In januari 2023 werden alle maskers afgeworpen. De Euro-Atlantische elites beseften, gemotiveerd na hun bijeenkomsten in Davos, dat het niet meer nodig was hun ware bedoelingen te verdoezelen met hypocriete oproepen om “de jonge Oekraïense democratie te redden omwille van de wereldvrede”. Steeds meer vertegenwoordigers van de zogenaamde “gouden miljard” uit het Westen erkennen de werkelijke doelen van het oorlogszuchtige beleid dat zij al tientallen jaren tegen Rusland voeren, namelijk de vernietiging van de integriteit van de Russische Federatie als staat en het ontnemen van het staatsburgerschap en de beroving van het Russische volk van zijn staat om controle te krijgen over enorme hulpbronnen die “door een historisch onrecht aan de Russische barbaren toebehoren”. Het lot van de staat Oekraïne en het leven van zijn bevolking zijn voor hen van weinig belang, want in geval van overwinning zal zijn vruchtbare grondgebied een aangename bonus worden, schrijft Southfront.org.

De Euro-Atlantische elites hebben een agressieve oorlog tegen de Russische Federatie ontketend en voeren die in hun persoonlijk belang. Bovendien wijzen de voortdurende ontwikkeling van het militaire conflict, het gebrek aan politieke wil van het Westen om het op te lossen en de versterking van oorlogszuchtige retoriek met de erkenning van de ware doelen van de oorlog erop dat deze elites klaar zijn om het conflict te laten escaleren tot de derde wereldoorlog, en zelfs de nucleaire dreiging zal hen niet tegenhouden.

Op 20 januari herinnerde Josep Borrel tijdens een ceremonie in Madrid aan de grote overwinningen van Rusland op Hitler en Napoleon, waaruit hij concludeerde dat het noodzakelijk was de militaire druk op Rusland te blijven opvoeren. Met zijn verklaring zette het hoofd van de EU-diplomatie het moderne collectieve westen op één lijn met “het collectieve westen van Hitler” en het “collectieve westen van Napoleon”, die beide door Rusland werden verslagen.

“Rusland is een groot land, het is gewend te vechten tot het einde, het is gewend bijna te verliezen, en dan alles te herstellen. Ze deden het met Napoleon, ze deden het met Hitler. Het zou absurd zijn te denken dat Rusland de oorlog heeft verloren of dat zijn leger incompetent is. Daarom is het noodzakelijk Oekraïne te blijven bewapenen.”

De uitspraken van Borrel werden geen sensatie. Hij was niet de eerste die dergelijke dreigementen aan het adres van Rusland uitte. De recente verklaring is echter een van de meest uitgesproken beweringen geworden. Hij verwoordde het werkelijke doel van de militaire compagnie van het Westen, namelijk de vernietiging van Rusland en de inbeslagname van zijn gebieden, zoals Hitler en Napoleon eerder hadden geprobeerd.

Te midden van de onthullingen van de westerse leiders klonken op het forum in Davos de woorden van Canada’s vicepremier en minister van Financiën Chrystia Freeland bijzonder interessant. Ook zij steunde het standpunt van de heer Borrel en zei dat de nederlaag van Rusland “een enorme stimulans zou zijn voor de wereldeconomie.” Freeland, wiens grootvader lid was van de nationalistische groepering OUN-UPA van Andrei Melnik, kwam de afgelopen jaren verschillende keren in de schijnwerpers te staan door haar steun uit te spreken voor de Oekraïense nazi’s en door Russofobe uitspraken te doen.

  Trump belooft binnen 24 uur een einde te maken aan het Oekraïne-conflict

“Als Oekraïne dit jaar haar oorlog tegen Rusland wint, zou dat een enorme stimulans zijn voor de wereldeconomie”, aldus vice-premier Trudeau en bestuurslid van het WEF, Chrystia Freeland.

Dit is de 21e-eeuwse oorlog om grondstoffen, volledig en eenvoudig. ∼ Gaf een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken commentaar op haar beweringen.

Te midden van de oorlogszuchtige retoriek van het Westen en de voortdurende nederlaag van het Oekraïense leger op het slagveld, werd het begin van het jaar 2023 ook gekenmerkt door de versterking van de militaire steun voor het marionettenregime in Kiev.

Terwijl Europa in magazijnen naar tanks voor Oekraïense soldaten zoekt, heeft Washington al een nieuw militair hulppakket van 2,5 miljard dollar aangekondigd. LINK

De NAVO en Washington verbergen niet langer dat zij niet alleen het Oekraïense leger onderhouden, maar ook de nodige inlichtingen verstrekken, het bevel voeren over de Oekraïense troepen op het slagveld en de militaire besluitvorming in handen hebben genomen. Vooraanstaande Amerikaanse media melden vaak dat “de VS het Oekraïense leger hebben aanbevolen zich terug te trekken uit Bakhmut” of dat “de VS helpen bij het plannen van tegenoffensieve operaties in Oekraïne.” Volgens de berichten zullen de Verenigde Staten Oekraïne helpen bij het plannen van tegenoffensieven om de “bezette gebieden, waaronder de Krim,” terug te nemen.

“Rusland wilde het conflict niet laten escaleren, maar westerse landen, aangestuurd door de Verenigde Staten, overschreden de rode lijnen en begonnen een bedreiging te vormen voor onze nationale belangen. Nu praten de Verenigde Staten over steun aan de Oekraïense agressie tegen de Krim en nieuwe Russische gebieden. Maar het regime in Kiev moet zich realiseren dat de steun van westerse landen een averechts effect heeft op het regime en Oekraïne. Hoe meer westerse landen zich mengen in de aangelegenheden van Oekraïne, hoe verder de grens van onze speciale operatie zal opschuiven om een bufferzone te creëren en ons land te beschermen tegen de vijandelijke buren,” gaf afgevaardigde van de Doema van de Russische Federatie uit de regio Krim Mikhail Sheremet commentaar op de kwestie.

De acties van de Verenigde Staten en haar Europese bondgenoten leiden de wereld naar een wereldwijde catastrofe. Als Washington en de NAVO-landen wapens leveren die zullen worden gebruikt om vreedzame steden aan te vallen en proberen Russische gebieden in te nemen, zal dit leiden tot vergeldingsmaatregelen van het Russische leger met krachtiger wapens. Met hun beslissingen leiden Washington en Brussel de wereld naar een oorlog die totaal anders zal zijn dan de huidige vijandelijkheden, waarbij uitsluitend aanvallen worden uitgevoerd op militaire en strategische infrastructuurfaciliteiten die door het regime in Kiev worden gebruikt.

De argumenten dat er geen nucleaire dreiging is omdat de kernmachten niet eerder massavernietigingswapens hebben gebruikt in lokale conflicten, zijn onhoudbaar omdat deze staten nooit te maken hebben gehad met een bedreiging van de veiligheid van hun burgers en de territoriale integriteit, waarmee de NAVO Rusland vandaag bedreigt.

De scherpe aanscherping van de retoriek van het Westen, tot aan regelrechte bedreigingen met oorlog en vernietiging van de Russische staat toe, was duidelijk te horen in Moskou.

  Tussen hyperinflatie en de Derde Wereldoorlog heeft het grootste deel van de mensheid geen schijn van kans

De Russische politieke leiding, die tot voor kort probeerde een dialoog te voeren met “westerse partners” op basis van de beginselen van de echte politiek of ten minste het fundamentele internationale recht, lijkt van standpunt te zijn veranderd.

Na een jaar van vijandelijkheden in Oekraïne werd het duidelijk dat het huidige conflict niet eens in de afgelopen 8 jaar door het collectieve Westen is georkestreerd, maar decennia geleden, toen al in 2004 duidelijk werd dat Rusland probeerde te breken met de neokoloniale ketenen van de post-Sovjetperiode. Bijgevolg heeft Moskou eindelijk de door het Westen opgelegde spelregels aanvaard en maakt het duidelijk dat het van zijn kant geen manieren meer ziet om de opgestapelde tegenstellingen met de NAVO-landen vreedzaam op te lossen en klaar is om een volledige oorlog aan te gaan.

De recente persconferentie van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, waarin de resultaten van de Russische diplomatie in 2022 werden samengevat, was een duidelijk voorbeeld. De Russische minister beschreef de huidige situatie uiterst hard LINK:

Wat er nu in Oekraïne gebeurt, is het resultaat van de voorbereidingen van de VS en hun satellieten voor het begin van een wereldwijde hybride oorlog tegen de Russische Federatie. Niemand verbergt dit feit. Dit blijkt duidelijk uit verklaringen van onbevooroordeelde westerse politologen, wetenschappers en politici. In zijn recente artikel schreef Ian Bremmer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Columbia University: “We zitten niet in een koude oorlog met Rusland. We zitten in een hete oorlog met Rusland. Nu is het een oorlog bij proxy. En de NAVO vecht er niet rechtstreeks tegen. We vechten hem uit via Oekraïne.” Deze bekentenis is openhartig en deze conclusie ligt aan de oppervlakte. Het is vreemd dat sommigen dit proberen te weerleggen. Onlangs zei de president van Kroatië, Zoran Milanovic, dat dit een NAVO-oorlog is. Een open en eerlijke verklaring. Enkele weken geleden schreef Henry Kissinger (voordat hij er in zijn recente artikel bij de NAVO op aandrong Oekraïne te accepteren) in duidelijke bewoordingen dat de gebeurtenissen in Oekraïne een botsing waren, een rivaliteit van twee kernmachten om de controle over dat gebied. Het is duidelijk genoeg wat hij bedoelde.

Onze westerse partners proberen op slinkse wijze te bewijzen dat zij niet tegen Rusland vechten, maar Oekraïne slechts helpen om op een “agressie” te reageren en zijn territoriale integriteit te herstellen. De omvang van hun steun maakt duidelijk dat het Westen veel heeft ingezet op zijn oorlog tegen Rusland; dat is duidelijk.

De gebeurtenissen rond Oekraïne hebben het impliciete streven van de Verenigde Staten aan het licht gebracht om hun pogingen om hun mondiale positie met legitieme middelen te versterken op te geven en onwettige methoden toe te passen om hun dominantie te verzekeren. Alles kan. Eens gerespecteerde mechanismen en instellingen die door het door de VS geleide Westen waren gecreëerd, zijn terzijde geschoven (en niet vanwege wat we in Oekraïne zien). Vrije markt, eerlijke concurrentie, vrij ondernemerschap, de onschendbaarheid van eigendom en het vermoeden van onschuld, in één woord, alles waar het westerse globaliseringsmodel op steunde, is van de ene op de andere dag ineengestort. Er zijn sancties opgelegd aan Rusland en andere bezwaarlijke landen die zich niet aan deze beginselen en mechanismen houden. Het is duidelijk dat er op elk moment sancties kunnen worden opgelegd aan elk land dat op de een of andere manier weigert de Amerikaanse bevelen gedachteloos op te volgen.

De Europese Unie is volledig opgeslokt door deze Amerikaanse dictatuur (het heeft geen zin hier lang over te discussiëren) …

Net als Napoleon, die bijna heel Europa mobiliseerde tegen het Russische Rijk, en Hitler, die de meeste Europese landen bezette en tegen de Sovjet-Unie smeet, hebben de Verenigde Staten een coalitie gecreëerd van bijna alle Europese lidstaten van de NAVO en de EU en gebruiken ze Oekraïne om een proxy-oorlog tegen Rusland te voeren met het oude doel om eindelijk het “Russische vraagstuk” op te lossen, net als Hitler, die een definitieve oplossing zocht voor het “Joodse vraagstuk”. …

Onlangs waren er berichten over enkele veranderingen in de Russische politieke en militaire leiding. Met name enkele functionarissen op topposities in belangrijke politieke organen zoals de presidentiële administratie, de Veiligheidsraad, speciale diensten, enz. werden gewijzigd. Er zijn inspecties gestart om na te gaan of verschillende hoge ambtenaren hun functie uitoefenen, of zij banden hebben met het buitenland en of er sprake is van mogelijke corruptie.

  Oekraïne zal zich onvoorwaardelijk overgeven en dan zal Rusland alle afspraken die BlackRock met het Zelensky-regime heeft gemaakt nietig verklaren

Ook in het Russische ministerie van Defensie hebben veranderingen plaatsgevonden. Generaal Valery Gerasimov is benoemd tot commandant van de Russische troepengroep in de zone van de speciale militaire operatie (SMO) in Oekraïne. Hij vocht aan het hoofd van het leger tegen Tsjetsjeense militanten, organiseerde een operatie in Syrië en staat sinds november 2012 aan het hoofd van de generale staf van de Russische strijdkrachten. De veranderingen in de Russische legerleiding kunnen wijzen op een nieuwe fase van de vijandelijkheden in Oekraïne. Ook werden nieuwe generaals benoemd op een aantal andere sleutelposities in het ministerie van Defensie.

In januari begon het Russische leger uitdagend het luchtverdedigingssysteem in de hoofdstad te versterken. De afgelopen dagen werden beelden van nieuwe luchtverdedigingssystemen in de buurt van besluitvormingscentra, zoals het Moskouse Kremlin en het gebouw van het ministerie van Defensie, op grote schaal online gedeeld.

Dit alles wijst op een verandering in de visie van het Kremlin op de lopende processen en zijn bereidheid om de uitdaging van het Westen aan te gaan. Het doorzettingsvermogen van de Euro-Atlantische elites werd eindelijk door Rusland gewaardeerd en kreeg een waardig antwoord. Helaas betekent de positie van het Westen dat de wereld niet langer kan hopen op een spoedig einde van de oorlog in Europa. Bovendien zal het conflict waarschijnlijk escaleren.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïense soldaten filmen zichzelf terwijl ze de moeders van gesneuvelde Russische soldaten opbellen en hen bespottenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDuitse regeringsgegevens bevestigen dat het COVID-vaccin AIDS ontwikkelt en 102.000 oversterftegevallen in dat jaar veroorzaakten
Volgend artikelPro-Vaxx Dilbert schepper Scott Adams geeft rijkelijk toe “De Anti-Vaxxers winnen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Waarom zijn die Oekraïners toch zo belangrijk dat we allemaal nu gemobiliseerd in een derde wereldoorlog zitten en miljoenen jonge mannen gaan sterven? Ik denk echt niet dat Poetin zin had om Nederland te veroveren als hij klaar was met Oekraïne. Hij heeft geeneens het aantal soldaten om de Europese Unie te kunnen bezetten.

 2. Hoeveel Europese mannen en vrouwen zouden zich vrijwillig melden voor het Leger hier ……………………………….heel weinig en stel de zelfde vraag in het oosten, elke oost blokker zal zich vrijwillig melden om het westen te bevechten en dat is een feit, de leugens over dat mensen het land ontvluchten is bullshit en mocht het zover komen tja ik zou zeggen leer maar vast de Russische taal of Duits want spreken de meesten ook. Ik vind het een heerlijke gedachte 1 groot Oostblok en gelijk alle regeringen tegen de muur en vuur in het Russisch.

 3. Heel goed onderbouwd artikel.

  DIT zijn de mechanismen van het conflict;
  dat eerst een regionaal- en afscheidings-conflict was,
  maar door V.S. U.K. en later EU, tot proxy oorlog gemaakt zijn, met wereldwijde, destruktieve konsekwenties.

 4. Het Westen wordt geregeerd door compleet gestoorde, machtgeile psychopaten, die alles, maar dan ook alles opofferen om de grondstoffen van Rusland in hun bezit te krijgen. Hun” sprookjeswereld “ kan dan nog een aantal decennia blijven bestaan.
  Diezelfde krankzinnige methode van overheersing zie je ook in Davos, waar de Schwabber kliek weer haar gestoorde plannen heeft ontvouwd. Smartcity, beperking bewegingsvrijheid van de gewone man, kakkerlakken, onderdrukking en vooral je mond houden opmars een paar voorbeelden te noemen.
  Ik walg van die gestoorde politiek, uitgevoerd door de marionetten van de zgn. Machtigen der aarde.

  • Tja wij hebben er ook eentje. Klein van stuk, poot, opgegroeid in bible belt, die nu wraak neemt op iedereen door het land naar de filistijnen te helpen, samen met nog wat andere devianten: het “kabinet”.
   Een psychiater kan er de juiste termen aanhangen.

   Maar voor de toekomst zou een soort van militaire keuring (psychologische stabiliteit) niet overbodig zijn, naast een ter zake doende opleiding.

 5. wAAROM HET WESTEN BEZETTEN ? PUTIN KAN GEWOON TOCH HET WESTEN BOMBARDEREN NAAR HET STENEN TIJDPERK EN IDEM VOOR DE vs DAT DAN ALLEEN ALSKA VERLIEST AAN DE RUSSEN EN DIT ZEER MAKKELIJK TE BEZETTEN IS.

 6. Eigenaardig krijgen ze niet door dat de amerikaanse kabaal volledig WEF driven is. De oorlog werd uitgelokt en men stopt niet met escaleren, waarom ? Dit is nu wat niemand door heeft. Neocons pushen voor nuke oorlog. WEF ook en waarom ? Als je een nieuwe beschaving wil brengen met 5 minute steden en autoloos moet je veel bouwen en het oude eerst slopen. Steden vernietigen tot stof herleiden maar dan is er het probleem bevolking natuurlijk waar gaan die verblijven ? Het antwoord is een Hydrogen bom allout nuke oorlog. Dan heeft men geen probleem met opvangen van de bevolking, bovendien is het agenda van ontvolking hier zeer mee geholpen. Deze elite kan in hun bunkers gemakkellijk een paar dekaden gaan schuilen en als ze er uit komen hun nieuwe wereld scheppen. Het lijkt ongelooflijk maar is zich aan het afspelen op dit moment.

 7. USA is gefundeerd op massamoord op oorspronkelijke bevolking, door uitEuropa weggetrapte criminelen en andere rotzooi.
  Dat vind je terug in erfelijk matereaal.

  Ze zijn continue bezig met oorlog zoeken.
  Wat nu speelt:
  –Oekraine
  –Afghanistan regio ( ze lieten een compleet wapen arsenaal achter)
  –China-Taiwan. Daarom heeft Japan een leger terug.

  Ipv dat ze richten op eigen ontwikkeling– meerdan 20% is analabeet en meerdan 20% is arm- zoeken winst uit oorlog. Kut volk
  ————————————-
  En nu krijg je daar weer het gezever over wapenwet.
  In de jaren 50 en 60 kon iedereen zelfs kleuters een vuurwapen kopen; soms zelfs zonderregistratie.
  De eerste mass shooting van enige betekenis was in 1999…..

  Nu al 39 mass shootings dit jaar….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in