Hoewel we hadden gehoopt dat we, nu 2022 ten einde loopt, allang niet meer zouden berichten over COVID en de haast van de globalisten om medische tirannie op te leggen aan iedereen die nog voor zichzelf kan denken en hun giftige mRNA doodsprik afwijst, waarvan bewezen is dat het mensen doodt en verminkt, terwijl ze niemand beschermen tegen het krijgen van COVID of het doorgeven ervan aan anderen, noch dat ze eraan sterven, kunnen we dat op dit moment niet doen nu er steeds meer verhalen opduiken die ons laten zien dat de globalisten nog lang niet klaar zijn met hun stormloop naar een volledig medisch despotisme, schrijft Stefan Stanford.

Perfect gezien in dit nieuwe verhaal van Dr. Paul Alexander, die meldt dat de Wereldgezondheidsorganisatie zojuist een video heeft uitgebracht waarin “Purebloods” een “grote moordende kracht” worden genoemd die verantwoordelijk zijn voor meer doden dan wapengeweld, wereldwijd terrorisme, nucleaire proliferatie of cyberaanvallen, negeert de WHO niettemin alle jonge en gezonde Amerikanen en mensen over de hele wereld die “plotseling als vliegen doodvallen”, de meesten sterven aan hartaanvallen en beroertes en sterven zonder waarneembare waarschuwingssignalen.

Dus zoals het verhaal van Dr. Alexander aangeeft, noemt de WHO niet alleen de ongevaccineerden “een grote moordende kracht”, ze roepen ook op tot “politieke oplossingen om dit aan te pakken”, waarschijnlijk het soort “politieke oplossingen” dat ze nu ontvouwen in Australië, waar iedereen die “de wetenschap” achter de vaccins in twijfel trekt een “terrorist” wordt genoemd, zoals te horen is in de eerste video onderaan dit verhaal.

Er wordt gemeld dat de Australische politie heeft aangekondigd dat antiterrorismeteams “anti-vaccin samenzweringstheoretici” die “verontrustend gedrag” vertonen (wat zij beschouwen als “samenzweringstheorieën”) in de gaten zullen houden, en Australiërs aanmoedigen om iedereen die zich bezighoudt met wat zij beschouwen als “samenzweringstheorieën”, direct contact op te nemen met de politie, terwijl ze het publiek informeren dat ze op alle social media zullen kijken of er “samenzweringstheorieën” worden gepost, blijven ze het exploderende “aantal doden” negeren onder voorheen jonge en gezonde Australiërs die de doodsprik hebben genomen.

Want nu de WHO en de globalisten recht in ons gezicht liegen over deze dodelijke injecties, die niets minder zijn dan het helpen uitvoeren van genocide, moet het Amerikaanse volk opstaan en EISEN dat deze duivels verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdaden tegen de mensheid, want zoals Dr. Joseph Mercola ons waarschuwt in dit nieuwe verhaal, als we op de weg blijven die we nu bewandelen met de globalisten en de WHO die ons elke dag verder de diepte in drijft, zoals hieronder uiteengezet, dan staat ons en onze kinderen en kleinkinderen een volledige medische tirannie te wachten.

Voordat we verder gaan, moeten we absoluut een uitgebreide blik werpen op dit nieuwe verhaal van Dr. Mercola, omdat het ons precies laat zien wat de mensen te wachten staat als we er geen eind aan maken. In zijn verhaal waarschuwt hij ons dat de “aanbevelingen” van de WHO juridisch bindend zijn voor alle lidstaten en boven alle nationale en staatswetten staan, met inbegrip van de Amerikaanse grondwet. We zien in zijn verhaal dat de routekaart naar tirannie zorgvuldig is uitgestippeld en dat de meeste mensen nog steeds volledig blind zijn voor wat zich voor hun ogen afspeelt.

Hij waarschuwt ons dat de WHO is “bewapend” tegen het menselijk ras en dat het eigenlijk een gespecialiseerde organisatie is binnen de Verenigde Naties, opgericht in 1948 om “de internationale samenwerking te bevorderen met het oog op betere voorwaarden voor de volksgezondheid”, zoals Dr. Mercola waarschuwt. Wie goed oplet, ziet dat het doel van de WHO op lange termijn is om te dienen als een stichting of een draaischijf voor een één wereldregering onder het mom van het coördineren en verzekeren van wereldwijde bioveiligheid. Uit dat verhaal voordat we verder gaan..:

Amendementen op de gezondheidsverordening zullen tirannie legaliseren

In een artikel in Substack van 16 december 2022 gaat James Roguski ook na hoe een tijdelijke crisis (de COVID-19 pandemie) – die overigens allang voorbij is – door de WHO wordt gebruikt om permanente macht te grijpen. Hier volgt een kort overzicht van enkele van de gevaarlijkste en meest flagrante IGR-amendementen die zij willen doorvoeren, en wat dat voor u en mij betekent.

Het elimineren van de begrippen respect voor de menselijke waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden. Het eerste beginsel in artikel 3 van de oorspronkelijke IGR stelt dat gezondheidsvoorschriften moeten worden uitgevoerd “met volledige eerbiediging van de waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen”.

De voorgestelde wijziging van dit artikel schrapt “met volledige eerbiediging van de waardigheid, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van personen”. De gezondheidsvoorschriften zullen voortaan uitsluitend gebaseerd zijn op “beginselen van billijkheid, inclusiviteit en samenhang”.

Wat betekent dat? Denk: “U moet een masker dragen/sociale afstand nemen/isoleren/een prik krijgen om anderen te beschermen”, zelfs als u niet ziek bent, of om welke reden dan ook geen van die dingen wilt doen.

De autonomie over uw lichaam wordt afgeschaft. U zult geen recht hebben om persoonlijke gezondheidsbeslissingen te nemen. Zelfs als u vermoedt dat u door de ingreep zou kunnen sterven, moet u zich schikken omdat het allemaal gaat om wat “het beste” is voor het collectief.

Individuen doen er niet toe. Er wordt geen rekening gehouden met de menselijke waardigheid. Er wordt geen rekening gehouden met de mensenrechten, noch met het concept dat mensen fundamentele vrijheden hebben die niet mogen worden geschonden.

Een andere wijziging is dat volksgezondheidsmaatregelen niet langer gericht zullen zijn op het bereiken van “het passende niveau van gezondheidsbescherming”. Het nieuwe doel is het bereiken van het “hoogst haalbare niveau van gezondheidsbescherming”, zonder enige overweging van evenredigheid. Het is gemakkelijk te zien hoe dit amendement zal worden gebruikt als rechtvaardiging voor de afschaffing van individuele rechten en vrijheden.

Dictatoriale bevoegdheden worden toegekend aan de directeur-generaal van de WHO – De directeur-generaal krijgt de exclusieve bevoegdheid om het begin en het einde van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (PHEI) af te kondigen, en de exclusieve bevoegdheid om maatregelen voor te schrijven (waaronder reisbeperkingen, maskermandaten, lockdowns, bedrijfssluitingen en vaccinvereisten), en de toewijzing van middelen voor die PHEI, waaronder financiering en welke medicijnen moeten worden geproduceerd en gebruikt.

Deze dictaten gaan boven alle nationale wetten van de lidstaten, met inbegrip van de Amerikaanse grondwet.

De verplichtingen onder de gewijzigde IHR zijn juridisch bindend, en elke lidstaat die de aanbevelingen van de directeur-generaal weigert, kan worden gestraft via verschillende mechanismen, waaronder economische sancties en embargo’s. Merk op dat de term “aanbeveling” is gedefinieerd als “juridisch bindend”, wat betekent dat het eigenlijk dictaten zijn, geen suggesties.

Dictatoriale bevoegdheden zullen worden gegeven aan niet-gekozen regionale directeuren van de WHO – Ook zullen aangewezen (niet gekozen) regionale directeuren de macht hebben om te bepalen wat een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van regionaal belang (PHERC) is, en hun beslissingen zullen ook alle andere wetten en grondwettelijke rechten terzijde schuiven.

Afschaffing van privacyrechten – Een van de amendementen (blz. 25) staat de openbaarmaking toe van persoonlijke en privégegevens, waaronder genomische gegevens, “indien dit essentieel is voor de beoordeling en het beheer van een risico voor de volksgezondheid”, d.w.z. het opsporen van contacten en aanverwante activiteiten.

Uitbreiding van censuur – De WHO zal “de capaciteiten versterken om … misinformatie en desinformatie tegen te gaan” op mondiaal niveau. Met andere woorden, de censuur van informatie zal worden uitgebreid. De WHO zal dicteren wat de “waarheid” is, en aangezien haar besluiten juridisch bindend zijn, moeten landen naleving ervan afdwingen.

Wereldwijd vaccinpaspoorten en digitale ID’s verplichten – De IGR-amendementen zullen de WHO ook de macht geven om het gebruik van “gezondheidscertificaten”, d.w.z. vaccinpaspoorten, verplicht te stellen. Het vaccinpaspoort zal op zijn beurt functioneren als uw digitale identificatie, die zal worden gekoppeld aan elk aspect van uw leven, met inbegrip van uw bankrekeningen en sociale kredietscore.

Kortom, het zal een systeem van toezicht en gedwongen naleving inluiden. De G20 heeft onlangs ook verklaard dat door de WHO gestandaardiseerde digitale vaccinpaspoorten deel zullen uitmaken van de internationale preventie en reactie op pandemieën.

We horen nog veel meer over de bewapening van de WHO in hun haast om medische tirannie aan de hele wereld op te leggen in de laatste video onderaan dit verhaal van Children’s Health Defense met gasten James Corbett en Meryl Nass, M.D. die deze zich ontvouwende waanzin bespreken die nu zeker alleen maar veel erger zal worden als we dat toestaan.

Dus voor wie die dit nu leest is bereid om in zo’n maatschappij te leven? De medische tirannen het “recht” geven om degenen die weigeren mee te doen met hun tirannie op te jagen en op te sluiten of te “elimineren”, is dat niet het soort maatschappij dat de grondleggers van Amerika in de Amerikaanse grondwet hebben opgenomen om het 2e Amendement te VOORKOMEN? Wat zou u doen als iemand u of uw familieleden fysiek probeerde te dwingen hun doodsprik te nemen? Zo’n samenleving zou het bewijs zijn dat we onder tirannie leven, en de Founding Fathers van Amerika zouden het er roerend mee eens zijn dat er NOOIT een “veilige ruimte” voor tirannie in Amerika mag zijn! Terwijl wij absoluut bidden dat het nooit zover komt, danken wij God voor het 2e Amendement en Amerikanen die meer dan 450 miljoen manieren bezitten om zichzelf en hun families te verdedigen tegen medische tirannie.

Dus met Bill Gates en de globalisten ‘Event 201’ dat slechts enkele maanden voor de COVID zwendel op onze hoofden werd gedropt een enorme waarschuwing voor wat ons te wachten staat zoals Kathleen Gotto had gemeld in dit ANP verhaal van 20 december getiteld “As The Globalists Show Us The Script For Their ‘Next Pandemic”, ligt de vrijlating van hun volgende biowapen voor de hand, aangezien de hel slechts enkele maanden na ‘Event 201’ losbarstte – Bill Gates en de WHO hielden onlangs meer ‘oefeningen’ die de vernietiging van de mensheid simuleerden, die ‘oefening’ van oktober 2022 simuleerde een Catastrofale Besmetting die gericht was op kinderen, wat moet worden gezien als een bittere waarschuwing voor elke ouder in Amerika.

Omdat deze immuunsysteemdodende injectie volgens steeds meer artsen die zich moedig uitspreken absoluut NIET nodig is voor kinderen, maar de globalisten de COVID-vaccin in het kindervaccinatieschema verwerken, wordt deze genocide ongetwijfeld versneld uitgevoerd.

En zoals we horen in de tweede video hieronder met Dr. Peterson Pierre MD, worden sterfgevallen door het vaccin geclassificeerd als zelfmoord, waardoor levensverzekeringsmaatschappijen kunnen ontsnappen aan de betaling van overlijdensuitkeringen, hoewel Reuters een “factcheck” over die bewering publiceerde waarin stond dat het niet waar was. Maar Reuters publiceerde onlangs ook een verhaal over “Catastrophic Contagion”, waarin werd beweerd dat de globalisten deze pandemieën niet creëren, die toevallig maanden na hun “oefeningen” ontstaan, alsof ze zouden toegeven dat ze genocide in de doofpot stoppen. Zoals Steve Quayle ons waarschuwde toen hij naar die video linkte, moeten mensen hun levensverzekeringspolissen dubbelchecken en schriftelijke antwoorden eisen van de verzekeraars, niet alleen mondelinge garanties.

En met de recente “plotselinge en onverwachte dood” van het pas benoemde hoofd van SEAL Team One, commandant Robert Ramirez III, die onlangs als “zelfmoord” werd bestempeld, zullen al deze “plotselinge sterfgevallen” die nu over de hele wereld plaatsvinden ook als “zelfmoord” worden bestempeld? Tenzij ze natuurlijk zoals zovelen op video worden vastgelegd; we kunnen niet wachten om te zien hoe ze die “plotselinge, onverklaarbare” sterfgevallen proberen te verklaren als “zelfmoord”.

Dus met wat nu de WAARHEID is “gecriminaliseerd”, en geclassificeerd als terrorisme in de hoofden van de snel waanzinnig wordende globalisten, die ons een andere kijk geven op waar Amerika en de wereld in de komende dagen, weken en maanden naar toe gaan, vooral zodra de WHO-tirannen hun felbegeerde dictatoriale bevoegdheden over ONZE LICHAMEN verkrijgen, zijn we al lange tijd gewaarschuwd dat “waarheid verraad is in het rijk der leugens” en “hoe verder een samenleving afdrijft van de waarheid, hoe meer zij degenen zal haten die haar spreken,” en we leven nu in die dagen. Zoals we horen in de 3e video hieronder, is het enige wat de COVID-propagandisten en wanna-be tirannen ons nooit hebben verteld “de waarheid”. Want als ze dat wel deden, zouden ze allemaal ter dood veroordeeld zijn voor deze genocide.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Voormalig vicepresident van Pfizer: “Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelKinzhal hypersonische raket onstopbaar gebleken in Oekraïne: Russische legerchef
Volgend artikelDe EU is het spoor bijster
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

42 REACTIES

 1. Waar staan wij dan nog… met ons palaver over vrijheid… We zitten zo in de tang en dat tot ter dood.
  80%is vrijwillig geprikt.. uit frustratie doen ze gewoon terug mee om ons te pakken.

  Het volk is te zwak..

 2. Joh, laat ze hun gang gaan; het plan wat ze willen uitvoeren, was al gedoemd te mislukken voordat ze ermee startten. Wat willen ze nou? De geinjecteerden worden nu al massaal ziek, herstellen halfslachtig, als ze al herstellen, het aantal kankergevallen schiet de lucht in, ze vallen bij bosjes dood neer. Nu al, na 1,5 jaar injecteren. Laat staan over nog een jaar over 3. Dan zullen er nog maar weinig over zijn, zeker als ze spuit nummer 10, 15, 20 hebben genomen. Dan zijn alle economieen al volledig in elkaar gestort. En dan de niet-geinjecteerde mensen ook nog vermoorden? Ga je gang. Vertel mij dan maar waar die elite nog over wil heersen, de macht over wil hebben, want er is niemand meer over. Vertel mij dan maar hoe die elite aan z’n verse biefstukje, kaviaar en champagne komt, want er is niemand meer om daarvoor te zorgen. Gaan ze dan zelf de handen uit de mouwen steken? Gaan ze dan hun eigen nepvlees en GMO groenten eten? Vooral doen. Ze creeeren hun eigen hel.

  • Niet geheel waar als een hoofdstuk van die schwabber in zijn boek gelezen heb daar staat precies in hoe die nazi ratten het willen doen nl ze ongeveer 500.000.000 mensen overhouden op deze aardkloot voornamelijk Chinezen en Japanners omdat die gasten in het gareel lopen en niets vragen kijk maar wat daar gebeurt🧐🤔😲😁

 3. Ik heb het al eerder gezegd en ik blijf erbij; als ze mij willen injecteren met die troep zie ik dat als een aanval met de bedoeling mij te verwonden of te doden en zal ik me verdedigen, ook met wapens.
  Ze zullen ze prik in mijn koude dode arm kunnen steken, nadat ik er een flink aantal om zeep heb geholpen. En dat is voor hen dan de beste uitkomst, want als ze me injecteren en laten leven dan heb ik niks meer te verliezen en zal ik iedereen die mij heeft aangevallen opsporen en afschieten, inclusief elk familielid dat ik tegenkom.
  Ik laat mij of mijn gezin niet zomaar met gif inspuiten.

  • 100% mee eens

   Johan P december 27, 2022 at 12:10

   Ik heb het al eerder gezegd en ik blijf erbij; als ze mij willen injecteren met die troep zie ik dat als een aanval met de bedoeling mij te verwonden of te doden en zal ik me verdedigen, ook met wapens.
   Ze zullen ze prik in mijn koude dode arm kunnen steken, nadat ik er een flink aantal om zeep heb geholpen. En dat is voor hen dan de beste uitkomst, want als ze me injecteren en laten leven dan heb ik niks meer te verliezen en zal ik iedereen die mij heeft aangevallen opsporen en afschieten, inclusief elk familielid dat ik tegenkom.
   Ik laat mij of mijn gezin niet zomaar met gif inspuiten.

 4. Ze doen hun best maar. De insuline spuit ligt al klaar. Ik injecteer er mezelf en mijn wederhelft mee in en gaan samen tegelijk dood.
  Ik laat me nooit en te nimmer inspuiten met die giftroep

 5. Ook nu zal er wederom geen nieuw virus zijn. In de 1e plandemie zijn hergedifinieerde luchtweginfecties en vals positieven gebruikt om de cojonacijfers tot stand te brengen. In de 2e plandemie zal een nieuw fakevirus moeten ‘verklaren’ dat veel kinderen hartschade hebben opgelopen door de gifinjecties.

 6. Gasten .
  Waarom zijn jullie nu zo openbaar heftig (nadruk op openbaar) wat jullie zullen gaan doen ?
  Het spreekwoord zegt een goed krijgsman(vrouw) gaat nooit vooringenomen de strijd aan!
  Hoe veel punten kun je scoren met gewoon je mond te houden .
  Komt tijd komt raad .
  Ik twijvel niet aanjullie integere goedwil om de zaak te regelen .
  Jullie hebben gelijk om haard en huis te verdedigen (mijn zegen heb je )
  Maar zo openbaar te oreren is een slechte move .
  Het verrassingselement  is de hoek om , heb je bij deze weggeven .
  Nogmaals sta ik achter jullie denkwijze en gelijk aan jullie kant .
  Groeten .

  • ohjd december 27, 2022 at 13:54

   Juist, net zoals bij het omstanders effect, staan de mensen aan de grond genageld, weinigen die het voortouw nemen en met gevaar voor eigen leven het slachtoffer redden.

   • @Adriaan W.
    Ikgrijp wel in .
    Zal niet de eerste keer zijn .
    Ik heb een hond gered uit de muil van een pitbull.
    De 2 eigenaressen stonden op elkaar in te trappen als paarden 😀
    Ik redde de hond de pit had m in zijn rug vast .
    Later moest ik naar ziekenhuis met paar gescheurde vingers tetanus shot gehaald . Ook mijn eigen honden heb ik wel uit een vechtparij geplukt .
    Die wijven heb ik gevraagd op ze gestoord waren .
    En dan mij maar gaan trappen heb ik liever dan dat de dogs elkaar killen .
    Trouwens niet te verwarren met een potje schopsex 🤣
    Ikwas toendertijd een goede jongen volgens de Sihan .. ga niet zo snel in vries modus .
    Maar je hebt gelijk Adriaan W. de meeste mensen zijn chicken .
    Nu ben ik een ouwe lul moet het nu hebben van de eeste 5 sec. 😎

    • ohjd december 27, 2022 at 15:53

     Begrepen ohjd, de tijden dat ik goed uit de voeten kon zijn voorbij, jammer genoeg enfin wanneer men de taal van de straat heeft leren kennen dan gaat er een knop om, dan freeze je niet zó snel en weet wat je moet doen, nu ontwijk ik elke vorm van agressie met 75 jaar tel je niet meer zo mee als vroeger toen alles nog kon.

  • Ook juist maar op tegenstand hebben ze allang ingecalculeerd waarom heeft de eu een speciaal leger ingesteld en waarom heeft Duitsland een stelletje bejaarden opgepakt om het volk de juiste richting te laten denken en dus een wet ingesteld die al jaren klaar ligt om een speciale eenheid op te richten wanneer het volk opstaat. Ben wel jaloers op de US die een wet hebben om wapens te dragen dit hebben ze hier niet voor niks verboden 🤔🧐💥💥💥💥💥🖕💉

  • “ Lekker je bek dichthouden” ,
   Dat is de reden waardoor we zitten in dit circus dmv SS trollen:
   Eenderde in de samenleving.
   Die dit faciliteert , pusht, intimideert, indoctrineert,

  • Ik stap niet terug. Ik zwijg niet. En ik grijp in als het nodig is en dat zal niet de eerste keer zijn.
   Ik doe gewoon een mededeling en daar schaam ik me niet voor. Sterker nog, ik zie het als gewenst om het zo te stellen om zo aan een aantal mensen een steuntje in de rug te geven dat ze niet alleen staan.
   Zwijgen is toestemmen en ik stem niet toe en zwijg daar ook niet over. Zwijgen in dit soort gevallen is het grootste kwaad, danwel de grootste definitie van lafheid die er is.

   Wat betreft het verrassingseffect; daar maak ik me totaal geen illusies over. Ik ben niet vooringenomen, ik ben zelfverzekerd. Ik weet wat ik wel en niet kan doen, ik weet wat ik wel of niet bereid ben om te doen. En ik weet dat ik bereid ben daarvoor te sterven. Liever 10 jaar als een leeuw dan 100 als een schaap.

 7. Maak jullie geen illusies! Ken uw geschiedenis… de macht draait er zijn hand niet voor op op 10 tallen mil. mensen te doden met pure satanische horror slachtpartijen. Niet alleen in wo 1 en 2. Alleen maar voor hun macht en een nieuw systeem te lanceren. Dus stel de bevolking komt massaal in opstand… des te beter voor de slachting. Ze zijn allemachtig en wereldwijd nu

  • Niet helemaal waar, politiemensen zijn nog nooit zulke slapjanussen geweest dan als dat nu het geval is, en het leger is klein, bijna onbestaand en slecht uitgerust. Waarom denk je dat bepaalde buitenwijken van de grote steden in heel Europa no go zones zijn voor oom agent, brandweer en zelfs het leger?

   • Kan u mij even uitleggen waar het leger niet durft komen ? Ow ja…wacht…Dat mogen ze niet…

    Zeg het eens waar het leger al is ingezet ?

   • >>> politiemensen zijn nog nooit zulke slapjanussen geweest dan als dat nu het geval is <<<

    Niet zo gek wanneer je bekend bent met hun toelatingseisen.. 🙁

 8. men moet gewoon ophouden met zi9chzelf een persoon te noemen
  daardoor zijn wij in de macht van…….bij het ondertekenen van je geboorte akte is er overeengekomen dat jij als persoon op papier van de staat ben….maar niet jij als mens van vlees en bloed

  mocht je ooit een rechtszaak aan je broek krijgen vraag dan de rechter of hij onder ede staat ….zo niet kan hij je nooit veroordelen als mens van vlees en bloed dan he?
  Het is een spel met woorden …

 9. ps er is een macht die voor de burgers opkomt en niet voor de machtshebbers in de States is dat de nationale garde ik denk hier ook….zij zijn er voor ons …de rest is onder contract van cooperaties …het is een spel van woorden dus een spelletje van wetten en woorden en jij kunt heel eenvoudig winnen

 10. Dit artikel is meer dan zorgelijk. Zelfs GEVAARLIJK WAT HIER UIT EEN GEZET WORDT…….
  Temeer omdat onze minister Kuipers hier ook al mee bezig is en ons Nederlands beleid zonder overleg met de burger volledig laat instemmen met het beleid van de WHO.

  ( HET ARGUMENT WAT DE REGERING GEBRUIKT IS……… Overleg met de burger hierover is niet nodig want dit probleem OVERSTIJGT DE HELE WERELDBEVOLKING DUS MONDJE DICHT) ( ———-wie ben jij wel klein nederlandertje dat je tegen z’on wereld wijd probleem bezwaar maakt————)

  Ik heb mezelf altijd al afgevraagd: WAARDOOR ZAL ER NU IN DE WERELD EEN SITUATIE VAN GROTE VERDRUKKING EN TOTALE ONDERWERPING VAN DE GEHELE WERELD BEVOLKING ONTSTAAN………..

  NOU DIT IS HET ANTWOORD: VIA VOLKSGEZONDHEID. ‼️‼️‼️

  De WHO is een medium waarmee je de hele wereld bevolking op stang kunt jagen, schrik aanjagen en met virussen kun je “ sturen “ waar je dood en verderf wilt en kunt zaaien. ( ( gewone ) Mensen zijn over het algemeen heel erg snel bang en angstig als het over hun gezondheid gaat) ( dat hebben we met covid gezien )
  Dus gemakkelijk “ kneedbaar” manipuleerbaar voor hun gevaarlijke destructieve plannen.
  De landelijke overheden helpen hun graag een handje hierbij.
  Vandaar dat Kuiper en onze regering volmondig in zal stemmen met deze plannen…….❗️

  De “ leiding “ van de WHO bestaat uit mensen die een geheel mens onvriendelijk beeld van de wereld hebben.
  Zijn willen de wereld bevolking “ in de hand houden “ ( maximaal 5 miljard mensen ) zij willen bepalen wie er mag leven en hoe lang en onder welke voorwaarden……… Je zou dit ziekelijk kunnen noemen vaak zijn het psychopaten die dit verzinnen en dit uitvoeren, maar het wonderlijke is deze “ gedachtengang, gevolgd door daden “ zal er zeker komen. ❗️
  We hebben de afgelopen 3 jaar gezien wat angst kan doen met een bevolking, dat was dus echter nog maar een prelude, het “ GROTE WERK” moet dus nog komen.

  En………. GEZONDHEIDS ZORG IS DE SLEUTEL‼️
  En dan gezondheidszorg in criminele handen onder het mom van bescherming.
  Nederlanders LET OP UWE ZAAK ; DIT WORDT EEN FUIK WAAR WE NOOIT MEER UIT KUNNEN KOMEN, OF HET KOST HET JE LEVEN……..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in