Medio 2007 publiceerde de Bank voor Internationale Betalingen (de centrale bank der centrale banken) een verklaring waarin een naderende “Grote Depressie” werd voorspeld, veroorzaakt door een implosie van de kredietmarkt. Datzelfde jaar publiceerde ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwingen over “subprime-ellende” die tot een bredere economische crisis zou leiden. Ik was pas een jaar eerder, in 2006, begonnen met het schrijven van alternatieve economische analyses, en ik vond het meteen vreemd dat deze enorme globalistische instellingen met verregaande invloed op de financiële wereld plotseling heel erg begonnen te lijken op diegenen onder ons in de vrijheidsbeweging, schrijft Brandon Smith.

Dit was 16 jaar geleden, dus veel mensen die dit lezen zullen het zich misschien niet eens herinneren, maar in 2007 waarschuwden de alternatieve media al enige tijd voor een dreigende deflatoire crash van de Westerse markten en huizenmarkt. En, niet verrassend, de mainstream media waren er altijd om al onze zorgen te ontkennen als ” doemdenken ” en “samenzweringstheorie”. Nog geen jaar later begonnen de eerste bedrijven die overspoeld waren met derivaten aan te kondigen dat zij op het punt stonden failliet te gaan en alles kelderde.

De reactie van de media? Zij maakten twee zeer bizarre beweringen tegelijk: “Niemand had het kunnen zien aankomen” en “Wij zagen dit op een kilometer afstand aankomen”. De mainstream journalisten deden hun best om zich op te werpen als de waarzeggers van de dag, alsof zij altijd al gezegd hadden dat de crash eraan zat te komen, maar toch waren er maar een handjevol mensen die het echt geroepen hadden, en geen van hen was in de mainstream media. Ook werd genegeerd dat de BIB en het IMF ruim vóór de crash hun eigen “voorspellingen” hadden gepubliceerd; de media deden alsof die niet bestonden.

In de alternatieve media letten wij ZEER goed op de verklaringen en openlijke bekentenissen van de globalisten, want zij houden zich niet bezig met dreigingsanalyse; zij houden zich bezig met dreigingssynthese. Dat wil zeggen, als er economisch iets heel erg mis gaat in de wereld, dan blijken centrale bankiers en geldelites met aspiraties van één gecentraliseerde economische autoriteit voor de wereld ALTIJD de hand in die ramp te hebben.

Om de een of andere reden vertellen zij ons graag wat zij van plan zijn te doen voordat zij het doen.

Het idee dat globalisten kunstmatig economische instortingsgebeurtenissen creëren zal natuurlijk bekritiseerd worden als “samenzweringstheorie”, maar het is een FEIT. Voor meer informatie over de realiteit van opzettelijke financiële sabotage en de “orde uit chaos” ideologie van de globalisten kunt u mijn artikelen “Fed One Meeting Away From Creating A Doomsday Sinkhole” en “What Is The Great Reset And What Do The Globalists Actually Want?” lezen.

De agenda van de Grote Reset, voorgesteld door het hoofd van het WEF, Klaus Schwab, is slechts één voorbeeld van de vele discussies die de globalisten in het volle zicht verborgen houden over hun plannen om de economische en sociale achteruitgang te gebruiken als een “kans” om snel een nieuw éénwereldsysteem op te richten, gebaseerd op socialisme en technocratie.

Het voornaamste probleem bij het onderscheiden van wat de globalisten van plan zijn, ligt niet in het blootleggen van geheime agenda’s – zij hebben de neiging hun agenda’s openlijk te bespreken, als u weet waar u moet zoeken. Nee, het probleem is om de bekentenissen van de desinformatie te scheiden, de leugens van de waarheid. Daarvoor moeten de witboeken en verklaringen van de globalisten vergeleken worden met de feiten en bewijzen die in de echte wereld voorhanden zijn. Laten we het probleem van het voedseltekort eens in detail bekijken…

  De "woke" economie is verdoemd, maar de PARALLELLE economie (gebouwd door mensen met verstand) zal bloeien in 2023 en daarna

Voedseltekorten over zes maanden

Een week geleden was er een stortvloed van persberichten van wereldomvattende instellingen die allemaal precies dezelfde bezorgdheid uitten: Voedseltekorten binnen de komende 3 tot 6 maanden. Deze verklaringen sluiten nauw aan bij mijn eigen schattingen, want ik heb regelmatig gewaarschuwd voor dreigende gevaren van inflatie die leidt tot voedselrantsoenering en verstoringen van de bevoorradingsketen.

Het IMF, de BIS, de Wereldbank, de VN, de Rockefeller Foundation, het Wereld Economisch Forum, de Bank of America en zelfs Biden zelf voorspellen allemaal een grote voedselcrisis op korte termijn, en het is geen toeval dat het beleid van diezelfde instellingen en het optreden van marionettenpolitici die met hen samenwerken, de crisis veroorzaken die zij nu voorspellen. Dat wil zeggen, het is gemakkelijk om een ramp te voorspellen als u de ramp zelf geschapen hebt.

Men beweert dat de inval van Rusland in Oekraïne de hoofdoorzaak is, maar dat leidt af van het echte probleem. Ja, sancties tegen Rusland zullen uiteindelijk leiden tot minder voedselvoorziening, maar de globalisten en de media negeren opzettelijk de grotere dreiging, namelijk de devaluatie van de munteenheden en de prijsinflatie die veroorzaakt wordt doordat de centrale banken tientallen biljoenen dollars in stimuleringspakketten rondpompen om de “too big to fail” bedrijfspartners overeind te houden.

Alleen al in 2020 heeft de Fed meer dan $6 biljoen uit het niets gecreëerd en dat via covid welzijnsprogramma’s in de economie gedropt. Voeg dat bij de vele biljoenen dollars die de Fed heeft gedrukt sinds de kredietcrash in 2008 – Het is een non-stop dollarvernietigingsfeest geweest en nu begint het publiek de gevolgen te voelen. Gelukkig voor de centrale bankiers dat de covid toesloeg en Rusland Oekraïne binnenviel, want nu kunnen zij alle schuld voor het inflatoire onheil dat zij veroorzaakt hebben afschuiven op de pandemie en op Poetin.

De inflatie bereikte in de VS een hoogtepunt van 40 jaar lang voordat Rusland Oekraïne binnenviel, maar laten we eens kijken naar de vertakkingen van die oorlog en hoe die de voedselvoorziening beïnvloedt.

De Russische invasie verstoort zeker de Oekraïense graanproductie, die ongeveer 11% van de totale wereldtarwemarkt uitmaakt. Rusland heeft ook een aandeel van 17% en samen voeden deze twee landen een grote strook van de derde wereld en delen van Europa met 30% van de uitvoer van tarwe en gerst, 19% van de uitvoer van maïs, 23% van de uitvoer van canola, en 78% van de uitvoer van zonnebloem.

Het zijn echter de sancties tegen Rusland die een probleem vormen dat veel verder reikt dan Oekraïne, want Rusland produceert ook ongeveer 20% van de mondiale ammoniak- en 20% van de mondiale potasvoorraden. Dit zijn belangrijke ingrediënten van meststoffen die in de grootschalige industriële landbouw worden gebruikt. De landbouwers schatten een algemene prijsstijging van ongeveer 10% op de voedselmarkten, maar ik denk dat dit zeer behoudend is. Ik zie nu al algemene prijsstijgingen van minstens 20% ten opzichte van zes maanden geleden, en ik verwacht dat er nog eens 30% aan prijsstijgingen bij zullen komen voordat dit jaar voorbij is. Met andere woorden, wij kijken tegen 50% aan gemiddelde stijgingen aan in 2022.

  De Russen leggen in eenvoudige bewoordingen uit waaraan Groot-Brittannië zich schuldig maakt - Er zullen consequenties zijn

De officiële inflatiegegevens van de overheid en de CPI zijn niet te vertrouwen. Verdubbel de cijfers die zij geven en u zult veel dichter bij de waarheid komen. Het inflatiecijfer dat Shadowstats.com gebruikt, berekend volgens methoden die de regering van de VS ooit in de jaren ’80 toepaste voordat zij hun modellen “aanpasten” om de gegevens te verbergen, ondersteunt mijn standpunt tot nu toe.

De verwachting onder Amerikaanse landbouwdeskundigen is dat China de leegte zal opvullen waar de Russische aanvoer verdwijnt, maar het is een vergissing om die veronderstelling te maken.

Er is iets vreemds aan de hand in China

Het harde optreden van China tegen covid infecties besmettingen heeft een zo bizar niveau bereikt dat ik de vraag moet stellen: gaat het echt om covid, of verbergen ze iets anders?

Het sterftecijfer van covid in China is onmogelijk nauwkeurig te berekenen, omdat zij nooit goede gegevens hebben vrijgegeven die kunnen worden bevestigd. Maar bijna overal elders in de wereld zien we een mediaan sterftecijfer van 0,27% voor covid; dat betekent dat gemiddeld meer dan 99,7% van de mensen in de wereld niets te vrezen heeft wat betreft het sterven aan het virus. Maar in China doet de CCP alsof zij met de Zwarte Pest te maken heeft. Waarom?

Lockdowns hebben in het hele land geleid tot voedseltekorten, omdat de bevoorradingsketens onder druk komen te staan en de productie in veel gevallen gesloten blijft. Het verhaal waar veel westerlingen echter niet veel over horen, is het feit dat de Chinese export in wezen bevroren is. Dit is zeer belangrijk, dus ik denk dat het benadrukt moet worden – Meer dan 1 OP 5 containerschepen IN DE WERELD liggen nu vast in Chinese havens als gevolg van hun covid lockdowns. Dit is ongelooflijk.

Waarom zou China dit doen vanwege een virus waarvan wij allemaal weten dat het voor de overgrote meerderheid van de mensen niet gevaarlijk is? Waarom de ergste lockdown van het land tot nu toe instellen en hun eigen bevolking uithongeren, terwijl de meeste westerse regeringen hun bangmakerij voor een pandemie en de gedwongen vaccinatie-agenda inmiddels hebben opgegeven?

Ik zou de mogelijkheid willen opperen dat China misschien al bezig is met een economische oorlog waarvan veel Amerikanen en Europeanen niet eens beseffen dat die aan de gang is. Dit kan een beta-test zijn voor een stillegging van de export naar de VS en Europa, of het is een incrementele stillegging die bedoeld is om permanent te worden. Het knelpunt in de handel kan ook een voorbode zijn van een Chinese invasie in Taiwan.

Taiwan is eigenlijk afhankelijker van en meer verweven met de Chinese economie dan velen weten. China is de grootste afnemer van de Taiwanese export en die export is goed voor 10% van het Taiwanese BBP. Taiwan heeft honderdduizenden arbeiders en zakenlieden die regelmatig naar China reizen om te werken, een andere economische factor die nu onder druk staat door de lockdowns. Bovendien heeft Taiwan meerdere bedrijven die hun fabrieken op het vasteland van China hebben, die allemaal gesloten zouden kunnen worden als gevolg van covid lockdowns.

  Het ruimen van de kudde: Eugenetica, ontvolking en de uitroeiing van de lagere klassen  

Wat ik wil zeggen is, dat als ik China was dat van plan was Taiwan in de nabije toekomst binnen te vallen, ik zou kunnen overwegen covid te gebruiken als dekmantel om eerst hun economie te beschadigen en hun exportmodel te ontwrichten. Communisten zien de bevolking als een nutsvoorziening die zo nodig opgeofferd kan worden, en China is volkomen bereid om hun bevolking op korte termijn leed te berokkenen als dat op lange termijn winst voor de partij betekent. Bovendien, als ik heimelijk een economische oorlog met het Westen zou willen voeren, wat is dan een betere manier dan 20% van de vrachtschepen in de wereld vast te leggen en de aanvoerketens te verstoren in naam van de bescherming van het land tegen een “pandemie”?

Waar het op neerkomt? Vertrouw niet op China om de behoefte aan kunstmestingrediënten of iets anders te bevredigen nu de sancties tegen Rusland voortduren.

Inflatie versus Aanbod versus controle

Het zijn niet alleen de globalistische organisaties die het over dreigende voedseltekorten hebben; ook de CEO van de internationale levensmiddelenproducent Goya heeft onlangs gewaarschuwd dat wij aan de vooravond van een voedselcrisis staan. Zoals ik in het verleden heb opgemerkt, leidt inflatie tot prijscontroles door de regering, prijscontroles leiden tot gebrek aan productiestimulansen (winsten), gebrek aan winsten leidt tot productieverlies, productieverlies leidt tot tekorten, en tekorten leiden tot rantsoenering door de regering (controle over alle grote voedselbronnen).

Zoals we bij bijna elk autoritair regime in de moderne geschiedenis gezien hebben, is controle over de voedselvoorziening de sleutel tot het onder controle houden van de bevolking. Het wordt als strategisch belang alleen overtroffen door controle over energie (waarvan wij binnenkort ook tekorten zullen zien als Europa Russische olie en gas sanctioneert en de voorraden van andere exporteurs begint op te eten). De voedselkwestie raakt ons het dichtst bij huis, omdat wij de gevolgen onmiddellijk kunnen zien in onze portemonnee en voor onze gezinnen. Er is voor veel ouders niets ergers dan het vooruitzicht dat hun kinderen honger zullen lijden.

De grote media negeren eens te meer elke potentiële economische bedreiging, meer bepaald ontkennen zij dat voedseltekorten iets zijn om ons zorgen over te maken. Ik zeg, waarom luisteren naar een groep mensen die het altijd mis hebben over dit soort gebeurtenissen? Als er al iets is, dan zou ik de woorden van de globalisten tenminste serieus nemen als het om economische ineenstorting gaat; zij profiteren immers het meest van zulke rampen, en zij hebben ook de meeste invloed als het er om gaat een crisis uit te lokken.

Voorbereiding vandaag kost morgen niets. Gebrek aan voorbereiding vandaag kost morgen ALLES. De keuze voor iedereen met hersens is eenvoudig – Bereid u voor op het einde van betaalbaar en gemakkelijk verkrijgbaar voedsel voordat dit jaar om is.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

WEF overladen met doodsbedreigingen: Open Forum in Davos afgelastVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelCovid “vaccins” kunnen er een jaar (of langer) over doen om hun slachtoffers te doden
Volgend artikelEen Russische kernaanval in Oekraïne: Hoe waarschijnlijk is dat?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Ik ben er ook bang voor dat er straks te korten komen
  Elke week als ik boodschappen doe neem ik extra mee
  Ik heb ook al groenten geplant
  Er is inderdaad maar een manier bereid jezelf voor
  Koop ook water je weet nooit wat ze daarmee gaan doen.
  Ik wil niet negatief klinken maar beter mee verlegen dan om verlegen
  Iedereen verklaart me voor gek dus ik zeg er niks meer over
  De tijd zal uitwijzen wie er gelijk heeft
  Maar mensen bereid u voor

 2. Je hebt gelijk maar het beste is om niets meer te zeggen want als het zo ver is staan ze wel voor je deur hoor ook ik kreeg volgens mijn intuitie toen het zogenaamde virus nog in volle gang was door om voedsel water en andere benodigdheden te gaan kopen toen er echt nog geen sprake van was. Ik wens je het beste Car

 3. Enig vaardigheden Leren zoals vis schoonmaken en slachten van je zelf gevangen wild en vis.
  Moestuin is leuk maar bescherm deze heel goed tegen plundering.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in