Er zijn verschillende redenen waarom de niet-westerse wereld steeds meer de banden met het Westen verbreekt. Eén daarvan kan worden omschreven als de “ineenstorting van de diplomatie” in het Westen, wat nauwkeuriger verwijst naar het bijna volledig opgeven van diplomatie door westerse leiders en diplomaten. Dit begon overigens niet met de oorlog in Oekraïne, maar ongeveer een jaar eerder. Er is iets gebeurd vlak na de verkiezing van Joe Biden dat het westerse diplomatieke gen bij wijze van spreken heeft uitgeschakeld en in plaats daarvan het bedreigingsgen heeft aangezet. Niet dat er daarvoor veel diplomatie was, maar het kan altijd erger – en dat is ook gebeurd, schrijft Gaius Baltar.

Een ineenstorting van de diplomatie beschrijft niet helemaal hoe slecht het is geworden. Het gedrag van Amerikaanse en Europese leiders is steeds onstuimiger geworden en elke schijn van rationaliteit is opgegeven. Het is onmogelijk om naar westerse leiders te luisteren zonder tot de conclusie te komen dat er iets heel erg mis is. Ten eerste lijken ze een omgekeerde fantasiewereld te hebben gecreëerd waarin Freudiaanse projectie heerst en tegenstanders worden gedemoniseerd. Xi Jinping en Vladimir Poetin zijn allebei Satan, Rusland verliest nog steeds en het Westen is nog steeds almachtig – en ook het toppunt van rechtvaardigheid, vrijheid, democratie en cultuur. Ten tweede lijken ze hun mond niet open te kunnen doen in het openbaar zonder de niet-westerse wereld te beledigen. Joe Biden, Annalena Baerbock, Ursula von der Leyen, Josep Borrell en Emmanuel Macron zijn maandenlang nauwelijks in het openbaar gezien zonder iemand te beledigen. De opmerking van Borrel dat Europa de tuin is en de rest van de wereld een jungle, is hiervan het toppunt – want we weten allemaal waar jungles mee worden geassocieerd.

De druk dringt door tot de westerse politieke elites en ze kunnen hun emoties en echte meningen niet langer verbergen. Ze kunnen niet langer hun haat verbergen voor iedereen die zich tegen hen verzet, of hun minachting voor hen. Hun dubbelzinnigheid, dubbele normen en extreme gevoel van aanspraak, dat elke actie van hen rechtvaardigt terwijl het die van hun tegenstanders veroordeelt, is voor iedereen zichtbaar. Dit alles, evenals hun totale gebrek aan competentie en hun totale veronachtzaming van de realiteit, is zeer symptomatisch voor een bepaald soort mensen. Dat is geen toeval, zoals we zullen zien.

De tuiniers cultiveren

Het is geen geheim dat de westerse politieke klasse een selectieproces ondergaat voordat ze op hun bevolking wordt losgelaten. Er zijn verschillende programma’s opgezet om veelbelovende jonge (en minder jonge) mensen te rekruteren en te indoctrineren voor leidinggevende posities in de regering en het bedrijfsleven. Sommige van deze programma’s zijn duister en opereren op persoonlijk niveau, terwijl andere een “onderzoeksfunctie” hebben en openlijk zijn – zoals het “jonge wereldleiders”-programma van het WEF. Een aanzienlijk aantal mensen op hoog niveau is betrokken bij deze wervingscampagne, waaronder SPECTRE-agenten Klaus Schwab en George Soros. Een recent succes is Nikol Pashinyan die omgevormd is tot een zelfmoorddrone en gericht is op het Armeense volk.

Na selectie en ideologische versterking worden deze leiders geholpen bij het infiltreren in regeringen en organisaties over de hele wereld – zoals Klaus Schwab publiekelijk heeft opgeschept. Als ze daarin slagen, worden ze bij elke stap beschermd en bijgestaan, en krijgen ze vervolgens een goedbetaalde baan bij een of andere internationale organisatie als beloning voor hun dienst en loyaliteit. De hulp en bescherming wordt meestal uitgevoerd door overheids- of supranationale organisaties, waaronder EU-organisaties, en verschillende inlichtingendiensten, die een handhavende rol hebben. Stap buiten de lijn en er komt een schandaal. Als u een leider van een land bent, zal er een regimewisseling plaatsvinden. Dit proces is zowel bedoeld om de loyaliteit van de gerekruteerden te verzekeren als om de anderen in het gareel te houden.

Dit handhavingsproces is zo effectief geweest dat het erin geslaagd is om bijna de hele politieke elite in het Westen te koeioneren, vooral degenen die niet gerekruteerd zijn. Iedereen loopt op eieren en niemand durft het beleid van de aangestelden van SPECTRE in twijfel te trekken, of er zullen gevolgen zijn. De door SPECTRE gecontroleerde media worden op u losgelaten en u kunt zelfs vervangen worden. Er zijn de afgelopen jaren in het Westen een aantal regimewisselingen geweest die deel uitmaakten van dit dwangproces, bijvoorbeeld in Griekenland, Italië, Oostenrijk en zelfs in IJsland – en misschien zelfs in de VS. Weinig machthebbers durven iets te zeggen, zelfs als de plaatselijke SPECTRE-aanstellers hun eigen land aan het vernietigen zijn. Zo effectief is het.

  WEF-insiders verlaten het zinkende schip terwijl aanklagers Neurenberg 2.0 processen voorbereiden

Elke wervingsspecialist zal u vertellen dat u voor elke baan de juiste persoon moet vinden. De persoonlijkheid moet bij de baan in kwestie passen en daarom is een effectief selectieproces noodzakelijk. Training kan ook nodig zijn – om te zorgen voor de juiste methoden, motivatie en dergelijke. Onze westerse politieke elites doorlopen dit proces net als alle andere sollicitanten. Ze worden geselecteerd op basis van de taak die ze toegewezen krijgen, en ze krijgen een training die, laten we zeggen, hun ego een beetje beïnvloedt. Deze selectie- en trainingsprocessen en de taak die voor hen ligt, verklaren waarom westerse leiders zijn zoals ze zijn – en waarom ze zich allemaal hetzelfde gedragen alsof ze in een fabriek zijn gemaakt.

De taak

Het beschrijven van de taak die de westerse politieke elite toebedeeld heeft gekregen, zou veel tijd in beslag nemen – te veel tijd voor dit artikel. Het is echter niet echt een geheim, aangezien het vele malen publiekelijk is besproken door hooggeplaatste SPECTRE-leden, zoals Klaus Schwab en Yuval Harari – die de belangrijkste ideologen van SPECTRE zijn – moderne Alfred Rosenbergs van soorten. Luister naar hen en u zult het begrijpen.

Als we de taak in eenvoudige bewoordingen zouden moeten beschrijven, zou deze vergeleken kunnen worden met het met geweld hersenspoelen van een individu om hem volledig te hervormen. Dit wordt gedaan door de “oude” persoon volledig te vernietigen en vervolgens de verbrijzelde resten weer op te bouwen en opnieuw vorm te geven in wat u maar wilt. De methode die gebruikt wordt heet “fracturing of self”, waarbij de zelfidentiteit en de wil van de persoon vernietigd wordt door middel van extreme druk en mishandeling, totdat hij volledig afhankelijk wordt van zijn mishandelaar. Dan kan het hervormen beginnen.

Dit exacte proces wordt nu uitgevoerd in westerse samenlevingen. Het gaat gepaard met een volledige deconstructie en herconfiguratie van elk aspect van de samenleving, inclusief de mensen. Uit deze verbrijzelde overblijfselen kan een utopische technogoelag worden gevormd, waar individuen alleen nog maar bestaan als onderdeel van een eeuwigdurende tuin die door SPECTRE-tuinniers wordt beheerd – of als onderdeel van een letterlijke machine.

Dit is de taak die onze politieke elite toegewezen heeft gekregen. Het is in wezen sloopwerk. Het is wreed en bloederig – en het vereist een bepaald soort mensen.

De juiste personen voor de klus

U kunt niet zomaar iedereen inhuren voor een culturele en letterlijke genocide en er zijn niet echt veel opties. U zou psychopaten kunnen zoeken, maar daar kunt u loyaliteitsproblemen mee krijgen, en vreemd genoeg hebben sommigen van hen principes. Wat u nodig hebt is een persoon die graag, of zelfs noodzakelijk, anderen zijn wil oplegt en zich met hun leven bemoeit. U hebt een persoon nodig die een onwrikbare ijver heeft voor de zaak en niet in staat is om terug te krabbelen. U hebt een persoon nodig die alle acties kan rationaliseren zonder er zelf door beïnvloed te worden. U hebt een persoon nodig die gehersenspoeld en gecontroleerd kan worden als een getrainde aap. U hebt een persoon nodig die zijn eigen huis kan verwoesten zonder te beseffen wat hij doet. U hebt een narcist nodig.

Gezien de taak is er geen andere optie. Niemand anders kan vertrouwd worden om het noodzakelijke werk uit te voeren. Dit verklaart waarom zoveel van onze politieke elites zo op elkaar lijken. Ze hebben niet alleen vergelijkbare persoonlijkheden, maar ze maken ook gebruik van vergelijkbare rationalisaties en gedragingen. Narcisten zijn zeer gestandaardiseerde mensen. Maar wat zijn narcisten en waarom zijn ze ideaal voor het slopen van westerse samenlevingen?

Een narcist is een persoon met een zo laag zelfbewustzijn dat hij geen zelfidentiteit kan ontwikkelen zonder de hulp van anderen – en die te horen heeft gekregen dat hij beter en/of slimmer is dan anderen. Bovendien heeft hij een hoge emotionele behoeftigheid en afhankelijkheid van anderen. Hij ontwikkelt een zelfmodel dat opgeblazen, onrealistisch en voortdurend in strijd met de werkelijkheid is. Hij moet de omgeving, inclusief anderen, controleren om dat model intact te houden. Succesvolle controle brengt een emotionele roes met zich mee, terwijl een uitdaging kan resulteren in een emotionele crash.

De narcist kan en moet elk gedrag kunnen rationaliseren, omdat hij anders een slecht persoon zou zijn vanwege de dingen die hij anderen aandoet. De constante rationalisaties kweken minachting voor anderen, terwijl uitdagingen haat kweken.

Omdat het zelf van de narcist om te beginnen op een leugen gebaseerd is, kan hem elk geloofssysteem gevoerd worden, zolang het de leugen maar voedt. Elk geloof dat de narcist vertelt dat hij beter en slimmer is dan anderen, zal worden geaccepteerd. Alle “huidige dingen” in de westerse samenleving, waaronder klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid, positieve discriminatie, LGBT-rechten, Oekraïne en schone energie, zijn zorgvuldig opgebouwde geloofssystemen die ontwikkeld zijn om narcisten te hersenspoelen om bepaalde dingen te doen. Deze bepaalde dingen gaan altijd gepaard met de vernietiging van iets. Onze zelfgekozen politieke elites zijn het doelwit van deze hersenspoeling – samen met het deel van de bevolking met voldoende narcistische zelfmodellen om gemakkelijk gehersenspoeld te worden – wat tegenwoordig wel een derde van de westerse bevolking kan zijn.

  Het dystopische plan van de WHO voor de wereld moet worden gestopt; het is tijd om de WHO en de VN te verlaten, zegt Australische senator

Wanneer de narcist gehersenspoeld is met deze overtuigingssystemen, zijn deze systemen geïnternaliseerd. Ze zijn een deel van het zelf geworden en moeten worden bevorderd en verdedigd. Hiervoor kan elke actie en leugen gerechtvaardigd worden. Elke uitdaging zal persoonlijk zijn en moet verpletterd worden. Het opgeven van de overtuigingen kan niet worden toegestaan omdat dit het zelf zou beschadigen, met emotionele onrust en angst als gevolg. De narcist kan daarom niet terugkrabbelen als hij eenmaal toegewijd is. Hij heeft geen achteruitversnelling.

Het hersenspoelingsproces

Het selectieproces van onze politieke elites bestaat uit het identificeren van dit soort mensen, om ze vervolgens verder te ontwikkelen. Fora met wijdverspreide uitnodigingen, zoals het WEF-forum en verschillende jeugdfora, zijn in wezen scoutingoperaties. Goede kandidaten worden geselecteerd en verder ontwikkeld tijdens andere bijeenkomsten en op persoonlijk niveau. Conventies, zoals de VN-conventies over klimaatverandering, worden vervolgens gebruikt om de hersenspoeling in stand te houden, om nieuwe programma’s te introduceren en als sociale evenementen voor wederzijdse bevestiging.

De ontwikkeling, d.w.z. het hersenspoelen van de kandidaten, heeft twee hoofdelementen: zelfverheffing en gestructureerde geloofssystemen.

Verheffing van het zelf

De essentie van narcisme is de verheven perceptie van het zelf. De narcist is beter en/of slimmer dan anderen. Hoe hoger het zelfbeeld, hoe groter de behoefte aan controle over de omgeving en hoe groter de rationalisaties. Dit vergroot het vermogen om steeds grotere wandaden tegenover anderen te rechtvaardigen, tot en met genocide in extreme gevallen.

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de kandidaten voor onze politieke elite is de versterking van de perceptie van het zelf. De kandidaat wordt in de watten gelegd en krijgt veel aandacht. Er wordt hem verteld hoe belangrijk hij is en hoe slim hij is. Er wordt hem verteld hoe belangrijk zijn taak is en hoe de kleine mensen het nooit kunnen begrijpen. Hij moet zich uitzonderlijk voelen.

Als dit proces succesvol is, kan het narcistische “niveau” van de kandidaat zo hoog ingesteld worden dat hij ervan overtuigd kan raken dat hij zijn eigen cultuur of natie moet vernietigen – terwijl hij nog steeds gelooft dat hij een goed mens is. Sommigen kunnen zo hoog worden ingesteld dat ze bijna gaan geloven dat ze goden zijn, en extreme methoden gebruiken om zichzelf emotioneel te versterken, waaronder systematisch fysiek misbruik – zelfs van kinderen. Een relatief hoge “afstemming” van het zelf is nodig voor de taak die onze politieke elites toegewezen hebben gekregen.

Gestructureerde geloofssystemen

Terwijl het verheffingsproces het narcisme vergroot, zijn de gestructureerde geloofssystemen ontworpen om de narcist in de juiste richting te sturen. Het zijn in feite “hersenspoelpakketten” die ontworpen zijn om bij het opgeblazen zelf van de narcist te passen – en het te voeden. Veel politieke ideologieën werken precies zo – en sommige zijn bijna volledig gebaseerd op emoties voor een nog groter effect.

De geloofssystemen die voor onze kandidaten worden gebruikt zijn beperkter, hoewel ze een gemeenschappelijk doel hebben. Ze bevatten een hersenspoelelement waardoor de kandidaat zich speciaal voelt en zijn deugdzaamheid aan anderen kan tonen. Ze bevatten ook specifieke instructies over hoe te reageren op het element, dat meestal een verzonnen dreiging is, en wat te vernietigen om die dreiging weg te nemen.

Een voorbeeld hiervan zou CO2 kunnen zijn. De narcist wordt wijsgemaakt dat het een bedreiging is en dat de aarde ervan gered moet worden. Dit geloof verandert hem in een kruisvaarder voor het goede met een speciaal begrip dat mindere mensen niet hebben – wat vervolgens door andere narcisten versterkt wordt. De geprogrammeerde reactie is om de energieproductie stil te leggen en auto’s te verbieden. Methaan is ook een bedreiging, dus koeien moeten verboden worden. LGBT-mensen worden vervolgd, dus moet het vrije woord verboden worden. Rusland is een bedreiging, dus moeten Russen vervolgd en gedood worden en moet Rusland opgebroken worden. Omdat vernietiging een oplossing is voor een nijpend probleem, wordt vernietiging een deugd voor de narcist. Hoe meer vernietiging, hoe meer het zelf wordt versterkt en verheven – en hoe machtiger de narcist zich voelt.

  "Pride" is een dun versluierde kleurenrevolutie om de westerse beschaving te vernietigen

Deze twee processen programmeren onze politieke elites in wezen als robots. Het programma manipuleert en verheft de perceptie van zichzelf, specificeert een bedreiging en geeft vervolgens instructies over wat er vernietigd moet worden. Sommige van onze elites begrijpen waarschijnlijk wat er werkelijk aan de hand is, hoewel ze nooit zullen toegeven dat ze gehersenspoeld en gemanipuleerd zijn. Zij zien het grote geheel en zien de vernietiging van westerse samenlevingen als noodzakelijk voor de glorieuze toekomst die zij zich voorstellen. Het is een begrip dat de meer ontwikkelde narcisten kunnen rationaliseren. Een groot deel gelooft echter dat ze alleen maar problemen aan het oplossen zijn.

Maar toch, ongeacht hoeveel ze begrijpen, ze zijn allemaal gemanipuleerd weg van de basismenselijkheid en geprogrammeerd als zelfmoorddrones. Onze politieke elites zijn de hoogste vorm van nuttige idioten.

Waarom de lage competentie?

Een van de meest gestelde vragen die mensen zich de laatste tijd stellen, is waarom onze politieke elites zo incompetent zijn. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben ze de controle over alles volledig verloren. Ze hebben Rusland verkeerd ingeschat, ze hebben de sancties en de oorlog verprutst, ze verliezen de controle over de westerse economieën en ze verliezen de controle over de niet-westerse wereld door de vernietiging van het “internationale systeem”. Ze falen in alles wat ze doen – absoluut in alles. Hoe komt dat?

De incompetentie is een gevolg van de rekruteringsparameters. Ze zijn gerekruteerd om te vernietigen, niet om op te bouwen of problemen op te lossen. Er is geen vaardigheid voor nodig om een pistool op iemand te richten en de trekker over te halen. Er is veel vaardigheid voor nodig om de kogel eruit te halen en de schade te herstellen. Onze politieke elites zijn ingehuurd om met het pistool te schieten. In hun slooptaak is bekwaamheid helemaal niet nodig. Er is weinig vaardigheid voor nodig om zelfs ingewikkelde systemen te vernietigen. Ze nemen gewoon wetten en regels aan en anderen doen de rest.

De afbraak van de westerse samenlevingen en economieën wordt stukje bij beetje georganiseerd. Ze worden geleidelijk aan vernietigd, plakje voor plakje, omdat een snelle aanpak de bevolking zou afschrikken. Elke boer weet dat bang vee gevaarlijk kan zijn, en onze politieke elites begrijpen dit. Nu zijn ze echter op een groot probleem gestuit.

De oorlog in Oekraïne en het verlies van controle over de niet-westerse wereld hebben geleid tot economische chaos in het Westen – die gevolgd zal worden door sociale chaos. Dit brengt het hele kaartenhuis veel te snel naar beneden en ze vrezen dat ze de controle zullen verliezen. Ze moeten reageren en deze problemen oplossen – maar ze weten niet hoe – omdat ze incompetent zijn. Door al deze uitdagingen en mislukkingen worden hun zelfmodellen op de proef gesteld, wat ernstige emotionele gevolgen voor hen heeft – dus escaleren ze op elk niveau. Ze schreeuwen tegen mensen, beledigen mensen, verzinnen misleidende verklaringen en trekken zich dan terug in absolute ontkenning. Iedereen kan dit zien – ook de leiders van de niet-westerse wereld. Niemand wil tegenwoordig nog met onze politieke elites praten, want een narcist die de controle verliest is niet prettig om bij in de buurt te zijn.

Wat zit er dan precies achter hun incompetentie? Er zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste is het hun lage zelfbewustzijn. Mensen met een laag zelfbewustzijn kunnen hun eigen denkprocessen niet goed evalueren en kunnen daarom niet beoordelen of ze hun werk goed doen of niet. Als het om ingewikkeld of creatief werk gaat, ziet iemand met een laag zelfbewustzijn weinig verschil tussen volslagen onzin en iets substantieels. Een hoog zelfbewustzijn is een absolute voorwaarde voor dat soort werk. Ten tweede is het hun emotionele behoeftigheid en hoge emotionele “saillantie”. Narcisten zijn emotionele wezens, en overweldigende emoties en op emoties gebaseerde motivaties blokkeren eenvoudigweg het vermogen van de hersenen om logisch na te denken.

Al onze zorgvuldig geselecteerde politieke elites zijn op precies dezelfde manier incompetent, om precies dezelfde redenen. Hun enige bekwaamheid is het vermogen om onze economieën, onze cultuur, onze samenlevingen, onze gezondheid en onze vrijheid te vernietigen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het westen is in Oekraïne in zijn eigen val gelopenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVecht de Duitse Bundeswehr in Oekraïne?
Volgend artikelOncoloog: “Ik heb kanker zich nog nooit zo zien gedragen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

62 REACTIES

  • Scholen en universiteiten zijn al jaren geen ONDERWIJS instellingen, (waar men geleerd wordt KRITISCH DENKEN).
   Scholen en universiteiten zijn gelijk aan militaire opleidingsinstituten, alles klakkeloos over- aannemen, zonder discussie.
   Hier leert men dat er maar een WAARHEID is, die van de gezagdragers.
   En dit zijn de nieuwe leiders.

   • Lees het woord ONDERwijs letterlijk als een instelling die ons ONDER onze wijsheid brengt en houdt.

    Een mens hoeft alleen te leren lezen, rekenen en schrijven om zelf heer en meester van zijn ontwikkeling te worden. ONDERwijs is HET middel waarmee ze ons volledig programmeren en tot totale slaven maken.

    Lezen, rekenen, schrijven en zelfrealisatie… meer heeft een mens niet nodig om zelfstandig de wereld in te gaan en zich te ontwikkelen in de richting van zijn/haar natuurlijke aanleg. Elk mens heeft een eigen levenspad. ONDERwijs = gehoorzaamheidstraining, slavenschool.

    Bijscholing is bij-programmering om te voorkomen dat je ongehoorzaam wordt en zelf gaat nadenken. Wij moeten niet leren, maar LUISTEREN, VOLGEN EN GEHOORZAMEN.

   • Beste Oprecht, dat is altijd zo geweest. Het is aan de persoon zelf te „begeren“ om kritisch te willen leren denken. Dat is veel en hard werken en het helpt wanneer je ouders dit ook deden.

  • Omtzigt is de judasgeit die heel Nederland de afgrond in gaat duwen, de hele affaire met het te duidelijk neppe functie elders verhaal is een opgezet plan!!! Deze judasgeit heeft met alle uitgevoerde stemmingen door het huidige kartel, geen 1 keer tegen gestemd en is dus zo bedorven als het maar kan!!! hij is de uiteindelijke slachtbank directeur!!! Nu de schapen nog na 22 november dit jaar!!!

 1. Adriaan W…een duidelijke wefmarionet….net als haar baas pietertje.
  Beiden prik-gek en ophok-gek.
  Gaat wat worden straks bij de vooraf debatten….

 2. Hallo “Gaius Baltar.” Dat we door het WEF een oor aangenaaid worden, via onze regeringen, en de EU corrupte bende is al bekend – al jaren zijn ze bezig, Rutte vanaf 2010, en verkoopt Nederland uit aan het WEF en de EU.

  • Met Gerrit eens! Goed stuk en „to the point“. Stukken onbenul met teveel macht. Beste Rommel: wanneer je iets tegenkomt of zelf een verlicht moment hebt 😉 ben ik erg geïnteresseerd in een stuk, boek of wat dan ook, wat een beschrijving geeft wat er aan het politieke systeem veranderd dient te worden om dit fiasco te voorkomen in de nabije toekomst. De aan WW-1 en WW-2 die lagen dicht op elkaar omdat er niet werkelijk werd INGEGREPEN!! Naar mijn idee moet het volk niet alleen ingrijpen maar ook een straffe reorganisatie van Den Haag doorvoeren, vele bestaande contracten opzeggen en de macht anders verdelen. 1- geld zaken kunnen niet meer vallen onder de politiek. Dat gaat M.I. een burgerlijke lokale zaak worden. 2- Er dienen minimale intelligentie en bewezen prestaties worden vereist. 3- Het dienstbare karakter van de politiek moet duidelijker ingekaderd worden en privileges teruggeschroefd worden.
   Laten we eens zien of iemand daar wat radikale ideeën over heeft gepubliceerd zodat ik weer eens met plezier iets kan lezen over een slimme zet die goed voor ons land was/is! Iemand in het forum hier die een opbouwende bijdrage wil delen? Ben zeer geïnteresseerd!

 3. KlauSSchwab is idd een James Bond schurk, SPECTRE uit 2015

  >A cryptic message from James Bond’s past sends him on a trail to uncover the existence of a sinister organisation named SPECTRE. With a new threat dawning, Bond learns the terrible truth<

  • Dan huren we James in toch? Laten we niet een held maken van een carrière politicus, want meer is deze man niet. Wat deze mensen niet kunnen is de theorie omzetten in realiteit- dromers!

 4. Op de eerste plaats in het selectie proces, je moet homo zijn. Je moet homo, woke of groot voorvechter van de homorechten zijn anders kom je niet bij die maffiakliek.

  • Bas september 27, 2023 Bij 16:41

   Inderdaad Bas, denk dat eerst het kantelpunt bereikt moet worden, Huig Plug is een dappere kerel, men krijgt bijna onmogelijk de neuzen in dezelfde richting helaas.

   • Adriaan 16:41
    Interessante link trouwens gisteren van je van blckbx/martin vrijland. Je weet inmiddels niet meer wie je kan/wil/moet vertrouwen…

    • Bas september 27, 2023 Bij 16:59

     Ik weet het niet wat ik van Vrijland moet denken Bas, het ene artikel van hem is heel rationeel en dan een andere penne vrucht van hem geeft het het idee dat ie met molentjes loopt te leuren, moeilijk om informatie van desinformatie te scheiden, zelf ga ik op mijn intuïtie af, maar dat kan ook betekenen dat ik er in sommige gevallen er faliekant er naast zit.

     Groeten

    • Vrijland spoort villedig niet met zijn 88 dome’s overkoepeling voorspelling en dat de wereld 3 dagen volledig in het duister zal zijn, de ongevaccineerde verdwijnen??? Ja waar naar toe??? de Hemel?? De man is aantoonbaar totaal de weg kwijt!!! O ja, en Bitcoins zullen de financiële wereld overnemen… tuurlijk verzonnen software ergens op een server!!!

 5. Deze Gaius sufmans stelt echt de verkeerde vraag. Want:

  Wat is er NIET mis met de westerse politieke klasse?

  Enne, het is GEEN “klasse” maar landverradende complotters en schorum, criminelen, misdadigers en georganiseerde massamoordenaars!

 6. Het schoolklasje van het WEF is de basis van deze walgelijke politiek in West Europa en het overige westen. Ik heb geen idee wat die gasten beloofd is als zij de SDG,s over het volk uitrollen, maar zou het geld, chantage of een mooi baantje elders kunnen zijn?
  In ieder geval iets duisters, want anders doe je zulke krankzinnige dingen niet.
  Maar ook zij komen ooit tussen 6 plankjes en wat heb je dan bereikt??
  Machtgeile psychopaten zijn het, die geen donder voorschiet volk over hebben. De schoften. En vergeet de deep State niet en de drie grootste beleggingsfondsen, die net zo geldgebrek/ machtgeil zijn.

 7. Verschil tussen een prostituee en een Westerse politicus ?
  Klant en burger betalen , echter bij een prostituee naait de klant de prostituee.

 8. Een Kakistocratie wordt geleid door egoïstische psychopaten en hun meelopers, de sociopaten. Deze twee wezens zijn in basis gewetenloos en ze zijn NLP getraind om te acteren alsof ze slim/intelligent zijn, maar eigenlijk zijn ze knetterdom. Het zijn bedriegers, verraders, moordenaars, verkrachters, plunderaars, rovers en backstabbers.

  De niet-westerse landen beseffen dat het westen wordt bestuurd door een club satanisten is en daar willen ze geen zaken mee doen.

  Kijk de film Idiocracy en je snapt meteen hoe niet-westerse landen ons zien en waarom het nagenoeg onmogelijk wordt om nog met ons samen te werken.

  • ´De nieuwe media hebben een gemeenschappelijk doel. Daarom roept programmamaker Flavio Pasquino in inspirerende woorden op om elkaar te ondersteunen, in plaats van te bevechten. ‘Ogen op de bal.’ ´

   https://www.youtube.com/watch?v=53U8HZrBPu0

   Ja, laten we net doen alsof er geen verschillen zijn. Alsof de verschillen er niet toe doen. Ja, laten we doen alsof we het allemaal met elkaar eens zijn en zo niet: zwijg! Laten we de boventoon de boventoon voeren en de lage tonen doen verdwijnen. Ja, laten we allemaal hetzelfde zijn: Mens. Ofzo. De Mens als eenheidsworst. Ja, daar ligt de toekomst.

 9. ´Staatssecretaris Van Der Burg, de nummer 4 op de VVD-kandidatenlijst, zei het letterlijk: “Hoe méér asielzoekers, hoe beter.” Als de omstreden dwangwet er komt gaat zijn wens in vervulling: alle gemeenten worden dan gedwongen om honderden, duizenden immigranten op te vangen.´ Jansen (FVD) tegen de VVD Asiel Dwangwet https://www.youtube.com/watch?v=HjLIdqxmxHc

 10. Zeer goed artikel met groot waarheidsgehalte. Beschrijft de narcist perfect en de gevolgen van het gedrag van deze gestoorde persoonlijkheden.

  • Het ONDERwijs maakt ons allemaal zo veel mogelijk tot narcisten… want narcisten zijn egoïsten en egoïsten zijn altijd verdeeld en verenigen zich nooit. Verdeel en heers. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst… daarom brengt het ONDERwijs ons ONDER onze eigen wijsheid en voeden ze ons egoïsme om ons in narcisten te veranderen. Verdeel en heers.

 11. Film: Trading Places. Voorgekauwde tekst uitbraken zonder na te denken bij een collega agency ( de pers).
  Meerdere lagen boven de zichtbare die de teksten voorzien.
  Blijf rustig en kijk film monsters inc. Hoe wek je de meeste kracht op, maar misbruik ze niet !
  Tot slot Too Much Love Will Kill You , queen

 12. Ik heb als Nederlands burger geen idee hoe al die leiders zich gedragen buiten Europa of de VS dus daar kan ik geen oordeel over hebben, in het Westen zie ik weinig tot geen moedige personen die nog ergens voor staan, vele landen en hun leiders volgen de orders op van buitenlandse machten en zonder enig verzet.
  Vind het trouwens wel erg jammer dat in het alternatieve wereldje men nu Omtzigt als zeer slecht persoon aan het afschilderen is en bijvoorbeeld FvD de enige betrouwbare, ik zal zelf blanco stemmen omdat ik niet meer kan kiezen, ik vind Omtzigt als Leijten of Azarkan waarvan de laatste 2 straks weg zijn en Leijten nu al, personen die sterk zijn geweest en opkwamen voor burgers die verpletterd werden door de overheid die dit bewust deed, terwijl de rest zweeg, Wilders of FvD heb toen daarover niet gehoord, ik zie ook wel dat de gewone media Omtzigt als een nieuwe heilige alle ruimte geven, de Nederlanders moeten hem nu blijkbaar massaal gaan stemmen zeg maar, de media is weer aan het sturen, in ons landje is mijn geloof in iets wel helemaal weg nu, mijn hoop is in de toekomst gericht op de BRICS, in Europa is mijn gevoel hetzelfde als het met ons landje nu is, om te zuchten wat ik nu ook doe. Zware tijden met veel idioten aan het bewind, overal om ons heen, even niks positiefs want dat zie ik ook niet.

  • ‘Zware tijden met veel idioten aan het bewind, overal om ons heen, even niks positiefs want dat zie ik ook niet.’

   Het positieve is dat alle duister zichtbaar wordt… zodat we het kunnen gaan bestrijden/vernietigen/opruimen.

 13. ´Weg uit Nederland. Voorgoed. In de wandelgangen gonst het van de geruchten van tienduizenden mensen met emigratievoornemens. Het demissionaire kabinet heeft ook voornemens. Een exittaks. Een fiscale heffing van enkele jaren op het vermogen en inkomen van geëmi-greerde Nederlanders. Jeroen Pols voegt hieraan toe: ”In Duitsland zijn er wetten in voorbereiding dat voor emigratie een vergunning nodig is, en dat reclame maken voor emigratie strafbaar wordt gesteld en beboet wordt. Het gaat zelfs zover dat van deze veronderstelde ‘extremisten’ het paspoort kan worden afgenomen.” ´

  https://gezondverstand.eu/2023/09/27/ik-vertrek/

 14. Veel liever zou ik dat gemene, verraderlijke en geniepige smoelwerk van rutte nooit meer zien. Het is een smerig, vies, gemeen pedo land verradertje. Zijn haat t.o. het n.l. volk zit diep, heel gevaarlijk diep.

 15. 27/09/2023
  ´Wat verbergen ze? Covid-vaccincontracten van de overheid gehuld in geheimhouding
  Grote internationale regeringen tekenden juridische contracten van miljarden dollars met farmaceutische bedrijven om de toegang tot COVID-19-vaccins veilig te stellen. Maar de farmaceutische bedrijven en regeringen hebben geweigerd details bekend te maken en zeggen dat de informatie “commercieel in vertrouwen” is.´
  https://childrenshealthdefense.org/defender/government-covid-vaccine-contracts-secrecy/

  ´Fauci ontmoette in het geheim de CIA om het onderzoek naar COVID-oorsprong te ‘beïnvloeden’, beweert de Republikeinse in het Huis
  Dr. Anthony Fauci werd in het geheim naar het CIA-hoofdkwartier geëscorteerd om het onderzoek naar de oorsprong van COVID-19 te “beïnvloeden”, volgens afgevaardigde Brad Wenstrup, voorzitter van de House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, die een nieuw onderzoek opende en gerelateerde documenten opvroeg bij het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services.´
  https://childrenshealthdefense.org/defender/anthony-fauci-cia-covid-origins-brad-wenstrup/

 16. Klaus Schwab is een Swabi/Suevi oftewel Alemani. In het openbaar draagt hij een Darth Vader-outfit, op vakantie een meer casual kleding. WEF en Schwab, gefinancierd door Bain & Company, Gates Foundation en een groot aantal internationale banken, rekruteren Young Global Leaders om zich bij Lockstep aan te sluiten op weg naar de Grote Reset. Vladimir Putin, Tony Blair, Angela Merkel, Jacinda/Jason Ardern, Emmanel Macron, Leo DiCaprio, Anderson Cooper, Pete Buttigieg, Mark Zuckerberg, Sergei Brin, Jack Ma, Jeff Bezos, Elon Musk, Gavin Newsome, Jonathan Soros, Bobby Jindal en Rajiv Shah, CEO van de Rockefeller Foundation, om een paar Global Kleptocraten te noemen die elkaar verrijken en de massa tot slaaf maken
  WEF-directeur Jeremy Jurgens “De volgende COVID-crisis zal een snellere, steilere groei en een grotere economische impact zijn” https://brandnewtube. com/watch/if-you-thought-covid-19-was-bad-watch-this_TbisB2k8NZwwHrg . html “Binnenkort zal er een wereldwijde cyberaanval plaatsvinden die ervoor zal zorgen dat het hele internet van de wereld op slot gaat, en ook de voedselvoorzieningsketen, elektriciteit en water zal afsluiten, waardoor de hele wereld in chaos zal storten” -Klaus Schwab. Schwab’s Death Star is op Tesla gebaseerde EM-wapens, bijv. HAARP, Boeing CHAMP High-power microgolfdrones, NERC (Power Grid Frequency changes = destruction), StarLink 5G-satellieten / 5G-zenders, derivaten / gelddruk, grafeen “Vaccinatie” enz. De psychopaat noemt dit de Great Reset en zijn Clone Army zijn in Lockstep op weg naar het vernietigen van de wereldeconomie en Building Back Better via de IOT en IOB

 17. U verwijst al naar het Armeense volk. Dat wordt opgeofferd. Na de hereniging van Turkije met Azerbeidjan (waar openlijk over gesproken wordt) ligt de NAVO pal in de Russische onderbuik en wordt NAVO lidmaatschap van Oekraïene een veel kleiner probleem voor Moskou dan erfvijand Turkije.
  Rusland verliest.
  Niet narcistische democratische politici bestaan niet. Zonder narcistische persoonlijkheidskenmerken raak je nu eenmaal nooit verkozen.

 18. “Wat is er mis met de Westerse politieke klasse?”

  Nou dit dus ook…!

  Mike Stone – RFK, Jr. moordpoging verijdeld (23 september)

  Leden van Kennedy’s beveiligingsteam merkten de list meteen op en belden de politie. LAPD-agenten arriveerden kort daarna en arresteerden de verdachte, die werd geïdentificeerd als Adrian Paul Aispuro, die vertrok. Hij droeg twee schouderholsters met in elk een geladen wapen. >>>

  https://www.henrymakow.com

 19. wat is er mis…..de titel en de foto van de nageboorte samen behoeven verder weinig woorden, wanneer gedrochten de leiding hebben word alles gedrocht…..

 20. Wat is er mis met de Westerse politieke klasse?

  ZOG

  vergelijk het beleid in israel met het beleid gepromoot door de tribe in nederland en andere westerse landen.

  nationaal socialisme voor israel (inclusief rassenwetten( en internationaal communisme voor nederland en westerse landen

  • tim pietersen september 28, 2023 Bij 09:09

   De Chabad regeert de wereld achter de schermen, wat in Israël gebeurt is taboe dat wordt mede instand gehouden door het taboe op de holocaust en antisemitisme, 78 jaar lang 3 generaties domkoppen met hun emotionele idioterie over het beloofde land, ik heb niets tegen de Joodse mensen die hun geloof belijden, dit verschil wordt niet herkend door de schreeuwende massa van emotionele wrakken.

   • voormalig youtuber nu op dlive streamer lift the veil heeft interessante video gemaakt over chabad.

    ook een artikel van michael berg, ex chabad, wordt behandeld, hij doet een boekje open over de sekte

 21. The Truth is So Strange Most Will Reject it! https://www.youtube.com/live/tUw0oOgDABg?si=iyeOahexEw3Go2q3 Klaus Schwab is vandaag gesignaleerd bij het Mauritshuis in Den Haag. Klaus Schwab heeft vandaag een gesprek met Mark Rutte.

  Weer bewijs dat Klaus Schwab wel degelijk veel invloed heeft op de Nederlandse regering!
  Is landverraad art. 97A als buitenlandse mogendheden zonder te melden in de 2e kamer hier de dienst uit gaan maken en staat 30 jaar op…. https://x.com/Kees71234/status/1707102746082435120?s=20

 22. Wat is er mis met de Westerse politieke klasse? Het antwoord is eenvoudig: de politieke klasse bestaat grotendeels uit vrijmetselaars en enkele meelopers.
  Mensen die lid worden van een loge doen dat meestal uit eenzaamheid en narcisme. Dit zijn grotendeels leugenaars omdat zij niet de waarheid mogen zeggen in de loge.
  DE EERLIJKE PERSOON ZEGT WAT HIJ DENKT. EEN LEUGENAAR ZEGT ALLEEN WAT IEDEREEN WIL HOREN. DAT IS WAAROM DE EERLIJKE ALLEEN IS EN DE LEUGENAAR VEEL VRIENDEN HEEFT.
  DIE VRIENDEN ZIJN DAN WEL VRIJMETSELAARS.
  Die vrijmetselaars kiezen elkaar en zijn per definitie incompetent voor hun functie.
  DAAROM MOET DE VRIJMETSELARIJ PER DIRECT VERBODEN WORDEN OMDAT ANDERS DE WESTERSE CULTUUR VAN BINNEN UIT WORDT VERNIETIGD! Dat is overduidelijk nu aan de gang.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in