rusland in elkaar?
Volgend artikelNieuw idee: Verlaag de verwarming om de afhankelijkheid van Rusland te verminderen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Hoe zijn Black Rock, Vanguard en State Street zo groot geworden. Door monopolygeld van de centrale banken? Ze ‘bezitten’ de halve wereld intussen als het niet meer is.

  • Ja, door gratis geld. Daarom zijn we nu failliet en is geld totaal waardeloos en daar gaan de burgers binnenkort de gevolgen daar van dragen.

 2. Nu is de hele wereld gefocust op de Ukraine.
  Maar ondertussen gaat dit proces door de Corona pandemie VERSNELT VERDER.
  Wij krijgen waarschijnlijk maar een fractie te hören van wat er momenteel werkelijk achter de schermen gebeurt.
  We zijn HARD op weg naar een “ Nieuwe heilstaat” aangevoerd en bedacht door de rijken der aarde.
  Gezien de inmiddels ver voortgeschreden GLOBALISERING zullen we er niet meer aan kunnen ontkomen. Volkeren en gebruikt mechanismen door de volken zoals het world wijde web, bevorderen de opkomst van deze “ Heilsstaat”
  Zo hier een daar nog een groepje wat zich zal verzetten maar dat zal met harde hand de kop worden ingedrukt.
  Zie wat Trudeau heeft gedaan in Canada. Hij heeft “VN troepen) laten mobiliseren ( met VN vliegtuigen aan gevoerd ) om het vreedzame protest te beëindigen.
  DIT BERICHT IS EEN ZEER ZORGELIJKE SITUATIE. DIE DE HELE WERELD AAN GAAT.

  Ik ben Christen , en de Bijbel geeft dit verhaal aan als de komende apocalyps.
  ER ZAL EEN TOTALE CHAOS GAAN ONTSTAAN, mensen beroofd vermoord, hongersnood een mensen leven telt niet meer. ( zien we nu al en natuurrampen vulkanen watersnood grote droogte, misoogsten , enz enz )
  En dan uiteindelijk zal uit de grote totale chaos één man opstaan die de hele wereld regering in zijn hand gaat nemen.
  We zien het bijna voor onze ogen gebeuren.
  Ik ga hier niet evangeliseren daar is deze website niet voor, maar het is zo actueel dat het bijna één op één als de Bijbelse apocalyptische ontwikkeling te zien is.
  Wees gewaarschuwd. Er is redding. Jezus.!

  • Gelukkig weten jij en de kleine hoeveelheid “wakkere strijders” hoe de wereld echt werkt… 🤣🙈 En het dan op Jezus schuiven… Lees nog wat sprookjesboeken

  • Heb je nooit gelezen ‘Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Anders zullen die ze met hun poten vertrappen, zich omdraaien en je openrijten.’? De reactie van illustreert deze waarheid. Daarom laat ik hen voortwaggelen in hun arrogante blindheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in