De prominente arts verwerpt het idee dat een Coronavirus-vaccin dat zo snel is ontwikkeld, veilig zou kunnen zijn.

In de volgende video spreekt de Duitse viroloog Dokter Sucharit Bhakdi zijn diepe achterdocht uit over het vaccinatie-ontwikkelingsproces voor het Covid-19 virus, dat in strijd is met gevestigde wetenschappelijke normen. De arts maakt verschillende zeer krachtige opmerkingen die in overweging moeten worden genomen door degenen die een potentieel vaccin aanprijzen.

Het voormalige emeritus hoofd van het Instituut voor Medische Microbiologie en Hygiëne van de Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, Duitsland legt uit dat de wetenschappelijke “norm” voor het maken van een vaccin “vier tot vijf jaar” is. De vooraanstaande arts verwerpt het idee dat een Coronavirus-vaccin dat zo snel is ontwikkeld veilig zou kunnen zijn.

Coronavirus sterftecijfer vertroebeld

Een van de meest in het oog springende punten is dat het vaccin bedoeld is voor een ziekte die in Duitsland een ongelooflijk laag sterftecijfer heeft. “Onder de 0 tot 70-jarigen stierf 0,7 procent met en aan COVID-19. 0,7 procent stierf”, legt hij uit. Maar het echte schandaal is dat deze cijfers voor het publiek verborgen worden gehouden, in een klaarblijkelijke poging om de ziekte dodelijker te doen lijken dan ze in werkelijkheid is. “Je zult het antwoord niet kunnen vinden, want je krijgt alleen een antwoord als je de rapporten van het RKI [Robert Koch Institute] doorzoekt en het getal zelf berekent”.

De arts legt uit dat het Coronavirus “ongeveer even gevaarlijk is als een griepvirus. Een seizoensgebonden, matige griep”. Dokter Bhakdi legt verder uit dat de overgrote meerderheid van de sterfgevallen mensen zijn die al een gecompromitteerde gezondheid hebben. Als 70-plusser maakt de arts zich nog geen zorgen, omdat hij geen comorbiditeiten heeft. “Ik ben dan wel ouder dan 70, maar ik heb geen reeds bestaande aandoeningen, en als ik dat zou willen, zou ik niet sterven, tenzij ik mezelf uit wanhoop van de trap gooi”, zei hij wrang.

Reeds eerder verklaarde Dr. Deborah Birx in Amerika tijdens een persconferentie in april dat “…als iemand sterft met COVID-19, tellen we dat als een COVID-19-dode”. Met dat in het achterhoofd is het zeker niet overdreven om zeer wantrouwig te zijn ten aanzien van het aantal sterfgevallen door het virus.

Een “volledig nieuw soort vaccin”

Dokter Sucharit Bhakdi doet een ongelooflijk krachtige uitspraak terwijl hij uitlegt dat het vaccin dat wordt ontwikkeld “geen normaal conventioneel vaccin is, en het is niet zoals het griepvaccin”. Hij zegt dat het vaccin “op genen is gebaseerd” en dat de manier waarop het werkt “wetenschappelijk en medisch nog onbekend is”. Terwijl veel mensen zich hebben verzet tegen genetisch gemodificeerd voedsel, legt de Viroloog uit, “hebben we het nu over een vaccinatie die het menselijk lichaam genetisch manipuleert, en blijkbaar hebben diezelfde mensen daar geen zorgen over”.

De arts legt heel eenvoudig uit dat alle mensen “lymfocyten” hebben, het natuurlijke afweersysteem van het lichaam tegen virussen, waaronder de griep. Het is een basis “principe van immunologie”, legt hij uit. “Ik geloof dat het altijd heeft gewerkt en dat is de reden waarom wij als volwassenen relatief goed beschermd zijn”, zegt Bhakdi. “Als je jonger bent dan 70 en niet ernstig ziek van iets anders”, zullen de lymfocyten hun werk doen.

Maar als men het vaccin gebruikt om “het gen van het virus in te spuiten”, zullen de lymfocyten “niet herkennen dat alleen het gen werd ingespoten en niet het virus”. Het resultaat, legt hij uit, zal zijn dat de lymfocyten “er toch heen zullen gaan en deze cellen zullen doden”. Bhakdi vervolgt: “Dat is wat we noemen een auto-immuun reactie”.

Wat betreft de laatste linkse bewering dat er “steeds meer langetermijngevolgen zijn voor Coronapatiënten”, zegt dokter Sucharit Bhakdi: “Het is niet mogelijk om een mening te vormen, omdat er helemaal geen gegevens zijn”.

Bekijk hoe Dr. Bhakdi het vaccin bespreekt (Nederlandse vertaling hieronder):

Berichtgeving & video via rairfoundation.com

Hoewel de ontwikkeling van een vaccin wetenschappelijk gezien gewoonlijk ten minste vier tot vijf jaar duurt. Dat is wetenschappelijk gezien de norm. Nu met Corona, zal het plotseling klaar zijn in een paar maanden en het zou een veilig vaccin zijn. De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid zegt dat we in alle ernst al in januari een veilige inenting kunnen hebben. Tot nu toe hebben de mainstream media daar geen vraagtekens bij gezet en zeggen: “Ja, ja, het zal relatief veilig zijn met relatief weinig bijwerkingen”.
Zijn de politiek en de media al volledig gecorrumpeerd door de farmaceutische industrie, Professor?

Dat weet ik niet, maar wat ik niet begrijp is de verklaring dat het vaccin zo dringend nodig is.

Nu zal ik het publiek een wedervraag stellen: Weet u hoeveel mensen onder de 70 jaar aan COVID-19 zijn overleden? In procenten? Dat wil zeggen, van de 1000 mensen onder de 70 die besmet waren, hoeveel zijn er gestorven? U zult het antwoord niet kunnen vinden, want u krijgt alleen een antwoord als u de rapporten van het RKI [Robert Koch Institute] doorzoekt en het aantal zelf berekent.

  Zes doden na Covid-19 vaccinatie in Duits bejaardentehuis: districtsbestuur verzet zich tegen autopsie

Deze cijfers zijn niet beschikbaar. Dus dan zal ik u vertellen dat als u berekent hoeveel COVID-19 sterfgevallen er zijn geweest onder het totale aantal mensen onder de 70 jaar, dat het er ongeveer 185.000 waren onder de 70 jaar die geïnfecteerd waren. Dat betekent dat de meesten van hen jong en onder de 70 waren, want het totale aantal was 230.000. De rest was ouder dan 70 jaar.

Van deze 0 tot 70-jarigen stierf 0,7 procent met en aan COVID-19. 0,7 procent stierf. Dat betekent dat 99,3 procent NIET stierf. De meesten van hen waren helemaal niet ernstig ziek.

In Amerika is nu bekend dat ongeveer 6 procent van de mensen COVID-slachtoffers waren, het zijn echte slachtoffers. Het werd gepubliceerd door de CDC. De rest, de 94%, had ernstige reeds bestaande aandoeningen. Dus, als je Duitsland neemt, nou, laten we zeggen 10% waren echt, dan zitten we op 0,07% van de echte slachtoffers. Dat is 99,93. Oké?
Dus, ik kan je vertellen dat ik me nooit zal laten vaccineren.

Ik ben dan wel ouder dan 70, maar ik heb geen bestaande aandoeningen, en als ik het zou willen, zou ik niet sterven tenzij ik mezelf uit wanhoop van de trap zou gooien.

Ik zeg niet dat SARS-COV-2 ongevaarlijk is. Nee. Dat heb ik nooit gezegd. Het is ongeveer net zo gevaarlijk als een griepvirus. Een seizoensgebonden, gematigde griep. Wat ik zeg is dat 70-plussers met ernstige aandoeningen het meeste risico lopen. Dus, als je zegt, we moeten hen beschermen, dan ben ik het met je eens en dat is goed.

Dat moeten we doen. We moeten hen willen beschermen. Maar hoe?

Dan is de vraag: Moeten we ze vaccineren? Ik zou zeggen van wel, maar deze vaccins kunnen maar beter verdomd goed getest worden op veiligheid, vooral omdat dit vaccin vooral gebruikt zal worden bij oudere zieke mensen en niet bij jonge gezonde mensen.

Dus, twaalf maanden is niet genoeg tijd daarvoor. Zelfs geen vijf jaar. Zeker niet. En dat geldt alleen voor conventionele vaccins.

Waar we in Europa, in Duitsland, Oostenrijk, mee te maken hebben, is een heel nieuw soort vaccin. Dit vaccin is gebaseerd op genen. Dit is geen normaal conventioneel vaccin, en het is niet zoals het griepvaccin.

De manier waarop dit op genen gebaseerd vaccin werkt is wetenschappelijk en medisch nog onbekend.

De gevolgen daarvan zijn zeer risicovol. -dit is ook een zeer centraal punt, waarvan ik denk dat niet veel mensen zich bewust zijn. Al vele jaren is er een massale protestbeweging tegen genetische manipulatie in ons voedsel.

Met name de Groene Partij strijdt al jaren tegen genetisch gemanipuleerd voedsel dat op de markt komt, vooral in Europa. Nu hebben we het dus over een vaccinatie die het menselijk lichaam genetisch manipuleert, en blijkbaar maken diezelfde mensen zich daar geen zorgen over.

Ik kan dat ook niet begrijpen. Ik kan dat niet begrijpen. En ik wil het ook niet begrijpen. Ik wil het niet accepteren. Je kunt niet zeggen: ‘O, dit virus is zo gevaarlijk, dat we nu alles moeten afschaffen, anders roeit het ons allemaal uit’.

Je kent dit op genen gebaseerd vaccin. Ik ga u er iets over vertellen, want als ik het goed begrijp, heeft mevrouw Merkel 54 miljoen doses van dit op genen gebaseerde vaccin gereserveerd bij het Britse bedrijf. Ook in Oostenrijk. Er zijn zes miljoen doses besteld voor een totale bevolking van acht miljoen. -Ja.

Hoe kunnen ze dat doen? Hoe kunnen ze dat doen? En ze doen het zelfs met ons belastinggeld. En het is niet alleen dat, want ze adverteren bijna dagelijks voor deze vaccinatie. Ze noemen het onschadelijk. Ze noemen het veilig.

Afgelopen dinsdag nog kondigden een paar Oostenrijkse media de nieuwste grap aan: “De vaccinatie zal gratis zijn! De overheid zal de kosten dragen. Dat las ik vandaag in de krant. Ik zag dat in de krant, ja. De regering betaalt met ons belastinggeld, althans dat denk ik; ik weet niet of ze ergens geheime rekeningen hebben of zo.

Dus nu terug naar ons onderwerp: Wanneer een virus een proteïne produceert in een van onze cellen, produceert het afval. Het is als het bouwen van een huis, en er wordt afval geproduceerd in het proces. Dit afval wordt als een bord buiten de deur gehangen of als vuilnis voor de deur gezet. Dit afval wordt herkend door lymfocyten, waaronder killer lymfocyten, die we allemaal hebben.

Zij herkennen het afval van dit Coronavirus als Coronavirus-afval omdat deze lymfocyten andere Coronavirussen zijn tegengekomen. Misschien vorig jaar of het jaar daarvoor. Deze lymfocyten hebben een lang geheugen. Ik heb er in het boek op gewezen dat deze killer lymfocyten waarschijnlijk de reden zijn waarom we gezond blijven, waarschijnlijk.

Als jij of ik een SARS-COV-2-infectie hebben of krijgen, en het dringt echt mijn cellen binnen, dan reproduceert het zichzelf. Het afval dat door dit proces wordt geproduceerd, wordt buiten de deur van mijn longcel geplaatst, en dan herkent deze dodelijke lymfocytcel uit voorgaande jaren de zieke cellen en doodt de cel.
Dat is hoe het vuur wordt gedoofd. De fabriek is vernietigd en de virussen worden niet meer geproduceerd en de persoon herstelt en is weer gezond. Dat is het mechanisme; dat is het belangrijkste herstelmechanisme bij een SARS-COV-2-infectie.

  Vaccinpaspoorten: één paspoort om ze allemaal te beheersen

Het is trouwens hetzelfde in gevallen van griepinfectie. Dit is een principe van immunologie. Ik geloof dat het altijd heeft gewerkt en dat is de reden waarom wij als volwassenen relatief goed beschermd zijn.
Als je jonger bent dan 70 en niet ernstig ziek van iets anders, worden de branden vrijwel altijd geblust. Aan de andere kant, als je zo dom bent om het gen van het virus te injecteren, en het gaat ergens anders heen, waar het niet thuishoort, zal het daar afval produceren. Dan zullen de dodelijke lymfocyten niet herkennen dat alleen het gen werd geïnjecteerd en niet het virus.

Het zal er toch heen gaan en deze cellen doden. Dat is wat we een auto-immuunreactie noemen. Hoe en waar deze auto-immuunreacties zullen plaatsvinden, weet niemand. Daar zijn nog nooit testen voor gedaan. De farmaceutische industrie heeft nooit overwogen dat zoiets zou kunnen gebeuren.
Als je in de literatuur nagaat welke reacties de verkochte vaccins veroorzaakten, vind je een studie van begin augustus. Ze waren in fase 2, en een relatief klein aantal Engelse vrijwilligers werd gevaccineerd.

In 20% tot 25% van de gevallen waren de bijwerkingen zo extreem dat mensen enorme zwellingen, koorts, rillingen, hoofdpijn, pijnlijke ledematen, spierpijn hadden, en zo ziek waren dat ze het niet konden verdragen.
Dit is dus duidelijk een teken van hoe ze ons via de media proberen te manipuleren. In dat artikel van dinsdag, met de kop: “Er moet een gratis vaccinatie komen”, stond ook een interview met een farma lobbyiste die precies het tegenovergestelde zei en het ontkende.

Ze zei dat bij alle eerdere proeven met vaccins geen ernstige bijwerkingen waren geconstateerd. Ik vind dat verwerpelijk. Nu word ik kwaad. Dat kan toch niet. Dat is liegen.

Je moet deze studie lezen. Het is gepubliceerd in Lancet. OK? Wat de Engelsen deden, in Oxford, omdat de bijwerkingen zo ernstig waren, vanaf dat moment kregen alle volgende proefpersonen voor het vaccin een hoge dosis paracetamol [acetaminophen].

Dat is een koortsverlagende pijnstiller. Je weet wel? Een koortswerende pijnstiller. Paracetamol in hoge doses. En dan… Als reactie op de inenting? -Nee. Om de reactie te voorkomen. Dat betekent dat ze eerst de pijnstiller kregen en daarna de vaccinatie. Ongelooflijk.

Op deze manier konden ze zeggen dat het vaccin goed werd verdragen. Daarna, in de weken en maanden daarna, kregen ze het voor elkaar dat de Indiase regering aankondigde dat ze de volgende fase in India zouden uitvoeren. Niet alleen in India. Ook op andere plaatsen.

Ik denk dat 3000 jongeren in India zich zullen laten vaccineren met dit op genen gebaseerde vaccin, en ik ben er zeker van dat het resultaat zal worden gevierd met een groot “hoera!” en de bewering dat ze het goed hebben verdragen.

Dus, dames en heren, wilt u dat uw moeder of grootmoeder van 70 of 75 jaar met een reeds bestaande aandoening zo’n vaccin krijgt? Dat kunnen ze niet willen. Of zou je dat jezelf aandoen als iemand jonger dan 70 jaar? Voordat u dit doet, moet u een injectie paracetamol krijgen, zodat u geen bijwerkingen krijgt? Waarvoor? Waarvoor?

Laat me je dit vertellen: Ik kan deze video de komende vijf dagen niet uploaden, want als ik dat zou doen, zou hij meteen verwijderd worden, om wat ik net zei.

Professor, er is één onderwerp dat steeds weer ter sprake komt: De Zweedse methode. De Zweden namen een heel andere weg dan de meeste landen. Een van de weinige. Het is een van de weinige landen in de wereld die geen lockdowns hebben opgelegd. 85 procent van de Zweedse bevolking steunde deze methode. 

Wat de gezondheidsautoriteiten echter toegeven is dat ze de eerste weken niet genoeg aandacht hebben besteed aan risicogroepen.

Ja. Ouderen en mensen die in verpleeghuizen wonen. Ze geven het toe. Dat is ook een algemeen onderwerp als er over Corona wordt gesproken. De risicogroep van mensen met reeds bestaande aandoeningen en ouderen. Wat zegt u als reactie op deze hele discussie over de risicogroep van mensen boven de 65 of 70 jaar?

Boven de 70 jaar, niet 65. In ieder geval boven de 70, met reeds bestaande aandoeningen, alstublieft. Zeker. Dat was het geval. Zweden deed niet echt zijn best om mensen in verpleeghuizen en bejaardentehuizen te beschermen.
Er waren verschillende redenen waarom dit het geval was. Onze Zweedse vrienden vertellen ons dat veel buitenlanders die in deze Zweedse verpleeghuizen werken, geen behoorlijk Zweeds kunnen spreken.
Zij konden al deze regels en voorzorgsmaatregelen niet lezen en begrijpen, en hielden zich er niet aan. Dat is wat Zweden ook toegeeft.

  BREAKING: Pfizer-directeur vertelt Project Veritas dat COVID-prikken een "zorgwekkend" effect hebben op menstruatiecycli

Het belangrijkste voor de toekomst, of het nu griep of Corona is, is de toegang tot en het bezoek aan deze kwetsbare mensen zeer strikt te reguleren.

Met een mondkapje, ja, zeker, waarom niet?

Ontsmette handen. Ja, dat is in orde.

In principe zijn dit maatregelen die ook al bij de griep werden toegepast. -Ja. -Als je naar een bejaardentehuis ging en het was griepseizoen, moest je ook op deze maatregelen letten. -Ja.
Dat was het. We zeggen dit duidelijk en beknopt in het boek. Mensen houden daar niet van, en daarom worden onze video’s steeds verwijderd. Dit is allemaal niet nodig.

Stop er gewoon mee. Waarom richten we onze aandacht niet op redelijke, belangrijke dingen?
Herstel de economie en breng de cultuur weer op gang.

Cultuur is geruïneerd. De scholen – het onderwijs is geruïneerd.
De ouderen zijn nog steeds eenzaam omdat ze geen bezoek mogen ontvangen.
Dit kan niet waar zijn. We hebben een familielid, dit is nu een persoonlijk verhaal.
Hij heeft een hartaanval gehad. We mochten hem alle vijf niet bezoeken.

Dat is niet toegestaan. Wat is dit voor onzin?
Het onderwerp van nevenschade van ernstige ziekten, hartaanvallen, slecht behandelde kankerpatiënten, werkloosheid, psychische aandoeningen die leiden tot zelfmoord. -zelfmoord. -Dit is nu een taboe onderwerp op dit punt.

Ja, maar meneer Steinmeier zegt dat we er niet over moeten praten, omdat dat onverantwoordelijk zou zijn. Begrijpt u dat?

Je hebt… -Dit is zo belachelijk en zo gek en zo onverantwoordelijk van politici. Ik zeg het maar ronduit. Het vertrouwen van iedereen in politici is verloren. Dit kun je gewoon niet doen.
Er is nog een andere vraag die ons vaak gesteld wordt, naast het aantal ernstig zieken onder de doden.

Zoals ik al verschillende keren heb gezegd, daalt het aantal doden gelukkig voortdurend. Volgens sommige berichten in de media van de afgelopen weken zijn er echter steeds meer langetermijngevolgen voor Coronapatiënten.

Wat is uw mening daarover vanuit professioneel oogpunt?

Vanuit professioneel oogpunt is het niet mogelijk om een mening te vormen, omdat er helemaal geen gegevens zijn.

En geen studies. Als je langetermijneffecten wilt bestuderen, zul je dat waarschijnlijk over een langere periode moeten doen. Dat is een kwestie van jaren. Ja, mijn God, om nu te gaan fantaseren dat er gevolgen op lange termijn kunnen zijn, dat is het volgen van deze agenda van het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Je kent het document dat viral ging in maart van dit jaar, van de Corona Commissie in het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er werd een protocol geschreven over hoe om te gaan met de crisis tijdens een crisistijd.

De consensus was dat er angst gecreëerd moest worden. De eerste stap in het creëren van angst was door niet te tellen of bekend te maken hoeveel er gestorven waren, omdat dat er te weinig zouden zijn.
In plaats daarvan zou alleen het aantal geïnfecteerden bekend worden gemaakt. Ten tweede moesten de mensen, vooral de ouderen, duidelijk worden gemaakt dat zonder zuurstof beademing de dood zou intreden door langzame verstikking.

Een verdrinkingsdood.

Je voorstellen dat je langzaam stikt is een van de vreselijkste gedachten over de dood die iemand kan hebben. Dat wekt angst op. Dan moeten we de kinderen vertellen dat ze de ziekte naar hun ouders zullen brengen en hun ouders en grootouders zullen doden. Dat is hoe ze iedereen controleren.

En een laatste ding, hou je vast, we moeten het hebben over mogelijke schade op lange termijn, die natuurlijk onbekend is. We kunnen en moeten overbrengen dat aangezien dit een nieuwe vorm van ziekte is, we daarom niet kunnen weten of er gevolgen op lange termijn zijn, maar je kunt je er van alles bij voorstellen. Nu zal ik u iets vertellen: nadat we dit hadden gelezen, waren we echt boos en we zijn nu nog steeds boos.
Die pathologen in Duitsland, die zogenaamd zeggen: ‘Dat klopt, het virus gaat hierheen, daarheen en overal naartoe. Het virus kan naar verschillende plaatsen gaan.

Alle virussen die het ademhalingsstelsel infecteren kunnen ook in veel andere organen voorkomen. Dit is al heel lang bekend. Zelfs in de hersenen, maar dat wil niet zeggen dat ze daar ook iets doen. De hoeveelheid is belangrijk. Weet je, hier en daar een paar virussen hebben betekent niet dat ze ook maar iets doen. Voordat je conclusies kunt trekken, moet je verdomd goede gegevens hebben om het te ondersteunen, en dat kost jaren van onderzoek.

Dus alsjeblieft, geloof deze fantasieën niet. Het zou kunnen, maar de kans dat het niet gebeurt is veel groter.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Vaccinfabrikanten afgeschermd van alle aansprakelijkheid terwijl neveneffecten zich opstapelen

Vorig artikelVaticaan: Paus roept op tot nieuwe wereldorde waarin volledig gevaccineerde knechten leven
Volgend artikelWorden we klaargestoomd voor massale ontvolking?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Professor, waar is de verifieerbare genetische code, foto of isolaat van het virus waar u over spreekt ?
    Gecontroleerde oppositie, deze professor, die blijft lallen, over iets, dat tot op heden door niemand ter wereld is bewezen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in