De EU heeft afgelopen week, met veel geschreeuw en weinig wol, het NEGENDE sanctiepakket tegen Rusland aangekondigd. Wat heeft de EU toch met sancties? Rusland heeft de westerse financiële sancties ruimschoots overleefd (zelfs de fervent anti-Poetin The Economist is het daarmee eens). Misschien zijn het de technische sancties die Rusland uiteindelijk zullen “wurgen”. Succes met dat afwachten! Wie wurgt uiteindelijk wie? schrijft Alastair Crooke.

De EU is nog steeds druk bezig (“wettelijk”) om alle Russische activa in Europa te annexeren. En welke Russische doelen heeft de EU gevonden om te sanctioneren? Nou, dat was geen gemakkelijke jacht, want er is al zoveel gesanctioneerd. De nadruk ligt dus op het illegaal maken van de laatste nog bestaande Russische stem in Europa.

Ja, wij Europeanen zijn zo getroffen door “duizelingwekkende” desoriëntatie door de regen van desinformatie van de staat, en door schandalige, overduidelijke leugens, dat velen zijn gaan twijfelen aan hun eigen gezond verstand en dat van hun omgeving. In hun verbijstering zijn ze de “berichtgeving” van eindeloze sancties gaan zien als “volkomen rationeel”. Ze zijn gehypnotiseerd tot “Je bent ofwel ‘met het narratief’ of ‘ertegen’.”

Het is dus duidelijk dat het Russische discours binnen Europa allemaal moet worden geëlimineerd:

“De vraag is,” zei Alice, “of u dat kunt, woorden zoveel verschillende betekenissen geven.” “De vraag is,” zei Humpty Dumpty, “wie de baas is – punt uit.” – (Through the Looking Glass van Lewis Carroll)

Vorige week liet de Raad van de Europese Unie in een verklaring weten dat zij “bezorgd is dat Turkije een nauw partnerschap met Rusland handhaaft, ondanks de oorlog in Oekraïne en de strenge westerse sancties tegen Moskou.” De groeiende economische banden tussen Turkije en Rusland zijn “een reden tot grote bezorgdheid”, aldus EU-buitenlandchef Borrell in een brief aan het Europees Parlement. Ook het aanhoudende beleid van Turkije om “zich niet aan te sluiten bij de beperkende maatregelen van de EU tegen Rusland” is “zorgwekkend”, aldus de brief. Het is belangrijk dat Turkije Rusland geen oplossingen biedt voor de sancties, waarschuwde Borrell.

President Erdogan riposteerde: “Het is een lelijke verklaring. Borrell kan onze betrekkingen met Rusland niet definiëren en formaliseren. Hij heeft noch de kwalificaties noch het vermogen om dergelijke beslissingen te nemen. Wie is hij om onze betrekkingen met Rusland met betrekking tot sancties te beoordelen?”

Vervolgens kondigde Borrell op 12 december aan dat de EU zal instemmen met een “zeer zwaar” pakket sancties tegen Iran: “We gaan een zeer zwaar pakket sancties goedkeuren. [De EU] zal al het mogelijke doen om jonge vrouwen en vreedzame demonstranten te steunen. En we zullen proberen overeenstemming te bereiken over verdere sancties tegen Iran in verband met de levering van drones aan Rusland.”

Kortom, de EU verdubbelt, nee, verdrievoudigt: zij sproeit haar sancties uit naar iedereen die “niet akkoord gaat met het narratief”.

  Poetin over de door het Westen afgedwongen herbewapening van Rusland

Het is verrassend (of misschien ‘niet’) dat de EU de runen op Oekraïne niet nauwkeurig leest, in termen van de strijd over het Oekraïnebeleid die in Washington plaatsvindt. Grofweg gezegd: de elite van de Amerikaanse realisten, samen met Henry Kissinger – een “havik” die zich soms voordoet als realist – gaat de strijd aan met de Russofobe achterban binnen de elite, wat erop duidt dat de laatstgenoemden een grotere oorlog begeren (die de VS beter niet kunnen voeren).

Hoewel dit idee voor de meeste lezers geen verrassing zal zijn, haalt Kissinger – door te zeggen dat een opsplitsing van Rusland of de vernietiging van zijn vermogen om strategisch beleid te voeren een “no-no” is – impliciet de neoconservatieve achterban onderuit door hun heimelijke doelstellingen in het objectieve bewustzijn te plaatsen (laatstgenoemden hebben altijd ontkend dat hun doel is Rusland te ontmantelen in onbeduidende staatjes en vervolgens beslag te leggen op zijn hulpbronnen). Kissinger “outs” de kwestie tenminste.

Tot dusver gaat het bij dit gemanoeuvreer tussen de Amerikaanse elitaire achterban meer om het voorbereiden van het terrein binnen de Amerikaanse discussiegroepen voor buitenlands beleid, dan om de geboorte van een nieuw beleid. (Daar is het misschien nog te vroeg voor?).

De EU daarentegen wil “haar terrein afbakenen”, maar denkt niet goed na. Olaf Scholz mompelt slapjes over een staakt-het-vuren en de volledige terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne.

De Britse premier heeft echter koud water gegoten over een staakt-het-vuren: het westen moet elke Russische oproep tot een staakt-het-vuren in zijn oorlog tegen Oekraïne “volledig zinloos” achten in de huidige omstandigheden, zei Rishi Sunak maandag.

Welnu, zelfs als er een terugtrekking zou zijn tot de posities van 24 februari 2022 (het voorstel van Kissinger), zal dat gewoon niet werken als basis voor een staakt-het-vuren, maar het benadrukt eerder de naïviteit van het “denken” van de EU.

De EU verpakt Oekraïne in een fantasie van een gelijkgestemde democratische staat die voor zijn onafhankelijkheid vecht tegen een overijverige ‘grote broer’. Dit is onzin. Oekraïne is etnisch, taalkundig, cultureel en qua afkomst verdeeld. Het bevindt zich midden in een burgeroorlog. Het verkeert al tientallen jaren in een burgeroorlog. Tienduizenden doden.

  Video: Eerste beelden massaal gebruik Russische RBC-clusterbommen

Net doen alsof dit fundamentele feit geen invloed heeft op een staakt-het-vuren is belachelijk. De gewapende nationalistische belegeringslinies liggen binnen raketbereik van die noordelijke (cultureel Russische) burgersteden (zoals Donetsk) die de radicale nationalisten willen veroveren en onderwerpen.

Een dergelijk staakt-het-vuren zou vergelijkbaar zijn met de herinvoering van de katholieke Ierse Republikeinse Strijdkrachten (IRA) onder de neus van de protestantse Noord-Ierse paramilitairen. Gelooft iemand dat Londen de protestanten zomaar aan een dergelijk vooruitzicht zou overleveren? Welnu, Moskou kan evenmin toestaan dat de etnische Russen (met name in gebieden die al eeuwenlang deel uitmaken van Rusland) meewaaien in de wind van een staakt-het-vuren waarin alles wordt hersteld tot “zoals het was” (d.w.z. toen de nationalistische strijdkrachten de stad Donetsk vrijelijk behandelden als een schietschijf).

Om Kissinger recht te doen, erkent hij de implausibiliteit van het staakt-het-vuren door te verwijzen naar de mogelijke opdeling van Oekraïne (via referenda) als een noodzaak – mocht zijn voorstel voor een staakt-het-vuren onmogelijk blijken. (De EU staat daar ver van af.)

De EU heeft zich eerder ingegraven in een “Bakhmut loopgraaf” met haar Oekraïne “moet winnen”, en “we moeten Oekraïne steunen zolang het duurt”. De EU doet alsof zij denkt dat zij de touwtjes in handen heeft; dat wil zeggen, dat de EU zal beslissen of zij Rusland “een staakt-het-vuren verleent” – of niet.

Waarschijnlijk zal de EU een toeschouwer zijn die de gebeurtenissen van buitenaf gadeslaat. Zij zal niet aan tafel zitten.

En misschien komt er wel nooit een formeel ‘staakt-het-vuren’. Diplomaten zeggen graag dat conflicten nooit met militaire middelen worden opgelost – maar dat is niet waar. Vaak is een demonstratie van militaire kracht nodig, juist om een tektonische verschuiving teweeg te brengen.

Of, eenvoudigweg, de uitkomst kan van binnenuit komen: dat wil zeggen van een bottom-up, of outside-in, herschikking van leiderschap binnen Kiev of in het Oekraïense leger – los van enige directe betrokkenheid van de EU of de VS. Deze mogelijkheid mag niet over het hoofd worden gezien.

De gevolgen van deze hoge pretenties van de EU om invloed uit te oefenen op de gebeurtenissen in Oekraïne zijn niet triviaal, maar van strategische aard. De meest directe is dat de fanatieke steun van de EU voor Kiev het etnisch “anti-Russische Oekraïne” steeds verder heeft verwijderd van elke mogelijkheid om als neutrale of bufferstaat te fungeren.

Pari passu voor elke rol van de EU. Ze heeft alle bruggen als bemiddelaar verbrand. Waarom zouden etnisch Russische Oekraïners de EU vertrouwen (als het Kremlin dat niet doet)?

  Hoe het Westen zich in Oekraïne misrekend heeft en waarom er geen staakt-het-vuren komt

Het aanwakkeren – door Oekraïense “activisten”, binnen de leidende klasse van de EU en op het hoogste niveau van de EU – van giftige anti-Russische sentimenten heeft onvermijdelijk een bittere breuklijn in Oekraïne blootgelegd.

Maar niet alleen in Oekraïne: het leidt tot een breuk in Europa en tot een strategische breuklijn tussen de EU en de rest van de wereld.

President Macron zei deze week dat hij “wrok” ziet in de ogen van president Poetin. – “een soort wrok” gericht tegen de westerse wereld, inclusief de EU en de VS, en dat die wordt gevoed door “het gevoel dat ons perspectief was om Rusland te vernietigen”.

Hij heeft gelijk. De wrok blijft echter niet beperkt tot de Russen die Europa zijn gaan verachten; het is eerder zo dat overal ter wereld wrok opborrelt over überhaupt alle verwoeste levens die in het kielzog van het westerse hegemoniale project zijn uitgestrooid. Zelfs een hooggeplaatste Franse ambassadeur beschrijft de op regels gebaseerde orde nu als een “oneerlijke westerse orde”, gebaseerd op “hegemonie”.

Het interview van Angela Merkel met Zeit Magazine bevestigt voor de rest van de wereld dat de strategische autonomie van de EU altijd een leugen is geweest. Ze geeft toe dat haar pleidooi voor het staakt-het-vuren van Minsk in 2014 een misleiding was. Het was een poging om Kiev de tijd te geven zijn militairen te versterken – en was in dat opzicht succesvol, aldus Merkel. “[Oekraïne] heeft deze tijd gebruikt om [militair] sterker te worden, zoals u vandaag kunt zien. Het Oekraïne van 2014/15 is niet het Oekraïne van vandaag”.

De EU stelt zich op als een strategische speler; een politieke macht op zich; een marktkolos; een monopsonie met de macht om haar wil op te leggen aan iedereen die met haar handel drijft. Eenvoudig gezegd: de EU beweert (en gelooft) dat zij een betekenisvolle politieke macht heeft. Maar zij heeft op zich geen politieke of militaire macht (zij is een vazal van de VS). Haar invloed vloeit veeleer voort uit haar economische breedte – en die is verloren gegaan door zelfbeschadiging.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Zet u schrap! EU staat op een kantelpunt, want de afgrond is dichterbij dan wij denkenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOpjagen en afslachten van “Purebloods” staat op de “te doen lijst” van de wereldwijde eugenetisten
Volgend artikelIn heel Europa verhardt de houding tegenover globalisme en open grenzen, zo blijkt uit grootschalig onderzoek
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Azië goedkope energie/grondstoffen EU dure energie/grondstoffen. De EU kan niet concurreren op de wereldmarkt. Economie EU is exit.

 2. Als Europa naar de donder geholpen is, dan is het usa doel bereikt. En het ergste is dat de wef marionetten in West Europa deze opdracht onverkort uitvoeren. Wat zou hun beloofd zijn?
  Geld?? Chantage??? Beiden??? Of een functie elders???
  Arm volk, dat hieronder gebukt moet gaan en de welvaart ziet veranderen in armoede.
  Maar een arm volk zal het basisinkomen ( en de voorwaarden) van de wef bende op haar knieën aanbidden. Dan is ook dat doel bereikt.
  Arm volk.

 3. De EU en de euro moet per direct opgeheven worden. Het is een gigantische mislukking.

  Maar dit soort lui , op een hele enkeling na, is te dom om dat in te zien en toe te geven.
  Maar diezelfde domme mensen vernietigen honderden miljoen levens in een gelukkig bestaan.

 4. Het is allemaal holle en loze rethotiek, leugens en bedrog van degenen die zeggen dat zij het voor het volk doen, maar het is juist de bevolking die het meest door die zinloze en tegenwerkende sancties worden getroffen. Het is het spel van de “omgekeerde rethoriek” die komt van degenen die zeggen dat zij ons zullen beschermen tegen alle ‘gevaren en crises’, maar doen dat niet want zij zijn van de synagoge van het kwaad.

  De EUconomie wordt nu stelselmatig kapotgemaakt door het “Empire of Evil” om hun eigen hachje te redden. Maar het zal eenzelfde, enigzins uitgesteld, debacle voor de VS worden dat uiteindelijk ook hun nek zal breken. Het is allemaal onderdeel van het plan van de globalisten die bezig zijn de economische macht terug te brengen naar het oosten. De BRICS+ gaan de boel overnemen en dat is al heel lang in de planning.

  De bevolking van de wereld moet worden uitgedund tot het gewenste “zelfdragend vermogen” van de natuur, dmv oorlogen, ziektes en nu dus met de ‘global pandemic’. Het is allemaal al lang door de globalisten aangekondigd en we staan erbij te kijken alsof we water zien branden. Dom gemaakt en in hypnose gebracht applaudiseren we zelfs voor de satanische massamoordende fascisten die het allemaal over ons afroepen.

  • Het is allemaal onderdeel van het plan van de globalisten die bezig zijn de economische macht terug te brengen naar het oosten. De BRICS+ gaan de boel overnemen en dat is al heel lang in de planning.

   U snapt het !

   eerst moet het westen kapot. De Vs zal ook naar de kloten gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in