Op 11 september 2023 kondigde de U.S. Food and Drug Administration aan1 dat het herbereide monovalente COVID-injecties van Pfizer en Moderna voor de herfst had goedgekeurd voor gebruik bij personen van 12 jaar en ouder. Maar laat u niet misleiden. Het aansprakelijkheidsschild van de Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act voor de COVID-19 vaccins blijft van kracht tot 31 december 2024,2 schrijft Dr. Joseph Mercola.

Dus, “goedgekeurd” of niet, de fabrikanten, distributeurs en zorgverleners die de injecties toedienen zijn nog steeds niet aansprakelijk voor verwondingen. Het agentschap heeft ook een noodvergunning (EUA) afgegeven voor het gebruik van de geherformuleerde injecties bij kinderen van 6 maanden tot 11 jaar.3

Geherformuleerde injecties zijn meteen verouderd

De bijgewerkte mRNA-injecties bevatten één gemodificeerd RNA dat naar verluidt overeenkomt met de Omicron-variant XBB.1.5., die gedurende het grootste deel van 2023 de dominante variant was in de VS, maar die sindsdien is vervangen door andere varianten.

Volgens cardioloog Dr. Peter McCullough maakte XBB.1.5 op 2 september 2023 slechts 3,1% uit van de circulerende stammen, en zal deze “naar verwachting uitgestorven zijn tegen de tijd dat er Amerikanen geïnjecteerd worden.”4

De dominante stammen op dit moment zijn EG.5 en FL.1.5.1, en “er zijn geen gerandomiseerde klinische onderzoeken die aantonen dat XBB.1.5 boosters van Pfizer of Moderna zouden werken” tegen deze nieuwere stammen, vertelde McCullough aan The Defender.5

Arts en biochemicus Dr. Robert Malone is het hiermee eens en voegt eraan toe dat de nieuwere varianten “nog verder geëvolueerd lijken te zijn om te ontsnappen aan de druk van antilichamen die wordt opgewekt door de wereldwijd toegepaste lekkende ‘vaccins’.”6,7

Linda Wastila, Ph.D., professor in de geriatrische farmacotherapie aan de University of Maryland School of Pharmacy en onderzoeksdirecteur van het Peter Lamy Center for Drug Therapy and Aging, bekritiseerde ook de beslissing om weer een verouderde booster uit te rollen:8

“Ik begrijp niet waarom volksgezondheids- en politieke leiders pleiten voor een booster die al verouderd is. De goedgekeurde en toegestane boosters zijn net honden die hun staart achterna zitten – de milde varianten die ze zouden moeten helpen om ernstige ziekten te verminderen, zijn al aan het afnemen en worden al ingehaald door de volgende generatie milde, gemuteerde virussen.”

Prik omgevormd tot ‘jaarlijks vaccin’ om ‘boostermoeheid’ tegen te gaan

Volgens de autoriteiten verschilt deze stam echter genoeg van de stammen in de eerdere prikken om iedereen aan te raden deze te nemen, ongeacht uw eerdere COVID-prikgeschiedenis.9 Binnen enkele dagen na de aankondiging van de FDA waarschuwde de New Yorkse gouverneur Kathy Hochul New Yorkers dat eerdere prikken “u niet zullen helpen” tegen de komende COVID-golf.10,11

“Het maakt niet uit of u al gevaccineerd bent. Put daar geen troost uit. Bedankt dat u in het verleden gevaccineerd bent, maar dat beschermt u vandaag niet. Zeg tegen iedereen: vertrouw niet op het feit dat u in het verleden gevaccineerd bent, het zal u deze keer niet helpen,” zei ze tijdens een persbriefing op 13 september 2023.

Wat ze natuurlijk niet zei, is dat de nieuwe prikken u waarschijnlijk ook niet zullen helpen, en zelfs als ze dat wel doen, zal de bescherming die u krijgt binnen een paar maanden afnemen en u nog kwetsbaarder maken voor infecties,12 ziekenhuisopname en dood dan u al was.13

Opmerkelijk genoeg gebruiken ze dezelfde valse narratieven als de eerste keer, ook al liggen de feiten nu op tafel zodat iedereen ze kan zien. We speculeren niet meer als we zeggen dat de injecties niet effectief zijn en meer kwaad dan goed doen. We speculeren niet meer als we zeggen dat ze hartproblemen veroorzaken en de immuunfunctie aantasten – en dat deze effecten verre van zeldzaam zijn.

Het is allemaal gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur. Toch doen regeringsleiders alsof die gegevens niet bestaan, en gebruiken ze dezelfde oude argumenten die al vele malen ontkracht zijn. De tijd zal leren of mensen dwaas genoeg zijn om voor de tweede keer in dezelfde leugens te trappen.

Zoals The New York Times berichtte, zijn de Amerikanen de COVID-boosters over het algemeen zat, en daarom hebben federale functionarissen “de nieuwe formulering niet langer bestempeld als boosters voor eerdere injecties, maar geven ze de voorkeur aan een nieuwe etikettering als jaarlijkse immunisatie, vergelijkbaar met het griepvaccin.”14

De kans is groot dat deze tactiek zal mislukken, omdat de FDA al heeft aangekondigd dat deze nieuwe prik meerdere doses vereist voor bepaalde leeftijdsgroepen, en je moet wel heel naïef zijn om te denken dat er daarna niet nog meer boosters zullen volgen.

Eerder geprikte kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar krijgen bijvoorbeeld twee doses (afhankelijk van het merk), en niet-geprikte kinderen in deze leeftijdsgroep krijgen maximaal drie doses.15 Ze beginnen dus gewoon weer helemaal opnieuw met de hele injectiereeks, maar dan in veel jongere leeftijdsgroepen.

  Pfizer: "Niemand werd gedwongen om een vaccin te nemen"

COVID prik-tests zijn verre van rigoureus geweest

Een van de meest flagrante leugens is misschien wel dat de injecties grondig getest zijn op mensen. Waar ze hier naar verwijzen zijn de menselijke testen die in 2020 zijn uitgevoerd en die, met name, geen controlegroep hadden. Ze vernietigden de controlegroep door iedereen de echte injectie al na enkele maanden aan te bieden.

Desondanks blijkt uit gegevens die zijn vrijgegeven via de Freedom of Information Act (FOIA) verzoeken, dat Pfizer16,17 158.000 verschillende “bijwerkingen van speciaal belang” heeft gedocumenteerd tijdens de onderzoeken, terwijl ze allemaal beweerden dat er geen veiligheidsproblemen waren.

Documenten onthullen ook dat Pfizer 42.086 meldingen van bijwerkingen heeft ontvangen, waaronder 1.223 sterfgevallen, in de eerste drie maanden van de uitrol van de prik (december 2020 tot eind februari 2021).18,19 Het varkensgriepvaccin van 1976 werd teruggetrokken na slechts 25 sterfgevallen.

“Pfizer testte de geherformuleerde monovalente injectie tegen XBB.1.5. met slechts 10 muizen. De versie van Moderna is getest op 50 volwassenen, van wie er één medische hulp nodig had vanwege een ongewenste bijwerking, wat ons een potentiële ratio van 1 op 50 ernstige ongewenste bijwerkingen geeft.”

De bivalente boosters20,21 die daarna kwamen, werden alleen op muizen getest, wat niets zegt over hun veiligheid. Bovendien werd hun effectiviteit alleen gemeten op basis van antilichaamtiters, wat niets zegt over de effectiviteit in de echte wereld. Dit gold zowel voor Pfizer als Moderna.

Pfizers nieuwe prik is alleen getest op muizen

Wat betreft de gloednieuwe geherformuleerde monovalente injectie tegen XBB.1.5., heeft Pfizer opnieuw alleen muizen getest – 10 muizen, om precies te zijn – terwijl Moderna’s versie op 50 volwassenen is getest.22

Sommigen hebben gemeld dat het onderzoek 100 deelnemers had,23 maar slechts 50 kregen de monovalente XBB.1.5-injectie die nu wordt uitgerold. Nog eens 51 kregen een bivalente injectie die een mix van BA.4/5+XBB.1.5 bevatte. Er was dus geen controlegroep.

Eén persoon in de XBB.1.5-behandelingsgroep had naar verluidt een ernstige bijwerking, wat ons een potentieel percentage van 1 op 50 ernstige bijwerkingen geeft. Bovendien rapporteerden ze alleen bijwerkingen die zich binnen 14 dagen na de injectie voordeden,24 dus we hebben geen idee hoe erg het op de langere termijn zou kunnen zijn. Zoals gemeld door de New York Post op 14 september 2023:25

“Wat als ik u zou vertellen dat één op de 50 mensen die een nieuw medicijn nemen een ‘medisch bijgewoond ongewenst voorval’ heeft en de fabrikant weigert bekend te maken wat de complicatie precies is – zou u het dan nemen? En wat als het theoretische voordeel slechts van voorbijgaande aard was, en ongeveer drie maanden zou duren, waarna uw gevoeligheid weer terug naar het beginniveau gaat?

En wat als we u zouden vertellen dat de Food and Drug Administration het middel heeft goedgekeurd zonder gegevens over de resultaten bij mensen, en dat Europese regelgevende instanties het middel niet universeel aanbevelen zoals de Centers for Disease Control and Prevention dat doen? Dat is wat we weten over het nieuwe COVID-vaccin dat de regering Biden met klem aanbeveelt voor elke Amerikaan vanaf 6 maanden oud.

De druk is zo groot dat de voormalige COVID-coördinator van het Witte Huis, Dr. Ashish Jha, en het hoofd van de CDC, Mandy Cohen, ongefundeerde beweringen doen dat het nieuwe vaccin het aantal ziekenhuisopnames vermindert, lange COVID en de waarschijnlijkheid dat u COVID verspreidt. Geen van deze beweringen heeft een greintje wetenschappelijke ondersteuning …

De vragen rond het nieuwe COVID-vaccin van Moderna, dat deze week werd goedgekeurd, doemen nog steeds op. De versie van Pfizer, die ook deze week is goedgekeurd, heeft ook nul gegevens over de werkzaamheid en is bovendien helemaal niet getest op mensen. We hebben alleen gegevens over de productie van antilichamen van 10 muizen.

De FDA, of Moderna (eerlijk gezegd is het soms moeilijk om het verschil te zien), zou bekend moeten maken wat er gebeurd is met de patiënt die het nieuwe vaccin nam en een complicatie kreeg waarvoor medische hulp nodig was. Het publiek heeft het recht om dat te weten.”

Wat toont de wetenschap aan?

Het artikel in de New York Post, geschreven door Dr. Marty Makary, een chirurg en onderzoeker op het gebied van overheidsbeleid aan de Johns Hopkins University, en Dr. Tracy Beth Hoeg, een onderzoeker op het gebied van epidemiologie en volksgezondheid aan de Universiteit van Californië, gaat verder met een overzicht van verschillende onderzoeken en systematische meta-analyses die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd, waaruit blijkt dat de injecties:

• Niet langer dan een paar maanden beschermen tegen COVID en u vatbaarder maken voor infecties, ziekenhuisopname en overlijden zodra de bescherming afneemt26,27,28,29,30

• Presteren niet beter dan natuurlijke immuniteit (natuurlijke immuniteit lijkt zelfs een betere bescherming te bieden)31

• Hebben een verschrikkelijk veiligheidsprofiel – Het Duitse Paul-Ehrlich-Instituut concludeerde dat de injecties een percentage ernstige ongewenste voorvallen hebben van 1 op de 5000 doses.32 Een ander onderzoek schat dat het percentage ernstige ongewenste voorvallen kan oplopen tot 1 op de 556 ontvangers.33

  17.000 artsen en wetenschappers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de georkestreerde COVID-pandemie aansprakelijk worden gesteld

Een risico-batenanalyse door Makary en zijn team die vorig jaar werd gepubliceerd, concludeerde ook dat de universitaire boostermandaten resulteerden in nettoschade voor het publiek, waarbij ten minste 18,5 mensen gewond raakten voor elke COVID-gerelateerde ziekenhuisopname die werd voorkomen, plus 1.430 tot 4.626 gevallen van bijwerkingen die problematisch genoeg zijn om de dagelijkse activiteiten te verstoren.34

Jaarlijkse COVID prik aanbeveling is krankzinnig

Makary en Hoeg schrijven over de onverklaarbare lakse houding van de Amerikaanse overheid ten opzichte van veiligheid:35

“Als volksgezondheidsfunctionarissen hun zin krijgen, krijgt een gezonde 5-jarige jongen 72 COVID-vaccinaties in de loop van zijn leven, als hij een gemiddelde levensduur heeft, met een risico op myocarditis na elke injectie. Op onverklaarbare wijze en in strijd met de wetenschap zegt het CDC dat zelfs als een kind drie weken geleden COVID heeft gehad, hij of zij nog steeds de nieuwe COVID-prik moet krijgen.

Twee van de beste vaccinatie-experts van de FDA zijn weg. Dr. Marion Gruber, die directeur was van het vaccinkantoor van de FDA, en haar adjunct-directeur, Dr. Philip Krause, stapten beiden in 2021 op uit protest tegen de politieke druk om vaccinboosters voor jongeren toe te staan.

Sinds het verlies van deze twee vaccinexperts zijn de vaccinvergunningen van het agentschap in overeenstemming met een al te knusse relatie tussen de farmaceutische industrie en het Witte Huis.

Het doordrukken van een nieuw COVID-vaccin zonder gegevens over de resultaten bij mensen maakt een aanfluiting van de wetenschappelijke methode en ons regelgevend proces. Waarom zouden we eigenlijk een FDA hebben als artsen in het Witte Huis gewoon kunnen verklaren dat een medicijn veilig is na het bespreken van geheime gegevens in privévergaderingen met farmaceutische bedrijven?

Als volksgezondheidsfunctionarissen geen teleurstellende opkomst willen van Amerikanen die de COVID boostervaccin krijgen, dan zouden ze een goed klinisch onderzoek moeten eisen om het Amerikaanse volk het voordeel te laten zien. Leiders op het gebied van de volksgezondheid kunnen het zich niet veroorloven om nog meer geloofwaardigheid en geld te verspillen aan interventies zonder wetenschappelijke ondersteuning.”

Onethische en onverdedigbare beslissingen

Gelukkig is het verzet tegen de beslissing van de FDA om de geherformuleerde COVID-injectie zonder wetenschappelijke ondersteuning goed te keuren en toe te staan (onder EUA) wijdverspreid en groeiend. Wastila, bijvoorbeeld, gaf commentaar op de beslissing van het agentschap:36

“Het is onethisch om door te gaan met het goedkeuren en autoriseren van mRNA-vaccins voor COVID-19 wanneer de pandemie is verdwenen. Het is onethisch om deze boosters als veilig en effectief te promoten terwijl het duidelijk is dat ze dat niet zijn, en de overheid negeert bewijs dat de vaccins aanzienlijke schade kunnen toebrengen.

Het feit dat deze vaccins werden goedgekeurd voor kinderen terwijl er niet langer een noodsituatie voor de volksgezondheid bestaat, is gewetenloos …

Zowel Moderna als Pfizer hebben de beloofde post-marketing studies [van eerdere COVID-19 vaccins] niet waargemaakt. We moeten de resultaten van de veiligheidsstudies van het bivalente vaccin bij zwangere vrouwen nog zien; de myocarditisstudies bij jonge mensen zijn ook nog niet afgerond en de meeste resultaten zijn ook nog niet gedeeld.”

Dr. Pierre Kory, voorzitter en chief medical officer van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), gaf een soortgelijke verklaring af:37

“Het is gewetenloos dat de overheid deze booster kan aanbevelen voor kinderen van 6 maanden, terwijl de FDA geen gegevens heeft over de mogelijke gevolgen voor kinderen. Het is niet nodig om gezonde kinderen tegen COVID-19 te vaccineren. Hen een ongeteste booster geven druist in tegen alles waarvoor wij als artsen opgeleid zijn.”

De Canadese arts Dr. William Makis was het hiermee eens en zei:38

“Er is geen ‘COVID-19 noodgeval’ voor kinderen, daarom is er geen legitieme wetenschappelijke basis voor een ‘noodautorisatie’ van een nieuwe COVID-19 booster in deze leeftijdsgroep. Elke arts die nog steeds COVID-19 mRNA-vaccins toedient aan kinderen van welke leeftijd dan ook, maakt zich schuldig aan medische wanpraktijken.”

DNA-besmetting bevestigd

In april 2023 meldde microbioloog Kevin McKernan dat zijn team promotors van het simian virus 40 (SV40) had gevonden in de bivalente mRNA COVID-injecties van Pfizer en Moderna.39,40,41,42 SV40 wordt er al tientallen jaren van verdacht kanker bij mensen te veroorzaken,43 dus het was nogal schokkend om SV40-promotors in de injecties te vinden.

Maar dat is nog niet alles. Ze vonden ook DNA-verontreinigingen in de flesjes, die het menselijk genoom kunnen veranderen. Er werd aangenomen dat de COVID-injecties alleen RNA bevatten, maar met behulp van genomische sequencing ontdekte McKernan dat ze ook DNA-fragmenten bevatten, en die zouden er eigenlijk niet mogen zijn. Het RNA is in principe gekopieerd, of “gekopieerd” van het DNA, en alleen het RNA zou in het eindproduct moeten zitten. Verschillende andere laboratoria hebben sindsdien de bevindingen van McKernan bevestigd.

  Net binnen - Pfizer CEO test voor de tweede keer in 6 weken positief op VAIDS

Op 13 september 2023 getuigde professor Phillip Buckhaults van de Universiteit van South Carolina44 voor de ad-hoccommissie Medische Zaken van de Senaat van South Carolina over het Department of Health and Environmental Control (DHEC).

Zijn getuigenis is te zien in de video bovenaan dit artikel. Buckhaults is een moleculair bioloog en kankergeneticus met uitgebreide ervaring in DNA-sequentiebepaling, en ook hij heeft vreemde DNA-plasmiden gevonden in de COVID-opnames.

In zijn getuigenis legt hij uit waarom en hoe deze DNA-verontreinigingen in uw genoom kunnen integreren en de functie van andere genen langdurig of permanent kunnen verstoren. Dit risico is al tientallen jaren bekend,45 en één mogelijk resultaat is de inductie van kanker.

Hij benadrukt dat het belangrijk is om DNA van verschillende weefsels van mensen die de COVID-prikken hebben gekregen – minstens een paar honderd mensen – te verzamelen en te analyseren om te bepalen of er genomische integratie plaatsvindt en welke veranderingen er optreden.

Buckhaults legt ook uit hoe de DNA-besmetting in eerste instantie heeft kunnen plaatsvinden, en bekijkt het lokaas en de wissel waardoor dit kon gebeuren. Samenvattend kunnen we zeggen dat de producten die tijdens de klinische tests werden gebruikt en het commerciële product niet op dezelfde manier werden gemaakt. Het commerciële product kweekte gemodificeerd RNA met behulp van DNA-plasmiden en E. coli, en het DNA werd er niet goed uitgefilterd – een duidelijk teken van slechte productieprocessen.

Hebt u de prik? Onderneem actie om uw gezondheid te beschermen

Als u al één of meer prikken hebt gekregen en u maakt zich nu zorgen over uw gezondheid, wat kunt u dan doen? Nou, eerst en vooral, neem nooit meer een COVID-booster, een andere mRNA gentherapieprik of een gewoon vaccin. U moet een einde maken aan de aanval op uw systeem.

Als u symptomen ontwikkelt die u voor de prik niet had, raad ik u aan om deskundige hulp te zoeken. Op dit moment lijkt de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) een van de beste behandelingsprotocollen te hebben voor verwondingen na de prik. Het heet I-RECOVER en kan gedownload worden van covid19criticalcare.com.46

Dr. Pierre Kory, die medeoprichter is van het FLCCC, is min of meer uitsluitend vaccingewonden gaan behandelen. Zie voor meer informatie DrPierreKory.com. Dr. Peter McCullough doet ook onderzoek naar behandelingen na de vaccinatie, die u kunt vinden op PeterMcCulloughMD.com.

De Wereldgezondheidsraad heeft ook lijsten gepubliceerd met remedies die kunnen helpen bij het remmen, neutraliseren en elimineren van spike-eiwit, waarvan de meeste experts het erover eens zijn dat het de primaire boosdoener is. Ik heb deze behandeld in mijn artikel uit 2021, “Wereldgezondheidsraad onthult spike-eiwit detox“.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wanneer verzet een plicht wordtVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelKlaus Schwab geeft toe dat Agenda 2030 faalt nu miljoenen mensen in verzet komen tegen de Nieuwe Wereldorde
Volgend artikelJohn Kerry zegt in wezen: “Hongersnood is prima, zolang we het klimaat maar kunnen redden”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. En nu mag iedereen die de genocide niet met zijn leven heeft betaalt de (dubbele) kosten via de verplichte zorgkosten betalen, geïnjecteerd of niet.

  • Er zijn geen dubbele kosten… er zijn 4 dubbele winsten. WIJ betalen voor niks zorgverzekeringen, probeer maar eens wat vergoed te krijgen. Alles is een piramidespel. WIJ betalen, ZIJ verdienen miljarden, WIJ verliezen… altijd.

 2. De gif klanten die denken dat zo een nieuwe dosis vast wel ergens goed voor zal zijn, die prikken zichzelf maar helemaal lek.
  Kan mij er niet meer mee bezig houden.
  Maar dan ook niet zeuren als het weer een keertje tegen valt.
  Met klaag verhalen staat het internet nou wel vol mee.
  En ze doen toch echt zichzelf aan.
  Niemand dwingt ze om in de rij te gaan staan voor hun laatste dosis gif.

 3. Och, als onze Reichsprogaganda NPO/NSB Rundfunkanstalten weer goed geinstrueerd wordt door vvd’66, aivd/nctv, rivm, vaccinatiealliantie en denktank misinformatie, en ze tijdens het 20:00 uur hoernaal weer wat doden op de stoep en naar adem snakkende bejaarden in het ziekenhuis laten zien, dan staan de schaapjes straks weer in rijen voor de priklocaties hoor en rollen graag hun mouwtjes op.
  En je kan het ze eigenlijk nog niet eens kwalijk nemen ook, dat ze in de psyop-val trappen die de overheid heeft opgetuigd. Zo’n overheid is het vertrouwen zeker niet waard.

 4. “Vertrouwt u 10 muizen voor uw volgende COVID prik?”

  Ja volledig, waneer de muizen die getest worden net zo een menselijke gedaante aannemen zoals de lieden uit de 1e en 2e Kamer, waneer deze getest zijn zonder placebo prikken en zonder problemen of schade medisch gezien gezond zijn nou dan neem ik nog geen prik.

 5. Hoeveel van die 10 muizen zijn na de test in leven gebleven is misschien wel belangrijkste vraag van deze ’test’ …?? Zal vast weer “staatsgeheim” zijn dat we dat niet mogen weten?

 6. Nanodeeltjes kunnen beroerte-epidemie veroorzaken – Georgetown Scientist
  Mad Scientist 2017 Georgetown: Multi Domain Battle in 2030-2050. Neurotechnologie in nationale veiligheid en defensie.

  ´Dr. James Giordano, hoofd van het neuro-ethische programma, Georgetown University: “Dus wat we hier kunnen doen, is de hersenruimte infiltreren met nanodeeltjes die in situ (ter plaatse) in de hersenen aggregeren en er is een van de twee dingen.

  Het dringt de vasculaire ruimte binnen, komt in de bloedbaan, komt binnen via de neus, door het slijmvlies, of infiltreert de vasculaire ruimte en verstopt het.

  Wat is het resultaat?

  Het is wat een nanodeeltjesinfarct of een hemorragische diathese wordt genoemd (mooi woord, het is een aanleg voor mensen met hersenbloedingen).”´

  https://lionessofjudah.substack.com/p/bombshell-nanoparticles-can-induce

 7. Uit alles wat er de laatste 3 jaar gebeurt blijkt zeer duidelijk dat sinds 14 juli 1789 sprake is van een totaal nieuwe vorm van misleiding waar mensen nog steeds met blote ogen intrappen. Het is iets dat we in het algemeen ‘macht van het volk’ zouden kunnen noemen. Vrijwel niemand is zich er echter van bewust dat het volk ook sinds 1789 geen enkele macht heeft. Er is alleen een machtswisseling geweest aan de top, die de grote speler achter alle schermen, de vorst der duisternis, nog meer armslag heeft gegeven. Alle revoluties zijn zorgvuldig georganiseerd en uitgevoerd door de kliek die nu overal de NWO uitrolt – voortkomend uit de orde van de tempeliers. 1789 was wraak voor de brandstapel van Demolay en zijn kornuiten. Grasroots movements bestaan niet. De term is onderdeel van de grote misleiding van macht bij het volk. Democratie bestaat niet. Stembusgang is totaal zinloos en zelfbedrog. Alleen God kan dit probleem oplossen en Hij gaat het ook doen. Zeer binnenkort. De angst van de vorst der duisternis voor de grote oplossing door de Oorsprong aller dingen zal het de laatste jaren, voordat God het definitief op het wereldtoneel verschijnt in de Persoon van Jezus Christus, zeer verschrikkelijk maken. We zien de donkere wolken nu aan de horizon. Met dank aan alle verraders in hun geheime genootschappen. Ook zij zullen hun straf niet ontgaan.

 8. Ach..wie laat zich nu nog prikken..alleen de zeer angstigen, lijkt mij.
  En verder worden mensen in verpleeghuizen en andere tehuizen natuurlijk geprikt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in