Morele moed kan inderdaad eenzaam zijn. Mensen vinden het niet erg om gevangen te zitten, zolang niemand anders vrij is. Maar zet een doorbraak in gang, en iedereen raakt in paniek.” – William Deresiewicz

Als ik terugkijk op de tijden van Covid-hysterie, denk ik het meest aan uitschieters en regelvolgers, en wat moedige mensen scheidt van lafaards, schrijft Jordan Schachtel.

De afgelopen drie jaar hebben mij er goed aan herinnerd dat ware moed een isolerende ervaring is. Het is moeilijk te bezitten en te behouden, en wordt regelmatig door anderen geïnterpreteerd als eigenaardig en gevaarlijk. Moed is bijzonder omdat het een unieke eigenschap is die de man van de menigte scheidt.

We denken allemaal dat we die man zijn:

Maar eind 2019, toen het erop aankwam, onderwierp de overgrote meerderheid van onze bevolking zich aan het regime.

We hebben veel geleerd over een constante in menselijk gedrag, ongeacht waar je fysiek aanwezig was, wanneer je geconfronteerd wordt met iets dat als een grote crisis wordt beschouwd.

Lafheid wordt, in tegenstelling tot moed, aangemoedigd en beloond, en het is gemakkelijk.

Geconfronteerd met een door de regering uitgeroepen “nationale noodtoestand” besloten zovelen de weg van de lafaard te bewandelen in de vorm van meegaandheid, onderwerping en zelfs het aanvallen van de door het regime uitgeroepen “vijanden” van de samenleving.

Om een goede burger te zijn, hoefde je alleen maar te gaan zitten, je mond te houden, je onderdanigheidsmasker te dragen, je familiebedrijf te sluiten, je bewegingspas bij je te dragen en je experimentele farmaceutica op peil te houden. In ruil daarvoor beloonde de samenleving de laffe klasse met kansen, publieke lof en een goedburgerstempel.

  Chinese wetenschappers ontwikkelen gemuteerd ebolavirus in controversieel experiment, dat ernstige symptomen en sterfgevallen veroorzaakt bij laboratoriumhamsters

Het is immers enorm moeilijk om stroomopwaarts te zwemmen. Het is veel gemakkelijker om er gewoon bij te horen, vooral wanneer het verheffen van je stem wordt beschouwd als een grote maatschappelijke en directe sociale fout. Niet alleen is je uitspreken “egoïstisch”, maar het heeft ook oneindig veel negatieve gevolgen voor je persoonlijke en professionele ambities.

Moed komt niet in de vorm van een unaniem wetsvoorstel in het parlement en flitsende hoorzittingen op televisie met bekende politici.

Moedige mensen houden vast aan hun principes ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de bevolking – en zelfs hun naasten – ze tot een probleem verklaren, of iets veel ergers.

Moed is uniek omdat het bijna onmogelijk is tegelijkertijd moedig en populair te zijn. Als moed populair zou zijn, zou het niet moedig zijn. Als moed gemeengoed zou zijn, zou het niet moedig zijn.

Toch is moed essentieel voor de menselijke bloei in een vrije samenleving. Wanneer de tirannieke krachten in de niet al te verre toekomst hun lelijke kop opsteken voor de volgende gefabriceerde crisis, zal er opnieuw een beroep worden gedaan op moedige burgers om hun ambities te dwarsbomen.

Moed is moeilijk, maar het is het waard. Daadwerkelijke moed wordt zelden beloond, maar een moedige nalatenschap duurt eeuwig.


Copyright © 2023 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wereldgezondheidsorganisatie verklaart dat ongevaccineerde burgers “moordenaars” zijnVolg Frontnieuws op Telegram

  Elke vrouw in de vruchtbare leeftijd moet deze waarschuwing over de COVID-19 vaccins lezen

Lees meer over:

Vorig artikel“De Verenigde Staten wacht een Grote Depressie die erger is dan die van 1929”: Trump noemt Biden een moderne Herbert Hoover
Volgend artikelFailliete banken, voedselcrisis, gedwongen vaccinatie en onze grimmige toekomst. “Deze keer heeft het virus het geld zelf geïnfecteerd”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. UUR U NADERT VOOR ‘DICTATORIALE’ WET PUBLIEKE GEZONDHEID

  ´Het einde van de democratie en de scheiding der machten komt in zicht? In de Andere Krant verscheen een confronterend artikel van Joris Baas. Glijden we weg in een dictatuur? De pandemie-wet geeft onbekwame politici ongekend veel macht over de bevolking. Vrijheden en grondrechten staan op omvallen. Kunnen we het nog tegen te houden? En wat gaan we doen als deze wet – zonder evaluatie van de maatregelen, en respect voor onze grondrechten – aangenomen wordt? Gewoon maar gehoorzamen, of onze verzetspieren trainen…

  UUR U NADERT VOOR ‘DICTATORIALE’ WET PUBLIEKE GEZONDHEID
  Leden van de Eerste Kamer hebben veel kritische vragen gesteld over de door het kabinet voorgestelde wijzigingen in de Wet publieke gezondheid, die al door de Tweede Kamer is goedgekeurd. De nieuwe wet, die de minister van VWS ongekende bevoegdheden geeft in het geval van een ‘pandemie’, opent de weg naar een dictatuur en is strijdig met de grondwet, zeggen bezorgde juristen. Zij roepen de senaat op om de zogenoemde ‘Pandemiewet’ tegen te houden. Op 14 maart bespreken de Senatoren de wet met een aantal deskundigen.

  Als de voorgestelde wijzigingen in de Wet publieke gezondheid (Wpg) goedgekeurd worden in de senaat, zou de minister van VWS al bij een vermoeden van een nieuwe pandemie de wet kunnen activeren. De minister – op dit moment D66’er Ernst Kuipers – zou in zo’n scenario dictatoriale bevoegdheden krijgen om in te grijpen in de vrijheden van burgers.

  Advocaat mr. Vera Platteeuw stelt dat de minister “de grondrechten van burgers geheel naar eigen invulling op grove wijze kan inperken”. Meike Terhorst, advocaat uit Alkmaar, stelt dat de wetswijziging in strijd is met de Grondwetartikelen 1, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 23, 81 en 93. “De Grondwet staat delegatie van de wetgevende bevoegdheid inzake de beperking van fundamentele grondrechten, zoals vrijheid of lichamelijke integriteit, niet toe. Als de hoogste wetgever – Eerste en Tweede Kamer – deze cruciale bevoegdheid wel afstaat, betekent dat de facto het einde van de democratie en scheiding der machten.”

  Diverse organisaties, waaronder het burgercollectief de Biomedische Rekenkamer en een ‘links’ collectief van juristen en politici, de Vierde Golf, hebben hard aan de bel getrokken bij de Eerste Kamer. De Biomedische Rekenkamer spreekt van een “constitutionele staatsgreep”. Voorzitter Cyril Wentzel wijst erop dat de effectiviteit van de corona-maatregelen, zoals lockdowns, mondkapjes, PCR-testen en vaccinaties, “hardnekkig niet zijn geëvalueerd” door het kabinet.

  Lockdown, maatregelen, Covid-19, Corona[/caption]In de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging staat dat “is gebleken dat de maatregelen effectief waren en steeds zo min mogelijk de grondrechten van burgers beperkten”, maar het is volgens waarnemers onduidelijk waar het kabinet deze bewering op baseert. Zo heeft het kabinet steevast geweigerd het verband tussen oversterfte en vaccinaties te onderzoeken of openheid van zaken te geven over de wijze waarop de PCR-tests worden ingezet. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), die in het najaar van 2022 positief advies uitbracht over de wetswijziging, heeft de maatregelen nooit ­wetenschappelijk ­geëvalueerd. De WRR stelde tegenover De Andere Krant dat dit “niet zijn taak” is. Uit talloze internationale studies blijkt bovendien dat de lockdowns of interventies als mondkapjes geen effect hebben gehad.

  Het kabinet probeerde in januari de ‘Pandemiewet’, die in december door de Tweede Kamer was goedgekeurd, snel door de Eerste Kamer te loodsen, maar dat mislukte. De Eerste Kamer wilde meer tijd nemen om te reflecteren en deskundigen te raadplegen. Diverse fracties hebben kritische schriftelijke vragen ingediend. De PVV, die de kritische oppositie lijkt te leiden, maakt zich zorgen om de transparantie van de besluitvorming en wil onderbouwing zien per maatregel. De partij is ook kritisch op de mogelijke invoering van corona-toegangsbewijzen.

  De SGP-fractie betreurt het dat geen evaluatie van de maatregelen heeft plaatsgevonden. GroenLinks/PvdA wil meer weten over de proportionaliteit van toekomstige maatregelen. De CDA-fractie merkt op dat in het geval van het activeren van nieuwe maatregelen de Tweede Kamer slechts één week heeft om daar een oordeel over uit te spreken. Dat is te kort. Maar het CDA vraagt wel om invoering van test- en vaccinatiebewijzen. De VVD dringt aan op een maatregel vergelijkbaar met het corona-toegangsbewijs.

  De meeste deskundigen die op 14 maart zijn uitgenodigd, zoals OMT-lid Marion Koopmans, staan bekend als voorstander van het gevoerde beleid, hoewel dat niet voor iedereen geldt. Wentzel van de Biomedische Rekenkamer had liever meer kritische deskundigen gezien.

  Wanneer de wet in stemming wordt gebracht, is nog niet duidelijk. Wentzel verwacht dat er na de deskundigen-bijeenkomst nog twee schriftelijke vragenrondes volgen. “Maar het zou nog steeds kunnen dat de wet nog voor de installatie van een nieuwe Eerste Kamer op 13 juni – dus in de huidige samenstelling – in stemming wordt gebracht”, stelt hij. Waakzaamheid is volgens hem geboden. “We hebben gezien dat juist het demissionaire Kabinet de meest repressieve maatregelen heeft doorgevoerd.” Senator Johan Dessing (FVD) is niet heel optimistisch dat de Eerste Kamer de wet gaat tegenhouden. “Wij zullen er alles aan doen, want het zou echt een ramp zijn als dit erdoor komt. Het is het begin van een echte dictatuur.” ´

  https://stichtingvaccinvrij.nl/uur-u-nadert-voor-dictatoriale-wet-publieke-gezondheid/

  • Verdrietig
   Wanhopig
   Moe
   Maar bovenal een vrij mens.
   Als ik moet sterven, dan vrij van geest en met opgeheven hoofd.
   Mezelf hoef ik niks te verwijten.
   De oplossing bij een ander zoeken is niet mijn ding.
   Ik heb vertrouwen in mijn eigen keuzes, die ik dan ook zal maken totdat de Here mij terug roept .

   • De mens MOET veranderen. Alleen de meeste mensen MOETEN de dood in de ogen kijken om de wil te vinden om te veranderen. Dat proces is nu gaande. Laat de aardse leugens en illusies los en leg je vertrouwen in de heer, door in jezelf de connectie met God/licht/LIEFDE te herstellen.

    Houd moed Timbre, je bent niet alleen. We zijn allemaal moe en verdrietig, maar dat brengt ons dichter bij elkaar en het gaat ons krachtig maken. Om angst los te kunnen laten, moet je angst aankijken… wij zijn daar fulltime mee bezig. Het voelt niet altijd zo, maar we zijn aan het groeien!!! Straks is alle angst aangekeken en dan zal het licht van liefde vanuit ons binnenste de wereld in schijnen… WIJ ZIJN HET LICHT. En we zijn hard aan het werk om dat licht weer te laten schijnen.

    Ik stuur je kracht en positieve energie Timbre. Aan jou en iedereen die dit leest. Houd vol allemaal, we gaan onze angsten loslaten en de LIEFDE in de wereld terugbrengen.

    • Dankjewel Naam, dit had ik net even nodig. Ik stuur jouw ook kracht en positieve energie. Laten we ons licht laten schijnen!

    • Dankjewel Naam.*
     Ken je de kracht van Licht?
     Ga zitten in een aardedonkere kamer.
     De duisternis is alles.
     Steek één kaarsje aan.
     Het licht is nauwelijks 1-2 cm groot.
     Steek vervolgens 10 kaarsjes aan.
     Het licht wint, zelfs met 10 kaarsjes voel je je al veilig.
     Licht is krachtig en wint.

 2. Dat citaat is van ene “Elizebeth Kenny”? Heeft ze dan gejat, zal wel weer een Amerikaanse zijn, die jatten immers altijd alles. het citaat is eigenlijk van Benito Mussolini en luidt in het Italiaans: “Meglio vivere un giorno da leone, Che cento anni da pecora.”

 3. Tegenwoordig is haast alles verleiding.
  – als je geprikt bent mag je vliegen.
  – kijk naar voetballen, shows.
  – koop Netflix etc.
  – Een elektrische auto zonder bijtelling
  – Je redt het klimaat
  En het gaat nog veel verder.
  Alles is ijdel.

  • Hoe meer mensen consumeren, hoe banger ze zijn. Consumptie is de illusie die ons aan het aardse verbindt, liefde is de waarheid die ons bevrijd en aan het goddelijke verbindt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in