Pixabay

Er zijn mensen die door normale mensen alleen maar als krankzinnig kunnen worden ervaren. Zo is er een man die zichzelf als “vrouw” identificeert en alleen een baarmoeder en eicellen wil laten implanteren zodat hij vervolgens als “eerste transvrouw” een abortus kan uitvoeren. Hij heeft geen respect voor de vrouwelijke natuur, schrijft Heinz Steiner.

De video dateert eigenlijk uit 2023, maar is sindsdien viraal gegaan in Engelstalige landen. Daarin legt een man die zich als “vrouw” voordoet uit dat hij graag een baarmoeder en eicellen geïmplanteerd wil hebben. Maar niet om een kind te voldragen (wat anatomisch gezien sowieso niet mogelijk zou zijn), maar alleen om het te laten doden.

“Ik zal een arts toestemming geven om de organen van een gewillige, gezonde, trans-masculiene donor te verwijderen en in mijn lichaam te transplanteren. Ik zal me met hart en ziel wijden aan de nazorg,” zei de biologische man in de controversiële video. “Ik ga zoveel homoseksuele seks hebben als ik nodig heb, met zoveel transvrouwen als ik nodig heb, en laat de transfoben en homofoben hun hersenen pijnigen over wat ze ervan moeten maken. En ik wil de eerste transvrouw zijn die abortus pleegt.”

Niemand weet hoeveel van dit soort mensen soortgelijke onmenselijke gedachten hebben, maar zelfs biologische vrouwen die zwanger worden alleen maar om een abortus te kunnen plegen, zouden gediagnosticeerd worden met een ernstige psychische stoornis. Uit het gedrag van deze persoon blijkt echter dat hij zich weliswaar zogenaamd een “vrouw” voelt, maar niet eens het geringste respect toont voor de vrouwelijke natuur. Zou hij zelfs maar kunnen voelen wat een vrouw voelt wanneer er nieuw leven in haar groeit? Kan hij zich zelfs maar voorstellen hoe het voelt voor een vrouw om haar ongeboren kind te verliezen? Nauwelijks.

  Is de waarheid even machtig als het kwaad?

https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.


Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHooggerechtshof oordeelt dat Covid mRNA-prik GEEN VACCIN is, dus wat is het dan wel?
Volgend artikelNAVO en neonazistische junta bedreigen Rusland nu met terreurcampagne als het wint
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

32 REACTIES

 1. Dat is geen abortus. Dit is moord met voorbedachte rade. Voor het blote feit dat hij dat aan het beramen is, hoort een mentaal gedepriveerde idioot als deze ter plekke opgenomen te worden in een gesloten afdeling van een psychiatrische kliniek.
  Er worden er voor héél wat minder uit het maatschappelijk verkeer verwijderd…….zoals een arts die zichzelf uitsprak tegen dat volkomen gestoorde corona-gehufter wat voor beleid moest doorgaan.

  Wat een barokke waanzin.

  Gedver!

  • Dus… je denkt die deze zwaar geesteszieke idioot ook echt zwanger kan worden? Dat er eerst een WERKENDE baarmoeder wordt geïmplanteerd in zijn lichaam dat daarna dezelfde fysieke functies heeft en kan voltooien als het origineel..? Ja, werkelijk?

   • Nee, in feite denk ik dat niet.

    ” De breuk der kernen zij “, wat inhoudt dat er ooit een splitsing in de kern van de schepping heeft plaatsgevonden…….en daarmee de grondslag legde voor het Adam en Eva verhaal…….(en de verantwoordelijkheid voor die splitsing bij de vrouw over de schutting pleurde)

    Maar goed……die splitsing heeft plaatsgevonden in ons dna……onze bron dus……..en brengt de onmogelijkheid van het veranderen van het grootdeels platgelegd dna met zich mee…….en daar hebben we géén invloed op zonder geweld. Het geweld van de Gifmengers.

    Met wat we er van nu weten, is er geen beter antwoord dan dat.

    En daarmee ben ik terug bij het geweld wat deze verdwaalde geest zichzelf wil aandoen.

    Het is zieke kennis uit de helleput van de menselijke geest…….en het zal alleen maar werken met behulp van puur vergif .

  • Wat is ‘abortus provocatus’ dan wèl …?
   Tenware ’t leven van de MaMa op ’t spel staat ……
   ’t Duvelse (vertaalwoord) ‘zwangerschapsONDERbreking’ al-1 àl
   zègt ’t …… ‘r Wordt immers géén mensenleven ‘onderbroken’, maar
   ‘gebroken’, ‘àfgebroken’ ….. ‘verbroken’ …. ‘gefnuikt’, …. vùlt maar
   vèrder zèlf ìn …. !

   AL-1 TREINRITTEN, TRIPS, EVENEMENTEN WORDEN T-E-M-P-O-R-AI-R
   ‘O N D E R B R O K E N’, om dáárná wéér hàrvàt, op gàng gezet
   te (kunnen) worden …. De rit verder gezet ….

   “* Vero Nihil Verius * ” ~ “* NEMO ME IMPUNE LACESSIT *”
   13 JUNI 2O24 13:23
   🦋💖 LiLi Me DiRiGe !💝🦋

   • Een beetje gek zijn mag.
    Overigens móet je wel een beetje gek zijn om het in deze waanzinnige maatschappij uit te houden.

    • Prettig gestoord voelt ook wel lekker. Ooit was er het recht van de sterkste. Toen kwam het recht van de slimste. En nu stevenen we af op het recht van de psychisch gestoorden. Ben benieuwd maar kan mijn lachen bijna niet inhouden. Wat een mafkezen.

  • ’t Matemathisch probleem, Koddebeier, is evenwel ’t vòlgende:

   ‘k Heb m’n Váu over zijn éígen GrootVader (mijn paternale OverGrootVader zodus)
   aan mij al in de jaren 6O van de vorige eeuw; horen (dóór)vertellen / overleveren dat
   GrootVader Carolus toén^ al in de jaren 30, – 40 al zei dat: er een tijd gaat komen,
   dat de ‘zothuizen’ te klein gaan zijn om ” z’ àllemáál opgesloten te krijgen, …. en
   dat er méér gestoorden publiekelijk gaan rondlopen, dan dat ‘r opgesloten zijn … ! ”
   (diXit OverGrootVáu “Carolus VDK” !; “Velsique-Ruddershove”).

   Ik besluit onomwonden:
   1° Dat OverGrootVáu redelijk visionair was, toen hij dat in m’n
   Vader’s jeugd, vroége 3O-iger jaren van de vórige eeuw ‘poneerde’, &
   2° Dat hij overmaat van gelijk gekregen heeft ….. !

   ’t Niet te ridiculiseren probleem is evenwel dat ook de ‘mìnder prèttig gestóórden’
   in de samenleving circuleren, want van de leutige zotten is er minder last …

   “* Vero Nihil Verius * ” ~ “* NEMO ME IMPUNE LACESSIT *”
   14 JUNI 2O24 O2:22
   LiLi Me DiRiGe !

 2. Je hebt ook mensen die willen zich een gezond been of gezonde arm laten afzetten (Body Integrity Identity Disorder)
  Er zijn mensen die andere mensen willen opeten.
  Waarom moet iedere freak met een dwangstoornis een podium krijgen ?

  Als fenotype, genotype en omgevingsfactoren allemaal mankementen vertonen krijg je zo iemand.
  Kan gebeuren, gewoon behandelen en alle anderen doorlopen aub.

 3. Zijn die operaties allemaal voor eigen rekening?
  Ik denk dat het dan een stuk rustiger wordt met dit soort idioten.

 4. LOL. Ook dit laat zien dat het beter is om van het mensdier af te komen. Mss had Bill Gates toch wel een goed idee met zijn S antigeen spuitje dat de fertiliteit onderdrukt. Al die gestoorden om je heen, je wil er toch ook van af?

 5. Dit is pure aandachtzoekerij Narcisme op het krankzinnige af. Stigmatiseer deze idioten en zorg er voor dat de maatschappij hen en hun communistische cult ideologie afwijst en je zal zien dit verdwijnt als sneeuw voor de zon

 6. Het zijn geen debielen!
  Het zijn provo-nazi’s. Ze doen werkelijk alsof zij de figuren zijn die zich alles kunnen permitteren en waarvoor ieder ander maar respect voor moet hebben.
  Ze lieten me vanmorgen een filmpje zien, van iets wat van origine iets van een vent is, maar zich uitgedorst heeft als…. waarschijnlijk iets wat vrouwelijks moest lijken.
  Ik moet dan altijd aan de film johnny Hansom denken.
  Een crimineel die een face-lift onderging om zijn maten te verraden.
  Hoop dat er idioten opstaan die zich vogeltjes voelen.
  Die dan worden meegenomen door een meester-vogel naar een dak van een flat. “Tweet-tweet YES YOU CAN”!

  Waarschijnlijk staat er dan een groep van dergelijke idioten beneden, die beweren dat het niet dood is, maar uitrust voor de volgende poging.

 7. Als ik arts was zou ik net doen alsof ik deze bizarre operatie graag wil uitvoeren en dan per ongeluk een (fataal) foutje maken tijdens de operatie…
  Deze figuur is het alleen maar te doen om aandacht, geestes ziek tot het bot. Opsluiten en sleutel weggooien.

  • Simon, àllen welke die goddeloze màf ìnvolgen zijn nog krankzinniger
   dan dié màf zèlve ! BÉÉSTIG GESTOORD !!
   Als ze dáarin méé gaan, crimineler kan zelfs niét !
   Bij de dieren vindt men zulks zelfs niét !
   Dieren offeren zich totáál òp voor hun nèt ter wereld gebrachte
   veulen, kalfje, kuiken(s), etcétéra …..
   Mijn ingewanden zijn in de knèl van over zo’n sujet
   en dergelijke omcirkelend entourage te lezen …..
   Overgeef(kots)reflexen en maagcontracties, terwijl ik
   nog géénééns onbeten heb.

   Mijn Goddelijke Edelmoedige 💖💝 Engeldochter 🦋 gaf in 2O21 tot op
   Háár ultieme aardse levenseinde Háár Waardig Moedig LEVEN,
   om HÀÁR jongste dochter, mijn kleinkind veilig-en-wèl ter wereld
   te kùnnen, mógen brengen …

   Wat ’n Devine Honorabele nalatenschap en plaats neemt
   mijn Geliefde Dochter in ons àller hart, ziel en geest !

   ‘k Geloof dat de Mensheid, méér nog dan óóííít, desondanks
   de zgn. Duistere Middeleeuwen, en overige all-times bééstige
   tijden, diéper gezakt is dan ooit tevoren, teméér bepaalde segmenten
   van dié* zgn. ‘experimentele*, niét of niémand ontziende ‘ersatz*’wetenschap en
   ‘vrijheid van persoon en meningsuiting’, demonische experimentele grensverleggende GOD-ONTKENNENDE-, en surtout NÉGÉRENDE toer die die* kennelijk onomkeerbaar
   ingeslagen is !
   Één klein detailtje evenwel: achter àl die (o.a.) ‘wetenschap’ (ver)schuilen (zich)
   m-e-n-s-e-n, of zeg ik in dàt specifieke ‘segment*’ éérder ON-m-e-n-s-e-n,
   ONmenselijke, ONTmenselijkte ANTI-Mensheid ‘m-*-*-*-*-*’ …….
   Stràks te onTwaardig om dié specifieken nog langer ‘mens’, ‘schepsels Gods’
   genoemd te zouden hebben …..

   Mogen God en Zijn Aartsengelen naar de Mensheid afdalen,
   indalen in de verstanden en harten, opdat onze (klein)kinderen
   en nakomelingen welke we ooit bij ons verscheiden uit dit aardse tranendal
   met onze ontvallen Geliefden herenigd zullen worden …. !??
   ‘k Houd mijn hart vast, in welke verbééstigde wereld ik, wij,
   stràks, ooit, onze Geliefden zullen achter moeten laten ….

   MARANATHA ! God heb medelijden met deze gebroken
   en getormenteerde, gemartyriseerde en gefnuikte Mensheid !??
   SOCORRO ! HELP ! HILFE ! ALARME !

   “* Vero Nihil Verius * ” ~ “* NEMO ME IMPUNE LACESSIT *”
   13 JUNI 2O24 11:O1
   🦋💖 LiLi Me DiRiGe !💝🦋

 8. Deze man is ongelooflijk ziek. Heel die woke is KRANKZINNIG! De hele wereld wordt (zogegd) overspoeld door deze gendergekken. En elk mens WEET: er is enkel man en vrouw! Al de rest is ZIEKELIJK!

 9. Allemaal door social media: sommige mensen krijgen hierdoor een stem, terwijl ze dat eigenlijk niet zouden moeten hebben.

 10. De aanstichters die er achter zitten moeten gepakt worden. De mensen die zulke dingen bedenken en ze met boeken, films, reclame, enzovoorts propageren.
  De denkers moet je aanpakken. Altijd. De top van een club. Niet de zielige mensen die meegaan in de waanzin. Die weten vaak niet beter.

  Mensen die het eerst slachtoffer van die praktijken zijn zijn vaak al een beetje apart omdat ze of lelijk zijn, of achterlijk, of lui, werkloos, of gestoord door e.e.a. religie of sekte of zo iets dergelijks. Het zijn nooit normale mensen. Ze hebben vaak al een rugzakje zoals dat tegenwoordig heet. Ze zijn best wel zielig en er moet voor gezorgd worden, dat wel, maar om ze te mismaken met het idee dat ze dan gelukkig zullen zijn? Ik denk dus niet dat dat goed is.

  De simpele zielige zielen worden misbruikt door hen die rechtstreeks uit de hel lijken te komen. Die voor hun eigen soort en club heel lief en aardig zijn, maar o wee als je daar niet bij hoort. Als je niet van die of die familie bent, of niet van die of die club, dan krijg je het te verduren! Dan wordt de ene emmer vuiligheid na de andere over je afgegoten. Net als in een boek staat. Dat lijken ze na te doen. Zodat sommige (velen, miljoenen) mensen zich erin herkennen en zeggen: het komt van god zelf, zie je wel, het staat er toch! Niet in de gaten hebbend dat het nagespeeld wordt. (Openbaring)

  Ook wanneer ik de protocollen lees, dan lijkt het erop dat de politiek die we nu zien, te maken heeft met de demoralisatie agenda zoals beschreven in die protocollen. Hoe maak je een volk zo gek dat ze helemaal in de war raken? Door ze allemaal gruwelijke verhalen te vertellen, ze aan te zetten tot gruwelijke daden, ze hun fatsoen af te nemen, hun godsdienst, hun waardigheid, hen geloof in goedheid, hun hoop, hun vertrouwen.

  En dit past daar naadloos in.

 11. Bij het lezen van dit soort shit krijg ik steeds vaker het gevoel dat ik een gigantische teil accuut moet laten aanrukken.
  Artsen die hier in meegaan zijn net zo gek en zijn inderdaad schuldig aan moord met voor bedachte rade.

  • ” DRONÉREN ” , ” XARMATÉREN “, dat st^k ^îtschot i!
   ’n Oefen(test)Sarmat vanwege VLady uit Mockba ……

   ’n ‘Potentieel’ SLACHTofferKIND voor dat st^k ^îtschot b e h oe d e n i!

   Pas de Mercy ! No mercy !

   “* Vero Nihil Verius * ” ~ “* NEMO ME IMPUNE LACESSIT *”
   14 JUNI 2O24 O2:36
   LiLi Me DiRiGe !

 12. En al zijn familie, vrienden, kennissen en collega’s vonden het geweldig en stonden allemaal achter hem. Dat was zo fijn voor hem.
  Wordt deze wereldprimeur live uitgezonden?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in