© voorgrond: Freepik; achtergrond: Pixabay

Het British Medical Journal [BMJ] kondigt aan dat de FDA op het punt staat volledige goedkeuring te verlenen aan het vaccin van Pfizer zonder dat de gegevens publiekelijk worden besproken:

“Voorstanders van transparantie hebben kritiek geuit op het besluit van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om geen formele vergadering van het adviescomité te houden om de aanvraag van Pfizer voor volledige goedkeuring van zijn COVID-19 vaccin te bespreken.”

De oorspronkelijke afspraak was om een publieke discussie te houden alvorens de experimentele mRNA-gentherapie, ten onrechte vaccin genoemd, goed te keuren, schrijft Globalresearch.ca.

De goedkeuring van het Pfizer mRNA vergif is een perfect precedent voor de goedkeuring van alle andere giftige mRNA-brouwsels – waarmee de poging tot vermindering van het menselijk leven (“depopulatie”) op aarde officieel wordt – de eugenisten hebben officieel de race gewonnen.

Hoewel dit voorspelbaar was, was er hoop dat tegenstemmen en echte wetenschap, zoals uitgedrukt door honderden en duizenden wetenschappers, zouden kunnen zegevieren.

Tot nu toe is deze duivelse agenda overweldigend. Hij overheerst het hele VN-systeem, alle 193 VN-lidstaten en vooral de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de VN-eenheid waarvan de mensen hopen en vertrouwen dat zij hun belangen zal behartigen.

Fout: de WHO is nooit opgericht om de gezondheidsbelangen van de mensen te verdedigen. Het was vanaf het begin, vanaf haar oprichting in 1948, een instrument om de mensen te controleren vanuit een eugenetisch perspectief, aangezien de oprichting van de WHO een idee was van Rockefeller. De Rockefellers en Gates behoren tot de belangrijkste voorvechters van ontvolking in de wereld.

In dezelfde geest is de WHO, in plaats van een organisatie die “preventieve zorg” nastreeft, is het vanaf begin opgezet als een “curatief” orgaan, hetgeen betekent dat zij farmaceutica promoot om zieke mensen te genezen, in plaats van te voorkomen dat mensen ziek worden. Het curatieve middel, de farmaceutica, zijn gebaseerd op petrochemische producten – waardoor de traditionele geneeskunde geleidelijk aan wordt gedood.

Waarom? De Rockefellers waren de eigenaars van de grootste koolwaterstof corporatie Standard Oil, opgericht in 1870 door John D. Rockefeller en Henry Flagler. Het werd in 1911 opgebroken onder het mom van de Amerikaanse antitrustwetgeving, om in 1999 weer te worden samengevoegd tot ExxonMobile, nog steeds ’s werelds grootste koolwaterstof corporatie.

De oprichting van de WHO, zoals we die nu zien, was een briljant idee – voor de belangengroepen, de Rockefellers, Gates, de farmaceutische industrie, enz. De genialiteit werd nog vergroot door van de WHO een VN-orgaan te maken, waardoor het wereldwijd gezag kreeg over gezondheidszaken. In tegenstelling tot andere VN-organisaties, die het grootste deel van hun budget krijgen uit de quota van de lidstaten, ontvangt de WHO 3 tot 4 maal meer financiële middelen uit de particuliere sector, d.w.z. voornamelijk van farmaceutische bedrijven en van de Gates Foundation.

  Bevel van de Zweedse minister-president: Raak de ongevaccineerden niet aan

Met deze achtergrond wordt het duidelijk welke rol de WHO speelt bij de verdediging van de menselijke gezondheid.

Een van de sterkste programma’s is vaccinatie – een farma-bonanza – en ook een obscure sector, omdat onder het mom van vaccinatie in Afrika, India en elders, specifieke vaccinatieprogramma’s hebben geleid tot het onvruchtbaar maken van vrouwen. (Zie dit en dit. Verscheidene andere artikelen over door de WHO gesteunde onvruchtbaarheidsdrang door vaccinatie, werden van het internet weg “gefacktchecked” – zoals gewoonlijk.

Hieronder staan details over het “Geboortebeperkingsvaccin” van de WHO uit 1993 tegen Tetanus. Lees de samenvatting hier.

Het vaccin “CAUSES PREGNANCY HORMONES TO BE ATTACKED BY THE IMMUNE SYSTEM”.

“Ontvolking”?

Kijkend naar de huidige gedwongen COVID-19 massavaccinatie met ongeteste mRNA-inentingen, doet de 2014 Kenia “tetanus” sterilisatie vaccins lijken op louter proeven. Ze waren en werden waarschijnlijk voorlopers van de massale eugenetische agenda die eind 2019 over de wereld werd gelanceerd.

Deze pathologische duistere cultus, bestaande uit het World Economic Forum (WEF), de Gates Foundation, het Johns Hopkins Institute of Health alsmede Big Pharma, entiteiten binnen het VN-systeem en de belangrijkste internationale financiële instellingen, IMF en Wereldbank, hebben met Event 201 op 18 oktober 2019 in NYC, duidelijk een agenda van “depopulatie” onderschreven.

Daarover bestaat geen twijfel. Dit verklaart de dwangmatige chantagestijl druk om wereldwijd “gevaccineerd” te moeten worden, de vaccinpassen, die uiteindelijk de gevaccineerden van de ongevaccineerden zullen segregeren en een verdeelde samenleving zullen creëren.

Angst en het vooruitzicht van een verbod op het maatschappelijk leven voor de ongevaccineerden is de drijvende kracht om het niveau van gevaccineerden over de hele wereld te verhogen tot het hoogst mogelijke niveau, bijvoorbeeld 80%.

Als dat niveau eenmaal is bereikt, zullen massale protesten van mensen die de straat op gaan, er niet meer toe doen.

De ingeënte mensen zijn al gemerkt. Volgens voormalig vice-president van Pfizer, top-viroloog en hoofdwetenschapper, Mike Yeadon, zullen de meeste “ingeënte” mensen na te zijn ingespoten met het mRNA-gif verwoestende gevolgen voor hun gezondheid ondervinden

Anderen, zoals de Duitse Dr. Sucharit Bhakdi en Wolfgang Wodarg, alsmede de Canadese Dr. Charles Hoffe – en vele anderen – wijzen op een trend in sterfte- en ziektecijfers voor de gevaccineerden. Volgens Dr. Bhakdi:

  AstraZeneca voegt waarschuwing toe: Gevaccineerde personen moeten nu gedurende ten minste drie weken letten op bijwerkingen die wijzen op gevaarlijke trombose

“[De COVID injecties] zitten minstens een week in je bloedbaan, en ze sijpelen in elk orgaan. En wanneer die [orgaan] cellen dan zelf het spike-eiwit beginnen te maken, dan zullen de killer lymphocyten ook hen opzoeken en vernietigen …

Wat we nu meemaken is een van de meest fascinerende experimenten die kunnen leiden tot massale auto-immuunziekte. Wanneer dit zal gebeuren, God weet. En waar dit toe zal leiden, God weet.”

De mRNA-type injecties veroorzaken bloedstolling, wat uiteindelijk tot trombose leidt. Dr. Hoffe ontdekte dat 62% van zijn patiënten die de mRNA “experimentele gentherapie” kregen, kort na de inenting microscopische bloedklontering ontwikkelden. Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen meer met mRNA “gevaccineerde” mensen soortgelijke bloedonregelmatigheden ontwikkelen:

“De bloedklonters waarover we horen en waarvan de media beweren dat ze zeer zeldzaam zijn, zijn de grote bloedklonters die beroertes veroorzaken en die te zien zijn op CT-scans, MRI, enz.

De stolsels waar ik het over heb zijn microscopisch klein en op geen enkele scan te vinden. Ze kunnen dus alleen worden opgespoord met de D-dimeer test.

Deze mensen hebben er geen idee van dat ze zelfs maar deze microscopische bloedklonters hebben. Het meest verontrustende is dat sommige delen van het lichaam, zoals de hersenen, het ruggenmerg, het hart en de longen, niet opnieuw kunnen worden gegenereerd Als die weefsels door bloedstolsels worden beschadigd, zijn ze blijvend beschadigd.”

Deze injecties veroorzaken enorme schade en het ergste moet nog komen.”

Hieronder staat zijn interview, met Laura Lynn Tylor Thompson (ook te zien op het Rumble-kanaal).

Veel van de door Pfizer, Moderna en J&J gevaccineerde patiënten kunnen dus een vroegtijdige dood sterven – en in veel gevallen zal het moeilijk zijn om de dood terug te voeren op het vaccin en het kan zeer zeker vermomd worden als het gevolg van andere oorzaken.

Sinds het begin van de “vaccinatie” op 14 december 2020 zijn er twee keer zoveel mensen overleden aan de COVID-vaccins dan aan alle vaccinaties van de afgelopen 30 jaar samen. En dit is alleen gebaseerd op de gerapporteerde gevallen. Het is bekend, vooral in de VS met het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), dat in 1990 is opgezet, dat de rapportage slechts 5% tot 10% van alle gevallen bestrijkt.

Dit percentage is mogelijk nog lager in het geval van de COVID-19-vaccinatie, als gevolg van de enorme druk om de cijfers over reële bijwerkingen, met name sterfgevallen, voor het grote publiek verborgen te houden. Daarom zijn de gerapporteerde cijfers wellicht slechts een fractie van de werkelijke gevallen.

  Gevaccineerden - Gevaccineerde zombies achter stuur van auto's doden mensen

Volgens een studie van Harvard Pilgrim Health Care, Inc., gebaseerd op historische gegevens, wordt minder dan 1% van de bijwerkingen van vaccins gerapporteerd. (zie Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS, p. 6).


Volgens de meest recente cijfers (uit overheidsbronnen) voor de EU, Groot-Brittannië en de VS (samen) zijn er op 1 augustus 2021 34.052 sterfgevallen en meer dan 5,46 miljoen verwondingen gemeld in verband met injecties met Covid-19.

EU/EER/Zwitserland tot 31 juli 2021 – 20.595 sterfgevallen door injecties met Covid-19 en meer dan 1,94 miljoen verwondingen, volgens de EudraVigilance-databank.

VK tot 21 juli 2021 – 1.517 injectiegerelateerde sterfgevallen en meer dan 1,1 miljoen verwondingen als gevolg van Covid-19, per MHRA Yellow Card Scheme.

VS tot 23 juli 2021 – 11.940 sterfgevallen door injecties met Covid-19 en meer dan 2,4 miljoen verwondingen, per VAERS-databank.


De “Satanische Cultus” van de Ultra Rijken

Wie had minder dan twee jaar geleden kunnen denken dat een satanische sekte van ultrarijke bedrijven en bank oligarchen, de volledige controle zou kunnen overnemen van alle 193 VN-lidstaten die bijna 8 miljard mensen vertegenwoordigen, met bedreigingen en corruptie, een plan uitvoeren dat de wereldbevolking bedreigt binnen de komende tien jaar, samenvallend met de beruchte VN Agenda 2030.

Bijna niemand had gedacht dat de mensheid in staat was om zulke criminele, zieke monsters voort te brengen.

Echter, Wij, het Volk, zijn met velen, en zij zijn met weinigen. Zij weten dat. Daarom handelen ze snel en met haast.

Als wij handelen, moeten wij snel en solidair handelen – om ons te verzetten tegen dit monsterlijke project – door simpelweg niet in de val te trappen van zelfgenoegzaamheid, van beloften en leugens, maar ons nu actief te verzetten, zonder aarzelen.

Dan hebben we een kans – en niet alleen een kans – om te overwinnen en de mensheid te herstellen met menselijke waarden en met een Reset die de mensheid dient en niet de misdadige globalistische agenda.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Miskramen schieten in zes weken met 366% omhoog als gevolg van COVID vaccinsVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVaccinatie-arts ervaart vaccinsterfgeval in eigen praktijk – “Ik heb nog nooit een vaccin meegemaakt met zo veel bijwerkingen”
Volgend artikel“Mijn conclusie is dat het menselijk ras te dom is om te overleven”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. @Fleur
  Ik zou er niet op rekenen. De industrie is gevrijwaard voor aansprakelijkheid. Nog even daargelaten dat het grote geld duidelijk zwaarder weegt dan waarheid.

  • De vaccin Fabrikanten zijn idd onschendbaar, landen hebben hiervoor moeten tekenen. Maar waarom wordt de FDA niet aangeklaagd die het Pfizer vaccin goedkeurt, terwijl inmiddels wereldwijd is bewezen dat het vaccin ernstige lichamelijke schade oplevert tot aan de dood aan toe.
   Hoe kan het toch dat de wereldwijde genocide niet gestopt kan worden!
   Overigens liegt de FDA er eveneens op los over de bijwerkingen van het vaccin, door aan te geven dat het Pfizer vaccin veilig is!

   https://www.fda.gov/media/150386/download

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in