Een gebeurtenis die plaatsvond op 12 december 2019 aan de Universiteit van North Carolina – voordat een coronavirus überhaupt een bedreiging vormde voor de mensheid – brengt belangrijke rode vlaggen in het zicht. Het is tijd voor hen om in een rechtbank uit te leggen hoe ze ‘wisten’ wat er ging komen, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Het afgelopen jaar is er zoveel gebeurd dat het misschien moeilijk is je te herinneren hoe het leven was vóór COVID. Maar laten we even teruggaan naar december 2019, toen het idee van sociale distantie, verplichte mondkapjes en lockdowns door de meeste mensen met ongeloof en verontwaardiging zou zijn ontvangen.

Op dat moment waren de meesten zich gelukzalig onbewust van de pandemie die de wereld in de komende maanden zou veranderen. Pas op 31 december 2019 werd de COVID-19-uitbraak voor het eerst gemeld in Wuhan, China,1 en op dat moment werd er alleen gesproken over gevallen van virale longontsteking, niet over een nieuw coronavirus2. Ik zeg “de meesten” omdat het erop lijkt dat sommige mensen zich al veel eerder bewust waren van iets dat op de loer lag dan het leek.

In vertrouwelijke documenten3 onthuld door de Britse Daily Expose, stuurde Moderna, samen met het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), mRNA coronavirus vaccin kandidaten naar de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill 12 december 2019 – wat aanzienlijke vlaggen rode vlaggen moet doen wapperen. Zoals The Daily Expose rapporteert:4

“Wat wist Moderna [en NIAID] dat wij niet wisten? In 2019 was er geen enkel specifiek coronavirus dat een bedreiging vormde voor de mensheid die een vaccin zou rechtvaardigen, en het bewijs suggereert dat er ook in 2020 en 2021 geen enkel individueel coronavirus is geweest dat een bedreiging vormde voor de mensheid”.

Kandidaat-vaccin COVID-19 werd vrijgegeven vóór de pandemie

De vertrouwelijke openbaarmakingsovereenkomst geeft een overeenkomst weer voor de overdracht van materiaal tussen de leveranciers – Moderna, NIAID en de National Institutes of Health (NIH) – en de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill. De aanbieders kwamen overeen, “mRNA coronavirus vaccinkandidaten ontwikkeld en gezamenlijk eigendom van NIAID en Moderna” over te dragen aan de onderzoeker van de universiteit.5

“De materiaaloverdrachtsovereenkomst werd de 12 december 2019 ondertekend door Ralph Baric, PhD, aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill, en vervolgens ondertekend door Jacqueline Quay, directeur van Licensing and Innovation Support aan de Universiteit van North Carolina op 16 december 2019”, merkt Daily Expose op.

Op dit punt is enige achtergrondinformatie meer dan relevant. We weten met grote zekerheid dat onderzoekers van het Chinese Wuhan Instituut voor Virologie (WIV) toegang hadden tot en onderzoek deden naar coronavirussen, en deze manipuleerden om besmettelijker te worden en gemakkelijker mensen te infecteren. Wij weten ook dat zij samenwerkten met wetenschappers in de VS en voor dergelijk onderzoek financiering ontvingen van de National Institutes of Health.

Baric, die de overeenkomst voor de overdracht van materiaal ondertekende om de mRNA-kandidaat voor een coronavirusvaccin te onderzoeken voordat er een COVID-19 pandemie bekend was, was volgens Peter Gøtzsche van het Institute for Scientific Freedom6 pionier op het gebied van technieken voor de genetische manipulatie van coronavirussen, en deze werden een belangrijk aandachtspunt voor het WIV.

Baric werkte nauw samen met Shi Zhengli, Ph.D., de directeur van het Centrum voor Opkomende Infectieziekten van het WIV, ook bekend als “vleermuisvrouw”, aan onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van genetische manipulatie om een “nieuw vleermuis-SARS-achtig virus te creëren … dat rechtstreeks van zijn vleermuisgastheren op de mens kan overspringen”. Volgens Gøtzsche:7

“Hun werk richtte zich op het vergroten van het vermogen van vleermuisvirussen om mensen aan te vallen, om zo ‘het emergentiepotentieel te onderzoeken’. In 2015 creëerden ze een nieuw virus door de ruggengraat van het SARS-virus te nemen en het spike-eiwit te vervangen door een eiwit van een ander vleermuisvirus, bekend als SHC014-CoV. Dit gefabriceerde virus was in staat om een laboratoriumcultuur van cellen van de menselijke luchtwegen te infecteren.

  Waarom worden mensen in recordaantallen ziek en sterven zij plotseling?

Zij schreven dat wetenschappelijke beoordelingspanels hun onderzoek te riskant zouden kunnen achten om voort te zetten, maar voerden aan dat het de mogelijkheid bood om zich voor te bereiden op toekomstige uitbraken en deze te beperken. De waarde van de “gain-of-function”-studies voor het voorkomen van de COVID-19-pandemie was echter negatief, aangezien dit onderzoek hoogstwaarschijnlijk de pandemie heeft veroorzaakt”.

Moderna krijgt goedkeuring voor noodgebruik van COVID-vaccins

De rest van het verhaal, zoals het gezegde luidt, is geschiedenis. 12 december 2019, Amy Petrick, Ph.D., NIAID’s technology transfer specialist, ondertekende de overeenkomst, samen met Dr. Barney Graham, een onderzoeker voor NIAID, wiens handtekening ongedateerd is.8 12 mei 2020, slechts enkele maanden later, kreeg Moderna een fast-track aanwijzing voor zijn mRNA-1273 vaccin door de Amerikaanse Food and Drug Administration. Volgens Moderna’s nieuwsbericht:9

“mRNA-1273 is een mRNA-vaccin tegen SARS-CoV-2 dat codeert voor een prefusie gestabiliseerde vorm van het Spike (S)-eiwit, dat door Moderna is geselecteerd in samenwerking met onderzoekers van het Vaccine Research Center (VRC) van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), een onderdeel van de NIH”.

Op 18 december 2020 – ongeveer een jaar na de ondertekening van de overeenkomst inzake de overdracht van het materiaal – gaf de FDA toestemming voor noodgebruik voor het COVID-19 vaccin van Moderna voor gebruik bij personen van 18 jaar en ouder.10 Op 10 juni 2021 vroeg Moderna ook toestemming voor noodgebruik voor zijn COVID-19 prik voor gebruik bij Amerikaanse adolescenten van 12 tot 17 jaar.11 Toch hebben we nog steeds geen antwoord op een aantal schrijnende vragen:12

“Pas op 9 januari 2020 meldde de WHO13 dat de Chinese autoriteiten hadden vastgesteld dat de uitbraak te wijten was aan een nieuw coronavirus dat later bekend werd als SARS-CoV-2 met de vermeende resulterende ziekte die de naam COVID-19 kreeg. Dus waarom werd een mRNA coronavirus vaccin kandidaat ontwikkeld door Moderna overgedragen aan de Universiteit van Noord-Carolina op 12 december 2019?

… Misschien willen Moderna en het National Institute of Allergy and Infectious Diseases zich voor de rechter verantwoorden?”

SARS-CoV-2 blijkt op unieke wijze mensen te kunnen besmetten

Nikolai Petrovsky, hoogleraar endocrinologie aan het Flinders University College of Medicine in Adelaide, Australië, behoort tot degenen die hebben verklaard dat SARS-CoV-2 optimaal ontworpen lijkt te zijn om mensen te besmetten.14

Zijn team trachtte een manier te vinden waarop dieren SARS-CoV-2 zouden hebben kunnen doen ontstaan, maar kwam tot de conclusie dat het geen in de natuur voorkomend virus kon zijn. Petrovsky heeft eerder verklaard dat het veel waarschijnlijker is dat het virus in een laboratorium is gecreëerd zonder gebruik te maken van genetische manipulatie, door het in verschillende soorten dierlijke cellen te kweken.15

Om het virus aan te passen aan de mens, zou het zijn gekweekt in cellen die de menselijke ACE2-receptor hebben. Na verloop van tijd zou het virus zich dan aanpassen en uiteindelijk het vermogen verwerven om zich aan de menselijke receptor te binden. U.S. Right to Know (USRTK) wees erop dat de kwestie van de bindingsplaatsen belangrijk is, aangezien de kenmerkende bindingsplaatsen van het spike-eiwit van SARS-CoV-2 “zorgen voor een ‘bijna-optimale’ binding en binnendringing van het virus in menselijke cellen”.16

Wetenschappers hebben betoogd dat de unieke bindingsplaatsen van SARS-CoV-2 het resultaat kunnen zijn van ofwel natuurlijke overdracht in het wild, ofwel doelbewuste recombinatie van een niet-geïdentificeerde virale voorouder. Baric en anderen, waaronder Peter Daszak, voorzitter van EcoHealth Alliance, waarmee hij nauw verbonden is, waren er snel bij om de lab-lek hypothese, die suggereert dat SARS-CoV-2 per ongeluk gelekt is uit een laboratorium in Wuhan, China, te verwerpen. Maar, volgens Gøtzsche:17

  De COVID-19 pandemie en de corruptie van echte wetenschap

“Op 9 december 2019, vlak voor het uitbreken van de pandemie, gaf Daszak een interview waarin hij in gloedvolle bewoordingen sprak over hoe zijn onderzoekers van het Wuhan-instituut meer dan 100 nieuwe SARS-gerelateerde coronavirussen hadden gecreëerd, waarvan sommige in menselijke cellen terecht konden komen en onbehandelbare SARS-ziekte konden veroorzaken bij gehumaniseerde muizen … ”

Daszak’s EcoHealth Alliance financierde controversieel GOF onderzoek bij het WIV; het NIAID gaf fondsen aan de EcoHealth Alliance, die ze vervolgens doorsluisde naar het WIV.18 Daszak werkte nauw samen met het WIV, maar maakte deel uit van het onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie dat belast was met het identificeren van de oorsprong van SARS-CoV-2. Het is niet verrassend dat het team de lab-lek theorie verwierp.

Het SARS-virus van Baric werd pas in mei 2020 openbaar gemaakt

Wat betreft het nieuwe SARS-achtige virus dat Shi en Baric in 2015 creëerden, dit onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een subsidie van EcoHealth Alliance.

Hoewel de informatie met betrekking tot de DNA- en RNA-sequenties van het virus bij publicatie van het onderzoek bij een nationale databank voor biotechnologische informatie had moeten worden ingediend, werd dit pas jaren later gedaan, midden in de COVID-19 pandemie. Zoals gerapporteerd door Alexis Baden-Mayer, politiek directeur voor de Organic Consumers Association:19

“Het werk, Een SARS-achtige cluster van circulerende vleermuiscoronavirussen toont potentieel voor menselijke opkomst,20 gepubliceerd in Nature in 2015 tijdens het moratorium van de NIH21 op gain-of-function-onderzoek, werd krachtens grandfatheringbepalingen aangenomen omdat het gestart was vóór het moratorium … en omdat het verzoek van Shi en Baric om hun onderzoek voort te zetten tijdens het moratorium werd goedgekeurd door het NIH.

Als voorwaarde voor publicatie eist Nature, net als de meeste wetenschappelijke tijdschriften22 , dat auteurs nieuwe DNA- en RNA-sequenties indienen bij GenBank, de databank van het Amerikaanse National Center for Biotechnology Information. Toch werd het nieuwe SARS-achtige virus dat Shi en Baric creëerden pas in mei 2020 in de GenBank gedeponeerd23“.

Ondertussen waren zowel Baric24 als Daszak betrokken bij de organisatie van de publicatie van een wetenschappelijke verklaring, gepubliceerd in The Lancet en ondertekend door 26 andere wetenschappers, waarin het onderzoek naar de lab-lek hypothese werd veroordeeld als een “samenzweringstheorie”.25

Daszak werd ook commissaris van de Lancet Commissie over COVID-19, maar nu zijn extreme belangenconflict openbaar is gemaakt, werd hij teruggetrokken uit de commissie.26

Baric, Daszak Downplay lab-lek theorie

Op het moment dat The Lancet verklaring werd vrijgegeven in februari 2020, had Daszak Baric geadviseerd om zijn handtekening niet toe te voegen, omdat hij “het naar buiten wilde brengen op een manier die het niet koppelt aan onze samenwerking, zodat we een onafhankelijke stem maximaliseren”.27 De auteurs verklaarden ook geen conflicterende belangen.

In een update die op 21 juni 2021 werd gepubliceerd, stelde The Lancet: “Sommige lezers hebben vraagtekens gezet bij de geldigheid van deze openbaarmaking, vooral als het gaat om een van de auteurs, Peter Daszak”.28 Het tijdschrift nodigde de auteurs uit om “hun conflicterende belangen opnieuw te evalueren”, en Daszak had plotseling veel meer te zeggen. Zijn bijgewerkte openbaarmakingsverklaring luidt onder andere:29

“Het werk van EcoHealth Alliance in China omvat samenwerking met een reeks universiteiten en overheidsorganisaties op het gebied van gezondheid en milieuwetenschappen, die allemaal zijn vermeld in eerdere publicaties, en waarvan er drie financiering ontvingen van Amerikaanse federale agentschappen als onderdeel van EcoHealth Alliance-subsidies of samenwerkingsovereenkomsten, zoals publiekelijk gerapporteerd door NIH.

… Het werk van de EcoHealth Alliance in China omvat de beoordeling van het risico van virusverspreiding over het raakvlak tussen wilde dieren, vee en mensen, en omvat gedrags- en serologische onderzoeken bij mensen, en ecologische en virologische analyses bij dieren.

  Statistieken: Covid-sterfgevallen stijgen daar waar het meest gevaccineerd wordt

Dit werk omvat de identificatie van virussequenties in vleermuismonsters en heeft geleid tot de isolatie van drie aan SARS gerelateerde vleermuiscoronavirussen die nu worden gebruikt als reagentia voor het testen van therapeutica en vaccins.

Het omvat ook de productie van een klein aantal recombinante vleermuis-coronavirussen om de celdeling en andere kenmerken van vleermuis-coronavirussen te analyseren waarvoor alleen de genetische sequenties beschikbaar zijn”.

Ook van belang is dat een speciale beoordelingsraad, de Potential Pandemic Pathogens Control and Oversight (P3CO) commissie, is opgericht binnen het Department of Health and Human Services om te evalueren of subsidies waarbij gevaarlijke pathogenen betrokken zijn de risico’s waard zijn.

Baden-Mayer legde uit: “Dit comité werd opgericht als voorwaarde voor het opheffen van het moratorium van 2014-2017 op “gain-of-function”-onderzoek. Het P3CO-comité opereert in het geheim. Zelfs een ledenlijst is niet vrijgegeven”.30

Daszak verklaarde in zijn bijgewerkte onthulling: “NIH heeft het geplande recombinantviruswerk beoordeeld en geoordeeld dat het niet voldoet aan de criteria die verdere specifieke beoordeling door zijn Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight (P3CO)-comité zouden rechtvaardigen”.31

Volgens professor Richard Ebright van de Rutgers Universiteit werd een NIH-subsidie voor onderzoek waarbij vleermuis-coronavirussen aan het WIV werden gemodificeerd, er toch doorgesmokkeld omdat het NIAID het niet ter beoordeling had aangemeld.32 Met andere woorden, het WIV ontving federale financiering van het NIAID zonder dat het onderzoek eerst groen licht kreeg van de HHS-beoordelingscommissie.

Het NIAID heeft blijkbaar gebruik gemaakt van een handige maas in het onderzoekskader. Het blijkt dat het de verantwoordelijkheid is van de financierende instantie om potentieel GOF-onderzoek te signaleren voor beoordeling. Doet het dat niet, dan heeft de toetsingscommissie er geen weet van. Volgens Ebright hebben het NIAID en de NIH “systematisch het HHS P3CO Framework gedwarsboomd – en zelfs systematisch tenietgedaan – door te weigeren voorstellen te markeren en ter beoordeling door te sturen”.33

Wie wist wat, en wanneer?

We hebben nu bewijs dat Moderna en NIAID hun mRNA coronavirus vaccinkandidaten medio december 2019 naar Baric van de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill hebben gestuurd. Wisten zij dat COVID-19 op dat moment circuleerde, of wisten zij al veel eerder dat een dergelijk vaccin snel in trek zou zijn? De rode vlaggen, en de doofpotaffaires, blijven zich opstapelen, maar uiteindelijk zal de waarheid zegevieren.

Bronnen en referenties:


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het Wuhan “lab-lek” verhaal: meer angstpornoVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe Rockefeller Foundation financierde de eugenetica beweging in Amerika
Volgend artikel17.503 DODEN 1,7 miljoen gewonden (50% ernstig) gemeld in de EU-databank van bijwerkingen van COVID-19 injecties
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. In de bijbel staat ook beschreven dat in de eindtijd niks meer gekocht/verkocht kan worden zonder het merkteken van het beest. Hoe wisten ze dat toen de bijbel werd geschreven? Het antwoord laat zich raden.

  • Daar bedoelde ze mee dat ze toen al bezig waren met een soort van belasting dienst en een BSN.
   Maar ga dat maar uitleggen aan een stelletje schaapherders.
   Dus werden ze maar bang gemaakt met de duivel, anders luisteren ze toch niet.
   Waar ze dus eigenlijk de belasting dienst mee bedoelde en dat je zonder je BSN geen rechten meer had.

 2. Dat die hele pandemie en dat angst circus ver van tevoren is bedacht, hadden we nou wel door.
  Dit is tot in de puntjes voor bereid om zodoende de wereld te kunnen controleren.
  Maar hebben ze nou dan ook iets als bewijs kunnen leveren?
  Iets wat je ook kan aantonen en terug kan vinden bij mensen?
  Misschien gebruiken ze daarom wel de PCR test, ze hebben nog steeds geen idee wat ze nou zoeken.
  Dus dan is alles bruikbaar zolang zij maar “bewijs” kunnen leveren dat je ergens ziek van bent.

  • Corona is nu ook al opgenomen in de wet als A-status om zodoende verregaande beperkende maatregelen op te kunnen leggen en dat allemaal op een wetenschappelijk onderbouwd sterftecijfer van 0,15%. Nog steeds denken de bruikbare stomkoppen dat we met een ‘dodelijk’ virus te maken hebben. Laat je vooral volspuiten met gif, dan mag je nog steeds niet op vakantie en gaan de deuren van de disco gewoon weer op slot, want o wee de ‘besmettingen’. Daar zijn al die idioten toch mooi ingetrapt. Je broek zakt af van zoveel onzin.

   • Ik zag vandaag alweer meerdere met een masker lopen, zelfs op straat.
    Ondanks die 2 gif prikken denken ze nou weer dat ze dood gaan aan de delta variant.
    Je hoeft de kranten maar te volgen om te raden hoe mensen zich weer gaan gedragen.
    Ze draaien weer op volle toeren om de angst er weer opnieuw in te krijgen en te houden.

    • Ook (alleen) in de auto of op de fiets dragen ze die beklappen nog. Na de delta-variant krijgen we nog de bruine schoenveter- en de postbus 51-variant. Ze toveren nog wel wat ‘varianten’ uit de hoge hoed; Hans Klok is er niks bij. Als de angst er maar in blijft, dan zitten de variant bedenkers op rozen. Het is werkelijk ongelooflijk dat al die geestelijk gehandicapten er maar in blijven trappen. Gezond verstand is blijkbaar niet voor iedereen weggelegd.

 3. Ach, die van meijeren bedoelt het misschien goed, maar slaat nog geen deuk in een pakje boter. Een onzeker jochie die net van school af komt en in de Haagse slangenkuil niks te zoeken heeft. Bovendien stemmen alle andere partijen alleen al tegen omdat hij sowieso niet bij de kartelpartijen hoort. Laat hij eerst maar eens droog worden achter zijn oortjes, dan zien we wel verder. Zolang de meerderheid van die Haagse niksnutten stemmen voor een medische dictatuur kan gideon de pot op.

  • Wie de motie ingediend heeft maakt mij even niets uit.
   Het gaat er om dat we hier mee te maken krijgen omdat ze tegen gestemd hebben.
   En ja, zelfs de partij van de vrijheid.
   Ik had liever gezien dat ze het verboden hadden.

    • Alsof Rutte en de Jonge hun mening laten afhangen van een motie van het FvD.
     Denk toch na.
     Zolang het een A status blijft houden, kunnen zij de bevolking dwingen tot maatregelen. Ik dacht dat je dat toch wel door had.
     Dus dat geven ze echt niet zomaar even op.
     Dat heeft de jonge zelf toegegeven.
     Dat ze wisten dat het onzin maar nodig voor strenge regels.

     En nee, ik heb helemaal niks met het FvD.

     • Maar verder vind ik verdomd knap om alle corona ellende nu in de schoenen van het FvD te schuiven.
      Want dat is wel waar ze mee bezig zijn door dit soort berichtjes.
      De bedoeling is dat ze gewoon hun bek houden en zich neer leggen bij de regeltjes van rutte en de jonge.

      • Het heeft niks met “corona ellende nu in de schoenen van het FvD te schuiven” te maken, maar vooral met het feit dat de FvD ook gecontroleerd is. Alleen creëren ze weer een ‘herder’ waar alle schaapjes achteraan kunnen lopen. Die politieke poppenkast is één pot nat en de FvD is geen haar beter. Dat is wat het artikel beschrijft.

  • Als je zijn debat tegen de jonge ziet dan verbleekt die zogenaamde moraalridder bij zijn gegronde bezwaar tegen de À status.

 4. Ik ga ook altijd in mijn eentje in bed liggen met een condoom om mijn lul ; dan krijg ik tenminste geen HIV en/of AIDS 😉 😉

 5. Ik zie soms mensen die alleen in de auto zitten met een mondkapje op 🙂 ??
  Ik ga ook altijd in mijn eentje in bed liggen met een condoom om mijn lul ; dan krijg ik tenminste geen HIV en/of AIDS ? ?

 6. Alle voorgaande opmerkingen ten spijt is FvD de enige partij die welonderlegd tegengas bied tegen de leugenachtige hypocriete kliek in de kamer. De rest zijn op een enkeling na een stel lafaards.

  • Ze hebben het liever over de persoon die tegengas geeft.
   Niet waar die tegengas dan over gaat of wat ze te vertellen hebben.
   En daar hebben ze dan een niburu artikel bij nodig om hun gelijk te bevestigen.
   Het FvD deugt niet hier, en dan maakt het ook niet meer uit waar ze mee aankomen.
   Ik heb nergens op gestemd maar ze zijn wel de enige die nog tegengas geven over dat corona verhaal.
   Maar waarschijnlijk hebben ze dat ook gemist.

 7. Ik heb juist een video gezien met Reinert Fuellmich en Dr David Martin over het patentbureau van de VS. Duurt 2 uur en bewijst (heb een paar patenten gedownload van de US) dat SARS in 1999 is ontworpen door Pfizer. Natuurlijk zijn er een paar patenten ook daar al geblokkeerd maar heb er al 3. Alles bewijst dat SARS NOOIT bestaan heeft, het is uitgevonden en het zgn. spike is gewone computercode. Er bestaan dus géén alfa, beta of delta varianten. Alles is bedrog, de angst is gezaaid en het gaat internationaal van in het begin. En iff, de unief van North Carolina is erbij betrokken, ook Fauci natuurlijk maar enfin…kijkt en luister.! Op uw dood staat een patent!
  https://brandnewtube.com/watch/dr-david-martin-dr-reiner-fuellmich-july-9-2021_RlmKScwsMf6ATEG.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in