Celeste Solum is een voormalige FEMA agente die een klokkenluider is geworden. Nu onthult ze wat voor plannen FEMA heeft in het kader van de Nieuwe Wereld Orde. Ze is ook een onderzoeker en een woordvoerder die geheimen onthult die de globalistische dictators verbergen voor het publieke oog, bericht principia-scientific.com.

Het Federal Emergency Management Agency is een agentschap van het United States Department of Homeland Security binnen het “Emergency Preparedness and Response Directorate. – Wikipedia

Mike Adams, de oprichter van Brighteon.com, heeft haar geïnterviewd in zijn programma genaamd Brighteon Conversations. Sommige van de dingen die Celeste Solum onthulde waren absoluut mind-blowing en extreem gruwelijk.

Celeste Solum heeft verteld dat zij de snode plannen van de globalisten niet van de FEMA leerde kennen, maar dat zij daarvan wist sinds zij 5 jaar oud was. Zij komt uit een Joodse familie en haar vader werkte voor de marine. Ze vertelde dat toen ze 5 jaar oud was, haar vader het volgende tegen haar zei: “Dit gaat gebeuren tijdens jouw wacht. Je moet je voorbereiden”. Dus Celeste Solum wist van de snode globalistische plannen en bereidde zich voor sinds ze 5 jaar oud was.

Hoewel Celeste Solum’s familie Joods is, wendden ze zich tot het christendom. Dit is wat de website van Celeste Solum onthult over de religie van haar familie: “Celeste werd christen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, toen haar familie hun geloof verliet, voor het geval er nog een Holocaust zou komen. Ze werd door een buurvrouw uitgenodigd om naar de vakantiebijbelschool te gaan, waar ze prompt haar zonde beleed en Jezus aanvaardde als haar persoonlijke Verlosser”. Voor zover ik naar Celeste Solum heb geluisterd, weet zij meer over de Bijbel dan de meeste christenen.

Op de vraag wat het grote plan is, zei Celeste het volgende: “Dus in principe was het plan om de hele wereld tot stilstand te brengen en dan het globale bestuur te injecteren onder de dekmantel van COVID-19”. Celeste Solum vertelde ook dat er een pagina is op de website van het World Economic Forum, waarop alle lagen van de samenleving worden onthuld die onder de dekmantel van COVID-19 zullen worden ontwricht.

Dit is het adres van de pagina waarover zij het had: intelligence.weforum.org.

De visuele voorstelling van alle lagen van de samenleving die zullen worden ontwricht onder de dekmantel van COVID-19 ziet eruit als een coronavirus. Als je op een van deze lagen of “spikes” klikt, kun je meer te weten komen, maar je moet je wel aanmelden.

Mike Adams vroeg Celeste Solum vervolgens of dit een ontvolkingsgebeurtenis is en zij antwoordde als volgt: “Dus eigenlijk zagen we met de COVID het eerste terrein van verstoring en het zal eindigen met het uitschakelen van waarschijnlijk 90% van de bevolking, maar het uiteindelijke doel is ontvolking”.

Wat ik hieruit begrijp is dat ze een plan hebben om eerst 90% van de mensen uit te schakelen en ze dan te ontvolken. Uitschakelen, volgens mijn evaluatie, bestaat uit een aantal dingen, die het volgende zijn:

1) Mensen ziek maken.

2) Mensen hun financiële onafhankelijkheid laten verliezen en ze financieel afhankelijk maken van de regering.

3) Mensen ontwapenen.

4) Een verscheidenheid aan methoden, instrumenten en technieken gebruiken om mensen niet in staat te stellen weerstand te bieden.

Ontvolking betekent het verminderen van het aantal mensen op de planeet. Celeste Solum zegt dat zij van plan zijn waarschijnlijk 90% van de mensheid te ontvolken, maar volgens de Georgia Guidestones ligt dit getal nog hoger, namelijk 95%. De Georgia Guidestones bevatten een geschreven boodschap die luidt: “Handhaaf de mensheid onder de 500.000.000, in eeuwig evenwicht met de natuur”. Men verwacht dat er in 2023 8 miljard mensen zullen zijn. Als de mensheid op 500.000.000 wordt gebracht, betekent dit dat ongeveer 95% van de mensen ontvolkt zou zijn, aangezien 5% van 8 miljard 500.000.000 is.

Er zijn twee manieren om mensen op onze planeet te ontvolken, namelijk door ze te doden of te steriliseren. Het lijkt er echter op dat de leidende criminele bankiers die achter de ontvolkingsagenda zitten, van plan zijn om vooral te doden. Het aantal mensen dat zij alleen willen steriliseren en niet doden is zeer klein in vergelijking met het aantal mensen dat zij willen doden.

  Wereld Economisch Forum wil in Davos 2023 vaart zetten achter wereldwijde "Metaverse"-bewakingsnetwerk

Ze hebben een plan voor een massamoord van wereldwijde proporties.

Nu terug naar Celeste Solum. Celeste Solum heeft verteld dat na de orkaan Katrina een wetsvoorstel is gemaakt, volgens hetwelk in geval van een ramp openbare opvangcentra zouden worden gevestigd in faciliteiten zoals Walmart of Costco of een andere grote faciliteit. Celeste Solum vertelde dat een dergelijke ramp een nucleaire gebeurtenis kan zijn of een ziekteverwekker of een aardbeving of een orkaan. Aangezien COVID-19 als een ramp wordt beschouwd, hoewel de COVID-19 pandemie een neppandemie is, kan een neppandemie uiteraard een reden zijn om dergelijke openbare opvangcentra op te richten in de faciliteiten die nu grote winkels zijn.

In de toekomst hebben de leidende criminele bankiers een plan om zelfs grote internationale bedrijven van hun privé-eigendom te beroven en deze bedrijven eigendom te maken van de VN. Als zij in dit plan slagen, zullen deze faciliteiten, die ooit het bezit waren van de particuliere bedrijven, eigendom worden van de wereldregering. Deze faciliteiten zouden dan in feite openbare opvangcentra worden en niet langer winkels.

Het zouden communistische faciliteiten worden, waar de dictators met de mensen zouden doen wat ze willen.

“Costco (supermarkt) had de mensen van het SWAT team. Ze zetten pallets neer om de deur te blokkeren, zodat je in een enkele rij naar binnen moest”. In feite zijn deze belachelijke maatregelen om mensen de winkel binnen te laten de psychologische conditionering voor wat komen gaat. Door deze maatregelen te gebruiken, trainen de globalisten de mensen om het soort regels te accepteren dat van hen zal worden geëist in de openbare communistische opvangcentra.

Als deze publieke opvangcentra eenmaal draaien, moeten de mensen er één voor één naar binnen gaan. Als er iets afschuwelijks met hen zou gebeuren, zou niemand het weten, omdat ze alleen zouden zijn met het fascistische personeel en zonder enige sociale controle. Maar dat is precies wat de werelddictators willen. Zij willen dat mensen alleen zijn in dergelijke faciliteiten die eigendom zijn van de wereldregering, zodat de wereldregering alles met hen kan doen wat zij wil, terwijl niemand het ziet.

Mensen in deze faciliteiten kunnen zelfs ontvoerd of gedood worden en niemand zou weten wat er met hen gebeurd is.

Als mensen geen eigen voedsel hebben, kunnen ze gedwongen worden om afhankelijk te zijn van de communistische wereldregering die hen wil ontvolken. Ze kunnen gedwongen worden om naar de openbare opvangcentra te gaan, waar hen van alles kan overkomen, inclusief gedood worden. Als mensen hun eigen voedsel niet hebben, kunnen ze totaal gecontroleerd worden door de communistische wereldregering en deze regering heeft alle macht om hen alles aan te doen.

Dat is waarom je je eigen voedsel moet verbouwen. Leer om je eigen voedsel te verbouwen, krijg wat oefening en leer om zaden te verzamelen en voedsel te verbouwen uit zaden. Zodat je qua voedsel volledig voorbereid zult zijn en niet afhankelijk zult zijn van de tirannieke Nieuwe Wereld Orde regering voor je overleving. Bereid ook andere dingen voor die je nodig hebt om te overleven zonder afhankelijk te zijn van de regering en zonder afhankelijk te zijn van geld.

Meerdere bronnen hebben onthuld dat de wereldwijde communistische regering van plan is om mensen hun privé-eigendommen te ontnemen. Er is onthuld dat de wereldomvattende communistische regering particuliere bedrijven, eenmanszaken en zelfs grote internationale ondernemingen zou elimineren. Al deze bedrijven zouden eigendom worden van de VN en dus van de wereldregering. De criminele leidende bankiers zijn van plan om de mensen alles te ontnemen.

Aangezien de mensen hun eigen geld niet meer zouden verdienen, zou de wereldomspannende communistische staat hen als eigendom van de staat beschouwen. Dus onder de wereldomvattende communistische regering zouden de mensen eigendom zijn van de staat.

  Net als het "vaccin" zijn Chemtrails langzame genocide

Celeste Solum onthulde hetzelfde. Zij vertelde het volgende: “De definitie om gefederaliseerd te worden en een bezit van de regering te worden, is om potentieel duizend dollar te verdienen. Dus eigenlijk ben je een aanwinst van de federale overheid”.

Iedereen heeft het potentieel om duizend dollar te verdienen, wat betekent dat alle mensen eigendom van de staat zouden worden. Maar niet alleen mensen hebben de potentie om duizend dollar te verdienen, ook onroerend goed heeft dat. Dus volgens de definitie die Celeste Solum onthult, zou de wereldwijde communistische regering van plan kunnen zijn om mensen ook hun onroerend goed te ontnemen.

Vervolgens stelde Mike Adams Celeste Solum de volgende vraag: “Hoe voert FEMA het hele idee uit van: Hé, we zijn hier om jullie te helpen, als jullie eten willen, kom dan binnen en accepteer dit FEMA kamp? Hoe werkt die uitwisseling eigenlijk? Hoe doen ze dat op straat?”

“Dus je zou naar het publieke opvangcentrum gaan. Dat is waar je zou worden verwerkt. Het zal anders zijn dan de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog, omdat we in feite in een geautomatiseerde technocratie leven. Ze hebben synthetische wezens, ze hebben robotica, ze hebben niet echt een grote bevolkingsgroep nodig”.

“Dus een van de redenen dat ik het agentschap verliet is dat ze dit plan hebben dat als je niet gelooft dat de regering God is, dan zou je kort naar een van deze verwerkingscentra gaan. Als je heropgevoed zou kunnen worden, zouden ze dat doen. Hoewel er niet veel behoefte is aan mensen. Weet je, de globalisten zijn echt vrij om toe te geven dat er geen plaats meer is voor mensen. Het is onze plicht om te sterven. Om te boeten voor onze zonden van wat we de planeet hebben aangedaan”.

“Dus je zult in principe gedood worden. En er zijn twee verschillende humane methodes om te doden. Eén daarvan is vergassing en de andere methode is onthoofding”.

“En ze hebben al die experimenten gedaan, duizenden muizen onthoofd, hun hersengolven geregistreerd, dat allemaal, om onthoofding te rechtvaardigen als een humane methode om mensen te euthanaseren”.

Mike Adams: “Heb je het over guillotines?”

Celeste Solum: “Guillotines, ja”.

Dus, zoals we zien, zouden mensen naar een openbaar opvangcentrum gaan waar ze verwerkt zouden worden. Zij die niet geloven dat de regering God is, worden naar heropvoedingscentra gestuurd. Zij zouden moeten toestemmen dat zij bereid zijn alles te doen wat de tirannieke regering van hen verlangt. Als ze niet toestemmen, worden ze vermoord.

De criminele leidende bankiers willen niet veel mensen op de planeet, omdat ze geen controle kunnen uitoefenen over 8 miljard mensen als die zich verzetten tegen hun tirannieke wereldregering. Daarom willen ze maar 500.000.000 mensen op de planeet. De criminele leidende bankiers hebben ook robotica en AI, zodat ze mensen kunnen vervangen door robots. Ze willen echt niet veel mensen en hebben ze ook niet nodig. Ze willen en hebben ongeveer een half miljard mensen op de planeet nodig, daarom hebben ze een plan om de rest van de mensheid te ontvolken.

Dat is waarom naar hun verwerkingscentrum gebracht worden, na verloop van tijd bijna zeker de dood tot gevolg zou hebben.

Degenen die naar het opvangcentrum gaan, worden naar het verwerkingscentrum gebracht. 95% van degenen die naar het verwerkingscentrum worden gebracht, zullen worden gedood. Degenen die niet naar het opvangcentrum gaan, worden uit hun huizen ontvoerd. Dus als je dit scenario wilt overleven, moet je het volgende doen:

1) Verbouw je eigen voedsel en sla je eigen voedsel op.

2) Verbouw je eigen zaden en bewaar je eigen zaden.

3) Zorg dat je ergens kunt wonen en verhuizen waar de overheid je niet kan vinden.

  Yale Professor: Het is tijd om te praten over het "dwingen" van senioren tot "massale zelfmoord"

4) Vermijd het gebruik van een mobiele telefoon of een ander voorwerp met een RFID microchip die hen zou kunnen vertellen waar je ondergedoken bent. Controleer alle producten die je hebt gekocht, inclusief kleding en voedselcontainers, of ze een microchip hebben waarmee ze je kunnen vinden.

De globalisten zeggen dat de mensen de planeet vernietigen. Maar de belangrijkste reden waarom zij 95% van de mensheid willen ontvolken is niet om de planeet te redden, maar om de mensen niet in staat te stellen zich te verzetten tegen hun tirannieke regering. Het idee om de planeet te redden is vooral een excuus om het doden van 95% van de mensheid te rechtvaardigen.

Celeste Solum vertelde heel duidelijk dat mensen zouden worden gedood. Ze noemde onthoofding en vergassing. Meerdere andere bronnen hebben dit plan bevestigd. Dus bereid je maar voor op wat komen gaat, als je wilt blijven leven. Er is nog steeds een mogelijkheid dat de leidende criminele bankiers er niet in slagen dit plan uit te voeren, maar ze zijn uiterst machtig. De kans dat ze er wel in slagen om hun plan voor massale ontvolking te realiseren is zeer groot. Dus begin vandaag met je voor te bereiden op je overleving. Begin ook met het ontmaskeren van hun plan, zodat meer mensen weten van hun demonische uitroeiingsplan.

Toen Mike Adams Celeste Solum vroeg hoe mensen door de FEMA verwerkt zouden worden, raadde zij hem en het publiek aan de film “Sophie Scholl” te bekijken. Dit is een Duitse film, opgenomen naar een waar gebeurd verhaal, dat zich afspeelde tijdens het Nazi tijdperk.

Hoewel FEMA in de VS is en niet in Europa en niet in Canada, betekent dit niet dat dit alleen in de VS zou gebeuren. Zoals we hebben gezien, zijn de COVID-19 maatregelen over de hele wereld min of meer gelijk of zeer vergelijkbaar. Aangezien de leidende criminele bankiers een plan hebben om de hele wereld te depopuleren, hebben zij een plan om over de hele wereld depopulatieprogramma’s te gaan uitvoeren. Europeanen en Canadezen zijn evenzeer in gevaar als de mensen die in de VS wonen.

De EU neemt wetten aan die verband houden met het fictieve COVID-19, die nog autoritairder zijn dan de wetten in de VS. Mensen in Europa en Canada moeten zich net zo goed voorbereiden op het depopulatieprogramma als mensen in de Verenigde Staten. We zouden allemaal ons best moeten doen om dit demonische plan voor de globale tirannieke regering en globale depopulatie te ontmaskeren. Mensen in andere landen over de hele wereld zouden hetzelfde moeten doen.

Celeste Solum legde vervolgens uit dat “zij”, de bedenkers van de wereldregering, een plan hebben om Amerikanen te ontwapenen.

Toen Mike Adams haar vroeg wat zij denkt dat de mate van naleving zal zijn, zei ze het volgende: “3% van de Amerikanen zal vasthouden aan hun wapenrechten. 7% heeft misschien een wapen, denkt erover na, koopt er misschien een, verkoopt er misschien een. Weet je, het is wishy washy, zullen ze het ooit gebruiken, waarschijnlijk niet zeker. 90% zou niets doen en de regering weet dat”.

Als mensen ontwapend zijn, kunnen ze zichzelf niet beschermen. Dus vertel je vrienden, familie en iedereen over de plannen voor een globale tirannieke regering en over het ontvolkingsplan. Zeg hen dat ze hun wapens moeten houden, zodat ze zichzelf kunnen beschermen. Vertel hen ook om hun voedsel en zaden te verbouwen en zich voor te bereiden zodat ze onafhankelijk kunnen zijn van de regering en het geld.

We moeten alles doen om de demonische agenda voor de globale dictatuur en massale uitroeiing van mensen te stoppen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De komende moord met voorbedachten rade op miljarden: Een 21e eeuws complot


Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel45-jarige moeder die een baan kreeg in John Hopkins ziekenhuis sterft na bijwerking van arbeidsplichtig COVID-19 vaccin
Volgend artikelDe Rockefeller Foundation financierde de eugenetica beweging in Amerika
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

57 REACTIES

 1. Zonder de hulp van politie en leger kan dit niet doorgaan. Politie is grotendeels geneigd blind orders van boven te accepteren. Dat ze zelf in de toekomst ook vervangen worden en hetzelfde lot ook hun wacht kan het gros van de agenten niet eens bevatten.
  Het leger zal net als de politie steeds verder af komen te staan van de bevolking, en door het aanwerven van immigranten zonder binding met een totaal andere levensinstelling tot een moordmachine worden gemaakt.
  Het is al gaande, en wie nu bij politie of leger in zit en protesteert word verwijderd, dus wat er overblijft is gefilterde slaaf en voor ons burgers en vrijheid in het algemeen levens gevaarlijk.
  Onze toekomstige moordenaars dragen een uniform of zijn of worden nog geïmporteerd om er een te dragen.

  • Ja, het is veelzeggend als je gemaskerd je werk moet doen… Dit zagen we vroeger alleen bij diensten als de DSI. En die agenten die nu het vuile werk van de bankiers opknappen hebben zelf niet door dat op het moment dat ZIJ ons hebben overgeleverd aan die bankiers ze zelf aan de beurt zullen zijn… En hun kinderen ook.

 2. Gelukkig zullen de corona gekken zijn ,de dood gaat hun zeker niet voorbij maar zal hun eerder treffen gezien zij geen weerstand meer hebben en wij de ongevaccineerden wij zullen een lijdensweg tegenmoet gaan want wij zullen langer leven maar zeker niet meer gelukkig zijn, met dank aan Rutte en de elite.

 3. ” Wat ik hieruit begrijp is dat ze een plan hebben om eerst 90% van de mensen uit te schakelen en ze dan te ontvolken.”

  Dat wordt dan een ” fijn leven ” voor de 10% overlevenden.
  De aardbol is bezaaid met lijken die niet worden opgeruimd omdat arbeidskrachten nauwelijks meer aanwezig zijn…
  Succes dus met hun plannen en veel plezier met hun doel van een uitgestorven aardbol vol met lijken!

   • Die worden na hun dood machinaal op de loopband geschoven, daar komt geen mens meer aan te pas.
    Vol automatisch zal dat dan gebeuren

    • Okay de lijken worden opgeruimd. Maar wat doen zij wereldwijd met al die leegstaande fabrieken, gebouwen, huizen, meubilair, auto’ s, boten etc.

     • Nog niet over nagedacht.
      Terug geven aan de natuur zal te lang duren.
      Daar gaan eeuwen overheen voordat die vergaan zijn.
      En dan nog zullen er vele ruïnes achter blijven.
      Maar er zal geen mens meer wonen.

      • Nou… de natuur neemt verbazingwekkend snel alles weer over! En dat willen ze toch, in symbiose met de natuur leven.

    • 1983 Soylent Green film met Charlton Heston.
     Áls er niets meer te eten is dan worden er koekjes gemaakt van dode mensen….
     En het klopt..álles uit die film is gebeurd…
     Niet te filmen?
     Wel dus!!!!

   • Ik zie het al voor mij. De elite die met hun prive-jet op vakantie gaan inclusief personeel om hen te bedienen, maar verder uitgestorven steden en geen mens meer aanwezig op de plaats van bestemming…wat een lol.
    Op zo’n aardbol zou ik niet willen leven ook al kreeg ik 100 miljoen.

    • De overlevende zouden dan allemaal geheel zelfvoorzienend moet gaan worden.
     Maar dan ook echt met alles.
     Want fabrieken, bedrijven en winkels bestaan dan niet meer.
     Geld zal geen waarde meer hebben of bestaan.

    • En wie gaat die privé jet onderhouden? Wie komt er met mooie nieuwe innovatieve ideëen? Wie zorgt voor hun luxe gebouwen, wie bouwt hun nieuwe mansions? Dit plan kán gewoonweg niet doorgaan, de werkende klasse zal te klein zijn. De 10% die overblijft is al de nadenkende 10% die nu ook hun plannen al doorheeft. Die mensen gaan hun plannen altijd blijven dwarsbomen en ondermijnen. Dit kán het plan van de machthebbers niet zijn, want ze graven hiermee hun eigen graf. Er zit wat anders achter.

     • Nooit gehoord van A.I.? Ze beschikken over robots die docters, advocaten, ingenieurs, soldaten, politie kunnen vervangen. Plots zijn we allen vervangbaar.

      • yep en robots gaan ook nooit kapot, hebben ook geen energie nodig….
       Ze kunnen nog niet een een fatsoenlijke elektrische auto maken, of ze crashen ineens of ze vliegen in de fik, daarnaast halen ze nooit de geven km op zo’n accu……plus het word steeds minder. En dan willen ze incompetente shit in mijn lichaam doen, NEE. Of de hele wereld daar op laten draaien.
       Heb je ooit op een rekencentrum gewerkt, altijd state of the art, maar wat een puin hoop……

  • ik heb een tijd geleden foto’s en film gezien in de buurt van fema kampen, zijn lijkkisten in kunststof de grote van 10 personen. De hoeveelheid was niet te tellen.

   • In 1983 kwam er een film uit met Charlton Heston genaamd
    Soylent Green…
    Alles uit die film die toen SF was, is aan het uitkomen…
    Is de moeite waard om te bekijken

    • obummer is te zien op een filmpje waarin hij uitlegt aan zn mede wezens dat het in de ether brengen van zo veel mogelijk verschillende en verschrikkelijk mogelijke theorieën of complotten samen met het psychologisch uitputten een 100% garantie is voor acceptatie N.W.0.

     angst , verwarring , uitputting , wanhoop , woede , jaloezie.

     Sun Tzu art of war lezen is een must in deze dagen

   • Die kisten hebben hiet niets mee te maken ! Het zijn geen lijkkisten het zijn overkisten. Er worden kisten ingezet. Wat je zag is slechts opslag van de fabrikant. Dit verhaal is allang debunked. Ook die zgn nwo fema trains dubbel hoog met paar raampjes en kettingen erin om mensen te boeien is allang ontkracht. het zijn namelijk gewoon simpel auto treinen die nieuwe autos vanaf fabriek kunnen vervoeren op 2 lagen en die kettingen is om de autos vast te zetten. Niet alles geloven wat je ziet.

 4. Ik vind het allemaal als 1 groot sciene fiction verhaal klinken uit een spannend boek.
  En betwijfel sterk of ze hier zelf wel eens over nagedacht hebben.
  Vliegtuigen hebben brandstof, onderhoud en onderdelen nodig, wie gaat daar voor zorgen.
  En zo met alles als je er over nadenkt.

  • Nou dat weet ik niet ik heb die guillotines al gezien. De FEMA heeft ze verdeeld over de FEMA locaties 3000 stuks in totaal. Die dingen zijn computergestuurd en hebben zelfs gezichtsherkenning zodat de cabal niet hetzelfde lot ondergaat als de Franse elite destijds. Verder heb ik ook al de bouw van gigantische FEMA complexen gezien. Het lijken wel hotels maar dan met kamers zo groot als een cel.

   UK FEMA CAMPS

   THESE CAMPS WILL BE USED TO IMPRISON UNVACCINATED/MENTALLY UNWELL … POSTIVE COVID TESTED PEOPLE TILL YOU GET THE JIB JAB ?

   ???? & ?????:​
   https://t.me/seektruthandfight ?

   Message:
   @digitalsoldier

   #SoldierofTruth
   #Seektruthandfight

  • Dit is ook niet houdbaar. Maar je geeft die 1% elite die dit willen, te veel eer als je denkt dat zij daar over na gedacht hebben.
   Op dit moment zijn ze te verblind door machtswellust (al het geld hebben nagenoeg al).

   • Het is ware demonie. ook satan zou best de laatste ook nog willen hebben er zitten archonten krachten achter..boven de elite. wie zich daar in verdiept ..overingen niet erg gezellig komt er achter dat er werkelijk meer tussen hemel en deze aarde zit. onze hersen nemen maar een piep klein deel waar..de Anunnaki hadden al ee giga lange schedel. en 12 strengen dna wij 2 tot 4.

   • Silent weapons for quiet wars… Uit 1954 als ik het goed heb. Er wordt op dat moment gedacht aan “vaccinatie” met Builenpest om de bevolking uit te dunnen. Uiteraard is er veel water onder de brug gegaan sindsdien en zijn de plannen veel geraffineerder uitgewerkt op basis van wetenschappelijk onderzoek in de laatste 70 jaar…

    Lees: https://b-ok.cc/book/2854520/63388a
    of kijk: https://www.youtube.com/watch?v=s_38tsQ4p0I

    En zelfs eerder al hebben ze de tools om de bevolking te besturen…
    Zin 1 van “Propaganda” van Edward Bernais https://b-ok.cc/book/5226940/b5fab5 is:

    “THE conscious and intelligent manipulation of the organized habits and
    opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who
    manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government
    which is the true ruling power of our country.
    We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas
    suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the
    way in which our democratic society is organized. Vast numbers of human
    beings must cooperate in this manner if they are to live together as a smoothly
    functioning society.”

 5. Leuk hoor, een dergelijk verhaal publiceren. Geef dan ook meteen behoorlijk advies hoe dit voorkomen kan worden. Zie je alle flatbewoners ter wereld al hun eigen voedsel verbouwen? Je verstoppen in nederland?
  Het is niets dan een scenario zolang er geen concreet plan is. De consequenties van dit zijn niet te overzien, het is een doem verhaal waar we niets mee kunnen, alleen angst aanjagen…

  • Angst, een grotere angst als die voor Covid is precies wat we nodig hebben. Alleen zo krijgen we de slapenden wakker denk ik. Niet dat angst opwekken het hoofddoel moet zijn maar het kan nooit kwaad denk ik. Maar kijk naar de link die ik zojuist heb gepost en vertel me waar die gigantische kampen voor worden gebouwd.

  • Een eigen moestuin is ook onmogelijk al zou je wel land of een tuin hebben. Nu al zijn er kleine groepen oost- Europeanen (met name Romenen) Die tegen oogst tijd hele volkstuincomplexen leegroven en het merendeel zelf consumeren of verkopen. En als de pleuris uitbreekt denk je dan echt dat jouw moestuin met rust wordt gelaten? Het wordt moeilijk om deze genocide te overleven. Wij hebben geen goede natuurkennis meer, kunnen niet jagen en kennis van voedzame planten is er niet meer. Waar je het meeste kans maakt om te overleven is in de minst ontwikkelde landen. Een paar streken waar de overlevingskansen het grootst zijn:
   Brazilië, Peru, Suriname, het verre oosten van Rusland, Mongolië. Maar wel altijd ver van de steden en dorpen…

 6. Mensen trap hier niet in. Vraag: hoe voel je je na het lezen van dit scenario? Juist.. daar gaat het ze om! Angst , angst en nog eens angst. Geloof je in COVID? Dan ben je bang. Geloof je in FEMA campen die je gaan doden? Dan ben je bang. Geloof je in ontvolking naar 500.000 dan ben je bang. Pakken ze je niet met COVID dan pakken ze je op een andere manier. Ze gaan ons niet ontvolken. Ze hebben ons nodig. Dan wel bang en gehoorzaam. Ze vaccineren mensen om hun hersenen te besturen. Alles word gecentraliseerd, geld (crypto) voedsel ( namaak) , de waarheid ( nepnieuws fact-check) jouw foto’s , jouw muziek, je medische gegevens en ga zo maar door. Dat is het fema kamp waar ze je willen hebben. Dan gaan zij voor GOD spelen. Wil je eten, dan moet je buigen. Wat deze joodse vrouw doet is angs aanwakkeren. Niets meer.

  • Voor deze keer ben ik het helemaal met je eens.
   Ik geloof ook nooit ze dat ruim 90% van de mensen willen afmaken.
   Wat heb je aan macht als er niemand meer is waar je baas over kan spelen.

   • Wij moeten geloven dat zij alles kunnen doen, weten. Wij moeten geloven dat zij supermensen zijn. Dat is hun propaganda machine. Zo nu en dan laten ze een “ whistleblower “ aan het word om ons te vertellen waar ze allemaal toe in staat zijn. Daartegenover staan wij. Helemaal dom gemaakt. We hebben geen waarheidsbesef meer. Ze hebben ons met brood en spelen tandloos gemaakt. Nu zijn wij mak en zij zijn superieur. En deze joodse vrouw ( ja Joods moet er bij want daar zit emotie bij en wij geloven een jood eerder) verteld ons dat ze van af haar 5e levensjaar met niets ander kan komen dan verhuizen naar een plek waar ze je niet kunnen vinden. Hoe dom wil je het hebben. Ze maakt ons eerst bang en zegt dat we moeten vluchten! Niks vluchten. Er moeten koppen rollen anders houd dit nooit op.

    • Je kan wel beelden laten zien op wazige filmpjes, waarvan we dan maar moeten aannemen dat ze echt zijn, met allerlei enge toestanden.
     Maar bedenk dat alle beelden die je van een film als b.v. starwars, ook niet meer is dan een grote plank met zeer goede miniaturen.
     Wat jou doet geloven dat het op een andere planeet is gemaakt of in de ruimte.
     Waar dan een camera bij stond.

   • Dat dachten de Joden ook toen zij de treinen in geloodst werden door leden van de Joodse Raad, en deze met hun Kapo’s allen in de ovens van IG FARBEN (stage plaats van ZKH Prins Bernhard), IG FARBEN aka BASF, BAYER (ook eigenaar van; Monsanto, en de voedselketen door opkopen zaadproducenten als SYNGENTA en steriele Maïspatenten), HOECHST. EN GEEN AMF of KARTELPOLITIE die dat onderzoekt, alles kijkt weg! Waant zich “veilig”.

  • Gaat niet lukken en is wel wat ze proberen. De kunst is om hiervan weg te blijven en worden momenteel 8 miljard mensen geactiveerd naar deze The Earth is Forcing you to Evolve https://youtu.be/r-SPns0Lx1U De consistente stroompieken die nu over onze aarde neerdalen in de Schumann resonanties dwingen onze hersengolven hoog in kracht te blijven, om zodoende het effect te bereiken van onze collectieve mensheid tezamen het menselijke bewustzijn te doen verhogen. Draait voor de komende 2000 jaar de energie naar het volk ipv slecht een handje vol enkelingen en belanden we in het Waterman tijdperk en gaat over authenticiteit en zelfredzaam Heid en opkomen voor jezelf en in je kracht komen voor de volgende stap in evolutie op onze aarde. Houd moed en maak plannen wat jij wil en met wie. De tijd hiervoor is nu….

 7. Kom maar op,die laffe magere slapjanussen …ik zie hun onderknuppels vaak staan te zuipen bij het rabo hoofdkwartier in Utrecht!Wie mij wil doden zal van goede huizen moeten komen..ik leef volgens de bijbel,oog om oog…Heb ook met een groep gelijkgezinden grote volkstuinen en kweken al ons voedsel al sinds deze nep pandemie is losgelaten door “onze”volksvertegenwoordigers!Wie met ons oorlog wil kan het krijgen…Ik ben aardig voorbereid op wat gaat komen en raad iedereen aan om het zelfde te doen…zoek contact met iedereen die zich wil verdedigen tegen deze fascisten..samen staan we sterk ,alleen maak je geen kans.Gooi je “smartphone”weg en ga weer fysieke contacten aan…Ik ben nog van de oudere generatie en weet hoe het was zonder die kolere dingen,je heb die rommel niet nodig!Het maakt je hersendood..Gegroet…Terminator

  • En hoe beschermen jullie je tuin dan?
   24 uur per dag bewaking. Als ze de kans krijgen stelen ze alles.
   Nederland is te klein om iets onopvallend voor te bereiden.

   • Met wildcams ..als het moeilijker gaat worden gaan we er wonen in de huisjes die er staan..Er word constant gestolen maar dat is het risico van een volkstuin..We hebben al aardig wat dieven kunnen opsporen,we doen dan aangifte.Maar bij het ineenstorten van de economie straks gaan we zelf de bewaking doen..Wij zijn een groepje “jongens van de straat” ex voetbalsupporters,bikers en bajesklanten die het rechte pad weer zijn gaan bewandelen,dus geen doorsnee oudere tuinders..We zijn dit al jaren geleden begonnen als een soort urban preppers..

    • Het is al knap dat je een vaste ploeg heb kunnen vormen,en houden.
     Het idee is wel aanwezig bij vele, maar nou nog de uitvoering.
     En uiteindelijk gebeurt er nog niks. En daar sta je dan.
     Kan je weer opnieuw beginnen.
     Succes verder en dat het jullie lukt.

  • Dat wilde ik ook opmerken. Verder heb ik weinig toe te voegen aan de ernst van wat ‘de club’ met de mensheid van plan is.

 8. Komt elite en gewoon volk niet in een vaste verhouding voor, bijvoorbeeld 80% ‘gewone’ mensen en 20% elite. Wanneer je 95% doodt, zal van de resterende 5% weer 80% terugvallen naar de gewone status en zal 20% elite blijven. Je kunt van een magneet ook niet de noordpool af halen en dan verwachten, dat je een monopool hebt, een magneet met alleen een zuidpool.

 9. “ALLES ” in de media of in de ether is onderhevig aan enscenering of in scene gezet worden.
  politieke en financiële belangen of regel 1 in bankieren , bescherm je investering.
  simpelweg omdat je er niet bij bent , is alles in de media aan misleiding onderhevig.

  en wij worden producten geacht.
  niet levende mensen met rechten.

  Hun stelling is als je erin trapt heb je het zelf gedaan.
  kunnen wij niet voor verantwoordelijk worden gehouden.

  slacht-offer is precies wat het omschrijft , een offer dat geslacht dient te worden.

 10. Let op de NPO is al wederom begonnen met onjuiste nieuws bericht te geven nu is het voor de elite er op of ten onder zij zullen niet rusten voor zij het doel bereikt hebben 75% van het volk te ruimen zo mag je het best wel noemen, laf volk.

 11. Slechts een klein deel van de mensen ziet de onheilstijdingen al van ver aankomen en proberen zich zo goed mogelijk in te dekken.
  Het overgrote deel durft de confrontatie niet aan en kijkt liever weg, negeert alle waarschuwingen en/of ontkent gewoon dat er gevaar dreigt.
  Wat doen jullie met de info van dit artikel? Ook wegzetten in de complothoek?
  https://amg-news.com/complete-list-of-1000-fema-concentration-camps-the-road-to-hell-nowhere-to-run-nowhere-to-hide/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in