Notities van de X-community hebben de wijdverspreide mythe ontkracht die onophoudelijk door de Israël-lobby wordt gepromoot, namelijk dat christenen door God worden opgedragen om “achter” de moderne natiestaat Israël te staan.

De aantekeningen van de X-community die terugslaan op beweringen dat christenen God ongehoorzaam zijn als ze het moderne land Israël, dat pas in 1948 werd gesticht, niet steunen, staan op een post van Terror Alarm; een nieuwsaccount dat wordt beheerd door een AI-systeem dat de Israëlische zaak blijkbaar een warm hart toedraagt, bericht Frankie Stockes.

“Achter Israël staan is een Bijbels mandaat voor christenen”, beweerde het Terror Alarm-account in de post, die oorspronkelijk werd gemaakt op 25 augustus, voordat de oorlog met Hamas begon, met de hashtag “#ShabbatShalom” en een (door AI gegenereerde?) foto van een schaars geklede jonge vrouw die Israëlische militaire kleding draagt en een pistool vasthoudt.

“Er is geen enkel vers in de Bijbel dat christenen opdraagt om de moderne staat Israël te steunen,” aldus X-community notities bij de post.

“In Romeinen 10:12 zegt de Schrift, ‘er is geen verschil tussen Jood en niet-Jood’ nu Christus Jezus het nieuwe verbond voor gelovigen heeft ingesteld,” besluiten de notities boven een weblink naar BibleHub.com.

Christelijke steun, en Amerikaanse steun in het algemeen, voor Israël is de afgelopen weken een heet hangijzer geworden, nadat terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober een hernieuwd conflict in Gaza op gang brachten, waar Israël zich voorbereidt op een grootschalige grondinvasie nu premier Benjamin Netanyahu oproepen voor een staakt-het-vuren afwijst.

Natuurlijk heeft het conflict geleid tot een wijdverspreide roep om onmiddellijke en massale steun van de Amerikaanse belastingbetaler. Beweringen dat christenen bijbels bevolen zijn om Israël te steunen, vormen vaak een belangrijk onderdeel van de argumenten voor hulp.

  Palestijnen spreken de taal van geweld die Israël hen heeft geleerd

In slechts een paar weken tijd, als gevolg van bijna constante Israëlische luchtaanvallen op de dichtbevolkte Gazastrook, zijn naar verluidt ongeveer 3.000 Palestijnse kinderen (en meer dan 4.000 volwassen burgers) gedood.

Dit komt bovenop de meer dan 1.400 Israëli’s die zouden zijn omgekomen en de meer dan 200 die gegijzeld zouden zijn nadat Hamas de eerste aanvallen uitvoerde.

Israëlische aanvallen doden 2.913 Palestijnse kinderen in minder dan 3 weken

Het conflict heeft ook geleid tot een onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten, waar Joodse groepen op universiteitscampussen en elders oproepen tot het onderdrukken van meningsuiting die tegen de oorlogsinspanningen van Israël of ter ondersteuning van de Palestijnen is. Opvallend is dat dit hardhandig optreden van twee partijen komt, waarbij Republikeinen in veel gevallen het voortouw nemen en proberen om de zorg voor Palestijnse burgers gelijk te stellen aan steun voor Hamas-terroristen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

ISRAËL CONFLICT DOSSIER

VS staan voor nederlaag in geopolitieke oorlog in GazaVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelIs dit het einde voor Netanyahu?
Volgend artikel7 Veronderstellingen over de SHTF
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

 1. Achter Israël staan is staan voor satanisme, zolang het zionisme daar de dienst uitmaakt. Die zelfverklaarde Charzaarze/Asjkenazische joden horen er niet bij. Dat zijn de bedriegers

 2. Ik blijf het walgelijk vinden wat israel doet. Het is gewoon het concentratiekamp dat palestina heet ontruimen. De vuile smerige hufter. Excuseer mij rommel, het haalt mijn bloed onder mijn nagels vandaan.

 3. ‘Abu Ghraib 2.0′: Israëlische martelvideo’s zorgen voor hernieuwde oproepen om de Amerikaanse militaire hulp aan de criminele staat te beëindigen
  “Het is geen verrassing… dat dezelfde regering die Irakezen in Abu Ghraib martelde, dezelfde tactieken tegen Palestijnen financiert”, aldus de Joodse Stem voor Vrede.

  https://www.vtforeignpolicy.com/2023/11/abu-ghraib-2-0-jewish-torture-videos-spark-renewed-calls-to-end-us-military-aid-to-the-criminal-state/

 4. Er zijn groepen joden welke met lede ogen naar de staat Israël kijken omdat ze geloven dat het zionisme een eigenmachtig vooruitgrijpen is op wat God belooft heeft te zullen doen. Zij vertegenwoordigen een standpunt dat honderd jaar geleden nog algemeen gangbaar was binnen het Jodendom. Zij geloven op grond van de Tenach dat het beloofde nationale herstel van Israël zal plaatsvinden op grond van bekering (Deut.30:1-3) en als de Messias zich bij die gelegenheid zal aandienen. Het zionisme zien zij als een provocatie waarvan geen enkel heil valt te verwachten. Volgens hen was het een daad van ongeloof om een staat op te richten, het recht in eigen hand te nemen en geweld te gebruiken tegen agressors, zoals nu tegen de Palestijnen in de Gazastrook.

  het gelijk van een verguisde minderheid
  Hoezeer deze Joden ook een minderheid vormen en verguisd worden onder hun volksgenoten, Bijbels gezien hebben ze hierin het gelijk aan hun kant. De huidige Joodse staat is weliswaar voorzegd in de Bijbel maar het is niet het beloofde herstel. Sterker nog: pas wanneer het Joodse land compleet verwoest zal zijn, zal het beloofde herstel van Israël beginnen (Ezech.36:33,34). Wanneer in het hele land geen levende inwoner zal zijn overgebleven (Jes.6:11) en de overlevenden hun toevluchtsoord zullen hebben gevonden buiten het land, in de woestijn. Wanneer zij zullen zeggen: “Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan” (Ezech.37:11). Voordat het trouwens zover zal zijn, zal er nog wel vrede komen (1Thes.5:3) maar deze zal vals blijken te zijn en ook van korte duur.

  • Klopt helemaal. ‘Er is over Israël een verharding gekomen totdat de volheid van de volken is ingegaan en zo zal heel Israël behouden worden’ Romeinen 11:25. 26.
   Die behoudenis gaat stapsgewijs. Na de opname van de gemeente volgens 1 Thessalonicenzen 4:16,17 (het huidige volk van God, uit alle volken van de aarde) zullen 144.000 tot geloof komen en een wereldwijd evangelie van het koninkrijk prediken (Openbaring 7, Mattheus 24:14). Daardoor zal een grote schare uit de volken tot geloof komen (Openbaring 7 Mattheus 25:31-46 – waarbij ‘deze broeders van Mij’ de 144.000 zijn). Pas bij de terugkeer van Jezus uit de hemel zal het besef van hun situatie over de afgelopen 2000 jaar bij het gehele volk dagen dat zich niet heeft overgegeven aan het rijk van het beest en gevlucht is naar de woestijn of zich verschanst heeft achter de twee getuigen in de tempel – Openbaring 11:1-4, Zacharia 12:5, Jesaja 29:4.

  • fout, je hebt het verkeerde Israêl in zicht, dit is Kazaria, de tekst die je gebruikt zijn uit hun context getrokken en zeker dat uit Jesaja en Ezechiel, want dit gaat over de natie juda voor het jaar 70 AD, RDM en Peter jullie hebben het volledig verkeerd voor, de 144000 is een symbolisch getal voor geroepenen, die met de Heer wandelen uit de Israël volkeren, want dit volk zou tot een grootheid der volkeren worden, als de zand der zee, in Zacharia 12 spreekt de profeet over het huis van juda, niet de natie ! ! ! he moet onderscheid hebben, en Jesaja 28 en 29 gaat over de ondergang van het HUIS israëls, want ze waren al van elkaar gescheiden en twee huizen geworden,

 5. Jaren geleden verklaarde een toenmalige (joodse) minister van buitenlandse zaken (Mad. Albright) van een noord amerikaanse terreurstaat dat het de moeite waard was om 500 000 Iraakse kinderen te vermoorden. Mag men nog iets positiefs van zulk land verwachten?

 6. Het conflict in Palestina ligt niet aan de Koran maar aan ,voor een groot gedeelte niet eens religieuze, fanatiekelingen die o a de Torah/Oude Testament zijn gaan misbruiken om de kolonisatie van een al door anderen bewoond stuk land te rechtvaardigen.

  • de joden zijn geen religieuze fanatiekelingen, maar moordenaars en dieven en rovers en pedofielen en identiteitsrover uit het oude Kazaria ! ! !

 7. Klopt. Er is geen enkele tekst in de Bijbel te vinden, die christenen opdraagt achter Israël te staan. Eerder het omgekeerde:

  Mattheus 3:9
  Mattheus 12:31-50
  Mattheus 21:42, 43
  Mattheus 23:34-39, 24:2
  Johannes 8:39-44
  Handelingen 7:51-53
  Handelingen 28:25-28
  Romeinen 9:31-33, 10:21, 11:7-10

  Hosea 1:9 zinspeelt op een periode in de geschiedenis dat Israël niet langer ‘volk van God’ is.
  Die periode duurt nu reeds 2000 jaar.
  Ze hebben hun God verworpen en kwamen dus op het terrein van Gods tegenstander: de leugenaar en mensenmoordenaar van den beginnen. Aan de vruchten herkent men de boom. Israël heeft de wortels uitgeslagen in de slang, zoals Jezus reeds zei in Johannes 8:44. Vandaar het gedrag sinds 1948 (en daarvoor – de zionisten).

  Je kunt niet God dienen en de mammon, zegt de Heer Jezus. In zijn tijd reeds waren de Joden geldzuchtig – Lukas 16:14. Jezus’ reiniging van de tempel op de grootste handelsdag in het jaar (paaslammeren – offerdieren-geldoffers, zonder opdruk van Caesar-vandaar de geldwisselaars) zette veel kwaad bloed en was een belangrijke directe aanleiding voor zijn arrestatie. De huidige staat Israël is tot stand gekomen door puissant rijke Joden – al dan niet afstammeling van Abraham.

  Zij hebben zelfs een verbond gesloten met de dood en het dodenrijk: Jesaja 28:14-19, een verbond dat hen zeer duur zal komen te staan tegen het einde van wat de Bijbel ‘de grote verdrukking’ noemt. Die zwaarste periode in de wereldgeschiedenis staat denk ik zelf over een jaar of tweeëneenhalf te beginnen.

  Openbaring 3:9 waarschuwt voor hen die zeggen Joden te zijn en het niet zijn maar een synagoge van satan. Romeinen 2:28,29 en Romeinen 4:12 geven in feite een totaal nieuwe definitie aan het woord ‘Jood’ of ‘afstammeling van Abraham’, in een zin die slaat op ieder mens die zich overgeeft aan een levende betrekking met de God van Abraham.

  Ik betreur het dat zoveel christelijke organisaties achter Israël aanlopen. Er is onder christenen geen enkel besef (1) van hun eigen positie voor God als hemels volk en (2) van de Bijbelse visie op de eindtijd, die zeer nabij is. Voor hen geldt:

  ‘Als een blinde een blinde leidt, zullen zij samen in een kuil vallen’. Mattheus 15:14

  Moge God hen echter genadig zijn.

  • verkeerd verkeerd verkeerd; die teksten die je toont gaat tegen de Edomieten in het toenmalige joodse natie die al tweeduizend jaar weg is, en Hosea 1;9 gaat over het HUIS van Israël, niet over de natie want ze waren toen al van elkaar gescheiden, maar idd de joden in deze zionisten staat is niet Israël, maar new Khazaria ! ! ! dus valse joden, zoals openb zegt

 8. Volgens de Joodse religieuze geschriften mag de staat Israel helemaal niet bestaan, laat staan dat Christenen daar mee geassocieerd zouden moeten worden. De diaspora is door G*D geboden en voordat de joden tot inkeer komen zal hij hen negeren. Maar de zionisten verleiden of chanteren de echte joden met hun drog-redeNazis en leugens van omgekeerde retoriek! Zijn vereren nog steeds Baal en Mammon boven de ware. Dat is de reden dat zij christenen haten, want die weten Liefde en Waarheid de enige weg is. De weg van satan is doodlopend…

 9. Wat mij betreft kwam de aanslag op Israël erg ongelegen, het liep synchroon aan kleine pesterij in een belangrijke tijd waardoor ik minder kan betekenen, en ook is het slechte weer er direct aan gerelateerd door de verstoring van de ether die het een mondiale crisis maakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in