De epidemie van zogenaamd onverklaarbare tienerdoden blijft ons allen schokken. Een leerling in Solihull kreeg de prik, kreeg bloedstolsels, kreeg een hartstilstand en stierf. Een 17-jarig meisje stierf minder dan 24 uur na de prik. Een kind stierf in Essex. Een ander stierf in Leicester. En zo verder, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Volgens de eigen cijfers van de Britse regering, gepubliceerd op theexpose.uk, ligt het aantal sterfgevallen onder kinderen 52% hoger dan het gemiddelde over vijf jaar sinds met het prikken is begonnen. En toch, officieel, zijn deze allemaal onverklaarbaar. Er is een epidemie van toevallige sterfgevallen. Volkomen gezonde kinderen vallen plotseling dood neer. Dit is iets ongelooflijk zeldzaams. Tragisch genoeg, komt het nu veel voor.

En nog steeds ontkennen de autoriteiten het verband.

De mainstream media en het medisch establishment, hun loyaliteiten gekocht en betaald, weigeren de voor de hand liggende verklaring te accepteren, dat deze kinderen worden vermoord door de onnodige, experimentele prikken die ze onder druk moeten nemen. Myocarditis en pericarditis worden herhaaldelijk beschreven als kleine ongemakken, terwijl zij in werkelijkheid dodelijk kunnen zijn en veel van de getroffenen binnen vijf jaar dood zullen zijn.

In een belangrijk artikel dat op 4 augustus 2021 in het Journal of the American Medical Association werd gepubliceerd, werd gemeld dat myocarditis zich snel ontwikkelde bij jongere patiënten, meestal na de tweede dosis, terwijl pericarditis oudere patiënten trof na hetzij de eerste hetzij de tweede dosis. Voorspelbaar is dat er te weinig bijwerkingen worden gemeld. Gewoonlijk wordt tussen 1% en 10% van de bijwerkingen gemeld, dus de cijfers zijn veel slechter dan we denken. Ik heb een stortvloed van artikelen gezien over myocarditis en het schijnt dat slechts ongeveer twee derde van de patiënten kan rekenen op een volledig herstel. Anderen kunnen overlijden of hebben langdurige problemen. Myocarditis is geen milde en gemakkelijk te behandelen aandoening, zoals de mainstream journalisten blijven volhouden. Met name de BBC heeft zich volstrekt schandelijk getoond.

Ik heb herhaaldelijk opgeroepen tot het stopzetten van het plan om kinderen te injecteren. Keer op keer heb ik onomstotelijk bewezen dat deze experimentele covid-19 injecties onnodig en gevaarlijk zijn.

Madame Tussauds, het wassenbeeldenmuseum in Londen, had vroeger een Gruwelkamer. Ze hebben het een paar jaar geleden gesloten. Ik ben bang dat ze die moeten heropenen.

Mijn kandidaten voor de oude Gruwelkamer zouden Jack the Ripper, de Yorkshire Ripper en Haigh de zuurbadmoordenaar zijn geweest. Maar er zou ook plaats zijn geweest voor artsen die bekend stonden om het doden van mensen, Dr. Crippen, Dr. Buck Ruxton, Dr. John Bodkin Adams, die naar verluidt gespecialiseerd was in het doden van bejaarden, en wijlen Dr. Harold Shipman – de naaldliefhebbende huisarts die 236 van zijn patiënten doodde.

Geen van hen was verantwoordelijk voor een fractie van het aantal mensen dat door onze nieuwe kandidaten voor de Gruwelkamer is gedood. Ik betwijfel of zelfs Dr. Josef Mengele, de Engel des Doods, erin geslaagd is evenveel kinderen te doden als mijn kandidaten hebben helpen doden en zullen blijven doden. Ik noem Mengele overigens in de wetenschap dat ik zal worden aangevallen en neergesabeld door een kleine maar verrassend luidruchtige groep nazi-aanhangers die het internet afstruint op zoek naar dingen om boos over te worden en altijd bezwaar maakt als ik ook maar iets kritisch durf te zeggen over hun geliefde Josef. Niemand is te dom om onverdraagzaam te zijn, zo lijkt het. Overigens word ik ook racistisch bejegend door nazi’s die denken dat ik joods ben. Als ik joods was, zou ik ze bij de politie kunnen aangeven, want hun opmerkingen zijn steevast antisemitisch en illegaal. Maar dat ben ik niet dus kan ik dat niet, wat merkwaardig is.

  Beroemde muzikant Coolio (59) stort plotseling en onverwacht in en overlijdt

Naar mijn mening zijn Whitty en de rest van de adviseurs van de Britse regering allemaal hun plaats waard in een Gruwelkamer. Het is een schande dat de mainstream media zoals de BBC en Channel 4, beide weinig meer dan propagandakanalen van de regering, hebben toegestaan dat de onvergeeflijk afschuwelijke, onwetende publiciteitsjager Devi Sridhar kinderen aanmoedigt zich te laten prikken en tegen hen te liegen over de prikken. Sridhar is berucht onder weldenkende mensen omdat zij op de BBC-televisie heeft verklaard dat geen enkel kind aan de experimentele covid-19 prik is gestorven en dat de bijwerkingen die zich voordeden mild waren en gemakkelijk te behandelen. Vermoedelijk denkt zij dat myocarditis kan worden behandeld met een van die magische sponzen die worden gebruikt door de EHBO-ers die tijdens voetbalwedstrijden het veld oprennen en wonderen verrichten – en de dodelijk gewonden met één kneepje van de spons veranderen in fitte en gezonde spelers. En de belofte van een paar aspirine tabletten later. Myocarditis en pericarditis en bloedstolsels en beroertes en blindheid zijn geen onbeduidende bijverschijnselen die zomaar kunnen worden weggewuifd. En de dood ook niet.

De staat van dienst van Dr. Harold Shipman ziet er armzalig uit in vergelijking met het totaal dat we volgens mij uiteindelijk bij Whitty, Fauci en Sridhar zullen kunnen neerleggen.

Dan zijn er nog de politici die het verdienen om in de nieuwe Gruwelkamer te komen. We zouden er niet alle smerige politici in kunnen stoppen die hun plaats in de geschiedenis verdienen, maar in het Verenigd Koninkrijk verdienen de werkelijk vreselijke Johnson, Hancock enzovoort een eigen kooi. Biden en Johnson zijn essentieel en geen Gruwelkamer zou klaar zijn voor publieke vertoning zonder beelden die de unieke vreselijke Trudeau en de zielige kleine Macron voorstellen. En die vrouw uit Nieuw-Zeeland, die vriendjes schijnt te zijn met Bill Gates. En zo’n beetje iedereen in Australië die een officiële functie bekleedt in de regering of de administratie moet er ook bij zijn. Is het niet vreemd dat de oude Gemenebestlanden nu het meest repressief blijken te zijn? Dit hebben we ongetwijfeld te danken aan de invloed van de kroon. Koningin Elizabeth, Charles en William hebben iedereen verraden en ons verraden voor een plaats aan de tafel wanneer de wereld wordt opgedeeld in winstgevende koninkrijkjes.

En er moet een plaatsje in de Gruwelkamer worden ingeruimd voor media-artsen die ofwel de waarheid kennen maar hun werkgevers niet voor het hoofd willen stoten omdat die niet willen dat ze die vertellen, of die gewoon niet de moeite hebben genomen om zelf onderzoek te doen en de rotzooi voordragen die ze te horen krijgen zonder zich te bekommeren om de doden die ze veroorzaken. Ik ben de tel kwijtgeraakt van het aantal journalisten en media-artsen die gewoon de leugens herhalen die ze te horen kregen. Ze zullen allemaal terechtstaan in Neurenberg II – samen met de dokters, verpleegsters en anderen die onschuldigen en onwetenden hebben geïnjecteerd met een experimenteel, giftig brouwsel dat slechts voorlopig is goedgekeurd.

We zouden ook een speciale afdeling nodig hebben voor media-instellingen als de BBC, ITV, Channel Four en Sky – die allemaal hun kijkers en luisteraars hebben verraden. En nog een speciale afdeling voor kranten als de Guardian en de Daily Mail, die zich niet tevreden stelden met het publiceren van leugens, maar het ook nodig vonden om degenen die de waarheid spraken te denigreren.

  Volgens officiële gegevens ligt het aantal sterfgevallen onder Britse kinderen 44% hoger dan het vijfjaarlijkse gemiddelde sinds zij het Covid-19 vaccin kregen

En er zal plaats zijn voor een paar beroemdheden. Clooney verdient een plaatsje omdat hij suggereerde dat degenen die zo verstandig zijn de prik te weigeren, toch maar een prik moeten krijgen.

En natuurlijk moeten we het voltallige personeel van YouTube, Google, Facebook, Twitter, Linkedin en Wikipedia erin stoppen. Die allemaal bewezen hebben trouwe dienaren te zijn van de kwaadaardige manipulators die vastbesloten zijn Agenda 21, de Great Reset en een Wereldregering op te dringen aan een onwillige wereld. Ik vraag me af hoeveel van de rangen en standen bij die ellendige bedrijven zich realiseren dat ook zij gedoemd zijn te sterven als de booswichten erin slagen deze oorlog te winnen.

Ik waarschuwde voor het eerst voor verplichte vaccinaties in maart 2020. Het was toen, meer dan anderhalf jaar geleden, duidelijk dat de covid-19-hoax ons naar een verplicht inentingsprogramma zou leiden – hoewel het toen nog niet duidelijk was dat de prikken geen traditionele vaccins zouden zijn. Het was toen ook duidelijk, in maart 2020, dat covid-19 gewoon de herdoopte griep was. De cijfers hebben dit vervolgens onomstotelijk bewezen.

Op 4 december 2020 meldde ik in een video getiteld “Vital Information about the covid-19 vaccine” dat de Bill en Melinda Gates Foundation, enorme investeerders in de vaccinindustrie, de Britse toezichthouders, de MHRA, £980.000 hadden gegeven. Het toeval wil dat het Verenigd Koninkrijk een van de eerste landen was die het gebruik van de vaccins toestonden.

Het is bijna een jaar geleden dat Matt Hancock, de schandelijke maar toen nog niet publiekelijk in opspraak gebrachte minister die verantwoordelijk was voor covid, waarschuwde dat mensen misschien geen bioscopen meer in mochten of geen voetbalwedstrijden meer mochten bijwonen als ze er niet mee instemden zich te laten vaccineren. Het was de eerste officiële waarschuwing dat vaccinpaspoorten zouden worden ingevoerd en dat grote delen van de bevolking van hun rechten zouden worden beroofd.

Een paar dagen later, op 8 december 2020, maakte ik een video waarin ik een opsomming gaf van de bijwerkingen waarvan al bekend was dat ze met deze vaccins gepaard gingen: dwarse myelitis, stuiptrekkingen, beroertes, hartaanvallen, myocarditis, pericarditis, bloedstolsels, enzovoort. Kijk maar eens naar de video “Covid-19 Vaccin – Mogelijke bijwerkingen van het vaccin”. Het werd voor het eerst vertoond op 8 december 2020. Fauci en Whitty en de medische gevestigde orde wisten toen wat de spuiten zouden doen. En ze wisten dat de bijwerkingen niet zeldzaam waren. Niemand kan zeggen dat ze niet op de hoogte waren. Begin december 2020 – tien maanden geleden – beschreef ik de prikken als het grootste experiment in de geschiedenis – en grotendeels ongereguleerd. De politici hoonden, de journalisten hoonden en de medische wereld hoonden. En ze hadden het allemaal mis. Op 9 juni 2021 maakte ik een video met de titel: “Leugens op de BBC leiden tot de dood van kinderen”. En op 13 maart maakte ik een video met de titel: “Covid-19 Vaccins zijn massavernietigingswapens en kunnen het menselijk ras uitroeien”. Deze en andere staan allemaal nog op Brand New Tube.

Kijk naar wat er nu gebeurt.

Kinderen sterven op school en thuis. De sterfgevallen zijn allemaal plotseling – zonder bekende oorzaak. De autoriteiten durven het natuurlijk nog steeds niet toe te geven, maar ze zijn betrokken bij een enorm genocidaal programma. Politici, adviseurs, artsen, verpleegsters en journalisten zijn betrokken bij een doelbewust programma om kinderen af te slachten.

  Het uitschot afschuimen

Een van de weinige groeisectoren in de wereld is nu het geven van rouwbegeleiding aan kinderen, ouders en schoolleraren. De BBC, de bewaarplaats van de absurditeit, heeft gemeld dat er stemmen opgaan om in alle scholen defibrillatoren te installeren wegens de ongewone epidemie van plotseling overlijden onder voorheen volkomen gezonde kinderen.

Het moet moeilijk zijn voor de autoriteiten en de medische wereld om de dam te blijven opwerpen tegen de voortdurende stroom van informatie die aantoont dat zij ongelijk hebben en wij gelijk.

Het moet voor sommige van die halve garen een strijd zijn om een plaag te moeten blijven verkopen die er nooit is geweest. Zelfs gevestigde artsen zijn het er nu over eens dat de meeste mensen nu immuun zijn voor covid-19 en dat elk virus dat er was, nu zwakker is. De kwaadwilligen blijven volharden in de leugens en de verkeerde informatie over covid-19 om een dekmantel te verschaffen, een excuus, voor het aantal mensen dat sterft aan de spuiten.

‘Long Covid’, natuurlijk, is een eeuwigdurend excuus voor de bijwerkingen die het gevolg zijn van al het prikken. En nadat ze de naties hebben gedemoraliseerd en verzwakt met hun absurde beleid van maskers dragen, sociale afstand bewaren en prikken, doen ze nu hun uiterste best om de griepprikken te verkopen om ons tegen griep te beschermen.

Niemand in de medische wereld schijnt zich erom te bekommeren dat het verzwakte levende virus dat wordt gebruikt in het neus-griepvaccin dat nu aan kinderen wordt aangeboden, levend kan worden en ouderen kan doden die verzwakt zijn door de covid-19-vaccinaties en door absurde en onverdedigbare regeringsregels en -voorschriften en door maandenlang geen zon te zien krijgen. De ravage die het verzwakte levende virus zal aanrichten bij de ouders en grootouders die de experimentele covid-19-vaccinatie hebben gekregen, is te erg om te overdenken. Er zullen in de komende maanden nog veel meer onverwachte sterfgevallen volgen, zowel onder jongeren als onder ouderen, nu de genocide met volle kracht aan de gang is.

Op 2 februari nam ik een video op met de titel: “Dokters en verpleegsters die het covid-19-vaccin geven zullen berecht worden als oorlogsmisdadigers”. Op 20 april van dit jaar maakte ik een video getiteld `Een spuit vol dood’.

En nog steeds bleef het misbruik komen van de mainstream media en van trollen op sociale media. Maar de medische wereld, de politici en de journalisten negeerden het bewijs, ontkenden de feiten, onderdrukten de waarheid, demoniseerden de waarheidssprekers en dwongen en intimideerden miljoenen om een gevaarlijke experimentele prik te accepteren die niet deed wat iedereen werd verteld dat hij deed en die toch niet nodig was.

De afgelopen twintig maanden ben ik meer keren voorgelogen en belasterd dan ik kan tellen – vaak door mensen die beter hadden moeten weten. Mijn reputatie is vernield en mijn carrière is verwoest. Het is pijnlijk, schadelijk en duur geweest.

Maar ik denk graag dat ik het allemaal weer zou doen.

Omdat er nog nooit in de geschiedenis een misdaad van deze omvang is geweest.

Geen Gruwelkamer zal groot genoeg zijn om de legers leugenaars en bedriegers te bevatten die te zijner tijd als vijanden van de mensheid zullen worden gestraft.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Gaat nu viraal: Rode Kruis medewerker bespot ongevaccineerde “dwarsdenkers” en sterft na vaccinatieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDrie Ohio rechters “onverwacht overleden” in negen dagen tijd na vaccinmandaat in Cuyahoga County
Volgend artikelWie beslist wat er in je lichaam wordt gedouwd? Bill Gates
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. De ‘bijna geruisloze en massaal ontkende’ Wereldwijde Genocide op bevel van degenen die zich Onzichtbaar wanen. De ontkennende en wegkijkende massa zal waarschijnlijk niet meer in het aardse leven zijn wanneer deze horrortactiek uiteindelijk wereldwijd aan het licht komt. Het is voor velen uitermate moeilijk gebleken om terug te komen op een eerdere stellige (tunnel)visie.

    Voor nu en al sta ik alleen in mijn woonkamer; bij deze een staande ovatie voor Dr. Vernon Coleman.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in