Vaccinoloog en directeur van de Mayo Clinic’s Vaccine Research Group, Gregory M. Poland, MD, die een vooraanstaande ontwikkelaar van vaccins is en voorstander van verplichte vaccinatie, heeft opgeroepen tot verder onderzoek naar het verband tussen COVID-19 vaccinatie en gehoorverlies, en ook andere auditieve aandoeningen zoals tinnitus (suizen in de oren). Dr. Poland ervoer een plotseling en ernstig begin van tinnitus, slechts 90 minuten nadat hij begin 2021 een tweede dosis van een COVID-prik met boodschapper-RNA (mRNA) had gekregen. “Het was alsof iemand plotseling op een hondenfluitje in mijn oor blies,” zei hij. “Het is tamelijk meedogenloos,” schrijft Thevaccinereaction.org.

Het verband tussen tinnitus en COVID-19 vaccinatie is “de moeite waard om te onderzoeken,” zei Dr. Poland. “Bijna elke keer dat een groep mensen een kwestie aan de orde stelt, is het aan ons als vaccinologen en volksgezondheidsbeoefenaars om die vraag te beantwoorden als deel van het langdurige proces van vertrouwen opbouwen.”

“Het is iets dat aandacht verdient.”

Een recent artikel in MedPage Today meldt dat Dr. Poland de tinnitus waaraan hij lijdt als “levensveranderend” beschreef en dat hij die in beide oren ervaart, hoewel het in zijn linkeroor erger is. “Ik kan alleen maar beginnen te schatten hoe vaak ik gewoon wil schreeuwen omdat ik niet van het lawaai af kan komen, of hoeveel uren slaap ik verloren heb,” zei Dr. Poland.

Dr. Poland denkt dat tienduizenden mensen last hebben gekregen van oorsuizen na de COVID-19 vaccinatie en mogelijk miljoenen over de hele wereld. Hij merkte op:

“Wat hartverscheurend is geweest, als doorgewinterd arts, zijn de e-mails die ik krijg van mensen die, dat dit hun leven zo erg beïnvloed heeft, dat ze me verteld hebben dat ze zich van het leven gaan beroven.”

Dr. Poland is een uitgesproken criticus van degenen die kritiek hebben op de veiligheid van vaccins

Dr. Poland behaalde in 1980 zijn medische graad aan de Southern Illinois University en is sinds 1998 professor in de geneeskunde aan de Mayo Clinic en directeur van de Vaccine Research Group. Hij is oprichter van de Edward Jenner Society en is sinds 2010 hoofdredacteur van het medische tijdschrift Vaccine. Hij is adviseur geweest voor het ministerie van Defensie, en adviseur voor AstraZeneca, Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, Eli Lilly & Co, Regeneron Pharmaceuticals en andere bedrijven.

  Men begint te vermoeden dat het misschien de vaccins zijn die de infectie-explosie veroorzaken

Dr. Poland’s werk op het gebied van de ontwikkeling van vaccins en ander onderzoek wordt sinds 1991 gefinancierd door de National Institutes of Health (NIH) en hij heeft subsidies en royalty’s ontvangen van ICW Healthcare Ventures voor preklinische studies naar het COVID-vaccin op basis van peptiden, waarvan hij de uitvinder is.

Dr. Poland is al heel lang een voorstander van verplicht gebruik van griepvaccins en andere vaccins, en een uitgesproken criticus van degenen die sceptisch staan tegenover de veiligheid van vaccins en die zich verzetten tegen een verplicht vaccinatiebeleid, waarbij hij vaak hun intelligentie, motieven en integriteit in twijfel trekt. In 2011 schreef Dr. Poland in het New England Journal of Medicine:

“Vandaag de dag varieert het spectrum van anti-vaccineerders van mensen die gewoon onwetend zijn over wetenschap (of ” innerlijk” – niet in staat om begrippen als risico en waarschijnlijkheid te begrijpen en op te nemen in wetenschappelijk gefundeerde besluitvorming) tot een radicaal randelement dat opzettelijke leugens, intimidatie, vervalste gegevens en dreigingen met geweld gebruikt in pogingen om het gebruik van vaccins te voorkomen en critici het zwijgen op te leggen. Antivaccineerders neigen naar volledig wantrouwen tegenover de regering en de fabrikanten, samenzweerderig denken, ontkenning, lage cognitieve complexiteit in denkpatronen, redeneerfouten, en een gewoonte om emotionele anekdotes in de plaats van gegevens te stellen.”

Later dat jaar schreef Dr. Poland in een ander medisch tijdschrift dat het propageren van “verkeerde informatie” over een mogelijk verband tussen vaccinatie en de ontwikkeling van autisme bij sommige kinderen, en en het aanhangen van “in diskrediet gebrachte onwetenschappelijke overtuigingen” over vaccinatie, een misdaad zou moeten zijn. Hij zei:

“Er is geen wet tegen dom zijn, noch een vaccin tegen onwetendheid; maar intussen wordt de gezondheid van miljoenen kinderen in de Verenigde Staten en in de hele wereld onnodig en reëel in gevaar gebracht door voortdurende opzettelijke verkeerde informatie en in diskrediet gebrachte onwetenschappelijke overtuigingen, en dat zou een misdaad moeten zijn.”

Meer dan 19.600 gevallen van tinnitus na COVID-vaccinatie gemeld in VAERS

Uit de gegevens die het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) op 4 maart 2022 heeft vrijgegeven, blijkt dat 19.630 mensen tinnitus hebben gekregen na een COVID-19 vaccinatie, tegenover 12.247 gevallen die tot 14 september 2021 zijn gemeld. In een analyse van de VAERS-gegevens, gepubliceerd in Annals of Neurology, behoort oorsuizen tot de meest gemelde neurologische ongewenste voorvallen die zich na vaccinatie voordoen.

  Het Oostenrijkse regime neemt mensen in dienst om op ongevaccineerden te jagen

In een studie die op 11 februari 2022 in de Annals of Medicine and Surgery gepubliceerd is door een team van onderzoekers van de Dow University of Health Sciences en de Gandhara University in Pakistan en de Hamad Medical Corporation in Qatar, theoretiseerden de auteurs:

“De heptapeptide gelijkenis tussen coronavirus spike glycoproteïne en talrijke menselijke eiwitten ondersteunt verder moleculaire mimicry als een potentieel mechanisme achter dergelijke vaccin-geïnduceerde aandoeningen.

Daarom kan het begrijpen van het verschijnsel van kruisreactiviteit en moleculaire mimicry nuttig zijn bij het formuleren van mogelijke behandelingen, niet alleen voor tinnitus, maar ook voor de zeldzame gevallen van gehoorverlies door vaccinatie en andere otologische verschijnselen.”

Maar zij waarschuwden: “Ondanks het feit dat er verschillende gevallen van tinnitus gemeld zijn na vaccinatie tegen SARS-CoV-2, is de precieze pathofysiologie nog steeds niet duidelijk.”

Dr. Poland leek de mensen ook te willen geruststellen dat hij niet geloofde dat zijn persoonlijke ervaring met oorsuizingen binnen 90 minuten na de COVID-prik het bewijs was dat de mRNA-prik die hij gekregen had inderdaad de oorzaak van zijn oorsuizingen was. Hij benadrukte dat epidemiologische studies de vraag zouden moeten beantwoorden, zei hij:

“Tijdelijkheid is geen oorzakelijkheid. Het vormt eerder een hypothese, en wat u dan doet is zorgvuldig informatie verzamelen om te bepalen of dit mogelijke syndroom of deze mogelijke bijwerking meer en meer voorkomt dan het achtergrondpercentage voordat er COVID of een COVID-vaccin was, en is het percentage verschillend bij mensen die het vaccin kregen en mensen die dat niet kregen.”

Wereldgezondheidsorganisatie bestudeert gehoorproblemen na COVID-19 prikken

Naar aanleiding van de gemelde gevallen van gehoorproblemen na de COVID-19 vaccinatie, onderzoekt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het mogelijke verband tussen deze gevallen en de COVID-19 prikken. Uit 27 landen zijn gevallen van gehoorverlies en oorsuizingen binnengekomen en het begin van de symptomen varieerde van “binnen enkele minuten na de vaccinatie tot 30 dagen daarna, waarbij de meeste binnen een dag optraden.”

  Kinderarts over Corona-vaccins: "Aantal sterfgevallen met 12.000 % toegenomen"

In een recente nieuwsbrief verklaarde de WHO:

“Een mogelijk mechanisme voor COVID-19 vaccinatie geassocieerd gehoorverlies zou een auto-immuunproces kunnen zijn waarbij moleculaire mimicry in verband met het antigeen van het vaccin een rol speelt, of bystander-activatie van autoreactieve T-cellen waarbij de nervus vestibulocochlear betrokken kan zijn (de nervus vestibulocochlear is betrokken bij evenwichts- en evenwichtsfuncties, en de nervus cochlear bij de gehoorfunctie). Betrokkenheid van deze zenuw kan bijdragen tot symptomen die verband houden met labyrinthitis, waarbij zowel de vestibulaire als de cochleaire takken van de zenuw betrokken zijn, of vestibulaire neuritis, waarbij sprake is van duizeligheid, duizeligheid en misselijkheid.”

De WHO zei dat “verder toezicht” op een verband tussen de COVID-prikken “nodig” is om gezondheidswerkers en patiënten bewust te helpen maken van het mogelijke verband om “de symptomen in de gaten te houden en zorg te zoeken.”

Israëlische studie vindt verhoogd risico op gehoorverlies en oorsuizen na Pfizer COVID-19 injecties

In een artikel in The Vaccine Reaction van februari wordt een recente studie in het tijdschrift JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery aangehaald, waarin een mogelijk verband wordt gevonden tussen Pfizer/BioNTech’s BNT162b2 (ook bekend als “Comirnaty”) mRNA COVID biologic en plotseling sensorineuraal gehoorverlies (SSNHL). De retrospectieve cohortstudie van 2.602.557 patiënten in Israël suggereerde een licht verhoogd risico op SSNHL.

Stel de veiligheid van het COVID-vaccin niet in vraag, aldus Dr. Poland

Maanden nadat hij in december 2021 gereageerd had op een tweede dosis van een mRNA COVID-19 prik waaraan hij een constant hoog suizen in zijn oren overhield, wees Dr. Poland de bezorgdheid van het publiek over de mogelijke risico’s van COVID-prikken van de hand. In een interview met de media zei hij: “Vaccinatie is uiteindelijk onze uitweg, en de mensen overtuigen van de werkzaamheid en veiligheid van vaccins is, zoals met elk vaccin, een monumentale taak.”


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

VACCINBESCHADIGDEN DOSSIER

Nergens heen te vluchten? Spike-eiwit shedding, 5G brengt de mensheid in gevaar, vooral de ongevaccineerdenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelZo werkt propaganda: 30 Oekraïners zouden het Russische konvooi van 60 km volledig vernietigd hebben
Volgend artikelSatanische beelden teruggevonden na Russische raketaanval in Oekraïne – Rusland beweert dat Amerikaanse huurlingen die in Oekraïne vechten “de duivel aanbidden”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

  • in feite is karma goddelijk. het is gods oorspronkelijke wet: oog om oog, tand om tand.
   ook in kolossenzen 3:25 wordt het beginsel van karma genoemd: “wie onrecht doet zal ontvangen wat hij verdient voor het onrecht dat hij gedaan heeft, en er is geen onderscheid.”
   merk op dat daar ‘zal’ staat en niet ‘moet’.

 1. Dit geeft het hele verhaal weer !
  Quote”“Vaccinatie is uiteindelijk onze uitweg, en de mensen overtuigen van de werkzaamheid en veiligheid van vaccins is, zoals met elk vaccin, een monumentale taak.”
  A: Dr. Poland is een enorme eikel .
  B: kan geen moment enige emphatie voor zijn 👂 probleem hebben .
  Gun het hem van harte zelfs 🙂
  C: Wil je snel even 10 meter in de stront zakken met deze debiele uitspraak Quote: niet in staat om begrippen als risico en waarschijnlijkheid te begrijpen en op te nemen in wetenschappelijk gefundeerde besluitvorming) tot een radicaal randelement dat opzettelijke leugens, intimidatie, vervalste gegevens en dreigingen met geweld gebruikt in pogingen om het gebruik van vaccins te voorkomen en critici het zwijgen op te leggen. Antivaccineerders neigen naar volledig wantrouwen tegenover de regering en de fabrikanten, samenzweerderig denken, ontkenning, lage cognitieve complexiteit in denkpatronen, redeneerfouten, en een gewoonte om emotionele anekdotes in de plaats van gegevens te stellen.”

  De gast is wel heel aanmatigend 🙁
  Duidelijk geval van als baby op zijn kop gevallen . 🙂
  Het is een epidemie de laatste tijd met deze de boventoon voerende amoebe eencellige eukaryoten, 😀 De hele 2de kamer het EU parlement en vul maar in ze zitten overal .

 2. Oh omdat deze meneer plotseling tinnitus kreeg moet er beter onderzoek naar de vaccins gedaan worden!!!
  Te laat beste man ook U valt door de mand!!

 3. De waarheid ligt ergens anders en is de wereld van frequentie veranderd en naar hoger bewustzijn gegaan in de nieuwe cyclus van waterman en verhuizen we van begeerte naar intelligentie als je weet dat de aarde in cycli verloopt en in de grootste transformatie ooit die we nu met zijn allen meemaken. Dwong deze af Karmic rounding of the planet with major consequences for the population. en ging deze in: Schumann Resonantie.
  2022: Great Awakening, het bewustzijn neemt toe…….De invloed op onze hersengolven en gedrag en gingen onze oren fluiten als gevolg van hoger bewustzijn ervaren en wordt ons derde oog geopend voor helderheid voor wat werkelijk aan de hand is om de balans weer terug te brengen op aarde.

  De Schumann resonantie – ook wel “de hartslag van de aarde” – en onze hersengolven hebben een verrassende overeenkomst.

  Deze opereren beide op dezelfde frequenties.
  Toen Schumann zijn resultaten publiceerde in het magazine “Technische Natuurkunde” legde Dr. Ankermeuller meteen de link tussen de frequentie van de aarde en het ritme van de hersens. 

  Uit zijn onderzoek bleek dat, als de hersens in een omgeving zijn waar ze niet blootgesteld worden aan elektromagnetische straling, ze exact dezelfde pulsatie hadden als de aarde.

  Hij wilde graag weten wat de meest gezonde frequentie was om in te leven. Hij kwam er al snel achter dat er zaken waren waarmee de natuurlijke frequentie van de aarde verstoord raakten. Zoals: computers, mobiele telefoons, digitale apparatuur, radiogolven en licht.
  Nog verrassender is dat ze met elkaar interacteren. 

  Wanneer de Schumann resonantie stijgt of piekt, heeft dat een directe invloed op onze hersenactiviteit en dus op ons gedrag.
  In dit artikel probeer ik het onderwerp van deze subtiele energie op een toegankelijke manier te beschrijven.

  Inhoud Wat is de Schumann Resonantie?

  Natuurlijke oorsprong Schumann resonantie
  Global Coherence Initiative
  Schumann en hersengolven: wetenschappelijk onderzoek
  Hartritmevariabiliteit en de SR
  Wat is de Schumann Resonantie?
  Schumann resonanties zijn pieken in het ELF-deel (Extreem Lage Frequentie) van het elektromagnetisch spectrum, die in de aardatmosfeer voorkomen.
  Dit natuurlijke fenomeen van laagfrequente elektromagnetische golven manifesteert zich in de atmosfeer tussen het aardoppervlak en de ionosfeer die als een gesloten golfgeleider functioneert.
  De beperkte afmetingen van de aarde zorgen ervoor dat deze golfgeleider fungeert als een resonantieholte voor elektromagnetische golven in de ELF-band.
  De holte wordt van nature opgewekt door elektrische stromen in bliksem.
  Schumann-resonanties zijn de belangrijkste achtergrond in het deel van het elektromagnetische spectrum van 3 Hz tot 60 Hz en verschijnen als duidelijke pieken bij extreem lage frequenties (ELF) rond 7,83 Hz, de fundamentele frequentie van de Schumann resonantie.
  De pieken die voorkomen zijn 14.3, 20.8, 27.3 and 33.8 Hz.
  Deze frequenties vinden een overlap met de menselijke hersengolven – delta, theta, alfa, bèta, gamma – die verantwoordelijk zijn voor verschillende mentale toestanden en dus het menselijke gedrag.
  Het is te eenvoudig om deze overlap in frequencies ‘toevallig te noemen.De ionosfeer van de aarde is in feite plasma van een lage temperatuur, een mengsel van elektrisch geladen ionen en elektronen. De elektromagnetische golven van de Schuman resonantie dwingen deze deeltjes om te trillen.
  Het gevolg is een vibrerend ionosferisch plasma dat een subtiele energiestroom uitzeldt dat de aarde beïnvloedt en alles op zijn oppervlak. De staande golven van Schumann-resonantie worden gecreëerd door elektromagnetische golven die zich bewegen tussen het aardoppervlak en de ionosfeer.

  Al onze lichaamsdelen zijn gerelateerd aan de planeten en beïnvloeden ons lichaam.
  Ook al lijkt energie van de aarde (schumann resonantie) en de zon vandaag een stuk rustiger, toch beweegt er heel veel. We worden op alle niveaus aangeraakt. Alle laatste oude stukken worden losgeschud. Het is nu aan ons om diep te gaan voelen, om helemaal aanwezig te zijn.

  De enorm sterke verbinding met de Bron laat ons voelen waar onze ziel heen wil. We kunnen nu niet anders dan ons definitief loskoppelen van het oude, van alles met een lagere frequentie. 
  We worden opgetild en bevrijd, en dat kan vreemd aanvoelen omdat we nog erg gericht zijn op het fysieke en het aardse. Je lichaam kan pijnlijk, vermoeid of zwaar voelen. Je kan door het minste geraakt worden of van slag zijn. 
  Wat je ook voelt: laat het toe. Het ellenlange graven en helen is voorbij. Wij zijn heel. We zijn altijd al heel, compleet geweest. Het is nu aan ons om ons zo te voelen. We worden uitgedaagd om definitief uit het onvolledige, uit de illusie te stappen. De energie is stevig dus zorg goed voor jezelf. Voel je vooral compleet en heel, één met jezelf.
  Symptomen voor een zonnestorm: 
  Hieronder vind je de verstoringen met afbeeldingen, grafieken met uitleg eronder en uitgebreide beschrijving van de symptomen.
  Hoe kun je onderstaande informatie het beste lezen?: 
  Onder de afbeeldingen staat kort de situatie uitgelegd en daaronder uitgebreid de standaard informatie over de bijbehorende symptomen.
  Schumann & Zonnestormen: Klachten en symptomen
  Het beïnvloedt het zenuwstelsel,Hersenactiviteit in evenwicht (yin-Yang) Plotselinge emoties, Nervositeit, Angstig of paniekaanvallen, Bezorgd duizelingen, Geïrriteerd, Slaperig, Vermoeid, Gejaagd, Vergeetachtig, Stijgende lichaamstemperatuur, Koude rillingen, Beladen wakker worden, Ander slaapritme, Licht gevoel, Grieperig gevoel, Spanningen in kaak en nek, Hoofdpijn, Oorsuizen-pieptonen in de oren, Maagpijn, Druk op de maag, Maagzuur, Ontstekingen, Tandpijn, Droge ogen – jeukende ogen Wazig zien, Keelproblemen, Hoge pieptonen, Hoger hart-activatie, hartkloppingen-hoge hartslag-hartritme stoornissen
  Invoer van licht energie in het lichaam: Duizeligheid door nervus vagus activatie.
  (De nervus vagus is een zenuw die uit de hersenen komt en naar organen in de borstkas en buik gaat. De mens heeft een linker en een rechter nervus vagus, onder elk sleutelbeen.)
  Rust goed uit, Drink genoeg Houd je hoofd koel
  Ik wens je een liefdevol en gezond 2022 in vrijheid.
  Heb het goed…💞
  Je kunt je verschuilen in jezelf maar je bent zachter van binnen, maar hard van buiten.
  Het vertonen van je emoties is deze dagen lastig voor je en je houdt ze liever voor jezelf. 
  Dit zijn mooie dagen om rust in de chaos te krijgen. 
  Voor jezelf, maar ook voor je omgeving.
  U bent belangrijk omdat u zich bewust bent van de noodzaak om de dissonantie tussen Schumanns resonantie en tijd zoals die door de mensheid is voortgebracht, te verzoenen.
  De enige manier om de tijd circulair te maken, is door deze ongelijksoortige rijken (boven en beneden) met elkaar in harmonie te brengen. 
  Je zult weten dat je ruimte en tijd hebt overstegen als je een paar uur de tijd bent vergeten, denkt dat je iets bent kwijtgeraakt voordat je je realiseert dat het al die tijd recht voor je neus stond, let op de geesten van mensen, planten, en al het andere in de natuur, ontvang berichten uit de hogere rijken en heb levendige dromen, naast andere tekenen.

  Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht, wet en regelgeving, dader/slachtofferrol, eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is. Yang. Niets in dit leven gebeurt voor niets en alles heeft een doel!
  Is Unite Together As One World….
  Laat het doel wel zijn dat we met zijn allen voor gunstigere omstandigheden waken en is het vervolmaken van onszelf, hogere doelen nastreven die nu sterk worden beïnvloed door enkelingen die een andere agenda hebben dan wij, hun maskers nog niet hebben afgedaan waarin wij nu helderheid krijgen van boven om de sluiers te doen laten ontwaken. Het is aan U om het gevoel hierover uit te spreken en dat was de reden waarom de poorten naar ons hart werden geopend voor emotioneel herstel. De slimmere aarde.
  De nieuwe Het Aquarius tijdperk is een begrip uit de astrologie.
  Het is een van de twaalf GROTE tijdperken met de grootse transformatie ooit die de wereld nu meemaakt.
  De poort naar ons hart werd hierbij geopend en brengen oude hartsverlangens wat zielsverlangens zijn alsnog naar boven en uit zich op alle fronten in onze samenleving.
  Welke Ascentie-symptomen ervaar je nu?
  Ascentie betekent: Uw ware essentie gaan ervaren en de kosmos de poort naar ons hart heeft geopend komen deze verschijnselen omhoog wanneer de frequenties op aarde worden verhoogd als gevolg van de veranderende planeetstanden die nu over onze aarde komen wanneer de ether (Atmos in het Sanskriet) = onze atmosfeer totaal uit balans is door de collectieve energie die we met zijn allen met onze eigen energie lichamen uitstralen, de kosmos vraagt om deze balans te herstellen voor betere uitkomsten en bewegen we langzaam naar de volgende cyclus genaamd:
  Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren. Oftewel The Great Mother. Yin.

  Het universum is op jacht naar jouw.
  https://dna-awakening.org/ascension-symptoms-and-the-sense-that-time-is-moving-faster/

  Lee Cole – Emotional https://youtu.be/s_5sK2cJLwo

  Karma van het Nu – Karmische Astrologie – https://www.bruna.nl/boeken/karma-van-het-nu-9789463315050

  https://inzichten.com/elektromagnetische-update-woensdag-30-3-vooruitzicht/
  Schumann resonantie vandaag

  https://www.wetvanhartcoherentie.nl/schumann-resonantie-invloed-hersengolven-gedrag/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in