Waarom ik het vaccin niet neem

20

Een paar vrienden hebben gevraagd hoe ik denk over de Covid-vaccinatie, dus ik vond dat het tijd werd om een artikel over het onderwerp te schrijven, schrijft Christian Elliot op Mercola.com.

1. Vaccinproducenten zijn immuun voor aansprakelijkheid

De enige industrie ter wereld die niet aansprakelijk is voor verwondingen of sterfgevallen als gevolg van haar producten, zijn de vaccinproducenten. Dit is voor het eerst vastgesteld in 1986 met de National Childhood Vaccine Injury Act,1 en versterkt door de PREP Act,2 dat vaccinproducenten niet kunnen worden aangeklaagd, zelfs niet als wordt aangetoond dat zij nalatig zijn geweest.

De makers van COVID-vaccins mogen een one-size-fits-all maken, zonder tests op deelpopulaties (d.w.z. mensen met specifieke gezondheidsproblemen), en toch zijn ze niet bereid enige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor eventuele ongewenste voorvallen of sterfgevallen die hun producten veroorzaken.

Als een bedrijf niet bereid is om achter zijn product te staan dat het veilig is, vooral als het een product op de markt brengt dat het inderhaast op de markt heeft gebracht en dierproeven heeft overgeslagen, dan ben ik niet bereid om een kans te wagen met hun product. Geen aansprakelijkheid. Geen vertrouwen. Hier is waarom:

2. Het beladen verleden van de vaccinbedrijven

De vier grote bedrijven die deze Covid-19 vaccins maken zijn/hebben ofwel:

 1. Nog nooit een vaccin op de markt gebracht vóór COVID (Moderna en Johnson & Johnson).
 2. Zijn serie misdadigers (Pfizer en AstraZeneca).
 3. Zijn beide (Johnson & Johnson).

Moderna probeerde al jaren “ons RNA te modificeren”3 (vandaar de bedrijfsnaam) maar had nog nooit met succes een product op de markt gebracht – hoe leuk voor hen om een grote geldinjectie,4 te krijgen van de overheid om het te blijven proberen.

In feite hebben alle grote vaccinproducenten (behalve Moderna) tientallen miljarden dollars aan schadevergoedingen betaald voor andere producten die zij op de markt brachten terwijl zij wisten dat deze producten kwetsuren en doden zouden veroorzaken – zie Vioxx,5 Bextra,6 Celebrex,7 Thalidomide,8 en opioïden,9 als een paar voorbeelden.

Als farmaceutische bedrijven er moedwillig voor kiezen om schadelijke producten op de markt te brengen, terwijl ze aangeklaagd kunnen worden, waarom zouden we dan een product vertrouwen waarvoor ze GEEN aansprakelijkheid hebben? Voor het geval het nog niet is doorgedrongen, herhaal ik het nog maar eens: drie van de vier makers van Covid-vaccins zijn aangeklaagd voor producten die zij op de markt brachten, ook al wisten zij dat er gewonden en doden zouden vallen.

 • Johnson & Johnson heeft grote rechtszaken verloren in 1995, 1996, 2001, 2010, 2011, 2016 en 2019.10 (Voor wat het waard is, J&J’s vaccin bevat ook weefsel van geaborteerde foetale cellen,11 misschien een onderwerp voor een andere discussie)
 • Pfizer heeft de onderscheiding van de grootste strafrechtelijke uitbetaling in de geschiedenis. Ze hebben zoveel rechtszaken verloren dat het moeilijk te tellen is. Misschien is dat de reden waarom ze eisen dat landen waar ze geen aansprakelijkheidsbescherming,13 hebben, een borgstelling,14 storten om rechtszaken over vaccinletsel te dekken.
 • AstraZeneca heeft op dezelfde manier zoveel rechtszaken verloren dat het moeilijk te tellen is. Hier is er een.15 Hier is er nog een,16 – u begrijpt wat ik bedoel. En voor het geval u het gemist hebt, het bedrijf heeft hun Covid-vaccin in tenminste 18 landen,17 laten opschorten vanwege zorgen over bloedstolsels, en ze hebben hun ontmoeting met de FDA,18 volledig verknoeid met cijfers van hun studie die niet overeenkwamen.
 • Oh – en blijkbaar hadden J&J (wiens vaccin is goedgekeurd voor “gebruik in noodgevallen “19 in de V.S.) en AstraZeneca (wiens vaccin niet is goedgekeurd voor “gebruik in noodgevallen” in de V.S.) een kleine verwisseling in hun ingrediënten,20 – in 15 miljoen doses. Oeps.

Laat me dit punt nog eens herhalen: gezien de vrijstelling van aansprakelijkheid en het twijfelachtige verleden van deze bedrijven, waarom zouden we dan aannemen dat al hun vaccins veilig zijn en volledig volgens de regels zijn gemaakt? Waar anders in het leven zouden we iemand met zo’n reputatie vertrouwen?

Voor mij is dat net zo logisch als verwachten dat een meedogenloze, misbruikende, minnaar een ander mens wordt omdat een rechter heeft gezegd dat hij diep van binnen een goed mens is. Nee. Ik vertrouw ze niet. Geen aansprakelijkheid. Geen vertrouwen. Hier is nog een reden waarom ik ze niet vertrouw:

3. De lelijke geschiedenis van pogingen om coronavirus-vaccins te maken

Er zijn in het verleden veel pogingen geweest om virale vaccins te maken die op een volslagen mislukking zijn uitgelopen. In de jaren zestig probeerden wetenschappers een RSV-vaccin (respiratoir syncytieel virus) te maken voor zuigelingen. In dat onderzoek,21 sloegen ze dierproeven over omdat die toen nog niet nodig waren.

Uiteindelijk werden de gevaccineerde zuigelingen veel zieker dan de niet-gevaccineerde wanneer ze in de natuur aan het virus werden blootgesteld; 80% van de gevaccineerde zuigelingen moest in het ziekenhuis worden opgenomen, en twee van hen stierven.22

Na 2000 hebben wetenschappers vele pogingen ondernomen om Coronavirus-vaccins te maken. In de afgelopen 20 jaar eindigden ze allemaal op een mislukking omdat de dieren in de klinische proeven erg ziek werden en velen stierven, net als de kinderen in de jaren 1960. Een samenvatting van deze geschiedenis/wetenschap kunt u hier lezen.23 Of, als u de afzonderlijke studies wilt lezen, kunt u deze links bekijken:

 • In 2004 veroorzaakte een poging tot vaccinatie hepatitis bij fretten.24
 • In 2005 werden muizen,25 en civetkatten,26 ziek en vatbaarder voor Corona-virussen nadat ze gevaccineerd waren.
 • In 2012 werden de fretten,27 ziek en stierven. En in deze studie,28 ontwikkelden muizen en fretten longaandoeningen.
 • In 2016 veroorzaakte deze studie,29 ook longziekte bij muizen.

Het typische patroon in de hierboven genoemde studies is dat de kinderen en de dieren extreme antilichaamreacties produceerden nadat ze waren gevaccineerd. De fabrikanten dachten dat ze de jackpot hadden gewonnen. Het probleem ontstond toen de kinderen en dieren werden blootgesteld aan de wilde versie van het virus.

Toentertijd deed zich een onverklaarbaar verschijnsel,30 voor dat antilichaamafhankelijke versterking (ADE) werd genoemd, ook bekend als vaccine enhanced disease,31 (VED), waarbij het immuunsysteem een “cytokinestorm”,32 produceerde (d.w.z. een overweldigende aanval op het lichaam), en de kinderen/dieren stierven. Dit is het aanslepende probleem.

De makers van de vaccins hebben geen gegevens waaruit blijkt dat hun overhaaste vaccins dat probleem hebben overwonnen. Met andere woorden, nooit eerder is een poging om een Coronavirus-vaccin te maken succesvol geweest, noch is de gentherapie-technologie die mRNA-“vaccins” veilig op de markt gebracht, maar ach, aangezien ze miljarden dollars,33 aan overheidsfinanciering hadden, zullen ze dat vast wel hebben uitgevonden. Behalve dat ze niet weten of dat wel zo is.

4. De ‘gegevensgaten’ die door de vaccinmakers bij de FDA zijn ingediend

Toen de vaccinmakers hun papieren bij de FDA indienden voor de vergunning voor noodgebruik,34 (N.B.: een EUA is niet hetzelfde als een volledige goedkeuring van de FDA), was een van de vele “gegevensgaten” die zij meldden, dat zij niets in hun proeven hadden dat erop wees dat zij dat vervelende probleem van de door het vaccin versterkte ziekte hadden overwonnen.

Ze weten het gewoon niet – d.w.z. ze hebben geen idee of de vaccins die ze hebben gemaakt ook dezelfde cytokinestorm (en sterfgevallen) zullen veroorzaken als eerdere pogingen tot dergelijke producten. Zoals Dr. Joseph Mercola opmerkt:

  Pharma gecontroleerde media begint "Muvariant" hysterie te pushen als voorbereiding op nieuwe lockdowns en vaccinmandaten

“Eerdere pogingen,35 om een op mRNA gebaseerd geneesmiddel te ontwikkelen met behulp van lipide nanodeeltjes mislukten en moesten worden gestaakt omdat bij een te lage dosis het geneesmiddel geen effect had, en bij een te hoge dosis het geneesmiddel te giftig werd. Een voor de hand liggende vraag is: wat is er veranderd waardoor deze technologie nu veilig genoeg is voor massaal gebruik?”

Als dat nog niet alarmerend genoeg is, zijn er nog andere hiaten in de gegevens – d.w.z. dat er geen gegevens zijn die wijzen op veiligheid of werkzaamheid met betrekking tot:

 • Iedereen jonger dan 18 of ouder dan 55 jaar
 • Zwangere moeders of moeders die borstvoeding geven.
 • Auto-immuunziekten.
 • Personen met verminderde immuniteit.
 • Geen gegevens over de overdracht van Covid.
 • Geen gegevens over het voorkomen van sterfte door Covid.
 • Geen gegevens over de duur van de bescherming tegen Covid.

Moeilijk te geloven, toch? Voor het geval dat u denkt dat ik dit verzin, of dat u de werkelijke documenten wilt zien die Pfizer en Moderna naar de FDA hebben gestuurd voor hun toestemming voor noodgebruik, kunt u respectievelijk deze,36 of deze,37 bekijken. De hiaten in de gegevens kunnen worden gevonden vanaf respectievelijk pagina 46 en 48.

Laten we onze blik nu richten op de ruwe gegevens die de vaccinmakers hebben gebruikt om een vergunning voor noodgebruik te krijgen.

5. Geen toegang tot de ruwe gegevens van de proeven

Wilt u de onbewerkte gegevens zien die hebben geleid tot de “90% en 95% effectieve” beweringen die in het nieuws worden aangeprezen? Ik ook. Maar ze laten ons die gegevens niet zien. Zoals vermeld in de BMJ,38 ruikt er iets vreemds aan de beweringen van Pfizer en Moderna over de werkzaamheid.

Er waren “in totaal 3.410 gevallen van vermoedelijk, maar onbevestigd Covid-19 in de totale onderzoekspopulatie, 1.594 kwamen voor in de vaccingroep versus 1.816 in de placebogroep”.

Wacht, wat? Hebben zij gefaald in hun wetenschappelijke studie door een belangrijke variabele niet te verifiëren? Konden ze die “vermoedelijke maar onbevestigde” gevallen niet testen om uit te vinden of ze Covid hadden? Blijkbaar niet. Waarom niet alle 3.410 deelnemers testen omwille van de nauwkeurigheid? Kunnen we alleen maar raden dat ze niet getest hebben omdat het hun “90-95% effectief” claims in de war zou sturen? Waar is de FDA?

Zou het niet verstandig zijn als de FDA zou verwachten (eisen) dat de makers van de vaccins mensen testen die “Covid-achtige symptomen” hebben en hun ruwe gegevens vrijgeven, zodat externe, derde partijen kunnen onderzoeken hoe de fabrikanten de cijfers hebben gerechtvaardigd? Ik bedoel, we proberen alleen maar alle burgers van de wereld zover te krijgen dat ze deze experimentele producten nemen.

Waarom heeft de FDA dat niet geëist? Is dat niet het hele doel van de FDA? Goede vraag. Vossen die het kippenhok bewaken? Daar lijkt het wel op. Geen aansprakelijkheid. Geen vertrouwen.

6. Geen lange termijn veiligheidstesten

Het is duidelijk dat we voor producten die nog maar een paar maanden op de markt zijn, geen gegevens hebben over de veiligheid op lange termijn. Met andere woorden, we hebben geen idee wat dit product zal doen in het lichaam over enkele maanden of jaren – voor GEEN ENKELE populatie. Zou het, gezien alle bovengenoemde risico’s (risico’s die ALLE farmaceutische producten hebben), niet verstandig zijn te wachten om te zien of de ergste scenario’s inderdaad zijn vermeden?

Zou het niet logisch zijn om die vervelende “gegevensgaten” te willen vullen voordat we proberen dit aan iedere man, vrouw en kind op deze planeet te geven? Wel, dat zou logisch zijn, maar om over die gegevens te beschikken, moeten ze die testen op mensen, en dat brengt me bij mijn volgende punt.

7. Geen geïnformeerde toestemming

Wat de meeste mensen die het vaccin nemen niet weten is dat, omdat deze producten nog steeds in klinische proeven zijn, iedereen die de injectie krijgt nu deel uitmaakt van de klinische proef. Zij maken deel uit van het experiment. Degenen (zoals ik) die het niet nemen, maken deel uit van de controlegroep.

De tijd zal leren hoe dit experiment uitpakt. Maar, zult u zich afvragen, als de vaccins schadelijk zijn, zouden we dat dan niet overal in het nieuws zien? Dan zou de FDA toch wel ingrijpen en de distributie stopzetten? Nou, als het meldsysteem voor ongewenste voorvallen,39 zou werken, zou het misschien anders zijn.

8. Onderrapportage van bijwerkingen en sterfgevallen

Volgens een studie van Harvard,40 (in opdracht van de Amerikaanse regering) wordt minder dan 1% van alle bijwerkingen van vaccins daadwerkelijk gemeld bij het nationale Vaccine Adverse Events Reports System (VAERS) – lees blz. 6 van de Harvard-studie.41

Hoewel de problemen met VAERS niet zijn opgelost (zoals u kunt lezen in deze brief aan de CDC,42), meldt VAERS op het moment van dit schrijven,43 meer dan 2.200 Amerikaanse sterfgevallen als gevolg van de huidige Covid-vaccins, alsmede bijna 60.000 bijwerkingen.

“VAERS-gegevens die vandaag zijn vrijgegeven, toonden 50.861 meldingen van bijwerkingen na Covid-vaccins, waaronder 2.249 sterfgevallen en 7.726 ernstige verwondingen tussen 14 dec. 2020 en 26 maart 2021”.

En die aantallen zijn exclusief (wat nu is) 578 gevallen van Bell’s Palsy,44 (gezichtsverlammingen). Als die aantallen nog steeds maar 1% zijn van het totaal aan bijwerkingen (of 0,8 tot 2% van wat deze onlangs in JAMA gepubliceerde studie,45 heeft gevonden), kunt u het zelf uitrekenen, maar dat komt neer op ergens rond de 110.000 tot 220.000 sterfgevallen als gevolg van de vaccins tot nu toe, en een belachelijk groot aantal bijwerkingen.

Wedden dat u dat niet op het nieuws hebt gezien. Dat aantal sterfgevallen zou op dit moment nog steeds lager zijn dan de 424.000 sterfgevallen als gevolg van medische fouten die elk jaar plaatsvinden (waar u waarschijnlijk ook niets over hoort), maar we zijn nog niet eens zes maanden bezig met de uitrol van deze vaccins.

Als u dieper wilt ingaan op de problemen met het VAERS-rapportagesysteem, kunt u dit bekijken,46 of dit.47 Maar dan is er mijn volgende punt, waarvan men zou kunnen stellen dat het deze Covid-vaccins zinloos doet lijken.

9. De vaccins stoppen de overdracht of infectie niet

Wacht, wat? Zijn deze vaccins niet datgene waar we op hebben gewacht om “weer normaal” te worden? Nope. Waarom denkt u dat we al deze tegenstrijdige berichten,48 krijgen over de noodzaak om sociale afstand te bewaren en mondkapjes te dragen NADAT we een vaccin hebben gekregen?

De reden is dat deze vaccins nooit ontworpen zijn om overdracht OF infectie te stoppen. Als u me niet gelooft, verwijs ik u nogmaals naar de aan de FDA voorgelegde documenten waarnaar ik hierboven heb verwezen. Het primaire eindpunt (wat de vaccins moeten bereiken) is het verminderen van uw symptomen.

Klinkt als zo ongeveer elk ander medicijn op de markt, toch? Dat is het – het verminderen van uw symptomen is de grote beloning waar we op hebben gewacht. Lijkt dat compleet zinloos voor nog iemand anders dan ik?

 1. Het kan ons niet stoppen met het verspreiden van het virus.
 2. Het kan niet voorkomen dat het virus ons infecteert als we het eenmaal hebben.
 3. Het vaccin krijgen is alle risico’s accepteren van deze experimentele producten,49 en het beste wat het kan doen is de symptomen verminderen?
  Advocaat Reiner Fuellmich over Neurenberg 2.0: Gerechtigheid zal niet komen via de rechtbanken, maar door het volk dat in opstand komt

Verdorie, er zijn genoeg andere dingen die ik kan doen om mijn symptomen te verminderen zonder dat ik een product moet nemen dat echt riskant lijkt. Nu de volgende logische vraag: als we ons zorgen maken over asymptomatische verspreiders, zou het vaccin het dan niet waarschijnlijker maken dat we asymptomatische verspreiding creëren?

Als het inderdaad de symptomen vermindert, weet iedereen die het krijgt misschien niet eens dat hij ziek is en is de kans dus groter dat hij het virus verspreidt, toch? Voor wat het waard is, ik heb veel mensen horen zeggen dat de bijwerkingen van het vaccin (vooral de tweede dosis) erger zijn dan het oplopen van Covid. Ik kan daar ook geen wijs uit worden.

Neem het risico. Krijg geen immunisatie. Lijd door de bijwerkingen van het vaccin. Blijf je mondkapje dragen en sociale distantie houden. En blijf in staat om het virus te verspreiden. Wat? Het wordt nog erger.

10. Mensen krijgen Covid nadat ze volledig gevaccineerd zijn

Over een teleurstelling gesproken. Je bent gevaccineerd en toch krijg je Covid.

 • Het gebeurt in de staat Washington,50.
 • Het gebeurt in New York,51.
 • Het gebeurt in Michigan,52.
 • Het gebeurt in Hawaï,53.
 • Het gebeurt ook in verschillende andere staten,54.
 • Het overkwam 80% van de 35 nonnen die het vaccin kregen in Kentucky.55 Twee van hen stierven, tussen haakjes.

In werkelijkheid doet dit verschijnsel zich waarschijnlijk overal voor, maar dit zijn degenen die nu het nieuws halen. Gezien de redenen hierboven (en wat hieronder staat), verbaast dit u misschien niet, maar het is balen als u dacht dat het vaccin een schild was om u veilig te houden. Dat is het niet.

Dat was nooit het punt. Als 66% van de gezondheidswerkers in L.A.56 het vaccin gaat uitstellen of overslaan, zijn ze misschien ook niet onder de indruk van de haastige wetenschap. Misschien kijken ze naar de schimmige manier waarop sterfgevallen en gevallen worden gerapporteerd.

11. Het totale sterftecijfer door Covid

Volgens de eigen cijfers van het CDC heeft Covid een overlevingspercentage van 99,74%.57 Waarom zou ik een risico nemen op een product, dat infectie of overdracht niet stopt, om mij te helpen een verkoudheid te overwinnen die een kans van 0,26% heeft om mij te doden – eigenlijk heeft het in mijn leeftijdsgroep ongeveer 0,1% kans om mij te doden (en 0,01% kans om mijn kinderen te doden), maar laten we hier geen haarkloverij voeren.

Met een lat (sterftecijfer) zo laag, zullen we elk jaar in lockdown zijn, dat wil zeggen, voor altijd. Maar wacht, hoe zit het met de 500.000 plus sterfgevallen – dat is alarmerend, toch? Ik ben blij dat u het vraagt.

12. De opgeblazen Covid-sterftecijfers

Hier zit een vreemde luchtje aan. Nooit eerder in de geschiedenis van overlijdensakten heeft de Amerikaanse regering de manier waarop overlijdens worden gerapporteerd veranderd. Waarom rapporteren we nu iedereen die sterft met Covid in zijn lichaam, als zijnde gestorven aan Covid, in plaats van de comorbiditeiten die hun daadwerkelijk het leven kostten?

Tot Covid werden alle Coronavirussen (verkoudheden) nooit vermeld als primaire doodsoorzaak wanneer iemand stierf aan hartaandoeningen, kanker, diabetes, auto-immuunziekten, of een andere belangrijke comorbiditeit. De ziekte werd vermeld als doodsoorzaak, en een verwarrende factor zoals griep of longontsteking werd op een aparte regel vermeld.

Om het aantal nog groter te maken, hebben zowel de WHO als de CDC hun richtlijnen zodanig gewijzigd dat degenen die verdacht of vermoedelijk,58 (maar nooit bevestigd) aan Covid zijn overleden, ook in de sterftecijfers zijn opgenomen. Serieus?

Als we dat gaan doen, moeten we dan niet teruggaan en de cijfers van alle voorbije verkoudheids- en griepseizoenen veranderen, zodat we appels met appels kunnen vergelijken als het op sterftecijfers aankomt? Volgens de cijfers van de CDC zelf,59 (scroll naar beneden naar het gedeelte “Comorbiditeiten en andere aandoeningen”) is slechts 6% van de sterfgevallen die worden toegeschreven aan Covid-gevallen waarin Covid het enige probleem lijkt te zijn.

Met andere woorden, verminder het aantal sterfgevallen dat je op het nieuws ziet met 94% en je hebt wat waarschijnlijk het werkelijke aantal sterfgevallen is door alleen Covid. Zelfs als de voormalige CDC-directeur,60 gelijk heeft en Covid-19 een in het laboratorium versterkt virus,61 was (zie reden nr. 14 hieronder), is een sterftecijfer van 0,26% nog steeds in overeenstemming met het sterftecijfer door virussen dat elk jaar over de planeet cirkelt.

En dan is er nog die Fauci,62 (Amerikaanse staatsepidemieloog). Ik zou hem heel graag willen vertrouwen, maar afgezien van het feit dat hij geen enkele Covid-patiënt heeft behandeld, moet je dit waarschijnlijk wel weten:

13. Fauci en 6 anderen bij NIAID bezitten patenten op Moderna’s vaccin

Dankzij de Bayh-Dole Act,63 mogen overheidsmedewerkers patenten aanvragen op elk onderzoek dat ze doen met geld van de belastingbetaler. Tony Fauci bezit meer dan 1000 patenten (zie deze video voor meer details,64), waaronder patenten die worden gebruikt op het vaccin Moderna, waarvoor hij overheidsfinanciering goedkeurde.

In feite claimt de NIH (waar NIAID deel van uitmaakt) mede-eigendom,65 van het vaccin van Moderna. Is er nog iemand die dit ziet als een GROOT belangenconflict, of zelfs crimineel? Ik zeg misdadig omdat er ook dit vervelende probleem is dat mij nog wantrouwiger maakt tegenover Fauci, NIAD en de NIH in het algemeen.

14. Fauci’s op de hete stoel voor onwettig “Gain-of-Function” onderzoek

Wat is “Gain-of-Function”66 onderzoek? Dat is onderzoek waarbij wetenschappers proberen virussen meer functies te geven – d.w.z. ze meer overdraagbaar en dodelijker te maken. Klinkt op zijn minst een beetje onethisch, toch? Hoe kan dat nou nuttig zijn? De Amerikaanse regering was het daarmee eens en verbood de praktijk.67

Dus wat deed het door Fauci geleide NIAID? Ze maakten een rondje om en besteedden het “gain-of-function” onderzoek,68 (in Coronavirussen nota bene) uit aan China – voor een bedrag van 600.000 dollar subsidie. U kunt meer details zien, inclusief de belangrijke tijdlijn van deze gebeurtenissen in deze fantastisch goed onderzochte documentaire.69

Dr. Fauci, u hebt wat uit te leggen, en ik hoop dat de camera’s opnamen maken als u uw daden moet verdedigen. Voor nu, laten we onze aandacht weer op het virus richten.

15. Het virus blijft muteren

Niet alleen blijft het virus (zoals alle virussen) muteren, maar volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Dr. Geert Vanden Bossche,70 (die u hieronder zult ontmoeten als u hem niet kent) muteert het ongeveer elke 10 uur. Hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat niveau van mutatie bij te houden?

Dat doen we niet. Zou dat ook kunnen verklaren waarom volledig gevaccineerde mensen Covid blijven oplopen?71 Waarom, gezien het feit dat natuurlijke immuniteit de mensheid uiteindelijk nooit in de steek heeft gelaten, hebben we er plotseling geen vertrouwen meer in?

Waarom, als ik vragen stel zoals hierboven, of links plaats zoals hierboven, worden mijn gedachten verwijderd,72 van alle grote social media platforms? Dat brengt me bij het volgende verontrustende probleem dat ik met deze vaccins heb.

  VK: Oversterfte steeds extremer, mainstream vraagt om onderzoek

16. Censuur – en de totale afwezigheid van wetenschappelijk debat

Ik kan het niet helpen, maar ik word hier wat stekelig. Wat vond u van al die nationale en wereldwijde, stevige debatten die door volksgezondheidsfunctionarissen werden gevoerd en gelijktijdig op alle grote nieuwszenders werden uitgezonden?

Was het niet geweldig om de knapste koppen uit de geneeskunde, virologie, epidemiologie, economie en vaccinologie van over de hele wereld te horen debatteren over zaken als:

 • Lockdowns.
 • Mondkapjes dragen.
 • Sociale ontwrichting.
 • Vaccin werkzaamheid,73 en veiligheidsproeven.
 • Hoe screenen op vatbaarheid voor vaccinatieschade.
 • Therapeutica, (d.w.z. niet-vaccin behandelingsopties).

Was het niet geweldig om te zien hoe volksgezondheidsfunctionarissen (die nooit iemand met Covid hebben behandeld) hun “wetenschap” in twijfel trokken? Was het niet geweldig om te zien hoe het FDA panel in prime time de vaccinmakers publiekelijk op de rooster legde terwijl zij op de hete stoel zaten met lastige vragen over producten waar zij geen aansprakelijkheid voor hebben? Oh, wacht, heeft u die debatten niet gezien?

Nee, dat heeft u niet – omdat ze nooit hebben plaatsgevonden. Wat er in plaats daarvan gebeurde, was hardhandige censuur van alle verhalen, op één na. Ironisch genoeg mag Mark Zuckerberg de veiligheid van vaccins in twijfel trekken,74 maar ik niet? Hypocriet? Sinds wanneer is het Eerste Amendement een suggestie?

Het is het eerste amendement,75 Mark – het amendement dat onze stichters het belangrijkst vonden. Als er zoveel op het spel staat, waarom krijgen we dan maar één verhaal te horen – moeten er niet vele perspectieven worden gehoord en professioneel worden bediscussieerd?

Wat is er met de wetenschap gebeurd? Wat is er gebeurd met de wetenschappelijke methode om altijd onze veronderstellingen in twijfel te trekken? Wat is er gebeurd met het levendige debat in dit land, of in ieder geval in de westerse samenleving? Waarom wordt iedereen die het niet eens is met de WHO of de CDC zo zwaar gecensureerd? Is de wetenschap van de volksgezondheid nu een religie, of wordt wetenschap verondersteld over debat te gaan?

Als iemand zegt “de wetenschap heeft het vastgesteld”, dan weet ik dat ik te maken heb met iemand die gesloten van geest is. Wetenschap (vooral biologische wetenschap) is per definitie nooit vaststaand. Als dat zo was, zou het een dogma zijn, geen wetenschap. OK, voordat ik me al te druk maak, laat me dit zeggen:

Ik wil een goede burger zijn. Dat wil ik echt. Als lockdowns werken, wil ik mijn deel doen en thuisblijven. Als mondkapjes werken, wil ik ze dragen. Als sociale distantie effectief is, wil ik me daaraan houden. Maar als er bewijs is dat het niet werkt (mondkapjes bijvoorbeeld,76), dan wil ik dat bewijs ook horen.

Als hooggewaardeerde wetenschappers een andere mening hebben, wil ik weten wat zij denken. Ik wil de kans krijgen om hun argumenten te horen en mijn eigen mening te vormen. Ik denk niet dat ik de slimste persoon ter wereld ben, maar ik denk dat ik kan denken. Misschien ben ik raar, maar als iemand gecensureerd wordt, dan wil ik ECHT horen wat hij denkt.

U niet dan? Aan al mijn vrienden die geen probleem hebben met censuur, zullen jullie dezelfde mening hebben als wat jullie denken gecensureerd wordt? Is censuur niet de techniek van dictators, tirannen en hebzuchtige, machtsbeluste mensen? Is het niet een teken dat zij die censureren weten dat het de enige manier is waarop ze kunnen winnen?

Wat als een man die zijn hele leven heeft gewijd aan het ontwikkelen van vaccins, bereid zou zijn om zijn hele reputatie op het spel te zetten en alle wereldleiders op te roepen om onmiddellijk te stoppen met de Covid-vaccins vanwege problemen met de wetenschap?

Wat als hij zou pleiten voor een open wetenschappelijk debat op een wereldwijd podium? Zou u willen horen wat hij te zeggen heeft? Zou u het debat willen zien waar hij om vraagt?

17. ’s Werelds meest vooraanstaande vaccinoloog slaat alarm

Dit is misschien wel de grootste reden waarom ik dit Covid-vaccin niet begrijp. Wanneer iemand die zeer pro-vaccin is, en die zijn hele professionele carrière toezicht heeft gehouden op de ontwikkeling van vaccins, van de bergtoppen schreeuwt dat we een groot probleem hebben, vind ik dat de man gehoord moet worden.

Voor het geval u het gemist heeft, en voor het geval u het wilt bekijken, hier is Dr. Geert Vanden Bossche,77 die uitlegt:

 1. Waarom het Covid-vaccin misschien zoveel druk op het virus uitoefent dat we zijn vermogen om te muteren en dodelijker te worden, versnellen.
 2. Waarom de COVID-vaccins vaccineresistente virussen kunnen creëren (vergelijkbaar met antibioticaresistente bacteriën).
 3. Waarom we, vanwege eerdere problemen met antilichaam-afhankelijke versterking, in de komende maanden/jaren te maken kunnen krijgen met een massa slachtoffers.

Als u een tweede, en langer, interview met Vanden Bossche wilt zien/lezen, waarin hem een aantal pittige vragen werden gesteld, kunt u dit bekijken.78 Als de helft van wat hij zegt uitkomt, zouden deze vaccins de slechtste uitvinding aller tijden kunnen zijn. Als u niet van zijn wetenschap houdt, moet u het met hem opnemen. Ik ben slechts de boodschapper. Maar ik kan ook persoonlijk met Covid spreken.

18. Ik heb al Covid gehad

Ik heb er niet van genoten. Het was een vervelende verkoudheid voor twee dagen:

 • Onophoudelijke billen/lage rugpijn.
 • Zeer weinig energie.
 • Lage koorts.

Het was vreemd om een paar dagen niets te kunnen ruiken. Een week later smaakte de koffie nog steeds een beetje “vreemd”. Maar ik heb het overleefd. Nu blijkt (zoals altijd) dat ik een mooie, natuurlijke, levenslange immuniteit heb,79 – niet iets dat waarschijnlijk in een paar maanden uitgewerkt is als ik het vaccin krijg.

In mijn lichaam en mijn huishouden is Covid voorbij. In feite zijn er, nu ik het heb gehad, aanwijzingen dat het Covid-vaccin in feite gevaarlijker,80 voor mij zou kunnen zijn. Dat is geen risico dat ik bereid ben te nemen.

Samengevat

Het bovenstaande zijn slechts mijn redenen om het vaccin niet te willen. Misschien zijn mijn redenen zinvol voor u, misschien ook niet. Wat er ook logisch is voor u, hopelijk kunnen we nog steeds vrienden zijn. Ik denk dat er veel meer is dat we gemeen hebben dan dat ons scheidt.

 • We willen allemaal in een wereld van vrijheid leven.
 • We willen allemaal ons deel doen om anderen te helpen en goed te leven.
 • We willen allemaal het recht hebben om onze mening te uiten zonder bang te hoeven zijn dat we gecensureerd of aangevallen worden.
 • We verdienen allemaal toegang tot de feiten, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Mee eens of oneens met mij, ik zal u niet anders behandelen. U bent een mens, net zo waardig voor liefde en respect als ieder ander. Daarvoor groet ik u, en ik wens u echt het allerbeste. Ik hoop dat u dit nuttig vond. Zo ja, voel je vrij om te delen. Zo niet, voel u vrij om me (vriendelijk) te laten weten wat er niet logisch voor u was en ik zou blij zijn om ook uw gedachten te horen. Blijf nieuwsgierig en blijf beleefd.

Bronnen en referenties hier.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het Demonische ontkennen

Vorig artikelSchoolbeleid in Duitsland dreigt met ontneming van kinderen bij weigering Coronatest
Volgend artikelHouden ze ons voor dom? Grote interesse in deelname aan experiment om het vaccin van AstraZeneca en Pfizer te combineren!?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Dus Fauci heeft gelukkig een financieel persoonlijk belang? Dus hij is als de dood dat hij persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld wanneer het vaccin niet goed zou zijn Dat zou hem heel veel geld gaan kosten

  • Wel eens gehoord van Cognitieve Dissonantie? Psychopathie? Chantage? MK Ultra programma’s? Het gaat om zoveel meer dan geld en slechts aansprakelijkheid. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom mensen doen zoals ze doen en zijn. Je moet wel een rebelse geest bezitten om datt te zien en niet slechts te vertrouwen op de wereld waar “alle koek en ei” zo vanzelfsprekend lijken.

 2. Fantastisch en leerrijk artikel die mensen doet nadenken over dit “vaccin’!
  De media echter weigeren dit te tonen, en dat noem ik crimineel.

 3. Fantastisch artikel. Soms is het fijn zo’n artikel te lezen als je de mening al lang hebt over deze gifspuiten. De propoganda vanuit de overheid en mensen om je heen is zo groot. Daarom goed af en toe te zien dat ik moet paranoïde ben

 4. Heel mooi en duidelijk artikel en bevestiging van de vraag die zovelen niet durven te stellen blijkbaar: ‘ Waarom?’.

 5. Ik weiger elk vaccin voor corona omdat ik niet inzie waarom ik een vaccin zou moeten laten zetten voor een “ziekte’ waar een IFR van 0.05% tot 0.23% geldt. Dit zijn de cijfers van het WHO en worden in feite bewezen door Duitsland dat voor 2020 , uit een statistiek van 1992 tot 2020 het jaar 2020, het zogezegd dodelijkste jaar, in werkelijkheid op…de 24ste plaats staat. ER is dus géén sprake van enige oversterfte maar eerder dezelfde sterfte zowel per capita of procentueel. Dus neen…een experimenteel gif heb ik niet nodig.

  • Eugeen, Zo denken velen voor wat wij doen Jij en Ik Zij dat tuig LAREB EMA Biologen WHO ze lullen allemaal uit hun nek en hebben geen 100% bewijzen en hebben geen 100% onderbouwing die zij niet kunnen leveren Maar waar deze illegale zwendel Kartels goed in zijn is het criminele illegale zwarte geldstromen binnen te harken waar zij geen belastingen over betalen Het zit allemaal in dat onethische ongekozen Rioolratten hol en regeringen die er hardt aan mee werken en denken dat zij onschendbaar met hun illegale rotzooi te verkopen aan de mensheid ( Verschrikkelijke schokkende onthullingen”: Miljoenen mensen hebben nu VAIDS ) maar zoals ik altijd al heb gezegd Wij worden belazert en bedondert door Criminelen en illegale onethische Fantasie en geldwolven hun die overal schijt aan hebben !!!!!

 6. Fijn hé…..?…….we hebben onszelf in goed vertrouwen laten ontwapenen om dat eeuwige gedonderjaag met geweld een halt toe te roepen.
  Krijg je dit.
  Zou het helpen om die bende rotschoften van deze aardbol af te knallen….?…..ik heb geen idee. Ik niet dat het helpt omdat er zo godgloeiend veel stomkoppen in uniform het lekker vinden om hun baasje aan het andere eind van de ketting voor zich te laten denken…het lekker vinden om een ander verrot te slaan…..te vermoorden…zolang als het bevolen wordt. Ben je zelf tenminste niet verantwoordelijk voor het zijn van een verlengstuk van een rotschoft.
  Gloeiende godver…. hoeveel moet je serieus nemen van dit tegen elkaar gekropen gestoorde hoerentuig. De hele rit ende kan nog geen spijker in de muur….geen steen op de ander….geen zaad in de grond krijgen als je het godverdomme niet voordoet…..en die verschaffen we wel het recht om derlui vuiligheid op ons los te laten.
  En voor dat hoerige tuig wat controleert wat er hier gebeurt……dit is voor jullie….!
  Fijne wereld jongens. Hebben jullie het erg naar je zin met het zijn van een miserabele ambtenaar….?……met het leven als een parasiet op de rug van de samenleving.
  Weet je wat een gele pos is….?…… een stekelbaars die vooral leeft van dat wat er uit het riool aanspoelt.
  Dat heet een drolbaars in de volksmond.
  Ik geef niets meer.
  Ik doe niet meer mee.

 7. Ik heb een hele, hele lange lijst aan redenen (van dierenleed tot dwang) maar bovenaan en voldoende voor mij omdat MIJN LIJF VAN MIJ IS EN BLIJFT!

  NOOIT EN TE NIMMER LICHAAMSONEIGEN ROTZOOI IN MIJN LIJF WAAR MIJN LIJF TEGEN MOET VECHTEN.
  Niets is zo complex, uniek en niet te doorgronden als ons immuunsysteem. Daar wordt niet mee gerotzooid!

 8. Een overigens zeer steekhoudend artikel, dat ik gekopieërd en gedownload heb.
  Dank, ik zal het nog eens op mijn gemak doorlezen, dat is het zeker waard.
  (heb gecontroleerd op “typos”)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in