Waarheid, feiten en individuele vrijheid lijken niet erg belangrijk deze dagen. Terwijl de COVID-19 zwendel voortwoedt, verdrinkt onze kleine blauwe planeet in een zee van leugens, onderdrukking, en propaganda. Dag na dag, nacht na nacht, uur na uur worden onze vermoeide hersenen verzadigd met aantallen ziektegevallen, dodentotalen en zogenaamd overbevolkte ziekenhuizen, terwijl regeringen en particuliere bedrijven ons dwingen en intimideren om zogenaamde vaccins te nemen die, wie weet hoeveel tienduizenden, doden en permanent invalide maken. Ons wordt verteld dat we moeten buigen voor de stem van het gezag en onze vrijheid moeten opgeven, omdat we er anders van beschuldigd worden egoïstisch te zijn en onze medemensen op aarde te vermoorden, schrijft Michael J. Talmo.

Maar wordt ons wel de waarheid verteld? Doet de waarheid er eigenlijk wel toe? En nog belangrijker, hoe weten we het verschil tussen de waarheid en een leugen?

Mattheüs 7:13-14 geeft deze waarschuwing:

“Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt, en velen gaan erdoor naar binnen. Maar smal is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en slechts weinigen vinden die.”

De menselijke geest is een complex en prachtig instrument. We hebben er technische hoogstandjes mee bereikt, psychische diepten mee bereikt en de mysteries van het heelal mee onderzocht. In feite is onze reis op deze gebieden nog maar net begonnen. Er is nog zoveel meer te weten en te doen. Maar de geest kan ook onze toren van Babel zijn en de technologie onze gevangenis. Dat komt omdat het menselijk brein ook een zeer gebrekkig, onvolmaakt instrument is dat vol zit met vooroordelen en destructieve denkpatronen en impulsen. Het maakt deel uit van hoe we geëvolueerd zijn, maar het is ook wat we moeten begrijpen en overwinnen. Met andere woorden, we kunnen vaak onze eigen ergste vijand zijn.

Dus, laten we de mentale spinnenwebben opruimen en een paar dingen begrijpen.

Wat u moet weten.

Laten we eerst eens kijken naar wat u niet hoeft te weten en dat kan in één woord worden samengevat: alles. Je hoeft niet alles te weten. Het is sowieso onmogelijk om alles te weten.

In 1980 maakte astronoom Carl Sagan (1934-1996) een 13-delige PBS miniserie, Cosmos. In aflevering 11 ging Sagan de openbare bibliotheek van New York binnen. Ik was daar al vaak geweest en ik kan u zeggen, het is er adembenemend mooi. Sagan ging naar een van de bovenverdiepingen en liep langs zo’n 30 voet van zes planken met boeken. Hij legde uit dat het lezen van die hoeveelheid boeken een heel leven in beslag zou nemen, wat slechts een tiende is van de ongeveer tien miljoen boeken die zich daar bevinden.

Sagan legde uit: “De kunst is te weten welke boeken je moet lezen.” Of, om het anders te zeggen, wat is essentiële kennis? Wat moet je echt weten?

Aangezien we allemaal unieke individuen zijn, zal het antwoord op die vraag in veel opzichten sterk verschillen. Maar net zoals we allemaal moeten eten en naar de wc gaan, zijn er een aantal kennisgebieden die voor ons allemaal gelden.

Naar mijn bescheiden mening is het belangrijkste om te weten dat je jezelf bent, op de voet gevolgd door die dingen die de grootste impact op je leven hebben. COVID-19 valt zeker in de laatste categorie, net als politiek en geschiedenis.

Wat is waarheid?

Er zijn twee soorten waarheid: innerlijke waarheid en uiterlijke waarheid.

Innerlijke waarheid is wat waar is voor jou als in wat je leven plezier en betekenis geeft. Voor sommigen betekent dat artiest, acteur of dichter zijn; voor anderen betekent dat arts of wetenschapper zijn; voor weer anderen kan het betekenen dat je een bedrijf hebt zoals een restaurant of een bouwbedrijf; voor weer anderen kan het betekenen dat je leraar bent of een sociale hervormer; voor weer anderen betekent het dat je arbeider bent of huisvrouw. Het heeft ook te maken met de vraag of het beter is getrouwd te zijn of alleenstaand te blijven, wel of geen kinderen te krijgen, seksueel monogaam te zijn of meerdere minnaars te hebben; het gaat over wat je graag doet voor je plezier en ontspanning, samen met nog zoveel meer.

Mijn ervaring is dat verslavingen en andere vormen van zelfdestructief gedrag ontstaan wanneer je niet eerlijk leeft. Het zijn manieren om te verdoven en jezelf af te leiden van een leven van stille wanhoop. Helaas leven te veel mensen een leven van stille wanhoop. Ze hebben een geconditioneerd zelf verworven, een persona, een imago. Zij leven zoals hun ouders, of hun echtgenoot, of hoe de maatschappij denkt dat zij zouden moeten leven, in plaats van hoe zij zouden moeten leven. Zulke mensen zijn eenzaam, boos en verward. Zij verafschuwen zichzelf omdat zij de weg kwijt zijn. Zij zijn vergeten hoe zij waarachtig moeten leven.

De waarheid aan de buitenkant is de waarheid die wij allen delen. Het is de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, twee mensen in een kunstgalerie kijken naar een schilderij. De een vindt het een prachtig schilderij, terwijl de ander het het stomste schilderij vindt dat hij ooit heeft gezien. Beiden hebben gelijk omdat ieder een andere smaak heeft. Het is een kwestie van mening of innerlijke waarheid. Maar als iemand beweert dat de aarde plat is, is dat geen kwestie van mening omdat de aarde niet plat is. De oude Grieken ontdekten dat 2700 jaar geleden al, zonder vlucht of ruimtevaart. Het maakt niet uit dat mensen ooit dachten dat de aarde plat was. Het doet er niet toe dat een klein percentage van de wereldbevolking nog steeds denkt dat zij plat is, voornamelijk door de invloed van Samuel Rowbotham (1816-1884). Zij is niet plat.

Simpel gezegd: Innerlijke waarheid gaat over echt zijn en uiterlijke waarheid gaat over wat objectief echt is.

Jammer genoeg kunnen veel mensen het verschil niet zien tussen innerlijke en uiterlijke waarheid. Zo had ik bijvoorbeeld in 1985 een 22-jarige vriendin die in de Kerstman geloofde. Ik was 31. Toen ik haar probeerde uit te leggen waarom de Kerstman onmogelijk kon bestaan, bleef ze maar zeggen: “Voor mij is het waar.” Ze geloofde echt dat als ze naar de Noordpool ging, ze de Kerstman in zijn werkplaats zou vinden omdat hij voor haar bestaat, maar dat ik de Kerstman niet in zijn werkplaats zou vinden als ik naar de Noordpool ging omdat hij voor mij niet bestaat. Ik probeerde haar uit te leggen dat werkelijkheid werkelijkheid is en dat iets bestaat of niet bestaat, ongeacht wat we willen geloven, maar dat mocht niet baten. Duidelijk een van de zwakste lampjes van de kerstboom, maar ik was verliefd, dus wat kan ik zeggen.

Wetenschap begrijpen

Het woord wetenschapper werd in 1833 uitgevonden door William Whewell (1794-1866). Daarvóór en zelfs nog lang daarna, tot in de jaren 1890, werden wetenschappers meestal natuurfilosofen genoemd. Whewell was een filosoof. Galileo (1564-1642), Copernicus (1473-1543), Newton (1642-1727), enz. werden nooit wetenschappers genoemd omdat dat woord in hun tijd nog niet bestond. Zelfs Charles Darwin (1809-1882) en andere grote wetenschappers van de 19e eeuw bleven zichzelf natuurfilosofen noemen. Zelden werden zij wetenschappers genoemd. De meeste wetenschappers van vandaag zijn gepromoveerd. Een doctoraat is een doctor in de filosofie. Het oudste wetenschappelijke tijdschrift ter wereld noemt zichzelf na meer dan 350 jaar nog steeds “Philosophical Transactions”.

Zoals historicus Dr. Richard Carrier, PhD het stelt:

“Wetenschap is gewoon filosofie met betere gegevens.”

Filosofie werd uitgevonden door de oude Grieken. Het komt van de Griekse woorden Philo + Sophia wat betekent liefde voor de wijsheid. Maar zoals Dr. Carrier uitlegt in zijn lezing uit 2016 “Is Philosophy Stupid,” zit er veel meer achter deze tak van kennis dan wetenschap.

Hoewel het al voor zijn tijd bestond, is de vader van de moderne filosofie Aristoteles (384 BC-322 BC). Hij gaf ons ook de wetten van het denken of basislogica: De wet van Identiteit, De wet van Non-Contradictie, en De wet van het uitgesloten midden. Inductief en deductief redeneren komen ook van Aristoteles. Maar niet Abductief redeneren. Dat werd uitgevonden door Charles Sanders Pierce (1839-1914).

Aristoteles, zoals Dr. Carrier in zijn lezing uitlegt, formaliseerde en structureerde de filosofie in zes gebieden die essentieel zijn voor een gezonde epistemologie. Dat wil zeggen, de manier waarop wij kennis vergaren en informatie verwerken die resulteert in de conclusies en oordelen die wij vellen. De zes gebieden zijn: Epistemologie, Fysica, (dat wil zeggen alle wetenschap, niet slechts één gebied zoals tegenwoordig), Metafysica (dat wil zeggen na de fysica, of wetenschap, de conclusies die je trekt uit wetenschappelijke gegevens), Esthetica, Ethiek, en Politiek.

De meeste moderne filosofen willen zich alleen bezighouden met de analyse van concepten en niet met feiten, wat volgens Dr. Carrier onjuist is. Filosofie is een conclusie over feiten en gegevens die door de wetenschap, relaties, en persoonlijke ervaring worden geleverd. Het houdt zich bezig met feitelijke vragen die wetenschap en religie alleen niet kunnen beantwoorden. Het leert je het hele plaatje te zien.

Dus, als je nadenkt over de grote vragen van het leven: Waarom ben ik hier? Wat word ik verondersteld te zijn? Moet ik met die of die persoon trouwen? Is er leven op andere werelden? Hoe is dit universum ontstaan? Leeft Elvis nog? Of je het nu religie, meditatie, diep nadenken of mentale masturbatie noemt, je bent bezig met filosofie. Leer het goed te doen.

Ken de geschiedenis

De meeste mensen zijn vreselijk onwetend als het op geschiedenis aankomt. Ik krimp ineen als ik hoor dat ze het dragen van mondkapjes, verplichte vaccinaties en andere onderdrukkende maatregelen steunen. Ze weigeren zich te verzetten tegen de hand die hen verstikt tot de dood, maar dragen graag het mondkapje dat hen verstikt.

Het grootste deel van het publiek beseft niet hoe volkomen corrupt en oneerlijk de regering en de medische wetenschap zijn geworden, omdat ze de geschiedenis niet kennen. Als je aan me twijfelt, lees dan wat de wetenschappelijke literatuur erover te zeggen heeft hier, hier, en hier. En dat is nog maar een klein voorbeeld.

Voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk Winston Churchill (1874-1965) verklaarde in een toespraak in 1948:

“Zij die niet leren van de geschiedenis zijn gedoemd deze te herhalen.”

Luister ook naar de woorden van Richard Carrier in zijn boek “Proving History,” blz. 115: “…ons vooroordeel tegen het bovennatuurlijke is gerechtvaardigd, net zoals ons vooroordeel tegen de eerlijkheid van politici gerechtvaardigd is: we hebben hen zo vaak op oneerlijkheid betrapt dat het dwaas zou zijn om wie dan ook in de politiek impliciet te vertrouwen.”

En dat geldt ook voor zogenaamde volksgezondheidsfunctionarissen als Anthony Fauci en CDC-directeur Rochelle Walensky, omdat zij ook politici zijn.

Het is belangrijk te begrijpen dat alle geschiedenis probabilistisch is. We hebben geen tijdmachine. We waren er niet bij. Het enige wat historici kunnen doen is vaststellen wat er in het verleden is gebeurd op basis van overgebleven archeologisch en documentair bewijsmateriaal, en van hoe de wereld in elkaar zit dankzij de wetenschap. En op basis van de voorafgaande waarschijnlijkheid – wat er normaal gebeurt in het geval van wat je bekijkt. Dit geldt ook voor de moderne tijd. Geschiedenis is geschiedenis en het verleden is het verleden, of het nu tien minuten geleden gebeurde of tienduizend jaar geleden.

In het geval van COVID-19 maakt de waarschijnlijkheid dat regeringen liegen, het hoogst onwaarschijnlijk dat ons de waarheid wordt verteld. Alleen sterk bewijs zou die waarschijnlijkheid omkeren. In plaats daarvan toont het bewijs aan dat wat gewoonlijk gebeurt ook gebeurt – we worden voorgelogen.

Het woord radicaal wordt gedefinieerd als tot de kern van de zaak gaan. Dus, laten we alle retoriek en angstzaaierij negeren en kijken naar twee basisfeiten als het gaat om testen en sterfgevallen.

De oplichterij met de COVID-19 PCR-test werkt als volgt: de test wordt in cycli uitgevoerd. Hoe meer cycli er doorlopen worden, hoe groter de kans dat iemand positief test.

Op pagina 35 van het PCR-diagnosepaneel op de website van de FDA staat dat laboratoria de test met 40 cycli moeten uitvoeren. Het Yale New Haven Hospital stelt op blz. 4 van zijn rapport ook dat PCR-tests gewoonlijk met 40 cycli worden uitgevoerd en dat de gebruikte cyclusdrempel “nooit wordt vermeld in de resultaten die naar de clinici worden gestuurd”. Dit feit werd ook gemeld in de New York Times. In een programma van juli 2020, “This Week In Virology,” legde Fauci uit dat als je de PCR test met 35 of meer cycli uitvoert, het vrijwel waardeloos is omdat de kans dat er een actief besmettelijk virus aanwezig is, “minuscuul” is. Hij zei dat je dan alleen “dode nucleotiden” krijgt. POW! SOCK! WHAM! Daar heb je het. Er hoeft niets meer gezegd te worden. De PCR-test is niet nauwkeurig.

Wat betreft het aantal COVID-19 sterfgevallen in dit land, om een nauwkeurig onbevooroordeeld beeld te krijgen van wat er aan de hand is, moet je kijken naar alle sterfgevallen door alle oorzaken in verhouding tot de bevolking per jaar. Als de bevolking toeneemt, neemt het aantal sterfgevallen toe. Maar stijgt ook het percentage van de bevolking dat in een bepaald jaar sterft? De cijfers hieronder komen uit de 2021 World Almanac en van de CDC’s provisional deaths web page.

Zoals u kunt zien, stierven er in 2020 weliswaar meer mensen dan in voorgaande jaren, maar was er geen statistisch significant sterfteoverschot. Andere studies hebben aangetoond dat er een hoger sterftecijfer was in sommige staten, de staten met de strengste lockdown-maatregelen – vooral staten zoals New York die ziekenhuispatiënten naar verpleeghuizen hebben overgebracht. Maar niet voor het land als geheel.

Waar het op neerkomt: Negeer de shock and awe (schok en ontzag) tactieken. Het is allemaal loze retoriek. Laat je er niet door afleiden. De testen zijn waardeloos en er is geen overmatige sterfte. Dat is de kern van de zaak. En dat is het enige dat telt.

Geloof is geen feit

Als iemand tegen mij beweert dat COVID-19 een echte pandemie is, vraag ik hem het volgende: welke wetenschappelijke verhandelingen heb je gelezen die je ervan overtuigd hebben dat COVID-19 en het virus dat het zogenaamd veroorzaakt echt zijn? Hoe weet je wat je weet over COVID-19? Heb je gekeken naar de werkelijke wetenschap, zoals het lezen van de studies in de wetenschappelijke literatuur – zou je zelfs weten hoe deze te interpreteren? Of gelooft je gewoon wat een of andere autoriteitsfiguur of mediapersoonlijkheid je vertelt?

Ik leg hen dan verder uit dat als zij hun informatie van de tv en andere mainstream bronnen krijgen, hun standpunt over COVID-19 een religieus standpunt is. Het is een op geloof gebaseerde mening die er naïef van uitgaat dat de overheid en de medische wetenschap eerlijk zijn en het beste met hen voor hebben.

Zij gaan ervan uit dat het COVID narratief waar is.

Er is een wijs oud gezegde:

“Neem nooit zomaar iets aan, want als je iets aanneemt maak je jezelf en mij belachelijk.”

Natuurlijk kunnen veel mensen er niet tegen om met de realiteit geconfronteerd te worden. Ze zullen me een samenzweringstheoreticus noemen of mijn geloofwaardigheid in twijfel trekken omdat ik geen doctorandus of gepromoveerde ben, ook al doe ik verslag van wat doctorandi en gepromoveerden zeggen die niet zijn gecorrumpeerd door globalisten en corporaties. Of ze zullen zeggen dat het mijn mening is.

Niets doet mijn maag meer kwaad dan wanneer iemand probeert feiten te ontkrachten door ze meningen te noemen. Ik begrijp waarom mensen dit doen: om het gesprek af te sluiten en te vermijden dat ze moeten nadenken. Ze willen niet weten dat ze zijn voorgelogen. Ze willen niet weten hoe onverantwoordelijk, dom en egoïstisch ze zijn door toe te staan dat hun vrijheid, hun gezondheid en hun land worden vernietigd. Zij willen de wrede totalitaire wereld niet zien die zij aan hun kinderen zullen nalaten. Ze moeten geloven dat ze deugdzaam en patriottisch zijn door de regels te volgen.

“Het geloof nu is de inhoud der dingen, waarop men hoopt, het bewijs der dingen, die men niet ziet.”

Maar feiten zijn de inhoud van wat we al hebben en het bewijs van dingen die gezien worden. Blind geloof daarentegen is nooit een weg naar kennis geweest – het is vaak een weg naar vernietiging geweest.

Een sterke morele les over misplaatst geloof is te vinden in I Koningen hoofdstuk 18. Het maakt niet uit of het verhaal een mythe is, want dat is een van de doelen van mythen: je iets leren. De profeet Elia daagt 450 valse profeten van Baäl uit om te bewijzen dat hun god God is, omdat het volk van Israël zich tot het aanbidden van Baäl heeft bekeerd. Dus daagt Elia alle 450 uit om hem te ontmoeten op de berg Karmel waar ieder van hen een offeraltaar zal bouwen. Ieder van hen doodt een koe of een os en plaatst die op het altaar. Degene die vuur uit de hemel kan laten neerdalen om het dode dier te verbranden, wint. De profeten van Baäl namen de uitdaging aan en zij mochten eerst. Urenlang roepen ze Baäl aan om het altaar te bombarderen. Uiteindelijk worden ze wanhopig en snijden zich zelfs zodat hun bloed op het altaar gutst. Maar geen reactie van Baäl. Dan is het Elia’s beurt. Natuurlijk laat God het vuur op zijn altaar neerdalen en Elia mag de valse profeten van Baäl doden.

Het punt hier is dat de profeten van Baäl oprecht waren in hun geloof. Zij dachten echt dat Baäl god was en werden gek toen zij ontdekten dat hij dat niet was. Er waren er 450 van hen en slechts één Elia. Zij waren de meerderheid. Maar de meerderheid had het mis. Hun valse geloof kostte hen het leven.

Dus, als je je sterk en gepassioneerd voelt over iets, vraag jezelf dan af of het gebaseerd is op geloof of op feiten.

Besef dat hoe sterk je je ook ergens voor voelt, als je de feiten niet kent, als je niet naar het bewijs hebt gekeken, als er helemaal geen bewijs is, dan weet je echt niet wat je denkt te weten. Je standpunt is zwak, oppervlakkig, en zou heel goed overduidelijk verkeerd kunnen zijn.

Het merkteken van het beest

Veel conservatieve religieuze mensen geloven dat het COVID vaccinatieprogramma de vervulling is van Bijbelse profetie. Hoofdstuk 13 in het Boek Openbaring beschrijft twee beesten die de draak dienen (Satan, de Duivel, Openb. 12:9). Verzen 16 en 17 spreken over het tweede beest dat iedereen dwingt om een merkteken in hun rechterhand of op hun voorhoofd te krijgen, anders zouden ze niets mogen kopen of verkopen.

Een groot probleem met deze manier van denken is dat het veel mensen zelfgenoegzaam kan maken. Ze denken dat ze niets hoeven te doen omdat Jezus terugkomt om hen te redden. Het is hetzelfde met mensen die denken dat Donald Trump weer aan de macht komt en hen zal redden van de boze Democraten, terwijl beide partijen meedoen aan de COVID zwendel.

Maar de dingen zijn niet altijd wat ze lijken.

Voorbeeld: meer dan 20 jaar woonde ik in Elizabeth, N.J. Het is een stad en de county seat van Union County. Het had meer meubelzaken dan je met een stok kon schudden. Als je goedkoop meubelen van goede kwaliteit wilde, moest je in Elizabeth zijn. Eén meubelzaak in het bijzonder maakte een blijvende indruk op me. Het was aan de hoofdweg van de stad. De letters van zijn naam stonden op grote afzonderlijke platen geschilderd multiplex. Die letters waren P- I -T- U -S -A. Mijn geest las dat als Pit U.S.A. Jarenlang reed ik bijna elke dag op weg naar mijn werk langs die winkel en dacht ik aan Pit U.S.A.

Toen, op een dag, reed ik langs de winkel met een ex-vriendin in de auto. We konden niet zo goed met elkaar opschieten, dus om het ijs te breken en een praatje te maken zei ik: “Kijk, Pit U.S.A. Is dat geen rare naam voor een winkel?” Ze kijkt naar het bord en dan staart ze me aan en roept: “DAT IS PITUSA.” Een geluid ging af in mijn hoofd: BOING! En ik dacht: “O ja, wow, dat is Pitusa.” En dat ondanks het feit dat ze in de naburige stad Newark nog een winkel hadden waar de naam op een kleiner bord stond uitgeschreven. Ik zag het nog steeds niet in: Pit U.S.A. was eigenlijk Pitusa, totdat mijn ex me wakker schudde.

Zoals met mij gebeurde, raken sommige mensen zo verstrikt in een geloof of een concept dat hun geest op slot gaat. Ze kunnen de dingen niet anders zien dan zoals zij het zien. Ze houden er geen rekening mee dat er een andere verklaring zou kunnen zijn en dat hun manier van kijken naar de dingen verkeerd zou kunnen zijn.

In het geval van Bijbelprofetie heeft 81% van de wereldbevolking toegang tot een Bijbel in hun taal. Het is ’s werelds best verkochte en meest populaire boek. Is het niet mogelijk dat iemand de profetieën leest en ze op een of andere manier probeert te vervullen? Is het evengoed mogelijk dat iemand dit al gedaan heeft? Het antwoord is ja.

Voorbeeld: Herbert W. Armstrong (1892-1986) hoofd en stichter van de Worldwide Church of God beweerde een profetie vervuld te hebben die Jezus deed op de Olijfberg (Mat. 24:14). Jezus voorspelde dat het einde niet zou komen voordat zijn evangelie van het koninkrijk “in de gehele wereld gepredikt zou worden tot een getuigenis voor alle volken”.

Het evangelie zijn niet de verhalen over Jezus’ leven die in het Nieuwe Testament staan. Het evangelie is de boodschap over de regering van God die de regeringen van de wereld op aarde vervangt.

Mijnheer Armstrong reisde de hele wereld over in zijn privé jet, en ontmoette verschillende wereldleiders om hen de boodschap van het evangelie te verkondigen, en ook via zijn radio en later televisieprogramma The World Tomorrow. Naar verluidt gaf hij verschillende wereldleiders dure geschenken om hen te kunnen ontmoeten. Het is duidelijk dat het bovennatuurlijke niet nodig is om zoiets te doen. Alles wat je nodig hebt is motivatie, je eigen privéjet, en veel geld.

Overigens was het mijnheer Armstrong die mij inspireerde om de Bijbel intensief te bestuderen, beginnend in 1980, toen ik zijn televisieshow tegenkwam. Dit leidde er ook toe dat ik theologie en vergelijkende godsdienst ging studeren. Wat ik leuk vond aan mijnheer Armstrong was dat hij nooit om geld vroeg in de uitzending zoals alle andere tv evangelisten. Zijn preken waren educatieve lezingen en alle kerkelijke literatuur, evenals een abonnement op hun tijdschrift, “The Plain Truth,” was gratis. Maar als je je bij zijn kerk aansloot, moest je een tientje geven. Maar ik ben nooit lid geworden van zijn kerk, dus ik heb ze nooit geld hoeven geven en ben daar ook nooit om gevraagd.

Een ander voorbeeld van het niet overhaast conclusies trekken en de tijd nemen om dieper op de dingen in te gaan, was iets wat mij lang geleden overkwam. Ik was altijd gefascineerd door UFO’s en de grote waarschijnlijkheid van leven op andere planeten. Ik was jaloers op mensen die beweerden ontmoetingen met buitenaardse wezens te hebben gehad. Ik hoopte dat ik op een dag ook zo’n ervaring zou hebben.

In 1975 kreeg ik mijn wens.

Het was in de kleine uurtjes van de ochtend in Rutherford, N.J. en ik was op weg naar huis van het huis van een vriend. De wegen waren verlaten. Ik was helemaal alleen. Ik reed op de afrit naar de snelweg toen ik vreemde gekleurde lichten in de lucht zag. Ik stopte mijn auto om naar ze te kijken. Toen ze dichterbij kwamen werd ik bang. Nu wilde ik geen UFO tegenkomen. Ik dacht eraan om in mijn auto te duiken en me te verstoppen. Maar ik zei tegen mezelf: “Nee! Ik ga kijken wat dit is, zelfs als ik word ontvoerd of gedood. Ik moet het weten.” Dus, ik stapte uit mijn auto stond rechtop en keek hoe de lichten naderden. Het vloog laag en plotseling kon ik zien dat de lichten vastzaten aan een grote zwarte vorm. Maar het was niet schotelvormig, het was sigaarvormig. Maakt niet uit, sommige UFOS werden beschreven als sigaarvormig. Het object maakte ook geen geluid. Toen begonnen er letters over de zijkant te lopen en ik dacht: “Het probeert met me te communiceren en in mijn taal.” Al snel verscheen de hele boodschap voor me:

GOODYEAR.

Ja, het was de Goodyear zeppelin. Maar als ik bang was geworden en me in mijn auto had verstopt, zou ik er tot op de dag van vandaag van overtuigd zijn geweest dat ik een echte UFO had gezien.

Dus, overweeg het feit dat heel misschien de miljardair globalisten die de COVID doodscultus creëerden het Boek van de Openbaring lazen en besloten dat ze van de stijl van de duivel hielden en proberen de profetieën op hun eigen manier in vervulling te laten gaan. Er zijn mensen die het leuk vinden om slecht te zijn. En omdat ze graag voor God spelen, waarom dan niet ook voor Duivel spelen?

Aanbid de wetenschap niet

Als het over COVID-19 gaat ben ik vooral teleurgesteld in atheïsten. Dit zijn mensen die beweren veel waarde te hechten aan wetenschap. Toch zijn ze gevallen voor het nep COVID narratief, haak, lijn, en zinklood. Ik heb het niet over alle atheïsten, maar alleen over degenen die ik de mechanistische atheïsten noem en die de organisaties domineren.

Ik beschouw mezelf als spiritueel, maar niet religieus. Desondanks beschouwen atheïsten mij als atheïst omdat ik niet in God geloof als een man in de hemel met een persoonlijkheid die zich zorgen maakt over wat er hier beneden gebeurt. Ik zie God als de levenskrachtenergie die in ons en buiten ons stroomt. Alle dingen komen voort uit die levensenergie en alle dingen keren er naar terug. De essentie van deze levensenergie is liefde. I Johannes 4:16 zegt dat “God liefde is.” De Chinezen noemen het Chi, de Japanners noemen het Ki, de Hindoes noemen het prana, Wilhelm Reich (1897-1957) noemde het orgon, en Semyon Kirlian (1898-1978) maakte het zichtbaar via Kirlian Fotografie. Zoals ik het zie, ben je spiritueel in de mate dat je onvoorwaardelijk van jezelf en anderen kunt houden.

Mechanistische atheïsten volgen de wetenschap niet, ze aanbidden haar. Wetenschap is hun valse god geworden, hun gesmede beeld. Ze zwaaien met de wetenschap zoals een evangelist met een bijbel zwaait. Het is hun badge van gerechtigheid en superioriteit. Zij begrijpen niet dat Fauci en zijn soortgenoten niet de wetenschap volgen – zij volgen de dictaten van miljardair globalisten en Big Pharma. Net zoals religieuze verkopers van slangenolie, zoals Peter Popoff, die blootgesteld is aan het faken van genezingen, en Jimmy Swaggert, die betrapt is met prostituees, beweren God te vertegenwoordigen, zijn de volksgezondheidsfunctionarissen van vandaag bedrijfsbedriegers die beweren de wetenschap te vertegenwoordigen.

Wetenschappers en de wetenschappelijke methode zijn bedoeld om de mensheid te dienen – niet om er door aanbeden te worden. Wetenschap is geen sekte – het is een instrument waarmee we over onszelf en de wereld kunnen leren. De wetenschappelijke methode werkt en werd uitgevonden om de cognitieve vooringenomenheid tegen te gaan die inherent is aan onze gebrekkige denkprocessen. Maar rond het woord wetenschap kunnen zich sektes vormen die door regeringen en bedrijven worden gebruikt om mensen uit te buiten.

Een blogger die ik onlangs tegenkwam zei het het beste:

“Wetenschap is het woord dat gebruikt wordt om domme mensen ervan te overtuigen dat iets wat verzonnen is een feit is.”

Ga niet stilletjes de nacht in

Of we iemand nu president, koning, führer, keizer, hogepriester, dominee, keizerlijk mystiek heerser of gewoon een doorsnee schlemiel noemen, in de onbegrensde uitgestrektheid en eeuwigheid van het ruimtetijdcontinuüm zijn we allemaal slechts bliepjes op het radarscherm van het leven. Slechts nagels aan de wispelturige vinger van het lot. Slechts bewustzijnsvlekjes drijvend in een universum zonder einde of doel. Maar zoals een steen die in een vijver wordt gegooid, in alle richtingen rimpelingen veroorzaakt, zo zal wat wij horen en nu doen, generaties lang door de tijd kabbelen.

Hoe zal de toekomstige geschiedenis ons beoordelen, vraag ik me af. Belangrijker nog, hoe zullen wij onszelf beoordelen? De wereldeconomie is in duigen gevallen, miljarden levens zijn verwoest, de vrijheid van de mens is met voeten getreden, en mensen lopen rond in gezichtsluiers uit angst voor de snotneus.

Zie de realiteit onder ogen mensen, we kunnen de wereld niet in een plastic luchtbel hullen om de zwakkeren en de immuun-incompetente mensen tegemoet te komen, net zo min als we de planeet in één grote save space kunnen veranderen om de gemakkelijk beledigden tegemoet te komen.

Onze vrijheden zijn niet zomaar prullaria die kunnen worden uitgedeeld of naar believen ontnomen door een of andere bureaucraat, werkgever of pompeuze kwakzalver in een witte laboratoriumjas. Het zijn onvervreemdbare rechten die ons niet kunnen worden afgenomen. Vraag jezelf dit af: is leven zonder vrijheid beter dan helemaal geen leven? Naar mijn mening zijn beide niet veel waard zonder de andere. Bewaak uw vrijheden angstvallig. Koester ze, waardeer ze. Want zonder hen bent u het, en niet de spreekwoordelijke keizer die naakt zal zijn.

Dus, sta op, haal een last van die knieën. Til je hoofd op uit de drek, stop met angstig te zijn en zeg dat het genoeg is. Stop met luisteren naar deze onnozele bureaucratische eikels. Verzet je vreedzaam, open je zaak. Coördineer met andere bedrijven en trotseer ze als een groep. Als je een werknemer bent, organiseer een staking als ze eisen dat je een mondkapje draagt of je laat vaccineren. Als je een medische professional bent, weiger dan deel te nemen aan COVID-vaccinatieprogramma’s. Als je een ouder bent, haal je kinderen van school als ze mondkapjes op willen. Ga naar de vergaderingen van de schoolraad en maak de boel op stelten. Als je een student bent, protesteer dan zoals ze in de jaren ’60 deden. Steun massaprotesten en eis dat de architecten van deze COVID-nachtmerrie voor het gerecht worden gebracht.

De politici hebben de economie niet stilgelegd, een mondkapje op je gezicht geplakt, of een naald in je arm gestoken – dat deden jullie omdat jullie hen gehoorzaamden. Stop met hen te gehoorzamen. Stop met hen te vertrlouwen. En stop met in hen te geloven.

Neem je land en je wereld terug.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ontmaskerd: Facebook’s ‘onafhankelijke’ COVID Factchecker site FactCheck.org gefinancierd door een $1.9 miljard vaccinlobbyVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDuitse kinderarts uit Dortmund vaccineert kinderen niet tegen Corona – hij baseert dit op 2 sterfgevallen uit zijn praktijk
Volgend artikel“Dit moet stoppen” – Eric Clapton’s nieuwe lied leidt tot discussie over Corona-maatregelen
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

1 REACTIE

  1. Buitengewoon veel respect voor redactie frontnieuws om elke dag weer de echte waarheid boven water te krijgen. Als iedereen die dit leest dit standaard deelt met minimaal 10 mensen kunnen we langzaam maar zeker iedereen wakker maken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in