Pixabay

Zoals opgemerkt in een artikel van 10 oktober 2022 in GB News door de Britse presentator Mark Dolan, staan we momenteel voor een lange lijst van uitdagingen. Er is de wereldwijde economische crisis, de Europese energiecrisis, de op hol geslagen inflatie en de dreiging van een escalerende oorlog, om er maar een paar te noemen, schrijft Dr. Mercola.

Maar daarbovenop is er de “COVID-industrie”, om Dolan’s term te gebruiken, die de pandemie niet snel zal loslaten. En waarom zouden ze? Het is immers de rechtvaardiging voor de wereldwijde bioveiligheidsstaat; het perfecte excuus om biologische surveillance, digitale identiteiten, The Great Reset en de Vierde Industriële Revolutie (d.w.z. transhumanisme) in te voeren.

Oproepen tot hernieuwde COVID-maatregelen zijn een “zieke grap”.

Nu we de herfst en winter ingaan, maakt de COVID-industrie zich op voor een nieuwe ronde van vrijheidsberovende tegenmaatregelen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de BBC de angstzaaierij al in gang gezet door veel ophef te maken over een vermeende stijging van het aantal COVID-“gevallen”. Trappen de mensen nog steeds in dat versleten bedrog? Moeten we echt nog een winter lang uitleggen dat de PCR-test geen infectie kan vaststellen? We zullen zien, maar ik hoop van niet. Dolan schrijft:

“Op de obsessie van de Beeb [BBC News] met COVID ten koste van al het andere werd deze week gewezen door voormalig ONS-statisticus Jamie Jenkins.

Een stijging van het aantal COVID-gevallen en Hugh Pym van de BBC is er helemaal mee bezig in het hoofdjournaal, zelfs als er weinig gevolgen zijn voor ernstige ziekten – voor de meerderheid. Al maanden een overmaat aan sterfgevallen zonder COVID bij jongeren onder de 60, en niets in het hoofdnieuws dat ik heb gezien. Selectieve berichtgeving van de BBC is gewoon schokkend.

Is het niet geweldig dat wij voor deze geestelijke marteling 160 pond per jaar betalen? En machtige groepen, zoals independent Sage … zullen nergens voor stoppen totdat we allemaal gemaskerd zijn, vanuit huis werken, sociaal verwijderd zijn, gezuiverd en vers geprikt.

Op dit moment is het horen van deze sirenenstemmen die roepen om meer beperkingen gewoon een zieke grap, gezien de schade die deze mensen ons land hebben toegebracht – twee en een half jaar van experimentele lockdowns die geen waarneembaar voordeel opleveren ten opzichte van landen en regio’s die open bleven en gewoon doorgingen.

We hebben een half biljoen pond geleend om volkomen gezonde mensen te betalen om thuis te blijven, en we hebben ooit levensvatbare bedrijven gesloten. Dit alles in opdracht van degenen die dachten dat je een seizoensgebonden ademhalingsvirus onder controle kon houden.

Nou, de gegevens zijn binnen, de cijfers zijn er voor überhaupt, en de grafieken zijn duidelijk. Het is ons niet gelukt. Kunt u zich voorstellen dat we in de komende maanden nog meer bezuinigingsmaatregelen krijgen? We zijn zeker nog maar een paar sluitingen verwijderd van het feit dat we als land zo blut zijn, dat we zullen beslissen wie van onze nakomelingen het eerst zal eten.”

Weiger alle verdere COVID-maatregelen

Ik kan het alleen maar eens zijn met Dolan, die vindt dat er “nooit meer [COVID]-maatregelen moeten komen”. We hebben tot twee jaar aan gegevens over de meeste maatregelen, en geen enkele is vruchtbaar gebleken.

Integendeel, ze zijn allemaal schadelijk gebleken – voor economische stabiliteit, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, onderwijs, levensverwachting, levenskwaliteit en meer. De wereldwijde reactie is niets minder dan rampzalig geweest, en nogmaals hetzelfde draaiboek volgen is pure waanzin.

Er is maar één reden om terug te keren naar strategieën die schadelijk zijn gebleken, en dat is omdat de schadelijke resultaten daadwerkelijk gewenst zijn. Helaas lijkt dat het geval te zijn, want de COVID-tirannie staat op het punt opnieuw te worden ontketend.

“Let op mijn woorden, de maskermandaten zullen terugkeren, economisch schadelijke thuiswerkrichtlijnen zullen worden ingevoerd en de vaccintirannie zal ongetwijfeld haar lelijke kop opsteken,” schrijft Dolan.

“Hoewel het nu moeilijk te verkopen is, gezien het feit dat Denemarken het vaccin effectief heeft verboden voor iedereen onder de 50 – je moet een doktersverklaring en bewijs van een ernstige medische aandoening hebben om het vaccin te krijgen. Noorwegen heeft hetzelfde gedaan voor mensen onder de 65 jaar. Als je in Noorwegen jonger bent dan 65, kun je geen injectie krijgen …

En het nieuws is net binnen – de Australiërs ook, zoals onthuld door de Amerikaanse journalist Alex Berenson. Australië, een van de meest prik-ijverige landen ter wereld, die al twee jaar de zero COVID Kool-Aid drinken, zijn gestopt met het aanbieden van het vaccin aan jongeren onder de 50 …

Waarom zou dat zijn? Ik vraag me af of de Noren en Denen zich zorgen maken over zowel de werkzaamheid van het vaccin – met andere woorden of het werkt – als de veiligheid. Misschien hebben ze gekeken naar een rapport in de Lancet van de Universiteit van Oxford, waaruit blijkt dat gevaccineerden 44% meer kans hebben om COVID te krijgen. Gevaccineerd worden om de ziekte te krijgen. Dat is nogal een vaccin, niet?

Misschien tel ik twee en twee bij elkaar op en kom ik op vijf, maar het lijkt mij dat deze landen – Denemarken, Noorwegen en zelfs Australië – de benen nemen. Ik heb het gevoel dat er een dag van afrekening komt met betrekking tot de vaccins, en ik kan niet wachten. Ik neem popcorn mee…

Het is tijd om met dit virus te leven, zoals met alle andere, en ons te verzetten tegen maatregelen die de economie, het onderwijs van kinderen, ons geestelijk en lichamelijk welzijn, onze vrijheden en onze manier van leven bedreigen. [Tegen degenen die oproepen tot meer maatregelen, die ons land en onze samenleving al gebroken hebben, zeg je gewoon nee.”

Florida minister van Gezondheid gecensureerd

In de VS staat Florida vrijwel alleen in het volgen van het pad van Noorwegen en Denemarken. Op 7 oktober 2022 publiceerde de Florida Surgeon General Dr. Joseph Ladapo een nieuwe COVID-prikgids, die mannen tussen 18 en 39 jaar aanbeveelt zich te onthouden van de COVID-prik, omdat uit gegevens blijkt dat het aantal hartgerelateerde sterfgevallen binnen 28 dagen na de injectie met 84% toeneemt.

  In Japan zijn er twee keer zoveel sterfgevallen bij 20-jarigen na een "Covid-injectie" dan met Covid zelf

Ladapo plaatste de bijgewerkte leidraad dezelfde dag op Twitter.6 Twitter verwijderde de tweet onmiddellijk wegens schending van de Twitter-regels, maar herstelde deze uiteindelijk. Volgens de richtlijnen van 7 oktober:

“Het Florida Department of Health (Department) voerde een analyse uit door middel van een zelfgecontroleerde case-serie, een techniek die oorspronkelijk werd ontwikkeld om de veiligheid van vaccins te evalueren. Hierbij werd het sterfterisico na mRNA COVID-19 vaccinatie bestudeerd.

Uit deze analyse bleek dat de relatieve incidentie van hartgerelateerd overlijden onder mannen van 18-39 jaar binnen 28 dagen na mRNA-vaccinatie met 84% toeneemt. Personen met reeds bestaande hartaandoeningen, zoals myocarditis en pericarditis, moeten bijzonder voorzichtig zijn wanneer zij vaccinatie overwegen en dit bespreken met hun zorgverlener.

Daarom heeft het Florida Department of Health de volgende richtlijnen uitgevaardigd: Op basis van de momenteel beschikbare gegevens moeten patiënten worden geïnformeerd over de mogelijke cardiale complicaties die kunnen optreden na ontvangst van een mRNA COVID-19 vaccin. Met een hoog niveau van wereldwijde immuniteit voor COVID-19 wordt het voordeel van de vaccinatie waarschijnlijk tenietgedaan door dit abnormaal hoge risico op hartgerelateerde sterfgevallen bij mannen in deze leeftijdsgroep.

De Surgeon General raadt nu de mRNA-vaccins tegen COVID-19 af voor mannen van 18-39 jaar. Individuen en zorgverleners moeten zich er ook van bewust zijn dat deze analyse10 het volgende aantoonde: Mannen ouder dan 60 jaar hadden een 10% verhoogd risico op hartgerelateerd overlijden binnen 28 dagen na mRNA-vaccinatie …

Het ministerie blijft bij zijn richtsnoeren voor pediatrische COVID-19-vaccins van maart 2022, waarin het gebruik bij gezonde kinderen en adolescenten van 5 tot 17 jaar wordt afgeraden.

Dit omvat nu ook aanbevelingen tegen COVID-19 vaccinatie bij baby’s en kinderen jonger dan 5 jaar, dat sindsdien is uitgegeven onder Emergency Use Authorization.”

Na-Prik autopsie resultaten achtergehouden

Net als Dolan geloof ik dat er een dag van afrekening komt. Het lijkt erop dat onze volksgezondheidsautoriteiten dit ook weten, en daarom vechten ze met hand en tand om het vrijgeven van de COVID prik-gegevens te vertragen tot een langzaam infuus. Ze hopen waarschijnlijk allemaal dat ze dood en begraven zijn tegen de tijd dat de hele waarheid aan het licht komt.

De U.S. Centers for Disease Control and Prevention heeft 15 maanden lang een juridische strijd gevoerd om het vrijgeven van V-Safe gegevens te voorkomen (en die strijd uiteindelijk verloren), en nu ontdekken we dat de U.S. Food and Drug Administration weigert autopsie resultaten vrij te geven van mensen die na de prik zijn overleden. Zoals gemeld door The Vaccine Reaction:

“De FDA heeft een Freedom of Information Act (FOIA) verzoek geweigerd om de autopsie resultaten vrij te geven van mensen van wie het overlijden werd gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) na het ontvangen van een COVID-19 prik. Het FOIA-verzoek werd ingediend door de krant The Epoch Times …

Volgens The Epoch Times weigerde de FDA om autopsierapporten van VAERS-doden vrij te geven, zelfs met bewerkte kopieën, onder verwijzing naar FOIA sectie (8) (A) die federale agentschappen toestaat om informatie achter te houden voor het publiek indien een agentschap “redelijkerwijs voorziet dat openbaarmaking een belang zou schaden dat beschermd wordt door een vrijstelling”, met als vrijstelling “personeels- en medische dossiers en soortgelijke dossiers waarvan openbaarmaking een duidelijk ongerechtvaardigde inbreuk zou vormen op de persoonlijke levenssfeer” …

De bezorgdheid van de FDA over de bescherming van de privacy lijkt nogal vals, aangezien de autopsieresultaten die via het FOIA-verzoek worden opgevraagd, kunnen worden vrijgegeven met weglating van persoonlijke informatie.

De persoonlijke informatie kan gemakkelijk worden geredigeerd zonder dat de potentiële kennis van [de] autopsie verloren gaat”, aldus Kim Witczak, een voorvechter van geneesmiddelenveiligheid die adviseur is van de FDA.

Bovendien, merkt Witczak logisch op: ‘Als iemand zijn ervaring indient bij VAERS wil en verwacht hij dat deze door de FDA wordt onderzocht. Dit geldt ook voor autopsierapporten. Autopsies kunnen een belangrijk onderdeel zijn van de postmortale analyse en zouden vooral moeten worden gedaan bij een verhoogd aantal sterfgevallen na COVID-19 vaccinatie.”

CDC heeft duidelijk ‘dood’-signaal genegeerd

Hoewel de CDC volhoudt dat er nooit een veiligheidssignaal is opgetreden in een van de databanken voor het verzamelen van ongewenste voorvallen, wijzen analyses van zowel de V-Safe als de VAERS-gegevens op het tegendeel.

  Explosie van 3.500 nieuwe SARS-CoV-2 varianten na massale vaccinatiecampagne in India

De COVID-prikken zijn zo ongelooflijk gevaarlijk dat zelfs de gebrekkige formule van de CDC hun dodelijkheid niet kan verhullen. Volgens de CDC-formule voldoet “dood” nog steeds aan alle criteria voor een veiligheidssignaal en had het gemarkeerd moeten worden, maar toch heeft het CDC niets gezegd.

Van cruciaal belang is het kennelijke falen van de CDC om een massaal waarschuwingssignaal voor de dood te identificeren. In een artikel van 3 oktober 2022,  wees Kirsch erop dat de formule die het CDC gebruikt om veiligheidssignalen te activeren – beschreven in zijn VAERS standard operating procedures manual – “ernstig tekortschiet”, want hoe gevaarlijker een vaccin is, hoe minder waarschijnlijk het is dat een veiligheidssignaal wordt geactiveerd.8

De COVID-prikken zijn echter zo ongelooflijk gevaarlijk dat zelfs de gebrekkige formule van de CDC hun dodelijkheid niet kan verhullen. Volgens de CDC-formule voldoet “dood” nog steeds aan alle criteria voor een veiligheidssignaal en had het gemarkeerd moeten worden, maar toch heeft de CDC niets gezegd.

De FDA volgt hetzelfde draaiboek en weigert gegevens vrij te geven die openbaar gemaakt zouden moeten worden. Wij hebben ervoor betaald. De gegevens behoren toe aan het Amerikaanse publiek, en de enige reden waarom de FDA, net als het CDC, ze verbergt, is omdat het bewijst dat ze te kwader trouw hebben gehandeld en de gegevens überhaupt niet hebben gevolgd.

Er komt zeker een afrekening

De misdaden van het “COVID militair-industrieel complex” – dat regeringen, Big Tech, media, Big Pharma en de biowapen onderzoeksindustrie wereldwijd omvat – zijn nu zo talrijk en zo flagrant van aard, dat het moeilijk voor te stellen is dat ze er voor altijd mee weg zullen komen.

Er komt zeker een dag van afrekening, nu steeds meer mensen zich bewust worden van de realiteit. Het CDC en de FDA zijn niet de enige instanties waarvan de misdaden tegen de mensheid aan het licht komen. Hier is een korte lijst van andere recente onthullingen:

 • De COVID-prik krijgen om anderen te beschermen was altijd een leugen, en er was nooit een wettelijke basis voor COVID-paspoorten – Deze waarheden werden bevestigd door het Nederlandse parlementslid Rob Roos begin oktober 202219.

Tijdens een COVID-hoorzitting ondervroeg Roos de voorzitter van Pfizer voor internationale ontwikkelde markten, Janine Small, over de vraag of Pfizer vóór de uitrol ervan daadwerkelijk had getest en bevestigd dat hun mRNA-prik overdracht zou voorkomen. Small antwoordde: “Nee. We moesten echt de snelheid van de wetenschap volgen … en we moesten alles op risico doen.”

Zoals Roos opmerkt, “betekent dit dat het COVID-paspoort gebaseerd was op een grote leugen. Het enige doel van het COVID-paspoort: mensen dwingen zich te laten vaccineren.” Roos voegde eraan toe dat hij dit bedrog “schokkend – zelfs crimineel” vond.”

 • Medische raden tonen hun ware aard door artsen te censureren – De Federation of State Medical Boards (FSMB) roept staten op om wetten op te stellen die artsen straffen voor het delen van medische informatie die niet overeenstemt met de “consensus”-opinie. De straf zou inhouden dat artsen hun medische licentie wordt ontnomen.

De American Board of Internal Medicine en de American Board of Family Medicine steunen het standpunt van de FSMB en hebben artsen die door hun raden van bestuur zijn gecertificeerd, gewaarschuwd dat het verspreiden van verkeerde informatie ertoe kan leiden dat de raad van bestuur hun certificering intrekt.

Terwijl artsen die eerlijk spreken over de vaccinwetenschap worden bestempeld als “desinformanten” en disciplinaire maatregelen tegemoet kunnen zien, is de “consensus” nooit een consensus van artsen die patiënten behandelen, maar van die paar machtige mensen die de rol van toezichthouder op zich hebben genomen en die zich richten op politiek beleid en toekomstige agenda’s, niet op patiëntenzorg.

 • Amerikaanse regering censureert illegaal Amerikanen bij volmacht – De afgelopen jaren is het overduidelijk geworden dat overheidsfunctionarissen proberen de Amerikaanse grondwet te omzeilen door particuliere techbedrijven op te roepen en/of te bedreigen om namens hen te censureren.

Schaamteloos machtsdronken hebben velen niet eens geprobeerd dit te verbergen. Ze hebben het publiekelijk toegegeven. In andere gevallen hebben FOIA’s en rechtszaken de vrijgave van documenten afgedwongen die aantonen dat de overheid de rechten van het Eerste Amendement van Amerikanen heeft geschonden door samen te spannen met particuliere bedrijven over wie en wat er moet worden gecensureerd en verboden.

Zoals gemeld door Tablet magazine: “Ten minste 11 federale agentschappen en ongeveer 80 overheidsfunctionarissen hebben sociale mediabedrijven expliciet opdracht gegeven om berichten te verwijderen en bepaalde accounts te verwijderen die in strijd zijn met de eigen voorkeuren en richtlijnen van de regering voor berichtgeving over onderwerpen variërend van COVID-beperkingen tot de verkiezingen van 2020 en de laptop van Hunter Biden.”22

 • Financiële instellingen laten hun kleuren zien door gebruikers te straffen voor meningen – We hebben ook gezien hoe financiële instellingen als wapen worden ingezet om het publiek in toom te houden.

De VS en de Europese Unie hebben bijvoorbeeld Russische banken uit het Swift-systeem verbannen en vervolgens beslag gelegd op meer dan 30 miljard dollar aan activa van Russische oligarchen en nog eens 300 miljard dollar aan reserves van de Russische centrale bank.

  Nu is het tijd om te vechten

Door deze verbluffende vertoning van autoritaire tirannie werden velen wakker geschud, zodat ze beseften dat de regering haar eigen burgers nu als de vijand beschouwt en bereid is alle middelen te gebruiken om ons te controleren. Ten minste één bank realiseerde zich dat ze te snel te ver was gegaan en verontschuldigde zich voor het bevriezen van bankrekeningen, maar het vertrouwen was al geschaad.

Onlangs nog stuurde PayPal een herziene servicevoorwaarden waarin werd aangekondigd dat het vanaf 3 november 2022 gebruikers een boete van $2.500 zou opleggen voor het verspreiden van verkeerde informatie. Zelfs haar eigen voormalige voorzitter, David Marcus, noemde de nieuwe voorwaarden “waanzin”.

Het verzet was zo groot dat PayPal zich snel verontschuldigde voor het veroorzaken van “verwarring” en beweerde dat de nieuwe servicevoorwaarden per ongeluk waren verstuurd. Dit is echter onmogelijk als je bedenkt hoeveel stappen een bedrijf als PayPal moet doorlopen voordat een update van de servicevoorwaarden wordt goedgekeurd en verzonden.

Interessant is dat Fortune magazine dit verhaal meldde op 10 oktober 2022 en het artikel binnen twee dagen verwijderde. Gelukkig heeft iemand het gearchiveerd.

We zijn misleid en uitverkocht

Als je deze en andere onthullingen bij elkaar optelt, is het overduidelijk dat we worden “opgejaagd” naar De Grote Reset, en dat een hele reeks industrieën voor dit doel tegen ons zijn gewapend, met name de medische industrie, de financiële industrie en Big Tech.

De regering, die was opgericht om “van het volk en voor het volk” te zijn, is ook geïnfiltreerd en tegen ons gekeerd, en zij gebruikt nu alle macht die tot haar beschikking staat om de bevolking te onderdrukken en te controleren, terwijl zij tegelijkertijd toestaat dat de systemen waarvan wij voor ons leven afhankelijk zijn, worden ontmanteld en vernietigd, zoals de voedsel-, energie- en financiële systemen.

Daar kan maar één reden voor zijn, en dat is dat de regering (niet alleen de Amerikaanse regering, maar ook anderen over de hele wereld) aan boord zijn van De Grote Reset, die zal resulteren in een totalitaire dystopie.

Sta op, spreek u uit, draai de rollen om

Het goede nieuws is dat wij deze megalomanen nog steeds met tientallen miljoenen overtreffen, zo niet meer. En, geloof het of niet, ze hebben onze medewerking nodig. Als genoeg van ons onze medewerking onthouden, beginnen hun plannen in duigen te vallen.

Twee van de belangrijkste dingen die iedereen nu kan doen, zijn 1) onszelf en onze gezinnen voorbereiden op moeilijke tijden (als u nog niet eerder een prepper was, is het nu tijd); en 2) beginnen met het bouwen van parallelle structuren en systemen ter vervanging van de structuren en systemen die worden ontmanteld.

Het idee is om te overleven en een wereld van onze eigen keuze opnieuw op te bouwen, in plaats van uit pure wanhoop gedwongen te worden de hunne te accepteren. Strategieën die de individuele en lokale weerbaarheid tegen de spanningen waarmee wij worden geconfronteerd, kunnen versterken, zijn onder meer het opzetten van lokale voedselsystemen en het versterken van buurt- en gemeenschapsbanden.

Bereid u voor op de onvermijdelijke financiële catastrofe en word zo onafhankelijk en veerkrachtig mogelijk. Leg voorraden aan en zoek uit hoe u in een “off grid” scenario kunt leven, voor het geval de dagelijkse gemakken plotseling verdwijnen. Dit jaar heb ik veel artikelen gepubliceerd over hoe u zich kunt voorbereiden op voedsel, water en andere crises, die u kunt vinden in mijn Substack-bibliotheek.

Naast het “investeren” in houdbaar voedsel, een wateropvangsysteem en andere benodigdheden die alleen maar in prijs zullen stijgen of onverkrijgbaar zullen worden, kunt u ook overwegen fysieke edelmetalen te kopen, die u kunnen beschermen tegen devaluatie van uw valuta. Investeren in onroerend goed, zoals grond, kan een andere mogelijkheid zijn.

Het is ook essentieel om zo gezond mogelijk te worden. Uit een recent onderzoek bleek dat 93% van de Amerikaanse volwassenen metabolisch ongezond is, en die statistieken waren vier jaar oud. Waarschijnlijk is dat aantal nu meer dan 95%. U wilt die 1 op de 20 personen zijn die gezond is. Maak het dus uw doel om bij die groep te horen en begin nu met uw stofwisseling.

Bereid u ook mentaal, emotioneel en spiritueel voor op wat wel eens stressvolle en uitdagende tijden zouden kunnen worden nu de globalistische cabal De Grote Reset doorzet, waarvoor meer “noodsituaties” nodig zullen zijn.

Denk ten slotte aan de instructie van professor Mattias Desmet dat het beperken van de sociale schade die een totalitair regime aanricht, geweldloos verzet en vrijmoedigheid vereist. Blijf u op duidelijke, rationele en niet-gewelddadige manieren uitspreken tegen het narratief. Een afwijkende stem voorkomt dat totalitaire systemen ontaarden in een abjecte onmenselijkheid waar mensen bereid zijn gruwelijke wreedheden te begaan.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Patholoog laat zien wat de COVID-19 injectie doet met de hersenen en andere organen van gevaccineerde mensenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelGepubliceerde beelden van het complete en onbeschadigde fregat “Admiral Makarov”, dat door de Oekraïense strijdkrachten zou zijn vernietigd tijdens de aanval van drones
Volgend artikelZij regeren over een disfunctionele ruïne, maar zij regeren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

  • Het volk was niet ziek tot op eens het WEF en Swaab in beeld kwam en ineens had meer dan 80% corona zou uit te corona test blijken, de angst zat er goed in en nog steeds iedereen was bang dat hij het virus op zou lopen en stroopten voor 76% hun mouwen op en ze bleven zich maar verzadigen met het gift zij waren er inmiddels verslaafd aan geraakt en dacht geen spuit in mijn fluit dan ga ik onder uit en wilde allemaal dansen met de spuit van Jansen, maar kijk nu er valt niet meer veel te dansen ,wat je wel ziet is dat heeeel veellll begrafenissen en dan staat men voor het graf van hun kind dat zij mede hebben vermoord fijne ouders zijn dat. DE DOOD STAAT TE RAMMELEN AAN JULLIE VOOR DUUR LOZERS.

 1. Ik bid en mediteer voor ons allemaal. WIJ ZIJN DE 99,999%… stop om te luisteren naar de 0,0001% en hun slaven. Vreedzame, totale, burgerlijke ongehoorzaamheid. Stop Uw rekeningen aan de overheid te betalen, het is een bezetter. Boycot alles wat met het WEF werkt of de overheid. Weiger de autoriteit van de politie nog te erkennen, het zijn bewapende huurlingen die voor een bezetter werken. Stop om naar Uw burgermeester (slavenmeester) te luisteren. En als we allemaal samenwerken… ga staken… stop om de klusjes van de vijand te doen en de kas van de vijand te spekken. Electriciens en gasmonteurs, weiger om mensen af te sluiten, help ze in plaats daarvan om massaal hun meters te omzeilen. WIJ zijn de stille meerderheid. WIJ doen al het werk. Stop om belasting te innen. Stop om als deurwaarder mensen kaal te plukken. We moeten massaal alle orders gaan weigeren en elkaar gaan helpen om deze misdadige demonen allemaal uit hun macht te verwijderen.

  • @ Naam:* november 1, 2022 at 12:03,
   Wist je dat het commerciële privaat bedrijf Staat der Nederlanden coöperatie en het private bedrijf the State of the Nederlands gevestigd in Washington D.C. inc. al in 1896 een staatsgreep heeft gepleegd en zo het voormalig Nederlandsgrondgebied leasete voor 125 jaar, deze liep af op 19-07-2021. (van wie het leasete is niet bekent helaas) Om door te mogen regeringen had de toenmalige regering 3x consent nodig van iedere inwoner van het grondgebied. Dit is gedaan onder het mom van een gratis aangeboden experimenteel vaccin van de coöperatie Staat der Nederlanden. Maar deze moest voor 01-01-2022 gedaan zijn. Dat was de werkelijke reden dat de staat lange tijd geen regering zogenaamd had. Zo ook van waarom nagenoeg de zelfde poppetjes nog steeds regeringen.

   Bij iedereen die hier op het grondgebied geboren is en aangegeven is bij de desbetreffende gemeente, is op zijn naam een natuurlijk persoon gecreëerd, wat in werkelijkheid een papieren document is wat een bedrijf zogenaamd zou moeten voorstellen. Die onder het beheer van de coöperatie Staat der Nederlanden valt. (Deze frauduleuze identiteitsfraude, wat nooit aan de levende mens is vertelt) De Nederlandse bank heeft in dit zogenaamde bedrijf 600.000 gulden gestort als startkapitaal. De zogenoemde geboorte trusts. Want er zijn er 3 trusts ervan. Deze trusts leveren na je 18de al een vermogen op van ongeveer 1,5 miljoen rendement. Met die natuurlijke persoon wordt op de beurzen verhandelt als zijnde staatsobligaties. Daar wordt alle collectieve voorzieningen van betaald, zoals wegen, ziekenhuizen, huisartsen, ons gas,elektra en water voorziening, de schoolopleidingen en scholen, uitkeringen en de AOW. Maar de levende mens is na zijn 7e jaar dood en verloren op zee verklaard, omdat er geen lijk was. De levende mens wordt voor gehouden dat hij/zij die natuurlijke persoon is, wat niets anders is dan een slaaf van de coöperatie Staat der Nederlanden. Want zodra jij wilt werken kan dit alleen als jij levende mens zich illegaal uitgeeft als de natuurlijke persoon met registratie nummer, wat we een burger service nummer noemen. Want de natuurlijke persoon wordt illegaal belast om de staatsschuld te betalen in de vorm van allerlei belastingen, vergunningen, wetten en regels. Zo kun je enkel als een natuurlijk persoon i.p.v. een levende mens door het leven. Zo is jouw ID/paspoort, je bankrekening, al je verzekeringen al dan niet verplicht, je rijbewijs, je diploma’s, je koop of huurhuis, je gas/elektra/water aansluitingen, je auto en alles wat op jouw naam is gezet of geregistreerd op naam van jouw natuurlijke persoon. Zo geldt ook de wet enkel voor de natuurlijke persoon. Zo ook kun je enkel iets online bestellen, als een natuurlijk persoon, daar zijn alle voorwaarden op gericht op deze persoon. Nergens wordt de levende mens genoemd, niet in de wet, niet in de voorwaarden, niet in een verzekering, gewoon nergens. Die bestaat dan ook niet volgens de coöperatie Staat der Nederlanden. Want de overheid heeft geen bevoegdheden over de levende mens, want die is een soeverein met rechten i.p.v. betaalde privileges.

   Nu het lease contract is afgelopen en niet officieel verlengd is, is iedere inwoner slaaf af. Zo ook door dat de geboortetrusts vrijgegeven waren is 2013 door de vorige paus. Deze geboortetrusts had de coöperatie staat der Nederlanden voor 13-09-2013 moeten uitbetalen aan de inwoners. Maar zijn tot op heden in gebreke gebleven, nu ook het lease contract is afgelopen willen de ABN/Amro nog steeds niets uitbetalen en hopen nu dat zoveel mogelijk mensen die zogenaamde vaccins hebben genomen, want dan zijn ze medische gezien niet meer een mens. Dus beredeneerd de bank dat ze niets behoeven uit te betalen.

   Ook al heb jij je bij de desbetreffende instanties aangegeven dat jij je status dead-at-sea gecorrigeerd hebt, dat jij als levende mens alle instanties aangeschreven hebt dat zij hun vermeende bevoegd heden over de geboorte trusts niet hebben en je geboortetrusts beneficiair hebt aanvaard. Dan nog wordt dat compleet genegeerd. Want de levende mens bestaat niet in de fictie coöperatie Staat der Nederlanden.

   Zo is er een WOB bekent dat het bewijs van gratie Gods gevraagd werd. Daar was het antwoordt dat dit ooit een cynische verwijzing was van een paus. Dus niet aanwezig was. Daarmee zijn alle wetten ongeldig verklaard, want elke wet die ondertekend is door het koningshuis wordt het staatshoofd onbevoegd om wetten te mogen ondertekenen. In elke wet staat: wij Willem Alexander bij gratie Gods (of zijn voorgangers) ect,…etc. Daarmee kun je de gerechtelijke macht buiten spel zetten. Kijk op http://www.degratiegods.com De macht gebruikt telkens de angst troef om ons illegaal te onderwerpen aan hen, terwijl zij helemaal geen macht over de levende mens hebben. Onthoudt dat goed. Hou je rug recht, zij zijn constant jou aan het afpersen, chanteren etc.

 2. Alle zogenaamde crisissen zijn bewust gecreëerd.
  Tientallen lng schepen liggen te wachten om gelost te kunnen worden maar alle opslag zitten tot de nok toe vol.

  Hierbij kun je zien dat alle future markten en beurzen gemanipuleerd worden. NIETS IS WAT HET LIJKT !!
  Als beurzen zouden werken dan zou nu de gasprijs door de 0 moeten zakken want er is een enorm over aanbod.

  Er is geen covid crisis
  Er is geen klimaat crisis
  Er is geen stikstof crisis

  De enige crisis die er is is de totaal nutteloze ” volksvertegenwoordigers/landverraders “.

  Als we die allemaal het land uit zouden schoppen en het volk neemt het heft in eigen hand is alle shit in enkele dagen opgelost.

 3. Van rustige doods en moord en uitroeingsplanning, via een mislukte covidgekte, via een mislukte vax campagne, en de mislukte oorlogsbedoelingen van westerse zijde, worden de planners van constructief naar Compulsief- Obsessief gedrag. Uit DSM – 4. Dit is zeer moeilijk te genezen.
  Zij gaan eraan tenonder. Het is hun lijdensproves door angst aangewakkerd.

  • Deze mensen en al hun medestanders verdienen de doodstraf voor hun tyrannie die reeds is uitgevoerd op ons allen, laat staan voor wat nog komen gaat. Grootste misdaad uit de geschiedenis geheel geplant en zelfs uitgeschreven door hen zelf.

 4. De enige crisis die er is zijn de crisislijers zelf die van ons geld lekker uitstapjes maken en een Zwarte Adel die in onze bossen jaagt in paleizen en kastelen wonen met gratis energie en zich volvreet en ons afperst en in ellende stort en maar 40% in Nederland vertoeft. Voor de rest zijn ze op chronische vakantie in heerlijke oorden en leven in wilde terwijl ze ons dood maken en rest op insecten zetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in