Waarom stuurt Duitsland wapens naar Oekraïne? Realiseren zij zich niet dat deze wapens gebruikt zullen worden om Russische soldaten te doden? Realiseren zij zich niet dat deze wapens gegeven zullen worden aan nazi-strijders die hakenkruizen op hun armen tatoeëren en in fakkeloptochten marcheren? Maakt het Duitse volk zich daar niet druk om? schrijft Mike Whitney.

In de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse Wehrmacht 27 miljoen Russen gedood. Is dat niet genoeg? Hoeveel Russen moeten er sterven om de bloeddorst van Duitsland te bevredigen? Nog een miljoen of zo? 5 miljoen? 27 miljoen? Hoeveel?

En, hoe rechtvaardigt een land met de geschiedenis van Duitsland het doden van nog meer Russen vandaag? Veel mensen zouden een antwoord op die vraag willen? Ik weet dat ik dat zou willen.

Kanselier Olaf Scholz vindt dat Duitsland de morele plicht heeft Oekraïne te steunen in zijn oorlog tegen Rusland. In een televisietoespraak tot de natie zei hij: “Wij verdedigen het recht en de vrijheid aan de kant van de aangevallen partij. Wij steunen Oekraïne in zijn strijd tegen de agressor.”

Wat Scholz verzuimde te vermelden waren de talrijke (Oekraïense) provocaties die plaatsvonden vóór de Russische invasie. Hij verzuimde het toenemende bombardement van Kiev op Oost-Oekraïne te vermelden, waar in de afgelopen acht jaar 14.000 etnische Russen zijn gedood. Hij heeft het niet gehad over de ongeveer 30 Oekraïense bio-wapenlaboratoria waar in het geheim dodelijke ziekteverwekkers – die gericht zijn tegen specifieke etnische groepen en zeer besmettelijke ziekten over de hele wereld verspreiden – worden ontwikkeld. Hij verzuimde te vermelden dat president Zelensky gedreigd had het Oekraïense kernwapenprogramma weer op te bouwen, waardoor er kernraketten aan de westgrens van Rusland zouden komen. En hij verzuimde te vermelden dat Oekraïne defacto lid van de NAVO is geworden via zijn gezamenlijke militaire oefeningen, logistieke steun, opleiding en wapentransporten vanuit het bondgenootschap. Dit alles heeft een ernstige bedreiging gevormd voor de nationale veiligheid van Rusland. Maar Scholz heeft er geen enkele van genoemd. In plaats daarvan gebruikte hij de hele presentatie om steun op te zwepen voor nog een door de VS geleid bloedbad.

“Wij kunnen ons niet laten verlammen door angst,” zei Scholz nadrukkelijk. “Daarom hebben wij besloten wapens te leveren.”

Scholz erkent gewoon wat iedereen al weet, namelijk dat hij zijn orders van Washington heeft gekregen, en dat hij zich aan die orders houdt. Zoveel is duidelijk. Hier is hoe de World Socialist Web Site het samenvatte in een recent artikel:

“Het historische besluit om weer Duitse tanks tegen Rusland te laten rollen wordt niet ingegeven door “veiligheid en vrede” en al helemaal niet door de bescherming van de Oekraïense bevolking. In plaats daarvan hebben Duitsland en de andere NAVO-mogendheden de reactionaire invasie van Rusland systematisch uitgelokt om hen in staat te stellen een proxy-oorlog tegen Rusland te voeren over de ruggen van de Oekraïense bevolking….

In de maanden voor de Russische invasie heeft de Oekraïense regering, met massale steun van de VS en Duitsland, voorbereidingen getroffen om de gebieden die in handen zijn van pro-Russische separatisten in het oosten van het land onder haar militaire controle te brengen. Een oorlog tegen Rusland op de Krim was ook gepland… Alle beperkingen die Duitsland na de wereldoorlog zijn opgelegd, worden opgeheven, en de Bundeswehr zal worden heropgebouwd tot het grootste Europese leger…

De Duitse regering heeft reeds tanks uit voormalige Oost-Duitse voorraden aan Oekraïne geleverd en verdere leveringen van zware wapens aangekondigd. Daartoe behoren luchtafweertanks en zelfrijdende houwitsers die in staat zijn tot enorme verwoestingen. Duitsland en de NAVO zijn bereid Oekraïne te verwoesten om Rusland te verslaan…

Met zijn zware wapentuig rust Duitsland het Azov-regiment en andere neonazistische eenheden uit. Deze groepen zijn de politieke afstammelingen van Bandera’s Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN), die verantwoordelijk was voor de moord op duizenden Oekraïense Joden.” (“On anniversary of defeat of Nazi regime, German Chancellor Scholz delivers war speech”, World Socialist Web Site)

Hoe zijn wij hier gekomen? Hoe zijn wij zover gekomen dat niemand zich nog zorgen maakt over het opnieuw opkomen van het Duitse militarisme?

Het is allemaal terug te voeren op de Russische president Michail Gorbatsjov.

In 1990, na de val van de Berlijnse Muur, hief Gorbatsjov zijn bezwaren tegen de Duitse hereniging op en “kwam overeen dat een verenigd Duitsland vrij zal zijn om te kiezen bij welk bondgenootschap het zal horen, en Bondskanselier Helmut Kohl zei tegen Gorbatsjov dat Duitsland in de NAVO wilde blijven.”

  Vaccindoorbraak? - Totale vaccinmislukking!

Heb je dat? Gorbatsjov gaf Duitsland het groene licht om lid te worden van de NAVO.

Ziet u wat een verschrikkelijke vergissing dat was? Ziet u dat de Duitse hereniging en de toetreding van Duitsland tot een vijandig, Russofoob militair bondgenootschap (de NAVO) de weg geplaveid hebben voor de huidige vuurzee?

De toetreding van Duitsland tot de NAVO werd gevolgd door drie uitbreidingsgolven die het bondgenootschap steeds verder naar het oosten duwden, totdat vandaag de dag de gevechtstroepen, militaire bases en raketsystemen van de NAVO op de drempel van Rusland liggen, op slechts een paar honderd mijl van Moskou.

En de oostwaartse opmars van de NAVO zal ook niet stoppen bij Oekraïne, net zo min als Hitler of Napoleon stopten bij Oekraïne. Oekraïne is slechts de laatste tussenstop op weg naar Moskou. Dat is het echte strategische eindpunt; Moskou. Uiteindelijk zal de NAVO dus steeds dieper het Russische grondgebied binnendringen, alles vernietigen wat op haar weg komt en iedereen doden die haar in de weg staat. Dat is waar dit alles naartoe gaat, sterker nog, de krijgsheren van het Pentagon proberen het niet eens meer te verbergen. “Wij willen Rusland verzwakken,” zeggen zij. “Wij willen de rug van Rusland breken”. En, dat is het plan. Zij willen Rusland verpletteren en zijn hulpbronnen in beslag nemen. Niets wordt verborgen gehouden. Dit alles wordt publiekelijk verklaard.

En het is allemaal de schuld van Gorbatsjov. De crisis waarin Rusland zich nu bevindt, is terug te voeren op Gorbatsjov.

Wat dacht hij wel? Dacht hij dat de NAVO haar woord zou houden en niet “één duim naar het oosten zou opschuiven”, zoals zij beloofd hadden? Dacht hij dat Duitsland uiteindelijk niet “weer op zijn pootjes terecht zou komen” en zijn gebruikelijke opmars naar het oosten zou hervatten? Dacht hij dat de leiders in het westen op wonderbaarlijke wijze hun vlekken hadden veranderd en betrouwbaarder, onbaatzuchtiger en vredelievender waren geworden?

Wat een domme, domme man. Gorbatsjovs luchthartig liberalisme heeft de wapensystemen van de NAVO en de stoottroepen van de NAVO voor de deur van Rusland gebracht. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor een nieuw kwellend en bloedig conflict, dat de hele regio in chaos en verderf zal storten. Is het een wonder dat de westerse leiders bij elke gelegenheid lof op Gorbatsjov bezingen? Kijk eens naar dit fragment uit een artikel op RT:

“Grootschalige militaire NAVO-oefeningen zijn maandag in Estland begonnen. De oefening die de naam “Egel 2022” draagt, is één van de grootste in de geschiedenis van de Baltische natie, volgens het militaire blok. Bij de oefeningen zijn ongeveer 15.000 manschappen van 14 naties betrokken, waaronder zowel leden van het militaire blok als hun partners.

Soldaten uit Finland, Zweden, Georgië en Oekraïne behoren tot degenen die aan de oefening zullen deelnemen… Aan de oefeningen zullen alle takken van de strijdkrachten deelnemen en er zullen lucht-, zee- en landoefeningen worden gehouden, evenals cyberwarfare-oefeningen, aldus de omroep. Volgens een verklaring van de NAVO zal aan de oefeningen ook het US Navy Wasp-class landingsschip “Kearsarge” deelnemen….

De oefeningen zijn begonnen net een dag nadat Finland en Zweden officieel hun plannen aankondigden om lid te worden van de NAVO…

De oefeningen in Estland zijn echter slechts één onderdeel van de grootschalige militaire activiteiten van de NAVO in de buurt van de Russische grens. Een andere Baltische staat, Litouwen, is gastheer van de oefening “Iron Wolf”, waaraan 3.000 NAVO-troepen en 1.000 stukken militair materieel deelnemen, waaronder Duitse Leopard 2 tanks.

Twee van de grootste oefeningen van de NAVO – “Defender Europe” en “Swift Response” – vinden plaats in Polen en acht andere landen, waarbij 18.000 manschappen uit 20 naties betrokken zijn, aldus de verklaring van de NAVO op vrijdag….

De Response Force van de NAVO neemt momenteel deel aan de 7.500 man sterke “Wettiner Heide”-oefeningen in Duitsland. De Middellandse Zee staat op het punt getuige te zijn van marine-oefeningen van de “Neptune series”, waarbij de vliegdekschip-stootgroep USS “Harry S. Truman” betrokken zal zijn, die onder NAVO-commando geplaatst zal worden. Dit zal pas de tweede keer zijn sinds het einde van de Koude Oorlog dat een Amerikaanse vliegdekschipgroep onder het commando van het militaire blok wordt geplaatst, aldus de NAVO.

  Poetin in Sint-Petersburg: "Zelensky is de schande van het Joodse volk"

In juni zullen de Baltische Staten en Polen gastland zijn voor wat de NAVO omschrijft als “Europa’s grootste geïntegreerde lucht- en raketverdedigingsoefening,” waaraan 23 naties zouden deelnemen. Eind april waren in Finland NAVO-marine oefeningen. Nu is het ook gastheer van een gezamenlijke landoefening, waaraan troepen uit de VS, het VK, Estland en Letland deelnemen.

De grootscheepse militaire oorlogsspelen vinden plaats tegen de achtergrond van de toegenomen spanningen tussen Rusland, de NAVO en sommige van de militaire partners van het blok. Finland, dat een lange grens met Rusland deelt, en Zweden hebben besloten hun oude beleid van ongebondenheid te heroverwegen na een grote verandering in de publieke opinie na de start van de aanval van Rusland op Oekraïne.” (“NATO starts drills near Russian border”, RT)

Wat is er voor nodig dat het Westerse volk inziet wat er zich vlak voor zijn ogen afspeelt?

De NAVO en de VS simuleren een oorlog tegen Rusland, want dat is het plan. Het zijn grootscheepse, geïntegreerde oefeningen met gecombineerde wapens, die zo gestructureerd zijn dat ze de sterke punten van een bepaalde vijand het best aanpakken. En die vijand is Rusland. Ziet u dat niet?

En is het u opgevallen dat men nu opeens openlijk over oorlog met Rusland mag praten? Onder de kaders van gepensioneerde generaals die regelmatig op de tv-journaals verschijnen, en hun borstklopperige bondgenoten in de Democratische partij, is alle gevoel voor voorzichtigheid volledig verdwenen. Zij laten zich niet langer afschrikken door de dreiging van een kernoorlog, omdat – volgens hen – de VS zullen zegevieren in een kernoorlog, en bovendien zijn zij het er allemaal over eens dat het het risico waard is. Misschien denkt u dat ik een grapje maak, maar dat is niet zo. De heersende opvatting onder de gevestigde elites is fundamenteel veranderd. Deze mensen willen een oorlog met Rusland en zij willen die nu. Hun oorlogswellust heeft hun angst voor nucleaire vernietiging volledig overschaduwd. Het is waanzin.

En Duitsland heeft zich bij de haast om oorlog te voeren aangesloten, ondanks het feit dat dit een ongekende energiecrisis zal veroorzaken, gevolgd door een ernstige economische inzinking die jaren zou kunnen duren. Kortom, Scholz heeft economische hari-kari begaan om zijn meesters in Washington gunstig te stemmen. Hier is meer van de WSWS:

“Duitsland gebruikt de oorlog om alle hindernissen uit de weg te ruimen die vroeger een ongebreidelde herbewapening in de weg stonden… Eerst heeft de Duitse regering het wapenbudget met 100 miljard euro verhoogd… en het principe losgelaten om geen wapens te leveren aan oorlogsgebieden. Oekraïne werd eerst met lichte en daarna met zware wapens bevoorraad. Intussen worden ook Oekraïense soldaten op Duitse bodem opgeleid…

De voorbereidingen van de Duitse regering op een Derde Wereldoorlog beperken zich niet tot het bewapenen van de Bundeswehr (Strijdkrachten) en het verlenen van militaire steun aan Oekraïne…. De voormalige hoofdredacteur van het financiële dagblad Handelsblatt, Gabor Steingart, spreekt daar dinsdag in zijn “Pioneer Briefing” onverbloemd over. Zonder de minste schroom bespreekt hij de vraag wat er nodig is om een wereldoorlog “beheersbaar” te maken:

“Het voeren van een derde wereldoorlog is niet alleen een militaire kwestie,” verkondigt hij. Het is “eerst en vooral een economische kwestie. Want zonder economische ontvlechting langs de machts- en militaire blokken is een effectieve oorlogsvoering die over langere tijd vol te houden is, onmogelijk, zoals we nu al kunnen zien aan de afhankelijkheid van Duitsland van Russisch aardgas.”

“Wie de wereldoorlog beheersbaar wil maken, moet eerst de wereldhandel ontvlechten,” benadrukt Steingart. “Economische onafhankelijkheid is belangrijker dan miljarden meer voor de Bundeswehr. Het zijn dus niet alleen de soldaten en hun militaire uitrusting die in een offensieve formatie bijeengebracht moeten worden, maar ook de economische middelen.”

“Met dit economische oog bezien,” verklaart hij vervolgens, “zijn de voorbereidingen om een derde wereldoorlog beheersbaar te maken in volle gang.”….

Het krankzinnige beleid om een derde wereldoorlog voor te bereiden en “beheersbaar” te maken, wordt gesteund door alle partijen die in de Bondsdag vertegenwoordigd zijn… Duitsland moet “dringend zijn nationale belangen bepalen tegen de achtergrond van de nieuwe realiteit” en “een nationaal machtsvertoon aannemen om deze te verwezenlijken en te vrijwaren,” staat er. “Om deze uitdaging aan te gaan zijn uitgebreide militaire capaciteiten nodig, die ook menige opoffering en last met zich mee zullen brengen.” (“Germany’s preparations for a third world war in full swing“, World Socialist Web Site)

  Slava? Nee, geen glorie maar schaamte voor Oekraïne!

Denkt u nog steeds dat het idee van een derde wereldoorlog vergezocht is?

Natuurlijk niet. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De elites willen oorlog omdat zij geen andere manier zien om de westers georiënteerde wereldorde in stand te houden. Daarom wordt de dreiging van het Duitse militarisme door de media en de buitenlandse staatshoofden genegeerd. Omdat zij nu denken dat het Duitse militarisme gebruikt kan worden om het wereldvoorrecht van Amerika te verdedigen. En dat is wat zij willen.

Hier is wat meer achtergrond uit een interview met Norman Finkelstein

“De Russen werd beloofd dat er geen NAVO-uitbreiding naar het Oosten zou komen, dat was de tegenprestatie voor de hereniging van Duitsland na de ontmanteling van de Sovjet-Unie. Dat was de Russen beloofd, maar het Westen ging door. We hebben het over de jaren ’90: de beloften werden gedaan, maar het Westen ging toen door en begon de NAVO uit te breiden … er was de eerste tranche, daarna de tweede … Dan begint de NAVO uit te breiden in Georgië en in de Oekraïne (die een rode lijn overschrijdt).

Om dit te stoppen, biedt (Rusland) een volkomen redelijke oplossing: neutraliseer Oekraïne gewoon zoals wij Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog hebben geneutraliseerd, noch op één lijn met een Oostblok, noch op één lijn met een Westblok. Dat leek mij volkomen redelijk…

En dan moet de redelijkheid van die eisen,… altijd in de context gezien worden. Dus, wat is de context? De context is de Sovjet-Unie, het vroegere Rusland, het verloor… de schattingen zijn ongeveer 30 miljoen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog…

En nu is er dit Oekraïne, waar nazi’s een buitenproportionele rol spelen, (en zij) staan op één lijn met een formidabel militair blok dat NAVO heet (en) de NAVO blijft maar oprukken en oprukken en oprukken, Rusland insluiten, het proberen te verstikken… En vanaf ongeveer 2016, onder Trump, begint Oekraïne zich te bewapenen, wapens in te zamelen, militaire oefeningen te houden met de NAVO, zich zeer provocerend te gedragen. En dan zegt de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov eindelijk dat we het kookpunt bereikt hebben.

… Dus, meer dan 20 jaar lang… heeft Rusland geprobeerd diplomatie te bedrijven; (om Oekraïne neutraal te maken) zoals Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog… Dus als u het ermee eens bent dat dat een legitieme eis was, en als u het ermee eens bent dat het Westen de NAVO aan het uitbreiden en uitbreiden was, en als u het ermee eens bent dat Oekraïne de facto lid van de NAVO geworden was, met het binnenstromen van wapens en het meedoen aan militaire oefeningen met de NAVO; en als u het ermee eens bent… dat Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog 30 miljoen mensen verloren heeft door de nazi-invasie,…, dan is de eenvoudige vraag: Wat moest Rusland doen?

… Ik ben geen generaal en ik ben geen diplomaat, dus ik ga niet… dus, ik ga niet zeggen dat het het verstandigste was om te doen… Maar ik zal wel zeggen… dat zij het recht hadden om het te doen… Zij hadden … het historische recht om het te doen. 30 miljoen mensen (gedood tijdens WO2), en nu begint u opnieuw, nu begint u opnieuw? Nee, nee,… Ik kan niet meegaan met degenen die de legitimiteit van de argumenten van Poetin erkennen, maar vervolgens de invasie misdadig noemen. Dat zie ik niet.” (“Norman Finkelstein : Russia has the historical right to invade Ukraine“; Luister naar het hele interview, The Saker)

Ja, Poetin heeft het volste recht om zijn land te beschermen tegen een nieuwe buitenlandse invasie. En, hij zou wel gek zijn te denken dat dat niet is wat Washington in gedachten heeft, want dat is precies wat zij in gedachten hebben. Wat Washington werkelijk wil is een onderworpen Rusland dat permanent wegkwijnt onder de laars van Uncle Sam.

Poetin moet dus alles doen wat in zijn macht ligt om dat te voorkomen. En tot nu toe heeft hij precies dat gedaan.

Bravo, Vladimir.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Heeft de NAVO zojuist de oorlog verklaard aan Rusland?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOntzetting: Ongeslagen bokser, 38, sterft in de ring na hartaanval – Velen geloven dat de dood van de bokser veroorzaakt is door het COVID-19 vaccin
Volgend artikelNAVO-officieren in Azovstal vermoord en gemutileerd door Azov om Westerse regeringen niet in verlegenheid te brengen?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Of topic ,laat me niet afleiden

  https://www.bitchute.com/video/3bDBfgw3Z2lc/

  Drie complotdenkers moeten de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een schadevergoeding van ruim 215.000 euro betalen nadat zij verhalen verspreidden over een satanistisch pedonetwerk

  ADRENOCHROME: THE REAL TRUTH (ONE OF THE BEST VIDEOS I HAVE EVER SEEN ON THIS SUBJECT)

  Wees niet laf en kijk hem helemaal uit !!!!!!!

  • @ Edwin Vissers .
   Alweer jij zeurkous met je nix link .
   Heb je hulp nodig ouwe gal spuger ?
   Je bent duidelijk een pro vax .
   Hoezo complot denkers, je link voor de 2de keer en je gevit op EVT pedo gedoe , blijkt dat je zelf door de nonnen betast bent .. 🙂
   Man man ga ergens anders je shit theorie spuien .

   • IQ SCHOENMAAT

    Herkomst en betekenis Cor
    Cor is afgeleid van Cornelis. Cornelis is een jongensnaam die geen duidelijke herkomst heeft, net als het oorspronkelijke Cornelius. Misschien is er een verband met het Latijnse ‘cornu’, wat ‘hoorn’ betekent, waarmee Cornelis dus zou staan voor ‘de gehoornde’.

    Cor is een zoon van de duivel

 2. Het Nazisme zit in hun bloed en de wraak van Barbarossa ook nog. Ze vinden nog steeds heel erg wat de Russen hun hebben aangedaan na het verlies en vergeten dat ze zelf honderd keer erger waren in Rusland.

  • Zo sprak von der Leyen: Oekraine is een van ons”.
   Ach ja, de ene nazi over de andere.

   Maar de wapens die ze stuurden: luchtafweer systeem: met twee Zwitserse kanonnen: duurt 6-12 maanden training; en dan: munutie ervoor wordt niet meer gemaakt.
   Maar altijd leuk dat spul als afschrijfpost…

   Ik hoop dat het oekraiense leger snel wordt afgemaakt.
   De wereld heeft geen behoefte aan nazi’s.

 3. De uitkomst zal al vastgelegd zijn denk ik..hoe dan ook Rusland zal doen wat nodig is…als het US-Navo-water aan hun lippen zal te komen…DROP HIM…♥️🇷🇺🇨🇳🇧🇾🔨🇸🇰🇸🇮‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

 4. Sorry, maar wat een lulkoek. De auteur schijnt hier te schrijven dat Gorbatchov een helderziende had moeten zijn zodat hij kon weten wat er 30-40 jaar later zou gaan gebeuren.
  Auteur lijkt daarmee ook volkomen voorbij te gaan aan een deel van de Russische volksaard, of zich te wentelen in de huidige westerse gang van zaken. Hier in het westen zijn leugens, bedrog en het breken van overeenkomsten het nieuwe normaal geworden, maar in Rusland geldt -in ieder geval in een aantal situaties- nog dat men contracten en afspraken nakomt. Wat ook duidelijk te zien is aan het feit dat, ondanks de openlijke oproep tot oorlog tegen Rusland, de onrechtmatige sancties, het onrechtmatig beslag leggen op goederen en tegoeden etc, de Russen nog steeds hun contractuele overeenkomsten wbt het leveren van grondstoffen nakomen en het feit dat de Russen er alles aan hebben gedaan om de conventie van Geneve na te leven en zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken of bijkomstige schade aan te richten, totdat ze gewoon geen keuze meer hadden.
  Dus ja, Gorbatchove heeft dat in gang gezet en had al eerder met de onbetrouwbaarheid van het westen te maken gehad, maar wilde nog steeds geloven dat men een vertrouwensband kon scheppen. Putin heeft dat ook geprobeerd, maar kon nu niet anders dan ingrijpen. En anders dan Gorbatchov is Putin in een situatie waar hij daadwerkelijk op kan treden. Gorbatchov kon dat helemaal niet; in die tijd was het leger een drama, waren er verschillende problemen door het aanstaande en onmogelijk te stoppen uiteenvallen van de Sovjet-Unie en was de mogelijkheid om het westen militair te verslaan gewoon niet aanwezig.
  Een dergelijke vergelijking maken is vrij debiel, het is net zo-iets als zeggen dat Willem III had moeten voorzien dat WO1 em dan WO2 zou uitbreken en Wilhelmina zou vluchten en dat daarna Nederlands-Indie verloren zou gaan en dat hij daarom verantwoordelijk is voor alle gevolgen daarvan.

 5. Iedereen is de weg kwijt.
  Ik stel voor een internationale “vergeet alles” dag in te voeren om te kijken hoe dat bevalt want wat er nu loos is raakt kant noch wal meer.

 6. Spreek niet over landen in deze , wat een onzin om zand in uw ogen te strooien , Richt Uzelf op de WEF , WHO , FED , BANKEN , EN DIEGENE Die dat bewerkstelligen , strooi hun veel zand in de ogen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in