© Adrià Crehuet Cano op Unsplash

Tijdens mijn recente reis naar Nederland heeft Marlies Dekkers van de De Nieuwe Wereld Podcast Dr. Theo Schetters en mij geïnterviewd. Die video, gemaakt voor een Nederlands publiek, staat momenteel (voorlopig) op YouTube, maar het is onwaarschijnlijk dat hij op dat platform zal blijven staan. Daarom heb ik hem ook gedownload en hieronder geplaatst, omdat ik van mening ben dat het onderwerp dat Theo en ik in dit interview behandeld hebben belangrijk is, schrijft Dr. Malone.

De gegevens en analyses die Theo onthult zullen heel waarschijnlijk door de bedrijfsmedia genegeerd worden, en waarschijnlijk ook gecensureerd worden door de grote techreuzen Meta/Facebook, Google/Alphabet, en Twitter. Maar dat betekent niet dat het niet verdient om openbaar gemaakt en besproken te worden. Theo is een zeer serieuze, goed opgeleide, verantwoordelijke viroloog, immunoloog en vaccindeskundige. Hij wordt in Nederland zeer gerespecteerd, en heeft de moed gehad die nodig is om in deze moeilijke tijden de waarheid te zoeken EN te melden.

Ik heb uittreksels uit het podcast transcript (waarbij ik commentaar intact heb gelaten) van het laatste gedeelte van het interview hieronder overgenomen.

Achtergrond: Dr. Theo Schetters promoveerde in de Geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen in Nederland, en kreeg een visiting scientist award van de Royal Society (Londen) om te werken aan malaria immunologie aan het National Institute for Medical Research in Mill Hill, Londen (UK). Van 1988 tot 2014 werkte hij bij Intervet International (Boxmeer, Nederland), waar hij een vaccin ontwikkelde tegen coccidiose bij kippen (Nobilis® Cox ATM) en een vaccin tegen Babesia-infecties bij honden (Nobivac® Piro). Hij is uitvinder van een verbeterde vaccinformulering tegen ziekten die geassocieerd worden met Rhipicephalus-teek. Momenteel is hij directeur van ProtActivity, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van vaccins tegen teken en door teken overgebrachte protozoaire infecties. In 2004 ontving hij de Eremedaille van de Faculteit Farmacie van de Universiteit van Montpellier 1 in Frankrijk en kreeg hij de titel Professeur Invité als erkenning voor zijn bijdrage aan langdurig onderzoek in samenwerking met het Laboratorium voor Cellulaire en Moleculaire Biologie van de Universiteit (hoofd Prof. Andre Gorenflot). Hij is redactielid van “Veterinary Parasitology, Trials in Vaccinology” (Elseviers Science Publishers) en “Parasitology” (Cambridge University Press).

Dr. Schetters is een uitzonderlijk, begaafd, en zeer gerespecteerd vaccinoloog – laten we hopen dat zijn waarschuwingen niet in de wind geslagen worden door zijn regering en de wereldleiders op het gebied van de volksgezondheid.

Dit is een lang interview. Daarom heb ik het transcript hieronder bewerkt om me te concentreren op zijn laatste studie, die statistisch de mogelijkheid test van een correlatie van de boostervaccin-campagnes (in het 60+ jaar cohort) in Nederland met een overmatige alle-oorzaken mortaliteit. De hypothese komt er in hoofdzaak op neer dat er een statistisch verband in de tijd bestaat tussen de regionale vaccinopname en de pieken in de overmatige sterfte aan alle oorzaken in het 60+ cohort van de vaccinontvangers. De Nederlandse regering heeft een strategie gevolgd waarbij “boosterdoses” van de genetische vaccins worden toegediend als regionale vaccinatiegolven, wat de mogelijkheid biedt om mogelijke correlaties te onderzoeken na de gegevens naar tijd en regio te hebben gesorteerd. Dit maakt een vorm van interne controle in de aanpak van de gegevensanalyse mogelijk, die gebruikt kan worden om de kracht van de analyse te vergroten. Theo heeft die gegevens nu naar de regering van Nederland gestuurd. Ik denk dat zijn studie een van de belangrijkste kan zijn die dit jaar beschikbaar komen, omdat de correlatie tussen de vaccins en de oversterfte in de geteste (60+ jaar) cohorten bijzonder sterk blijkt te zijn.

Ik zie er naar uit dat deze resultaten worden ingediend, peer reviewed en gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift, hoewel ik er voor op mijn hoede ben dat de politieke implicaties van zijn bevindingen het moeilijk kunnen maken om een tijdschriftredacteur te vinden die bereid is om de waarschijnlijke politieke tegenreactie te weerstaan. In de video en de transcripties geeft Theo een voorproefje van de gegevens waar hij nu op zit. Als deze gegevens en analyses verder onderzoek doorstaan, en ik denk dat dat het geval zal zijn, zullen de bevindingen ofwel beleidsveranderingen afdwingen, ofwel de compromittering van de onafhankelijkheid en integriteit van de mondiale beleidsvormingsprocessen en besluitvormers op het gebied van de volksgezondheid nog meer valideren.

Uittreksels uit het transcript (wegens accent-/tweede taalproblemen is het transcript niet 100% perfect, vergeeft u mij eventuele fouten in de zinsbouw en de grammatica) –

Dr. Theo Schetters: Wat wij vanaf het begin wisten, was dat COVID (SARS-CoV-2) een zeer muterend virus was. Daarom zei ik altijd: het is alsof je met je spuit achter het virus aan rent, dat van je weg rent. En zo kun je de mutaties nooit bijhouden. En dat is eigenlijk wat we nu zien.

Dus ook Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid heeft gezegd dat mensen die twee keer gevaccineerd zijn met het oorspronkelijke vaccin, dat er op dit moment nul bescherming meer is. Dat is dus het officiële resultaat, dat aan de werkzaamheidskant (nul bescherming).

Dan aan de veiligheidskant zien we ook problemen. Dat is het moeilijkste deel, omdat men (de regering) niet over de veiligheid wil praten. Er zijn zo veel mensen die contact met mij opnemen, omdat ik in Nederland een soort van beroemdheid ben. Ik krijg dus mailtjes en telefoontjes van mensen die heel slechte ervaringen hebben gehad na vaccinatie.

En het trieste is dat, hoewel deze mensen de regels van de regering gehoorzaamden en hen vertrouwden, nu ze deze vreselijke bijwerkingen hebben, de regering niet wil luisteren. Weet u, ze zijn gewoon ontzettend verwaarloosd. Er wordt niet over gesproken. En dat is de situatie op het ogenblik.

  Studie: Pfizer's COVID-19 vaccin vermindert de mannelijke vruchtbaarheid - En het is nog erger dan het op het eerste gezicht lijkt

Ik maak wel eens de vergelijking dat er een moord is gepleegd en dat het lijk daarna in het meer is gegooid. En na een bepaalde tijd komt dat lichaam boven water, en dat is wat wij nu zien gebeuren, en dat is een heel moeilijk, heel moeilijk verhaal.

Deze vaccins zijn hier op de markt. Deze bedrijven verdienen ontzettend veel geld. Waarom doen deze bedrijven niet het onderzoek waar wij om vragen? Omdat nu, als we het hebben over de vraag of er een risico bestaat dat u uw DNA laat veranderen door deze technologie, dat onderzoek gedaan wordt door academici, door onderzoeksgroepen die het op vrijdagmiddag doen, omdat niemand wil dat ze het doen (ze worden er niet voor betaald). En dat is wat er nu gebeurt. Wanneer zullen al die bedrijven het geld en de middelen en alles hebben om dat te doen?

Dr. Robert Malone: … Ik heb het allemaal gezien. De regel in de geneesmiddelenontwikkeling is dat als u in de farmaceutische industrie zit, u nooit een vraag stelt die u niet gedwongen bent te stellen, want u kunt een antwoord krijgen dat u niet bevalt.

Dr. Theo Schetters: Precies, ja.

Dr. Robert Malone: En dit is expliciet. De reden waarom de farmaceutische bedrijven het niet doen, is dat het niet in hun financieel belang is om dat te doen. En de regelgevers hebben gefaald in het eisen, in het doen van hun werk, in het eisen dat FDA, EMA, vul maar in. Oké? De wereldwijde regelgevende gemeenschap heeft verzuimd haar werk te doen door erop aan te dringen dat de richtsnoeren van het internationale comité voor harmonisatie en de EMA- en FDA-regs correct worden toegepast, om erop aan te dringen dat de farmaceutische industrie haar werk doet. Zo werkt dat ecosysteem nu eenmaal. De farmaceutische industrie zal die studies niet doen. En de regeringen zullen die studies niet financieren, tenzij er een dwingende functie is die zegt dat u die studies zult doen omdat wij het er allemaal over eens zijn, en wij hebben, alle voorschriften en documentatie zeggen dat die dingen gedaan hadden moeten worden.

Dr. Theo Schetters: Ja, precies.

Dr. Robert Malone: Er is bewust voor gekozen om de farmaceutische bedrijven niet te dwingen de dingen te doen die de voorschriften voorschrijven, waar wij het allemaal al tientallen jaren over eens zijn…

Dr. Theo Schetters: Gewoon weggegooid.

Hoe gaan wij deze boodschap dan aan het publiek brengen? In Nederland zijn de meeste mensen gevaccineerd. Het is iets van 75%. U kunt ze dus niet bang maken door te zeggen dat u iets in uw lichaam heeft dat het einde van uw leven zal betekenen. Nee, want dat is wat ik probeer te zeggen. In alle eerlijkheid, zo sterk is het (de kans op overlijden te wijten aan de aanvaarding van vaccins) niet.

Wij weten dat het niet zo is dat iedereen doodgaat binnen een jaar nadat je gevaccineerd bent, maar een bepaald percentage van de mensen heeft daar grote problemen mee. En het punt is dat ik denk dat we hier open en eerlijk over moeten zijn. Niet alleen vanwege de Coronavaccins, maar omdat wat wij zien gebeuren is dat deze technologie zo’n beetje geïntroduceerd wordt als, nu hebben wij het in Corona gebruikt, het is geaccepteerd. Iedereen weet dat. mRNA vaccins, weet u dat?

Dr. Robert Malone: Influenza. Apenpokken (mRNA vaccins komen eraan).

Dr. Theo Schetters: Precies. Dus, en dat is waar wij tegen vechten, want wij zeggen dat deze technologie niet rijp is en misschien in de toekomst iets kan doen, maar wij zijn nu zeker niet op het punt om al die andere vaccins of varianten, zoals een Omicron-variant Corona vaccin te ontwikkelen met dezelfde technologie die bekend is, want dat probleem heb je niet opgelost. En dat probleem hebben wij. Wij hebben een probleem van mensen die sterven na vaccinatie. En ziek worden.

Dr. Robert Malo: Inclusief de kinderen.

Dr. Theo Schetters: Ja.

Dr. Robert Malone: En gevolgen hebben voor de reproductieve gezondheid.

Dr. Theo Schetters: Ja.

Marlies Dekkers: Wat weten we nu dan over de bijwerkingen? Dit is dus de toekomst. Dat klinkt mij verschrikkelijk in de oren. Maar in het nu, waar kunnen de mensen zich bewust van zijn? Wat voor klachten die ze kunnen hebben of waarvan ze nu luisteren en denken “wat?”, heeft het misschien met het vaccin te maken.

Dr. Theo Schetters: Ja. Nou, en dat is het probleem met deze technologie, want dit mRNA reist door uw lichaam door de formuleringen die ze gebruikt hebben.

Dr. Robert Malo: Waarvan de artsen te horen kregen dat dat niet het geval was.

Marlies Dekkers: Nee, het zou in de arm moeten blijven.

Dr. Theo Schetters: Het tast dus potentieel alle organen aan. En dat is wat de artsen nu zien, ze zien allerlei symptomen waarvan ze niet weten wat het is. En omdat de bijwerkingen zo niet één enkele bijwerking zijn, maar van alles kunnen zijn, komen ze op statistisch niveau heel moeilijk boven water. En daarom doen wij analyses op de sterfte door alle oorzaken, want zeg nou zelf, oké, en als wij niet weten wat er precies met de vaccinatie te maken heeft, natuurlijk, de stollingsproblemen, myocarditis, dat weten wij wel, maar er gebeuren op het ogenblik nog veel meer dingen. En daarom kijken wij naar de sterfte door alle oorzaken, en in Nederland is het nu heel duidelijk dat er een behoorlijke correlatie is tussen het aantal vaccinaties dat aan mensen gegeven wordt en het aantal mensen dat binnen een week daarna sterft. Dus laten we zeggen dat we in deze week 10.000 vaccinaties hebben gegeven. Dan hebben we in die week iets van 125 extra sterfgevallen (Mijn noot – dat is gelijk aan 800 sterfgevallen per 100.000 of 1/800 in het 60+ cohort).

  Ondanks de voortdurende propaganda: Slechts één op de zes Oostenrijkers wil de Corona-vaccinatie

Marlies Dekkers: En wat voor gegevens gebruikt u dan?

Dr. Theo Schetters: Ik gebruik de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van ons Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. En het punt is dat zij dat wel elke week rapporteren, maar niet de grafieken die wij maken. Wat zij doen is dus de cumulatieve opbouw van de mensen laten zien, het aantal mensen dat de vaccinatie heeft gekregen, de vierde injectie. Dan ziet u dus een curve die omhoog gaat. U ziet niet de verandering per week, maar als u een verandering per week berekent en u neemt dan de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waar ze u de overmatige sterfte presenteren, dan volgt die dezelfde dynamiek, dezelfde.

Marlies Dekkers: Dus als u in die week meer vaccins heeft, dan heeft u ook meer oversterfte.

Dr. Theo Schetters: Precies. Ja.

Marlies Dekkers: Als je minder vaccins in die week hebt, dan heb je minder…

Dr. Theo Schetters: Minder sterfgevallen.

Marlies Dekkers: Ik krijg er kippenvel van.

Dr. Theo Schetters: Ja. En het punt is, natuurlijk, dat wij niet de echte, wat wij noemen de granulaire gegevens krijgen, wat betekent dat wij dit niet van persoon tot persoon hebben. Het zijn cijfers van het groepstype. Dus die groep heeft dat aantal vaccins gekregen. En in die leeftijdsgroep ziet u dit aantal sterfteoverschotten. Maar wij weten niet of dit werkelijk één voor één gecorreleerd is. En daarom hebben wij om meer gegevens gevraagd, want Ronald Meza zei – Ronald Meza is een professor in de statistiek en wij hebben het hier besproken en gezegd, oké, geef ons die gegevens binnen een week.

Wij weten wat er gebeurt. Eenvoudig. Maar we kunnen de (granulaire) gegevens niet krijgen. Dus blijft er een correlatie over, met een waarneming. Maar ik denk, dat het inmiddels zo sterk wordt, dat tenminste, als je het over voorzorgsmaatregelen hebt – zo hebben ze de vaccins eigenlijk verkocht, ze verkochten ze als voorzorgsmaatregelen. Dus om ons veilig te houden. Dan zou ik zeggen, ik gebruik nu hetzelfde argument. Als ik deze correlaties zie, hoewel ik op dit moment geen causaliteit kan bewijzen, van een voorzorgsmaatregel, dan moet u zeggen: laten we daarmee ophouden.

Dr. Robert Malone: De alle-oorzaken mortaliteit is dus de ultieme indicator voor dingen die wij niet verwacht hadden. En daarom moeten wij het altijd hebben in klinisch onderzoek. En toch hebben wij weer, zoals zovele andere dingen, het geleerde van tientallen jaren veronachtzaamd en het belang van de alle-oorzaken mortaliteit ontkend.

Dr. Theo Schetters: Ja. Dus wat wij gedaan hebben is een aangetekende brief geschreven aan de directeur van ons Instituut voor Gezondheid en de resultaten voorgelegd en mijn bezorgdheid geuit. En gewoon met de vraag, uit voorzorg, heroverweeg alstublieft de vaccinatiestrategie, want ik denk dat dit een echte waarschuwing is. En het is dus niet zo dat iedereen sterft. Eigenlijk doe ik een ruwe berekening het is 1 op 800, maar dan nog, maar ik bedoel, dit zijn dan vooral…

Dr. Robert Malone: 1 op de 800 is een behoorlijk groot getal.

Marlies Dekkers: Het is een behoorlijk groot getal.

Dr. Robert Malone: De incidentie van myocarditis wordt nu door sommige regeringen publiekelijk erkend als 1 op 5.000.

Dr. Theo Schetters: Ja, dat weet ik. En als ik het dus heb over, natuurlijk, de (booster) vaccinatiecampagne die nu aan de gang is, dat is het mooie in Nederland het wordt in campagne gedaan. Dus als u een gevaarssignaal hebt dat gemakkelijker naar boven komt…met een …tijdvenster, dan kunt u dus gemakkelijk…

Marlies Dekkers: … het volgen.

Dr. Theo Schetters: (De booster) Dat wordt alleen gegeven aan mensen van 60 plus leeftijd. Ja? Dus dat verklaart misschien waarom u een relatief hoog aantal hebt, want u hebt ook de heel oude mensen die in grotere aantallen aan het vaccin (overlijden).

Dr. Robert Malone: Dit is dus van cruciaal belang, en dit was iets dat minstens een jaar geleden uit de vroege gegevens is gehaald, en het was een van de logische fouten die ik gemaakt had en die anderen gemaakt hadden, wij bekritiseerden de CDC en die andere overheidsinstanties omdat zij het risico van het virus niet gestratificeerd hadden, wat betekent dat de waarheid is dat vrijwel al het risico voor overlijden aan het virus geïsoleerd is in een heel klein leeftijdsvenster van echt 65 jaar en ouder.

Ik heb samen met Peter Navarro opiniestukken geschreven waarin ik zei dat we onze vaccinatie moeten richten op de mensen die het het meest nodig hebben en dat we de rest van de bevolking moeten laten doen wat Zweden uiteindelijk gedaan heeft, namelijk natuurlijke immuniteit verwerven en het vaccin bewaren, in plaats van de evolutie van ontsnappingsmutanten van het vaccin aan te jagen voor de mensen die het het meest nodig hebben.

En toen kwamen de gegevens aan het licht dat niet alleen het risico van het virus gestratificeerd is naar leeftijd, maar dat het risico van het vaccin gestratificeerd is naar leeftijd. En als je die leeftijdsstratificatie analyse doet, wat normaal gedaan wordt, maar voor ons verborgen is gebleven, dan ontdek je dat de bijwerkingen zich ook concentreren bij die mensen die op leeftijd zijn, die onderliggende aandoeningen hebben. En dat klinkt, van wat ik van u leer, alsof dit signaal van oversterfte dat u ontdekt en dat correleert met de inentingscampagnes, ook gestratificeerd kan zijn naar leeftijd. En dat zou geheel in overeenstemming zijn met al de andere gegevens.

  De mRNA-boosterkanker tijdbom

Dr. Theo Schetters: Wat waar is. Dus als ik het opdeel in drie leeftijdsgroepen, dan ziet u dat de meeste oversterfte in de plus 80 zit.

Dr. Robert Malone: Wat jammer is, want zij hebben het het hardst nodig.

Dr. Theo Schetters: Precies.

Dr. Robert Malone: Maar wij kunnen niet wegkijken van de waarheid,

Dr. Theo Schetters: Maar, Robert, hebben zij op dit ogenblik nog vaccinatie nodig? Want wij hebben het over Omicron, wij hebben het hier over een goede mate van kudde-immuniteit. En wat is nu dus het risico voor de mensen van die leeftijden?

Dr. Robert Malone: Daarom sta ik (naast zo onder andere dingen die ik vertegenwoordig) als voorzitter van de Internationale Vereniging van Artsen en Medische Wetenschappers. Wij zijn dus 17.000 die alleen maar artsen en medische wetenschappers zijn, allemaal geverifieerd, geen verpleegkundigen, niet omdat wij niet van verpleegkundigen houden, maar het heeft te maken met de positionering bij de pers en de berichtgeving. Dat is dus de basis van onze organisatie.

Maanden geleden zijn wij met een persconferentie naar buiten gekomen in een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring, die men kan vinden op www.globalcovidsummit.org, waar wij een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring aflegden. Naar onze mening, als organisatie, moeten deze vaccins worden teruggetrokken. Ze zijn niet langer gerechtvaardigd op grond van een risico-batenverhouding. En als degene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze technologie, krijg ik vaak kritiek. Heb ik niet beseft wat ik aan het doen was? En ik kon op geen enkele manier geweten hebben dat de normale normen voor reglementaire ontwikkeling en testen en klinische proeven omzeild zouden worden.

Maar ik sta hier als iemand die een intieme, gedetailleerde kennis heeft van de technologie en de risico’s en voordelen ervan, de aard van de formuleringen, de rol van de pseudouridine, al die dingen.

Het is mijn mening en die van de organisatie die ik vertegenwoordig, dat de gegevens nu duidelijk genoeg zijn dat, naar onze mening, de voortdurende campagne voor vaccinatie niet langer gerechtvaardigd is.

Dr. Theo Schetters: Daar ben ik het mee eens.

Dr. Robert Malone: En verder is het onze mening dat een vroege (multi-medicijn) behandeling levens redt. Dat wij nu een breed spectrum van vroegtijdige behandelingsmogelijkheden hebben. Alle aanvallen in de pers over ivermectine of hydroxychloroquine. Zelfs als u die allemaal terzijde schuift, zijn er nog genoeg andere middelen. De nieuwe middelen, monoklonale antilichamen. Heel veel dingen. Waar het om gaat is dat deze… onze ouderen, onze mensen met een hoog risico onmiddellijk toegang hebben tot therapeutica.

Dr. Theo Schetters: Precies.

Dr. Robert Malone: Als zij symptomen ontwikkelen. Net als de president. Net als Tony Fauci. Dezelfde norm moet gelden voor elk van onze personen met een hoog risico. Maar evenzo moeten we niet doorgaan met dit “alles verdient dezelfde hamer”.

Marlies Dekkers: One size fits all.

Dr. Robert Malone: Zoals Paxlovid, waarmee in een recent opiniestuk in het tijdschrift Science duidelijk wordt uiteengezet dat deze strategie van proteaseremmers tegen de belangrijkste protease, die het mechanisme van Paxlovid is, zeer vatbaar is voor virale evolutionaire ontsnappingsmogelijkheden.

Dr. Theo Schetters: Ontsnapping aan het geneesmiddel.

Dr. Robert Malone: En wij nemen dat waar. En het was een bekend risico met proteaseremmers. Het is een bekend risico met HIV-proteaseremmers. Wij kennen al deze wetenschap. Ik zat in het comité bij het NIH, de Stichting van het NIH genaamd het ACTIV Comité, in de tijd dat deze medicijnen getest werden, de ACTIV proeven. En men heeft toen uitdrukkelijk erkend dat deze één-agent-strategie een totale opzet was voor evolutionaire ontsnapping van het virus. U weet dit als viroloog. En dat betekent niet dat wij de geneesmiddelen niet als “monotherapie” zouden mogen gebruiken.

Dr. Theo Schetters: Nee, maar wel in combinatie.

Dr. Robert Malone: Wij moeten ze in combinatie gebruiken en wij moeten ze selectief gebruiken voor de mensen die ze het meest nodig hebben. En wij hebben Pfizer, de fabrikant, die hun klinische proeven met Paxlovid bij mensen met een normaal risico stopzette, omdat het niet werkte. Het was niet werkzaam bij mensen met een gemiddeld risico. Oké? Wij hebben dus meerdere bewijzen dat men dit middel niet zomaar blindelings moet gebruiken telkens als iemand geïnfecteerd raakt, wij moeten deze dingen verstandig gebruiken.

Dr. Theo Schetters: Ja. Zoals u dat ook met vaccins moet doen.

Dr. Robert Malone: Precies zo.

Marlies Dekkers: Oké. Ik dank u beiden enorm. Ik denk dat het voor mij een zeer leerzaam gesprek was. Dat was het zeker. En dank u voor uw tijd en dank u voor uw komst naar Nederland.

Dr. Robert Malone: Mijn genoegen, en dank u voor de gelegenheid om hier te zijn en van u allen te leren. En ik ben zo dankbaar om van uw moed en uw werk te vernemen. Ik voel zeker mee met het academische verzet en het ingrijpen van de media en de censuur, de propaganda, de laster en de gaslighting die zo velen van ons hebben meegemaakt, maar ondanks dat alles blijft u moedig. En ik dank u daarvoor. Ik eer u.

Dr. Theo Schetters: Dank u, Robert. Dat is wederzijds hetzelfde. U bent een inspiratie voor velen van ons.

Dr. Theo Schetters: Ja, inderdaad.

Marlies Dekkers: Dank u beiden.

Dr. Theo Schetters: Hartelijk dank.


Video via Hetanderenieuws.nl.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Hackers kraken de servers van de vaccinfabrikanten – Er zijn werkelijk “DODELIJKE BATCHES” onder de prikkenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAlle lof voor de COVID cynici
Volgend artikelDe dwaze sancties van het Westen hebben alleen het Westen schade berokkend
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Als het nu nog niet duidelijk is dat die Maloot dé vijand is (wsl bedoeld als de charismatische toekomstige wereldleider)

  Hoe denken we dat hij hier is gekomen.

  A Met een roeiboot?
  B Zwemmend?
  C Of geprikt/getest keurig binnen het systeem!
  D Simpelweg ongespoten/getest met vliegtuig omdat hij bij de hoofdkliek hoort.

 2. 1 vraag voor Malone en Schetters: kunnen jullie even bewijs (hard bewijs!) posten van het bestaan van welk “virus” dan ook? Bedankt alvast. Het zijn twee leugenaars bij elkaar. Ja, de spuiten verminken en vermoorden mensen. Maar door in het virusGELOOF te blijven hangen los je niks op! Roep ik al vanaf juni/ juli 2020. Als ik als “leek” het weet, waarom blijven zoveel van die zogenaamd “geleerde” mensen dan gangen in dat GELOOF??? Niemand heeft ooit een virus gezien of gemeten, pleur toch op met die virusleugens.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in